Nieuws van politieke partijen in Venlo inzichtelijk

4396 documenten

Raad zou goede voorbeeld moeten geven in crisistijd

SP SP Venlo 25-03-2020 19:51

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/raad-zou-goede-voorbeeld-moeten-geven-in-crisistijdVandaag is weer eens pijnlijk duidelijk geworden dat de politiek niet bij machte is om over hun eigen dekselrand heen te kijken. Nieuwsberichten over de raadsvergadering die vanavond plaats vond bleven maar komen. Als het nu over iets belangrijks zou gaan maar nee, er was gesteggel over wie er in de bankjes mocht zitten en wie dat zou bepalen.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/raad-zou-goede-voorbeeld-moeten-geven-in-crisistijd
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: Wij zitten in een crisis en de raad is vooral met zichzelf bezig over wie er namens de raad bij de vergadering is en hoe die moet verlopen.

Wij nemen onze taak als volksvertegenwoordigers serieus maar doen niet mee aan spelletjes. Wij hadden het plan gevat om één van onze raadsleden deel te laten nemen aan de raadsvergadering omdat wij het belangrijk vinden onze taak naar eer en geweten te blijven uitvoeren.

Maar na al het gesteggel over wat de juiste procedure is en een hele poppenkast er omheen via mail, app, telefoon en zelfs de media, heeft de SP besloten vanavond niet aanwezig te willen zijn.

 

De tijden nu zijn heftig, dagelijks worden mensen besmet door het coronavirus, dagelijks sterven er mensen aan. Vele duizenden mensen zijn voor ons allen aan de slag om onze zieken te verzorgen, om ervoor te zorgen dat we eten op tafel hebben. Zij verdienen ons allerrespect en onze dankbaarheid.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/raad-zou-goede-voorbeeld-moeten-geven-in-crisistijd

 

Het lijkt ons niet meer dan gewoon dat wij hier een voorbeeld aan nemen. De raad hoort de mensen voorop te zetten en niet zichzelf. Het was voor ons geen makkelijk besluit om niet te verschijnen bij de raadsvergadering omdat wij ons aan onze afspraken houden. Misschien kunnen we zo toch een signaal afgeven dat er een groter belang is dan politiek gedoe om niks.

 

De vergadering duurde uiteindelijk 8 minuten, er waren alleen een paar punten waarvan tevoren al duidelijk was dat die zonder discussie zouden worden aangenomen. Blijkbaar vond de pers het spannend genoeg om er zelfs een cameraman en fotograaf naartoe te sturen.

 

Het kabinet heeft aangekondigd snel met een wetsaanpassing te komen zodat in crisis als in deze de gemeenteraad ook op andere manieren kan vergaderen.

 

Bekijk ook:
25-03-2020, Limburger: Politiek Venlo geeft het slechte voorbeeld in crisistijd 25-03-2020, 1Limburg: Rel in Venlo om vergadering met één raadslid 25-03-2020, Limburger: Toch meerdere Venlose raadsleden naar vergadering met alleen hamerstukken 23-03-2020, Limburger: Gemeenteraad Venlo vergadert woensdag met slechts één raadslid

UITGESTELD: GroenLinks Venlo Op Pad: Kinderboerderij Hagerhof | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 17-03-2020 00:00

UPDATE: Vanwege de maatregelen rond het corona (covid-19) virus, hebben veel organisaties activiteiten moeten staken. Ook wij ontkomen er niet aan. In verband hiermee is onderstaand bezoek tot nader order uitgesteld.

OORSPRONKELIJK BERICHT: GroenLinks Venlo gaat op pad. Regelmatig bezoeken we organisaties in Venlo e.o. die actief zijn in onze gemeente. We willen weten wat er gebeurt en vragen mensen graag waarmee ze bezig zijn: "Wat gaat goed, wat niet en wat zou 'de gemeente' mét hen beter kunnen doen?"  Op vrijdag 27 maart van 15.30-17.00 uur gaat GroenLinks Venlo op bezoek bij Kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1 in Venlo. Iedereen die zin heeft om mee te gaan, kan zich aanmelden via een e-mail naar venlo@groenlinks.nl.

Kinderboerderij Hagerhof is al heel lang bekend in Venlo als hét Centrum voor Natuur- en Milieueducatie regio Venlo. Jaarlijks worden er voor ruim 5000 schoolkinderen natuur- en milieueducatielessen verzorgd. De kinderen leren door middel van een bezoekje aan de kinderboerderij op een speelse manier van alles over de natuur, door het gewoon te doen, te ervaren en te beleven. Zij komen op een laagdrempelige manier in aanraking met alle Nederlandse boomsoorten en Nederlandse landbouwhuisdieren, die uiteraard volop geaaid, geknuffeld en gevoerd mogen worden. Door actief bezig te zijn met de dieren en de natuur wordt de verwondering bij kinderen gestimuleerd.

