Nieuws van politieke partijen in Zoetermeer inzichtelijk

5556 documenten

Theo Alkemade beëdigd tot wethouder

CDA CDA Zoetermeer 01-07-2020 10:47

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond (30-06-2020) is Theo Alkemade door burgemeester Verkleij officeel beëdigdtot wethoudernamens het CDA. Wij wensne Theo veel succes en veel plezier toe in zijn nieuwe functie.

Steun voor oproep D66 om wijkbibliotheek te behouden

D66 D66 GroenLinks CDA Zoetermeer 01-07-2020 09:20

D66 Zoetermeer is blij dat de motie, die oproept tot behoud van zowel bibliotheekfunctie als ontmoetingsplek in de wijken Rokkeveen en Oosterheem, is aangenomen.

D66 raadslid Frank Schoonbeek, ‘de afgelopen tijd hebben we allemaal gevoeld hoe belangrijk contact met andere mensen is voor het welbevinden. We hoorden dat ook terug in onze gesprekken met inwoners. Als gemeente moeten we hierin een stimulerende en faciliterende rol spelen. We moeten nu echt aan de slag met de Huizen van de Wijk en wat is er dan logischer om bestaande ontmoetingsplaatsen te gebruiken om dit ‘wijkgericht werken’ vorm te geven. Met deze Huizen van de Wijk kunnen we sociale cohesie bevorderen, eenzaamheid bestrijden, laaggeletterdheid tegengaan en digitale vaardigheden vergroten. We zijn daarom blij dat we van een groot aantal partijen de steun hebben gekregen voor deze motie.’

Fractievoorzitter van D66 Gernand Ekkelenkamp: ‘Met de motie, die mede is ingediend door GroenLinks en het CDA, zoomen we specifiek in op drie wijken: Oosterheem om daar een ‘Huis van de Wijk’ (met bibliotheekfunctie) te creëren, onderzoek doen naar de mogelijkheden om in de wijk Seghwaert een ‘Huis van de Wijk’ te realiseren en Rokkeveen waar de bibliotheek in staat gesteld wordt om die vestiging om te vormen tot ‘Huis van de Wijk’.

Zonder onze zorg zijn wij nergens!

SP SP VVD D66 CDA ChristenUnie Zoetermeer 30-06-2020 18:12

Onbegrijpelijk is dit. In de Tweede Kamer is er voor de derde keer gestemd over SP voorstel voor een structureel betere waardering van zorgverleners. Want na al het applaus en de bonus, is het tijd voor echte verandering. We wisten al hoe belangrijk het werk is dat onze zorgverleners doen, maar de coronacrisis heeft dit nogmaals onderstreept. Zonder onze zorg zijn we nergens.

https://twitter.com/MarijnissenL/status/1276193804337414147?s=08

Daarom zeggen veel zorgverleners dat het wegstemmen van het voorstel door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voelt als een klap in het gezicht van de zorg in plaats van klappen voor de zorg. Een behoorlijk deel van de zorgverleners overweegt zelfs uit de zorg te vertrekken. Dat zou een ramp zijn, want er zijn juist tienduizenden collega’s in de zorg extra nodig.

Maar alleen praten en praten en aangeven en benoemen heeft geen zin. Samen opstaan en zorgen voor verandering wel. Al bijna 100.000 mensen doen mee en steunen de eisen in onze petitie: meer waardering voor de zorg en andere cruciale beroepen. Dat kan door grote bedrijven hun eerlijke deel te laten betalen. Ondersteun onze petitie op www.beloondehelden.nl

Op 5 september komen we samen in actie. Doe mee en meld u aan op  https://doemee.sp.nl/zorgactie

In Zoetermeer starten wij een actie om steun op te halen voor de petitie. Posters en flyers zijn besteld, wenskaarten liggen bij de drukker. Wij gaan een avondje ouderwets plakken zodra de posters binnen zijn. De andere acties die in de pen zitten, gaan we nog niet verklappen.

Video of Oproep onderteken petitie beloon de helden

SP voorzitter Jan Velner: ‘De waardering voor onze zorg is nu terecht heel groot. Maar het mag niet alleen bij applaus blijven. Zorgverleners verdienen meer waardering. Niet alleen de waardering is belangrijk, ook de marktwerking moet eruit.  Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker we staan. Daarom gaan wij de petitie goed onder de aandacht brengen”.

De zorg heeft volop de rekening van de vorige crisis betaald. Er is toen veel bezuinigd op de zorg, veel zorgmedewerkers zijn in de afgelopen jaren ontslagen en de werkdruk en bureaucratie in de zorg zijn toegenomen.

 De SP wil dat de markt uit de zorg wordt gehaald. ‘De zorg is geen markt. Tijdens deze coronacrisis zien we dat samenwerking, en niet concurrentie in de zorg het beste werkt. Als het nu kan dan kan het na de crisis ook,’ zegt Marga, vrijwilligster SP

Ook de lonen blijven al jaren achter. De SP wil dat de rekening komt te liggen bij de grote bedrijven, en dat die ook hun eerlijke deel meebetalen aan dat wat van ons allemaal is. Marga: ‘Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze 'vitale' beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.’

