Nieuws van politieke partijen in Venlo inzichtelijk

4531 documenten

Ledenavond geeft stof tot nadenken

SP SP Venlo 09-04-2021 19:03

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/ledenavond-geeft-stof-tot-nadenkenGisteren, 8 april, hielden we een digitale bijeenkomst om samen met de leden te praten over de afgelopen campagne en verkiezingen volgend jaar, en wat er nodig is om daar de SP in Venlo aan te laten deelnemen.

 

In de uitnodiging die we naar de leden stuurden stond het treffend: Het is tijd dat we samen en met elkaar spreken waar we voor staan en waar we naartoe willen. En wat daarvoor nodig is.

 

De Tweede Kamerverkiezingen leverden vooral teleurstellingen op, als je kijkt naar uitslagen, zetels en de stormachtig mislukte formatiepogingen. Maar de landelijk en lokaal gevoerde campagne werd in onze evaluatie geprezen.

Ondanks dat we nauwelijks de straat op konden vanwege de coronamaatregelen, wisten we op momenten de aandacht naar ons toe te trekken. Met als meest positieve uitschieters het belteam, de sponsjesactie bij onder meer de treinstations en de geluidswagen die door de wijken reed.

 

 

Ondanks landelijk zetelverlies blijft de SP per gemeente de grootste partij op links, ook in Venlo, voor wat het waard is. We blijven knokken voor onze idealen, samen met de mensen en voor de mensen die ons de komende jaren hard nodig zullen hebben om Nederland eerlijker en socialer te maken.

 

En die ‘komende jaren’ was onderwerp van gesprek.

Om onze basis te versterken zullen er leden moeten opstaan om kaderfuncties te vervullen. We zijn blij met iedereen die zich actief inzet, van Tribunebezorger tot folderaar en van regelneef tot raadslid, maar we weten dat er bijvoorbeeld bestuurstaken moeten worden opgepakt. Dat er raadsleden na de verkiezingen niet meer terugkomen…

 

Als er niemand die personele plekken overneemt dan kan er geen sprake zijn van een goed draaiende lokale SP-afdeling en ontbreekt tevens de basis om deel te kúnnen nemen aan de verkiezingen voor de Venlose gemeenteraad in maart 2022.

 

Het is zaak dat mensen zich nu gaan melden, hun interesse kenbaar maken. Hun vragen stellen. Het gesprek aangaan wat een en ander inhoudt en vraagt. Laat van je horen. Ook zodat we je tijdig kunnen bijspijkeren, laten meedraaien, ervaring opdoen en scholen.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/ledenavond-geeft-stof-tot-nadenken

 

Eigenlijk is het heel simpel en dan net zo jammer: Als niemand zich geroepen voelt om de SP in Venlo te komen versterken, in welke positie dan ook, dan moeten we misschien maar een raadsperiode overslaan tot 2026 (of nog langer).

 

"Zonder actie, geen fractie."

"Durf te strijden, durf te winnen."

 

En anders dan bij andere partijen gaat het bij de SP niet om de ‘poppetjes’ of het ‘pluche’. Je kunt pas een lijsttrekker kiezen nadat je weet met welk programma, welke speerpunten en welk team hij/zij naar de kiezer gaat. Die verschillende stappen gaan we eerst met de leden doornemen.

Er komen dit jaar nog een paar ledenvergaderingen voordat we een definitief besluit nemen over de keuze wat onze koers gaat bepalen, en of we wel of niet mee kunnen doen aan de verkiezingen, en zo ja met welke kandidaten.

 

De eerstvolgende ledenbijeenkomst willen we eigenlijk zo snel mogelijk houden. Liefst een feestje zo spoedig mogelijk na het versoepelen van de coronamaatregelen. Na de zomer volgt dan een ledenvergadering waarin we de eerste knopen moeten doorhakken.

 

ALV omtrent de verkiezing lijsttrekker VVD Venlo

VVD VVD Venlo 08-04-2021 10:20

Op dinsdag 20 april houdt de VVD Venlo haar ledenvergadering. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvinden. De leden hebben per mail een uitnodiging ontvangen.

https://venlo.vvd.nl/nieuws/43772/alv-omtrent-de-verkiezing-lijsttrekker-vvd-venlo

De agenda ziet er als volgt uit:

1.    Opening en notulen vorige vergadering (Hans-Dick Terhenne); 

2.    Mededelingen

3.    Verkiezing Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2022

4.    Eerste ervaringen uit Den Haag door Silvio Erkens

5.    Rondvraag en afsluiting (Hans-Dick Terhenne).  

Zie hieronder het persbericht n.a.v. de enkelvoudige kandidatuur van Leon Bastiaans.

Vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand

SP SP Venlo 01-04-2021 10:33

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/vrijstelling-van-giften-voor-mensen-in-de-bijstandMensen in de bijstand mogen binnenkort in Venlo per jaar ruim duizend euro aan giften ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten na een motie van de SP.

 

Zoals u wellicht weet was er ophef over een vrouw die van haar moeder boodschappen had gekregen en daardoor 7.000 euro aan de gemeente moest terugbetalen.

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/vrijstelling-van-giften-voor-mensen-in-de-bijstandFractievoorzitter Angelique Weingarten: "We dienden de motie in om te voorkomen dat zoiets ook in Venlo kan voorkomen, maar vooral om mensen niet in problemen te brengen die het sowieso al financieel moeilijk hebben en dan gekort worden of een boete krijgen terwijl de gift hen juist kan helpen.

De Gemeente Venlo denkt er gelukkig net zo over en neemt ons voorstel over in het beleid."

 

Onze motie werd afgelopen woensdagavond mee ingediend door EENLokaal en PvdA, en in stemming door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Dat ging niet zonder slag of stoot want VVD, CDA en PVV morden wat en hadden kritische vragen. Zoals of dit wel nodig is; of het wel speelt in Venlo; waarom er maatwerk nodig zou moeten zijn; of dit niet fraude zou aanwakkeren; hoe het dan in beleid verwerkt zou moeten worden zonder tegenstellingen; om dit op een later moment "fatsoenlijk te bespreken en te onderbouwen".

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/vrijstelling-van-giften-voor-mensen-in-de-bijstandOnze wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken, SP) antwoordde daarop dat ons voorstel prima past in nieuwe beleidsregels die nu uitgewerkt worden. Dat fraude (gelukkig) nauwelijks voorkomt, ook vanwege scherpe controles. Ook zei hij dat het voorstel de gemeente in principe geen geld hoeft te kosten want het gaat immers om het geven van een vrijstelling, niet om een betaling.

Na nog wat gemor vanuit VVD en PVV reageerde de wethouder dat hij graag de vrijheid krijgt om op individueel niveau maatwerk te kunnen toepassen, en zich daarom liever niet wil vastpinnen op vaste bedragen.

 

In onze motie stond namelijk dat bijstandsgerechtigden, alleenstaanden en echtparen zonder kinderen, zo spoedig mogelijk een vrijstelling van giften te geven tot 1.200 euro per jaar. En voor ouders en echtparen met kinderen dit bedrag tot 1.800 euro per jaar vrij te laten.

In de wens voor maatwerk kunnen we ons vinden want daarmee is niet alleen ons doel bereikt maar kan de gift ook hoger uitvallen.

 

Bekijk ook:
01-04-2021, Limburger: Venlo: geen korting op bijstandsuitkering bij giften 25-02-2021, AD: Kamer: Laat bijstandsontvanger boodschappen en giften ontvangen zonder gekort te worden 29-12-2020, Kassa: 'Terug moeten betalen bijstand na gift is landelijk probleem'

Venlo voor minimumloon naar 14 euro

SP SP Venlo 01-04-2021 09:35

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/venlo-gaat-voor-minimumloon-naar-14-euroWoensdag 31 maart steunde een grote meerderheid van de gemeenteraad het voorstel vóór verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Alleen VVD en PVV stemden tegen. Met de motie werd het college opgeroepen om in Den Haag te pleiten voor verhoging van het minimumloon.

 

Wel een cruciaal beroep, maar geen leefbaar loon

Ook in Venlo zijn er duizenden mensen die de samenleving in moeilijke tijden overeind houden. Ziekenhuisschoonmakers, supermarktmedewerkers, pakketbezorgers, vuilnisophalers, zorgverleners en vele anderen. Opvallend genoeg zijn er veel mensen in 'cruciale beroepen' die een laag loon ontvangen. Minder dan 14 euro per uur is officiële werkende armoede.

