Nieuws van Forum voor Democratie in Nederland over Forum voor Democratie inzichtelijk

356 documenten

Symposium over het Wildersproces: de schending van de scheiding der machten

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 12-09-2019 20:49

Naar aanleiding van het schokkende nieuws over politieke inmenging van het ministerie van justitie in de zaak-Wilders, organiseert het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie op zaterdag 14 september een symposium over de scheiding der machten.` Samen met Afshin Ellian schreef Paul Cliteur het boek "De Staat versus Wilders". In dit boek gaan zij in op de vraag of de vrijheid van kritiek kan overleven wanneer politici enerzijds bedreigd worden en anderzijds vervolgd. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Theo Hiddema en ook is Martin Bosma aanwezig om een exemplaar in ontvangst te nemen.

Nu is daar nog bijgekomen dat de rechtszaak voortkomt uit politieke inmenging waardoor de scheiding der machten, het fundament van de democratie, ernstig onder druk komt te staan. Samen met Paul Cliteur, Theo Hiddema, Frits Bolkestein en Theo de Roos gaan we in gesprek over de zaak-Wilders en de betekenis hiervan voor de democratie en de rechtsstaat. 

 EXCLUSIEF VOOR LEDEN. 

Toegang voor de lezing is: € 35,-, daarvoor ontvangt u ook het eerdergenoemde boek "De Staat versus Wilders".

Inloop: 15:30 uur

Aanvang: 16:00 - 18:00 uur

Toegang: € 35,00 inclusief het boek "De Staat versus Wilders"

Bestel hier uw kaarten!https://www.eventbrite.nl/e/tickets-symposium-over-het-wildersproces-de-schending-van-de-scheiding-der-machten-72223431227?fbclid=IwAR3Je6ZN18-UgLTrxBneHCIsqrBd5kiXHNy17xnWmxOArhiOVVkEZlG_f_o

De economie groeit, maar de koopkracht daalt

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD Nederland 12-09-2019 15:00

Wat merkt de Nederlander van de aantrekkende economie? Nagenoeg niets, blijkt uit de koopkrachtcijfers. De helft van de Nederlanders gaat er zelfs op achteruit, onder wie degenen met een pensioen en een uitkering. Sinds het einde van de crisis is de groei van de koopkracht niet meer zo laag geweest. De zogenaamde ‘vooruitgang’ over 2018 bedraagt gemiddeld een verwaarloosbare 0,3 procent ten opzichte van 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wat is de oorzaak van die schamele koopkrachtcijfers? De economische groei verdampt door steeds hogere belastingen, nog méér bureaucratie, torenhoge kosten van voortgaande immigratie en klimaathysterie waarvoor alles moet wijken. Dankzij jarenlang VVD-beleid wordt de middenklasse meedogenloos uitgehold. De voedselbanken groeien harder dan de koopkracht. De tussenstand van tien jaar Rutte: stijgende lasten en dalende koopkracht.  FVD staat voor een fundamentele koerswijziging. Steun ons!

De drie ideeën van Baudet voor de NPO

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 12-09-2019 09:00

Jaarlijks gaat meer dan 900 miljoen euro naar de Publieke Omroep. Als het aan dit kabinet ligt komt daar nog eens 40 miljoen per jaar bij. Terwijl steeds minder mensen televisie kijken en de NPO een steeds groter deel van de mensen in Nederland van zich vervreemdt met politiek vooringenomen programma's. 

FVD pleit al jaren voor ingrijpende sanering van de niet-objectieve NPO. Tijdens een Kamerdebat op woensdag 11 september pitchte Thierry Baudet drie concrete voorstellen om de publieke omroep neutraler en goedkoper te maken en de programma's dichter te laten staan bij wat er speelt in de samenleving.

Oordeel zelf!

Lees hier de plannen van Forum voor Democratie voor sanering van de NPO: https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/sanering-npo

Bizar! Coalitie wil wachten op rechtszaak, dan pas debat over inmenging Wilders

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD Nederland 11-09-2019 13:00

De coalitie wil pas een Kamerdebat over de politieke inmenging van VVD-ministers in het Wildersproces ná rechterlijke uitspraak. Absurd! Echt helemaal fout! Juist nu er blijkbaar politieke inmenging is geweest moet de Kamer in actie komen!

Het enige “democratiefestival” is het referendum!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 11-09-2019 08:00

D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken organiseerde op 30 en 31 augustus een zogenaamd Democratiefestival. Een gotspe: het was nota bene Ollongren die het referendum afschafte, het kroonjuweel van de democratie. Alleen de DDR doekte ook het referendum op.

Ollongrens festival van afgelopen weekend flopte intussen volledig. Er circuleren verschillende cijfers, maar de strekking is duidelijk: het massaal gesubsidieerde feestje trok nauwelijks bezoekers. Een gênante vertoning, waarvoor de gewone Nederlander mag opdraaien.

