Nieuws van politieke partijen in Utrechtse Heuvelrug inzichtelijk

2361 documenten

Staatssecretaris geeft geen duidelijkheid over reorganisatie marinierskazerne

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 22-05-2019 13:03

Recente ontwikkelingen hebben duidelijk gemaakt dat de verhuizing van de mariniers waarschijnlijk langer op zich laat wachten. Dit komt mede doordat de mariniers over meer onderwerpen medezeggenschap hebben om ervoor te zorgen dat de nieuwe kazerne in Vlissingen straks “fit for purpose” is. In het gesprek dat de staatssecretaris onlangs had met het College van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ze aangegeven op dit moment voorrang te geven aan een zorgvuldig proces van medezeggenschap. Als fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug​ vinden we het een goede zaak dat er in rust met de mariniers wordt gesproken en dat alle punten zorgvuldig in kaart worden gebracht. We hebben er altijd voor gepleit dat ook rekening gehouden wordt met de belangen van de mariniers en hun gezinnen.

De staatssecretaris heeft in het gesprek ook aangegeven op dit moment geen duidelijkheid over de planning van het besluitvormingsproces te kunnen geven en dat ze in gesprek gaat met provincie en gemeente wanneer die duidelijkheid er wel is. Voorlopig nog veel onduidelijk dus en verdere vertraging is niet uitgesloten.

Reden temeer om niet teveel te wachten op berichten uit Den Haag, maar ons te richten op wat nu al wél kan: inzetten op projecten waarover al een besluit is genomen en die op uitvoering liggen te wachten, inventariseren hoe we in onze gemeente snel en slim woningen voor kleine huishoudens kunnen realiseren en kijken naar alternatieve scenario’s. Want wat in elk geval wél duidelijk is, is dat er binnen de gemeente een steeds grotere behoefte aan woningen is en dat we daar iets aan moeten doen Mét of zónder mariniersterrein.

Visie D66 op de blijverslening

D66 D66 VVD Utrechtse Heuvelrug 22-05-2019 05:03

Vorige week is er in de gemeenteraad gesproken over de blijverslening. Dit is een lening die een inwoner via de gemeente kan afsluiten om aanpassingen aan zijn of haar woning te realiseren. Voorwaarde is dat de aanvragen minstens 55 jaar oud is. Deze lening is bedoeld als stimulans aan onze inwoners om hun huizen levensloop bestendig te maken, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Deze lening is sinds een jaar verkrijgbaar, en wordt sinds kort actief onder de aandacht gebracht van onze inwoners via (onder andere) het seniorenplatform.

Het voortbestaan van deze lening werd afgelopen week in de raad ter discussie gesteld. Raadsleden Florien Scager (VVD) en Clemens Festen (OPEN) dienden een amendement in waarin zij voorstelden de blijverslening af te schaffen. Zij vinden het nut van de blijverslening niet aangetoond. Ook vrezen zij dat de doorstroming op onze woningmarkt door de blijverslening wordt geremd. Daarnaast stellen zij dat het afschaffen van deze lening de gemeente een belangrijk financieel voordeel geeft en dat er een goed alternatief voor handen is.

Wij hebben dit amendement niet gesteund.

Wij zien de blijverslening als een waardevolle aanvulling op andere financieringsmogelijkheden voor het levensloopbestendig maken van huizen. Dit komt omdat de blijverslening aantrekkelijke voorwaarden heeft vergeleken met alternatieven. Daarbij is het huidige landelijke zorgbeleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het seniorenplatform heeft mede daarom aangegeven de blijverslening te willen handhaven zolang er geen goed alternatief wordt aangeboden door de gemeente.

Wij verwachten dat het gebruik van deze lening zal toenemen omdat deze nu actief onder de aandacht van onze inwoners wordt gebracht. Wij verwachten geen negatief effect op de doorstroming op de huizenmarkt. Om de doorstroming te verbeteren hebben we meer betaalbare koopwoningen nodig, daarop heeft het amendement geen invloed. (Meer gaan bouwen overigens wel. Daar zijn wij erg voor!)

Ook twijfelen wij aan het financiële voordeel dat het afschaffen van de blijverslening zou opleveren. Dit voordeel is namelijk erg klein, en heeft geen effect op de begroting. Daar staat tegenover dat de kosten voor het levensloopbestendig maken van huizen linksom of rechtsom zullen moeten worden betaald door de gemeente. Die kosten zullen op andere manieren terug komen bij de gemeente, en dat kan zeker ook een effect hebben op onze begroting. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Daarom hebben wij het amendement niet gesteund.

