Nieuws van politieke partijen in Hellevoetsluis inzichtelijk

737 documenten

Dubbel succes voor de PvdA…

PvdA PvdA ChristenUnie Hellevoetsluis 12-12-2019 08:56

Dubbel succes voor de PvdA bij de behandeling van de begroting van het Waterschap.

We zitten er niet voor niets: We laten zien dat we letten op de centen en daadwerkelijk willen zien wat er bereikt wordt.  Maar ook vinden we dat schoon zwemwater een zaak van het Waterschap is. Vooral vanwege het ombuigen van een mentaliteit. Begin bij jezelf. Praten over grote milieuproblemen en dit aan anderen overlaten, of met kleine stapjes ook hieraan werken.

De Verenigde Vergadering van Hollandse Delta heeft de begroting eindelijk dan toch vastgesteld, na een uitstel van 2 weken.  Het amendement, opgesteld door PvdA’er Cok Sas en Christen Unie, Jantien Froling, met brede steun van alle partijen, is door het college van Dijkgraaf en Heemraden overgenomen.

Kern van de wijziging van het besluit is, dat er voorwaarden verbonden zijn om de begroting vast te stellen met € 204 miljoen aan lasten. Hiervoor is een belastingstijging nodig van 6,74 %. Dit betekent dat de VV op de voet wil volgen hoe de uitvoering nu in 2020 gaat plaatsvinden. Het is onverkoopbaar om meer geld aan burgers en bedrijven te vragen wanneer er niet aan toegekomen wordt om het uit te voeren. Zij wil in maart in een eerste begrotingswijziging resultaten zien over de maatschappelijke effecten die het programma gaat opleveren en welke prestaties minimaal door het college geleverd gaan worden.

Bovendien moet er een nadere onderbouwing van de verwachte kosten komen en een overzicht van risico’s die aan de orde zijn als het gaat om het bereiken van de prestaties. De motie Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart, ingediend door Hennie Wiersma-den Dulk van de PvdA, onderdeel van het programma Water en op brede steun kon rekenen, is geheel door het college van D & H overgenomen.

Klik hier om de motie van Hennie Wiersma-den Dulk te lezen Klik hier om het amendement onderbouwing begroting te lezen

Het bericht Dubbel succes voor de PvdA… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Onze Corrie in het AD…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 08-12-2019 09:57

Corrie (87) stuurt jaarlijks ruim tweehonderd kerstkaarten: “Dan hoor je weer eens wat van iemand”…

Hoeveel kerstkaarten ze in al die jaren heeft verstuurd, kan ze niet zeggen. Maar het moeten er volgens Corrie van Velde-Peperkamp (87) minstens 12.000 zijn geweest. Elk jaar gaan er in deze maand ruim tweehonderd kaarten de deur van de kleine eengezinswoning in Rockanje uit. Ze is er dan weken mee bezig, maar dat heeft de Rockanjese er graag voor over. ,,Dan hoor je weer eens wat van iedereen.’’

In de woonkamer van Corrie van Velde liggen overal dozen en bakken met oude kerstkaarten die ze jaarlijks ontvangt. Alles is gesorteerd op jaartal en alfabet. Op de eettafel liggen meerdere doosjes met een paar honderd nieuwe kerstkaarten. Normaal begint de inwoonster van Rockanje, waar mensen de meeste kerstkaarten krijgen van heel Nederland, eind november al met het schrijven van al die kaarten. Dit keer is dat niet gelukt omdat ze nog niet klaar was met alles voor sinterklaas, vertelt Van Velde.

Vandaag is er dan eindelijk wel tijd voor het schrijven en versturen van kaarten. Voor haar op tafel ligt een enorme lijst met namen en adressen, die ze een voor een afwerkt. Iedereen krijgt een persoonlijke boodschap. ‘De meeste mensen deugen’, staat er op een envelop.

Maar wie zijn al die mensen? Van Velde: ,,Het zijn familieleden, buren, vrienden en kennissen. Toen ik net getrouwd was, had ik er nog niet zo veel. Maar toen moesten we weg uit Rotterdam omdat mijn man een baan in de Achterhoek kreeg. Daar hebben we acht jaar gewoond. Vervolgens zijn we hiernaartoe verhuisd. Dan krijg je dus overal buren en kennissen, en je leert steeds meer mensen kennen.’’

https://voorne.pvda.nl/nieuws/onze-corrie-in-het-ad/Klik hier om het volledige artikel in het AD (bijlage Voorne Putten) te lezen.

Het bericht Onze Corrie in het AD… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Schoon water is mijn ‘drive’…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 01-12-2019 20:53

Wanneer je over het Waterschap spreekt, denken veel mensen aan een gezapig clubje met af en toe een vergadering met lekker eten toe. Niets is minder waar: de huidige kwesties over veiligheid, klimaat maar ook mogelijke stijging van tarieven leiden tot heel veel overleg: in de laatst gehouden ledenvergadering vertelde ik hier heel kort iets over en dit is wat de afgelopen week weer gebeurde. Eerst kregen we maandag 25 november, l dag van te voren, ’s avonds om 18.30 uur, dat we dinsdagavond 26 november een extra vergadering hadden. Reden: cijfers die niet klopten, gelukkig geen geld tekort, maar juist geld over. Ook niet zo fijn, want het waren projecten, die niet uitgevoerd waren volgens de planning. Maar als je geld over hebt en je planning niet kunt halen, dan is het heel ongeloofwaardig om nog meer geld te vragen, terwijl je niet weet of dat gaat lukken. Dus dit was het gevolg:

“De behandeling van de begroting van Waterschap Hollandse Delta is na een zeer rumoerig verlopen Verenigde Vergadering in Ridderkerk de afgelopen week uitgesteld naar 11 december a.s. Zeer ongebruikelijk omdat de Provincie vraagt om deze voor 1 december in te dienen. Deze extra tijd is echter noodzakelijk om als bestuur een goed besluit te nemen. Immers de vaststelling van de belastingverordening van 2020 voor watersysteem-, wegen-, verontreinigings- en zuiveringsheffing hangt hier nauw mee samen. De fractie van de PvdA heeft daarom een motie ingediend om de behandeling uit te stellen en zorgvuldiger voor te bereiden, die door de meerderheid van de VV is gesteund. Zoals in de pers al maanden te lezen was, verwachtte het bestuur, dat voor 2020 een hoge belastingverhoging werd verwacht. Dit was de conclusie na een grootse inventarisatie binnen de organisatie, wat de komende periode aangepakt zou moeten worden. Die wensenlijst is niet van tafel, maar hierin zal een prioritering aangebracht moeten worden, met de juiste cijfers. Reden: je kan wel willen om allerlei zaken aan te pakken, maar dit moet ook lukken. Juist onze fractie, ondersteund door een meerderheid, heeft keer op keer aangedrongen voor een goede onderbouwing van de cijfers en die niet gekregen. Nu, op het laatste moment blijkt het tegendeel na de bijstelling van de Berap (bestuursrapportage). Een motie, die de PvdA eveneens tijdens deze begrotingsbehandeling bij de behandeling van het programma Water had willen indienen was “Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart”. Vooral als pilot op Voorne Putten, want hoewel sinds 2009 het wettelijk verboden is om toiletwater te lozen in recreatiewater, nemen de meeste mensen dit niet zo nauw. Het moet hoger op de agenda’s van gemeenten en netwerkpartners in de watersport, om de mentaliteit van lozen toiletwater, in de pleziervaart te veranderen. Maak gebruik van de voorzieningen, want ook die “paar drolletjes” zijn ziekmakend en zorgen voor nog meer blauwalg. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur positief op de inhoud van de motie gereageerd. De fractie van de PvdA zal zich nader beraden, bij de voorbereiding van 11 december.”

Schoon water, dat is toch waar het bij het Waterschap om draait en ook mijn “drive”, met veel aandacht voor het milieu en veiligheid, ook voor je gezondheid. Onze PvdA principes houden we hoog, sterkste schouders de zwaarste lasten en hoewel er landelijk heel veel discussie is blijven wij staan voor kwijtschelding.

Het bericht Schoon water is mijn ‘drive’… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Voor het eerst in Brielle…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 26-11-2019 17:14

Door Evelyn Hijink op 26 november 2019 Delen

Brielle – nog nooit –bij mijn weten- een stap gezet in het prachtige vestingstadje Brielle, op slechts een half uurtje rijden vanuit Den Haag. Toch raar, zo dichtbij en blij verrast door de mooie ligging van de vestingstad met z’n rijke geschiedenis waaronder de Spaanse bezetting en bevrijding. Ik heb afgesproken met partijgenoot Ronald Vermeulen. Via Facebook mailen we elkaar over onder meer de biomassacentrales en Ronald hield me scherp in de gaten vanaf de eerste vragen die ik stelde in de Provincie Zuid-Holland naar de relatie van bomenkap en de biomassacentrales.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/evelyn-hijink-in-brielle/In omgeving Brielle staan twee biomassacentrales in de planning. De zorgen om de inpassing van het landschap, de luchtkwaliteit, de herkomst van de brandstof en de toename van vrachtwagens op de smalle weggetjes in het open landschap kan ik mij goed voorstellen. Ik ontmoet Ronald en twee fractiegenoten Patricia Feelders en Hannke Klip bij de ‘Brielsche Aap’, een prachtig gelegen grand-cafe/bar/restaurant en natuurspeeltuin op een eilandje mooi verstopt in het groen, waar iedereen elkaar lijkt te kennen. Ik voel me meteen op mijn gemak zeker wanneer de commissieleden Hanneke Klip en Patricia Feelders enthousiast vertellen over de opgaven in Brielle; nieuwe duurzame woningen, de voorzieningen op niveau houden en hoe het open landschap ook voor de toekomst te beschermen. Ronald kenmerkt zich door de gedrevenheid vanuit zijn politie-achtergrond en gevoel voor rechtvaardigheid. Na een behoorlijke dip voor de PvdA enkele jaren geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen (tja; waar niet) heeft Ronald een groep van 25 betrokkenen bij elkaar gekregen met ook veel jonge geïnteresseerden en niet allemaal vanuit de politiek om aan de slag te gaan. Aanstekelijk is zijn verhaal en energie.

Sightseeing Brielle Dan stappen we in zijn auto voor een sightseeing. Het is een typische mistige, windstille grijze vrijdagmiddag, toch is het mooi. Ronald rijdt langs twee recreatieplassen gelegen in het groen waar in één giftige grond is gestort (kan je dus niet meer zwemmen) en de locaties waar de biomassacentrales gepland staan. Ronald heeft zich vanuit de PvdA jarenlang ingezet om het landschap rondom de vestigingsmuren open te houden. Je ziet ook meteen hoe de kassen vanuit het Westland oprukken en hoe de verrommeling ook hier toeslaat. “Westlanders gaan voor optimale winst en schaalgrootte en Briellenaren zijn hier van oudsher één met hun omgeving en gaan doorgaans voor een meer divers bedrijf”

Eén van de centrales is een kleine van onder de 15 MW (vanaf 15 MW zijn de vergunningseisen strenger) en moet alleen in de wintermaanden het aardwarmtenet op temperatuur houden. Wanneer dat alleen met lokaal snoeiafval kan en op een schone manier gestookt wordt, is het misschien niet zo’n verkeerd idee. Maar voor biomassacentrales die hout door vrachtwagens toegevoerd krijgen, af en aan zwaar verkeer, luchtvervuiling etc; dat zien de PvdA’ers niet zitten. Ik ben het erg met hem eens.