Ook stimuleert Kinderboerderij Hagerhof de bewustwording van duurzaamheid door het vergroten van de betrokkenheid bij de natuur. Zo kun je bij Hagerhof elke woensdag knutselen met afval en/of natuurlijke materialen. Zo krijgen diverse materialen weer een tweede leven.

Behalve deze functie is op het terrein ook gewerkt aan nieuwe diensten: het pannekoek-restaurant is een plek voor gezellige horeca, ontmoeting én sinds de overname door Rendiz is hier ook ruim aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo bieden ze er werkervaringsplekken, mogelijke dagbesteding en re-integratietrajecten. Ook kun je er terecht voor arrangementen voor een bedrijfsuitje, familiefeest of vergadering.

Met deze brede aanpak zal er beslist veel te vertellen zijn. Gaat het zoals ze het zich hebben voorgesteld? Zijn er successen en knelpunten te melden? We gaan het allemaal zien en horen.

Ons werkbezoek is op 27 maart, van 15.30 tot 17.00 uur. Wil je mee, meld je dan voor 20 maart aan bij: venlo@groenlinks.nl.  

D66: Snel bouwen voor starters

D66 D66 Venlo 13-03-2020 12:02

Het college moet aan de slag met een nieuwe Woonvisie. Dat vindt D66-fractievoorzitter Frans Aerts: ‘Starters wachten op hun eerste woning, jongeren willen zich in Venlo vestigen, senioren willen doorstromen. Het college laat hen in de kou staan door geen actie te ondernemen.’ Aerts stelt wethouder Sjors Peeters (50PLUS) een ultimatum: ‘Als de wethouder binnen een maand niet met een woonvisie komt, dan moeten we als gemeenteraad maar de regie overnemen.’

Betaalbare koop en middenhuur

D66 heeft al een plan van aanpak klaarliggen om de noodzakelijke versnelling in de woningbouw aan te brengen. ‘Wij willen bouwen, bouwen bouwen’, aldus Aerts. ‘Er is behoefte aan betaalbare woningen voor starters. Starters vallen vaak tussen wal en schip: koopwoningen zijn vaak te duur en voor sociale huur komen ze vaak niet in aanmerking. Daarom moeten er snel betaalbare koop en middenhuur bij.’

Informatie inwinnen

D66 is bezig om alle informatie in te winnen over de huishoudensontwikkeling en de behoeften in de gemeente Venlo. ‘Het is duidelijk dat Venlo blijft groeien de komende jaren. Venlo is populair en steeds meer onder jongeren. Wij willen bouwen voor de vraag die er is. En het liefst snel!’

The post D66: Snel bouwen voor starters appeared first on Venlo.

D66: Kansen voor de Gezondste Regio

D66 D66 Venlo 13-03-2020 11:41

D66 is positief over de plannen om van de regio Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken. ‘Het is goed dat gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen zijn gekomen tot een gezamenlijke ambitie’, zei fractielid Remy Maessen na de behandeling van de Regiovisie in de Venlose gemeenteraad. ‘De focus op gezondheid ondersteunen wij en biedt kansen. Maar dan moeten we wél echte keuzes durven maken. Wij stellen voor vol in te zetten op duurzaamheid, jongeren, arbeidsmigranten en samenwerking.’

Duurzaamheid

‘Een gezonde omgeving is per definitie een duurzame omgeving’, aldus Maessen. ‘Dat betekent dat we in onze logistiek en onze agrarische sector een verregaande verandering moeten doormaken.’ D66 stelt voor daarin harde keuzes te maken. ‘Een gezonde regio betekent een duurzame regio met minder megastallen en schonere lucht.’

Jongeren

D66 is blij dat Venlo stappen  maakt als het gaat om het binnenhalen, behouden en binden van jong talent. ‘We staan pas aan het begin van de kansen die de universiteitsstad Venlo voor de regio gaat bieden’, zegt Maessen. ‘Ook kunst, cultuur en creatieve broedplaatsen zijn belangrijk voor innovatie en ons vestigingsklimaat.’

