Nieuws van politieke partijen in Nederland over Forum voor Democratie inzichtelijk

481 documenten

Maak alle stikstofuitspraken openbaar!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie ChristenUnie Nederland 10-05-2020 10:30

Vorig jaar op 29 mei deed de Raad van State zijn beruchte stikstofuitspraak. Het kabinet heeft die uitspraak veel strenger geïnterpreteerd dan nodig is en is gestart met een stikstofbeleid dat veel boerenbedrijven de kop zal kosten. 

Voor de klimaatclubs is dit nog niet genoeg. Zij willen alle 7500 vergunningen die al waren verleend aanvechten. Verschillende rechters door het hele land hebben op verzoek van de milieuclubs al tientallen vergunningen vernietigd. Een ramp voor de hardwerkende boerenfamilies die hun bedrijf kapot gemaakt zien worden.

Tot overmaat van ramp zijn veel van de recente stikstofuitspraken ook nog eens helemaal niet openbaar gemaakt. Zo valt dus niet goed te controleren waarom de rechter in verschillende zaken precies heeft besloten de vergunning te vernietigen. 

Volgens de officiële richtlijnen moeten uitspraken zo veel mogelijk openbaar gemaakt worden. Dit geldt in ieder geval als het om uitspraken gaat die van bijzonder belang zijn voor bepaalde beroepsgroepen. 

Forum voor Democratie eist dat alle stikstofuitspraken openbaar gemaakt worden. Wij stellen de volgende Kamervragen aan minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie) en minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD):

Vraag 1Bent u bekend met het bericht ‘Rechtbank vernietigt vergunning veehouders’? *(1)

Vraag 2Hoeveel gerechtelijke uitspraken zijn er ná 29 mei 2019 gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)? Hoeveel daarvan gaan over de inrichting (bijvoorbeeld stallen), hoeveel over beweiden, hoeveel over bemesten en hoeveel over handhaving?

Vraag 3Hoe en op welk moment is er vanuit de politiek op die verschillende uitspraken gereageerd, of zal naar verwachting nog worden gereageerd?

Vraag 4Klopt het dat “op voorhand” is besloten om bepaalde uitspraken over de PAS niet te publiceren? *(2) Waarom worden (bepaalde) uitspraken over de PAS niet gepubliceerd? Wie heeft dat op voorhand bepaald?

Vraag 5Hoe verhoudt het niet openbaar maken van gerechtelijke uitspraken zich met artikel 5 van het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl? *(3)

Vraag 6Hoeveel uitspraken over de PAS zijn niet gepubliceerd? Wanneer en door welke gerechtelijke instanties zijn die uitspraken gedaan?  

Vraag 7Bent u bereid om alsnog alle uitspraken over de PAS te laten publiceren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

*(1): Leeuwarder Courant 30 april 2020, ‘Rechtbank vernietigt vergunning veehouders’, zie https://www.lc.nl/economie/Rechtbank-vernietigt-vergunning-veehouders-25617036.html

*(2): Zie https://www.stikstofclaim.nl/updates/rechtbank-weigert-publicatie-uitspraken-over-vernietigde-boerenvergunningen

*(3):  Zie https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/selectiecriteria.aspx

Foto door Paul van de Velde.

Marcel Crok en Marijn Poels over Planet of the Humans!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 09-05-2020 17:40

Op maandag 11 mei zijn klimaatdeskundigen Marcel Crok en Marijn Poels te gast in het FVD Journaal om LIVE commentaar te geven op de spraakmakende documentaire The Planet of the Humans van Michael Moore! Deze speciale editie van het FVD Journaal wordt uitgezonden van 17.00 tot 18.00 uur op het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie.

Vorige maand verraste de Amerikaanse documentairemaker Michael Moore vriend en vijand door een vernietigende film over het klimaatbeleid te publiceren. The Planet of the Humans zoomt in op drie ‘duurzame’ energiebronnen - windmolens, zonnepanelen en biomassa - en de bizarre werkelijkheid die daarachter schuilgaat. 

De documentaire bevestigt op overtuigende wijze dat deze zogenaamd ‘groene’ energiebronnen allesbehalve groen zijn. Ze vernietigen juist de natuur. Bovendien zijn ze vol-ko-men onrendabel, vervuilend en sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een kleine groep multinationals verdient er miljarden aan en politici zien hun controle toenemen, terwijl de omwonenden en belastingbetalers er zwaar onder te lijden hebben.

In Nederland wordt ondertussen maximaal ingezet op juist deze drie onverdedigbare energiebronnen. Windmolens schieten als paddenstoelen uit de grond, landbouwgrond verdwijnt voor de aanleg van zonneweides en er worden massaal bomen gekapt om te verbranden in biomassacentrales.

Zeer verfrissend dat uitgerekend een linkse documentairemaker blootlegt hoe rampzalig dit klimaatbeleid is. De film deed veel stof opwaaien. Terwijl Michael Moore voorheen door links nog werd bejubeld om zijn documentaires, reageert men nu vooral boos en paniekerig. De documentairemaker wordt ineens verketterd en er zijn zelfs pogingen gedaan om Planet of the Humans  te verbieden. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe diep de frustratie zit en hoe de klimaatlobby er alles aan doet om elke vorm van tegenspraak uit te roeien.   

Wij houden juist van discussie en hopen dat de film een flinke boost geeft aan het debat over het klimaatbeleid, dat al eerder door ons werd aangezwengeld. We mogen ons er simpelweg nooit bij neerleggen dat ons prachtige landschap, onze vrijheid en onze welvaart, ten onder gaan aan de leugens van de klimaatalarmisten.