Dat moet veranderen. Natuurlijk landelijk, maar in Venlo maken we graag een start.

 

Hiermee ook armoede aanpakken Venlo wil voorop in de strijd tegen armoede en sociaal-economische achterstanden. Één van de beste manieren om mensen uit de armoede te halen is door het minimumloon te verhogen. Wij roepen Den Haag op om niet alleen naar grote bedrijven te kijken, maar nu eindelijk ook de de mensen die op een houtje moeten bijten en de helden van deze crisis een steun in de rug te geven. Verhoog het minimumloon naar 14 euro per uur!

 

Voorstel in de gemeenteraad In de raadsvergadering van 31 maart werd op initiatief van GroenLinks een motie ingediend die mee ondertekent was door SP, EENLokaal, PvdA en 50Plus.

In het debat gaven VVD en PVV aan bang te zijn dat met de verhoging van het minimumloon we ons “uit de markt zouden prijzen” en dat het ten koste van werkgelegenheid zou gaan...

Hiermee praten ze hun Haagse moederpartijen na terwijl uit onderzoek blijkt dat met de verhoging ook de bestedingen stijgen en daarmee de (lokale) economie een zet krijgt, wat weer zorgt voor productie en banen, dus nieuwe werkgelegenheid. In de VS bleek dit toen in enkele staten het minimumloon daar verhoogd werd.

Ook maakte de VVD zich met de verhoging zorgen over het meegroeien van andere inkomens. Laat dat nu juist een voordeel zijn maar daar willen de rechtse partijen liever niet aan, houd ze arm lijken ze te propageren.

 

Reactie B&W

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/venlo-gaat-voor-minimumloon-naar-14-euroOnze wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken, SP) beaamde dat de verhoging juist voor werkgelegenheid kan zorgen. "Maar belangrijker, dat de verhoging de tweedeling en de kloof tussen arm en rijk wat kan dichten wanneer mensen op het minimum meer inkomen krijgen. Daardoor hoeven ze minder gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen of een aanvullende uitkering." Een win-win situatie dus.

"De verhoging staat in het verkiezingsprogramma van de meeste partijen, dan mag je verwachten dat dit punt snel wordt opgepakt." Al zagen we wel vaker dat er veel licht zit tussen zeggen en doen. "Daarom is het signaal vanuit Venlo belangrijk.", zei de wethouder.

 

De brief waartoe de motie oproept wordt dan ook door B&W gestuurd. Vervoort: “Graag zelfs. Als deze brief vanuit Venlo de verhoging van het minimumloon dichterbij brengt kunnen we daar helemaal trots op zijn.”

 

VVD en PVV gaven aan niet overtuigd te zijn en hoe dan ook tegen te stemmen. Was ook niet de indruk dat ze open staan voor iets anders dan hun eigen rechtse gelijk. Dat maakte niet uit, de overige raadsfracties willen wel dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en mee kan doen, en gaven hun steun waarmee er een ruime meerderheid ontstond en de motie werd aangenomen.

 

Motie SP: Betrek gemeenteraden en maatschappelijke organisaties bij invulling Regiodeal

SP SP Venlo 01-04-2021 08:34

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/motie-sp-betrek-gemeenteraden-en-maatschappelijke-organisaties-bij-invullingDe SP heeft per motie afgedwongen dat gemeenteraden beter en meer betrokken worden bij de Regiodeal en de investeringsagenda. En daarmee ook directe inspraak bij de invulling van nieuwe projecten bij deze miljoenendeal. Net zo worden voortaan ook maatschappelijke organisaties uitgenodigd om ideeën in te dienen voor concrete projecten.

 

De Regiodeal betreft een afspraak tussen gemeenten, provincie en rijk om in totaal 32 miljoen euro beschikbaar te stellen om de leefbaarheid en gezondheid in Noord-Limburg te bevorderen en versterken. De deal loopt al enkele jaren maar inspraak over projecten was er niet.  

Dit voorjaar dienen de gemeentebesturen in samenspraak met het provinciebestuur tot een invulling te komen van het tweede deel van het uitvoeringsprogramma van de Regiodeal.

Met de SP-motie, mede ingediend door EENLokaal, kregen we voor elkaar dat nu ook de gekozen gemeenteraadsleden mogen meedenken over de invulling en de verdeling van de vele miljoenen.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/04/motie-sp-betrek-gemeenteraden-en-maatschappelijke-organisaties-bij-invulling
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: "Belangrijk dat geïnvesteerd wordt in gezondheid en vitaliteit. Maar net zo is zeggenschap van de gemeenteraden van belang, en die ontbrak tot nu. Ook vinden we dat er betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moet worden georganiseerd, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor een verantwoorde invulling van het tweede deel van de Regiodeal."

 

Want projecten met verregaande gevolgen die miljoenen kosten moeten niet enkel door een klein clubje ambtenaren worden bedacht, maar ook aangedragen worden door gemeenteraden en maatschappelijke organisaties, of ze nu groot of klein zijn.

Ook zij kunnen belangrijke ideeën ontwikkelen, gebaseerd op hun ervaringen in hun werkveld en zo inzicht hebben in de noden en behoeften in de regio.

 

De Regiodeal gaat niet enkel over landbouw ("future farming") maar kan zo veel meer plannen uitwerken en positiviteit teweeg brengen, die kansen moeten we nu grijpen.

 

Het college van B&W, bij monde van wethouder Schatorjé (EENLokaal), gaf aan blij te zijn met de aandacht van de raad voor de Regiodeal. Ook heeft hij naar aanleiding van de SP-motie meteen toegezegd dat de raad zo snel mogelijk geïnformeerd wordt over de 1e invulling van de Regiodeal en ons beter te betrekken bij de 2e tranche aan projecten en daarvoor overleggen gaat organiseren.

In april is al een eerste bijpraatavond. De ideeën die daaruit voortkomen kunnen meegenomen worden naar het overleg tussen gemeenten, provincie en rijk.

B&W omarmde onze motie en zegde toe hem over te nemen. Daarmee hoefde de motie ook niet meer in stemming te komen. Een mooi resultaat.

 

Het Rijk heeft de provincie Limburg een bedrag van € 16 miljoen euro gegeven om de brede welvaart en gezondheid in Noord-Limburg te bevorderen en versterken. Met dat geld deint men onder meer een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg.Het bedrag van het Rijk is aangevuld door de provincie en de gemeenten, ieder met 8 miljoen euro tot een totaalbedrag van 32 miljoen euro om diverse projecten te realiseren in de komende jaren. Juist met zulke investeringen is het belangrijk om ook inspraak en zeggenschap te hebben. Met onze motie is dat nu een stap dichterbij gekomen.

 

Nieuwe subsidiestelsel wordt nog beter

SP SP Venlo 31-03-2021 21:02

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/nieuwe-subsidiestelsel-wordt-nog-beterOp 31 maart besprak de gemeenteraad de gevolgen van de herijking van de subsidies. We wilden een eerlijker, transparanter, doeltreffendheid, beter en duidelijker subsidiebeleid. De weg daarnaartoe kende hobbels en leidden tot afwijkingen en onbedoelde neveneffecten. Met een reparatievoorstel wordt dat nu weggenomen.

 

Het aanpassen van het subsidiesysteem was geen gemakkelijke opgave. Het totaal aan subsidiegeld in Venlo bedraagt zo’n 15 miljoen euro, verdeeld over circa 450 organisaties. Jarenlang is er niet naar omgekeken, diverse keren durfde de politiek er de vingers niet aan te branden. Vooral bang voor de gevolgen en gemor in de politieke achterban.

Intussen werden willekeurig miljoenen weggegeven aan verenigingen en activiteiten waarvan onduidelijk was wat dat bijdroeg aan de Venlose samenleving.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/nieuwe-subsidiestelsel-wordt-nog-beterFractievoorzitter Angelique Weingarten: Dit college en gemeenteraad durfden het wél aan om de knoop door te hakken en het subsidiestelsel eindelijk eens goed tegen het licht te houden. Niet met het doel om te bezuinigen maar om het beleid consequenter en eerlijker te krijgen.

 

We wisten dat deze herijking het nodige teweeg zou brengen, bij vooral de gesubsidieerde verenigingen en instellingen die gekort zouden worden. Blijkt nu dat met het nieuwe beleid zelfs meer geld uitgegeven wordt.

Maar ook dat dit geld veel beter en transparanter is verdeeld.

Er komt een einde aan de willekeur, politieke vrienden subsidies toestoppen, geld steken in onduidelijke dingen, geld weggeven aan clubs die zelf al een flink vermogen bezitten.

 

 

Dat aan de ene kant maar aan de andere kant zagen we ook dat de subsidieaanvraag er niet gemakkelijker op werd en onduidelijk was wat men kon aanvragen of welke subsidie mogelijk is. Daardoor liepen veel verenigingen de nodige bijdrages mis.

Dit gaat nu hersteld worden. Sowieso was de gemeente al bezig om de ‘kinderziektes’ eruit te halen, maar door een motie van meerdere raadsfracties worden verenigingen die onevenredig geraakt of gekort werden, geholpen met een extra bijdrage uit een noodfonds.

 

Ook krijgen ze de kans om met hulp hun aanvraag nog eens te bekijken. Hiermee hopen en verwachten we dat het doel van het nieuwe en verbeterde subsidiebeleid (eerlijker en doelmatiger verdelen) ook in praktijk gehaald wordt.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/nieuwe-subsidiestelsel-wordt-nog-beter

 

 Vermeldenswaardig is de vreemde opstelling van de oppositiepartijen.

Sinds het aankondigen van de plannen van de herijking uitten de oppositiepartijen kritiek. CDA, VVD, PVV en D66 lieten in september zelfs een onderzoek uitvoeren (onder 28 geselecteerde verenigingen, die nog geen aanvraag hadden ingediend) om maar aan te tonen hoe slecht het nieuwe beleid zou zijn.

Op zich best knap want destijds was er nog geen vastgesteld beleid, konden verenigingen nog geen aanvragen indienen en kon dus ook niet bekend zijn welke gevolgen er mogelijk zouden kunnen optreden.

 

De oppositie zag haar onderzoek mét zogenaamde onderbouwing van hun kritiek al snel naar de achtergrond verdwijnen. Ja, er bleken verbeterpunten maar net zo bleek het nieuwe beleid te werken en werden subsidies veel eerlijker en beter verdeeld.

 

 

Ook vanavond, tijdens de raadsvergadering op 31 maart, probeerde de oppositie uit alle macht aan te geven hoe slecht het wel niet gesteld zou zijn.

De PVV spande de kroon. Ze las een brief voor van een niet nader genoemde persoon of vereniging om maar aan te geven hoe bar en boos het wel niet zou zijn. Daarmee probeerde ze haar kritiek kracht bij te zetten dat het nieuwe subsidiestelsel maar niks is en men maar terug moest naar het oude, waarbij dus ongebreideld geld werd weggegeven.

 

Tegelijkertijd zei de PVV, na het voorlezen van de brief, dat ze “een broertje dood heeft aan subsidies” en er liever helemaal van af wil. Ze liet daarmee iedereen verbijsterd achter.

De PVV vindt het nieuwe subsidiebeleid niks, wil terug naar het oude wat ze ook niks vindt en is eigenlijk tegen elke vorm van subsidie. Ze klaagt over de veranderde subsidieverstrekking maar vindt net zo dat het maar helemaal afgeschaft moet worden. Snapt u het nog?

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/nieuwe-subsidiestelsel-wordt-nog-beter

 

D66 en (wederom) Oruç waren afwezig maar VVD en CDA trokken hun kritiek voor de bühne snel in en dienden zelfs een motie mee in van de coalitiepartijen (EENLokaal, PvdA, SP, GL, 50Plus) over het noodfonds, een extra aanvraagronde, correctie van voorwaardes, overschotten in een stimuleringsfonds te stoppen, de relatie tussen beleid en subsidies te verduidelijken en het geld binnen de sector te houden.

De grote criticasters CDA en VVD stemden in feite uiteindelijk in met het nieuwe subsidiebeleid én de motie. De PVV stemde als enige tegen, wederom zonder zelf met een alternatief te komen.