Arbeidsmigranten

Maessen: ‘Arbeidsmigranten zijn en blijven keihard nodig voor onze regionale economie. Er is een verschuiving gaande van seizoensarbeid naar langdurige aanwezigheid.’ Daarom wil D66 dat de huisvesting op orde moet zijn, maar óók dat het sociale aspect aandacht moet krijgen. Maessen: ‘We moeten ervoor zorgen dat arbeidsmigranten vanaf dat 1 onderdeel zijn van onze samenleving. Daarom zijn integratie, taalles en onderwijs van het allergrootste belang. Wat D66 betreft pakken we dat regionaal op, omdat deze opgave bij uitstek bovengemeentelijk is.’

Samenwerking

Samenwerking in de triple-helix organisatie moet tenslotte verder worden versterkt en geïnventariseerd. D66 wil dat Limburg leert van Eindhoven, Wageningen-Arnhem-Nijmegen en Twente. Maessen: ‘Crossroads Limburg kan ook zo’n sterke Economic Board worden, waarin onderwijs, ondernemers, overheid en ook onderzoek intensief samenwerken, met één mond spreken en lobby voeren naar Den Haag en Brussel.’

Vervolgtraject

Binnenkort besluit de gemeenteraad over de Regiovisie. D66 heeft daarbij de suggestie gedaan dat inwoners en gemeenteraden óók worden betrokken bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma. Maessen: ‘Zo zorgen we ervoor dat onze ambities ook echt worden verankerd in de samenwerking.’

The post D66: Kansen voor de Gezondste Regio appeared first on Venlo.

GroenLinks Venlo schrijft inspirerende notitie over cultuur | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 13-03-2020 00:00

GroenLinks Venlo is met mensen uit haar achterban rond de tafel gaan zitten, om een notitie op te stellen over welke kant het op moet met het cultuurbeleid in onze gemeente. Daar kwam een inspirerend stuk uitrollen, met de oproep schotten tussen beleidsterreinen te verbrijzelen. De titel luidt "Cultuur biedt zoveel meer..."

"Cultuur biedt zoveel meer..." Achterliggend idee is dat cultuur zijn weerslag heeft op heel veel meer domeinen dan waar je in eerste instantie aan denkt als je het over cultuur hebt. GroenLinks Venlo ziet dwarsverbanden met armoedebeleid, ouderenwerk, eenzaamheidsbestrijding, educatie, integratie, jeugdhulp maar vooral ook met gezondheid.

GroenLinks Venlo pleit in de notitie voor steviger investeren in cultuur en kunst, niet alleen   ten behoeve van de kunst en cultuur zelf, maar ook omdat investeren in cultuur en kunst uiteindelijk een kostenbesparing kan opleveren in het sociale domein.  Elke euro die op basis van deze gedachte in cultuur wordt gestopt, verdient zich dubbel en dwars terug. 

Dit idee kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren in de samenleving concreet worden uitgewerkt. Toch een voorbeeld om het concreet te maken? "Denk aan de filmmaker die met ouders en kinderen op school hun dagelijks leven in beeld brengt. Dan wordt cultuur gecombineerd met educatie en leefbaarheid in de wijk.” legt Helma van der Leeuw uit. "Waar het om gaat is dat initiatieven de ruimte krijgen. Als gemeenteraad gaan we het niet zelf bedenken, maar door een impuls worden nieuwe dingen mogelijk.”

"Wij vinden dit aspect zo belangrijk, dat we het graag als uitgangspunt geformuleerd zien," geeft GroenLinks mee aan het college.

De notitie is hier te downloaden.

Lesmateriaal Islamitisch meisjesinternaat deugt blijkbaar

SP SP Partij voor de Vrijheid Venlo 12-03-2020 19:54

De mogelijke komst van een islamitisch meisjesinternaat in Blerick blijft de gemoederen bezighouden. De PVV blijft stellen dat op dit internaat salafistisch lesmateriaal zou worden gedoceerd. De gemeente stelt steeds dat er niets aan de hand is. De SP wil voor eens en altijd klip en klaar weten hoe het nu zit en stelde er raadsvragen over. Die werden vandaag beantwoord.

 

 

Het salafisme is een leer van de Islam die zich slecht of zelfs niet verhoudt tot de democratische rechtstaat. De aanhoudende verwijzing dat in deze leer zou worden lesgegeven aan betreffende internaat in Blerick is dan ook reden voor de SP om te vragen wat er nu werkelijk speelt.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/lesmateriaal-islamitisch-meisjesinternaat-deugt-blijkbaarSP-raadslid Ton Heerschop: “De SP vindt dat lesmateriaal waarin vanwege religieuze basis wordt oproepen tot geweld tegen andersdenkenden of andere geaardheid verwerpelijk is en een aantasting van onze rechtstaat is. B&W geeft in haar reactie vandaag aan dat ze het daarmee eens is.”

 

Op onze vraag of het college aanwijzingen heeft dat op het betreffende meisjesinternaat lesmateriaal van salafitische aard wordt gedoceerd en zo ja, welke maatregelen dan getroffen worden om dit tegen te gaan, geeft de gemeente aan dat er geen signalen bekend dat de Stichting Islamitisch Centrum Venlo niet zou handelen conform de Grondwet en onze grondrechten.

Ook deelt B&W de mening van de SP dat haat prediken of doceren niet past binnen de grondrechten zoals die in onze wetten zijn vastgelegd. “Mochten wij dergelijke signalen opvangen, dan zullen wij hier interventies op inzetten.”, schrijft het college van B&W.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/lesmateriaal-islamitisch-meisjesinternaat-deugt-blijkbaar

 

B&W zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat bij de ontwikkeling van dit internaat buitenlandse geldstromen zijn betrokken: “Wij hebben geen aanwijzingen dat het Islamitisch Centrum zich niet aan de Grondwet houdt. Een negatieve invloed op de ontwikkeling van de meisjes zien wij dan ook niet.”

 

De SP gaf aan bijgepraat te willen worden over mogelijke radicalisering in de gemeente Venlo. Daarover werd in 2014 een SP-motie aangenomen.

De gemeente stelt dat “recente jaren vooral is ingezet op preventie, het trainen van professionals in het herkennen van radicalisering en het vergroten en onderhouden van netwerken.
Uiteraard blijven wij te allen tijde alert op signalen van radicalisering.”

 

Ook geeft ze aan de gemeenteraad op korte termijn bij te praten over de aanpak radicalisering en jihadisme en de maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen.

Ton Heerschop: “Voor ons is dit voor nu afdoende maar we houden de situatie in de gaten.”

 

GroenLinks Venlo Op Pad: Kinderboerderij Hagerhof | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 11-03-2020 00:00

GroenLinks Venlo gaat op pad. Regelmatig bezoeken we organisaties in Venlo e.o. die actief zijn in onze gemeente. We willen weten wat er gebeurt en vragen mensen graag waarmee ze bezig zijn: "Wat gaat goed, wat niet en wat zou 'de gemeente' mét hen beter kunnen doen?"  Op vrijdag 27 maart van 15.30-17.00 uur gaat GroenLinks Venlo op bezoek bij Kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1 in Venlo. Iedereen die zin heeft om mee te gaan, kan zich aanmelden via een e-mail naar venlo@groenlinks.nl.

Kinderboerderij Hagerhof is al heel lang bekend in Venlo als hét Centrum voor Natuur- en Milieueducatie regio Venlo. Jaarlijks worden er voor ruim 5000 schoolkinderen natuur- en milieueducatielessen verzorgd. De kinderen leren door middel van een bezoekje aan de kinderboerderij op een speelse manier van alles over de natuur, door het gewoon te doen, te ervaren en te beleven. Zij komen op een laagdrempelige manier in aanraking met alle Nederlandse boomsoorten en Nederlandse landbouwhuisdieren, die uiteraard volop geaaid, geknuffeld en gevoerd mogen worden. Door actief bezig te zijn met de dieren en de natuur wordt de verwondering bij kinderen gestimuleerd.

Ook stimuleert Kinderboerderij Hagerhof de bewustwording van duurzaamheid door het vergroten van de betrokkenheid bij de natuur. Zo kun je bij Hagerhof elke woensdag knutselen met afval en/of natuurlijke materialen. Zo krijgen diverse materialen weer een tweede leven.

Behalve deze functie is op het terrein ook gewerkt aan nieuwe diensten: het pannekoek-restaurant is een plek voor gezellige horeca, ontmoeting én sinds de overname door Rendiz is hier ook ruim aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo bieden ze er werkervaringsplekken, mogelijke dagbesteding en re-integratietrajecten. Ook kun je er terecht voor arrangementen voor een bedrijfsuitje, familiefeest of vergadering.

Met deze brede aanpak zal er beslist veel te vertellen zijn. Gaat het zoals ze het zich hebben voorgesteld? Zijn er successen en knelpunten te melden? We gaan het allemaal zien en horen.

Ons werkbezoek is op 27 maart, van 15.30 tot 17.00 uur. Wil je mee, meld je dan voor 20 maart aan bij: venlo@groenlinks.nl.  