Op maandag 11 mei om 17:00 bespreken we Planet of the Humans in het FVD Journaal! Te gast zijn:

Marcel Crok, wetenschapsjournalist en mede-oprichter van de klimaatrealistische denktank Clintel - ook bekend van het boek “De Staat van het Klimaat:

Marijn Poels, film- en documentairemaker, onder andere bekend van documentaires “The Uncertainty Has Settled” over de klimaatindustrie.

Mis het niet!

ZIE OOK:

De column van Rob Roos over Planet of the Humans

Onze Kamervragen over biomassa

Waarom het idee dat 97% van de wetenschappers denken dat klimaatverandering grotendeels door de mens komt onzin is.

FVD stelt vragen aan minister van Financiën over het risico van Nederlandse betalingen en garanties in de eurozone

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 05-05-2020 16:00

De Europese Unie staat op een kruispunt. Dendert de Brusselse trein door naar een federaal eindstation? Of is Nederland in staat om effectief aan de noodrem te trekken? Door de coronacrisis neemt de druk op Nederland toe. Zoals bij iedere crisis is er volgens Brussel maar één oplossing: de macht van de EU moet verder en onomkeerbaar worden uitgebreid. Met eurobonds (gemeenschappelijke Europese schuld) en het beleid van de Europese Centrale Bank zal Nederland garant staan voor het financiële beleid in Zuid-Europa. FVD maakt zich daarom grote zorgen. Volgende generaties zullen worden opgezadeld met een enorme schuldenlast, en Nederland zal haar financiële onafhankelijke definitief kwijt raken. FVD eist van de Nederlandse regering een loepzuiver beeld van de Nederlandse garanties, betalingen en risico’s in de eurozone. Daarom hebben wij aan minister Hoekstra van Financiën de volgende schriftelijke vragen gesteld. 

Vraag 1Hebt u kennisgenomen van de voorspelling van het IMF dat de Italiaanse staatsschuld eind 2020 155,5% BBP zal bedragen en naar verwachting snel verder zal stijgen?

Vraag 2Deelt u de mening dat deze enorme schuld onhoudbaar is en nooit meer door Italië op normale manier terugbetaald kan worden?

Vraag 3Kunt u een realistisch inschatting maken van de totale hoeveelheid Italiaanse staatschuld die de ECB onder de huidige opkoopprogramma's - inclusief de PEPP - uiteindelijk op de balans zal dragen, inclusief de huidige voorraad Italiaanse staatschuld?

Vraag 4Kunt u een schatting maken van de financiële schade die de ECB zal oplopen als deze schuld uiteindelijk met 30% afgeboekt moet worden en welk deel van deze schade direct of indirect (via Target2) door Nederland gedragen zal worden?

Vraag 5Deelt u de mening dat er geen materieel verschil bestaat tussen directe monetaire financiering en de enorme opkoopprogramma's van staatsschuld van de ECB en dat de ‘no-bail-out’ clausule van de ECB materieel wordt geschonden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6Deelt u de mening dat door de massale staatsschuld op de balans van de ECB de Eurobonds de facto al bestaan omdat bij niet-betaling de schade direct of indirect uiteindelijk pro-rata door de Eurozone landen worden gedeeld? Zo ja, wat stelt hij voor om deze praktijk te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7Wat is uw opvatting over tijdelijke, op gevolgen coronaschade gerichte, directe monetaire financiering via NCBs?

Vraag 8Hebt u kennis genomen van de uitspraken van uw Franse collega Le Maire in het Griekse zakenblad Ekathimerini, waarin hij stelt dat (tijdelijke) vormen van eurobonds nodig zijn om te voorkomen dat Nederland en Duitsland anders een concurrentievoordeel hebben omdat zij lagere tekorten hebben en dus meer geld kunnen aanwenden voor herstel? Zo ja, wat is hierop uw reactie?

Tijd voor een beter Israëlbeleid!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-05-2020 19:00

Na drie verkiezingen wordt er in Israël nu een kabinet geformeerd. De formerende partijen zouden overwegen om de Israëlische wet in plaats van de militaire wetgeving toe te passen in Joodse dorpen en steden in betwiste gebieden. Wat men daar ook van kan vinden - het Nederlandse belang is hier niet in het geding. Maar zelfs vóórdat het nieuwe kabinet goed en wel is geformeerd, staan ambassadeurs van EU-landen al klaar om kritiek te uiten.

Binnenlandse bemoeienis

Dat past binnen een patroon. EU-landen bemoeien zich graag met de binnenlandse aangelegenheden van Israël. Landen als Zweden en Nederland geven jaarlijks miljoenen uit aan “mensenrechtenprojecten” in Israël, die in werkelijkheid bedoeld zijn om het beleid van de regering te saboteren en extreem-linkse organisaties zonder enig draagvlak in de samenleving te ondersteunen. Het is alsof Israël een miljoenengift aan BIJ1 van Sylvana Simons zou geven. Dat zouden wij ook niet accepteren.

Daarnaast geeft Nederland nog eens miljoenen belastinggeld uit aan “ontwikkelingshulp” in de Palestijnse gebieden. Geld dat vaak naar uiterst dubieuze organisaties vloeit. Organisaties die banden met terreurorganisaties onderhouden en Israëls bestaansrecht in twijfel trekken. Vandaar dat de Nederlandse overheid steeds minder transparant is geworden over de bestemming van dit geld.

Destructief en contraproductief

Intussen wonen Nederlandse diplomaten te Ramallah in Oost-Jeruzalem, omdat Nederland wil dat dat de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse Staat wordt. Zij wonen niet in Ramallah, maar reizen puur om ideologische redenen dagelijks op en neer vanuit Jeruzalem. Maar Nederlandse diplomaten die op de ambassade in Tel Aviv werken, wonen niet in West-Jeruzalem. Dit wekt voor Israëli’s de indruk dat Nederland van mening is dat Jeruzalem eigenlijk aan de Palestijnen toebehoort.