Gouden middelvinger voor arrogante minister Ollongren

SP SP Zoetermeer 26-06-2020 22:28

Vandaag demonstreerden honderden huurders digitaal voor de ingang van de Tweede Kamer onder de leus 0 is genoeg. De huurders, ondersteund door de SP, riepen minister Ollongren op om de huurverhoging te stoppen. De huurverhoging staat al weken ter discussie en werd besproken tijdens de ministerraad. Na de ministerraad wilde de minister de huurders echter niet te woord staan, en maakte zich snel per auto uit de voeten.

Miranda Hagen uit Gouda die als huurder aanwezig was bij de demonstratie: 'Ik vind het erg jammer dat de minister niet even langs wilde komen om naar ons verhaal te luisteren. Ik ga straks gewoon € 300,- per jaar meer huur betalen. Naast die kosten hebben we ook nog de zorgkosten die de pan uit rijzen en de energierekening en ook voor eten en drinken betaal je meer. Het moet gewoon stoppen dit.' Jolande Raspe uit Groningen vult aan: 'Ik betaal per 1 juli 5,1% meer huur. Elke maand € 28,- meer. Deze absurde huurverhoging is alleen maar om extra inkomsten te krijgen. Juist nu, in de coronacrisis, besluit Huismeesters de huren maximaal te verhogen. Waarom ontkent de minister dat er een groot probleem is?'

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'De minister is laf dat ze de huurders niet te woord wilde staan. Als je midden in de coronacrisis de huren nog verder verhoogt ,heb dan op zijn minst de moed om huurders dat ook uit te leggen. Maar nu ging ze er als een haas vandoor. Maar we zullen ons samen met de huurders natuurlijk blijven verzetten tegen deze huurverhoging. Huurder Marga uit Zoetermeer had de eer om de gouden middelvinger aan te bieden aan de arrogante minister.Ze kan deze ophalen bij onze fractie in DenHaag. Niet alleen steekt ze een middelvinger op naar de huurders die dankzij haar beleid in de problemen komen, maar ook een middelvinger naar onze democratie. Als volksvertegenwoordiger voer je de wens van de meerderheid uit. Punt.

De Eerste Kamer riep minister Ollongren tot tweemaal toe op om de huren te bevriezen, waarna een motie van afkeuring volgde toen deze oproepen niet werden uitgevoerd. Maandag zal de minister komen met een brief waarin ze uitlegt wat ze gaat doen. De Eerste Kamer kan op basis daarvan besluiten om nogmaals het debat hierover te voeren.

SP-leider Lilian Marijnissen riep digitaal tijdens de demonstratie huurders op om door te gaan met de acties: 'Het verhogen van de huren is in deze tijd van crisis onnodig en asociaal. Het wordt hoog tijd dat minister Ollongren gaat luisteren naar de huurders en naar de democratie: ze moet ons in de Eerste Kamer aangenomen voorstel om de huren niet te verhogen uitvoeren.' De komende periode zullen er meer acties van huurders volgen om het kabinet en verhuurders op te roepen de huurverhogingen te stoppen en terug te draaien.

Video of Honderden huurders demonstreren, minister gaat er vandoor

 

Huurders staan op in heel Nederland

SP SP Zoetermeer 26-06-2020 16:23

0% huurverhoging is genoeg. Dat vinden ook 322 Zoetermeerse huurders die zich hebben uitgesproken via sp.nl/stopdehuurverhoging. Daarom hebben een aantal van deze huurders de vuile was buiten gehangen op woensdag 24 juni om 11.00 voor het kantoor van Vestia in Zoetermeer. Een aantal dozen waar straks huurders noodgedwongen in moeten gaan wonen, stonden opgesteld tegenover het kantoor van Vestia in Zoetermeer. Woordvoerster Monique overhandigde de medewerkster van de woningcorporatie de sleutels. “Geef even door aan de beleidsmakers in Rotterdam dat het water ons aan de lippen staat. Nog even en we moeten de woning uit om in een doos te gaan wonen”. Huurders draaien nog altijd op voor de vorige crisis. Zij moeten vanaf 1 juli weer een huurverhoging betalen. Daar hebben zij genoeg van. Daarom doen huurders, bijeengebracht door de SP, overal in het land deze week tijdens de ‘nationale actieweek tegen de huurverhoging’ dit soort acties.

Vrijdag 26 juni is er een digitale demonstratie waarin minister Ollongren mag komen uitleggen waarom de verhogingen blijven doorgaan. Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid SP heeft haar uitgenodigd.

Miranda, één van de huurders: ‘Op 1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen door de coronacrisis de inkomsten terug. Wéér een huurverhoging doorvoeren is oneerlijk’.

