Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

387 documenten

Nooduitkering voor creatieve sector bittere noodzaak

SP SP Nederland 31-03-2020 11:52

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor om – ten minste tijdelijk – de oude bijstandsregeling voor kunstenaars en mensen in de creatieve sector te herstellen. Op deze manier wordt volgens hem een kaalslag in de cultuur voorkomen. 'Bovendien zitten mensen nu in acute nood. Ze moeten wel hun huur en boodschappen betalen, maar ze krijgen geen cent binnen aan opdrachten. Een beetje steun nu voorkomt gigantische problemen. Onze cultuursector verdient dit.'

Kwint wijst naar de regeling werk en inkomsten kunstenaars (WWIK) zoals die in het verleden bestond. Met die regeling was er nog wel de gelegenheid om bij te verdienen en werd aan het einde van het jaar verrekend hoeveel iemand verdiend had. 'Het mooie hieraan is dat je een einde maakt aan de acute onzekerheid waarin makers nu zitten. Mensen vrezen in deze sector massaal voor het voortbestaan van hun werk en voor hun carriere. Als we nu niet ingrijpen dan brengt de politiek de cultuur nog meer schade toe dan de afgelopen jaren al gebeurd is. Daarom moet het kabinet nu een soortgelijke regeling optuigen.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (26-03-2020)

PVV PVV Nederland 26-03-2020 10:39

Geert Wilders: ‘‘Moties Wilders cs over voldoende IC-capaciteit en over voldoende beschermingsmiddelen zoals mondkapjes voor zorgpersoneel zijn beiden met algemene stemmen aangenomen.’’

Rutte wil niet zeggen dat het onacceptabel is dat er onvoldoende beschermingsmiddelen zijn!

Inbreng Geert Wilders in de eerste termijn:

Inbreng in tweede termijn:

De coronacrisis

SP SP Nederland 19-03-2020 13:27

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet, na aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen.

Rutte zegt dat het virus er is en bij ons zal blijven. Hij stelt ook als feit dat “een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.” Zijn strategie is de verspreiding van het virus af te remmen om tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen. Het is een strategie die veel vragen oproept in binnen- en buitenland. De WHO waarschuwt zelfs nadrukkelijk voor het beleid van deze regering. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus is rechtgezet dat niet het opbouwen van groepsimmuniteit het doel is van de strategie van het kabinet. Duidelijk is dat het doel is om kwetsbare mensen te beschermen en er geen piek op de zorg komt, zodat ons zorgstelsel niet overbelast raakt.

Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen. Dagelijks stromen bij de SP de meldingen binnen van zorgverleners die zonder bescherming hun werk moeten doen of die bijna zonder zitten. Meerdere ziekenhuizen en huisartsen zijn helemaal of bijna door hun voorraden heen. Er moet alles op alles worden gezet om ervoor te zorgen dat er voldoende mondkapjes en ander beschermend materiaal is. Door onze druk heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat onze zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben.

De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat - zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen. We mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als samenleving voor opdraaien. Daarom zijn we blij dat er een voorstel van de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor iedereen.

Bijdrage debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-03-2020 18:16

Door Gert-Jan Segers op 18 maart 2020 om 19:13

Bijdrage debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

De coronacrisis laat zien dat wij hele kwetsbare mensen zijn. Dat we afhankelijk zijn als samenleving. Hoe afhankelijk we zijn van goede zorg en de toegewijde mensen die in onze zorg werken. De coronacrisis laat soms ook lelijke kanten van onszelf zien. Als we gaan hamsteren en als wiet en toiletpapier tot de eerste levensbehoeften blijken te horen. Maar het laat ook zien hoeveel goeds er is in onze samenleving. Mensen die elkaar helpen. Ik wil #nietalleen noemen. Een prachtig initiatief dat mensen met elkaar in contact brengt die zorg nodig hebben en dat kunnen bieden. Zodat niemand er alleen voor staat.

Deze crisis laat ook zien hoe belangrijk het is om een goede regering te hebben. Ik wil onze minister-president Mark Rutte danken voor zijn eerlijke en daarmee indrukwekkende toespraak van maandag en het hele kabinet voor de maatregelen van deze week. Ze tonen goede zorg en passende maatregelen voor leerlingen en docenten, voor miljoenen werknemers en ondernemers die zich zorgen maken over hun werk en inkomen.

Vandaag is de Dag van Nationaal Gebed, met voorbede voor mensen in de zorg, patiënten, gezondheidsexperts, met gebed ook voor het kabinet. Ik vind het belangrijk om ook vanaf deze plek, vanaf dit spreekgestoelte in de Kamer, te zeggen dat er ook op deze manier intens wordt meegeleefd met het kabinet en iedereen die belangrijk werk verricht.

Omzien naar elkaar.

In deze tijd is het extra belangrijk om naar elkaar om te zien. Elkaar echt te zien. Oog voor kwetsbaren, mensen die minder zelfredzaam zijn, omdat ze aan huis gekluisterd zijn door ziekte, omdat ze tot een risicogroep behoren of omdat ze al op leeftijd zijn. Heldere communicatie over de maatregelen is van het grootste belang.

