Nieuws van politieke partijen in Utrechtse Heuvelrug inzichtelijk

2302 documenten

Herinrichting Amersfoortseweg ...

D66 D66 VVD Utrechtse Heuvelrug 20-03-2019 15:13

Herinrichting Amersfoortseweg opnieuw op langere baan?

D66 D66 VVD Utrechtse Heuvelrug 20-03-2019 06:30

De verkeersproblematiek en daaraan gerelateerde herinrichting van de Amersfoortseweg is een langlopende kwestie. Metingen in het voorjaar van 2016 bevestigden een flinke toename van met name het vrachtverkeer op deze weg. Dat was aanleiding voor de fracties van D66 en VVD het college te verzoeken de renovatie, die gepland stond voor 2018, te vervroegen en vóór de oplevering van de nieuwe Kameleon (in 2017) te laten plaats vinden. Een motie hierover kreeg destijds voldoende steun.

Toch heeft het nog 2,5 jaar geduurd voor de gemeenteraad van, inmiddels een nieuwe, wethouder een raadsvoorstel toegestuurd kreeg. De fractie van D66 heeft de afgelopen jaren veel gesproken met de aanwonenden van de weg en diverse malen aandacht gevraagd voor de voortgang van de herinrichting, de overlast van het vracht- en hardrijdend verkeer  en een veilige oversteek en fietspad richting basisschool de Kameleon. We zijn er  blij mee dat op de raadsvergadering van 4 april nu eindelijk wordt besloten over de renovatie en kunnen volmondig instemmen met de voorgestelde uitvoering en financiering. We betreuren het echter dat het allemaal zo lang heeft geduurd en kunnen ons goed voorstellen dat de vertraging van de afgelopen jaren voor veel frustratie en verlies aan vertrouwen bij  de inwoners heeft gezorgd.

Wanneer wordt er gestart?

Dat is aan het college. In de toelichting bij het raadsvoorstel is een vervolgtraject genoemd: eind april 2019 starten, zodat het project voor de bouwvak afgerond zou moeten zijn. Wethouder Boonzaaijer gaf echter tijdens de oordeelvormende vergadering van 14 maart al aan dat in het voorstel weliswaar deze planning genoemd staat, maar dat deze niet haalbaar is. Onzorgvuldig en lastig te begrijpen waarom deze planning in eerste instantie wel in het voorstel is opgenomen. Teleurstellend ook. Vooral omdat in dezelfde vergadering werd gezegd dat het meest realistische scenario nu “na de winter” is, dus pas in 2020.

De D66 fractie zou graag zien dat de wethouder nog eens met aanwonenden, basisschool, Doornse ondernemers en andere belanghebbenden om de tafel gaat om de bekijken wat er voor nodig/mogelijk is om toch dit jaar nog te starten met dit lang verwachte project dat essentieel is voor de leefbaarheid voor omwonenden en de verkeersveiligheid van de basisschoolleerlingen.

Stem 20 maart op een lokale ...

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 19-03-2019 22:27

Stem 20 maart op een lokale kandidaat! Wat dacht u van: 👨‍⚕️Gerrit Boonzaaijer uit Doorn of 👨‍⚕️ Wim van Wikselaar uit Driebergen voor de SGP Provincie Utrecht (nr 21) 👨‍⚕️Henk van der Wind uit Maarsbergen voor het waterschap Vallei en Veluwe (nr 1) 👨‍⚕️ Gijsbert Doornenbal uit Driebergen voor het waterschap HDSR

VVD sponsert Koolmezenkasten

VVD VVD Utrechtse Heuvelrug 19-03-2019 08:19

https://utrechtseheuvelrug.vvd.nl/nieuws/34619/vvd-sponsert-koolmezenkasten
De VVD fractie steunt het initiatief van Landgoed Zuylenstein doormiddel van het sponsoren van 8 mezenkasten. Door het plaatsen van mezenkasten hoopt het landgoed minder last te hebben van de processierupsen bij het klompenpad.   Dit pad is een openbaar wandelpad wat het landgoed doorkruist. Koolmezen kunnen een prominente rol spelen in de beheersing van de processierupsen. Ieder raadslid heeft een kast gesponsord en bestuurslid Roel Derks heeft aangegeven er ook 1 te willen sponseren. De VVD hoopt dat dit bijdraagt aan de natuurlijke bestrijding van de processierupsen.