De afgelopen weken meldden zich meer dan 20.000 huurders als Monique bij de SP. In tientallen steden laten zij nu van zich horen, van Amsterdam tot Doetinchem, van Groningen tot Heerlen. Zo ook in Zoetermeer. Jan Velner, voorzitter van de SP in Zoetermeer: ‘‘Sinds 2013 is de huur met gemiddeld 18,5% gestegen. Deze huurexplosie komt niet uit de lucht vallen. Politici maakten van wonen een markt. We zitten nu in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Particuliere verhuurders willen hun winst maximaliseren en huurders van woningcorporaties betalen nog altijd voor de vorige crisis vanwege de verhuurderheffing, die is ingevoerd om de schatkist te vullen na de redding van de banken in 2008. Zonder die huurdersbelasting zouden de huren maandelijks € 70, - lager zijn. Het is hoog tijd om de zoveelste huurverhoging te stoppen en de markt uit onze volkshuisvesting te halen. Woningen zijn niet om winst mee te maken, maar om in te wonen.”

In de Eerste Kamer stemde tot twee keer toe een meerderheid voor het stopzetten van de huurverhoging, maar minister Kasja Ollongren van Wonen weigert het SP-voorstel uit te voeren. De acties van de SP en de huurders verhogen de druk op de minister, die het toch al moeilijk heeft. Fractievoorzitter Ivan Bèij: ‘Ollongren regeert het land zonder te luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders, die direct in de problemen komen door haar keuze. Het is hoog tijd dat ze stopt met de baron te spelen en gaat luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders. Ze moet de huurverhoging stoppen. Doet ze dat niet, dan brengt ze zichzelf in de problemen.’

Huurders die zich willen aansluiten bij de acties, kunnen zich melden via sp.nl/stopdehuurverhoging.

 

                                                                                                                                   

Voorjaarsdebat: Beleidsarme Perspectiefnota

PvdA PvdA Zoetermeer 25-06-2020 10:50

Spreektekst PvdA Perspectiefnota 2020 “Samen verder: investeer in Zoetermeer”

Datum:  22 juni 2020, 1e termijn Woordvoerder: Margot Kraneveldt (Onderaan de pagina treft u de links aan naar de stukken; gesproken woord geldt.)

Voorzitter,

https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/voorjaarsdebat-beleidsarme-perspectiefnota/Wie had vier maanden geleden kunnen denken dat een piepklein virusje zo’n mega-impact op ons leven zou hebben? Corona is een maatschappelijke en economische mokerslag gebleken.

De Partij van de Arbeid wil allereerst aan iedereen die is getroffen door corona haar medeleven en steun uitspreken. En onze enorme waardering en dankbaarheid aan de mensen in diverse cruciale beroepen, die in onze stad zo hard hebben gewerkt om voor onze inwoners te zorgen en ons voor te bereiden op de hopelijk tijdelijke 1,5 meter-samenleving. Recht vanuit ons hart: dankjulliewel!

Het is nu juni 2020. We mogen weer op een terrasje gaan zitten, naar de bioscoop, en hopelijk gauw weer vaker naar oma en opa in het verpleeghuis en op vakantie. Dat biedt hoop. Maar er is nog geen vaccin, een tweede uitbraak kan volgen, en onze economie is aan diggelen geslagen. Voor veel mensen is het maar de vraag of ze hun favoriete werk kunnen voortzetten. Of ze nog een baan zullen hebben. En als ze zonder werk zijn komen zitten, of ze snel weer aan de slag kunnen.

Hoe komen we samen sterker uit deze crisis, dát is nu de vraag. Wordt als er een vaccin is alles weer als vanouds, of gaan we sommige dingen anders doen? Never waste a good crisis… Die vraag heeft het college via een corona-impactanalyse bij ons neergelegd. Ons wordt een keuze gepresenteerd tussen ‘schadeherstel of nieuwe patronen, tussen aanpak van pijnpunten of integrale aanpak van vraagstukken, tussen ad hoc bijdragen of anticyclisch investeren’. Maar natuurlijk is het niet óf óf, maar én én. Of soms het een, soms het ander. Over deze vraag moeten we zeker bij de begroting stevig het debat aangaan.

Die impactanalyse is zoals het college zelf zegt ‘een momentopname op basis van de huidige beschikbare kennis’. De prognoses liegen er echter niet om:

–  De economische crisis raakt ook Zoetermeer hard en diep –  Kwetsbaren worden zwakker, nieuwe kwetsbaren komen erbij –  De tweedeling wordt verscherpt, kansen worden ongelijker –  Er is meer onzekerheid over de woningmarkt

Voor de PvdA is het duidelijk. Een sterke en daadkrachtige overheid, ook lokaal, moet nu de regie pakken om Zoetermeer door deze crisis heen te loodsen. Maar niet zonder het democratische debat in de raad.

Dat de Enecogelden deels gebruikt gaan worden om de genomen coronanoodmaatregelen te bekostigen en om te zorgen dat voorzieningen niet omvallen en we de begroting voor 2021 sluitend kunnen maken, kan op steun van de PvdA rekenen.

Maar deze gelden zijn geen zak van Sinterklaas waaruit we te pas en te onpas tekorten kunnen bijpassen om dan te ontdekken dat de cadeautjes op zijn en onze financiële stoomboot op ramkoers ligt. Wat ons betreft worden de resterende Enecogelden in een brede bestemmingsreserve gestort, waar alleen goed gemotiveerd een beroep op kan worden gedaan.

Met de actie “Wat zou u doen met 95 miljoen” heeft de PvdA kort voor de crisis onze inwoners gevraagd waaraan zíj de Enecogelden wilden besteden. 405 mensen hebben gereageerd. Zij willen graag een deel opzij zetten, op de korte termijn 48 miljoen uitgeven en de woningnood oplossen, betere zorg geven aan jong en oud,  meer veiligheid en mensen in armoede helpen. En o ja: absoluut een nieuw zwembad! Wij zullen voor de begroting een vervolg geven aan deze actie door nogmaals een enquête te houden, maar dan mét de kennis van corona.

Wat we in ieder geval níet moeten doen, voorzitter, is de fout maken om in Zoetermeer de hand op de knip te houden. Juist nu is het aan de lokale overheid om te investeren in de stad. Niet alleen in geld, maar ook in aandacht en focus.

Onze aandacht en focus gaat allereerst uit naar mensen met onzekere contracten en met een laag inkomen, mensen met een beperking en kinderen met achterstanden. Zij worden extra hard geraakt door de crisis. Juist nu willen wij solidair zijn met onze meest kwetsbare inwoners.

De PvdA vindt daarom dat in het bezuinigingspakket ‘Ombuigen en Vernieuwen’ opnieuw gekeken moet worden naar de maatregelen die de meest kwetsbare groepen in onze stad al hard raken. Wij vrezen dat én dit bezuinigingspakket  én de coronacrisis tezamen te veel zijn. Want stapeling van financiële tegenvallers vindt de PvdA onverteerbaar en het college wilde dit ook niet. Wij vragen het college in het najaar daarom een heldere analyse te geven van de impact van bezuinigen en corona tezamen op deze groepen. Daar voeren we dan graag in het najaar het debat opnieuw over.  We zullen hiertoe een motie indienen.

Voorzitter, door de uitbraak van het coronavirus staan de baan en het inkomen van vele Zoetermeerders op de tocht. Mensen met een flexcontract, zelfstandigen in de culturele sector, oproepkrachten in de horeca worden als eersten geraakt. Maar ook de spreekwoordelijke hardwerkende Nederlander die nooit van een uitkering gebruik hoefde te maken, is nu kwetsbaar geworden.

Graag vragen wij ook in Zoetermeer aandacht voor flexwerkers en zzp-ers. Wat kan het college voor hen, aanvullend op landelijk beleid, betekenen? Zijn er al gesprekken gaande hierover in onze arbeidsmarktregio en met werkgevers?

Met betrekking tot de zorg wil de PvdA voorop stellen dat er in Zoetermeer en in de regio de afgelopen maanden geweldig  is samengewerkt. Er is snel opgeschaald, informatie is goed uitgewisseld. Schotten gingen omver, opeens bleek heel veel mogelijk. De eerstelijns-zorg in Zoetermeer heeft goed gewerkt en dat is een heel groot compliment waard.

Maar er komt een grote vergrijzingsgolf op ons af. Dat gaan we vooral merken in de wmo. Voldoende zorgpersoneel is cruciaal. Hoe gaat het college onze zorgaanbieders helpen om Zoetermeer aantrekkelijk te maken voor hun personeel? Kan de gemeente helpen bij het behouden van oud-zorgmedewerkers die de afgelopen maanden terug zijn gekomen naar de zorg?

Vanaf half maart heeft een groot aantal patiënten en cliënten de zorg die zij ontvangen, uitgesteld of vermeden. Nogal wat mensen verkiezen sindsdien mantelzorg boven professionele hulp, de hulp in de huishouding wordt afgezegd. Ziet het college deze verschuiving ook, en hoe kunnen we daarop inspelen om mantelzorgers beter te ondersteunen?

En graag vragen we speciale aandacht voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Onze Toegankelijkheidsraad vertelde ons dat men door de gemeente onvoldoende betrokken is bij invoering van de 1,5m-regels in de openbare ruimte. Veel chronisch zieken en gehandicapten sluiten zich op in huis. Het uitstellen van medische behandelingen geeft onrust en het uitblijven van het opstarten van de dagopvang werkt isolerend, blijkt uit onderzoek. Wij dienen een motie in om het college te verzoeken om met deze extra kwetsbare groepen meer rekening te houden.

Het onderwijs start langzaam op in haar normale vorm. De leraren en scholen in Zoetermeer verdienen een groot compliment voor hoe zij in korte tijd het onderwijs op afstand hebben ingericht. We weten allemaal dat de impact van corona vooral op de meest kwetsbare leerlingen het grootst is.

Er moet een gecoördineerde aanpak voor het tegengaan van achterstanden komen, zowel voor de korte als lange termijn. Daarvoor is een actieve inzet op onderwijs noodzakelijk.

Wat is de stand van zaken op dit moment, vragen wij het college? Hoe staat het met de zomerscholen en andere programma’s voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben? Kunnen we die intensiveren? Kan de gemeente de regie  pakken met een gecoördineerde aanvraag van het landelijk budget en scholen, ouders en huiswerkbegeleiding erbij betrekken?

Kunnen we met het Zoetermeerse onderwijsveld een langetermijnplan opstellen waarin we extra inzetten op het niet verder laten oplopen van achterstanden?

Juist nu is het van belang scholen extra te ondersteunen bij het bereiken van thuiszitters, maar ook peuters niet uit het oog te verliezen door het bereik van voorschoolse educatie op peil te houden, en jongeren die hun opleiding niet hebben kunnen afmaken en daardoor tussen wal en schip dreigen te vallen, intensiever te begeleiden.

Voorzitter, in deze tijd zijn zorgen over je huis wel het laatste wat je kunt gebruiken. De zekerheid van een fijne en betaalbare woning is onbetaalbaar. Toch dreigen veel mensen hun woning kwijt te raken. Zeker tijdens corona is dat ook vanuit gezondheids-oogpunt volkomen onverantwoord. Huisuitzettingen vanwege plotselinge inkomensterugval moeten worden voorkomen. Met corporaties wordt sowieso al gesproken, maar worden ook particuliere verhuurders benaderd door de gemeente?

De coronacrisis kan een remmend effect hebben op de woningmarkt en de bouwproductie. Dat laatste zou voor Zoetermeer heel slecht zijn. Daarom moeten we alles op alles zetten dat bouwprojecten doorgang vinden. Extra inzet hierop vinden wij als PvdA zeer belangrijk. We willen dat het college zich niet concentreert op alles, maar vooral op projecten die op de korte termijn kansrijk zijn.

Wij zien ook kansen om de duurzaamheid in Zoetermeer juist nu aan te jagen. Zeker voor mensen met een kleine portemonnee kunnen energiebesparende maatregelen geld opleveren. Hoe staat het met het Duurzaamheidsplatform en de ontzorging van inwoners die hun huis willen verduurzamen?

We snakken allemaal naar het moment dat we weer als vanouds naar een concert, festival  of toneelstuk kunnen. Net als de horeca en het toerisme wordt de culturele sector keihard getroffen door de coronacrisis.

We moeten onze cultuurdragers in Zoetermeer, onze Cultuurkanjers, nú steunen, zodat we zodra de crisis voorbij is, ervan kunnen blijven genieten. Het kan toch niet waar zijn dat we het Stadstheater, het CKC, de Bibliotheek, de Boerderij of onze twee musea laten omvallen? Daarom willen we ons hard maken voor het behoud ervan. Wij draaien liever aan de knoppen van parkeertarieven of de OZB bijvoorbeeld, dan dat we dát laten gebeuren. Die knoppen kunnen we in welvarende tijden namelijk wél weer terugdraaien.

Daarom dient de PvdA een motie in met het verzoek aan het college om samen met de cultuursector een plan te maken hoe we voor de korte termijn  onze Cultuurkanjers overeind kunnen houden, en op de lange termijn afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen of meer samenwerking.

Voorzitter ik rond af.

Het college vraagt de raad terughoudendheid en geduld bij deze Perspectiefnota, zodat we bij de begroting beter kunnen besluiten wat nodig is. De PvdA begrijpt die vraag, maar terughoudendheid en geduld moet wel van twee kanten komen, en wij vragen het college om dus hetzelfde te doen.

Maak van ons geduld geen misbruik om onder het kopje ‘corona’ allerlei zaken erdoor te drukken terwijl we daar niet over kunnen praten met elkaar. Zorg ervoor dat Zoetermeer dé plek is waar de raad tijdig en compleet over alle relevante informatie en analyses beschikt om in november de juiste beslissingen te nemen. Dé plek waar een eerlijk debat plaatsvindt, waarbij ook de oppositie de mogelijkheid heeft om goede voorstellen gerealiseerd te krijgen. En ook dé plek waar we heel gauw dat budget voor citymarketing afschieten en echt inzetten voor onze inwoners.

De PvdA wenst ons stadsbestuur veel wijsheid en alle inwoners van Zoetermeer heel veel sterkte toe de komende tijd. Het wordt een druk en spannend najaar. En ondanks alle ellende en onzekerheid  hopen we dat onze inwoners zullen genieten van een fijne zomer zonder corona, waarin we er weer op uit kunnen en plezier hebben. Als we sterk, sociaal en solidair met elkaar blijven, moet dat lukken!

Ingediende moties:

Motie 2006-12 PvdA – Paragrafen Duurzaamheid en Toegankelijkheid beter invullen Motie 2006-13 PvdA – Extra aandacht chronisch zieken en gehandicapten Motie 2006-14 PvdA – Houd onze Cultuurkanjers overeind! Motie 2006-15 PvdA – Analyse impact bezuinigingen én corona

De raadsvergadering van 22 juni terugzien of de stukken inkijken kan hier: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/7289ef42-3e7d-4bea-99de-cbfe66d5b8da

De raadsvergadering over de Perspectiefnota is geschorst en zal op maandag 29 juni om 18.00 uur verder gaan met de eerste termijn van het college en met de tweede termijn van raad en college. Daarna zal er over de moties, de amendementen en natuurlijk de Perspectiefnota zelf worden gestemd. Volg de vergadering hier: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/7925b628-826a-468d-a24f-0d5d593b0f63

https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/voorjaarsdebat-beleidsarme-perspectiefnota/ (De raadsleden zitten door de coronamaatregelen minstens 1,5 meter uit elkaar.)

Het bericht Voorjaarsdebat: Beleidsarme Perspectiefnota verscheen eerst op PvdA Zoetermeer.

Zoetermeer aan Tafel: Regionale energiestrategie | Zoetermeer

GroenLinks GroenLinks Zoetermeer 24-06-2020 00:00

Woensdag 1 juli organiseert GroenLinks een digitale ‘’Zoetermeer aan Tafel’’ over de Regionale Energiestrategie (RES). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de CO₂ -uitstoot sterk moeten verminderen. Om dit te kunnen behalen moeten we keuzes maken, moeilijke keuzes. De RES geef een goed beeld van de potentie t.o.v. de behoefe aan energie.

Om tot de juiste keuzes te komen moet worden gekeken welke onderwerpen belangrijk zijn. Waar en hoe gaan we in Zoetermeer duurzaam elektriciteit opwekken? En hoe verwarmen wij onze woningen en bedrijven zonder aardgas? GroenLinks Zoetermeer is benieuwd naar uw mening en ideeën over de RES. Misschien bent u al thuis in het onderwerp, of heeft u er nog nooit van gehoord. Iedereen is welkom op deze digitale avond.

Het digitale gesprek vindt plaats op woensdag 1 juli om 20.30 uur. Onder leiding van raadslid Walter van Steenis worden er aan de hand van stellingen gesprekken gevoerd over de RES. Wie mee wil praten of wil meeluisteren, kan zich aanmelden via fractie@groenlinks-zoetermeer.nl. Daarna ontvangt u een bevestiging en instructies over deelname aan de avond.

Woningen betaalbaar maken voor starters

D66 D66 Zoetermeer 23-06-2020 07:33

Woningen betaalbaar maken voor starters. Daartoe diende D66 een motie in tijdens het voorjaarsdebat. D66 wil dat het college stimulerende maatregelen neemt zoals de starterslening.

“Zeker nu de huizenprijzen op het hoogste niveau ooit zijn en is het krijgen van een hypotheek door de coronacrisis voor veel jongeren en andere starters bijna onmogelijk” aldus D66-raadslid Esmael Zamani. Dit moet anders.

Raadslid Jamila Bakkers vult aan: “Door onze jongeren kansen te bieden op een betaalbare woning, stimuleren we tegelijkertijd de doorstroming op de woningmarkt. Zo geven we de woningmarkt een positieve impuls.”

Tot enkele jaren geleden konden Zoetermeerders een starterslening krijgen van de gemeente. Het fonds was toen uitgeput. “In die jaren waren de huizenprijzen ook fors gedaald, er was geen grote noodzaak meer voor startersleningen, “legt D66 commissielid Willem Bos uit, “de huizenprijzen zijn de afgelopen drie jaar echter fors gestegen, dus het wordt weer tijd voor startersleningen. Daarmee kan je nét dat beetje extra lenen, waardoor je toch je huis kunt kopen.”

Het voorjaarsdebat: de bijdrage van fractievoorzitter Jordy Boerboom | Zoetermeer

GroenLinks GroenLinks SGP D66 CDA PvdA Zoetermeer 23-06-2020 00:00

Gisteravond was het weer tijd voor het voorjaarsdebat. Het debat waar politieke partijen zich uitspreken over het gemeentelijke beleid van het komende jaar. Een belangrijk onderdeel van het debat was de besteding van de eenmalige inkomsten verkegen door de verkoop van Eneco. GroenLinks snapt dat er op korte termijn gaten gedicht moeten worden, maar zet het geld graag vooral in voor duurzame investeringen die de stad op de lange termijn versterken. Fractievoorzitter Jordy Boerboom geeft in onderstaande tekst de visie van de fractie weer en gaat nader in op moties die GroenLinks heeft ingediend.

Op dinsdag 11 maart kondigde het kabinet een intelligente lock-down aan. Diezelfde dag zei een vriendin tegen mij: “Het is een gek idee, maar we gaan door de corona-crisis onderdeel zijn van de geschiedenisboeken.” Op dat moment drong het bij mij nog niet binnen wat ze bedoelde, maar inmiddels zal iedereen deze uitspraak goed kunnen plaatsen. Het virus heeft het leven van een ieder in de wereld ontwricht en Zoetermeer is daarbij geen uitzondering. We waren een maatschappij in overlevingsstand, maar door een enorme saamhorigheid in de stad zijn we de afgelopen periode doorgekomen. Inmiddels kunnen we langzaam weer de blik op de toekomst werpen. Daarmee komt ook het moment waarop we keuzes moeten om die ene belangrijke vraag te beantwoorden in de geschiedenisboeken, welke kant ging Zoetermeer op na de coronacrisis?