In het bijzonder wil ik hier budgethouders van PGB noemen. Die weten nu niet waar ze aan toe zijn. Gehandicaptenzorg Nederland heeft ons een brief geschreven, ook zij hebben extra hulp nodig. En ook daklozen en vluchtelingen wil ik hier noemen. Natuurlijk zijn er meer die extra aandacht nodig hebben, maar ik wil het kabinet vragen om oog te hebben voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Want mensen moeten weten waar ze terecht kunnen. Ik noemde het initiatief #nietalleen al wat vandaag van start is gegaan. Ook het Rode Kruis is vandaag een initiatief gestart om hulpvragers en mensen die hun steentje bij willen dragen te verbinden. Het is belangrijk om dit soort hulpinitiatieven aan én aan hulpvragers te verbinden. Ik vraag het kabinet daarom om contact te zoeken met deze initiatiefnemers. Verbind deze ook in je eigen communicatie, en integreer goede ideeën. #nietalleen heeft een telefoonnummer: 0800 1322. Noem dat in je communicatie zodat dit soort initiatieven de wind in de zeilen krijgen.

De voedselbanken komen vrijwilligers en voedsel tekort. Zij vragen 20 miljoen om met voedselbonnen via supermarkten te kunnen werken. Verbind lokale initiatieven aan de voedselbank zodat zij genoeg vrijwilligers hebben. Kan de minister van Sociale Zaken ernaar kijken om hen te helpen? Er zijn restaurants die eten over hebben en dat graag bij de voedselbank zouden willen brengen. Maak dat soort dingen mogelijk!

Het komt er nu op aan dat we elkaar helpen.

Gisteren kreeg ik een appje van een gezin dat uit huis is gezet omdat ze schulden hebben. Ik vind het onbestaanbaar dat in deze tijd mensen op straat worden gezet. Het gebeurt, omdat ze een huurachterstand zouden hebben. Hoe is dat mogelijk? Kunnen overheden en corporaties daar onmiddellijk mee stoppen? Dit gezin kan alleen terecht bij hun schoonmoeder, die zelf een risicogroep vormt. Laten we afspreken: geen uithuiszettingen meer.

En dan het thuisonderwijs. Het is belangrijk dat dit er is. Dank voor alle leraren, schooldirecteuren en ondersteunend personeel die zich daarvoor inzetten. Onderwijs is belangrijk, en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. In sommige gezinnen zijn er geen laptops of iPads. Kan het kabinet samen met lokale gemeenten daar aandacht voor hebben? Bijvoorbeeld door ook voor hen goede opvang op school te regelen? Kan daar geld voor worden vrijgemaakt?

Elkaar helpen is belangrijk. Maar ik wil het ook over de beheersing van het virus hebben zoals dat nu in Nederland gebeurt. We kennen de statistiek van de ‘flatten the curve’ inmiddels allemaal. De beheersing van het virus staat nu voorop, en dat is een goede zaak. Begrijp ik het kabinet goed als er ook andere scenario’s klaarliggen voor als de situatie verandert?

Ik wil hier ook stilstaan bij het belang van de juiste spullen voor onze hulpverleners. Dan begin ik bij het belang van testen. De WHO wijst hier consequent op. We moeten weten hoe ver de verspreiding is, en dat kan door mensen te testen. Zo krijgen we goede en volledige wetenschappelijke kennis van wat er nu gebeurt en kunnen we de juiste beslissingen nemen. Nu zijn er mensen met ziekteverschijnselen die geen duidelijkheid krijgen omdat er geen test beschikbaar is, of dat geen prioriteit heeft. Ik vraag het kabinet, hoe kan testcapaciteit worden vergroot?

Ik sluit mij aan bij alle oproepen om iets te doen aan het tekort aan mondkapjes en de vragen om de IC-capaciteit in Nederland uit te breiden, en dat goed te monitoren. Ik wil daar graag aan toevoegen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een regierol moet nemen bij de inkoop van testen en beschermingsmiddelen. In Brabant is er nu een tekort aan mondkapjes, terwijl in het noorden van het land nog voldoende beschikbaar is.

Voorzitter, ik wil hier ook een paar specifieke vragen stellen aan het kabinet.

Wat is de aanpak voor Caribisch Nederland en hoe is de communicatie daar geregeld?

Worden Nederlanders die in het buitenland zitten teruggehaald?

En is alles nu duidelijk en helder voor eindexamenkandidaten?

En heeft het kabinet een oplossing voor het doorbetalen van kinderopvangkosten?

Dan heb ik nog een vraag over het economisch steunpakket. Want het komt daarin aan op details in de uitvoering en goede communicatie met ondernemers. Hoe kunnen bedrijven die geen relatie met een kredietverstrekker hebben of die een niet-bancaire kredietverstrekker gebruiken, toch per direct de Borgstelling mkb-kredieten gebruiken voor liquiditeit?

Voorzitter, we bevinden ons in een grote crisis.

Als ik zie wat onze helden in de zorg doen.

Als ik zie hoe mensen elkaar helpen.

Dan geeft mij dat vertrouwen dat we dit te boven komen.

Op deze Dag van Nationaal Gebed spreek ik ook de wens uit dat God ons hierbij helpt.