 

Bekijk ook:
31-07-2020: Vragen over verdeling Fonds Podiumkunsten 22-03-2019: Subsidies tegen het licht houden 06-11-2020: Begroting wederom unaniem aangenomen 28-05-2020: Wensen SP bij positieve kadernota en potje om klappen op te vangen
 

Venlo krijgt ook een Kinderburgemeester

SP SP Venlo 31-03-2021 20:43

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/venlo-krijgt-ook-een-kinderburgemeesterDe gemeenteraad heeft vanavond een motie aangenomen om vanaf komend schooljaar een kinderburgemeester te benoemen. De taken, bevoegdheden, aanwijzing en begeleiding worden binnenkort uitgewerkt. Een belangrijke rol hiervoor ligt bij de basisscholen.

 

De gemeente Venlo krijgt binnenkort een kinderburgemeester. Leerlingen van basisscholen kunnen die functie voor één jaar vervullen. De VVD (raadslid Inge Simons) kwam hiervoor met een motie, die werd ingediend samen met SP, GroenLinks en 50Plus.

De gemeenteraad neemt besluiten over onderwerpen die ook kinderen aangaan en op hen invloed hebben, maar heeft hierover geen overleg mét kinderen. We moeten niet alleen over kinderen praten maar ook met hen.

 

Als ambassadeur voor de kinderen kan een kinderburgemeester een brug vormen tussen de Venlose kinderen en de lokale politiek. Deze kinderburgemeester voert naast een symbolische rol ook een eigen agenda, namens en samen met de kinderen uit de gemeente.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/venlo-krijgt-ook-een-kinderburgemeester

 

Voor de jeugd in de leeftijd van 12 tot 28 jaar kent Venlo sinds kort weer een jongerenraad. Voor de inspraak van de jongere jeugd was er nog niks geregeld.

Door het aannemen van de motie wordt nu een voorstel uitgewerkt dat elk jaar één basisschool uit onze gemeente een kinderburgemeester mag voordragen voor een jaar. Elk kind krijgt zo de kans om kinderburgemeester te worden.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/venlo-krijgt-ook-een-kinderburgemeester

 

Dit sluit goed aan bij de aandacht die op steeds meer scholen wordt gegeven aan lokale en maatschappelijke thema's. De gemeente Venlo ondersteunt scholen bij het onder de aandacht brengen van de lokale politiek. In een inclusieve samenleving mag de jeugd zeker niet ontbreken en dient meer betrokken te worden bij onderwerpen die hen betreft.

 

De (grote mensen) burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, reageerde alvast enthousiast. 'Dit dwingt mij ook vaker basisscholen te bezoeken. Ik vind dit ook voor mezelf een uitdaging om jonge mensen warm te maken voor de politiek en scholieren kennis te laten maken met alles wat er precies gebeurt in het stadhuis', aldus Scholten. 

 

Uitnodiging Ledenvergadering

SP SP Venlo 29-03-2021 16:19

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/uitnodiging-algemene-ledenvergaderingNu het stof van de verkiezingen is opgetrokken, de volgende verkiezingen alweer met rasse schreden naderen, en we moeten nadenken over onze koers, is het tijd dat we samen en met elkaar spreken waar we voor staan en waar we naartoe willen. Dit bespreken we donderdag 8 april om 19.30 uur (digitaal).

 

VERKIEZINGEN

Op 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. Helaas niet de uitslag waarop we gehoopt hadden. Een teleurstelling, maar wij SP-ers geven niet op! We blijven knokken voor onze idealen, samen met de mensen en voor de mensen die ons de komende jaren hard nodig zullen hebben om Nederland eerlijker en socialer te maken.

 

CAMPAGNE

We danken iedereen die zich tijdens de campagne, op welke wijze dan ook, heeft ingezet!

Uiteraard gaan we onze campagne evalueren. Dat gebeurt in het Partijbestuur, maar ook in onze lokale afdelingen. Dit doen we op donderdag 8 april. We willen graag van je weten hoe de SP-campagne is ervaren. Op tv en radio, social media, het belteam. Hoe hebben we het lokaal gedaan? Wat heb je gemist? Wat kan beter?

Alles mag en moet benoemd worden. Wij zorgen ervoor dat jullie inbreng bij het landelijk partijbestuur terecht komt om het mee te nemen in de algehele analyse.

 

TOEKOMST SP IN VENLO

Volgend jaar zijn ook in Venlo verkiezingen, in maart 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. De SP zit sinds 2010 in die gemeenteraad en sinds 2018 (na 8 jaar oppositie) maken we in een coalitie deel uit van het College van B&W.

