Nieuws van politieke partijen in Venlo inzichtelijk

4281 documenten

GroenLinks Venlo doet mee met het ...

GroenLinks GroenLinks Venlo 24-06-2019 07:23

GroenLinks Venlo doet mee met het Roze Zaterdag Evenement zaterdag 29 juni. We lopen mee in de Regenboogparade die die dag gehouden wordt, en staan op de Infomarkt met een Infostand. https://venlo.groenlinks.nl/nieuws/roze-zaterdag-29-juni-venlo

Roze Zaterdag 29 juni in Venlo | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 23-06-2019 00:00

GroenLinks Venlo doet mee met het Roze Zaterdag Evenement dat 29 juni 2019 plaatsvindt. Venlo en Krefeld organiseren die dag de meest grenzeloze Roze Zaterdag ooit, en GroenLinks hoort daar natuurlijk bij. We nemen deel aan een dag waarop in Nederland én Duitsland vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde voor elkaar gevierd worden. Onder het motto: "Ik ook van jou", omdat we willen dat iedereen dat tegen elkaar kan zeggen, of je nu hetero, homo, lesbisch, bi of transgender bent, of je rekent tot een ander label onder LHBTI+. GroenLinks Venlo loopt mee in de Regenboogparade die die dag gehouden wordt, en staat op de Infomarkt met een Infostand.

De Regenboogparade begint bij het Regenboog-Zebrapad bij de Keulsepoort (tussen NS station en Limburgs museum) en trekt door de stad waarin de deelnemers laten zien wie ze zijn, dat je jezelf mag zijn, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur of geloof, iedereen is welkom! De parade eindigt op de Markt bij het stadhuis, waar de officiële opening van Roze Zaterdag door de burgemeesters van Venlo en Krefeld zal plaatsvinden.  

De Infomarkt staat van 10.00 uur tot 17.00 uur op en in de omgeving van het Flujasplein en het Dominicatenplein. Naast andere organisaties presenteren we ons met een stand, en laten we zien waarvoor we staan met betrekking tot diversiteit en omgaan met intolerantie. De markt staat op (delen van) de Nieuwstraat, Dominicanenplein, Kleine Beekstraat en Vleesplein/Flujasplein (einde Vleesstraat).

Het hele programma van de dag is hier te lezen: https://rozezaterdag2019.eu/nl/podia-programma/

 

Voor steun en respect, tegen de haat: Help mee op Roze Zaterdag

SP SP Venlo 22-06-2019 10:15

Al jarenlang dringen wij aan op een ...

GroenLinks GroenLinks Venlo 19-06-2019 08:11

Al jarenlang dringen wij aan op een uitvoeringsprogramma duurzaamheid en C2C. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen! https://venlo.groenlinks.nl/nieuws/blij-met-duurzaamheidsprogramma-met-stevig-groenlinks-stempel

Blij met Duurzaamheidsprogramma met stevig GroenLinks-stempel | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 19-06-2019 00:00

Al jarenlang dringt GroenLinks Venlo in de gemeenteraad aan op een uitvoeringsprogramma duurzaamheid en C2C. Afgelopen maand heeft wethouder duurzaamheid Marij Pollux (van GroenLinks uiteraard) dit uitvoeringsdocument gepresenteerd aan de raad. En daar zijn we heel blij mee. Eindelijk concrete stappen, compleet met welke partijen precies wat gaan doen en gedeeltelijk al met financiële onderbouwing. Met het "Uitvoeringsprogramma Circulaire en duurzame hoofdstad 2019-2022" lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen! De GroenLinks fractie reageerde uiteraard positief op het programma dat ter raadsconsultatie werd voorgelegd.

GroenLinks is blij met de ambitieuze insteek: een Uitvoeringsplan waarin Venlo zich, als stip op de horizon voor 2030, positioneert als een aantrekkelijke, innovatieve, gezonde, stabiele, economisch sterke gemeente, met een focus op duurzaamheid en circulariteit. Het plan ziet er goed uit. Na jaren van bijna-stilstand hebben we het gevoel dat er nu werkelijk wat gaat gebeuren.

Perfect is het nog niet, maar vergeleken met voorgaande jaren is dit een verademing. Duidelijk wordt dat als er gekozen moet worden tussen óf economische groei, óf voor duurzaamheid, voor mens en milieu, die tweede component steeds meer de zwaarte wordt toebedeeld die haar toekomt. Duidelijk is echter ook dat beide heel goed samen kunnen gaan. 

Zoals gehoopt beschrijft dit uitvoeringsplan het hoe (de wijze waarop we het gaan doen) en het wat (welke activiteiten daarvoor noodzakelijk zijn). Op verschillende plaatsen in het document (bladzijde 56 en 59) wordt ook duidelijk gemaakt uit welke posten een en ander betaald zal gaan worden.

Heel concreet ook is het programma in de opvatting dat er ingezet moet worden op het verwerven van draagvlak. GroenLinks juicht dit toe. Ook wij zijn ervan overtuigd dat de energietransitie, de klimaatadaptie en het realiseren van een circulaire economie iets is dat je bij uitstek samen doet. Verder worden er ook al concrete stappen gezet naar een duurzaamheidsloket waar burgers en bedrijven informatie op kunnen doen. Een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma.

Het programma heeft oog voor de verschillende manieren waarop burgers uitgedaagd kunnen worden om mee te denken over de plannen. Goed ook dat er aansluiting wordt gezocht met de landelijke klimaat(adaptatie)tafels. En dat mensen en bedrijven in staat worden gesteld mee te praten in de diverse Venlose Tafels die zullen worden opgericht.

Wij zijn positief over de plannen. Met het Uitvoeringsprogramma Circulaire en duurzame hoofdstad 2019-2022 ligt er een fris en ambitieus programma met een stevig GroenLinks-stempel. Goed gedaan wethouder!

 

SP blij met komst StadspasVenlo

SP SP Venlo 14-06-2019 20:16

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/sp-blij-met-komst-stadspasvenlo
De gemeente wil bevorderen dat ook minima meedoen in de Venlose samenleving. Met de nieuwe StadspasVenlo kunnen zij op een simpele en laagdrempelige manier deelnemen aan sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten. Ook het mantelzorgcompliment wordt voortaan via de StadspasVenlo georganiseerd. Een goede ontwikkeling, volgens de SP.

 

De gemeenteraad besloot op 12 juni om het raadsvoorstel ('Verordening maatschappelijke participatie minima') na een goed debat over twee weken zonder verdere beraadslaging aan te nemen (hamerstuk). Daarmee wordt vanaf 1 januari de StadspasVenlo geïntroduceerd.De pas bevat voor mantelzorgers een tegoed van 75 euro en voor minima een tegoed van 100 euro, dat verzilverd kan worden bij aangesloten organisaties en verenigingen.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/sp-blij-met-komst-stadspasvenloSP-wethouder Alexander Vervoort: “Het aantal regelingen op de pas kan in de toekomst verder worden uitgebreid. Zoals de afvalpas, vervoer en wat nog meer mogelijk is. Doordat de pas meerdere regelingen gaat combineren is deze minder stigmatiserend, het verlaagt de drempel om de pas aan te vragen en te gebruiken.”

“Daarnaast is de pas veel gebruiksvriendelijker. We hopen dan ook dat deze Stadspas voor veel mensen met een laag (of geen) inkomen en mantelzorgers in Venlo een welkom steuntje in de rug is.”

 

De pas vervangt per 1-1-2020 de Geld-Terug-Regeling die voor veel rompslomp en hoge kosten zorgde. Het grote voordeel van de nieuwe pas is dat gebruikers geen geld meer hoeven voor te schieten. Dat leidde bij minima vaak tot problemen. Ook het achteraf declareren en controleren van gemaakte kosten is dan verleden tijd. Ook het mantelzorgcompliment wordt met de StadspasVenlo eenvoudiger in gebruik.

 

Omdat de Stadspas alleen binnen de gemeente gebruikt kan worden, kan (gratis) deelname voor lokale ondernemers een vergroting van hun omzet en klantenbestand betekenen. Bij welke aanbieders men precies terecht kan, wordt later dit jaar bekendgemaakt via een aparte website.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/sp-blij-met-komst-stadspasvenloFractievoorzitter Angelique Weingarten: "De SP is erg tevreden met deze Stadspas, die een verdere verbetering van het armoedebeleid kan worden. Tevens is hiermee ook weer een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma ingevuld."

