Nieuws van politieke partijen in Hellevoetsluis inzichtelijk

743 documenten

Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden?

PvdA PvdA GroenLinks D66 Hellevoetsluis 20-01-2020 18:33

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Zorg-gelden niet alleen gebruikt voor zorg?

De oppositie (GroenLinks, PvdA en D66) is geschokt door de rapportage van het onderzoeksbureau, dat onderzoek gedaan heeft naar de financiële situatie van het sociale domein in de gemeente Hellevoetsluis.   Het is een vernietigend rapport dat helder vaststelt dat het college niet in control is en aangeeft dat de werkwijze van dit college bedrijfsmatig ver beneden peil is in de domeinen financiën, personele organisatie en zorg. Hierdoor is volgens de oppositie veel schade aangericht.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Donderdag 16 januari is de raad mondeling geïnformeerd over het rapport en de vervolgstappen hierop. Niet alleen kon nog steeds niet met zekerheid gezegd kan worden dat het begrotingstekort alleen aan de zorgkosten ligt, ook werd aangegeven dat zorg-gelden mogelijk zijn uitgegeven voor andere doeleinden. Dieper onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit op een aantal punten mogelijk gebeurd is. D66, GroenLinks en de PvdA vinden dit alarmerend. Zij zijn zeer benieuwd naar het definitief begroting breed overzicht van alle tekorten en het concrete actieplan hierop wat spoedig gepresenteerd zal worden.

PvdA, D66 en GroenLinks kunnen zich voorstellen dat dit grote consequenties heeft binnen het college en de coalitiepartijen. Zij vinden dat het vertrouwen van de inwoners en de gehele raad zwaar is geschonden. Het is nu niet alleen aan het college maar ook aan de coalitiepartijen om de zaken zo spoedig mogelijk op orde te krijgen om dit vertrouwen terug te winnen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Daan Dankaart , PvdA mevrouw B. Verschoor, GroenLinks of mevrouw M. Bakker-Mantjes, D66

Het bericht Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden? verscheen eerst op PvdA Voorne.

Lies Boerman…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 13-01-2020 18:46

https://voorne.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-lies-boerman/https://voorne.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-lies-boerman/Lies bewondert de Dreespenning…

Op 7 januari jl. overleed Lies Boerman. Gisteren, tijdens de nieuwjaarsreceptie, stonden we hier bij stil.

“90 Jaar oud en ik durf bijna al mijn vingers in het vuur te steken: minimaal 65 jaar KNALROOD”, dat mailde Chris Schönthaler (oud voorzitter afdeling Westvoorne) mij vandaag over Lies. En dat klopt helemaal. Omdat ze inderdaad al 65 jaar lid was (sinds 21 april 1954) kreeg zij vorig jaar de Dreespenning in aanwezigheid van Cees, haar man, Regina Roggeveen (gemeenteraadslid), Anneke Lagendijk (secretaris bestuur) en van mij. Het verslag dat Anneke hierover schreef vindt u hier…

Lies was een actief en betrokken lid van de partij. Zij was o.a. een periode gemeenteraadslid en een periode wethouder van Westvoorne.

Naast haar politieke activiteiten heeft Lies als vrijwilligster 30 jaar rondgereden voor Tafeltje Dekje en is zij actief geweest bij de Historische Vereniging Westvoorne. Met name voor de Biber Bunker.

Morgen, 14 januari is de plechtigheid om 12:30 uur in de aula van crematorium Beukenhof in Schiedam.

Ons medeleven gaat uit naar Cees, haar man, haar twee dochters en familie.

Voor alles wat zij voor de PvdA heeft betekend, zullen wij haar herinneren als een groots partijlid.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-lies-boerman/Sjoerd Hoekstra voorzitter bestuur afdeling PvdA Voorne

Het bericht Lies Boerman… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Een goed begin van 2020…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 13-01-2020 13:07

Een drukbezochte en heel gezellige nieuwjaarsbijeenkomst!!!

De gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA Nissewaard en PvdA Voorne werd op 12 januari gehouden en werd, net als voorgaande jaren goed bezocht.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/De wandelexcursie onder leiding een gids van het Zuid-Hollands landschap, die ook dit jaar weer op het programma stond, vond gretig aftrek. Ruim de helft van onze bezoekers trok de wandelschoenen aan en ging sportief op pad.

