Nieuws van politieke partijen in Zoetermeer inzichtelijk

5677 documenten

Ook gemeente Zoetermeer gluurt met de inwoners mee op sociale media!

SP SP Zoetermeer 20-07-2021 21:44

Nederlandse gemeenten kijken op grote schaal mee met burgers op sociale media, blijkt uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Ongeveer een op de zes gemeenten gebruikt daarvoor ook nepaccounts, terwijl alleen de politie en inlichtingendienst die methode mogen inzetten. Het onderzoek is gebaseerd op een ingevulde vragenlijst van 156 van de 352 gemeenten in Nederland.

Gemeenten houden onder meer Facebookgroepen en Twitterprofielen in de gaten om zicht te krijgen op bijvoorbeeld demonstraties en mogelijke rellen. Ook proberen ze bijstandsfraude op te sporen door op Marktplaats naar bijverdiensten te zoeken en gebruiken ze sociale media om de vluchtverhalen van asielzoekers te controleren. In enkele gevallen worden gemeenteambtenaren onder een valse naam lid van besloten Facebookgroepen.

“Gemeenten hebben niet door hoe snel ze inbreuk maken op de privacy van hun inwoners’’, zegt onderzoeksleider Willem Bantema. “Zodra je individuen stelselmatig gaat volgen, ga je grenzen over. De politie mag dat ook niet tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de officier van justitie”.

Het online speuren onder nepnamen, het opslaan van persoonlijke gegevens en het binnendringen van besloten groepen zijn een ernstige inbreuk op rechten van burgers, vindt Bart Custers, hoogleraar Law and Data Science van de Universiteit Leiden. “Het is simpelweg verboden. Gemeenten mogen niet voor politie of inlichtingendienst gaan spelen”.

Naar aanleiding van bovenstaand artikel in de Volkskrant op 18 mei 2021 hebben Jan Boin, commissielid SP, en Ivan Beij, fractievoorzitter SP, besloten om vragen te stellen aan het college. SP was zeer benieuwd of gemeente Zoetermeer een van de gemeentes is die burgers stiekem online volgen. De vragen en antwoorden kunt u in de bijlage onder dit artikel inzien.

Reactie op de beantwoording van de vragen van de fractie SP Zoetermeer:

Na lang wachten zijn dan eindelijk de antwoorden binnen. Wij hadden duidelijke en heldere antwoorden verwacht, maar helaas zijn de antwoorden vaag en het lijkt bij het college meer te draaien om een taalkundig probleem dan het echte probleem in de kern te raken. Het meegluren met nepaccounts mag niet, maar via lege accounts is het geen probleem. Volgens het college is het dan geen probleem.  Er zijn ambtenaren in dienst die een cursus sociale rechercheur hebben gevolgd om burgers in de bijstand te begluren. Vreemd allemaal. SP Zoetermeer vraagt de gemeente te stoppen met deze handelswijze. Er zijn al gemeentes die gestopt zijn met het meegluren omdat zij ook weten dat dit een grove schending is van de privacy van de inwoners.

De fractie overlegt wat de vervolgstappen zijn. Wordt vervolgd.

In bijlage onder dit artikel kunt u de reactie van de fractie inzien.

 

Wat doet de wooncrisis met mensen? #Superzaterdag

SP SP Zoetermeer 13-07-2021 12:49

Zaterdag 03 juli zijn veel SP-afdelingen de straat opgegaan om te luisteren naar mensen die getroffen zijn door de wooncrisis. SP landelijk is donderdag 01 juli met een woonoffensief gestart. We gaan heel veel verhalen over de wooncrisis ophalen voor het grootste zwartboek ooit.

SP Zoetermeer doet ook mee en was zaterdag op het Kemkgensplein te vinden in de wijk Buytenwegh van 11.00 tot 13.00. Marga, Henry en Annemiek spraken met de voorbijgangers over allerlei zaken, maar vooral over de wooncrisis. Wat doet dat met de huurders? Wat zijn de problemen? Waar lopen ze tegenaan? En misschien willen ze mee doen om verhalen op te halen. En uiteraard ontbrak de koffie en thee niet.

Mensen wilden graag hun verhaal vertellen. Achterstallig onderhoud, schimmel, geen doorstroom. Er is weinig tot geen aanbod. Dat geldt zeker voor kleinere woningen. Ongelooflijk dat de gemeente juist die woningen willen slopen. Volwassenen die met kleine kinderen noodgedwongen bij familie moeten wonen.  Huurders zijn blij dat er dit jaar geen huurverhoging is. Dat hebben ze samen met de SP mooi voor elkaar gebokst. Samen sta je sterk, dat is wel weer bewezen.

Het begin is gemaakt en we gaan deze zomer door met verhalen ophalen. Het is ook mogelijk om online je verhaal te melden. Doe mee om het grootste zwartboek ooit te maken en meld je verhaal.

https://sp.nl/wooncrisis

Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Voorjaarsdebat 2021

ChristenUnie ChristenUnie Zoetermeer 10-07-2021 17:57

https://zoetermeer.christenunie.nl/k/n6776/news/view/1375115/517797/2021-06-28 Francijn Brouwer tijdens het Voorjaarsdebat gemeenteraad Zoetermeer.jpgTijdens het Voorjaarsdebat op maandagavond 28 juni 2021 heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer namens de fractie een reactie gegeven op de plannen van het gemeentebestuur voor het nieuwe jaar. In dit artikel is haar bijdrage te lezen. De gemeenteraad heeft tijdens dit debat uitgebreid gesproken over de financiën van de gemeente Zoetermeer. Ook zijn tijdens dit debat 47 moties en 2 amendementen in stemming gebracht.

Voorzitter, collega’s,Wat is het goed om hier weer te staan en jullie in de ogen te kijken. Zowel de mensen hier voor mij als de mensen die noodgedwongen achter me moeten zitten. Fijn dat we allemaal hier zijn.Voorzitter, in de voor- en najaarsdebatten van het coronajaar heb ik gesproken over hoop, moed en verwachting. En nu we hier weer zijn, wil ik daar dankbaarheid aan toevoegen. Hoewel de crisis niet voorbij is, en op sommige punten zelfs nu pas zichtbaar zal worden, zijn de ontwikkelingen ontegenzeglijk hoopvol en bemoedigend. We zijn God dankbaar voor wetenschap, voor gezondheidszorg, voor een goed functionerende overheid, voor saamhorigheid en voor onderlinge zorg.En ik heb het in vorige debatten gehad over moedig begroten voor een onzekere toekomst. Het is net of die moed het college een beetje in schoenen zinkt na aldie maanden van zwoegen voor de gemeente. Alsof we niet anders meer durven dan op korte termijn hard werken en regelingen uitvoeren, maar de lange termijn nog even in een reservepotje stoppen.Kijk, we hebben deze maand kort na elkaar druk met een paar grote debatten: Zoetermeer 2040, het Enecogelden afwegingskader en het Voorjaarsdebat. Wij verwachtten vooraf veel overlap – het gaat allemaal over de toekomst van Zoetermeer, over 1 jaar, of over 20 jaar – toch? Maar de inhoud van Zoetermeer 2040, de doelen, de plannen, die zie je niet in de perspectiefnota. De oorzaak is natuurlijk, dat we van plan zijn die grote plannen te financieren uit een investeringsfonds – wat tot nu toe wat losgetrokkenis van de begrotingscyclus – behalve als er gaten in de begroting vallen die gedicht moeten worden... Maar in de toekomst hopen we toch wel dat deze onderwerpen elkaar gaan vinden, dat het toekomstperspectief weer een geheel wordt.We missen visie op de directe toekomst. Hoe gaan we verder, nu de crisis afneemt? Hoe krabbelt de stad weer op? Wat willen we leren van de afgelopen tijd? Wat willen we blijvend anders doen? Wat doen we met overspannen mantelzorgers en ouders, uitgeputte zorgmedewerkers, afgehaakte vrijwilligers, uitgestelde zwemdiploma’s, verveelde jeugdigen, kinderen met achterstanden, leeggelopen sportverenigingen, corona-kilo’s, bedrijven die de doorstart niet meer kunnen opbrengen, mensen die hun reserves hebben opgemaakt? We kunnen niet alles op de lange baan schuiven voor het traject tot 2040. Het probleem is nu. We willen graag dat deze negatieve effecten van corona in kaart worden gebracht, zodat we actie kunnen ondernemen. Kan het college daarop reageren?We beseffen dat de onzekere financiële situatie, in de verhouding met het rijk, voor snel wisselende beelden zorgt. Dat je niet meer dan een tussenstand kunt creëren, zoals het college dat noemt. Denk het ene moment dat je volgend jaar 9 miljoen tekort komt, het volgende moment komt de meicirculaire en de uitkomst van de jeugdzorgarbitrage, en zit je zomaar op 1 miljoen tekort. En wat dacht u van het doorschuiven van 11 miljoen vanwege niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd werk in het coronajaar? Of een coalitie-amendement waardoor er plotseling 1 miljoen beschikbaar is om uit te geven, een miljoen dat uit de Enecogelden komt, en een korte stop heeft gemaakt in de corona-reserve. Daar vált ook nauwelijks op te sturen, niet door het college en niet door de raad.Daarom vinden wij het op zich logisch dat het college even pas op de plaats maakt. Geen extra bezuinigingen, maar ook nauwelijks nieuwe investeringen, en zeker geen lieverkoekjes over coalitieakkoorden. Je kunt het niet maken om te bezuinigen op grond van  dit soort toekomstbeelden, maar je kunt ook nauwelijks investeren met geld dat jenog niet hebt. Maar zo’n situatie van lamgeslagen gemeentes kan niet blijven duren. We zijn deze hele raadsperiode bezig geweest met bezuinigen, afwachten en pas op de plaats maken. Met moties indienen die geen geld kosten. Met perspectiefarme beleidsnota’s. We hopen dat het nieuwe kabinet grote stappen gaat maken in de financiele verhoudingen. Een beter evenwicht in taken en financiën, een zekerder perspectief met het gemeentefonds. Het werk van Raden in Verzet is nog lang niet klaar!Wat ons betreft moeten we straks in het najaar dapper zijn, als kartrekker van dit verzet. Ook al ziet de situatie voor 2022 er nu niet onaardig uit in de tussenstand, er gaan momenten komen dat we moeten doorzetten, en dreigementen uitvoeren. Dan komt er misschien een keer een niet-sluitende begroting, of dan weigeren we een nieuw dossier. Dan verzetten we ons tegen verplichte bestedingen van achterstallig geld. En dan moet Zoetermeer andermaal het hoofd boven het maaiveld uit durven steken, met het oog op een betere toekomst.Voorzitter, wij zullen twee concrete voorstellen indienen. De eerste is een voorbeeld van hoe wij graag visie willen zien voor de toekomst in het sociale domein. Hij heet “buurtgezinnen”, en gaat over het koppelen van gezinnen die het zwaar hebben, aan warme, stabiele gezinnen in de buurt. Over preventieve, laagdrempelige onderlinge steun, die de samenleving op kan pakken, om misschien te voorkomen dat de situatie in een gezin uit de hand loopt en een beroep op professionele hulp nodig wordt. Dat is tegelijk financieel aantrekkelijk en heel goed voor het sociale weefsel in de stad. Onderlinge verbinding maakt de samenleving. (mede indieners: Zo! Zoetermeer, D66, PvdA, GroenLinks, Zoetermeer Vooruit, VVD, Fractie vd Berg)Het tweede voorstel is zo mogelijk nog concreter: hij heet “containertuintjes”. Wij zijn gecharmeerd van het initiatief om het plateau van ondergrondse containers te bezetten met een ring-bak met groen, die zelfs door bewoners kan worden geadopteerd. Uit ervaringen in andere gemeentes blijkt dat zoiets helpt tegen het bijplaatsen van los afval, wat voor enorme verrommeling zorgt in de wijken. (mede indieners: PvdA, Zoetermeer Vooruit, VVD, Zo! Zoetermeer, Fractie vd Berg)Daarnaast zullen wij een hele rij voorstellen van collega’s mee indienen. Van eenzaamheid tot jeugdzorg, en van afvalkleppen tot aandacht voor vogels.Tot slot, voorzitter.We hebben in deze termijn gesproken over dankbaarheid, over moed en over visie, over perspectief en dapper doorgaan. Maar tenslotte willen we u allemaal ook de zegen van God wensen over het werk dat we doen voor de stad.https://zoetermeer.christenunie.nl/k/n6776/news/view/1375115/517797/2021-06-28 Francijn Brouwer tijdens het Voorjaarsdebat gemeenteraad Zoetermeer

Wie wint de Gouden Knijper deze zomer?

D66 D66 Zoetermeer 05-07-2021 09:02

Deze week is de Trashchallenge gestart, een zomerwedstrijd voor wie het meeste zwerfafval in onze stad weet te verzamelen. D66 raadslid Esmael Zamani mocht als eerste van start gaan in de estafette reeks waarbij de afvalknijper elke week overgedragen wordt aan een andere Zoetermeerse inwoner tot aan de finishdatum van eind augustus. “In een week tijd moet je zorgen zoveel mogelijk afval bij elkaar van straat te rapen”, legt Esmael Zamani uit die begin dit jaar een oproep in de krant plaatste onder de naam “Zoetermeer Zonder Zooi”. Een initiatief om samen met Zoetermeerders zwerfvuil te ruimen. Het idee voor deze estafette kwam van Louise Geldof waarbij de afvalknijper steeds wordt doorgegeven wordt aan een andere inwoner van de stad. Eind augustus maakt de gemeente bekend wie de winnaar is van de Gouden Knijper die uitgereikt wordt door wethouder Jacobien Groeneveld bij een gezamenlijke picknick in een park.

Aanmelden Er zijn nog enkele plekken vrij in de estafettereeks in deze zomermaanden. Daarbij mag elke deelnemer ook samen met andere buurtbewoners of kennissen en vrienden meedoen want samen zwerfvuil ruimen maakt de uitdaging nog leuker. Aanmelden kan via zoetermeerzonderzooi@gmail.com.

Minder zooi in Zoetermeer! Motie grotere prullenbakken aangenomen

D66 D66 Zoetermeer 05-07-2021 08:58

In de gemeenteraad van afgelopen maandag is een D66 motie aangenomen om €200.000 te reserveren voor een Zoetermeer Zonder Zooi. De gemeente gaat dit geld inzetten voor grotere en stevigere prullenbakken in de stad. “Afvalbakken in straten, milieu-eilanden en parken zijn vaak te klein. Vaak zijn deze overvol waardoor het afval rondom de bakken komt te liggen. Ook het ontbreken van kleppen op de afvalbakken voor extra vervuiling zorgen”, aldus D66 raadslid Esmael Zamani. “Mensen willen gewoon hun afval makkelijk en snel kwijt en dat moeten we in Zoetermeer ook maar eens gaan regelen!”, zegt Zamani.

Klik hier voor de motie.

Meerdere Europese Subsidies voor Zoetermeer

D66 D66 Zoetermeer 05-07-2021 08:53

Voor D66 is het duidelijk dat we in de Europese Unie moeten samenwerken aan oplossingen voor de grote crises van deze tijd: de economische crisis en de klimaatcrisis. Daarom heeft D66 Zoetermeer twee moties ingediend waarmee gemeente Zoetermeer gebruik kan maken van Europese subsidies die voor de stad beschikbaar zijn. Zo kan het duurzaamheidsfonds worden verdubbeld en jongeren werkloosheid met Europese subsidies echt worden aangepakt!

D66 raadslid Esmael Zamani is verheugd dat de twee D66 moties een meerderheid van de stemmen in de gemeenteraad kregen. “De Europese Unie heeft een ambitieuze agenda om te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve groei. Hiervoor zijn aanzienlijke hoeveelheden middelen beschikbaar. Van deze subsidies zijn tot nu toe weinig in Zoetermeer terecht gekomen! Terwijl een gemeente als Rotterdam 5 miljoen euro voor jeugdwerkloosheid heeft binnen gesleept. Provincie Limburg heeft zelfs hun duurzaamheidsfonds in één keer verdubbeld. Willen we een toekomstbestendig Zoetermeer, dan moeten we in de Europese Unie samenwerken.

Klik hier voor de moties van D66.

STOP DE WOONCRISIS!

SP SP Zoetermeer 02-07-2021 19:45

Op 1 juli gebeurde iets wat sinds 1959 niet meer is gebeurd: de huren van sociale huurwoningen en studentenkamers werden bevroren. Dit gebeurde niet vanzelf. We voerden actie samen met huurders. De SP kreeg in het parlement moties aangenomen die opriepen de huurverhoging te stoppen. Op initiatief van onze Tiny Kox werd vorig jaar zelfs een historische motie van afkeuring aangenomen tegen het huurbeleid van de minister.

Na dit succes is het tijd voor de volgende stap om de wooncrisis aan te pakken. We verzamelen zoveel mogelijk bewijs dat het anders moet, en na de zomer bundelen we al deze bewijzen uit het hele land in het grootste zwartboek op wonen ooit. Dit vormt de basis van onze eisen voor gezond en betaalbaar wonen voor iedereen.

In Nederland moet je kunnen rekenen op een goed en betaalbaar huis. Zo simpel is het. Maar een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. De huren zijn te hoog en de wachtlijsten te lang. Er is sprake van slecht onderhoud, gebrekkige isolatie en vocht- en schimmelproblemen. Eén op de drie kinderen in Nederland woont in een ongezond huis. Je betaalt je scheel, maar voor wat eigenlijk? Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. Corporatiedirecteuren besloten dit vervolgens te verhalen op hun huurders. Dat moet anders. Onze grondwet stelt dat de overheid moet zorgen voor voldoende huizen. 

                                           

In 10 jaar Rutte verdwenen ruim 100.000 sociale huurwoningen en stegen de huren met maar liefst 35 procent. Huurders betaalden ondertussen samen meer dan 10 miljard aan de staatskas via asociale verhuurderheffing. Dat geld gaat dus niet naar het bouwen van nieuwe woningen, het laag houden van de huren of het opknappen van huizen. Op de woningmarkt profiteren vooral de beleggers en huisjesmelkers.                                     

Of het nu het kabinet is, de gemeente of de verhuurder, naar de huurders luisteren ze niet! Wij willen dat niemand meer wordt overgeleverd aan de ellende van de markt. De politiek, de gemeenten en de verhuurders moeten huurders weer serieus gaan nemen. Daarom verzamelen we zoveel mogelijk bewijs dat het anders moet, zodat ze er niet meer omheen kunnen. Na de zomer bundelen we al deze bewijzen uit het hele land in het grootste zwartboek ooit. Wij gaan een beweging bouwen van huurders in Nederland voor goede, betaalbare en trotse volkshuisvesting.

Betaal je te veel huur? Zoek je al tijden naar een huis? Woon je in een huis vol vocht, tocht en schimmel of met ander slecht onderhoud? Doet jouw verhuurder nooit iets met klachten? Of heb je op een andere manier last van de wooncrisis?

DEEL DAN NU JOUW VERHAAL!

https://sp.nl/wooncrisis

Dus help mee! Vertel ons jouw verhaal en roep anderen op om dit ook te doen.

Landelijk SP is een offensief tegen de wooncrisis gestart en SP Zoetermeer is een van de afdelingen die meedoen met een superzaterdag. We zijn op zaterdag 03 juli te vinden in de wijk Buytenwegh van 11.00 tot 13.00 uur.

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is als een Judaskus voor de inwoners

SP SP Zoetermeer 23-06-2021 20:12

Zo begon SP fractievoorzitter Ivan Beij zijn inbreng op maandag 14 juni tijdens het eerste gedeelte van het debat. Op maandag 21 juni stemde de gemeenteraad met ruime meerderheid voor de omgevingsvisie.