Vreselijke berichten uit Utrecht😞. ...

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 18-03-2019 17:42

Vreselijke berichten uit Utrecht😞. We leven mee met de slachtoffers, familie en hulpdiensten. We schorten de campagne op en wachten verdere berichtgeving af. Het politiek cafe “Slim, snel, schoon en veilig op weg” van vanavond in de Cultuurhoek in Driebergen is afgelast.

Voor zomer starten met herinrichting ...

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 14-03-2019 19:59

Voor zomer starten met herinrichting Amersfoortseweg gaat niet lukken. Planning te ambitieus. Na de zomer is uitvoeringstechnisch lastig nu nog te regelen.Realisatie is waarschijnlijk direct na de winter, begin 2020. Uitstel goed voor meeste ondernemers, spijtig voor omwonenden. Wij kunnen daarom instemmen met voorstel voor de herinrichting Amersfoortseweg en hopen dat de overlast zoals de trillingen en hoge snelheid daarna stuk minder zijn. Versobering Arnhemse Bovenweg is ook overwegend positief ontvangen en kan daarom onze instemming hebben.

Tijd voor actie! – verslag avond speelruimtebeleid

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 14-03-2019 16:34

De speeltuinen in onze mooie gemeente zullen willekeurig gaan verdwijnen, tenzij er nú iets verandert. Daarom werd op maandagavond 11 maart 2019 op initiatief van D66 gesproken over het speelruimtebeleid. Aanleiding hiervoor was het huidige sterfhuisbeleid als gevolg van bezuinigingen in 2012/2013. De gevolgen van deze bezuinigingen worden de komende jaren zichtbaar door een afname van 93 naar 14 speeltuinen. Dit is een verslag van het gesprek hierover dat plaatsvond tussen bezorgde inwoners, de wethouder, en raads- en commissieleden.

Inbreng D66

De opkomst tijdens de avond was goed. Op de publieke tribune zaten initiatiefnemers van speeltuinen, ouders, en medewerkers van basisscholen, en er waren veel raads- en commissieleden aanwezig. De avond begon met een presentatie van raadslid Carmen Rietdijk over de vraag ‘Waarom deze avond?’. Zij vertelde dat de rechten van onze kinderen om buiten te kunnen spelen zwaar onder druk zullen komen te staan. Ze stelde dat de gemeente momenteel geen financiële middelen heeft om te investeren in meer materiaal of onderhoud. Samen optrekken met andere partijen biedt volgens haar veel ruimte voor creatieve oplossingen. Door nú als gemeenteraad slimme keuzes te maken kunnen we problemen in de toekomst voorkomen.

Inbreng initiatiefnemers speeltuinen

Daarna volgden vier presentaties van initiatiefnemers van speeltuinen uit onze gemeente, gevolgd door een gesprek tussen alle aanwezigen. De initiatiefnemers die presenteerden hebben allen het initiatief genomen om in hun buurt een speeltuin op te richten, te verbeteren of te behouden. Ieder van deze initiatieven is opgestart met veel enthousiasme en met een prachtig doel voor ogen. En allemaal liepen ze op tegen obstakels en belemmeringen. Het was voor initiatiefnemers lastig helder te krijgen wat er vanuit de gemeente van ze werd verwacht, en aan welke voorwaarden hun project moest voldoen. Meestal konden deze uitdagingen worden overwonnen met creativiteit en doorzettingsvermogen. Desondanks werd de interactie met de gemeente meestal niet als behulpzaam ervaren, en werd het juist een grote bron van frustratie. Helaas is één van de initiatieven door dergelijke problemen compleet onsuccesvol verlopen (er is geen speeltuin gerealiseerd). En de drie projecten die wél tastbare resultaten behaald deden dit pas na vele jaren (5+).