Dit beleid is niet in het Nederlands belang. Het is naïef om te denken dat Europese landen vrede teweeg kunnen brengen, en gevaarlijk om te denken dat het pamperen van de Palestijnen en het straffen van de Israëli’s vrede dichterbij brengt. Dat werkt al decennialang niet. En in de eerste plaats is dit alles zonde van Nederlands belastinggeld. Dat kunnen we een stuk beter aan onze eigen mensen in Nederland besteden.

Tijd voor een koerswijziging

Forum voor Democratie wil dus een koerswijziging in de Nederlandse relatie met Israël. Geen moreel wijsvingertje meer en geen belastinggeld naar anti-Israëlische organisaties, maar bouwen aan handelsrelaties en samenwerken op het gebied van innovatie en watermanagement. Dit betekent ook dat we de Nederlandse ambassade naar de rechtmatige Israëlische hoofdstad Jeruzalem verplaatsen, waar hij tot 1980 al stond - voordat Nederland zwichtte voor Arabische druk.

Wij nemen met ongenoegen kennis van de recente berichten over nieuwe Nederlandse bemoeienis die helemaal niet in ons belang is. Daarom stellen we ministers Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Kaag (Ontwikkelingshulp, D66) de volgende schriftelijke vragen:

Vraag 1Hebt u kennisgenomen van het artikel “11 European ambassadors warn Israel against West Bank annexation”?* (1)

Vraag 2Klopt het dat de Nederlandse ambassadeur formeel bezwaar heeft gemaakt tegen vermeende plannen van de momenteel te formeren Israëlische eenheidsregering? Zo ja, waar heeft de Nederlandse ambassadeur precies bezwaar tegen gemaakt? Waarom acht u dergelijke inmenging in de binnenlandse formatie-aangelegenheden van een bevriende buitenlandse mogendheid legitiem? Hoe zou u reageren als de Israëlische ambassadeur zich in de Nederlandse kabinetsformatie met binnenlandse thema’s zou bemoeien?

Vraag 3Indien de te formeren Israëlische eenheidsregering de dorpen en steden in betwist gebied onder Israëlisch burgerlijk recht in plaats van militair recht stelt, zou dat volgens u de Nederlandse belangen schaden? Zo ja, kunt u hierover concreet uitweiden? Beïnvloedt het Arabisch-Israëlische conflict de binnenlandse veiligheid van Nederland? Zo ja, houdt dit verband met de massale immigratie? Zo nee, waarom heeft de Nederlandse ambassadeur in Israël bezwaar gemaakt tegen vermeende plannen van de nieuwe eenheidsregering?

Vraag 4Bent u bereid Nederlandse diplomaten in Israël in West-Jeruzalem te laten wonen, net zoals Nederlandse diplomaten bij de Palestijnse Autoriteit woonachtig zijn in Oost-Jeruzalem? Zo nee, wat is uw oordeel over de Israëlische perceptie dat u van mening bent dat Jeruzalem meer toebehoort aan de Palestijnen dan aan Israël? Geeft deze discrepantie geen blijk van de vooringenomenheid van de Nederlandse regering tegen Israël?

Vraag 5Hoeveel geld geeft Nederland in 2020 aan Israëlische en Palestijnse NGO’s? Kunt u een zo specifiek mogelijk overzicht geven van de organisaties en projecten waar dit geld naartoe gaat? Hoe controleert u dat daarbij uitvoer wordt gegeven aan de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. en dat dit geld niet vloeit naar organisaties die boycots of sancties tegen Israël bevorderen?

Vraag 6Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 6,13 miljoen euro uit van juli 2019 tot juni 2022 onder de noemer “RAM CIVIL SOCIETY SUPPORT”? *(2) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 7Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 8,10 miljoen euro uit van april 2019 tot december 2021 onder de noemer “Project in Ramallah”? *(3) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 8Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 200.000 euro uit van november 2018 tot januari 2021 onder de noemer “Project in Palestian [sic] adm. Area"? *(4) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 9Wilt u voortaan volledige openheid bieden over met Nederlands belastinggeld gesubsidieerde projecten in Israël en de Palestijnse gebieden, zodat de Kamer kan controleren of gehoor wordt gegeven aan de aangenomen motie-Van der Staaij?

Vraag 10Wilt u zorgdragen dat op websites als OpenAid NL, die in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt samengesteld om openheid te bieden over de besteding van Nederlandse ontwikkelingsgelden, niet van “State of Palestine” wordt gesproken, aangezien Nederland geen Palestijnse staat erkent? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11Hoeveel geld heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen tien jaar aan projecten met de NGO Al-Mezan uitgegeven? Geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds geld aan projecten van Al-Mezan? Zo ja, bent u ervan op de hoogte dat deze organisatie consequent aan het Israëlische leger als “Israeli occupation forces” refereert en daarmee het Israëlische zelfbeschermingsrecht in twijfel trekt?* (5) Bent u ervan op de hoogte dat Al-Mezan een statement van de NGO Al-Haq heeft ondertekend waarin heel Jeruzalem, inclusief West-Jeruzalem, als bezet gebied wordt beschouwd?*(6) Hoe draagt een dergelijke houding in uw ogen bij aan het realiseren van vrede? Bent u bereid voortaan geen geld meer te geven aan Al-Mezan en andere Palestijnse NGO’s die Israëls bestaansrecht in twijfel trekken?

Vraag 12Bent u bereid om bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021 een uitgebreid overzicht te geven van organisaties waaraan Nederlands ontwikkelingsgeld wordt besteed, voordat de beide Kamers der Staten-Generaal erover stemmen?