Coronamaatregelen voor mkb’ers en ondernemers

D66 D66 Nederland 17-03-2020 18:14

Coronamaatregelen voor mkb’ers en ondernemers

Gesloten winkels en vele klanten die thuiszitten: voor kleine en middelgrote ondernemers breekt er een tijd van veel vragen aan. Wat gebeurt er met de loonbetalingen van mijn medewerkers en hoe betaal ik komende maanden mijn vaste lasten?

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, komt er een tegemoetkoming in de loonkosten voor alle bedrijven die met een omzetdaling te maken hebben door het coronavirus. Zo kunnen bedrijven hun medewerkers blijven betalen, ook als er veel minder werk is. Deze tegemoetkoming gaat gelden voor alle bedrijven met een omzetdaling van meer dan 20% sinds 1 maart, en de loonkosten voor de niet-gewerkte uren worden vergoed tot 90%. Ook voor mensen met een oproep- of nulurencontract. Het UWV gaat zo snel mogelijk uitkeren en achteraf verrekenen zodat bedrijven snel over de benodigde financiële middelen kunnen beschikken en zoveel mogelijk banen kunnen behouden.

Eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro

Er is een eenmalige tegemoetkoming van €4000 voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de maatregelen die zijn genomen op verspreiding van het coronavirus te beperken. Het gaat onder andere over horeca, kappers en schoonheidssalons, reisorganisaties, zwembaden, fitnesscentra en sportclubs. Voorwaarde is wel dat er een bedrijfslocatie is buiten het eigen huis. De lijst met sectoren, precieze voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website van het RVO.

Veel ondernemers en bedrijven, groot en klein, hebben door de coronacrisis een stuk minder klanten en opdrachten of moeten zelfs tijdelijk hun deuren sluiten. Terwijl kosten, zoals de huur van een winkel- of kantoorpand, gewoon doorlopen. Deze bedrijven kunnen een verzoek indienen om hun voorlopige belastingaanslag te verlagen of om pas een stuk later en zonder boete belasting te betalen. Daardoor houden ze in deze lastige tijd meer geld in kas.

Overheden moeten rekeningen aan ondernemers eerder betalen

D66 wil dat overheden, zoals gemeenten en provincies, meer vaart maken met het betalen van rekeningen aan mkb’ers. Wettelijk gezien hebben ze daarvoor 30 dagen de tijd, maar dat moet nu tijdelijk 15 dagen worden. Voor veel bedrijven is het uitblijven van betalingen namelijk een groot probleem. Luister hier het interview met Kamerlid Kees Verhoeven terug op BNR.

Om ervoor te zorgen dat de kredietverlening aan gezonde bedrijven niet stilvalt zijn garantieregelingen voor het mkb verruimd en de voorwaarden versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven gemakkelijker krediet verkrijgen zodat zij sneller en simpeler bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie. Ook zal er op microkredieten vanuit Qredits tijdelijk een pauze op de aflossingsverplichting en rentekortingen worden doorgevoerd.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Woensdag Kamerdebat: totale lockdown nodig en Noodfonds voor MKB/ZZP'ers

PVV PVV Nederland 15-03-2020 20:00

Geert Wilders: ''Woensdag 13.00 uur Kamerdebat met premier Rutte en minister Bruins over Corona. Van totale lockdown tot benodigde zorgapparatuur, bescherming thuiszorgmedewerkers en financiële hulp voor mkb/zzp-ers, veel moet besproken worden!''

Geert Wilders: ''Al die hardwerkende MKB-ers/ZZP-ers die nu in de problemen komen door de maatregelen in vervand met het Corona-virus mogen niet in de steek worden gelaten! Ze kunnen failliet gaan en hun gezinnen in de problemen komen.

De overheid moet met een Noodfonds komen om hen te helpen!''

'

VERSLAG CORONADEBAT

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 13-03-2020 14:00

Gisteravond was dan eindelijk het grote Coronadebat in de Tweede Kamer. Zes weken eerder al had FVD tot tweemaal toe een spoeddebat aangevraagd - maar de coalitie vond dat toen niet nodig. VVD en CDA onderschatten de dreiging van het virus. Minister Bruno Bruins dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen.

Nu zitten we in een nationale crisis. Velen zijn al ziek geworden. De minister zei voorbereid te zijn op een uitbraak, maar het tegendeel bleek het geval. Onze intensive cares waren niet toegerust. We hebben geen testkits op voorraad. Er zijn geen tijdige quarantaine-maatregelen genomen. Tekorten van medicijnen en beademingsapparatuur dreigen. Hoe kon dit zo misgaan? Het kabinet lijkt maar niet vooruit te kunnen denken. Precies dat stelde Baudet in zijn speech aan de kaak:

Op dit punt over gebrek aan anticiperen ontstond vervolgens een interruptiedebat tussen Rutte en Baudet:

Het virus heerst natuurlijk ook in de landen om ons heen - meer zelfs, aangezien Nederland relatief laat pas de eerste besmettingen kreeg. Omdat onze grenzen open staan en we niet controleren wie Nederland binnenkomt, hebben we ook geen greep op de besmettingen die ons land vanuit het buitenland bereiken. Dit vormt een ernstig veiligheidsrisico. Andere landen, zoals Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Tsjechië, de Verenigde Staten, enzovoorts, hebben inmiddels grootschalige grenscontroles ingevoerd. Waarom doen wij dit niet? Hierover interrumpeerde Baudet minister Grapperhaus:

Het coronavirus woedt al een paar maanden door Azië. Daar zijn zaken misgegaan - maar ook goed gegaan. Het voorbeeld van Singapore wordt door zowel Harvard University als de Wereldgezondheidsorganisatie aangeprezen als ideaal: nul doden, een snelle daling van de besmettingen en geen overbelasting van de medische zorg. Daar zouden we van moeten leren! Minister Bruins van Medische Zorg (VVD) blijkt echter slechts naar de landen om ons heen te willen kijken...de landen waar de uitbraak nu juist niét onder controle werd gekregen!