Inbreng wethouder

Ook de wethouder onderschreef het belang van buitenspelen, en gaf aan graag meer te doen op dit gebied. Hij nodigde de aanwezige stichting ‘Speeltuinen Driebergen’ uit om met elkaar om de tafel te gaan zitten om gezamenlijk te bekijken wat er gedaan kan worden om de obstakels te verminderen. Echter gaf hij ook aan dat hij momenteel weinig financiële middelen heeft om te investeren in aanschaf en onderhoud van speeltoestellen.

Vervolgstappen

Het gesprek tussen de aanwezigen vond plaats in een goede sfeer, waarbij iedereen een gevoel van urgentie en een bereidheid om tot oplossingen te komen leken te delen. Binnenkort volgt er een blog over de te nemen vervolgstappen en mogelijke acties.

Heeft u zelf ervaringen die u wilt delen, plannen waarmee u aan de slag wilt, of andere goede ideeën om te delen? Neemt u dan contact op met Carmen Rietdijk via carmen@cdrcoaching.nl, via LinkedIn (Carmen Rietdijk) of via Twitter (@carmen_d66).

Samenvatting

Er is geen kant-en-klare oplossing voor de afname van het aantal speeltuinen, waarbij er over 10 jaar nog maar 14 van de 93 speeltuinen over zullen zijn. Er is veel bereidheid onder inwoners om speelruimte te behouden, verbeteren of opzetten in samenwerking met de gemeente. In de praktijk kost het vele jaren om dergelijke plannen werkelijk te realiseren, en komen initiatiefnemers veel obstakels tegen. Wethouder, raads- en commissieleden en aanwezigen delen een gevoel van urgentie en een bereidheid om tot creatieve oplossingen te komen om onze speelruimte toekomstbestendig in te richten. Het is tijd voor actie, dus denk en doe mee!

Quote: “Het recht voor onze kinderen om buiten te spelen loopt gevaar, maar het is nog niet te laat!”

-Carmen Rietdijk (D66)

 

Gemeente Utrechtse HeuvelrugAls het ...

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 14-03-2019 09:02

Leersumse Katinka Eikelenboom is partijvoorzitter van GroenLinks

OPEN/GROENLINKS/P.v.d.A. OPEN/GROENLINKS/P.v.d.A. GroenLinks Utrechtse Heuvelrug 13-03-2019 14:35

Leersumse Katinka Eikelenboom is partijvoorzitter van GroenLinks

Op 16 februari dit jaar, alweer een kleine maand geleden, kozen de leden van GroenLinks een nieuwe partijvoorzitter. En, hoe bijzonder: nieuwe voorzitter Katinka Eikelenboom is opgegroeid in onze gemeente, in Leersum!

De Kaap wijdde een interview aan haar voorzitterschap én aan haar verbondenheid met onze gemeente. Lees het hier terug (link).

By OPEN|2019-03-13T15:35:55+00:00maart 13th, 2019|Categories: Nieuws|Tags: GroenLinks, Leersum|0 Comments

FacebookTwitterLinkedInRedditGoogle+TumblrPinterestVk

Constructief samenwerken in de U10

Constructief samenwerken in de U10

maart 12th, 2019 | 0 Comments

Stem op woensdag 20 maart 2019!

maart 10th, 2019 | 0 Comments

Over de kritiek op Staatsbosbeheer

Over de kritiek op Staatsbosbeheer

februari 18th, 2019

De kunst van het bloeien

februari 18th, 2019

Werkwijze van de raad: Werkgroep!

februari 11th, 2019

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.