*(1): “11 European ambassadors warn Israel against West Bank Annexation”, Times of Israel, d.d. 1 mei 2020, online raadpleegbaar via: https://www.timesofisrael.com/11-european-ambassadors-warn-israel-against-west-bank-annexation/?fbclid=IwAR1wMdGvvUyc2wGvvQ12A7W4MIbY2u0RukxWJs3u8hW6xFL5haMrk-MNn5w.

*(2): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(3): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(4): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(5): “Al Mezan Reiterates Condemnation of Israeli Violations; Calls International Community to Intervene”, Al-Mezan, online raadpleegbaar via: http://www.mezan.org/en/post/21053/Al+Mezan+Reiterates+Condemnation+of+Israeli+Violations%3B+Calls+International+Community+to+Intervene.

*(6):  “As a New “Peace Plan” Looms, the International Community must Stand Against Israel-US Annexation Strategy”, Al-Haq, online raadpleegbaar via: http://www.alhaq.org/advocacy/6051.html.

Forum voor Democratie wil referendum in Noord-Holland nieuw leven inblazen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-05-2020 12:30

In 1995 werd in Noord-Holland met groot enthousiasme het correctief raadgevend referendum (hierna referendum) mogelijk gemaakt. Middels het referendum kunnen de inwoners van Noord-Holland zich uitspreken over kwesties die hen aan het hart gaan en de door hen gekozen politici op de vingers tikken als zij in hun ogen verkeerde beslissingen nemen. 

Ondanks de mogelijkheid voor het initiëren van een referendum is het instrument sinds 1995 nog geen enkele keer gebruikt. Daarom vindt Forum voor Democratie het de hoogste tijd om het provinciaal raadgevend referendum nieuw leven in te blazen. 

Forum voor Democratie wil het Provinciaal raadgevend referendum simpel en bruikbaar maken. Dit willen wij doen door de volgende zaken te veranderen: 

Opkomstdrempel afschaffen!  Momenteel is het provinciaal raadgevend referendum pas rechtsgeldig bij een uitkomst van 30% van de stemmen voor een bepaalde keuze. Eigenlijk spreken we dus van een ‘uitkomstdrempel’. Deze drempel heeft als nadeel dat het de indruk wekt dat een referendum bindend is. Het is gezien het raadgevende karakter onlogisch om een dergelijke drempel te hanteren. Een opkomstdrempel is veel te zwaar voor dit type referendum en werkt daarom als rem op de participatie van Noord-Hollanders. Afschaffen dus! 

Meer tijd! Als inwoners een referendum willen opzetten, dienen zij eerst een kennisgeving te doen. Dit betekent dat zij minimaal 500 handtekeningen moeten verzamelen om een voorliggend besluit referendabel te maken. Deze handtekeningen moeten minimaal drie werkdagen voordat het besluit door Provinciale Staten genomen wordt ingediend zijn. Door de termijn van drie werkdagen vóór het besluit uit te breiden naar tien werkdagen ná het besluit, wordt een correctie achteraf mogelijk gemaakt. Veel politieke besluiten komen pas in de media nadat het besluit is genomen. Zeker in de provinciale politiek. Inwoners moeten ook de mogelijkheid hebben een besluit raadgevend te corrigeren. 

Digitale handtekeningen! Het is 2020 en nog steeds verlangt de overheid dat de handtekeningen met een pen en een papiertje worden verzameld. Forum voor Democratie wil dat handtekeningen digitaal kunnen worden verzameld. De provincie moet hiervoor een portaal ontwikkelen dat inwoners kunnen gebruiken. Zo weten we zeker dat de handtekeningen voldoen aan de gestelde criteria en dat de kennisgeving van een referendum rechtsgeldig is. 

Minder handtekeningen! Het aantal benodigde handtekeningen dat nodig is voor een inleidend verzoek staat momenteel op 10.000 handtekeningen. Dit is dezelfde drempel als bij het voormalig landelijk referendum (10.000 handtekeningen op 17.000.000 inwoners). Om het aantal handtekeningen in verhouding te brengen dient het aantal nodige handtekening verlaagd te worden van 10.000 handtekeningen naar 2.000 handtekeningen (2.000 handtekeningen op 2.800.000 inwoners). 

Eind 2019 boekte Forum voor Democratie ook een succes op dit belangrijke onderwerp. Een motie om het referendum meer bekendheid te geven werd aangenomen. Dit draagt bij aan een inhoudelijke discussie over het referendum. Onze fractie schreef een initiatiefvoorstel dat op de agenda van Provinciale Staten zal verschijnen. Met deze concrete voorstellen willen wij de andere partijen het belang laten inzien van een simpel, duidelijk en bruikbaar referendum. Zo zal uw stem weer te horen zijn, hier op het provinciehuis. 

Moore’s Planet Of The Humans bewijst noodzaak van volwassen klimaatdebat zonder Greta

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-05-2020 14:00

In progressief linkse kringen was Michael Moore een geliefde documentairemaker. Hij ageerde tegen het kapitalisme, globalisme, de wapenindustrie en de Republikeinse Partij.  Maar in zijn laatste productie ‘Planet Of The Humans’ komt Moore tot de conclusie dat de groene religie van de ‘duurzame industrie’ een bedrieglijk verhaal is. Een zeer ongewenste boodschap voor de aanhangers van de klimaat-industrie. Why of all people, moet juist Michael Moore degene zijn die een bom legt onder het hele 'duurzaamheid' verhaal? Niet iemand uit de rechtse hoek, maar iemand uit hun eigen midden. Een afvallige. Progressief links schoot in hun welbekende reflex: die film moest verboden worden.  