De SP schrok van de inhoud van dit plan en maakte dit tijdens het debat ook goed kenbaar. Beij; ‘Ik heb in 8 jaar tijd als raadslid nog nooit een stuk gelezen dat zo denigrerend en schofferend sprak over een gedeelte van onze inwoners. Er staat gewoon letterlijk in dat de stad een andere koers moet varen en er min of meer geen ruimte is voor laagopgeleide mensen, of mensen die gebruik moeten maken van huurwoningen. Die hebben gewoon pech’.

Saillant detail is dat tijdens het presenteren van het coalitieakkoord een kleine vier jaar geleden het college juist sprak over woningen bouwen voor alle doelgroepen, en op te willen komen voor elke Zoetermeerder. Opnieuw Beij; ‘Voorheen wekte het college in ieder geval nog de intentie dit te willen doen. Nu lijkt het ze allemaal niet meer uit te maken. En de gemeenteraad slikt dit gewoon als zoete koek. Dit voelt niet als een afscheidskado voor onze inwoners, maar als een Judaskus’.

Zoetermeer 2040 werd gepresenteerd als een breed omvattend plan van aanpak voor de toekomst van de stad. Maar volgens de SP viel het met de breedte van het plan wel mee. Beij; ‘Als je het gehele plan leest gaat het ongeveer voor 80% over toekomstige woningbouw in de stad en maar een heel klein gedeelte gaat over zaken als groen en openbare ruimte. Van de SP, PvdA en FvdB mocht dit plan de prullenbak in.

Frank Schoonbeek lijsttrekker voor D66 in de gemeente Zoetermeer

D66 D66 Zoetermeer 17-06-2021 18:38

De leden van de afdeling Zoetermeer van D66 hebben Frank Schoonbeek gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart met het kiezen van een lijsttrekker en het opstellen van het verkiezingsprogramma. Binnenkort kunnen de leden die het raadslidmaatschap ambiëren zich gaan aanmelden. Frank Schoonbeek zal de lijst gaan aanvoeren. Hij heeft zich als raadslid de afgelopen jaren vol overtuiging in de raad ingezet en heeft daarbij het gedachtegoed van D66 steeds voor het voetlicht weten te brengen. Frank reageerde opgetogen op het vertrouwen dat de leden in hem uitspreken: “Trots en vereerd dat ik ben gekozen als lijsttrekker voor D66 Zoetermeer bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Met energie, optimisme en veel inzet zal ik deze rol gaan vervullen. Dank aan de afdelingsverkiezingscommissie voor de regie en aan Gernand Ekkelenkamp voor de faire en open ‘strijd’ die we hebben gehad de afgelopen weken. Nu samen werken aan een mooi verkiezingsresultaat in maart 2022; vol energie en vanuit verbinding en optimisme!”

“Dit najaar maken wij de kandidatenlijst bekend en uiteraard zullen wij met een sterk verkiezingsprogramma laten zien dat D66 wil dat Zoetermeer die fijne plek blijft om te wonen en te leven”, zo laat afdelingsvoorzitter Wim Kokx weten.

Moeten we nu weg of kunnen wij blijven?

SP SP Zoetermeer 02-06-2021 20:51

Maandag 31 mei om 15.30 zijn de handtekeningen tegen de voorgenomen sloop van 23 woningen in Westergo aangeboden aan wethouder Paalvast en directrice van de Goede Woning, mevrouw Heemskerk. Dit gebeurde in een zaaltje van de Goede Woning met een klein comité van 4 personen. De aanbieding was live te volgen via Zoom.

“Moeten we nu weg of kunnen we blijven”, was en is de vraag van Tania, bewoonster van een van de voorgenomen sloopwoningen en lid van het actiecomité Slopen?Nee!  De bewoners zitten al 14 maanden in slopende onzekerheid of ze hun stekkie moeten verlaten of dat ze hun huisje kunnen behouden.

Heel veel mooie woorden van de wethouder en de directrice volgden, maar het komt er op neer dat de onzekerheid voor de bewoners nog lang kan duren. Er zijn geen toezeggingen gedaan. Er is geluisterd naar de mensen, maar daar blijft het dan ook bij.