Grenscontroles om het virus in te dammen. Gesloten ziekenhuizen gebruiken voor de opvang van patiënten die in quarantaine moeten. Een inreisverbod vanuit infectiehaarden. En opschorting van de leerplicht.

Eerder op de avond werd ons voorstel - samen met Geert Wilders - om geen boetes uit te delen als ouders hun kinderen thuis houden gelukkig wel aangenomen. Maar deze vier rationele FVD-voorstellen werden weggestemd. Oordeel zelf!

En zo eindigde het debat onbevredigend. Als het kabinet eerder actie had ondernomen, was ons zoveel leed bespaard gebleven! Nu heeft Rutte-3 eindelijk een paar maatregelen getroffen, maar het is too little, too late. Grenscontroles zijn nu harder nodig dan ooit. De scholen en universiteiten moeten dicht. Er moet meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen tijdens de coronacrisis de nodige zorg kan krijgen. ZZP en MKB mogen niet de dupe van deze crisis worden.

Forum voor Democratie blijft zich inzetten voor harde, maar noodzakelijke maatregelen. Opdat zoveel mogelijk Nederlanders gezond door de coronacrisis komen en de schade beperkt blijft. Steun ons!

Staat van de Rechtsstaat

PvdA PvdA Nederland 11-03-2020 11:58

Door Jeroen Recourt op 11 maart 2020 Delen  

Vermoedelijk is vorige week in Iran de Iraanse mensenrechtenadvocate Sotoudeh na een geheim proces veroordeeld tot 38 jaar cel en 148 zweepslagen voor haar werkzaamheden als advocaat.

Gisteren is in Nederland in alle openheid het proces tegen een aantal verdachten van het neerhalen van de vlucht MH17 begonnen.  

Ubi iudicia deficiunt, incipit bellum.  Deze tekst van Hugo de Groot is het motto van de Hoge Raad en staat pontificaal op hun nieuwe onderkomen. Volgens de Hoge Raad betekent het: “waar rechterlijke beslissingen tekortschieten, begint de oorlog”. Er is discussie over de juiste vertaling. De enige juiste vertaling vanuit het perspectief van de rechtsstaat is wat mij betreft: “Waar geen toegang is tot de rechter, begint de oorlog”. Ging het De Groot nog om een oorlog tussen staten, inmiddels gaat het om het verzet en het afhaken van burgers. Als burgers worden overvraagd, niet worden gehoord maar met wantrouwen worden bejegend en keihard op een foutje worden afgerekend, dan vervalt rechtsbescherming in machtsbescherming. In een goed functionerende rechtsstaat weet de burger zich gehoord en beschermd. Handelt de overheid zo dat een burger haar beslissingen als rechtvaardig kan ervaren. De staat van de rechtsstaat gaat over het perspectief van de burger.

Als burgers worden overvraagd, niet worden gehoord maar met wantrouwen worden bejegend en keihard op een foutje worden afgerekend, dan vervalt rechtsbescherming in machtsbescherming.

De democratische rechtsstaat kent twee onafscheidelijke elementen: De democratie borgt de pluriformiteit; de veelheid aan belangen in Nederland. De rechtsstaat biedt de zekerheid. Zij beschermt het individu tegen anderen en tegen de overheid. De rechtsstaat beschermt de minderheid tegen de meerderheid. Borgt dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Borgt dat de burger zich kan verweren tegen willekeur of onrechtmatig overheidshandelen. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het niet.

Voor het functioneren van de rechtsstaat zijn waarheid en vertrouwen noodzakelijke ingrediënten. Ook toegang tot de onafhankelijke rechter is een even evidente als noodzakelijke voorwaarde. Net zo als de onafhankelijke plaats die de rechter inneemt in de trias politica. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is het niet meer. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland nopen tot grote zorg.

Voor het functioneren van de rechtsstaat zijn waarheid en vertrouwen noodzakelijke ingrediënten.

Er wordt heel hard gewerkt in de justitieketen. Er gaat veel goed. Vele duizenden professionals doen dag in dag uit, soms met gevaar voor lijf en leden, hun werk. Hun professionele en persoonlijke inzet maakt dat systeemfouten geen ernstige gevolgen krijgen. Het hart voor de zaak is heel groot en dat wordt niet altijd voldoende gezien en gewaardeerd. Sterker: daar wordt soms misbruik van gemaakt. Daarom wil ik hier namens de PvdA mijn grote waardering voor al die agenten, advocaten, ambtenaren, rechters, reclasseringswerkers, officieren van justitie en al die anderen uitspreken.