Verder waren er natuurlijk toespraken waar aandachtig naar geluisterd werd en kon er met een wijntje (of limonade) geklonken worden op het nieuwe jaar.

Klik hier voor de toespraak van Bert van Ravenhorst.

Hieronder wat sfeerfoto’s van deze gezellige start van het nieuwe jaar…

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/ Het was gezellig druk…

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/

Wouter (PvdA Nissewaard) houdt een inspirerende toespraak…

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/ Ook Bert hield een gloedvolle toespraak… Klik hier

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/

Het bleef gezellig…

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/

Daan hangt, onder grote belangstelling, de PvdA vlag op…

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/

Er is wat afgekletst https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/🙂

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/En de catering was in goede handen…

https://voorne.pvda.nl/nieuws/een-goed-begin-van-2020/

Gepaste aandacht voor een van de toespraken…

 

Het bericht Een goed begin van 2020… verscheen eerst op PvdA Voorne.

U komt toch ook!!!

PvdA PvdA Hellevoetsluis 27-12-2019 09:48

Nieuwjaarsreceptie…

Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt in:

Bezoekerscentrum Tenellaplas

 

Datum: 12 januari 2020 Van: 15:00 uur tot 17:30 uur

Adres:  Duinstraat 12a 3235 NK Rockanje

Om 15:30 uur is er gelegenheid om, onder begeleiding van een natuurgids, een wandeling in de omgeving van de Tenellaplas te maken.U bent van harte welkom!

Graag tot ziens op 12 januari…

Namens het bestuur van PvdA Voorne, Anneke Lagendijk (secretaris)

Het bericht U komt toch ook!!! verscheen eerst op PvdA Voorne.

Enerverende raadsvergadering…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 15-12-2019 15:27

Enerverende raadsvergadering in Hellevoetsluis…

Op donderdag 12 december vond de laatste raadsvergadering voor dit jaar plaats in Hellevoetsluis; het beloofde en bleek een enerverende vergadering te zijn.

Drie agendapunten trokken in het bijzonder de aandacht op deze dag:

De besluitvorming over een opt-in systeem voor reclamefolders. Het goedkeuren van de Bestuursrapportage BERAP 2019-2. Het goedkeuren van de Begrotingswijzigingen.

Opt-in systeem reclamefolders

Het opt-in systeem voor reclamefolders was een waardevol initiatiefvoorstel van GroenLinks. Dit voorstel beoogt om de verspreiding van papieren reclamefolders terug te dringen door de inwoners meer bewust een keuze te laten maken dat zij die folder echt willen hebben, in plaats van dat deze maar standaard in de brievenbus worden gedropt. Feitelijk gaat het er om dat de huidige JA/NEE (‘ik wil geen reclamemateriaal, maar wel huis-aan-huis bladen’) en NEE/NEE (ík wil geen reclamemateriaal, en geen huis-aan-huis bladen’) stickers vervallen, en dat de inwoners dan geen reclamemateriaal in de bus krijgen maar wel huis-aan-huisbladen. Zij hoeven hiervoor verder niets te doen.

Wil men echter ook de huis-aan-huisbladen niet ontvangen, dan moet er een NEE/NEE-sticker worden geplakt. Wil men daarentegen zowel de huis-aan-huisbladen als het reclamemateriaal ontvangen, dan moet men de JA/JA-sticker plakken.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/12044/Met dit gewijzigde beleid wordt voorkomen dat drie op de tien folders ongelezen van de brievenbus rechtstreeks in de prullenbak belanden, en dan vraag je je af, zoals ook Loesje deed met haar onovertroffen poster: “WAAROM AFVAL PRODUCEREN ALS HET TOCH WORDT WEGGEGOOID”.

De fractie van de PvdA in Hellevoetsluis kon zich volledig in dit GroenLinks-initiatief vinden, evenals ook de fracties van CDA. Ook vrijwel alle raadsleden van de VVD stemden voor dit beleid, op een na: VVD-raadslid Ed Weeder vond het commerciële prevaleren ten opzichten van het milieu.