In de documentaire wordt duidelijk dat de ‘klimaat-industrie’ big business is. Een ogenschijnlijke groene industrie, maar de roofbouw op de planeet is groter dan ooit tevoren. Het uitfaseren van fossiele brandstoffen met ‘renewables’ blijkt één grote illusie. Om mensen mee te krijgen in hun beweging zijn beelden nodig die angst inboezemen. Het heeft niets te maken met feiten, intelligentie of redelijkheid. Statistisch gezien zijn er helemaal niet meer orkanen, droogtes of overstromingen. En dit is de conclusie van het IPCC zelf. Maar die illusie is de afgelopen decennia wel zorgvuldig door de ‘klimaat-industrie’ gecreëerd.  Met angstige beelden van smeltende poolkappen, de bekende photoshop van de ijsbeer op de afgedreven ijsschots en uiteraard grote, rokende schoorstenen. Een krachtige boodschap wordt uiteraard het beste uitgedragen door een ‘geloofwaardig’ persoon of instituut. En als het om het uitdragen van de klimaat boodschap gaat, dan is de milieubeweging de perfecte partner in crime. 

Goldman Sachs schat de waarde van de klimaat-industrie op het duizelingwekkend bedrag van 40 tot 50 duizend miljard dollar. De milieubeweging laat zich graag misbruiken met sponsorgeld van het grootkapitaal en miljardairs, zoals Richard Branson en Al Gore. Een waar monsterverbond. Gore, de voormalig Vice President van de Verenigde Staten, had ook grote politieke invloed om zijn business de voor hem de juiste richting op te sturen. 

De documentaire gaat echter verder dan het blootleggen van de hypocriete klimaatlobby. Ook de destructiviteit van de ‘duurzame’ industrie komt aan bod. Het winnen van grondstoffen en de fabricage van zonnepanelen en windturbines, kost vaak meer energie dan het oplevert. De levensduur van beide energiebronnen is slechts 20 jaar en het gros van de materialen zijn niet recyclebaar en bovendien giftig. Daarbij moeten renewables ook nog een fossiele back-up installatie hebben voor als er geen zon- en windenergie beschikbaar is. Biomassa is een nog groter schandaal. De naam is vanuit marketing oogpunt uitmuntend gekozen want ‘bio’ doet vooral denken aan ‘natuurlijk’ en ‘gezond’ maar niets is minder waar. Biomassa is bedrog. Het heeft helemaal niets met duurzaamheid te maken. Het vernietigt complete bossen en daarmee uiteraard ook biodiversiteit. Als elke boom in de Verenigde Staten gekapt zou worden, heeft de VS slechts brandstof voor één jaar. Ook onze eigen regering doet een duit in het zakje. Minister Wiebes had er eind vorig jaar nog 11,4 miljard euro voor over. Dit zorgt voor een wereldwijd probleem. De voormalige idealen van de milieubeweging zijn overgegaan in financiële belangen en honger naar politieke macht.

Planet Of The Humans heeft een heldere boodschap: renewables gaan ons niet redden. Het is geldklopperij en zeker geen oplossing voor ons energievraagstuk. De natuur en de mens zijn niet gered maar juist het slachtoffer. Het wordt hoog tijd dat dit debat eindelijk op een volwassen manier wordt gevoerd. Zonder Greta - How dare you! - Thunberg, maar op feitelijke basis. We hebben immers een planeet door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De wijze waarop het debat tot op heden is afgeserveerd en de oppositie gedemoniseerd, is een schande. Wij zijn het er echt wel over eens dat fossiel op de lange termijn niet de oplossing is. Maar energie is nodig. Willen we snel fossiel uitfaseren, dan moeten we onmiddellijk beginnen met het maken van plannen voor nieuwe kerncentrales. De andere mogelijkheid is dat we de komende tien tot twintig jaar besteden aan onderzoek naar de volgende generatie kernenergie, en zorgen dat de huidige fossiele technieken schoner en zuiniger worden. Die tijd hebben we echt beschikbaar. Laten we het geld voor de Green Deal dus in deze twee oplossingen stoppen. Want zelfs Frans Timmermans kan na het kijken van deze documentaire niet meer zijn hoofd in het zand steken

Rob Roos is Europarlementariër voor Forum voor Democratie. 

Volg hem op:

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Kabinet misleidt de Kamer over burgerdoden Hawija!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-04-2020 11:00

Bij de Nederlandse aanval op een IS-bommenfabriek in 2015 vielen naar schatting 70 burgerdoden. Dat er in een oorlog burgerdoden vallen valt onze militairen niet te verwijten, want dit is simpelweg niet altijd te voorkomen. Rondom het bombardement in Hawija hangt echter een zweem van misleiding. Het kabinet heeft de Kamer hierover op het verkeerde been gezet. Een politieke doodzonde.

Er is over deze kwestie al meermaals gedebatteerd met zowel minister-president Rutte, als met minister Bijleveld van Defensie. Bij al deze debatten werd een rookgordijn opgetrokken en bleef de Kamer met vele vragen achter. Bijleveld overleefde in november ternauwernood een motie van wantrouwen.

Uitgerekend tijdens de Coronacrisis komt er cruciale informatie naar buiten, waaruit blijkt dat de Kamer is misleid. En dat terwijl er juist nu nergens anders over gedebatteerd wordt dan over Corona. Op 24 maart liet Bijleveld de Kamer weten dat ze eerder onjuiste informatie verstrekt had over wanneer bekend werd dat de burgerdoden zijn gevallen. Alsof dat nog niet genoeg is, is nu ook bekend geworden dat de Amerikanen al een week vóór het bombardement waarschuwden voor het risico op burgerdoden.

Forum voor Democratie wil nu precies weten hoe de vork in de steel zit en stelde de volgende vragen aan de minister van Defensie:

Vraag 1Bent u bekend met het bericht “Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija”? *(1)

Vraag 2Kunt u bevestigen dat er al een week voor het bombardement op Hawija door de Amerikanen voor is gewaarschuwd dat daarbij burgerdoden zouden vallen? Zo ja, wat is er met deze waarschuwing gebeurd?