Zonder rechtsstaat geldt het recht van de sterkste. Onze rechtsstaat is in serieus gevaar als individuen, groepen of organisaties zich structureel weten te onttrekken aan werking van het recht. In het rapport “ De achterkant van Amsterdam” wordt deze conclusie  getrokken voor onze hoofdstad, en dat baart zorgen.  De politie lijkt de macht op straat te hebben verloren aan de georganiseerde drugscriminaliteit. En dat gaat extreem ver: zij bepalen wie mag leven en wie niet. De moord op advocaat Derk Wiersum is hiervan het absolute dieptepunt. Hierbij is de rechtsstaat niet alleen omzeild of gecorrumpeerd, maar zelfs aangevallen. Het is naïef te veronderstellen dat dit alleen in Amsterdam het geval is en niet in de rest van Nederland. Hoe keren we het tij? Het rapport doet enkele aanbevelingen. Wellicht de belangrijkste: wees volhardend. Mijn vraag aan de ministers van justitie vandaag is: hoe wordt deze aanbeveling landelijk gerealiseerd? En zien de ministers ook een taak voor zichzelf om toe te zien dat dit ook in alle regio’s en gemeenten gebeurt? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?

Zonder rechtsstaat geldt het recht van de sterkste.

Er zijn door het huidige en vorige kabinet substantieel extra middelen ingezet om bijvoorbeeld de drugscriminaliteit in met name Brabant te bestrijden. Op welke wijze is geborgd dat deze aanpak en de bijbehorende middelen echt duurzaam zijn, zo vraagt de PvdA-fractie zich af. Dat volhard kan en zal worden? Deze vragen sluiten aan bij de in deze kamer aangenomen motie van collega Rosenmöller naar de verduurzaming van financiering van de justitieketen. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie?

Voorzitter, grote jongens uit de onderwereld verdienen een harde aanpak. De loopjongens een hele andere. Toen ik laatst vroeg aan een rechercheur of hij vond dat de recherche extra geld kon gebruiken, antwoordde hij tot mijn verbazing dat dat altijd kon, de criminaliteit is nooit op, maar dat het veel zinvoller is om te kijken of het geld niet effectiever besteed is met het voorkomen dat bijvoorbeeld kwetsbare jongeren met een heel laag IQ in de criminaliteit terecht komen. De PvdA-fractie vraagt de minister van justitie of hij onderschrijft dat een gedifferentieerde aanpak op zijn plaats is, zelfs als dat betekent dat middelen ingezet moeten worden buiten de justitieketen? Op welke manier vindt binnen het kabinet deze afweging plaats? Het gaat niet vanzelf is onze indruk: bestuurlijk Den Haag werkt verkokerd en organisatiebelangen worden hartstochtelijk verdedigd, ook als dit betekent dat het totale resultaat minder is. Onderschrijft de minister van justitie onze zienswijze of ziet hij dit anders? De terechte integrale aanpak is tot nu toe vooral repressief. Hoe maakt deze minister het ook preventief?

Het gaat niet vanzelf is onze indruk: bestuurlijk Den Haag werkt verkokerd en organisatiebelangen worden hartstochtelijk verdedigd, ook als dit betekent dat het totale resultaat minder is.

De rechtsstaat erodeert eveneens als het zoeklicht van justitie sommige wetsovertreders zelden raakt. Onze goede infrastructuur, waar onder de financiële dienstverlening, wordt ingezet om criminele gelden wit te wassen. Een deel van deze sector werkt amoreel: het maakt hen niet uit voor wie zij hun diensten inzetten. Op welke wijze gaat dit kabinet de pakkans van deze zogenaamde  facilitators structureel verhogen? Onderkent de minister van justitie onze opvatting dat dit  nodig is om twee redenen: allereerst maakt het Nederland minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor de internationale drugshandel. Maar wellicht nog belangrijker: het maakt zichtbaar dat justitie geen verschil maakt naar je sociaal economische positie in de samenleving. Of je nu met de handen aan de cocaïne zit of het drugsgeld witwast: het maakt in verwijtbaarheid geen verschil en dus ook niet in de kans op vervolging en de morele afkeuring. Te vaak wordt het beeld bevestigd dat de machtigen met hun dure advocaten de dans ontspringen. Maak met voorbeelden zichtbaar dat de gelijkheid voor de wet ook echt in de praktijk wordt gebracht en verstevig zo het draagvlak. De rechtstaat is er voor iedere burger. Wat gaat de minister van justitie doen om dit te waarborgen?