Dit stelsel voldoet niet meer. Een feestje in Nijmegen voor politici kan dat niet verbloemen. FVD wil geen pleister op de wond, maar structurele veranderingen om onze democratie te versterken. Het is tijd voor de invoering van het enige echte democratiefestival: het referendum.

FVD stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken daarom de volgende vragen:

Vraag 1Hoeveel heeft het ministerie uitgegeven aan het Democratiefestival op 30 en 31 augustus in Nijmegen? Hoeveel subsidiegeld van andere overheidsinstanties is aan het Democratiefestival uitgegeven?

Vraag 2Hoeveel bezoekers heeft het Democratiefestival getrokken? Hoeveel overheidssubsidie is er uitgegeven per bezoeker?

Vraag 3Is de minister het ermee eens dat democratische vernieuwing noodzakelijk is? Zo ja, welke concrete stappen neemt zij om democratische vernieuwing te bevorderen? Hoe moet de afschaffing van het referendum in dit kader worden bezien? Zo nee, op welke gronden vindt de minister dat democratische vernieuwing onnodig is? Hoe moet men het organiseren van het Democratiefestival dan zien?

Vraag 4Waarom denkt de minister dat een Democratiefestival mensen meer enthousiasmeert over onze democratie dan het referendum?

Vraag 5Is de minister bereid om het advies van de commissie-Remkes op te volgen en het bindend referendum in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Hiddema vs Spong over proces Wilders: Erdogan-praktijken!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 10-09-2019 10:00

Al vanaf het begin verzet FVD zich tegen het Wildersproces. Een politiek proces om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen en een oppositiepartij de mond te snoeren.

FVD vindt deze Erdogan-praktijken volstrekt onacceptabel. De vrijheid van meningsuiting mag onder geen beding worden ingeperkt. FVD wil dat dit schijnproces zo snel mogelijk stopt. In de Kamer zullen we ons hiervoor blijven inzetten!

Lees hier ook het artikel dat Thierry Baudet in 2016 schreef over het proces Wilders.

We willen u graag beter leren kennen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 07-09-2019 12:25

Forum voor Democratie organiseert de komende maanden in al onze twaalf provincies informele bijeenkomsten voor onze leden. Zij kunnen daar kennismaken met elkaar en met hun volksvertegenwoordigers in de provinciale staten. Ook landelijke politico - Theo Hiddema, Thierry Baudet, Annabel Nanninga, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur - zullen bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn.

De bijeenkomsten zijn gratis en alleen toegankelijk voor leden en hun introducés. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties en data. Geef u op en kom langs om met ons te spreken over de noodzakelijke politieke veranderingen die we de komende tijd samen gaan afdwingen!

Klik hier om u aan te melden

Agenda

8 September Limburg12 September Friesland13 September Noord Holland20 September Zuid Holland27 September Utrecht28 September Flevoland4 Oktober Overijssel8 Oktober Groningen17 Oktober Gelderland18 Oktober Noord Brabant25 Oktober Drenthe1 November Zeeland

FVD opent het politieke jaar in Zaandam!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-09-2019 10:00

Samen met meer dan 2500 leden en medestanders luidde Forum voor Democratie op 2 september het nieuwe politieke jaar in. Met Thierry Baudet, Theo Hiddema, Paul Cliteur, Annabel Nanninga en Derk Jan Eppink blikten we terug op de afgelopen periode en gingen we in gesprek over de toekomst van ons land.

In het nieuwe politieke jaar gaat FVD met méér energie dan ooit pleiten voor de noodzakelijke veranderingen in Nederland. De onbegrensde immigratie moet stoppen. De koopkracht moet worden hersteld - en dat kan als we stoppen met de absurde en zinloze klimaatplannen van Rutte. We gaan weer investeren in woningbouw, veiligheid en onderwijs. De bureaucratie in de zorg pakken we genadeloos aan. En we realiseren échte invloed van de bevolking via referenda.

FVD is er klaar voor! We danken alle aanwezigen in Zaandam voor hun support en creatieve ideeën, en we gaan binnenkort weer heel het land door om nader kennis te maken en onze beweging nog verder te versterken. Dank! Tot snel!

Brandweer waarschuwt: ernstig brandgevaar elektrische auto’s

Forum voor Democratie Forum voor Democratie CDA Nederland 05-09-2019 11:00

In 2014 publiceerde de Rijksoverheid het advies om niet terughoudend te zijn in het verlenen van vergunningen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Die zouden geen hoger brandveiligheidsrisico met zich meedragen dan normale auto’s.

Maar nu slaat de landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding van de brandweer alarm. Elektrische auto’s zijn lastiger te blussen. Naarmate er meer elektrische auto’s komen, neemt het brandveiligheidsrisico toe. Dit is met name het geval in parkeergarages onder hoge flatgebouwen. Er moeten duidelijke richtlijnen komen.

FVD vreest dat de veiligheid in het geding is en wil daarom van minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) weten: komen die duidelijke richtlijnen er? Gaat de minister het veiligheidsbeleid voor elektrische auto’s aanscherpen?