Vraag 3Hoe is de procedure die is gevolgd rondom het bombardement precies verlopen?

Vraag 4Welke procedurevoorschriften die golden rondom het bombardement zijn naderhand gewijzigd? Kunt u per wijziging aangeven waarom die wijziging precies heeft plaatsgevonden? Waarom heeft u deze relevante informatie voor de Kamer verzwegen?

Vraag 5Wanneer bent u geïnformeerd over het Amerikaanse onderzoek (het closure report) naar de Nederlandse luchtaanval?

Vraag 6Welke actie heeft u ondernomen nadat u kennis nam van het Amerikaanse onderzoek?

Vraag 7Op grond waarvan heeft u eerder geoordeeld dat het Amerikaanse onderzoek niet met de Kamer gedeeld kon worden, omdat het vertrouwelijk zou zijn? Is hierbij een belangenafweging gemaakt? 

Vraag 8Hoe is het mogelijk dat het Amerikaanse onderzoek, dat naar uw oordeel te vertrouwelijk is om met de Kamer te delen, wel door het Amerikaanse Ministerie van Defensie met de NOS en NRC gedeeld kan worden? Wat vindt u ervan dat de Kamer deze informatie via de media heeft moeten vernemen?

Vraag 9Sinds wanneer zijn de burgerdoden opgenomen in officiële statistieken van de Amerikanen? Sinds wanneer heeft u toegang tot die informatie? Wanneer nam u kennis van die informatie? Kunt u een feitenrelaas geven omtrent alle (des)informatie die u hierover met de Kamer heeft gedeeld?

Vraag 10Erkent u dat u de Kamer gebrekkig heeft geïnformeerd over deze kwestie? Worden er consequenties verbonden aan de gemaakte fouten?

*(1): NOS 21 april 2020, ‘Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija’, online raadpleegbaar via https://www.nos.nl/l/t/2331199.

Hoe de 'methode Rutte' door de euro op zijn grenzen stuit

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 26-04-2020 09:00

In tijden van crisis hunkeren burgers naar houvast, vaak de zittende regeringsleider. Hun tanende populariteit stijgt opeens; zie Macron en Merkel. Dit ‘rally round the flag’-effect is welbekend in de politicologie. Premier Rutte surft op die golf. Het AD had zelfs zoveel houvast nodig dat het Rutte afbeeldde met koningsmantel. De vraag is echter hoe lang Rutte op deze toegenomen populariteit kan teren. Want de ‘methode-Rutte’ is niet zozeer helder leiderschap, maar de kunst de indruk te geven het met iedereen eens te zijn.   

Sinds het begin van de coronacrisis vaart Rutte op het oordeel van ‘zijn’ experts. Zoals ‘Jaap en zijn mensen’. Medestanders van Rutte zien dit als noodzaak zodat hij als crisismanager effectief kan optreden. De realiteit laat echter zien dat hij vooral moeilijke politieke keuzes uit de weg gaat. Gaan we voor groepsimmuniteit, of een lockdown? Blijven de scholen open of gaan ze dicht? Hoe gaan we social distancing handhaven? Mag ‘handen geven’, of niet? Hoe gaat de exit-strategie eruit zien? Hoe ondersteunen we ZZP’ers en het MKB? Het is Rutte’s taak doortastend op te treden. En hierin zwalkt de premier vanaf het prille begin.

Ook afgelopen donderdag was tekenend. Een EU-top waar wederom de welvaart van Nederland op het spel stond. Rutte ging akkoord met een corona hulp-pakket van 540 miljard euro. Maar dat is slechts het begin. Bedragen van 1.000 tot 1.500 miljard worden genoemd om de echte economische klappen van de coronacrisis in de EU op te vangen. Via een ‘Herstelfonds’. Met het blik op oneindig vliegen de miljarden in het rond.  

De regeringsleiders hadden ook geen idee wie deze bedragen moet betalen, waarna het probleem werd uitbesteed aan de Europese Commissie. ‘Ursula moet er chocola van maken’, zei Rutte. De uitkomst met Ursula von der Leyen laat zich echter raden: meer geld voor de EU-begroting, meer macht naar Brussel en verder de Transferunie in.

Wat doet Rutte? Tot nu toe heeft hij zich ‘stevig’ opgesteld door de invoering van eurobonds – gemeenschappelijke euroschuld – te blokkeren. Tegelijk schuift hij het kernprobleem van de eurozone voor zich uit: de euro zelf. De coronacrisis ontwikkelt zich tot een urgente schuldencrisis. In een scenario van geleidelijk herstel loopt de Italiaanse schuld dit jaar op van 135% van het bnp naar 175%. De Franse schuld van 98% naar 135%. Nederland zit onder de 50%. De eurozone wordt een ruziezone over nog meer schulden waarbij Nederland steeds meer moet betalen zodat Mediterrane landen goedkoper kunnen lenen. Alsof in Nederland het geld aan de bomen groeit. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op circa 90 miljard euro. Als wij ‘ons gat’ niet kunnen dichten, kunnen wij de gaten in Zuid-Europa zeker niet vullen met ons geld.

En hier komt Rutte’s gebrek aan leiderschap om de hoek kijken. Een echte leider durft het volk, hoe moeilijk ook, duidelijkheid te verschaffen over de dramatische toestand in de eurozone. Maar Rutte wil allemans vriend blijven en blijft rommelen in de marge. Al jaren belooft hij Nederland een euromunt zonder dat de Nederlanders daarvoor hoeven te betalen.