Vertrouwen is onmisbaar in een rechtsstaat. De overheid mag niet fundamenteel wantrouwend zijn richting haar burgers. Op dit punt is het misgegaan bij de  belastingdienst, nu als laatste weer met het aanleggen van zwarte lijsten. Het ging ook niet goed bij de invoering van het gemeentelijke opsporingssysteem SyRi. In beide gevallen is  voor de opsporing gebruik gemaakt van algoritmes. Naast evidente voordelen hebben algoritmes een groot nadeel: ze werken in het verborgene. Welke input ze krijgen en welke keuzes er aan ten grondslag liggen, is niet toetsbaar, maar kan voor het functioneren van de rechtsstaat fnuikende gevolgen hebben: discriminatie, achterstelling en geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Waar is de rechtsbescherming bij algoritmes? Kan de minister van justitie aangeven hoe de werking van algoritmes in de opsporing gecontroleerd kan worden en hoe hier rechtsbescherming tegen kan worden verkregen? En kan de minister garanderen dat op het moment dat de rechtspraak met algoritmes gaat werken en dat gaat eerder gebeuren dan we nu denken, uitgesloten is dat de voornoemde nadelige effecten zullen optreden? Hoe bereidt J&V zich voor op deze nabije toekomst? Welke normen bestaan er op dit moment voor toepassing van algoritmes in opsporing, berechting of financiering van de rechtsbijstand? De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie moet door de overheid normatief gestuurd en begrensd worden en daar kan niet lang mee worden gewacht, vindt de PvdA-fractie.  We hopen dat de minister van justitie dit onderschrijft.

Vertrouwen is onmisbaar in een rechtsstaat.

Macht behoeft tegenmacht. Kritiek op de rechtspraak is in dit licht heel wel mogelijk. Inhoudelijke kritiek op uitspraken, maar ook systeemkritiek. Deze kritiek vraagt wel grote zorgvuldigheid: de rechter, zowel individueel als als institutie, is de meest kwetsbare pijler in het systeem van checks and balances. Het moedwillig beschadigen van het gezag van de rechter is moedwillig de rechtsstaat beschadigen. Op het moment dat je de integriteit van rechter in twijfel trekt als die een onwelgevallige uitspraak doet, ben je daar mee bezig. Dan speel je vanuit politiek opportunisme of vanuit gekrenkt machtsdenken niet meer op de bal maar op de man (in de praktijk meestal een vrouw). En met die man of vrouw haal je rechtsstaat neer. Je ziet het gebeuren in Polen, Rusland en de VS, je ziet het gebeuren in Nederland met uitspraken van politici. Mijn fractie maakt zich hier grote zorgen over. De machtsbalans is immers geen statisch gegeven. De ruimte die bijvoorbeeld de wetgever niet inneemt, moet zelfs worden ingenomen door de rechter. Rechtsweigering is strafbaar. Wil je die balans veranderen zul je als wetgever naar je eigen rol moeten kijken. Uitspraken als “de rechters trekken de macht naar zich toe” suggereren een persoonlijke ambitie van de rechter en zijn daarmee beschadigend voor zijn gezag. De motie Cliteur (34 430 P), waarin wordt geconstateerd dat in een democratie het zwaartepunt van de macht bij de wetgevende macht dient te liggen, omdat alleen die een democratisch mandaat heeft, miskent de onderlinge afhankelijkheid en dynamiek. Miskent dat in een rechtsstaat niemand het laatste woord heeft. Onderschrijven de minister deze zienswijze van mijn fractie? We zijn benieuwd.

De commissie Remkes heeft een voorstel gedaan om de positie van rechter iets losser te maken van de politiek en daarmee iets minder kwetsbaar voor politieke profilering over de rug van de rechter.

De commissie stelt voor de benoeming van de leden van de Hoge Raad niet langer op rechtstreekse voordracht van de Tweede Kamer te laten doen, maar hier een commissie voor te benoemen die door de Hoge Raad en de Tweede Kamer gezamenlijk wordt gevuld. Deze commissie doet dan een dwingende voordracht aan de regering. Mijn fractie is blij dat de regering positief op dit voorstel van de staatscommissie heeft gereageerd.  Ik vraag de minister van Justitie wanneer het voorstel tot wijziging van de Grondwet bij de Tweede Kamer wordt ingediend?

De commissie Remkes heeft een voorstel gedaan om de positie van rechter iets losser te maken van de politiek en daarmee iets minder kwetsbaar voor politieke profilering over de rug van de rechter.

De rechtsstaat is er primair voor de burger. Sinds het WRR-rapport “weten is nog geen doen” zijn we weer attent gemaakt op het feit dat niet iedere burger rationeel, slim en adequaat handelt. Zijn ‘doenvermogen’ is beperkt. Toch maken we steeds moeilijker wetten, bouwen we fatale termijnen en rekenen we fouten hard aan. Dit zet de rechtsstaat op grote afstand van veel burgers. De rechtsstaat is er niet voor iedereen maar alleen voor de mensen die de weg weten of het geld hebben om dit uit te zoeken. Daarom moet de overheid bij een conflict op zoek naar de achterliggende oorzaak. We hangen burgers  te vaak op aan termijnen, digitale structuren en andere formele vereisten, waar velen niet aan kunnen voldoen. Waarom omarmen we niet het idee van president Macron om iedere burger het recht te geven om een keer een fout te maken? zo vraag ik de minister. In een tweepartijengeschil met de overheid kan en moet de overheid maatwerk leveren; responsief zijn.  In zijn artikel “ wetgeving in een responsieve rechtsstaat” heeft professor Scheltema een nieuw artikel 3:4a in de Awb voorgesteld. Dit luidt:

“Indien de toepassing van een wettelijke regel leidt tot nadelige gevolgen die onevenredig zijn in verhouding tot de met die regel te dienen doelen, en de belanghebbende hiervan geen verwijt kan worden gemaakt, kan van de regel worden afgeweken voor zover dat nodig is om tot een meer evenwichtige regeltoepassing te komen.”