Voor FVD staat deze problematiek niet op zichzelf. Zij past in een breder kader. De overheid promoot elektrische auto’s en laat tot nu toe na om daarbij adequate brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Huizen en voetbalstadions storten in onder het gewicht van gesubsidieerde zonnepanelen. Mensen krijgen hoofdpijn in hun overgeïsoleerde duurzaamheidswoningen. Anderen ondervinden hartkloppingen of slaapstoornissen door het laagfrequente geluid van het almaar uitdijende aantal windmolens. FVD zegt: stoppen hiermee! Het belang van de volksgezondheid moet altijd het zwaarste wegen. Het kabinet mag niet langer prioriteit geven aan het zinloze, peperdure klimaatbeleid.

FVD stelde daarom de volgende Kamervragen aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA):

Vraag 1Hebt u kennis genomen van het artikel "Elektrische auto's zijn moeilijk te blussen"?[1]

Vraag 2Erkent u dat de toename van het aantal elektrische auto's een extra brandveiligheidsrisico met zich meedraagt, omdat het blussen van een brand in een elektrische auto gecompliceerder is dan het blussen van een brand in een niet-elektrische auto? Zo ja, hoe beoordeelt u dit risico?

Vraag 3Hebt u onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van elektrische auto’s voordat werd besloten om de verkoop en het gebruik van zulke auto’s van overheidswege te stimuleren? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek en wat is daarmee gebeurd?

Vraag 4Hebt u gegevens over de extra hoeveelheid tijd en middelen die branden in elektrische auto’s hebben gekost vergeleken met branden in niet-elektrische auto’s? 

Vraag 5Treft u speciale maatregelen om de brandweer in staat te stellen branden in elektrische auto's adequaat te blussen? Zo ja, hoeveel geld heeft dit tot nu toe gekost? Zo nee, op basis waarvan veronderstelt u dat de huidige bluscapaciteit toereikend is?

Vraag 6Hebt u kennis genomen van het artikel "Brandweer waarschuwt: Brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang"?[2]

Vraag 7Bent u bereid om, gezien het hogere brandveiligheidsrisico, richtlijnen op te stellen waaraan parkeervoorzieningen voor elektrische auto's moeten voldoen, analoog aan de richtlijnen voor lpg-auto's?

Vraag 8Bent u bereid om hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de bouwvoorschriften voor parkeergarages in hoogbouwwoningen, om een rampzalige brand als die in de Grenfelltoren in Londen te voorkomen?

Vraag 9Bent u bekend met het “Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid” van de Rijksoverheid en TNO uit 2014?[3]

Vraag 10Is er inmiddels meer duidelijkheid over de ernst en gevolgen van installatie- of accubeschadigingen of autobranden bij elektrische auto’s? Zo ja, is er op basis hiervan aanleiding om het beleid op het gebied van (de stalling van) elektrische auto’s te wijzigen?

Vraag 11Hebt u gevolg gegeven aan de aanbeveling om meer onderzoek te doen en duidelijke protocollen, richtlijnen en trainingen over calamiteiten met betrekking tot elektrische auto’s voor hulpdiensten op te stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12Hoe verklaart u dat in het factsheet uit 2014 wordt gesteld dat “brandweerkorpsen niet meer terughoudend [hoeven] te zijn met het verlenen van vergunningen voor laadpalen in parkeergarages”, maar dat de landelijk portefeuillehouder incidentenbestrijding van de brandweer in het hiervoor aangehaalde AD-artikel nu in 2019 stelt dat er in parkeergarages meer brandveiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s? Is dit voor u aanleiding om het beleid te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

RTV Rijnmond d.d. 16 juli 2019, ‘Berger: Elektrische auto’s zijn moeilijk te blussen’, online raadpleegbaar via https://www.rijnmond.nl/nieuws/184054/Berger-Elektrische-auto-s-zijn-moeilijk-te-blussen.AD d.d. 2 augustus 2019, ‘Brandweer waarschuwt: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang’, online raadpleegbaar via www.ad.nl/binnenland/brandweer-waarschuwt-brandveiligheid-bij-hoogbouw-in-het-gedrang~ad46aaca7/.Rijksoverheid/TNO, d.d. oktober 2014. ‘Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid’, online raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/01/18/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014.pdf.

FVD-senator Paul Frentrop nieuwe voorzitter Commissie Financiën

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-09-2019 13:20

Forum voor Democratie-senator Paul Frentrop is de nieuwe voorzitter van de Commissie Financiën in de Eerste Kamer.

Eerste Kamerlid Toine Beukering zal het ondervoorzitterschap van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties op zich nemen.

De Eerste Kamer start volgende week met het nieuwe parlementaire seizoen. Paul Cliteur, FVD-fractievoorzitter Eerste Kamer: “De Senaatsfractie van FVD is na een woelige zomer klaar voor het nieuwe jaar. We hebben de commissies verdeeld, enthousiaste senatoren staan gereed om het FVD-geluid ook in de Eerste Kamer te laten horen. We zijn er helemaal klaar voor!”

Lees ook het interview met Paul Cliteur over de plannen van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie