Nieuws van politieke partijen in Venlo inzichtelijk

4570 documenten

Steun de onmisbare beroepen: gratis bus vanuit Limburg

SP SP Venlo 19-09-2021 16:49

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/09/steun-de-onmisbare-beroepen-gratis-bus-vanuit-limburgAfgelopen jaar is duidelijk geworden wie het land overeind houden. Zorgverleners, schoonmakers, vuilnisophalers, kinderopvangmedewerkers, chauffeurs, leerkrachten en vele andere 'cruciale beroepen'. Zij stonden aan de frontlinie van de pandemie, konden niet thuiswerken en liepen grote risico's. Ze zijn onmisbaar maar vaak ondergewaardeerd: bescheiden inkomens, grote onzekerheden en hoge werkdruk. Verandering is nodig en wel nu. Klappen is niet langer voldoende. Veel cao's lopen af en in Den Haag regeert de chaos. Daarom organiseert de FNV op zaterdag 25 september de Dag van de Onmisbaren.

 

De Limburgse vakbondsman en SP'er Ron Meyer schreef het boek De Onmisbaren, een ode aan de sociale klasse die het land overeind houdt. Het veelbesproken boek heeft geleid tot een serieuze actiedag, georganiseerd door vakbond FNV op 25 september.

Dan staan zorgverleners, schoonmakers, vuilnismannen, kinderopvangmedewerkers, chauffeurs, postbezorgers en vele anderen samen op voor meer respect en waardering.

Ook hun klanten, patiënten, vrienden, familieleden en sympathisanten zijn van harte welkom.

 

25 september, 13:00 uur: Dag van de Onmisbaren 

Overal waar genoeg mensen mee willen, vertrekt een gratis vakbondsbus. Dat is in/nabij Limburg op dit moment in elk geval vanuit Heerlen, Maastricht en Eindhoven. De Limburgse SP roept alle leden op om de onmisbaren te steunen. 

  

Aanmelden (voor de gratis bus) of meer informatie via: www.fnv.nl/onmisbaren

  

Wie vanuit de SP in Limburg een actief steentje wil bijdragen aan deze belangrijke en sympathieke actie mag dat kenbaar maken via limburg@sp.nl 

 

Bekijk ook:
Steun de mensen die ons land overeind houden en kom op 25 september naar de Dag van de Onmisbaren in Rotterdam! 13-06-2021: tv-programma Buitenhof met Ron Meyer, Hoe de arbeidersklasse vergeten wordt

Vragen over komst megamestfabriek

SP SP Venlo 11-09-2021 10:19

Er zijn plannen om bij de grens van Blerick en Grubbenvorst de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland te gaan bouwen. Dit stuit op veel bezwaren. Omwonenden van de locatie waar de mestfabriek moet komen hebben zich uitgesproken tegen de komst. De SP wijst de komst af omdat de werkelijke problemen - het mestoverschot - er niet mee worden opgelost.

 

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het provinciebestuur van Limburg over deze kwestie. Gaan we het écht toestaan dat de grootste mestverwerker van het land wordt neergezet in kassengebied Californië, vlak bij Trade Port Noord, op de grens van Blerick en Grubbenvorst?

De kans is wel groot want de mestfabriek heeft eerder al een vergunning gekregen van de provincie. Daartegen heeft vereniging Behoud de Parel samen met omwonenden bezwaar aangetekend, ook in hoger beroep. De hoogste bestuursrechter (Raad van State) moet nog uitspraak doen.

 

Ondertussen moet RMS - de initiatiefnemer die de mestfabriek wil bouwen - ook nog een vergunning krijgen voor de Natuurbeschermingswet. Die vergunning is nog niet verstrekt door de provincie Limburg.

 

Het Duitse bedrijf RMS wilde ook in Groenlo (Gelderland) een vergelijkbare mestfabriek bouwen, maar daar stak de rechter een stokje voor omdat de provincie Gelderland (net als de provincie Limburg overigens) verzuimd had een Milieueffectrapportage (MER) te maken.