Wie gaat er mee naar Den Haag? - Bezoek aan 2de kamer

VVD VVD Utrechtse Heuvelrug 22-05-2019 03:01

Op 13 Juni gaat raadslid Tim Rooijakkers op bezoek in de 2de kamer. Er zullen nog een aantal andere raadsleden mee gaan maar het leukste is als ook leden die het leuk vinden om een rondleiding te krijgen in de 2de kamer mee gaan. Zelf mensen die geen lid zijn maar altijd als eens de 2de kamer hebben willen zien zijn van harte welkom! Dus komt u uit Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn Doorn of Driebergen? Meld je bij Tim!

https://utrechtseheuvelrug.vvd.nl/nieuws/35445/wie-gaat-er-mee-naar-den-haag-bezoek-aan-2de-kamer

Thierry Aartsen kamerlid voor de VVD ontvangt ons om 13:00 uur in Den Haag en tot 14:30 zullen we worden rondgeleid. Daarnaast krijgen we natuurlijk een kijkje achter de schermen.

Uiteraard zullen we iets afstemmen over het vervoer, daarover is er nog contact maar de hamvraag is nu wie gaat er mee?

 

Meld je bij Tim als je enthousiast bent via de email: thmg.rooijakkers@gmail.com

0627305325 

Aan het bezoek zelf zijn verder geen kosten verbonden.

Mogelijk gaan we van te voren lunchen of stemmen we iets af over gezamenlijk vervoer.

Daarover zal Tim je dan nog berichten.

 

Dus als het je leuk lijkt om me te gaan meld je aan!

Ook als niet lid van de VVD! 

 

Stem VVD - Europa!

VVD VVD Utrechtse Heuvelrug 22-05-2019 02:58

De Europese verkiezingen zijn echte ''opkomst'' verkiezingen Deze lijken een nek-aan-nekrace te worden tussen de VVD en Forum voor Democratie. De Provinciale Statenverkiezingen in maart verloren we nipt van Forum. Het verschil was maar 40.000 stemmen. Dat gaan we deze keer voorkomen! Want de ideeën van Forum maken Nederland zwakker. De ideeën van de VVD maken Nederland sterker

https://utrechtseheuvelrug.vvd.nl/nieuws/35444/stem-vvd-europa

 Daarom hebben we jullie hulp nodig! In de eerste plaats natuurlijk door zelf te gaan stemmen. Daarnaast willen we je vragen om twee andere mensen te overtuigen om naar de stembus te gaan.

Mensen waarvan je weet dat ze bij eerdere verkiezingen VVD gestemd hebben, maar nu van plan zijn thuis te blijven. Als wij allemaal twee mensen overtuigen, maken we dat verschil van 40.000 stemmen in ieder geval goed. Een kleine moeite, maar een groot verschil!  Daarom de oproep aan onze leden en sympathisanten, vraag mensen om VVD te gaan stemmen morgen.

Onze lokale kandidaat Christiaan Zwart staat op nummer 20 en die raden we u natuurlijk aan!

 

Fractie en Bestuur VVD Heuvelrug  

 

in de  bijlage is een beknopt schema met speerpunten terug te vinden 

Christiaan Zwart op de VVD-lijst voor Europa ( artikel uit de Kaapse Courant)

VVD VVD D66 Utrechtse Heuvelrug 22-05-2019 00:42

DOORN Als één van de twee inwoners uit onze gemeente staat Christiaan Zwart op de kandidatenlijst voor de verkiezing van het Europese Parlement. Hij hoeft nog geen zuinige auto aan te schaffen om de reiskosten te drukken voor de ritten naar Straatsburg, Brussel en Luxemburg. De nummer 20 van de lijst VVD maakt weinig kans op een plek in het Europees Parlement.

https://utrechtseheuvelrug.vvd.nl/nieuws/35439/christiaan-zwart-op-de-vvd-lijst-voor-europa-artikel-uit-de-kaapse-courant

 

Elke vijf jaar wordt een nieuw Europees Parlement gekozen en donderdag 23 mei stemmen we daar voor in Nederland. En waar de verkiezingen voor Tweede Kamer de opkomst vaak prima is, boven de tachtig procent, is dat voor gemeenteraad en Provinciale Staten al een stuk minder. De Europese verkiezingen spannen wat dat betreft echter de kroon. Bij de laatste keer in 2014 was de opkomst slechts 37 procent.

 

POSITIE Zijn positie op de lijst lijkt zinloos, maar zo ziet Zwart dat absoluut niet. ,,Het geeft me de mogelijkheid om nu in debat te gaan en interessante gesprekken te voeren. We zitten nu midden in campagnetijd, dat betekent bijna dagelijks op pad. Zo stond ik maandag nog in Woudenberg op het Europadebat, hartstikke leuk en zinvol om de zaal mee te geven wat 'Europa' inhoudt voor de gemiddelde burger. En dat is veel dichterbij dan je denkt. Op Europees niveau worden beslissingen genomen die invloed hebben op alle grote thema's die er zijn. Denk aan klimaat, veiligheid maar ook werk en economie. En iedereen kan komende vakantie de Nederlandse bel- en internetbundels gebruiken op vakantie in Europa, ook een mooie bijvangst van Europees beleid."

 

IJSBAAN Christiaan is 37, heeft een vrouw en twee jonge kinderen. Hij studeerde natuurkunde, maar is inmiddels werkzaam bij een strategie adviesbureau. Twee jaar geleden verhuisde hij van Utrecht naar Doorn. ,,Het is hier prachtig wonen. Ik loop graag hard, sowieso elk weekend en liefst ook een dag doordeweeks. En je kunt me wakker maken voor een mooie schaatstocht en ook dan is in Doorn wonen mooi. Een uurtje voor het werk even schaatsen op de ijsbaan is een mooi begin van een winterse werkdag."

 

LIBERAAL Zwart staat op de lijst van de VVD: ,,In Europa is de VVD onderdeel van de ALDE, de vierde partij in Europa. De ALDE is een liberale partij waar bijvoorbeeld ook D66 en de partij van de Franse president Macron bij horen. Dat maakt het niet altijd even makkelijk om standpunten te bepalen. In Nederland heeft de VVD toch een andere politieke kleur dan D66, in Europa doen we het samen."

 

BELANGRIJK Verder maakt Zwart zich geen Europese illusies, maar hij neemt het wel serieus: ,,De Europese thema's spreken me zeer aan. Sommige zaken moetje niet in je dorp of als klein land willen regelen. Klimaat is daar een mooi voorbeeld van, maar ook veiligheid. Europa is op het wereldtoneel een gesprekspartner van formaat voor bijvoorbeeld Amerika, China en Rusland. Een stem uitbrengen tijdens de Europese verkiezingen is dan ook net zo belangrijk als een stem voor lokale, provinciale of nationale verkiezingen. Dus mijn oproep aan alle Heuvelruggers: maak die loop naar het stembureau op 23 mei, want elke stem telt."

 

De tweede kandidaat uit onze gemeente is Rob van den Hoek van 50Plus.(Dit artikel is geen artikel van de VVD maar komt uit de Kaap.)

 

In Memoriam: Hans Nijhof

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 19-05-2019 12:51

Met grote bedroefdheid heeft D66 kennisgenomen van het overlijden van voormalig raadslid en wethouder Hans Nijhof. Zijn onbevangen, open opstelling en zijn grote betrokkenheid met de inwoners van onze gemeente gaan we missen. De Utrechtse Heuvelrug heeft een geliefd bestuurder en een warm mens verloren.

Hugo Prakke, voormalig fractievoorzitter: “Met groot genoegen denk ik terug aan de intensieve samenwerking voor De Binder waarin Hans zich heel sterk maakte voor een dorpshuis ‘van en voor Leersum’. En de vele autoritten terug vanuit Doorn omdat Hans zelf altijd met de fiets of het OV reisde. Maar na een commissie- en/of raadsvergadering reden we regelmatig naar Amerongen en hadden we mooie gesprekken over de politiek en het leven. Op Koningsdag 2018 sprak ik Hans ’s ochtends bij de aubade in Leersum (waar Hans dorpswethouder was) en keek hij vol enthousiasme vooruit naar de rondgang van het College door alle dorpen op die dag. Van de gesprekken met inwoners kon Hans op voorhand al intens genieten”. Veel bewondering hebben we voor zijn dans met zijn slopende ziekte waarover Hans in alle openheid sprak en twitterde. Ook hierin is Hans een voorbeeld voor velen.

Wij wensen Karolien, zijn familie, vrienden en de partijgenoten van OPEN veel sterkte in deze moeilijke tijd.

D66 Utrechtse Heuvelrug

In Memoriam: Hans Nijhof

OPEN/GROENLINKS/P.v.d.A. OPEN/GROENLINKS/P.v.d.A. Utrechtse Heuvelrug 18-05-2019 16:12

‘Met zijn scherpe humor en het vermogen voluit van het leven te genieten wist hij velen te inspireren. 12 jaar hebben we samen inhoud gegeven aan de samenwerking van PvdA en GroenLinks. Ik zal hem missen.’

‘Ik herinner me Hans als een open en toegankelijk politicus, een fijn mens om mee samen te werken. Hij was een scherp denker, die als weinig anderen in onze raadzaal (en daarbuiten) beschikte over ‘de gave van het woord’, wat hem tot een overtuigend debater en effectief raadslid en wethouder maakte.’

– Tim Verhoef, voormalig wethouder GroenLinks-PvdA en voormalig raadslid OPEN

Kleurrijk, kundig en inspirerend

OPEN eert Hans als raadslid en als wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de raad en in het college van B&W stond hij pal voor onze sociale en groene waarden. Met zijn kenmerkende passie, humor en dwarsigheid wist hij te overtuigen en te verbinden.

Begonnen als kroegbaas, eerst in Amsterdam en later in Amerongen, was hij al geruime tijd actief lid van de PvdA. Enigszins tot zijn eigen verbazing stortte zich hij met hart en ziel in de publieke zaak van de Utrechts Heuvelrug. Eerst als raadslid voor de PvdA, en kort daarna als de nummer 2 op de kieslijst voor de GroenLinks-PvdA fractie. Als raadslid liet hij zich kennen als een uitstekende debater, een toegankelijk politicus en een humorvol mens.

“Hans was een echt ‘mensenmens’; altijd bereid om zaken uit te leggen en te verdedigen. In het ruimtelijke domein was hij goed in staat om met betrokkenen tot evenwichtige oplossingen te komen, waarin de omgeving maar ook de natuur hun plaats kregen.”

‘Hij was ijzersterk in het debat. Verbindend waar mogelijk, soms zoekend naar gemeenschappelijke grond maar ook messcherp en helder als het ging om sociale en groene waarden. Door zijn grote belezenheid wist hij historische citaten prachtig in zijn linkse taal te verweven.’

‘Hans zat vol humor, en was een echte storende factor als hij zo af en toe op de publieke tribune zat. Zijn gedrag had dan veel weg van de Muppets Statler & Waldorf.’

In de raadsperiode 2014-2018 was Hans onze wethouder. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de transitie en transformatie in het sociale domein en voor cultuur, twee onderwerpen die hem na aan het hart lagen. Vervolgens nam hij in het college van B&W ook de duurzaamheidsportefeuille op zich, en ging hij vol vuur en creativiteit aan de slag met de energietransitie.

‘Hans was een markant persoon met zijn (rode) hart op de juiste plek. Met zijn immer aanwezige humor en relativeringsvermogen was hij voor ons een boegbeeld. Sterk gericht op de menselijke kant was hij in staat om de menselijke maat te laten prevaleren boven partij ideologie. Verbindend en vooral warm.’

‘Hans was een zeer bevlogen politicus. Hij zocht steeds de sociale en rechtvaardige weg. Zonodig over ongebaande paden. Wanneer hij daartoe het debat met de raad aan moest deed hij dat vanuit zijn hart. Welbespraakt en met opgerolde mouwen, waaruit hij vele wijze citaten wist te schudden.’

– Wilma Hielema, voormalig raadslid OPEN

Als een donderslag bij heldere hemel kwam een jaar geleden, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, het bericht over zijn ziekte. Hij ging daar zelf lichtvoetig en open mee om. Een tango dansen, noemde hij dat. Hij deelde zijn gedachten, zorgen en verdriet op twitter, waardoor vele mensen hem gingen volgen en met hem meeleefden. Hij miste het hardlopen, maar haalde troost uit lange (en later korte) wandelingen met Karolien en de hondjes. Nu is gebeurd wat zich al lange tijd aankondigde. We zullen hem zeer missen en wensen Karolien en de hondjes veel sterkte toe.

Provinciale verkiezingen!

OPEN/GROENLINKS/P.v.d.A. OPEN/GROENLINKS/P.v.d.A. CDA PvdA GroenLinks D66 ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 18-05-2019 15:48

Afgelopen maart vonden de provinciale verkiezingen plaats! De PvdA heeft helaas één zetel moeten inleveren en bezet in de provinciale staten nu 4 zetels, maar GroenLinks werd met een verdubbeling van 4 naar 8 zetels de grootste partij in onze provincie. Interessant detail is dat de partijen GroenLinks en PvdA tezamen het hoogste aantal stemmen behaalde in de Utrechtse Heuvelrug.

De onderhandelingen zijn dan ook goed van start gegaan, onder leiding van GroenLinks informateur Bram van Ojik. Na een aantal informatie gesprekken is daaruit gekomen dat vijf partijen samen verder willen praten om tot een college te komen: GroenLinks, D’66, PvdA, ChristenUnie en het CDA. Het is goed om te zien dat de landelijke takken van OPEN allebei aan tafel zitten en we zijn dan ook erg benieuwd naar de resultaten. De formatieonderhandelingen lopen inmiddels al even en de hoop is dat dit binnen enkele weken tot een college akkoord komt.

De onderhandelingen zijn op een bijzondere manier ingestoken. Op alle onderdelen is geprobeerd om zoveel mogelijk open en transparant het gesprek aan te gaan, met ruimte voor alle partijen en ook voor de rest van de gemeenschap. De informatieverslagen van informateur Van Ojik zijn gepubliceerd bij zijn verslag en tijdens de formatieonderhandelingen is een ‘Meedenksessie Nieuwe Collegeperiode’ georganiseerd. Doel van de meedenksessie was het ophalen van inzichten, suggesties en perspectieven voor het akkoord. In de ochtend is uitgebreid gesproken met de partijen die niet mee onderhandelen, in de middag met de omgeving. Tweede formateur Jan Jacob van Dijk spreekt erover in een blog (link).

Ten slotte in herinnering, namens de landelijke partijen in OPEN stonden er twee mensen uit onze gemeente op een verkiesbare plek: GroenLinks kandidate Nelleke Groen en PvdA kandidaat Frank Slooten. Beiden zijn inmiddels geïnstalleerd in de staten, Nelleke als statenlid en Frank als commissielid. Allebei van harte gefeliciteerd namens OPEN, en vergeet ons niet!

In herinnering Hans Nijhof

VVD VVD GroenLinks PvdA Utrechtse Heuvelrug 18-05-2019 09:35

Vanochtend bereikte ons het droevige bericht dat wethouder en voormalig raadslid Hans Nijhof is overleden. Hans is enkele jaren raadslid geweest voor de combinatie PvdA/GroenLinks, later Open.

https://utrechtseheuvelrug.vvd.nl/nieuws/35366/in-herinnering-hans-nijhof

Hans was wethouder in de periode van 2014 tot 2018 met de portefeuilles Zorg, Cultuur en Duurzaamheid (waaronder WMO, ouderenzorg, volksgezondheid, werk en inkomen, milieu en  afval dorpsgericht werken, kunst-cultuur en cultuurhuizen), hij was dorpswethouder Leersum en coördinerend wethouder voor de transities in het sociaal domein. Brede onderwerpen die bijzonder goed paste bij zijn drive en motivatie.

 

Hans had een oog voor het persoonlijke, vertaalde beleid graag naar wat het betekende voor zijn inwoners en was daarmee een geliefd bestuurder.

 

Met zijn humor wist hij ook zware onderwerpen begrijpelijk en tastbaar te maken. Al werd hij er niet altijd om begrepen.

 

Zijn keus in schoenen was befaamd en tekende wie hij was: kleurrijk en markant. Iemand die genoot van de nabijheid  en soms rauwe kant van het leven.

 

We missen zijn tweets en altijd gemeende beschouwingen nu al. Als VVD hebben we zeer prettig met Hans samengewerkt zowel op persoon als politiek vlak. We denken daarom met warme herinneringen aan hem terug.

 

Wij wensen zijn familie en vrienden maar in het bijzonder zijn vrouw Karolien veel sterkte  in deze moeilijke tijd.

Ook natuurlijk voor zijn partijgenoten van Open veel sterkte gewenst.

 

 

 

Uitslag gemeenteraad 16 mei

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 18-05-2019 00:00

 

Donderdag 16 mei vergaderde de gemeenteraad, o.a. over de wensen en bedenkingen brief Marinierskazerne Doorn. Lees de uitslag van de stemmingen en onze toelichting erop hier terug.