In dezelfde week van 11 maart werd een collega met een flexcontract ontslagen, terwijl die net een week daarvoor begonnen was. De afgelopen maanden hebben we gezien dat het de inwoners met flexcontracten, tijdelijke contracten en ZZP’ers zijn die hun baan verliezen. Vaak zijn dit ook de mensen die praktisch opgeleid zijn en waarvoor helaas al weinig werk was in Zoetermeer. Ik herinner u graag aan de mismatch die wij in Zoetermeer hebben tussen de werkgelegenheid en de opbouw van de beroepsbevolking. GroenLinks vindt het cruciaal dat de wethouder onderwijs en economie nadenkt over een actieplan om de kansen op een baan te vergroten en de werkgelegenheid voor juist deze groep praktisch opgeleide inwoners te verhogen.

Anders dreigen zij een nieuwe groep kwetsbaren te worden, zoals het Rapport Halsema schrijft. In combinatie met de bestaande groep kwetsbaren die we al in de stad hebben en verder dreigt af te glijden, staan we voor een enorme uitdaging. Bij deze inwoners zullen de financiële problemen toenemen, de stress in deze gezinnen zal groeien en de kinderen zullen te maken krijgen met kansenongelijkheid. Uiteindelijk resulterend in meer gebruik van Jeugdzorg en armoedeondersteuning. Het is daarom nu het moment om als gemeente een keuze te maken. Laten we deze inwoners afglijden en doen we aan symptoombestrijding of durven we te kiezen voor het aanpakken van de oorzaken waar deze groep inwoners daadwerkelijk mee te maken krijgen of al hebben. Daarom heeft GroenLinks samen met D66 en de SP een motie ingediend om het college te vragen om maatregelen te bedenken die deze mensen aan de ‘voorkant’ helpen.

Helaas heeft de coronacrisis geen verandering gebracht in het aanbod van betaalbare woningen in de stad, die juist zo nodig zijn om grotere problemen te voorkomen bij inwoners in kwetsbare posities. Mijn fractie heeft het idee dat de goedkope huur op dit moment enkel invulling krijgt door via de particuliere sector goedkope woningen te bouwen. Als dit het geval is heeft GroenLinks daar grote moeite mee, want juist die sociale huurwoningen van de corporaties komen ten goede aan inwoners die ze het hardst nodig hebben. Daarnaast zullen corporatiewoningen zorgen dat de kwetsbare groepen niet verder afglijden. Graag een reactie van de wethouder over welke ambitie hij heeft om een goede balans tussen corporatiewoningen en goedkope particuliere huur te realiseren.

Als het gaat over (woningbouw)projecten zijn er afgelopen jaar veel plannen gemaakt, maar komt de productie nog beperkt op gang. GroenLinks heeft het vermoeden dat dit mede komt door het enorme aantal projecten. Dit hebben wij in het najaar al aangegeven, maar de urgentie is inmiddels groter dan ooit. In onze ogen kunnen we alleen door keuzes te maken zorgen dat we onze ambities realiseren. Daarom doen we wederom een oproep aan het college om bij het Najaarsdebat inzichtelijk te maken welke (woningbouw)projecten kansrijk zijn en waarbij alle doelgroepen bediend worden. Graag een reactie van het college.

Deze keuzes zijn ook nodig om andere uitdagingen in de stad financieel op te kunnen pakken. Met een vooruitblik op Zoetermeer 2040 zien we een aantal bestaande wijken waar inwoners onze aandacht verdienen. Ook omdat dit de wijken zijn die het hardst getroffen worden door de effecten van de huidige crisis. Wat GroenLinks betreft gaan we in deze wijken samen met onze partners aan de slag om woningen te verduurzamen, de openbare ruimte op te knappen, maar bovenal de sociale cohesie te versterken Wij zien graag een perspectief van het college hoe zij tegen de ontwikkeling in deze wijken aankijken.

U heeft het GroenLinks al vaak horen zeggen, maar de diversiteit is een van de mooie dingen in onze stad. De afgelopen crisis heeft laten zien wat saamhorigheid betekent. Toch laat Zoetermeer 2040 zien dat er nog veel werk te doen is op het gebied van sociale cohesie. Het ontmoeten van elkaar zou daarbij wat GroenLinks betreft centraal moeten staan om het gepolariseerde wij-zij denken in het media landschap te verbreken. De voorstellen van het CDA en D66 voor de huizen van de wijk, inclusief een plek voor de bibliotheek, passen daar helemaal in en daarom dienen we die mede in. Daarnaast roepen wij het college op om met voorstellen te komen richting het Najaarsdebat om de sociale cohesie te versterken.

Sociale cohesie is voor GroenLinks ook dat we samen de stad maken. Daarbij moeten jongeren de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van hun stad. Het afgelopen jaar klopten zij daarbij nadrukkelijk op de deur en vroegen zij om gehoord te worden. Daarbij kan hun creatieve en frisse blik bijdragen aan betere besluitvorming. Samen met D66, PvdA en CDA dienen wij daarom een motie in om te komen tot een jongerenraad.