Provincie Gelderland heeft vervolgens besloten geen enkele vergunning te gaan verlenen. Die kans is er dus ook voor Grubbenvorst.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/09/vragen-over-komst-megamestfabriek

 

De plannen voor de Nederlandse mega-mestfabriek van RMS liggen er blijkbaar al sinds 2017. Intussen werd RMS overgenomen door WindVision, en dat bedrijf heeft de boel weer verkocht aan investeerder Black Rock, dat de plannen weer heeft doorverkocht aan WSB Energy BV.

Blijkbaar zagen die opkopers er geen heil in, maar WSB lijkt de prioriteit toch te leggen bij het realiseren van een mestfabriek aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst. Als die er al komt.

 

Want de vraag is of er nog wel behoefte is aan mestverwerking. In het vakblad 'De Boerderij' stond afgelopen maand dat de behoefte aan mestverwerking terugloopt en dat daardoor de druk op de verwerkingskosten groter wordt.   Verder krijgen nieuw opgestarte projecten hun capaciteit niet volgeboekt en wordt de looptijd van contracten verkort tot minder dan de eigenlijk benodigde tien jaar voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

Over de hele kwestie en koehandel heeft de SP nu vragen gesteld aan het Provinciebestuur. Zoals de vraag of de provincie wist van de vele wisselingen van eigenaren van de geplande mestfabriek? Was zij op de hoogte dat de lokale veehouderij inmiddels al veel geld heeft geïnvesteerd in dit megavergistingsproject en dat dit geld waarschijnlijk weg is, zonder dat de voorgespiegelde beloftes zijn ingelost?

 

De SP vindt dat dergelijke megavergistingsprojecten onhoudbaar zijn, zeker met de nieuwe inzichten over megastallen, bio-industrie en haar stikstofuitstoot. Het project is overbodig, ook door de vergrote capaciteit van mestverwerking elders.

 

 

Een ander gevaar is dat wanneer de stikstofuitstoot toeneemt, er haast geen woningen meer gebouwd mogen worden. Die uitspraak van de Raad van State zorgt daarmee voor grote problemen in de volkshuisvesting terwijl de gemeente Venlo tig plannen voor honderden nieuwe woningen klaar heeft liggen. Die zouden de prullenbak in kunnen wanneer die mestfabriek er zou komen!

 

Via een truc probeert de provincie samen met Ontwikkelingsmaatschappij Greenport daar een draai aan te geven door een depositiebank (stikstofbank), waarin niet gebruikte "stikstofrechten" (virtueel) worden opgeslagen.

Als er iets gebouwd moet worden dat leidt tot verdere stikstofuitstoot, kan de initiatiefnemer daarvan "diens deel aan uitstoot" verrekenen (salderen) met de "stikstofrechten", die in de "bank" virtueel zijn ondergebracht.

Hiermee houden we elkaar enorm voor de gek en spelen we met de gezondheid en welzijn van mens en milieu!

 

 

Ledenvergadering: SP doet mee aan de verkiezingen

SP SP Venlo 09-09-2021 21:54

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/09/ledenvergadering-sp-doet-mee-aan-de-verkiezingenVanavond hielden we een ledenberaad om het vooral met elkaar te hebben over de deelname van de SP aan de verkiezingen voor de gemeenteraad (maart 2022); of we wel of niet daaraan gaan deelnemen. Of zich daarvoor voldoende leden kandidaat en beschikbaar stellen. Net zo voor taken in ons afdelingsbestuur. De leden waren het volmondig met elkaar eens dat het zonde zou zijn om alles waar jarenlang voor gestreden is in de politiek uit handen te geven. Dus ja, de SP in Venlo gaat deelnemen aan de verkiezingen.

 

In de afgelopen maanden zijn de SP-leden in Venlo enkele keren bericht over de mogelijke deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, wat er daarvoor verwacht wordt en dan gedaan moet worden. Want niets is vanzelfsprekend, stond er in een brandbrief van het bestuur aan de leden.