Massaal huisvesten arbeidsmigranten is voor bijna niemand positief

SP SP Venlo 03-03-2020 10:55

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/massaal-huisvesten-arbeidsmigranten-is-voor-bijna-niemand-positiefHet huisvesten van arbeidsmigranten is ook in onze gemeente een beladen thema. Zeker met initiatieven om in een wijk honderden bijeen te stoppen. Maar dit thema kent vele facetten en is meer dan een vergunning afgeven. Op 2 maart mochten politiek en buurtbewoners zich uitspreken.

 

Het voornemen om 300 tot 500 arbeidsmigranten te huisvesten op de Drie Decembersingel in Blerick is inmiddels achterhaalt door nieuwe ontwikkelingen doordat de Zorggroep in één van de drie lege kantoorpanden wil gaan zitten. Laat onverlet dat er nog steeds de mogelijkheid bestaat dat er voor de andere twee panden een aanvraag vergunning huisvesting arbeidsmigranten gedaan wordt op deze locatie.

 

Maandag 2 maart waren buurtbewoners in Blerick uitgenodigd om met de politieke partijen in gesprek te gaan over het massaal in gebouwen stoppen van arbeidsmigranten. Wie is hierbij gebaat? Mogelijk alleen de bedrijven die er aan verdienen, toch?

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/massaal-huisvesten-arbeidsmigranten-is-voor-bijna-niemand-positiefSP-fractievoorzitter Angelique Weingarten vertelt: De SP is van mening dat dergelijke huisvesting niet los gezien kan worden van allerlei randzaken. Het heeft direct te maken met de leefomgeving en het voorkomen van overlast, maar ook met menswaardige huisvesting, loondumping en het ‘verdienmodel arbeidsmigrant’ waarbij winst over de rug van de gastarbeider boven alles lijkt te gaan.

 

De roep vanuit ondernemers dat men handen te kort komt en hierom arbeidsmigranten nodig heeft wordt luider en luider. Hoe is dat mogelijk wanneer er in Venlo ruim 2800 mensen gebruik moeten maken van de bijstand en bijna 2000 Venlonaren een WW-uitkering ontvangen?

Wat hebben werkgevers nodig om deze mensen in dienst te nemen? Wil men deze mensen niet? Heeft het te maken met arbeidsvoorwaarden, nul-uren-contracten, flex-contracten en het terugverdienen van betaald loon door arbeidsmigranten te huisvesten en de kosten daarvoor in te houden op het loon?

En waarom staan wij als gemeente aan de lat als het gaat om huisvesting? Wat krijgen wij ervoor terug; wel de lasten niet de lusten?

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/massaal-huisvesten-arbeidsmigranten-is-voor-bijna-niemand-positief

 

De SP is vóór menswaardige en fatsoenlijke huisvesting en werk voor iedereen. Maar ook voor onze jongeren die noodgedwongen steeds langer thuis moeten blijven wonen omdat een koophuis niet haalbaar is en er onvoldoende huurwoningen zijn.

 

We willen gemengde wijken, geen gettovorming. De SP wil gezonde bloeiende wijken. Hoe verhoudt zich dit met het huisvesten van honderden arbeidsmigranten hutjemutje op een plek? Hoe ga je dat handhaven en wie draait op voor de kosten daarvoor? Kun je die taak overlaten aan een huismeester, aan de slager die zijn eigen vlees keurt?

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/03/massaal-huisvesten-arbeidsmigranten-is-voor-bijna-niemand-positief

Foto: Voormalig klooster Bethanië in Venlo-Oost huisvest sinds enkele jaren ruim 200 arbeidsmigranten.

 

Het zijn de bedrijven die arbeidsmigranten aan het werk willen, het zijn de bedrijven die deze mensen hierheen halen en huisvesten. Dan is het ook aan hen om op te draaien voor de kosten hiervoor en niet dit over de heg van de samenleving gooien.

De gemeente is aan zet als het gaat om handhaving en controle. Bij overtreding een boete en is er geen verbetering, de stekker eruit.

 

Als SP horen we graag hoe de inwoners hierover denken, hebben zij ideeën hoe dan wel en hoe dan niet. Jammere was dat op die 2e maart weinig buurtbewoners de moeite namen om in gesprek te gaan. Mogelijk afgehaakt doordat een deel van de plannen voor de Drie Decembersingel in de ijskast zijn gezet, mogelijk omdat het vertrouwen om gehoord te worden een deuk heeft opgelopen.