Een heel ander verhaal was het bij IBH; deze fractie stemde volledig en unaniem tegen het voorstel. Ik kan mij niet voorstellen dat alle leden van deze partij van mening waren dat het opt-in systeem niet waardvol zou zijn, en dat werd dan ook min of meer bevestigd bij monde van de fractievoorzitter Rien Kap: ‘ja, bij ons kennen wij fractiediscipline.’ Met ander woorden: andere meningen worden niet geaccepteerd. Triest, maar waar. Dan heb ik meer respect voor de VVD waar een individueel raadslid er wel een andere mening op mag nahouden. Jammer dat de fractiediscipline bij IBH er toe leidt dat sommige fractieleden hun eigen mening niet mogen uiten, maar nog meer jammer is dat daardoor de waardevolle inspanningen van GroenLinks en een goed initiatief de grond wordt ingeboord.

Even leidden de beraadslagingen nog tot enige hilariteit toen de IBH-voorman Bianca Verschoor van GroenLinks voorhield dat het met reclamefolders hetzelfde is als met kleding: die heb je toch ook nodig? Ik kon het niet laten om bij interruptie aan Rien Kap de stelling voor te leggen dat ik hem liever zie zonder reclamefolders dan zonder kleding.

Bestuursrapportage en Begrotingswijzigingen

Nadat de fractie van de PvdA op 7 november tegen de begroting 202 e.v. had gestemd omdat feitelijk belangrijke financiële tegenvallers nog niet bekend waren, kregen wij vervolgens de BERAP 2019-2 te behandelen. Dit is een stand van zaken van de begroting in het lopende jaar 2019. Nu werden er enkele tipjes van de sluier opgelicht: met name in het Sociaal Domein moest er maar even 3 miljoen extra worden uitgegeven doordat dit in 2018 verkeerd was berekend. Geen kleingeld dus, en nog geen andere uitleg dan dat er nader onderzoek zou plaatsvinden. Op zich was alleen dit al genoeg om tegen deze Berap te stemmen, zeker in de context van de begrotingswijzigingen die ons daarop werden voorgeschoteld.

Wat er aan de begrotingswijzigingen vooraf ging: woensdag 4 december werd de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen afgesloten met een besloten gedeelte. In dat besloten deel werd ons door de wethouder Financiën mevrouw den Brok medegedeeld dat de Provincie had aangegeven dat zij niet akkoord zouden gaan met de begroting die door de coalitie op 7 november was vastgesteld; zonder wijzigingen zou de gemeente op 1 januari onder preventief toezicht van de Provincie komen te staan. Verder nog niets, maar wel dat dit nader besproken zou worden in de raad van 12 december. Desgevraagd door mij, werd door de wethouder schoorvoetend bevestigd dat dit waarschijnlijk wel in openbaarheid zou worden behandeld.

Het was kort dag, omdat onze fractie, evenals de andere raadsfracties, op maandag 9 december de aanstaande raadsvergadering zouden voorbereiden. Dat was reden voor mij om al op vrijdag 6 december een aantal vragen voor te leggen, met het verzoek deze te beantwoorden vóor maandag 15 uur:

Kunnen wij zo snel mogelijk inzage krijgen in het schrijven waarin de provincie de gemeente over haar bezwaar informeerde; graag per ommegaande. Wij verzoeken het college om bij het vaststellen van de mogelijke opties ook te overwegen welke maatregelen er aan de inkomstenkant (bijv. OZB) genomen zouden kunnen worden. In dat kader zouden wij dan ook graag vernemen welke verhoging nodig zou zijn om de begroting sluitend te krijgen met de voorgestelde beleidsopties. Wij nemen aan dat de opties vanuit uw collegeoverleg op dinsdag ons diezelfde dag zullen bereiken; hoe laat kunnen we die informatie verwachten? Tevens nemen wij aan dat u voor dinsdag, mogelijk deze week al, een eerste, voorlopige schets van de volgens u in aanmerkingen komende opties voor ogen heeft. Indien de aandelen van ENECO inderdaad verkocht worden, op welke termijn kunnen de gelden die daaruit naar Hellevoetsluis vloeien voor de gemeente beschikbaar zijn. Tijdens de Begrotingsraad werd o.m. een motie aangenomen om een subsidie van bijna k€ 17 aan de kledingbank toe te wijzen. Staat ook deze subsidie op losse schroeven als donderdag in de raad de begroting herzien wordt?