Dat is onwaar. Hoe meer de schuldencarrousel draait, hoe dieper Nederland de Transferunie in wordt gezogen. Rutte veroordeelt Nederland daarmee tot schuldslavernij. Zijn voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PvdA), beseft dat. Hij wierp als columnist van De Telegraaf de vraag op of Nederland niet beter de eurozone kan verlaten.  

We hebben geen tijd meer te verliezen. FVD liep vanaf het begin voorop in het debat. Al in januari wilde Thierry Baudet een Tweede Kamerdebat over het coronavirus, toen de VVD van Rutte hem nog uitlachte. Een korte, daadkrachtige lockdown om het virus te remmen was – tegen de populaire opinie in - het speerpunt van FVD. Dan had Nederland ook sneller richting een duidelijke exit-strategie kunnen gaan. De hele maand februari ging verloren door niets doen. En onze bureaucratie blijkt niet in staat mondkapjes in te kopen die hard nodig zijn in de zorginstellingen.

Ook nu, ten tijde van de crisis in de eurozone, biedt FVD een pijnlijke, maar duidelijke waarheid: de euro moet worden ontvlochten om de Nederlandse welvaart te redden. De euro is een financieel-economische wurgpaal geworden.

In tijden van crisis smacht Nederland naar een leider die opkomt voor de belangen van Nederland. Niet een meeloper die telkens zijn problemen uitbesteed aan een groepje experts, commissies of supranationale overlegorganen. Aan elke willekeurige ‘Jaap en zijn mensen’.

Juist het nemen van moeilijke, soms impopulaire beslissingen zijn – mits goed uitgelegd – noodzakelijk. Pappen en nathouden werkt niet meer. De ‘methode Rutte’ heeft zijn grens bereikt.

Voortdurend tekort aan mondkapjes in Nederland onacceptabel!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-04-2020 16:00

De regering krijgt het maar niet voor elkaar om te zorgen voor voldoende mondkapjes. Dit heeft rampzalige gevolgen. Zo zijn er aanwijzingen dat hierdoor in verpleeghuizen veel meer mensen met Corona besmet zijn geraakt dan eerder werd aangenomen. Ook dreigt de huidige lockdown hierdoor veel langer te duren dan nodig. Veel economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten, kunnen met voldoende beschermingsmateriaal op verantwoorde wijze open.

Tijdens de debatten over Corona vertelt het kabinet week in week uit, dat het alles uit de kast haalt. Men belooft steeds dat de problemen snel opgelost zijn, maar vooralsnog zonder resultaat. Forum voor Democratie ontvangt dagelijks berichten van leveranciers en importeurs die beweren op korte termijn grote aantallen mondkapjes te kunnen leveren, die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Niet voor woekerprijzen, maar tegen marktconforme tarieven.

Veel ondernemers wijzen op de grote problemen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, dat is opgericht om de problemen op te lossen. Men loopt tegen een enorme bureaucratie aan en vaak wordt er om onverklaarbare redenen afgezien van bestellingen. Ondertussen verkopen zij zonder problemen miljoenen mondkapjes aan andere landen in de EU.

Dit roept bij ons grote vraagtekens op over de werkwijze in Nederland. Wij stelden aan de Minister van Volksgezondheid vragen over o.a. de wijze waarop de inkoop, het beoordelen van de leverende partij, het beoordelen van de kwaliteit van de hulpmiddelen en de distributie van mondkapjes momenteel plaatsvindt.

Vraag 1Voor welke problemen zou de oprichting van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) een oplossing moeten bieden?

Vraag 2In welke mate zijn zorginstellingen vrij om zonder tussenkomst van het LCH mondkapjes aan te schaffen?

Vraag 3Hoeveel klachten heeft u ontvangen over de werkwijze van het LCH? Wat is de aard van die klachten? Hoe verloopt de behandeling van deze klachten?

Vraag 4Hoe is de werkwijze van het LCH tot stand gekomen?

Vraag 5Wie beoordeelt of het LCH het werk goed doet? Is de noodzaak geconstateerd om bij te sturen? Zo ja, wat zijn de handelingen geweest om het LCH bij te sturen?

Vraag 6Hoe zou de werkwijze van het LCH naar uw oordeel verbeterd kunnen worden? Wanneer bent u voornemens die verbeteringen door te voeren?

Vraag 7Hoe beoordeelt u achteraf, met de wijsheid van nu, de beslissing om de inkoop en beoordeling van de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de hulpmiddelen te centraliseren?

Vraag 8Welke certificaten vereist het LCH van leveranciers voor levering van de verschillende typen mondmaskers? Overlegt het LCH met leveranciers welke certificaten benodigd zijn? Krijgen leveranciers de kans om alsnog de juiste certificaten aan te leveren?

Vraag 9Als een leverancier mondmaskers mag leveren aan tenminste één van de volgende landen, Frankrijk, Italië, de Scandinavische landen, Duitsland, de VS, mag deze leverancier dan ook leveren aan Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10Hoe beoordeelt u de werkwijze van Nederland in vergelijking met de wijze waarop andere landen voorzien in voldoende mondkapjes?

Vraag 11Welke eisen worden er door het LCH gesteld aan: de leveranciers die mondkapjes aanbieden, en de mondkapjes die worden aangeboden? Zijn deze eisen in de gehele EU hetzelfde?

Vraag 12Bent u van mening dat het zinvol is om chirurgische mondmaskers in te zetten voor mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg? Zo ja, welke handelingen onderneemt u om die mondmaskers te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13Wat zijn de administratieve lasten voor ondernemers die mondkapjes aan het LCH aanbieden? Ziet u mogelijkheden de administratieve lasten te verminderen?

Vraag 14Klopt het dat mondkapjes met geldige certificaten, alsnog door het LCH zelf getest worden? Zo ja, waarom wordt nog getwijfeld aan de kwaliteit van gecertificeerde mondkapjes?