Maar ook die opkomst is een signaal naar gemeente, politiek en bedrijfsleven om goed na te denken of het wel zo slim is om enerzijds zo veel arbeidsmigranten hierheen te halen en anderzijds om die dan hutjemutje op één plek te huisvesten…

 

Bekijk ook:
02-03-2020, De Limburger: Vooralsnog geen steun voor arbeidsmigranten aan Drie Decembersingel in Blerick 28-01-2020, Omroep Venlo: 900 buitenlandse werknemers op Greenport, 750 in Ulingsheide 27-01-2020, SP-Venlo: Nieuwe vragen over arbeidsmigranten in trappistenklooster Ulingsheide

GroenLinks pleit voor honderdduizend bomen erbij | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 25-02-2020 00:00

Huub van Eijck (GroenLinks) heeft in de raadsvergadering van 19 februari gepleit voor het planten van 100.000 bomen in Venlo, en deze bomen te laten "adopteren" door onze jongste inwoners. Van Eijck: "Door deze bomen te koppelen aan onze nieuwe bewoners laten we ze als het ware adopteren. Door ze aan te bieden aan de families van borelingen (zo'n 900 kinderen per jaar) proberen we ervoor te zorgen dat ze ook verzorgd en gekoesterd worden." GroenLinks diende een motie in om dit voor elkaar te krijgen, maar die kreeg helaas niet de steun van de meerderheid van de raad. GroenLinks laat zich niet ontmoedigen. Van Eijck: "Wij blijven strijden voor een groener, gezonder en meer boomrijk Venlo!"

Duurzaamheidsupdate | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 21-02-2020 00:00

GroenLinks zit in het college van Venlo, en dat vertaalt zich in groen elan! We zetten hier eens op een rijtje wat er aan groene daadkracht ontwikkeld is de afgelopen tijd, in deze duurzaamheidsupdate. Kijk ook op www.morgeninvenlo.nl, als je hetzelfde verhaal geïllustreerd wil zien met filmpjes. (Op deze site vind je trouwens ook het e-mailadres waar je kunt reageren als je enthousiast bent geraakt en mee wilt doen als burger: morgeninvenlo@venlo.nl)

Venlo wil klimaatbestendiger worden, en wil dat samen doen met inwoners en ondernemers. Venlo ziet de energietransitie die moet gaan plaatsvinden, en die nu al plaatsvindt, als een kans. Als we allemaal een klein stapje zetten, maken we samen meters. We belichten hier drie initiatieven.

1. Er wordt hard gewerkt aan de eerste Groene Straat van Venlo, in Belfeld. Met de inwoners van Belfeld en Dorspsraad Belfeld zal er geschreven gaan worden aan een plan om de Prins Fredrikstraat, de Montfortstraat en de Bolenbergweg stukken duurzamer te maken. Denk aan: meer groen in de straat, meer vlinders, betere manieren om regenwater af te voeren waardoor de straat bestendiger is tegen de steeds hevigere regenbuien en extreme warmte in de zomer.

2. In Venlo-Zuid, de wijk Hagerhof-Oost, wordt een gas(t)vrije wijk gerealiseerd. Dit betekent dat gemeente Venlo, woningcorporatie Woonwenz en netbeheerder Enexis samen met bewoners en organisaties uit de wijk nadenken over hoe we Hagerhof-Oost op een betaalbare manier warm houden zónder aardgas. De gemeente gaat mensen helpen om te besparen op energiekosten, en tegelijkertijd het wooncomfort te verhogen. Verder zal worden gekeken naar hoe de wijk beter bestand kan worden gemaakt tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en extreme hitte. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen en meer groen in de wijk.

3. Meedoen met energie besparen in je huis? Je kunt subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Huiseigenaren in Venlo die hun woning duurzamer willen maken kunnen dit jaar daarvoor een bedrag van maximaal 1.000 euro krijgen. Venlo ontvangt vanuit het Rijk 1,5 miljoen euro om daarvoor zogenaamde duurzaamheidscheques uit te schrijven. Geld dat bijvoorbeeld besteed kan worden aan het isoleren van je huis.

Op www.morgeninvenlo.nl vind je de initiatieven bij elkaar. "Venlo doet watt!", "Venlo herbruikt!", "Zet je groene knop om!" Zin om mee te doen, of wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar morgeninvenlo@venlo.nl.

GroenLinks Venlo is blij met de groene dadendrang die nu daadwerkelijk in onze gemeente van de grond aan het komen is.