Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

761 documenten

Rijk worden van de zorg voor ouderen?

SP SP Nederland 21-07-2021 13:24

Rijk worden van de zorg voor ouderen? In Nederland kan het, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Ouderenzorg blijkt in heel Europa een geldmijn te zijn voor internationale ‘investeerders’. Hoewel er in Nederland officieel geen winst uitgekeerd mag worden in de ouderenzorg in instellingen, wordt dit tóch gedaan via allerlei constructies. Het feit dat dit kan, trekt dubieuze zorgaanbieders aan. Zij maken winst door de kosten zoveel mogelijk te drukken, in plaats van het leveren van goede ouderenzorg voorop te stellen. Het gevolg? De kwaliteit van ouderenzorg gaat achteruit en zorgcowboys worden er rijk van. Daarnaast leidt het tot tweedeling. Als je veel geld hebt kun je voortaan terecht in de meest luxe zorglocaties waar flink geld verdiend wordt, maar als je dat niet hebt dan moet je op de wachtlijst van het verpleeghuis.

Dit is schandalig! De ouderenzorg is geen verdienmodel. Wat de SP betreft moet geld voor zorg naar de zorg en niet naar winsten voor mensen die er rijk van willen worden. De ouderenzorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Dat is een kwestie van beschaving.

Interview Geert Wilders in AD

PVV PVV Nederland 17-07-2021 05:22

PVV-leider Geert Wilders over Peter R. de Vries, zijn eigen beveiliging en uiteraard de politiek. Het eerste interview in de nieuwe serie van Vissen met Jan.

Klik op deze link om het volledige artikel vandaag in het AD te lezen en de video te bekijken.

Een revolutie van dienstbaarheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-07-2021 05:55

Door Gert-Jan Segers op 16 juli 2021 om 07:00

Lees voor

We hebben een ruig politiek voorjaar achter de rug. Het kabinet Rutte-3 is afgetreden vanwege het ongekende onrecht dat slachtoffers van de toeslagenaffaire is aangedaan. Na de verkiezingen en in het ‘functie elders’-debat zijn we in een moeizame formatie beland. Maar waar eerst de vragen over een ongezonde politieke cultuur centraal stonden daar is het nu vooral de vraag ‘wie met wie’ zal gaan. Op dit moment schrijven de twee grootste Kamerfracties – die van VVD en D66 – aan een aanzet tot een regeerakkoord op basis waarvan er na half augustus met andere fracties doorgesproken moet worden over een regeerakkoord en een coalitie.

Als ChristenUnie-fractie bekijken we die moeizame politieke verhoudingen niet vanaf de maan: we weten we dat we er deel van uitmaken. Aan het eind van het ‘functie elders’-debat waren er vier fracties die de motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte niet steunden: de vier fracties die samen het kabinet Rutte-3 vormden. Voor ons was dat echter geen teken dat er niets aan de hand was. In het weekend na dat debat hebben we als fractie aangegeven dat het voor ons nu geen ‘business as usual’ kan zijn en dat het niet geloofwaardig zou zijn als deze vier partijen nu ‘gewoon’ het kabinet Rutte-4 zouden gaan vormen. Dat statement was bepaald geen olie op de golven. Eerder heb ik mijn eigen uitlatingen al eens tegen het licht gehouden en gezegd dat onze inzet en bezwaren niet primair persoonlijk bedoeld zijn tegen premier Rutte. Onze politieke cultuur staat of valt niet met één persoon.

Tegelijk is dit nu wel het moment om weer terug te gaan naar dat wat we rondom het 1 april-debat voelden en wat ook de aanleiding was om wél met een stevig politiek statement te komen: een geloofwaardige omslag naar een andere politieke cultuur en vooral naar een menselijke, dienstbare overheid. Na de tragedie van de toeslagenaffaire, na het uiterst trage herstel van de schade in Groningen, na de problemen met de jeugdzorg, IND en andere uitvoeringsorganisaties, na al die momenten waarop de overheid niet dienstbaar aan haar eigen burgers was, moet die omslag ook echt worden gemaakt.

Er is in dit politiek onstuimige voorjaar de belofte gedaan van een omslag naar meer dualisme, meer transparantie, versterking van de rechtsstaat en meer dienstbaarheid. Als na dit alles die omslag niet gemaakt wordt, zal een bitter cynisme ons aller deel zijn. En terecht. Als er na dit alles uiteindelijk niets verandert, zal datzelfde cynisme het vertrouwen in onze hele democratische rechtsorde verder ondermijnen. Het komt er nu op aan dat politiek en overheid weer laten zien wat – in de woorden van Abraham Lincoln – democratie is: de regering ván mensen, dóór mensen en vóór mensen.

Dáárom, omdat we dáártoe gemotiveerd zijn, leggen wij met een pamflet vandaag onze inzet voor de komende periode op tafel voor die andere, transparante politieke cultuur en voor die andere, dienstbare overheid.

Het zijn niet de huwelijkse voorwaarden, het is niet de drempel die nog even genomen moet worden voor eventuele kabinetsdeelname. We staan ook niet voor die drempel, als tiende partij in omvang, die als ‘niet-wenselijk’ is bestempeld en waarvan zelfs niet duidelijk is of die ook nodig is voor een nieuwe coalitie.

Dat laat onverlet dat we van dit pamflet hoe dan ook werk van willen maken, welke positie we ook in zullen nemen. Omdat we hoe dan ook willen bijdragen aan een overheid en samenleving waarin de kloven niet verder groeien, maar juist kleiner worden. Díe handschoen pakken we als ChristenUnie in ieder geval graag op; het christelijk-sociaal denken biedt daar ook veel handvatten voor.

Maar behalve uit de christelijk-sociale traditie, wil ik ook putten uit een verhaal dat belangrijk is voor mij en dat ons ook als fractie raakte. Het is het Bijbelse verhaal over de herder met de honderd schapen. ls de herder van de kudde erachter komt dat er één schaap afgedwaald is, laat hij de andere 99 achter, om die ene, die in de problemen kwam, te vinden en te helpen. Hij loopt om, om dat ene schaap te redden en pas daarna weer bij de 99 terug te keren.

Ik wil een voorbeeld nemen aan die Herder en denk dat ook de overheid van het verhaal kan leren. De overheid is geroepen, niet alleen om het goed te regelen voor de massa, maar juist ook voor ‘die ene’. Een overheid die dienstbaar is. Die menselijk is. Die recht doet. Dat is wat de politiek te doen staat, dat is wat ons te doen staat.

In ons pamflet delen we zeven inzichten en twee keer zeven voorstellen om daaraan bij te dragen. Juist omdát we niet door willen met business as usual. En in de hoop dat ook een nieuw kabinet, hoe die ook is samengesteld, hier de schouders onder kan gaan zetten. Want het komt er nu op aan dat we niet alleen práten over een andere politieke cultuur en een menselijke overheid, maar het nu vooral laten zien. Dat we concrete stappen gaan zetten en een echte omslag maken. Aan ons zal het niet liggen.

Lees hier het pamflet 'Een revolutie van dienstbaarheid'

Inbreng Geert Wilders Coronadebat 14 juli 2021

PVV PVV Nederland 14-07-2021 16:17

Geert Wilders: “Geen paniek!”

Geert Wilders: “En stoppen met die Brusselse #kleurenterreur waardoor de vakanties van Nederlanders in het water vallen!”

Geert Wilders: “Wetenschappers over de hele wereld zeggen het, @mauricedehond zei het vorig jaar al, vriend en vijand zegt het:

we moeten zorgen voor goede ventilatie in binnenruimtes!

Waarom wordt dit in NL al 500 dagen genegeerd? Dat is bijna crimineel.”

Tweede termijn coronadebat.

Twee PVV moties aangenomen:

1. Topprioriteit voor ventilatie

2. Gooi de ramen open!

En informeer de mensen snel over het wel of niet kunnen doorgaan van hun vakanties in het buitenland.

#coronadebat #PVV #Wilders

klik op de afbeelding om de betreffende video te bekijken

Motie Janssen uitgevoerd, Staten-Generaal ook in coronatijd beslissende zeggenschap

SP SP Nederland 14-07-2021 12:57

‘Bij inperking van grondrechten moet het parlement het laatste woord te hebben, en niet het kabinet’, zo betoogde SP-senator Rik Janssen op 13 juli 2021 in de Eerste Kamer. ‘Een crisis bestrijd je met meer, en niet met minder democratie’.

Tot een jaar geleden werd de Eerste Kamer onvoldoende betrokken bij besluiten over Corona-wetten. Tijdens de behandeling van de Tijdelijke spoedwet over de Corona-maatregelen in oktober 2020 diende Janssen daarom een motie in om daar verandering in te brengen en beslissende zeggenschap voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te eisen.

Na lang aandringen heeft het kabinet besloten om  deze motie uit te voeren en met een wetsvoorstel te komen. Op 13 juli 2021 debatteerde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat de motie Janssen uitvoert en werd het voorstel bijna unaniem aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Janssen is blij met de steun van de beide kamers voor het wetsvoorstel als uitvoering van zijn motie: ‘Ik hoop en verwacht dat het kabinet vanaf nu inziet dat het de Eerste Kamer ook serieus moet nemen. Het parlement bestaat nou eenmaal uit twee kamers, en je mag de Eerste Kamer niet negeren. Het is goed dat met het aannemen van dit wetsvoorstel de parlementaire verhoudingen weer op orde worden gebracht.

Update over de formatie

D66 D66 Nederland 14-07-2021 10:09

We voeren veel gesprekken. Die verlopen in een goede sfeer. We werken langs de thema’s die de informateur in haar laatste verslag als hoofdonderwerpen heeft geïdentificeerd. Inhoudelijk gaat het er soms stevig aan toe. Dat is ook logisch, want D66 en VVD zijn twee verschillende partijen. Toch ben ik positief gestemd over wat we kunnen bereiken, over de stap die we kunnen zetten. We zijn een eind op weg, maar ook zeker nog niet klaar.

Na deze week nemen we even pauze. Het is voor iedereen een bewogen en ontzettend druk jaar geweest. Er is hard gewerkt, en dat hoort erbij, maar tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor en zuinig zijn op elkaar. In het kabinet vielen het afgelopen jaar al twee collega’s uit door de hoge werkdruk. En er zitten ook twee Kamerleden thuis met een burn-out. Dat zijn tekenen aan de wand. Dus is het goed even gas terug te nemen. Ik hoop zelf veel tijd met mijn familie te kunnen doorbrengen.

Sigrid Kaag

Nieuwe bewindspersonen: Tom de Bruijn en Steven van Weyenberg

D66 D66 Nederland 14-07-2021 09:48

“In augustus gaan we weer met frisse energie verder. Dan beginnen ook twee nieuwe interim-bewindspersonen namens D66. Zoals jullie weten, heeft Stientje van Veldhoven een nieuwe functie. Daarnaast neemt Wouter Koolmees naast zijn ministerschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al maandenlang ook de taken van de staatssecretaris over. En ik combineer al een tijdlang twee ministerschappen.

Ik ben heel blij dat Tom de Bruijn bereid is de functie van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te bekleden. Hij heeft zijn sporen verdiend onder meer als topdiplomaat in Brussel, waar hij jarenlang de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie was. Ook was hij voor D66 wethouder in Den Haag.

Steven van Weyenberg zal beëdigd worden als Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is een van onze meest ervaren Kamerleden en was de afgelopen jaren vicefractievoorzitter. Ik waardeer het zeer dat Steven bereid is deze taak op zich te nemen. Naast deze twee benoemingen zal de VVD een staatssecretaris voor Sociale Zaken aanstellen.”

Europese klimaatplannen: van woorden naar daden

D66 D66 Nederland 14-07-2021 09:17

D66 heeft zich in Europa jarenlang ingezet voor hogere klimaatdoelen. Doelen stellen is belangrijk, maar weten hoe je deze doelen wilt halen is minstens net zo belangrijk. Nu komt de Europese Commissie met de plannen om die klimaatdoelen ook echt te halen. Dat is goed nieuws, want Europa kan dit. Tal van elektronische apparaten en auto’s zijn vandaag de dag al schoner, omdat we in Europa de lat hoger legden dan waar ook ter wereld.

Daarom steunt D66 Europese plannen die doorpakken en die lat weer hoger te leggen voor fabrieken, auto’s, huizen, de landbouw en de opwekking van energie. Die lat moet ook gehaald worden door spullen die van buiten de EU hier naartoe worden verscheept om verkocht te worden. We steunen grote investeringen in deze omslag, zodat we de groene economie een flinke zet geven en mensen daarin aan het werk kunnen.

Succes­volle afsluiting parle­men­taire jaar

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-07-2021 00:00

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo schaarde een meerderheid zich achter moties voor een verbod op diertransporten boven de 30 graden, voor een verbod op pijnlijke drijfmiddelen in slachthuizen en voor een plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes. Bokjes “Het werd hoog tijd dat de minister werk maakte van de enorm hoge sterfte onder bokjes. De dieren zijn vaak zo ziek nadat ze direct na hun geboorte bij hun moeders zijn weggehaald en op transport zijn gezet, dat 20% tot wel 66% de jonge slachtleeftijd van 5 à 6 weken al niet eens haalt. Een afschuwelijk gegeven. Bokjes zijn de wegwerpartikelen van de geitenmelkindustrie”, legt fractievoorzitter Esther Ouwehand uit. Net als een koe begint een geit niet uit zichzelf met melk geven, maar moet ze daarvoor eerst een jong krijgen. De bokjes worden vaak al een week na hun geboorte op transport gezet naar een bokkenmesterij of zelfs naar het slachthuis. Ouwehand: “Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet nu gelukkig ook dat de enorm hoge sterfte daar onacceptabel is. Op de laatste avond voor het reces is onze motie aangenomen waarin we het kabinet oproepen om met een plan van aanpak te komen waarmee ziekte en sterfte onder bokjes wordt voorkomen en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun bokjes centraal staan. Het was de allerlaatste motie van dit parlementaire jaar. Een mooier slot kon ik me niet wensen!” Transport en slacht Er werden meerdere voorstellen aangenomen die ernstig dierenleed op transport en in slachthuizen moeten verminderen. De Tweede Kamer wil een verbod op transporten met dieren wanneer het 30 °C of heter is. PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Hitte zorgt voor ernstig dierenleed en zelfs sterfte op transport. De minister verbood vorig jaar het transport van dieren bij 35 °C, maar die temperatuur is nog steeds véél te hoog. Omdat wagens niet gekoeld worden kan de temperatuur binnen oplopen tot 40 - 45 graden. Dankzij deze aangenomen motie moet de minister nú werk maken van het verlagen van de maximum temperatuur waarop dieren vervoerd mogen worden. De hete zomer staat alweer klaar, geen tijd te verliezen!” Daarnaast zijn moties aangenomen om de wachttijd voor het uitladen van dieren bij slachthuizen maximaal 15 minuten te laten duren, en om drijfmiddelen die pijn en stress veroorzaken zoals stroomstootapparatuur in slachthuizen te verbieden . Goed nieuws voor mens en natuur Op verschillende andere thema’s werden nog moties van de Partij voor de Dieren aangenomen. Nederland draagt via het handelsbeleid bij aan moderne slavernij op de wereld, maar moet nu dankzij een aangenomen PvdD-motie prioriteit geven aan het tegengaan van moderne slavernij in het beleid tegen racisme en discriminatie. Andere aangenomen voorstellen bieden perspectief voor het ernstige en voortdurende leed dat de mensen in het toeslagenschandaal is aangedaan en voor structurele investeringen en een langetermijnvisie in het onderwijs. Tenslotte zijn er twee voorstellen aangenomen voor een betere bescherming van onze natuur. Nederland moet er bij de EU op aandringen om te rekenen met de werkelijke uitstoot van biomassa , wat betekent dat de papieren werkelijkheid dat het verbranden van bomen CO2-neutraal zou zijn niet langer opgaat. Ook moet bij de beoordeling van landbouwgif voortaan breder worden gekeken dan vergelijkingen tussen landbouwgiffen alleen: ook niet-chemische alternatieven zullen voortaan meegenomen worden.

Puls­vis­serij: in de fuik gedreven door gesjoemel en bedrog

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-07-2021 00:00

Pulsvisserij - het vissen met elektriciteit - was al een verboden techniek in Europa. Met gesjoemel met cijfers en onder de valse vlag van wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat Nederland toch maar liefst 84 schepen wist uit te rusten met elektrische schokapparatuur. “De aap is eindelijk uit de mouw als het gaat om het bedrog rond de pulsvisserij. Nederland heeft hiermee simpelweg de wet overtreden”, aldus PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg, die dit direct aankaartte in de Tweede Kamer en een motie van afkeuring over de handelswijze van het ministerie van LNV indiende. Bij pulsvisserij wordt gebruikgemaakt van stroomstoten waardoor de vissen op de bodem opschrikken en verlammen, zodat ze in het net terecht komen. Europa stond dit slechts bij uitzondering toe, maar vanaf 1 juli jongstleden is het verbod volledig en zijn ook uitzonderingen niet meer mogelijk. Nu blijkt dat gesjoemel door Nederland hier een grote rol in heeft gespeeld. Onlangs kwam naar voren [1] dat het voormalig ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2010 het aantal pulsvisserij-ontheffingen verschillende malen heeft gemanipuleerd om tot een zo hoog mogelijk aantal ontheffingen te komen. “Vissen met elektrische schokken was een – overigens zeer terecht! - verboden techniek, tenzij een onderzoeksdoel werd gediend. En daar heeft Nederland schaamteloos misbruik van gemaakt door onder valse voorwendselen gewone commerciële visserij als onderzoek te benoemen. Daarnaast is met manipulaties van cijfers het aantal schepen ook nog eens sterk uitgebreid, tot veel meer dan is toegestaan. Vergelijkbaar met wat Japan deed, toen de walvisvangst internationaal verboden werd, met een uitzondering voor onderzoek: ineens werden alle Japanse walvisvaarders onderzoeksschepen”, legt Wassenberg uit. Het verhaal rondom pulskor begint zo rond 2010. Vissers hebben het zwaar, en onder de dreiging van faillissementen voerden politieke partijen de druk op staatssecretaris Bleker op om meer pulsvisserij toe te staan. Onder deze druk, blijkt uit de stukken die de NOS opvroeg, voelden hoge ambtenaren zich gedwongen aan hun ondergeschikten te vragen ‘maximaal creatief’ te zijn. Op die manier kon uiteindelijk een veel groter deel dan de toegestane 5% van de vloot in aanmerking komen voor een pulsvisserij-ontheffing. Uiteindelijk visten 84 commerciële schepen, ruim een kwart van de Nederlandse vloot, met puls. En dat zette kwaad bloed bij de andere EU landen, die met lede ogen zagen hoe Nederlandse commerciële vloten hun zeeën leegvisten onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Andere Europese landen pikten het valsspelen van Nederland niet en dwongen een algemeen verbod op pulsvisserij af. “Dit is een bijna klassiek voorbeeld van de huidige bestuurscultuur: gesjoemel met cijfers en het willens en weten achterhouden van informatie. Wederom heeft een Nederlandse minister bij veel mensen en ook vissers het vertrouwen geschaad. Om dat vertrouwen te herstellen, zijn oprechte excuses op hun plaats. Bovendien keurt de Partij voor de Dieren de handelswijze af en daartoe hebben we gisteren een motie ingediend, die helaas niet op een meerderheid kon rekenen”, besluit Wassenberg. [1] https://nos.nl/artikel/2387301...