Als er een thema is waar jongeren zich het afgelopen jaar hard voor hebben gemaakt, is dat de energietransitie. Het risico is dat deze mooie ambities in de ijskast verdwijnen door de crisis. Wat GroenLinks betreft is dit juist het moment om de ambities te versnellen. Het verduurzamen van woningen, kantoren en gemeentelijke panden draagt bij aan werkgelegenheid, vooral voor Zoetermeerders die praktisch zijn opgeleid. Een duurzaamheidsfonds geeft daarbij een mooie impuls aan deze ambitie. Ook omdat inwoners door de crisis geneigd zijn om financiële uitgaven uit te stellen. Daarom dienen wij samen met CU-SGP en het CDA een motie in om te onderzoeken hoe een duurzaamheidsfonds een bijdrage kan leveren aan de ambities van de energietransitie en daarbij rekening te houden met een verschillende omvang van het fonds.

Als de coronacrisis een ding heeft laten zien is het hoe belangrijk cultuur en sport zijn voor onze stad. Inwoners konden hun energie niet kwijt en mistten creatieve activiteiten. Gelukkig zijn er inmiddels meer mogelijkheden voor inwoners om te kunnen bewegen en geïnspireerd te raken. De toekomst van verenigingen en organisaties is echter onzeker. Wat GroenLinks betreft heeft de stad ook een ‘ziel’ en houden we onze stad gezond. Daarom diende GroenLinks moties van de PvdA en D66 die opriepen tot het versterken en ondersteunen van de cultuur mede in.

Dit alles moeten wij doen met een begroting die ernstig onder druk staat. Het college kiest er voor om de Enecogelden te gebruiken om deze gaten te dichten. GroenLinks heeft daar, samen met het CDA, D66, PvdA en SP, begrip voor als het gaat om het huidige jaar en de begroting van 2021. Voor de jaren daarna vinden wij echter dat het college niet de eenvoudige keuze moet maken door een greep te doen uit de Enecogelden. GroenLinks is van mening dat deze middelen zo min mogelijk gebruikt worden voor eenmalige gaten, maar vooral bijdragen aan versterking van de stad. Graag gaan we in debat over op welke manier we voorkomen dat deze gelden voor ad-hoc ideeën worden ingezet. Daarnaast maakt GroenLinks graag nog 2 andere opmerkingen over de financiën:

1. We snappen de keuze van het college om structurele bijdrages van het Rijk in te boeken voor de jeugdzorg en Wmo. Wij gaan er wel vanuit dat het college maximaal blijft lobbyen om deze middelen ook daadwerkelijk te krijgen.

2. Vanavond heb ik wijzigingen van beleid voorgesteld waarbij een aantal mogelijk met Enecogelden gedekt kunnen worden, maar wij beseffen ook dat we (slimme) keuzes moeten gaan maken. Een eventuele verhoging van de OZB is daarbij voor mijn fractie een optie als dit bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad van de toekomst.

Wat GroenLinks betreft komt in de geschiedenisboeken te staan dat de coronacrisis het kantelpunt is geworden waarbij Zoetermeer een inclusieve stad werd waar iedereen er toe doet en mee praat, waarbij de problemen van kwetsbare inwoners aan de ‘voorkant’ werden opgepakt en waarbij de verduurzaming van de stad een extra impuls heeft gekregen.

GroenLinks Zoetermeer wil jongerenraad | Zoetermeer

GroenLinks GroenLinks Zoetermeer 22-06-2020 00:00

GroenLinks Zoetermeer dient tijdens het voorjaarsdebat van 22 juni een motie in om een jongerenraad op te zetten in Zoetermeer. Deze jongerenraad dient representatief te zijn voor de jongeren in Zoetermeer en een adviesrecht te krijgen op onderwerpen zoals Zoetermeer 2040, het sociaal domein en de energietransitie.

GroenLinks Zoetermeer geeft hiermee navolging aan een oproep die Coalitie-Y 9 juni jl. deed. Coalitie-Y is een coalitie van verschillende jongerenorganisaties die een eisenpakket naar buiten hebben gebracht om jongereninspraak op alle niveaus structureel te maken. ‘Wij denken al langer na over een manier waarop jongeren meer betrokken kunnen worden bij het werk in de gemeenteraad. Een representatieve jongerenraad is wat ons betreft de beste manier’, aldus Yula. ’Hiermee geven we ervaringsdeskundigen een belangrijke stem en kunnen zij ons vertellen wat er beter en anders kan’.

Hoe deze jongerenraad er precies uit moet zien laat raadslid Yula over aan het college. Wel heeft ze er een aantal ideeën over ‘Je zou aan een afvaardiging van de leerlingenraden van de middelbare scholen en de verschillende religieuze gemeenschappen kunnen denken ’. Dat jongeren meer betrokken moeten worden in de besluitvorming staat voor GroenLinks Zoetermeer vast. ‘Jongeren zijn de toekomst van onze stad, zij moeten daarom ook structureel inspraak krijgen op belangrijke thema’s’ stelt raadslid Derya Yula. ‘Ook is jongereninspraak een verrijking voor de besluitvorming’.