U raadt het al: op maandag kregen wij geen antwoord. Op dinsdagochtend was het college in beraad, en wij hoopten dan ook die middag wat meer te horen; helaas! Wij moesten tot woensdagmiddag 17u06 wachten om dan pas te vernemen dat het college het licht had gezien: de 43 beleidsopties die bij de behandeling van de begroting op 7 november waren vastgesteld, werden met een streep allemaal ingetrokken. 43 beleidsopties waarvan de raad had vastgesteld dat Hellevoetsluis deze nodig heeft. Ik citeer hierbij uit mijn inbreng in de raad enkele beleidsopties die van groot belang zijn voor de inwoners, maar ook voor de medewerkers van de gemeente:

‘Nadat u lange maanden, te lang, zat te broeden op de gemeentelijke organisatie, vaststelde dat u minstens 18 formatieplaatsen moest invullen, maar waarschijnlijk meer, zet u daar met één pennestreek een streep door. Ik noem er nog een paar: de extra kosten voor het Integraal KindCentrum en omgeving, toch niet meer nodig? Doorontwikkelen wijkgericht werken? Weer een plakje van de salami af. Praktijkondersteuner huisarts? Zou juist geld opleveren, toch maar geschrapt. ‘Meedoen’, als onderdeel het top-speerpunt WERKEN? Hatsekiedee, er wordt niet geparticipeerd. En zo zijn er nog 38 beleidsopties die wij noodzakelijk vonden maar die u maar parkeert.’ Klik hier om naar de bijlage met de 43 beleidsopties te gaan.

Weliswaar hadden wij tot dat moment vrijwel in het duister getast, maar op basis van eigen gevolgtrekkingen en zwarte verwachtingen hadden wij in de fractievergadering van maandag al zo goed mogelijk onze strategie bepaald; onze reguliere fractie bestaande uit Agnes, Anneke en Gerie was aangevuld met Wibo Bouma (die de wens te kennen had gegeven een hele raadscyclus mee te willen maken), en door Henk Joosten omdat ik voor deze gelegenheid graag gebruik wilde maken van zijn ervaring, helder inzicht en analytisch vermogen. Onze strategie was toen:

College vragen om een extra raadsvergadering tussen 12 december en de jaarwisseling; Ons er op voor te bereiden dat het college alle beleidsopties zou schrappen, hetgeen wij dan tegen zouden stemmen; Af te stemmen met de andere oppositiefracties omdat ook die zeer terughoudend waren ten opzichten van de begrotingsperikelen.

Met veel dank aan Agnes, Anneke, Gerie, Henk en Wibo voor hun bijdrage in de fractie en hun inbreng, soms per whatsapp, tijdens de raad en haar schorsingen.

De dagen daarop volgende koortsachtig overleg met GroenLinks en D66, en allengs werd het steeds duidelijker dat wij het beleid van dit college niet konden aanvaarden, en wij kwamen tot de slotsom dat wij het beleid in elk geval niet zouden ondersteunen. Ook stelden wij gezamenlijk dat het gevoerde beleid zodanig armzalig was dat dit een Motie van Wantrouwen alleszins zou rechtvaardigen; omdat wij echter het niet als een oplossing zouden zien als de zittende coalitie een nieuw college moesten instellen werd besloten om het college een heel serieus signaal te geven in de vorm van een Motie van Afkeuring. We hadden daarbij enigszins de hoop dat het dualisme (college en raad hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid) ook bij de coalitiefracties zou zegevieren, en dat zij mee zouden kunnen gaan in een Motie van Afkeuring. College, u mag blijven zitten om het puin te ruimen, maar wij zijn niet trots op u!’ Het bleek (uiteraard?) ijdele hoop. De coalitiefracties kwamen niet verder dan krokodillentranen, ach en wee-geroep, en ‘hoe heeft dit toch kunnen gebeuren’. (Klik hier om naar de Motie van afkeuring te gaan).