Ik ben blij dat ik naar Brielle ben afgereisd; we spreken af dat we de biomassacentrales in de gaten houden en kijken of nu i.h.k.v. de stikstofcrisis er meer mogelijkheden zijn. Daarnaast zal de RES (Regionale Energie Strategie) Rotterdam-Den Haag ook voor Brielle een wezenlijk rol gaan spelen als het gaat om de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Ronald geeft aan zich daar mee te gaan bemoeien. Uitgangspunt van een RES is het actief betrekken van bewoners en dat blijkt ook hier wat zorgelijk.

Het bericht Voor het eerst in Brielle… verscheen eerst op PvdA Voorne.

PvdA in Briels Nieuwsland…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 21-11-2019 12:45

https://voorne.pvda.nl/nieuws/11891/PvdA gaat praten met inwoners Brielle… Artikel overgenomen uit Briels Nieuwsland

donderdag 21 november 2019

In Brielle gebeurt behoorlijk veel. Soms zijn we tevreden en goed gemutst. Dan weer ergeren ons groen en geel. Deze variant op een bekend rijmpje van een beroemd cabaretier uit Almelo geeft in de kern de reden van de stadsgesprekken aan, zoals de Brielse PvdA die gaat organiseren.

Fractievoorzitter Ben van Stijn zegt daarover: “in de tijd dat ik nu fractievoorzitter ben, ben ik er steeds meer achter gekomen dat er in Brielle veel gebeurt.” Daarna legt hij uit, dat tegenstanders over veranderingen die plaats vinden of over besluiten zich meestal wel laten horen. Dat vindt hij prima. Dat moet, wat hem betreft, vooral zo blijven. Wat van Stijn wel eens mist zijn de meningen van mensen die juist blij zijn met veranderingen. “Waarom zijn ze daar blij mee, vraag ik me af.” Ook wil hij graag weten waarom de inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal juist tevreden zijn het handhaven van bestaande besluiten. “Noem dat maar de zwijgende meerderheid.”

“Aangezien we met z’n allen bezig zijn met de toekomst en alles wat we nu doen effect heeft op morgen en overmorgen, ben ik ook reuze benieuwd naar wat jongeren willen en wat ze denken.” Bij de stadsgesprekken gaat de PvdA dus op zoek naar meningen, nieuwe ideeën, visies van jongeren en de opmerkingen en gedachtes van jongeren en de zwijgende meerderheid.

Van Stijn: ‘je hoort wel eens dat jongeren eerst maar moeten leren zich te gedragen, hun eigen kamer op te ruimen en moeten leren wat respect is. Dat zal allemaal waar zijn, maar daar mag het niet stoppen. Jongeren kijken fris naar wat er om hen heen gebeurt. Jongeren zijn nog niet belast met wat er ‘vroeger’ allemaal anders en beter was. Voor de PvdA allemaal redenen juist ook de jongeren de kans te geven te zeggen wat ze op hun lever hebben over onderwerpen die er toe doen.”

Iedereen die dat wil moet de kans krijgen te zeggen wat hij of zij wil. Van Stijn zegt: “als de PvdA dat zetje in de rug kan geven, dan doen ze dat graag. Wat de inwoners denken, willen en voelen is belangrijk bij de meningsvorming in de politiek.” Waar zijn de mensen die een mening hebben, maar er niet mee te koop lopen?

Iedereen die dit artikeltje heeft gelezen, krijgt de kans zijn of haar eigen zegje te doen. Van Stijn: “wat gezegd wordt, verdwijnt niet onder in een la, maar wordt gepubliceerd en wordt de komende jaren ‘meegenomen’ bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en besluitvorming van de PvdA .” Dat moet voldoende aansporing zijn om te bellen of te schrijven.

Zijn er Briellenaren, inwoners van Zwartewaal of Vierpolders die hun zegje willen doen? Schroom niet Ben van Stijn te bellen of een berichtje te sturen: Benvanstijn@gmail.com of telefoonnummer 06 – 248 86 323

Overgenomen uit Briels Nieuwsland

Het bericht PvdA in Briels Nieuwsland… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Biomassa’s in Brielle?

PvdA PvdA Hellevoetsluis 18-11-2019 12:45

https://voorne.pvda.nl/nieuws/biomassas-in-brielle/Deze week…

… hebben de commissieleden Hanneke Klip, Patricia Feelders en ondergetekende van de PvdA fractie Brielle overleg gehad met het provinciale statenlid van de PvdA fractie Zuid-Holland Eveline Hijink.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/biomassas-in-brielle/Eveline Hijink

Eveline Hijink

Het gesprek ging over de voorgenomen plannen om 2 biomassa-installaties te plaatsen op het grondgebied van Brielle. Deze biomassa is de laatste tijd in opspraak omdat er in Nederland al honderden van zulke installaties komen of al gebouwd zijn en de rijksoverheid daar al 12 miljard euro subsidie voor gereserveerd heeft.