 

Deelnemen aan verkiezingen lijkt makkelijk, misschien voor andere partijen maar voor de SP gaat het er om dat de afdeling haar basis op orde heeft, actief is, weet wat er speelt onder de mensen en in de buurten, actieve leden een actieve SP-afdeling vormen, bestuursfuncties ingevuld zijn en er voldoende leden zich kandideren voor een plek op de kieslijst en om onze inwoners en kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/09/ledenvergadering-sp-doet-mee-aan-de-verkiezingen

 

Na een goede discussie met elkaar konden de aanwezige leden stemmen over de deelname, en daarmee wat er nodig is om ook het vervolgproces te doen slagen. Haast unaniem spraken de leden zich uit dat de SP zou moeten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

 

Op 25 november is een volgende ledenvergadering waarop vervolgens gekozen wordt over de lijsttrekker en de samenstelling van de kandidatenlijst. Tot november is er extra tijd om de kieslijst te vervolmaken met een geschoolde en/of ervaren top-10 en kunnen leden zich aandragen als lijsttrekker.

Noteer dus alvast 25 november voor het ledenberaad waarop de lijsttrekker wordt gekozen die zijn/haar team kan presenteren waarmee we de verkiezingen ingaan.

 

De leden zijn aan zet, om zich te kandideren of mensen aan te dragen, maar ook omdat zij het laatste woord hebben wie de SP-lijst in Venlo gaat aanvoeren en hoe de samenstelling van de kandidatenlijst wordt.

 

 

Van de huidige fractie hebben Angelique Weingarten en Stefan Hugues aangegeven in een goed team samen door te willen gaan. En ook onze wethouder Alexander Vervoort vertelde graag zijn werk af te willen maken en nog eens vier jaar voor de SP in het college van B&W aan de slag te gaan. Om als SP’ers samen Venlo verder te verbeteren, sociaal te houden met menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

 

In 't Raodhoes in Blerick was er tijdens de ledenvergadering naast bovenstaande zaken ook aandacht voor de aanstaande regioconferentie (Roermond, 16 oktober) waar de afvaardiging voor werd gekozen die namens de Venlose leden zich kunnen uitspreken over de wijziging van ons beginselprogramma ‘Heel de mens’.

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/09/ledenvergadering-sp-doet-mee-aan-de-verkiezingenOok werd de voordracht van de leden van het landelijke partijbestuur aangestipt (die tijdens het partijcongres in december worden gekozen) en werd ons lid Marc van den Berg gekozen als nieuw algemeen bestuurslid van de SP-Venlo.

 

Bekijk ook:
19-08-2021: Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers 20-04-2021: Scholing voor gemeenteraadsleden 09-04-2021: Ledenavond geeft stof tot nadenken

Bijeenkomst Denktank over de campagne

SP SP Venlo 02-09-2021 12:16

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/09/bijeenkomst-denktank-over-de-campagneLeden en sympathisanten bespreken een actueel onderwerp. Deze keer (op 14 september) willen we het onder meer hebben hoe we het besluit van de ledenvergadering van 9 september (of we wel of niet meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2022) gaan uitvoeren.

 

Elke eerste dinsdag van de maand komt de Denktank bijeen. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake. Alle ideeën voor een thema zijn welkom. Meld je even aan als je wilt meedoen, dat kan via e-mail, dan zorgen wij voor koffie en thee en een passende zaal.

 

Deze keer willen we  onder meer met elkaar van gedachte wisselen over hoe we het besluit van de ledenvergadering van 9 september, of we wel of niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, gaan uitvoeren en hoe dan de campagne daarvoor vorm moet krijgen.

 

In het kort hoe en waar:

Datum: Dinsdag 14 september 2021 Tijd: 20:00 uur Waar: Ruimte 1.9 in het stadskantoor (Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo)

 

Let op: Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze bijeenkomst mogelijk plaats via beeldbellen of in een ruimte met afstand tot elkaar. Vooralsnog hebben we een ruimte in het stadskantoor gereserveerd. Mocht het anders worden dan mailen we de aangemelden en komt het in de Agenda op deze website te staan.

 

Bekijk ook:
30-08-2021: Algemene Ledenvergadering mbt verkiezingen 19-08-2021: Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers 20-04-2021: Scholing voor gemeenteraadsleden 09-04-2021: Ledenavond geeft stof tot nadenken Meer informatie wat de Denktank is en doet

Algemene Ledenvergadering mbt verkiezingen

SP SP Venlo 30-08-2021 18:46

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/08/algemene-ledenvergadering-mbt-verkiezingenWe houden een ledenberaad om het vooral met elkaar te hebben over de deelname van de SP aan de verkiezingen voor de gemeenteraad (maart 2022), en of we wel of niet daaraan gaan deelnemen. Of we daarvoor voldoende leden zich kandidaat en beschikbaar stellen. Net zo voor taken in ons afdelingsbestuur. Die beiden thema's zullen de belangrijkste onderwerpen zijn om te bespreken met elkaar.