 

Bekijk ook:
29-05-2019, Omroep Venlo: Pas met 100 euro voor Venlose minima (video, reportage, interview) 29-05-2019, De Limburger: Venlo voert kortingspas in voor minima en mantelzorgers 29-05-2019, Venlo Online: Venlo introduceert de StadspasVenlo

Terugblik op ledenvergadering

SP SP Venlo 12-06-2019 07:48

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/terugblik-op-ledenvergaderingDinsdagavond 11 juni gingen de leden met elkaar in gesprek over de afgelopen verkiezingen en de ontstane situatie. Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Wat zijn de gevolgen? Wat moet er anders? Hoe nu verder? Daarnaast kwamen ook andere (actuele) onderwerpen aan bod.

 

De verloren twee verkiezingen waren uiteraard het gesprek van de avond. Ook de wijze waarop de campagne gevoerd werd.

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/terugblik-op-ledenvergadering
Zo ook het bericht dat Ron Meyer zich verantwoordelijk voelt voor de verkiezingsnederlaag en zich op het congres in het najaar niet herverkiesbaar zal stellen als partijvoorzitter. Vanuit het partijbestuur was onze regiovertegenwoordiger Stefan Hugues aanwezig om vragen te beantwoorden. Hij neemt de reacties mee naar het partijbestuur, evenzo zullen de opmerkingen vanuit Venlo tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de partijraad worden gedeeld.

 

Daarnaast werden tijdens de ledenavond ook enkele lokale bestuurlijke zaken met de leden besproken en afgehandeld. Verder hebben bestuur, raadsfractie en onze wethouder verteld waar ze de afgelopen maanden mee bezig zijn en wat de ontwikkelingen zijn in Venlo.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/terugblik-op-ledenvergaderingOok het pensioenakkoord tussen FNV en de minister, en het referendum dat de vakbond daarvoor uitschreef, werd uitvoerig besproken.

 

De leden hadden veel vragen, opmerkingen en kritische inbreng. Dat wordt zeer gewaardeerd, daar kunnen we van leren en worden we als SP alleen maar beter van. Het was ook daarmee een goed ledenberaad.

 

GroenLinksGroenLinks presenteert: ...

GroenLinks GroenLinks Venlo 11-06-2019 21:43

Doe mee aan de Roze Zaterdag

SP SP Venlo 08-06-2019 21:44

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/doe-mee-aan-de-roze-zaterdagOp zaterdag 29 juni wordt de Roze Zaterdag in Venlo en het Duitse Krefeld gehouden. We roepen iedereen op om dit feest mee te maken en te laten zien dat iedereen er mag zijn en zijn wie die wil zijn. Want de emancipatie van lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) is voor de SP onlosmakelijk verbonden met het bouwen aan een solidaire en rechtvaardige samenleving.

 

De Roze Zaterdag is elk jaar weer een grote happening. De SP is elk jaar aanwezig daar waar dat jaar de Roze Zaterdag wordt gehouden. Naast 'Rood voor Roze' (een landelijk SP-netwerk dat zich inzet voor de LHBTI-gemeenschap) zal ook de SP-afdeling Venlo op 29 juni in Venlo present zijn met onder meer een eigen kraam.

Onze wethouder mag voorop lopen tijdens de ‘Regenboogparade’; een optocht door het centrum van Venlo waarbij deelnemers laten zien dat ze de Roze Zaterdag een warm hart toedragen.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/doe-mee-aan-de-roze-zaterdag

 

ROZE IN DE SP

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Voor een Nederland waarin plek is voor iedereen: hetero en homo, man en vrouw en alles daar tussenin, waar je ook vandaan komt.

Seksuele diversiteit wordt nog lang niet volledig geaccepteerd. Uitsluiting, discriminatie, fysiek en verbaal geweld – het komt nog steeds voor. Sommige LHBTI’s ervaren dat zelfs steeds vaker. Dat mogen we niet op zijn beloop laten.

Daarom heeft de SP ook in 2017 weer het landelijke roze stembusakkoord ondertekend. En in 2018 deden we in vele gemeenten mee met het regenboog-stembusakkoord.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2019/06/doe-mee-aan-de-roze-zaterdag

 

Wij kiezen voor een samenleving waarin we vieren dat we verschillend zijn. Je afkomst, geslacht en seksuele oriëntatie maken je tot wie je bent. En daar is alle ruimte voor. In Nederland en in de SP.

 

BEN JIJ ROOD ÉN ROZE?

Als jij je samen met ons wilt inzetten voor een sociale en tolerante samenleving, sluit je dan bij ons aan. Samen kiezen wij voor gelijke kansen voor iedereen. Meld je aan via roze@sp.nl

 
Bekijk ook:
Meer informatie over de Roze Zaterdag Venlo is hier te vinden.