Wat is je mening daarover? Is de SP herkenbaar, komen onze successen goed naar voren? Moeten we opnieuw opteren voor coalitiedeelname en een wethouder leveren..?

 

Ook is nog onzeker welke raadsleden na die verkiezingen terugkeren, sommigen willen stoppen. Dat maakt dat er opvolging nodig is. Ben jij het raadslid dat we zoeken?

Ook in het afdelingsbestuur gaan mensen stoppen. Ook daar is opvolging nodig om onze SP in Venlo draaiende te houden. Geef jij je hiervoor op?

 

WELKE KOERS MOET DE SP OPGAAN?

Wie voelt zich geroepen om het bestuur te versterken of deel te nemen aan de verkiezingen, om een gooi te doen naar een zetel in de gemeenteraad? Doen we opnieuw mee aan de verkiezingen of passen we deze keer? Welke toekomst heeft de SP in Venlo?

 

Hierover willen we met jou praten tijdens de ledenavond op 8 april.

 

Helaas kunnen we nog steeds niet fysiek bij elkaar komen en moeten we weer een digitale bijeenkomst organiseren. Reageer op deze mailing om je aan te melden: venlo@sp.nl en je ontvangt de toegang voor de digitale bijeenkomst via Zoom.

 

Graag horen we van je, met vriendelijke groet,

Petra Raijer, afdelingsvoorzitter SP-Venlo

 

Namens de CDA Venlo fractie heeft Tom Verhaegh vragen gesteld over het Kazerneterrein.

CDA CDA Venlo 26-03-2021 15:35

Het CDA heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief (2 maart j.l.) inzake de ontwikkelingen van het Kazerneterrein. De raadsinformatiebrief is van dusdanig aard dat de gemeenteraad zijn controlerende taak niet volledig kan uitvoeren. Het CDA is van mening dat er te weinig informatie gedeeld wordt met de gemeenteraad. Immers is de toezegging in raadsinformatiebrief 76 van 2020 gedaan dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden over een aantal thema’s. Hieronder pagina 2 van de desbetreffende raadsinformatiebrief welke op 9 juni 2020 is opgesteld: Bij de besluitvorming en vaststelling van de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier op 29 januari 2020 door uw raad hebben wij enkele toezeggingen gedaan rondom de thema's cultureel erfgoed, programma en verbindingen en aangegeven uw raad daarover structureel te informeren. Het betreft de volgende concrete onderwerpen: 1) Cultureel Erfgoed. 2) Annotaties 1 en 2 over o.a. sociale huurwoningen en erfgoed. 3) Toevoegen nieuwe oeververbinding aan het voorgestelde onderzoek bestaande oeververbindingen. 4) Woningbouwplannen Kazerne gaat niet ten koste van overige bouwplannen (Woonvisie). 5) Raad informeren over ontwikkelstrategie. Al deze thema’s zijn niet behandeld in de meest recente raadsinformatiebrief. Het CDA wilt deze informatie wél ontvangen en stelt daarom de volgende vragen. 1. Kan het college op de bovengenoemde 5 onderdelen een actuele stand van zaken naar de Raad toedoen? Verder zijn wij benieuwd met welke soort branches gesprekken lopen. Lopen er zaken met bedrijven, onderwijs, zorg, woningbouw, recreatie? De gemeenteraad kan dit nergens zien. Daarom stellen wij de volgende vraag. 2. Is het college bereid om een update te geven met betrekking tot branches die zeer geïnteresseerd zijn om te ontwikkelen bij het Kazerneterrein zodat de gemeenteraad goed op de hoogte blijft en eventueel sturing kan geven? 3. Wij vernemen van initiatiefnemers die door de gemeente gekozen zijn voor de volgende fase dat er niets meer vernomen wordt van de gemeente. Op welke manier verloopt de communicatie en op welke termijn krijgen initiatiefnemers duidelijkheid? 4. Welke relatie hebben de winkelcentra van Venlo en Blerick inmiddels m.b.t. het Kazerneterrein gezien de ontwikkelingen omtrent corona? We verwachten de antwoorden binnen de vastgestelde termijn. Namens de CDA fractie, Tom Verhaegh

Uitslag is klote maar verklaarbaar

SP SP Venlo 18-03-2021 21:45

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/uitslag-is-klote-maar-verklaarbaarDe kiezer heeft gesproken en helaas is de uitslag niet zoals we gehoopt en verwacht hadden. Een teleurstelling, maar SP'ers geven niet op! We blijven knokken voor onze idealen, samen met de mensen en voor de mensen die ons de komende jaren hard nodig zullen hebben om Nederland eerlijker en socialer te maken.