  Onlangs ontvingen de leden een tweede brandbrief over de mogelijke deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In de brief noemden we 9 september als de dag waarop de leden hun beslissing kunnen nemen over de deelname of niet.

 

Daarnaast zullen we tijdens de ledenvergadering ons buigen over drie belangrijke landelijke zaken richting het partijcongres:

De resultaten van de ledenenquête over Heel de Mens (vanaf 7 september te vinden op SPnet). De voordracht van de leden van het partijbestuur. De afvaardiging voor regioconferenties in oktober.

De hele planning onderweg naar ons congres op 11 december 2021 is te vinden op de afgeschermde ledenwebsite SPnet.

 

Nogmaals in het kort hoe en waar:
Wat: Ledenvergadering Datum: Donderdag 9 september 2021 Aanvang: 19:30 uur Waar: 't Raodhoes, Antoniusplein 2, 5921 GV Blerick

 

We zitten in een zaal in 't Raodhoes te Blerick. Start om 19:30 uur, binnenlopen kan vanaf 19:00 uur, ontvangst met koffie of thee en een stukje vlaai, en na afloop een borreltje.

 

 

Succesvolle actie 'Harten voor de zorg'

SP SP Venlo 28-08-2021 17:16

Vandaag hielden we bij de speeltuin aan de Tollenstraat in Blerick een actie voor het personeel in de zorg. Dit deden we om aandacht te vragen voor de situatie van zorgverleners, die maar niet verbeterd wordt. Het kabinet kan een eerlijke beloning voor zorgmedewerkers regelen. Maar ondanks acties, applaus en aangenomen moties weigert het demissionaire kabinet nog steeds. Dus er moet een tandje bij!

 

Bij speeltuin 'Ôs Blie Riëk' in Blerick werd een rommelmarkt gehouden, waar de SP ook mocht staan met haar actie. Naast spelende kinderen en de verkoop van gebruikte spullen stonden we met onze herkenbare rode tent voor de zorgactie. Iedereen kon hiervoor papieren hartjes invullen.

Met deze ‘Harten voor de Zorg’ dragen we de zorg een warm hart toe. Natuurlijk was de actie ook om een leuk praatje te maken, gezellig te kletsen en er een klein feestje van te maken.

 

De actie vandaag was een groot succes. We hadden veel gesprekken en kregen vooral hele positieve reacties op onze actie en aanwezigheid. Daarnaast konden we nieuwe leden inschrijven voor de SP, en wezen we mensen op onze SP-Hulpdienst.

 

Ook u kan helpen om de druk op te voeren door ‘Harten voor de Zorg’ te steunen. Teken hier de online petitie die aan het kabinet in Den Haag wordt aangeboden.

 

Het doel van deze actie is om op woensdag 15 september (de week voor Prinsjesdag) extra druk op het demissionaire kabinet te zetten, om nu eindelijk de aangenomen motie voor hogere salarissen in de zorg én meer collega’s uit te gaan voeren. Die dag zal er een kleine demonstratie zijn in Den Haag. We confronteren daar het demissionaire kabinet met de 360.000 steunbetuigingen onder onze petitie door middel van een enorm spandoek. De ‘Hartjes voor Zorg’ zijn een extra middel om de actualiteit én urgentie te benadrukken.

 

Samen zetten we de broodnodige strijd voor meer waardering en meer collega’s in de zorg door.

 

Bekijk ook:
Teken de online petitie voor de zorg 05-09-2020: Actiedag met oude ambulance in Venlo: zorgverleners verdienen meer dan applaus! Teken de petitie ‘Onze zorg verdient meer dan alleen applaus’

 

Actie 'Hartjes voor de zorg'

SP SP Venlo 23-08-2021 18:07

Op dinsdag 21 september is het Prinsjesdag, de dag dat het demissionaire kabinet de plannen voor het komend jaar bekend maakt én dus een eerlijke beloning voor zorgmedewerkers kan regelen. Ondanks acties, applaus en aangenomen moties weigert het demissionaire kabinet nog steeds. Dus er moet een tandje bij! Zaterdag 28 augustus houden we daarvoor een actie op de rommelmarkt bij speeltuin 'Ôs Blie Riëk'.