Vraag 15Indien mondkapjes voor een bepaald gebruik worden afgekeurd, wordt dan altijd beoordeeld of die mondkapjes voor ander gebruik wellicht wel geschikt zijn?

Vraag 16Erkent u dat het voorkomt dat mondkapjes die door het LCH ongeschikt worden geacht, door andere EU-landen wel geschikt worden geacht? Hoe verklaart u dit?

Vraag 17Hoe wordt het transport van mondkapjes vanuit het buitenland naar Nederland georganiseerd? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Hoe verloopt de samenwerking met die partijen?

Vraag 18Wanneer verwacht u dat alle tekorten aan mondkapjes opgelost zijn?

Onze ernstige bezwaren bij een Corona-app

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 21-04-2020 10:20

Stel, je komt in de buurt van iemand die Corona heeft. Hoe weet je dat dan? Normaal gesproken is dit lastig om te achterhalen. Om hiermee om te gaan heeft de overheid zich tot doel gesteld een app te ontwikkelen waarmee mensen op de hoogte gesteld worden als zij in de buurt zijn geweest van een geïnfecteerd persoon.

De werking is dat de app actief is op een iOS- of Android-smartphone en via Bluetooth contact maakt met andere toestellen. Er wordt bijgehouden bij wie je in de buurt bent geweest. Als achteraf blijkt dat je in de buurt bent geweest van iemand met Corona, dan krijg je daarvan een melding.

Dit klinkt in beginsel als een prachtig middel om te helpen Corona onder de duim te houden.

Wij zien echter een aantal serieuze bezwaren aan deze app en vinden dat elk van die bezwaren geadresseerd moet worden voordat we met een voorstel voor een app akkoord kunnen gaan.

Geven we niet te veel macht aan de staat?

Ten eerste het meest fundamentele bezwaar: het is cruciaal om te beseffen dat er mogelijk een krachtig middel aan de staat wordt gegeven om het reilen en zeilen van de burger te volgen. Iedereen zal beseffen dat een crisis soms maatregelen vereist die de rechten van de burger raken. Maar dat moet altijd proportioneel zijn. Gaat dit niet te ver? Is het middel de prijs waard die de burger moet betalen? Wat als we voor lange duur in deze situatie blijven? Ligt in het verschiet dat mensen verplicht worden om de app actief te hebben? En als het al niet een harde verplichting is, kunnen we dan ook garanderen dat het niet een zachte verplichting wordt, bijvoorbeeld door mensen toegang te weigeren tot bijvoorbeeld openbaar vervoer of overheidsgebouwen als de app niet actief is? Hoe garanderen we keihard de rechten van de Nederlandse burger?

Wat FVD betreft mag het nooit zo zijn dat een Corona-app op enige manier verplicht wordt.

Gaat het technisch werken?

Daarnaast is er het probleem van de technische werking. Op iPhone is het enkel mogelijk om de app continu te laten werken als de app op de voorgrond aanstaat. Is dat niet het geval, dan krijgt het enkel informatie, maar verzendt het niets. Daarnaast: Apple en Google werken weliswaar met elkaar samen om technische problemen te overbruggen, maar gaan de leveranciers van de apps dat op tijd kunnen verwerken in hun software? 

Dan is er de vraag of de app het nut gaat realiseren dat men voor ogen heeft. Er is een kritische massa aan app-gebruikers nodig voordat het systeem effect heeft: experts spreken over maar liefst 60% van de bevolking. Is dat een realistisch haalbaar aantal? Wat is de waarde van het netwerk als de 60% niet gehaald gaat worden? Helpt de app dan mee, of werkt het juist tegen?

Is het veilig?

Om aan die 60% te komen zal men het vertrouwen moeten hebben dat de app hun persoonlijke privacy niet schendt. Dat is op het moment allerminst zeker. Er zijn in korte tijd datalekken in de kandidaat-apps geconstateerd waardoor persoonsgegevens op straat komen te liggen. Gaat de beveiliging van de apps en de achterliggende systemen voldoende betrouwbaar zijn om de privacy van deelnemers te kunnen garanderen? Gaan de app-bouwers verantwoord om met de wijze waarop zij de app ontwikkelen? Wat is het protocol als de app toch onveilig blijkt te zijn en is gehackt?

Gaat het doen wat het moet doen?

En als die 60% wel gehaald gaat worden, dan nog zijn er voldoende hobbels te nemen. Het bereik van Bluetooth gaat verder dan de 1,5 meter die beschouwd wordt als kritisch voor overdracht van het Corona-virus. Zo zou je door een straat kunnen lopen en kan je app op tien meter afstand een contact registreren dat er in werkelijkheid nooit is geweest, zelfs door muren van huizen heen. Hoe beïnvloedt deze reeks van false positives de waarde van het totale netwerk aan geregistreerde contacten?

Aan de andere kant mag het vooral ook niet zo zijn dat er een vals gevoel aan veiligheid gaat ontstaan. In hoeverre gaan mensen zich veilig wanen als ze niet een bericht van hun app krijgen dat ze in contact zijn geweest met een door Corona geïnfecteerd persoon? Wat is het risico op asymptomatische verspreiding, wat nooit wordt vastgelegd in de app? Of diagnose van Corona die door administratieve rompslomp niet zijn weg terugvindt in de registratie? Of zelfs Corona-patiënten buiten het app-netwerk die zonder smartphone wel een contact hebben gehad?

Een app kan geen coronatest vervangen. Massaal testen blijft van het allergrootste belang.

Forum voor Democratie eist dat alle bovenstaande bezwaren worden geadresseerd voordat wij meegaan in een plan voor een Corona-app.