 

Nu de stofwolken van de verkiezingen van 15-16-17 maart zijn opgetrokken en de uitslag definitief is, overzien we de gevolgen. VVD werd opnieuw de grootste, D66 en FvD wonnen flink net als enkele nieuwkomers. Felicitaties aan de partijen die wonnen! Wat je ook vindt van hun opvattingen, de kiezer heeft gesproken en daar moeten we het mee doen.

 

Dank aan alle SP-stemmers en iedereen die zich tijdens onze campagne heeft ingezet. We wisten dat het door de coronamaatregelen een bijzonder lastige campagne zou worden. Dat heeft zijn weerslag zeker gehad op de uitslag.

Want wij zijn de partij van de straat en van de actie. Als je dan niet de straat op kunt en mensen kan aanspreken, dan kun je ook moeilijker je boodschap verkondigen.

 

De SP komt in de Tweede Kamer met negen zetels en moest dus vijf zetels inleveren ten opzichte van de uitslag in 2017. Zo’n groot verlies zagen we niet aankomen. Blijkbaar hebben VVD op rechts en D66 op links veel kiezers naar zich toe weten te trekken, en daarmee ook andere partijen ‘leeggegeten’.

 

De in de media opgeklopte tweestrijd tussen VVD en PVV werd er door de kiezer eentje tussen wie de premier mag leveren; VVD (Mark Rutte) of D66 (Sigrid Kaag). Daarmee hebben veel kiezers strategisch en bewust op één van die twee gestemd. Dat heeft de SP, en vele andere partijen, stemmen gekost.

Daarmee worden onze successen in de Kamer, zoals onze strijd voor de zorg en het blootleggen van de kinderopvangtoeslagenaffaire, helaas niet beloond.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/uitslag-is-klote-maar-verklaarbaar

 

Nu maar hopen dat D66 goed met de bij de SP 'weggehaalde stemmen' omgaat. De uitslag maakt coalitievorming er niet eenvoudiger op. De huidige coalitie (VVD, CDA, D66, CU) kan door maar kent geen meerderheid in de Senaat.

CDA verloor fors maar lijkt nodig voor een meerderheid. CU (dat ook inleverde) kan ingewisseld worden voor een linkse partij maar GroenLinks (dat gehalveerd werd) lijkt geen optie en PvdA (dat met 9 zetels gelijk bleef op hun historische dieptepunt uit 2017) wil alleen aanschuiven met een andere links partij. En daar ligt een kans voor de SP.

Alle potentiële coalitiepartijen zullen hun huid duur verkopen. Als PvdA en SP nodig zijn kunnen zij de nodige eisen stellen om eindelijk met progressieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waarvoor we staan.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/03/uitslag-is-klote-maar-verklaarbaar

 

Nogmaals dank aan alle kiezers voor jullie stem op de SP! We zullen het vertrouwen niet beschamen. Deze uitslag is nu echt een tegenvaller. Nu balen we maar dadelijk gaan we weer vol aan de bak, met rechte rug en de kop omhoog.

En wie vindt dat de SP beter had verdiend... er is iets aan te doen: wordt nu lid van onze mooie beweging, dan gaan we samen verder bouwen aan iets moois en doen we het de volgende keer samen beter!

 
Bekijk ook:
Maak het verschil en word lid van de SP 19-03-2021, Omroep Venlo: Rutte krijgt in Venlo net wat meer stemmen dan Wilders 18-02-2021, Limburger: Alle Limburgse stemmen geteld, bekijk hier de uitslag in jouw gemeente 18-03-2021, Omroep Venlo: VVD ook in Venlo grootste partij 18-03-2021, Limburger: Limburgse kiezer blijft eigengereid: de provincie stemt bovengemiddeld rechts 17-03-2021, Limburger: Limburgse kiezers: VVD grootste, PVV royaal op twee