 

Op 15 september organiseren we als SP een nieuw moment met zorgverleners in Den Haag om aandacht te vragen voor hun situatie maar niet verbeterd wordt.

 

Ook u kan helpen om de druk op te voeren door ‘Harten voor de Zorg’ te steunen. Teken de online petitie die vervolgens op 15 september in Den Haag wordt aangeboden.

Ook kunt u aanstaande zaterdag papieren hartjes invullen bij speeltuin 'Ôs Blie Riëk' (Tollenstraat 1b Blerick). Daar is namelijk die dag een rommelmarkt vanaf 09:00 uur. Wij zijn daar aanwezig met onze goed zichtbare SP-partytent.

 

Met de ‘Harten voor de Zorg’, die ter plekke ingevuld kunnen worden, dragen we de zorg een warm hart toe. Uiteraard staan we er dan ook om een leuk praatje te maken met de mensen die op die dag aanwezig zijn.

Het is vooral de bedoeling om er een gezellige dag van te maken en hopen uiteraard op veel belangstelling.

 

 

Het doel van deze actie is om op woensdag 15 september (de week voor Prinsjesdag) extra druk op het demissionaire kabinet te zetten, om nu eindelijk de aangenomen motie voor hogere salarissen in de zorg én meer collega’s uit te gaan voeren.

 

Op 15 september zal er een kleine demonstratie zijn in Den Haag. We confronteren daar het demissionaire kabinet met de 360.000 steunbetuigingen onder onze petitie door middel van een enorm spandoek. De ‘Hartjes voor Zorg’ zijn een extra middel om de actualiteit én urgentie te benadrukken.

 

Samen zetten we de broodnodige strijd voor meer waardering en meer collega’s in de zorg door.

 

Bekijk ook:
 
05-09-2020: Actiedag met oude ambulance in Venlo: zorgverleners verdienen meer dan applaus! Teken de petitie ‘Onze zorg verdient meer dan alleen applaus’.

 

Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers

SP SP Venlo 19-08-2021 12:10

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/08/gezocht-sp-volksvertegenwoordigersOp straat, in de buurt en in de gemeenteraad: SP’ers strijden samen met onze inwoners voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In 2022 willen we een stap vooruit zetten in de Venlose raad. Daar hebben we sterke SP’ers voor nodig die in de campagne én als volksvertegenwoordiger opvallen.

 

 

Meld je aan

Wil je namens de SP in de nieuwe gemeenteraad? Meld je dan aan. Je moet wel SP-lid zijn/ worden, in de gemeente Venlo wonen, en mee willen doen aan onze afdrachtregeling. Stuur een gemotiveerde aanmelding naar het afdelingsbestuur (geeft het door aan de te vormen kandidatencommissie), via Petra Raijer: venlo@sp.nl

 

Wie

Er is geen profiel van de kandidaat. Wel moet je realistische verwachtingen hebben over wat je gaat doen als je in de gemeenteraad komt. De SP combineert fractie met actie: jij dus ook. Je moet voldoende kunnen bijdragen aan raadsdebatten, het stellen van (kritische) vragen, het doen van verbetervoorstellen, contacten in de gemeente (wijken, buurten, dorpen, stadsdelen), verbinding met bewegingen, overleg binnen SP-verband, eventueel overleg met andere coalitie- en oppositiepartijen.

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/08/gezocht-sp-volksvertegenwoordigersDat vereist tijd en inzet. Je doet het naast je eventuele werk, veelal in de avonduren. De meeste raadsleden kunnen dit trouwens goed combineren. Je krijgt een vergoeding en draagt een deel daarvan af via de SP-solidariteitsregeling (hiervan worden campagnes, acties en de gratis scholingen bekostigd en het komt ten goede van onze vrijwilligers die zonder vergoeding ook veel werk verzetten).

Je bent bereid cursussen te volgen die je helpen een goede SP-volksvertegenwoordiger te worden. Kortom: je hebt zin om aan te pakken.