Bij aanvang van de raadsvergadering vroegen de fracties van D66, GroenLinks en PvdA om de begrotingswijzigingen in een extra raadsvergadering te bespreken, ondanks dat ook wij wel hadden willen genieten van een ongestoord Kerstreces, maar de coalitiefracties wezen dit voorstel unaniem af; het leek er op dat zij al eerder dan de oppositie in kennis gesteld waren van de plannen van het college. Er restte ons niet anders dan als kleine minderheid tegen de voorstellen te stemmen, en de Motie van Afkeuring in stemming te brengen; deze werd, zoals eerder gesteld, verworpen met uitsluitende voorstemmen van D66, GroenLinks en PvdA.

Hoe nu verder? Het is eigenlijk zo eenvoudig: je laat je bewoners in de kou staan door hen een hele reeks aan voorzieningen te ontzeggen. Voorzieningen die de gemeente in het verleden noodzakelijk vond. Of je gaat er iets aan doen om de inkomsten te verhogen; niet leuk, maar waar niets is, verliest de keizer zijn recht. De coalitie is er trots op dat Hellevoetsluis een van de goedkoopste gemeenten van Nederland is, maar heeft geen oog voor de gevolgen daarvan. Onze inwoners verdienen beter dan dit.

Het bericht Enerverende raadsvergadering… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Hellevoetsluis is de weg kwijt…

PvdA PvdA D66 CDA Hellevoetsluis 14-12-2019 09:31

Het is hommeles in de Hellevoetse gemeenteraad…

Financiële crisis bij gemeente: ‘Hellevoet is de weg echt kwijt’

Wat is er toch aan de hand met Hellevoetsluis? De gemeente, waar alles zo soepeltjes verliep de afgelopen decennia, lijkt nu in grote chaos te verkeren. Na problemen binnen de organisatie, zijn er nu ook ineens grote financiële problemen. ,,Het is chaos.”

Nog maar 1,5 jaar geleden was alles nog pais en vree op het stadhuis in Hellevoetsluis. De verhoudingen in de raad waren nog nooit zo goed. IBH, VVD en CDA, die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen een grote meerderheid hadden behaald, toonden zich bereid om de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 bij de besluitvorming te betrekken. Het respect was wederzijds.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/hellevoetsluis-is-de-weg-kwijt/De woede over de gang van zaken is zelfs zo groot dat fractievoorzitter Bianca Verschoor (GroenLinks) het voltallige college opriep om op te stappen. Volgens haar PvdA-collega Daan Dankaart is het een grote ‘chaos’ op dit moment. ,,Ze zijn de weg helemaal kwijt”, vindt hij.

Dat geldt volgens hem voor de wethouder financiën, maar ook voor de wethouder Sociaal Domein (onder meer jeugdzorg), want daar zijn de grote tekorten ontstaan. Ook vraagt Dankaart zich af waarom de concerncontroller, die alles bewaakt en toetst, deze problemen niet heeft zien aankomen. Maar zelfs als de ambtenaren het niet goed hebben voorberekend, ligt de politieke verantwoordelijkheid bij het college, benadrukt het raadslid. ,,Het hele college heeft het niet meer in de vingers.’’

De oppositie weigerde vervolgens om akkoord te gaan met de ‘sluitende’ begroting die door het college werd voorgelegd, omdat ze toen al wisten dat die niet klopte.

Maar tot hun verbazing gingen alle coalitiepartijen wel akkoord, ondanks de waarschuwing van PvdA en GroenLinks dat de provincie deze begroting niet zou goedkeuren

En ze kregen gelijk. De gemeente kreeg namelijk onlangs van de provincie te horen dat ze maar beter alle nieuwe beleidsplannen kon schrappen, omdat deze begroting zo niet zou worden goedgekeurd. En dan zou de gemeente onder financieel toezicht komen te staan.

Klik hier om het hele artikel in het AD (bijlage Voorne Putten) te lezen.