De discussie is nu dan ook of biomassa wel zo schoon is en waar al dat hout vandaan moet komen als dit verbrand wordt. We hebben gesproken over: Houd de provincie hier in staat, en wat de mogelijkheden zijn bij een vergunningaanvraag.

Het bericht Biomassa’s in Brielle? verscheen eerst op PvdA Voorne.

Een geanimeerde vergadering…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 15-11-2019 09:50

Nee, druk was het niet op 14 november en dat is jammer want de vergadering gaf veel informatie over hoe onze drie gemeenten werken en welke rol ons aller PvdA daarin speelt.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-geanimeerde-vergadering/ Namens Westvoorne deed Jeroen Merkx verslag van het reilen en zeilen aldaar, en hoe alles in Brielle werkt werd verwoord door Bert Ravenhorst. Korte, interessante informatie waar iedereen met aandacht naar luisterde. Daan Dankaart, die het verslag van Hellevoetsluis zou doen, was wat later en kwam daardoor niet meer aan de beurt. Jammer maar… gelukkig klimt Daan vaak genoeg in de pen om via onze website iedereen op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken in Hellevoetsluis.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-geanimeerde-vergadering/Hennie Wiersma, die ons vertegenwoordigt in het Waterschap Hollandse Delta, gaf een korte uitleg van hoe alles daar werkt en ook Hennie houdt ons gelukkig, via de website, altijd op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen binnen het waterschap.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-geanimeerde-vergadering/Hierna was het de beurt aan Tjerk Bruinsma die uitleg gaf over de fusie van Leerdam met twee andere gemeenten in de provincie Utrecht. Door zijn ervaring met fusiegemeenten kon hij ons veel vertellen over de positieve én de negatieve kanten van een fusie. Waarschuwingen voor fouten die op de loer liggen en voorbeelden van hoe alles voor ambtenaren en raadsleden goed geregeld kan worden werden uitgebreid besproken. Een leerzame bijdrage die met verve over het voetlicht gebracht werd.

Het bericht Een geanimeerde vergadering… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Is Hellevoetsluis nog ‘in control’…

PvdA PvdA VVD CDA Hellevoetsluis 10-11-2019 18:37

Is Hellevoetsluis nog wel ‘in control?

Donderdag 7 november werd door de gemeenteraad van Hellevoetsluis de begroting voor de komende jaren besproken en vastgesteld. Het vaststellen ging echter niet van een leien dakje.

Eerst wil ik op hoofdlijnen beschrijven hoe deze Begrotingsraad verliep; daarbij zal ik onder meer nader stilstaan bij de moties die de PvdA initieerde of ondersteunde. Aan het einde van het relaas worden links opgenomen naar mijn volledige Algemene Beschouwingen en de teksten van de moties.

Het begon eigenlijk al helemaal verkeerd: nadat wij in oktober de conceptbegroting 2020-2023 (hierna zal ik deze kortheidshalve ‘Begroting’ noemen) ontvangen, hierop voorbereidende vragen aan het college stelden en in de fractie onze visie vormden, werden wij maandag 4 november om 17:45 verrast door een bericht van het college; ook dit bericht treft u achter de link aan het einde van dit relaas aan. In essentie:

We krijgen te maken met financiële tegenvallers, Deze tegenvallers zijn deels incidenteel, deels structureel, Deze doen zich voor in het Sociaal Domein, bij woningbouwproject Boomgaard en de dividenduitkering door Stedin, De financiële situatie is minder gunstig dan in de conceptbegroting staat.

Het kwam binnen als een ‘donderslag bij heldere hemel’, alhoewel de hemel al niet zo helder was. En dan moet ik wat uitleggen: de aangeboden Begroting was sluitend, dat wil zeggen dat de gemeente niet meer uitgeeft dan het ontvangt. Dit is uiteraard een belangrijk aspect van ons huishoudboekje, maar een gezonde begroting vraagt ook voldoende reserves achter de hand te hebben voor onverwachte uitgaven (net zoals ook u spaart voor het geval de wasmachine defect raakt). In het algemeen streeft een gemeente er naar dat haar reserves tussen 1 en 1,4 maal het risicobedrag bedragen. In 2020 zal dat echter ‘slechts’ 0,53 zijn, we hebben dus te weinig reserves. Niet onmiddellijk heel ernstig, tenzij de gemeentelijke ‘wasmachine’, ‘CV-ketel’ en de ‘auto’ het tegelijk laten afweten. We weten ook waar het tekort vandaan komt: bij het opnemen van Oudenhoorn in de gemeente Hellevoetsluis, moesten we een forse bruidsschat aan Nissewaard betalen (‘niets voor niets’, immers), en we hadden al een plan om de reserves jaar na jaar weer in de goede richting op peil te brengen. Daarom mochten we onze Begroting ‘sluitend’ noemen; tot de ‘donderslag’ van maandag dan. Er waren ‘financiële tegenvallers’. Hoeveel, dat kregen wij nog niet te horen, maar we begrepen wel dat het niet om ‘klein bier’ ging. Tijdens de beraadslagingen van de Begrotingsraad gaf de wethouder Financiën, mevrouw den Brok, aan dat het wel om een bedrag van 3 miljoen kon gaan, zonder verdere details.

Uiteraard waren alle fracties geschokt, maar de coalitiefracties IBH, VVD en CDA vonden klaarblijkelijk dat een en ander maar aanvaard moest worden, en met een hoofdelijke stemming werd de Begroting met 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen toch vastgesteld. Het komt niet zo vaak voor dat er tegen de Begroting wordt gestemd, en nog minder vaak dat de hele oppositie dat unaniem doet. Deze keer dus wel, en alle drie de oppositiefracties D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid, gaven daar een stemverklaring bij. De stemverklaring van de Partij van de Arbeid-fractie luidde:

‘Deze Begroting is, of niet sluitend als er inderdaad nog in de ordegrootte van drie miljoen afgaat, of we weten niet wat de Begroting is doordat substantiële tekorten niet bekend zijn. De Partij van de Arbeid stelt dat het willens en wetens vaststellen van een niet-sluitende begroting niet kan; ook een begroting met missende essentiële cijfers kan ons inziens niet. Uitgaande van het adagium ‘Geen plan, geen geld’ stelt de Partij van de Arbeid ‘Geen cijfers, geen Begroting’, en daarom stemmen wij tegen.’

Hadden we misschien direct moeten besluiten om de hele behandeling van deze ‘Begroting’ uit te stellen omdat deze feitelijk niet ‘rijp voor beraad’ is, zoals de Raad het altijd zo mooi zegt? Er was alle reden toe, maar we konden verwachten dat de meerderheid van de Raad daar niet in mee zou gaan. Ondanks de verwachting dat onze fractie uiteindelijk tegen zou stemmen, gingen wij toch de beraadslagingen volwaardig in.

Na de inleidende beschietingen ging ik eerst in op enkele bestuurlijke onderwerpen, namelijk het staken van de Werk-Organisatie Voorne, onze ambtelijke samenwerking met Brielle en Westvoorne, en de ernstige onrust bij de Hellevoetse ambtenaren. Onze fractie is van mening dat ons college dit niet goed aanpakt en maakt zich ook zorgen dat de financiële druk er toe zal leiden dat zij misschien te weinig gaat doen aan het aanvullen van de te kleine ambtelijke organisatie.

Met betrekking tot de spoedeisende zorg, heb ik er gewag gemaakt dat nog steeds de ambulances op Voorne ver blijven van de norm van aanrijtijden bij spoedritten (maximaal 15 minuten in minsten 95% van de ritten).

Minimaregelingen voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm vinden wij nog steeds onvoldoende. Zelfs bij 120% van de bijstandsnorm is het nog geen vetpot, en wij vinden dan ook dat zeker alle mensen met een dergelijk inkomen van de minimaregelingen moeten kunnen ‘genieten’. Op initiatief van GroenLinks dienden wij hiertoe, bijna traditiegetrouw, de motie ‘Verhoging inkomensnormen minimaregelingen’ in. Deze werd even traditiegetrouw afgestemd door een meerderheid van CDA, D66, IBH en VVD.

Hellevoetsluis huisvest al enige jaren de Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden, een instelling die, samen met een dertigtal gemotiveerde vrijwilligers, gezinnen onderaan de inkomensladder periodiek voorziet van een gratis kledingpakket. Dit voorjaar kregen zij van onze fractie al de ‘Pluim van de Arbeid’ , maar zij dreigden toch hun werk te moeten staken door gebrek aan fondsen. De Partij van de Arbeid nam samen met IBH het initiatief om hiervoor, samen met CDA en GroenLinks de motie ‘Kledingbank’ in te dienen. Deze werd vervolgens met unanieme stemmen aangenomen.

Mensen met een laag inkomen konden tot dusverre bij CZ een ziektekostenverzekering sluiten waarbij CZ een kleine korting gaf op de premie, en de gemeente een tegemoetkoming gaf voor een aanvullende verzekering. Kort geleden besloot CZ haar deel van de premiekorting per 2020 in te trekken. Klein bedragje, ongeveer acht euro per maand, maar voor de mensen die het aangaat toch weer een extra last. Wij namen het initiatief om deze premieverhoging te compenseren, en dienden samen met GroenLinks de motie ‘Compensatie CZ-minimacontracten’ in. Het CDA sloot zich aan bij de VOORstemmers PvdA en GroenLinks, maar daarmee hield toch een meerderheid van fracties de motie tegen. Jammer.

(V)MBO stagiairs doen naar hun vermogen even goed hun best als hun collega’s vanuit de HBO en het WO. Daarom vonden wij dat ook hun stagevergoedingen gelijk getrokken zouden moeten worden. Wij namen het initiatief en samen met GroenLinks dienden wij de motie ‘Stagevergoedingen (V)MBO’. Deze werd direct door het college overgenomen, en vervolgens ook unaniem door de Raad aangenomen.

Al een aantal maanden is onze fractie bezig met het bestuur van de voetbalvereniging Hellevoetsluis te bekijken waarom er slechts kleine delen van hun kunstgrasvelden werden hersteld, terwijl ons inziens (en volgens ons ook door de KNVB) de velden geheel gerenoveerd moeten worden. Om dit hier te bereiken, maar ook bij FC Vlotbrug, dienden wij de motie ‘Subsidies kunstgrasvelden’ in. Na de nodige discussies gingen wij in op het aanbod van wethouder ‘Sport’ de heer Schop om deze zaak samen met de woordvoerder van het IBH nader te bespreken. Wij trokken daarom deze motie voorlopig in.

Elk jaar weer genieten velen van het oudejaarsvuurwerk. Elk jaar weer, echter, leidt dit tot veel schades, letsels en overlast. Jammer, en wij zouden het graag anders willen, maar je ontkomt er niet aan om in navolging tot adviezen van deskundigen beleid te gaan voeren om afsteken van vuurwerk uit handen van de consumenten te halen. Op ons initiatief werd samen met D66 de motie ‘Verbod consumentenvuurwerk’ ingediend. Deze werd met de VOORstemmen van D66, GroenLinks en PvdA door een meerderheid afgestemd.

In 2020 wordt zowel regionaal als gemeentelijk de Woonvisie herzien. Wij hebben aangekondigd dat wij dan op het vinkentouw zullen zitten om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te krijgen. Steeds opnieuw moeten wij namelijk ervaren dat het college wachtlijsten ontkent of onder de mantel der een of andere liefde probeert te verbergen. Wij blijven attent.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/is-hellevoetsluis-nog-in-control/Een jaar geleden kwamen er in opdracht van de gemeente langs de Struytse Zeedijk een stuk of twaalf kleine vispiertjes, en wij gaven al direct aan dat deze de eerste najaarsstormen niet zouden weerstaan. Wij bleken jammer genoeg gelijk te krijgen, en medio dit jaar werden er tijdelijke hekken geplaatst om de toegang tot de piertjes te blokkeren. Maanden later staan deze hekken er nog, of duikelen deze het Haringvliet in. Dat was reden voor onze fractie om begin oktober formele vragen aan het college te stellen. Deze werden nog niet, en daarmee ook niet tijdig, beantwoord, met excuses van de wethouder.

Ook gingen wij mee met de initiatieven van D66 voor een tweetal moties op het gebied van duurzaamheid, ‘Tegel eruit, plant erin!’ (spreekt voor zichzelf) en ‘Nulmeting windparken’ (over de effecten van laagfrequent geluid van windmolens).

Samenvattend heeft de fractie van de Partij van de Arbeid moeten vaststellen dat het gemeentebestuur van Hellevoetsluis niet ‘in control’ is. Wij hebben dit ervaren door vele zaken waar te laat of niet, of onjuist gereageerd wordt op allerlei zaken waar zij voor dient te staan. Dit culmineerde uiteindelijk in het voorleggen van de conceptbegroting waar de oppositie niet anders kon doen dan deze te weerleggen en tegen te stemmen. En niet alleen dat: eigenlijk konden wij inhoudelijk niet begrijpen dat de coalitiefracties deze ondeugdelijk begroting wel goedkeurden. Meenden zij echt dat dit wel kon, of is dualisme voor hen toch een ‘ver van hun bed show’?

https://voorne.pvda.nl/nieuws/is-hellevoetsluis-nog-in-control/https://voorne.pvda.nl/nieuws/is-hellevoetsluis-nog-in-control/https://voorne.pvda.nl/nieuws/is-hellevoetsluis-nog-in-control/https://voorne.pvda.nl/nieuws/is-hellevoetsluis-nog-in-control/Rest mij alleen nog dank uit te spreken aan mijn onvolprezen fractiegenoten Agnes Oosterboer, Anneke Lagendijk, Gerie Luijendijk en ad hoc, Wibo Bouma, die mij in verschillende mate, en soms met een lange zit op de oncomfortabele publieke tribune, met raad en daad terzijde stonden tijdens deze weinig verkwikkende Begrotingsraad.

Bijlagen:

Klik hier voor de Algemene Beschouwing 2019 PvdA Klik hier College bericht ‘Financiën’ van 4 november 2019 Klik hier Motie ‘Compensatie CZ-minimacontracten’ Klik hier  Motie ‘Stagevergoedingen (V)MBO’ Klik hier Motie ‘Subsidies kunstgrasvelden’ Klik hier Motie ‘Verbod consumentenvuurwerk Klik hier Motie ‘Kledingbank’ Klik hier Motie ‘Verhoging inkomensnormen minimaregelingen’ Klik hier Motie ‘Tegel eruit, plant erin!’ Klik hier Motie ‘Nulmeting windparken’

Het bericht Is Hellevoetsluis nog ‘in control’… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Algemene Beschouwingen…

PvdA PvdA CDA Hellevoetsluis 06-11-2019 09:11

Algemene Beschouwingen PvdA Fractie Brielle 2020

Voorzitter,

Aan de orde vandaag is de Programmabegroting voor de jaren 2020 – 2023, Op weg naar financiële duurzaamheid. Duurzaamheid, dat zullen we vandaag vaker horen.

Voorzitter, graag zou ik vooraf dit moment willen markeren. We staan op een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Brielle, ik althans ben mij daar zeer van bewust. Na deze vergadering zal het de komende weken, maanden vooral gaan over de bestuurlijke toekomst van Brielle. Blijven wij een zelfstandige gemeente en zo ja, hoe dan? Of gaan wij samen met de andere gemeenten op Voorne of zelf Voorne-Putten. Boeiende en bepalende maanden dus.

Voorzitter, Het gaat de BV Nederland momenteel behoorlijk voor de wind. De miljarden klotsen over de plinten van Minister Hoekstra. Ondertussen moet vrijwel iedere gemeente in Nederland bezuinigen. Dat geeft te denken. Daarnaast staat het land op zijn kop, zo’n beetje het hele land staakt voor betere arbeidsvoorwaarden, een beter pensioen, voor dan wel tegen allerlei milieumaatregelen, zelfs onze jongeren protesteren op straat voor een betere wereld. Ik verwacht in dat kader snel een nieuwe plaat van Bob Dylan, u weet wel van The Times they are a-changing. En omdat mij is bezworen dat de leeftijd van sommige raadsleden zo is dat zij niet weten wie Bob Dylan is, het volgende.

Voorzitter, ons land bevindt zich in een liminale fase. En nu hoor ik vele van u denken, liminaal wat heb ik gemist?

Onlangs was er een, door de gemeente Brielle georganiseerde, bijeenkomst voor colleges en raden van Voorne. Op deze bijeenkomst sprak Danielle Braun, Cultureel Antropoloog. Zij sprak over een liminale fase en ik moet u zeggen er ging een wereld voor mij open. Dank daarvoor voorzitter. Het schijnt zoveel te betekenen als de fase die er is tussen het hier en nu en daar waar je in de toekomst zou willen zijn. Het is de periode van ontwikkeling en groei tussen twee fases in. Het woord liminaal was mij totaal onbekend, laat staan dat er een fase van was. Een van de voordelen van nooit gestudeerd te hebben is dat vele problemen niet bestaan. Voorzitter, ik ben dit jaar 50 jaar geworden. Je gaat ’s avonds naar bed met het gevoel dat je nog steeds een jonge god bent. Een dag later sta je op en behoor je plots tot een andere doelgroep, de 50-plusser. Ik weet niet wat dat met de meeste van u gedaan heeft, maar ik vind het lastig. Als er iemand in een gruwelijke liminaal wak zit, ben ik het.

Waarom nu dit hele verhaal, wel ons land en wellicht de gehele wereld bevindt zich momenteel in een liminale fase. En dat geld dus zeker voor onze gemeente. We bevinden ons,als gemeente, in een fase waarin wij aanvoelen dat er iets moet gebeuren, dat we stappen moeten zetten. De ramen in ons huis moeten open en er moet een flinke verse wind doorheen. Niet omdat het nu niet fijn toeven is, maar omdat er onderhoud nodig is om ook in de toekomst prettig te kunnen leven en wonen. En misschien, heel misschien blijkt dan dat we niet moeten verbouwen, maar verhuizen.

Voorzitter, voor de fractie van de PvdA zijn een aantal zaken van belang. Wij zullen deze aanstippen in de overige agendapunten. Ik zal er nu in vogelvlucht doorheen gaan.

Allereerst, bouwen bouwen bouwen. Voorzitter, er is een gigantische woningnood in Nederland en dus ook in Brielle. Ik dacht dat dat iets was van de generatie van mijn ouders, maar hij is terug en in volle hevigheid. Met name voor jongeren, starters en ouderen. Wij zouden er bij het college sterk op aan willen dringen alle mogelijkheden te ondersteunen en aan te pakken die er zijn om te bouwen. Daarbij steunt de fractie van de PvdA initiatieven vanuit de gemeente of vanuit de bevolking voor alternatieve vormen van wonen. Vorig jaar spraken wij van de zogenaamde Tiny Houses, maar willen ons daartoe niet beperken. Creativiteit is op dit punt gewenst. Wij moeten alles op alles zetten om jonge mensen en jonge gezinnen voor Brielle te behouden en aan te trekken.

In dat kader maakt de fractie van de PvdA zich grote zorgen om de almaar grotere hoeveelheid huizen die particulier verhuurd worden voor prijzen die de pan uit reizen. Ik heb onlangs een rondje op internet gedaan wat er zoal te huren is in Brielle. Ik zie woonruimte voorbijkomen van 1 kamer, inclusief slaapgedeelte voor rond de € 1.000. Huizen die gekocht zijn voor lage prijzen, maar verhuurd worden voor ca. € 1.600 per maand. De fractie van de PvdA zou graag zien dat hier al het mogelijke aan gedaan wordt om dit te stoppen.

Dan duurzaamheid en ons milieu. De fractie van de PvdA erkent dat er maatregelen genomen moeten worden in het kader van allerlei duurzaamheidsopdrachten. Er moet nu echt iets gebeuren op dit gebied, wij kunnen niet langer roofbouw plegen op onze planeet en de gevolgen daarvan neerleggen bij de generaties die na ons komen. Het beroep wat jongeren wereldwijd momenteel doen is ons uit het hart gegrepen en dienen wij te omarmen.

Dit gezegd hebbende maken wij ons ook zorgen aan de wildgroei van “slimme” oplossingen (en ondernemers) in bijvoorbeeld de energietransitie. Wij staan aan de vooravond van een enorme operatie op dit gebied, maar we weten nog zo weinig. De komende jaren zullen diverse nieuwe vormen van energie worden gepresenteerd. De fractie van de PvdA vraagt om  regie op dit onderwerp op Voorne-Putten en om geen overhaaste beslissingen te nemen. Neem de bio verbranding. Hoe kan een gemeenteraad daar nu een afgewogen besluit over nemen als de dames en heren wetenschappers en de diverse belangengroepen het totaal met elkaar oneens zijn. En ondanks dat het positieve effect van deze centrale dus allerminst vast staat, er wel honderden op de rol staan in Nederland. Waar gaat al dat hout vandaan komen? Ik ben bang dat ik dat wel weet. Wij kunnen geen moord en brand schreeuwen over het afbranden van de Amazone in Brazilië en vervolgens hout van over de gehele wereld importeren, vanwege onze “slimme, milieuvriendelijke” bioverbrandingscentrales. Wij zijn niet positief over deze ontwikkeling. De fractie van de PvdA zou voor nu willen inzetten op maatregelen die gericht zijn op de korte termijn, in de overtuiging dat er echte slimme oplossingen komen gaan voor de langere termijn.

Voorzitter, de fractie van de PvdA verzoekt het college om eens te onderzoeken in hoeverre er een mogelijkheid bestaat een loket te organiseren waar burgers vragen kwijt kunnen die leven op het gebied van de zojuist genoemde duurzaamheid, maar ook op andere vragen. De landelijke overheid hint ook naar een ontwikkeling in deze richting. Sommige burgers hebben hulp nodig bij het vinden van de juiste wegen, wat de PvdA betreft faciliteert de gemeente dat.

Voorzitter, in het kader van wij maken ons grote zorgen komen wij bij de bereikbaarheid van Voorne-Putten en Brielle in het bijzonder. Voorne-Putten slibt langzamerhand dicht. Gelet op de enorme en noodzakelijke ambitie van Brielle en de andere gemeenten in de regio om te bouwen, moet er ook een duidelijke visie komen op de bereikbaarheid. De fractie van de PvdA wordt altijd een beetje schamper benaderd als de metro het onderwerp betreft en dat mag, maar dan zien wij wel graag alternatieven. Wij merken dat er een groeiend draagvlak is voor het doortrekken van de metro. Wij hebben zelfs gelezen dat de wethouder van Hellevoetsluis, onder voorwaarden, na zou willen denken over het doortrekken van de metro. Wij willen ons niet uitsluitend vastleggen op deze oplossing, maar zien graag initiatief op dit onderwerp.

Hetzelfde geld voor de parkeerproblematiek in Brielle en de binnenstad in het bijzonder. Gelukkig heeft de fractie van het CDA “geluiden” gehoord over betaald parkeren en over deze “geluiden” een motie aangekondigd. Nou “geluiden” kan ik u toezeggen bij de behandeling van dit punt. Zo hoorde ik bijvoorbeeld ook “geluiden” over het samenvoegen van voetbalverenigingen. Mogelijk zou het CDA eens op die “geluiden” kunnen ingaan? Het speelt niet, het is niet aan de orde, maar het CDA hoort geluiden. Nou zijn erop zich best goede behandelingen voorhanden voor mensen die “geluiden” horen, maar in dit geval roepen ze de nodige onrust op. Dat is vervelender en belangrijker, totaal onnodig. Ik zou willen voorstellen bij het horen van geluiden, eerst gewoon vragen stelt.

Dan een punt waar wij in de coalitie verschillen van mening, laat dat ook gezegd zijn. De fractie van de PvdA is voor de verkoop van onroerend goed in bezit van de gemeente, met uitzondering van Het Arsenaal en eventuele andere historische panden in onze stad. Wat ons betreft, handen af van Het Arsenaal.

Hetzelfde geld voor het museum en de zaken die daarmee samenhangen, zoals de exposities. Een belangrijk argument om Brielle te bezoeken, daar zouden wij zo min mogelijk aan willen tornen. Ook het eerdergenoemde parkeerbeleid is iets waar wij over van mening verschillen.

En dan Voorzitter, ontkom ik niet om ook iets te zeggen over het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Voor de PvdA altijd een lastig punt, maar helaas noodzakelijk. Wij steunen deze verhogingen ook met de gedachte dat deze tot de laagste behoren in de regio. Echter zal dit voor een aantal van onze inwoners problemen kunnen opleveren. Als je al aan de grenzen zit van je financiële mogelijkheden, zal een verhoging van de gemeentelijke belastingen je niet helpen. Wij roepen het college op deze groep mensen sterk te blijven monitoren en daar waar zich problemen voordoen, te helpen. Het eerdergenoemde loket zou daar een rol in kunnen spelen.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-2/

Voorzitter, ik ga afsluiten. Maar niet nadat ik het ambtelijke apparaat dank toezeg voor wederom een immense opgave. Ook de vele tijd die gestoken is in het informeren van de raad, zowel groepsgewijs als individueel is door ons zeer op prijs gesteld. Het is dat de PvdA ook last heeft van een dalende meerjaren begroting, anders hadden wij u allen een mooie bos bloemen toegezegd. Als dank geef ik hem nu aan onze gemeentesecretaris, maar hij is bedoeld voor alle ambtenaren. En ook bedoeld omdat wij het u het afgelopen jaar soms best een beetje moeilijk hebben gemaakt.

Voorzitter, raad ik dank u voor de aandacht.

Met vriendelijke groeten, Ben van Stijn

Het bericht Algemene Beschouwingen… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Gemeentelijke enquête Hellevoetsluis – Voorne

PvdA PvdA Hellevoetsluis 26-10-2019 15:25

https://voorne.pvda.nl/nieuws/gemeentelijke-enquete-voorne/Vorig jaar heeft de PvdA Voorne bij u, de leden van de afdeling, een onderzoek gedaan naar uw wensen met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van Voorne.Zie hier wat de mening van de PvdA-leden hierover was: Eén gemeente Voorne?

Inmiddels zijn nu ook de drie gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne zich hierover aan het beraden. Hellevoetsluis heeft de planning om daarover begin 2020 een besluit te nemen. Om daarbij goed beslagen ten ijs te komen heeft de gemeente Hellevoetsluis deze week een enquête onder haar inwoners uitgezet om te weten wat u in dit kader wil.

In raadsverband heeft ook de fractie van de PvdA Hellevoetsluis zich daarvoor ingezet, en zij ondersteunt dit gemeentelijke initiatief dan ook van harte. Wij roepen u daarom dan ook graag op om ook de bijgesloten enquête in te vullen.

Wat zijn uw wensen, behoeften en argumenten als het gaat om de bestuurlijke toekomst van Hellevoetsluis? Laat het de gemeente weten weten via de gemeentelijke enquête Bestuurlijke toekomst

Het bericht Gemeentelijke enquête Hellevoetsluis – Voorne verscheen eerst op PvdA Voorne.