De rechtsstaat is er primair voor de burger.

Gaat de minister voor rechtsbescherming dit voorstel overnemen en zo nee, waarom niet? Kan de minister voor rechtsbescherming toezeggen dat hij de bestuursrechtelijke regelgeving, waar onder de Awb, tegen het licht gaat houden om te bezien waar deze verder moet worden aangepast om daadwerkelijk responsief te kunnen zijn? Hoe gaat de minister voor rechtsbescherming realiseren dat leidinggevenden hun ambtenaren ook echt de ruimte geven om maatwerk te leveren? En kan de minister ook in samenspraak met de bestuursrechtspraak zelf, kijken naar de toetsing door de bestuursrechter met als doel de regels zo aan te passen dat de rechter nog een extra stap kan maken om zoveel als mogelijk aan de inhoudelijke toetsing van het geschil toe te komen? Ik denk aan het relativeren van de formele rechtskracht of het tegengaan van bewijsfuiken. Zo neem je de burger serieus, zonder hem altijd gelijk te geven. We zijn benieuwd of de minister van rechtsbescherming onze opvattingen op dit punt  deelt.

Voorzitter, het is van groot belang dat in een rechtsstaat alle partijen hun rol kennen. Bijvoorbeeld de officier van justitie. Hij is een onafhankelijk magistraat. Hij moet in staat gesteld worden om onafhankelijk en professioneel te kunnen handelen in een individuele zaak. In de huidige praktijk lijken zaken veelvuldig buiten de rechter door een secretaris te worden beslist maar blijft tijd en capaciteit een schaars goed. Mijn fractie is bezorgd over de staat van het OM. Het OM lijkt inmiddels louter een efficiënte en tot op het bod uitgeklede uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Het onderbrengen van de gehele keten in 1 ministerie is rationeel vanuit efficiencydenken. Mijn fractie wil meer rechtsstatelijk denken. De checks and balances beter borgen door de rechtspraak en uitvoering weer over twee ministeries te verdelen. Mijn fractie wil mondige professionals die opkomen voor de professionele waarden van hun werk. De overheid is geen bedrijf. Hoe kijken de ministers aan tegen het voorstel om de politie weer onder te brengen bij het ministerie van binnenlandse zaken om zo weer tegenspraak in de keten te organiseren?

Mijn fractie wil mondige professionals die opkomen voor de professionele waarden van hun werk.

Zonder toegang tot de rechter is er geen functionerende rechtsstaat. Zo simpel is het. Toegang tot de rechter kost geld, geld voor de rechtspraak en geld voor de rechtsbijstand. Behoorlijk bestuur betekent dat je voor dit fundamentele onderdeel van de rechtsstaat begroot wat nodig is om voldoende kwaliteit te bieden. De kwaliteit van de dienst is het vertrekpunt, het geld volgt.  Financiering is niet onbeperkt, het blijven collectieve middelen  waar kritisch mee moet worden omgesprongen, maar het is een element bij de inhoudelijke afweging. Toch is deze inhoudelijke afweging niet gemaakt bij de financiering van de sociale advocatuur. Niet ter discussie staat dat de huidige financiële vergoeding van sociale advocaten onder de maat is, ook na de recente ophoging. Mijn fractie hoopt dat de minister van rechtsbescherming dit onderschrijft. De broodnodige toegezegde correctie komt eventueel en pas jaren later als plannen die het beroep op advocaten moeten terugdringen ook daadwerkelijk het benodigde geld opleveren. Ook bij de rechtspraak is – als logische reactie op het verleden – de bekostiging te lang te dominant geweest. Zijn nog niet gerealiseerde onzekere bezuinigingen al meegeteld in de begroting. Dit doet schade, die groter is en langer duurt dan de bezuiniging oplevert. 21.300 strafzaken kunnen niet op tijd worden afgedaan door een tekort aan rechters. Wat voor onrecht moeten veel burgers hierdoor ervaren! Mijn fractie verzoekt de minister van rechtsbescherming om voor de hele keten, en met name voor de gefinancierde rechtsbijstand dringend voor de komende begroting meer rekening te houden met wat nodig is in plaats van wat hij er voor over heeft. Is hij hiertoe bereid? En zo niet hoe kan dan gezorgd worden dat strafzaken tijdig en adequaat afgedaan worden?

Zonder toegang tot de rechter is er geen functionerende rechtsstaat.

Hetzelfde kan worden gezegd voor de hoogte van de griffierechten. Ik heb gezocht naar inhoudelijk onderzoek naar de effecten van de hoogte van het griffierecht op de toegang tot de rechter. Ik kon niet vinden wie er hierdoor van de rechter worden afgehouden. (Er is wel een WODC onderzoek uit 2017 dat hier alleen naar de financiële cijfermatige kant kijkt). Vormen de huidige hoge griffierechten een redelijke drempel voor de burger? Kan er een optimum worden bepaald? Ook hier lijkt geen inhoudelijk onderzoek en debat te zijn over de hoogte van de griffierechten maar in plaats daarvan een financieel gedreven tarief.  Kan de minister voor rechtsbescherming mij aangeven of er een inhoudelijk onderzoek bestaat en zo ja, wat dan de uitkomsten zijn van dit onderzoek. Dan kunnen we op basis van deze gegevens het politieke debat voeren. Bestaat dergelijk onderzoek niet, wil de minister dit dan initiëren?