Het bericht Hellevoetsluis is de weg kwijt… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Dubbel succes voor de PvdA…

PvdA PvdA ChristenUnie Hellevoetsluis 12-12-2019 08:56

Dubbel succes voor de PvdA bij de behandeling van de begroting van het Waterschap.

We zitten er niet voor niets: We laten zien dat we letten op de centen en daadwerkelijk willen zien wat er bereikt wordt.  Maar ook vinden we dat schoon zwemwater een zaak van het Waterschap is. Vooral vanwege het ombuigen van een mentaliteit. Begin bij jezelf. Praten over grote milieuproblemen en dit aan anderen overlaten, of met kleine stapjes ook hieraan werken.

De Verenigde Vergadering van Hollandse Delta heeft de begroting eindelijk dan toch vastgesteld, na een uitstel van 2 weken.  Het amendement, opgesteld door PvdA’er Cok Sas en Christen Unie, Jantien Froling, met brede steun van alle partijen, is door het college van Dijkgraaf en Heemraden overgenomen.

Kern van de wijziging van het besluit is, dat er voorwaarden verbonden zijn om de begroting vast te stellen met € 204 miljoen aan lasten. Hiervoor is een belastingstijging nodig van 6,74 %. Dit betekent dat de VV op de voet wil volgen hoe de uitvoering nu in 2020 gaat plaatsvinden. Het is onverkoopbaar om meer geld aan burgers en bedrijven te vragen wanneer er niet aan toegekomen wordt om het uit te voeren. Zij wil in maart in een eerste begrotingswijziging resultaten zien over de maatschappelijke effecten die het programma gaat opleveren en welke prestaties minimaal door het college geleverd gaan worden.

Bovendien moet er een nadere onderbouwing van de verwachte kosten komen en een overzicht van risico’s die aan de orde zijn als het gaat om het bereiken van de prestaties. De motie Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart, ingediend door Hennie Wiersma-den Dulk van de PvdA, onderdeel van het programma Water en op brede steun kon rekenen, is geheel door het college van D & H overgenomen.

Klik hier om de motie van Hennie Wiersma-den Dulk te lezen Klik hier om het amendement onderbouwing begroting te lezen

Het bericht Dubbel succes voor de PvdA… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Onze Corrie in het AD…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 08-12-2019 09:57

Corrie (87) stuurt jaarlijks ruim tweehonderd kerstkaarten: “Dan hoor je weer eens wat van iemand”…

Hoeveel kerstkaarten ze in al die jaren heeft verstuurd, kan ze niet zeggen. Maar het moeten er volgens Corrie van Velde-Peperkamp (87) minstens 12.000 zijn geweest. Elk jaar gaan er in deze maand ruim tweehonderd kaarten de deur van de kleine eengezinswoning in Rockanje uit. Ze is er dan weken mee bezig, maar dat heeft de Rockanjese er graag voor over. ,,Dan hoor je weer eens wat van iedereen.’’

In de woonkamer van Corrie van Velde liggen overal dozen en bakken met oude kerstkaarten die ze jaarlijks ontvangt. Alles is gesorteerd op jaartal en alfabet. Op de eettafel liggen meerdere doosjes met een paar honderd nieuwe kerstkaarten. Normaal begint de inwoonster van Rockanje, waar mensen de meeste kerstkaarten krijgen van heel Nederland, eind november al met het schrijven van al die kaarten. Dit keer is dat niet gelukt omdat ze nog niet klaar was met alles voor sinterklaas, vertelt Van Velde.

Vandaag is er dan eindelijk wel tijd voor het schrijven en versturen van kaarten. Voor haar op tafel ligt een enorme lijst met namen en adressen, die ze een voor een afwerkt. Iedereen krijgt een persoonlijke boodschap. ‘De meeste mensen deugen’, staat er op een envelop.

Maar wie zijn al die mensen? Van Velde: ,,Het zijn familieleden, buren, vrienden en kennissen. Toen ik net getrouwd was, had ik er nog niet zo veel. Maar toen moesten we weg uit Rotterdam omdat mijn man een baan in de Achterhoek kreeg. Daar hebben we acht jaar gewoond. Vervolgens zijn we hiernaartoe verhuisd. Dan krijg je dus overal buren en kennissen, en je leert steeds meer mensen kennen.’’

https://voorne.pvda.nl/nieuws/onze-corrie-in-het-ad/Klik hier om het volledige artikel in het AD (bijlage Voorne Putten) te lezen.

Het bericht Onze Corrie in het AD… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Schoon water is mijn ‘drive’…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 01-12-2019 20:53

Wanneer je over het Waterschap spreekt, denken veel mensen aan een gezapig clubje met af en toe een vergadering met lekker eten toe. Niets is minder waar: de huidige kwesties over veiligheid, klimaat maar ook mogelijke stijging van tarieven leiden tot heel veel overleg: in de laatst gehouden ledenvergadering vertelde ik hier heel kort iets over en dit is wat de afgelopen week weer gebeurde. Eerst kregen we maandag 25 november, l dag van te voren, ’s avonds om 18.30 uur, dat we dinsdagavond 26 november een extra vergadering hadden. Reden: cijfers die niet klopten, gelukkig geen geld tekort, maar juist geld over. Ook niet zo fijn, want het waren projecten, die niet uitgevoerd waren volgens de planning. Maar als je geld over hebt en je planning niet kunt halen, dan is het heel ongeloofwaardig om nog meer geld te vragen, terwijl je niet weet of dat gaat lukken. Dus dit was het gevolg:

“De behandeling van de begroting van Waterschap Hollandse Delta is na een zeer rumoerig verlopen Verenigde Vergadering in Ridderkerk de afgelopen week uitgesteld naar 11 december a.s. Zeer ongebruikelijk omdat de Provincie vraagt om deze voor 1 december in te dienen. Deze extra tijd is echter noodzakelijk om als bestuur een goed besluit te nemen. Immers de vaststelling van de belastingverordening van 2020 voor watersysteem-, wegen-, verontreinigings- en zuiveringsheffing hangt hier nauw mee samen. De fractie van de PvdA heeft daarom een motie ingediend om de behandeling uit te stellen en zorgvuldiger voor te bereiden, die door de meerderheid van de VV is gesteund. Zoals in de pers al maanden te lezen was, verwachtte het bestuur, dat voor 2020 een hoge belastingverhoging werd verwacht. Dit was de conclusie na een grootse inventarisatie binnen de organisatie, wat de komende periode aangepakt zou moeten worden. Die wensenlijst is niet van tafel, maar hierin zal een prioritering aangebracht moeten worden, met de juiste cijfers. Reden: je kan wel willen om allerlei zaken aan te pakken, maar dit moet ook lukken. Juist onze fractie, ondersteund door een meerderheid, heeft keer op keer aangedrongen voor een goede onderbouwing van de cijfers en die niet gekregen. Nu, op het laatste moment blijkt het tegendeel na de bijstelling van de Berap (bestuursrapportage). Een motie, die de PvdA eveneens tijdens deze begrotingsbehandeling bij de behandeling van het programma Water had willen indienen was “Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart”. Vooral als pilot op Voorne Putten, want hoewel sinds 2009 het wettelijk verboden is om toiletwater te lozen in recreatiewater, nemen de meeste mensen dit niet zo nauw. Het moet hoger op de agenda’s van gemeenten en netwerkpartners in de watersport, om de mentaliteit van lozen toiletwater, in de pleziervaart te veranderen. Maak gebruik van de voorzieningen, want ook die “paar drolletjes” zijn ziekmakend en zorgen voor nog meer blauwalg. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur positief op de inhoud van de motie gereageerd. De fractie van de PvdA zal zich nader beraden, bij de voorbereiding van 11 december.”

Schoon water, dat is toch waar het bij het Waterschap om draait en ook mijn “drive”, met veel aandacht voor het milieu en veiligheid, ook voor je gezondheid. Onze PvdA principes houden we hoog, sterkste schouders de zwaarste lasten en hoewel er landelijk heel veel discussie is blijven wij staan voor kwijtschelding.

Het bericht Schoon water is mijn ‘drive’… verscheen eerst op PvdA Voorne.

Voor het eerst in Brielle…

PvdA PvdA Hellevoetsluis 26-11-2019 17:14

Door Evelyn Hijink op 26 november 2019 Delen

Brielle – nog nooit –bij mijn weten- een stap gezet in het prachtige vestingstadje Brielle, op slechts een half uurtje rijden vanuit Den Haag. Toch raar, zo dichtbij en blij verrast door de mooie ligging van de vestingstad met z’n rijke geschiedenis waaronder de Spaanse bezetting en bevrijding. Ik heb afgesproken met partijgenoot Ronald Vermeulen. Via Facebook mailen we elkaar over onder meer de biomassacentrales en Ronald hield me scherp in de gaten vanaf de eerste vragen die ik stelde in de Provincie Zuid-Holland naar de relatie van bomenkap en de biomassacentrales.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/evelyn-hijink-in-brielle/In omgeving Brielle staan twee biomassacentrales in de planning. De zorgen om de inpassing van het landschap, de luchtkwaliteit, de herkomst van de brandstof en de toename van vrachtwagens op de smalle weggetjes in het open landschap kan ik mij goed voorstellen. Ik ontmoet Ronald en twee fractiegenoten Patricia Feelders en Hannke Klip bij de ‘Brielsche Aap’, een prachtig gelegen grand-cafe/bar/restaurant en natuurspeeltuin op een eilandje mooi verstopt in het groen, waar iedereen elkaar lijkt te kennen. Ik voel me meteen op mijn gemak zeker wanneer de commissieleden Hanneke Klip en Patricia Feelders enthousiast vertellen over de opgaven in Brielle; nieuwe duurzame woningen, de voorzieningen op niveau houden en hoe het open landschap ook voor de toekomst te beschermen. Ronald kenmerkt zich door de gedrevenheid vanuit zijn politie-achtergrond en gevoel voor rechtvaardigheid. Na een behoorlijke dip voor de PvdA enkele jaren geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen (tja; waar niet) heeft Ronald een groep van 25 betrokkenen bij elkaar gekregen met ook veel jonge geïnteresseerden en niet allemaal vanuit de politiek om aan de slag te gaan. Aanstekelijk is zijn verhaal en energie.

Sightseeing Brielle Dan stappen we in zijn auto voor een sightseeing. Het is een typische mistige, windstille grijze vrijdagmiddag, toch is het mooi. Ronald rijdt langs twee recreatieplassen gelegen in het groen waar in één giftige grond is gestort (kan je dus niet meer zwemmen) en de locaties waar de biomassacentrales gepland staan. Ronald heeft zich vanuit de PvdA jarenlang ingezet om het landschap rondom de vestigingsmuren open te houden. Je ziet ook meteen hoe de kassen vanuit het Westland oprukken en hoe de verrommeling ook hier toeslaat. “Westlanders gaan voor optimale winst en schaalgrootte en Briellenaren zijn hier van oudsher één met hun omgeving en gaan doorgaans voor een meer divers bedrijf”

Eén van de centrales is een kleine van onder de 15 MW (vanaf 15 MW zijn de vergunningseisen strenger) en moet alleen in de wintermaanden het aardwarmtenet op temperatuur houden. Wanneer dat alleen met lokaal snoeiafval kan en op een schone manier gestookt wordt, is het misschien niet zo’n verkeerd idee. Maar voor biomassacentrales die hout door vrachtwagens toegevoerd krijgen, af en aan zwaar verkeer, luchtvervuiling etc; dat zien de PvdA’ers niet zitten. Ik ben het erg met hem eens.

Ik ben blij dat ik naar Brielle ben afgereisd; we spreken af dat we de biomassacentrales in de gaten houden en kijken of nu i.h.k.v. de stikstofcrisis er meer mogelijkheden zijn. Daarnaast zal de RES (Regionale Energie Strategie) Rotterdam-Den Haag ook voor Brielle een wezenlijk rol gaan spelen als het gaat om de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Ronald geeft aan zich daar mee te gaan bemoeien. Uitgangspunt van een RES is het actief betrekken van bewoners en dat blijkt ook hier wat zorgelijk.

Het bericht Voor het eerst in Brielle… verscheen eerst op PvdA Voorne.