 

Meerdere typen kandidaten

Natuurlijk zoeken we een lijsttrekker en mensen die meteen aan de slag willen in de gemeenteraad. Maar ook als je wat verderop op de lijst wil, is het goed je alvast aan te melden. Dat heet ‘onverkiesbaar’ maar is niet vrijblijvend. Je moet aan de eisen voldoen en bij een super-uitslag kan er natuurlijk een beroep op je worden gedaan. In principe hanteren we de lijstvolgorde, ook bij voorkeursstemmen.

 

Onze etalagekast

De Kieswet staat ons toe om een veel langere kandidatenlijst in te dienen dan strikt nodig is voor gekozenen, aanvullende commissieleden, tussentijdse opvolgers en tijdelijke vervangers. Lager geplaatste kandidaten dienen als aanbevelingscomité, de etalage van wie we in huis hebben. Heb je bijvoorbeeld een goed netwerk of op een andere manier een aardige publieke bekendheid, geef je dan op. Dat bespaart de kandidatencommissie extra zoekwerk in het slotstadium.

 

Planning

Meld je zo snel mogelijk aan. Door de vakantieperiode hebben het bestuur en de kandidatencommissie een strakke planning; vroege aanmeldingen helpen ons alle gesprekken op tijd gedaan te hebben. Je kunt je dus nu al melden, laat het dan vóór 09 september aan ons weten via afdelingsvoorzitter a.i. Petra Raijer: venlo@sp.nl

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/08/gezocht-sp-volksvertegenwoordigersOp donderdag 9 september zal tijdens de ledenvergadering (uitnodiging volgt) besproken worden of er voldoende leden zich kandidaat willen stellen, en of we daarmee deel kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen (in maart 2022).

 

Eerst meer weten?

Als je nog twijfelt of vragen hebt, of wil je eerst meer informatie? Ook daarvoor kun je terecht bij Petra Raijer, of bij fractievoorzitter Angelique Weingarten of wethouder Alexander Vervoort (klik op hun naam voor de contactgegevens).

 

In het kort:* gemotiveerde aanmelding liefst met cv * vóór 9 september sturen naar Petra Raijer: venlo@sp.nl * vragen of meer info: Petra Raijer, Angelique Weingarten en/of Alexander Vervoort.

 

Bekijk ook:
20-04-2021: Scholing voor gemeenteraadsleden 09-04-2021: Ledenavond geeft stof tot nadenken

 

Denktank 10 augustus Buurtcampagne Klingerberg

SP SP Venlo 28-07-2021 12:44

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/07/denktank-10-augustus-buurtcampagne-klingerberg
Iedere maand organiseren we een Denktank. Op 13 juli hebben we tijdens de Denktank een kloptraining gedaan; een oefening om in gesprek te gaan met mensen aan de deur over een onderwerp dat speelt in hun buurt. Bij de volgende Denktank van 10 augustus willen we de kloptraining in praktijk gaan toepassen.

 

Wanneer, waar en wat

Dinsdag 10 augustus aanstaande gaan we vanaf 19:00 uur in de Blerickse wijk Klingerberg langs de deur om te peilen wat er in die buurt speelt.

We gaan in gesprek met mensen die hun verhaal willen vertellen over de buurt die voor hen belangrijk is.

zodat je zo goed mogelijk en met zoveel mogelijk plezier informatie over de buurt kunt verzamelen, samen met andere vrijwilligers.  

Start

We beginnen bij de supermarkt aan Op den Akker 3 (5925 CD Blerick) waar we bij elkaar komen tussen 18:45 en 19:00 uur.Na een kort overleg over onze aanpak, delen we de hesjes, klemborden en pennen uit en gaan we in paren op pad. Na een uur, maar niet langer dan anderhalf uur, komen we weer bij elkaar bij de supermarkt en houden we een korte nabespreking. Dan kun je ook de klemborden en hesjes weer inleveren.

 

Meedoen?

Laat het ons alsjeblieft weten of je meedoet op 10 augustus via e-mail: venlo@sp.nl. Je mag natuurlijk ook tussen 18:45 en 19:00 uur bij de supermarkt aan Op den Akker aanlopen en ons verrassen. Uiteindelijk kunnen we alleen met zoveel mogelijk deelnemers, zoveel mogelijk informatie verzamelen over wat er speelt in de buurt van de Klingerberg.