De minister voor rechtsbescherming heeft een ambitieus plan neergelegd voor de wijziging van het stelsel van financiering van rechtsbijstand. Voorgangers hebben het geprobeerd en dit is mislukt. Dat de minister met experimenten test wat werkt en zo aan draagvlak bouwt kan mijn fractie  goed begrijpen. Ik heb nog wel een paar vragen. Kan de minister een vergelijking geven tussen kwaliteitsborging van rechtsbijstand door advocaten en niet-advocaten? Welke controle en toezicht is er op de kwaliteit van beide groepen rechtshulpverleners, welke correctie- en klachtmogelijkheden zijn er en zijn die even effectief?  Mijn fractie is niet principieel tegen het verder beleggen van rechtshulp bij anderen dan advocaten. Wij willen wel voorkomen dat ook hier wederom economische motieven het systeem bepalen en er een race to the bottom ontstaat binnen een ongelijk speelveld. Of ontwikkelt de advocatuur zich tot A-merk voor de vermogenden en wordt de rest een B-merk voor de minvermogenden?

Of ontwikkelt de advocatuur zich tot A-merk voor de vermogenden en wordt de rest een B-merk voor de minvermogenden?

Verder is mijn fractie benieuwd hoe de minister van rechtsbescherming staat tegenover het publiek aanbieden van rechtshulp. De advocatuur heeft op grote delen van de rechtshulp een monopolie. Dit monopolie wordt deels losgelaten. Waarom zetten we niet ook in op verbetering van de eerste lijn en laten we de juridische loketten niet ook bescheiden publieke rechtshulp verlenen? Dit zou prima passen in de opzet van de minister om met verschillende plannen te experimenteren. Graag een reactie.

Mijn fractie is blij met de experimenten om geschillen buiten de rechter op te lossen. De burger heeft niets aan juridische geschilbeslechting als dit zijn probleem niet oplost. De versterking van mediation in alle rechtsgebieden ligt mijn fractie na aan hart. Het denken in herstellen is voor alle betrokkenen, en daarmee ook voor de samenleving zelf, vele malen constructiever en effectiever dan het denken in afrekening en vergelding, hoewel dit laatste soms nodig is voor herstel. We gaan naar een systeem waarin de mediator een volwaardig en zelfstandig beroep is met bijbehorende kwaliteitsborging. We gaan hopelijk naar een tijd waar bij alle schadegevende conflicten nagedacht wordt hoe deze schade kan worden hersteld. Een interventie waar het slachtoffer nadeel van ondervindt, kan geen herstelrecht zijn.

De versterking van mediation in alle rechtsgebieden ligt mijn fractie na aan hart.

Alternatieven voor rechtspraak kunnen alleen goed functioneren als voorliggende voorziening als de toegang tot de rechter geborgd is. Partijen worden bij de mediator tot redelijkheid uitgedaagd omdat ze weten dat de wederpartij bij onredelijkheid altijd naar de rechter kan stappen. Hierbij is van groot belang dat partijen enigszins kunnen voorspellen wat ze bij de rechter zullen krijgen, bijvoorbeeld aan alimentatie. Alternatieve geschilbeslechting kan dus alleen groeien in de schaduw van de rechtspraak en met goede al dan niet digitale rechtshulp. Ik zou het graag nog een stap verder brengen: haal de rechtspraak binnen de alternatieve geschilbeslechting. Als bij een mediation over een complexe echtscheiding op een onderdeel geen overeenstemming kan worden bereikt, bijvoorbeeld over de kinderalimentatie, kan de rechter in dit deelgeschil de knoop doorhakken, waarna de mediation kan doorgaan. Kan de minister toezeggen dat deze deelgeschillenregeling in de op stapel staande mediationwetgeving blijft bestaan?

Voorzitter, ik rond af.

In een goed functionerende rechtsstaat gaat het uiteindelijk om de bescherming van de burger, niet in de laatste plaats tegen de overheid zelf. De burger, iedere burger, moet rechtsstatelijke garanties van veiligheid en rechtvaardigheid ervaren. De rechtsstaat is er voor hem of haar. Dit vraagt een regering die loskomt van efficiencydenken en rechtsstatelijk denken vooropstelt. Dit vraagt om een overheid die de burger, ieder apart, ziet voor wie die is. Dit vraagt om effectieve toegang tot een effectieve en gezaghebbende rechter. Want waar geen toegang is tot de rechter, begint de oorlog en faalt de rechtsstaat.

De burger, iedere burger, moet rechtsstatelijke garanties van veiligheid en rechtvaardigheid ervaren.

 

Eerste Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/staat-van-de-rechtsstaat/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/staat-van-de-rechtsstaat/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Stop de islamisering, stop de immigratie, stop Erdogan, stop Rutte, stem PVV

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 04-03-2020 18:44

Geert Wilders: ‘‘Stop de islamisering, stop de immigratie, stop Erdogan en stop Rutte en stem dadelijk PVV, de enige partij die keihard en zonder compromis vanaf de eerste dag dat we bestaan NEE zegt tegen de islam in Nederland!’’