 

De Denktank is het politiek platform en de kern van de afdeling. Leden en ook SP-sympathisanten komen elke maand bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over de politieke ontwikkelingen in het algemeen en de standpunten en doelen hierover van de SP in het bijzonder. Dat kan gaan over zaken die met de eigen gemeente te maken hebben maar ook landelijke zaken kunnen aan de orde komen. Ook kan de Denktank het bestuur en de fractie ondersteunen en deze prikkelen.

 

Tussen hoop en vrees, het hoogwater hield iedereen in zijn greep

SP SP Venlo 19-07-2021 10:43

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/07/tussen-hoop-en-vrees-het-hoogwater-hield-iedereen-in-zijn-greepHet water van de Maas is langzaam aan het dalen. Evacuees kunnen weer naar huis. De extra dijken, nooddijken en andere maatregelen kunnen bijna opgeruimd worden. Er zal nog wel hier en daar overlast zijn en wegafsluitingen maar dat is het minste als je ziet welke prestatie er geleverd is de afgelopen dagen. De crisis lijkt op z’n einde te lopen maar het gevaar is nog niet voorbij.

 

Onze SP-wethouder Alexander Vervoort hielp de afgelopen dagen mee, van zandzakken vullen, maatregelen bekijken tot overal met mensen praten en hen een hart onder de riem steken.

https://venlo.sp.nl/nieuws/2021/07/tussen-hoop-en-vrees-het-hoogwater-hield-iedereen-in-zijn-greep
Hij verteld: “Zo’n hoogwater in de zomer had niemand kunnen voorspellen. De enorme watervlakte was indrukwekkend om te zien en tegelijkertijd beangstigend. Het had ook hier enorm mis kunnen gaan.”

 

Het Maaswater stond op sommige plekken net onder de rand van schotten en dijken. De genomen maatregelen hebben gelukkig gewerkt. Het was op sommige plaatsen kritiek maar het is gelukt om binnendijks op verreweg de meeste plekken het goeddeels droog te houden.

Vervoort: “Daarvoor werden tienduizenden zandzakken gevuld, verplaatst en gelegd. Schotten werden nog nooit zo hoog opgebouwd. Dijken werden verstevigd en opgehoogd. Extra dijken bijgebouwd, nooddijken soms dwars over straten aangelegd. In korte tijd is een topprestatie geleverd.”

 

“Lof en dank voor de spontane acties vanuit ondernemers en buurtbewoners, verenigingen en heel veel vrijwilligers, die meehielpen om het water buiten te houden.”

“Naast de hulp van de hulpdiensten, Waterschap, Veiligheidsregio, gemeente Venlo, Reddingsbrigade, Defensie en ook vanuit Duitsland kwamen hulptroepen meehelpen. Dit lijstje is vast niet compleet maar aan allen: Veel dank!”

“Zonder al deze mensen, de saamhorigheid, betrokkenheid en tomeloze inzet had de situatie er heel anders uitgezien. Samen konden we deze crisis aan.”

 

Video YouTube: Dutch MarkyMark 'Watersnood Limburg 2021 Belfeld tot Venlo'

 

Met het zakken van het water verdwijnt ook de tegendruk en dat maakt dat bijvoorbeeld de kans op verzwakken of schade aan dijken aanwezig. Daarom blijven die onder inspectie. Pas als het hoge water verdwenen is en ook het grondwater weer op normaal peil is, weten we zeker dat alles weer richting ‘normaal’ gaat en er bijvoorbeeld niet alsnog kelders vollopen.

 

En dan komt het moment van het opruimen, schoonmaken, de schade bezien en repareren. Aan iedereen die getroffen is wensen we veel sterkte toe.

 

We gaan door en gaan ook weer genieten van de Maas, die zo mooi is en ons zo veel moois brengt maar zich de afgelopen week van haar grilligste en gewelddadige kant liet zien.

Dat maakt ook dat we alert moeten blijven en dat de al jaren geleden geplande (flexibele) dijkversterkingen in met name Steyl en Arcen snel gerealiseerd gaan worden. De Provincie en Waterschap moeten nu inzien dat langer wachten grote gevolgen kan hebben.