Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

1042 documenten

Vijf vragen aan Rutger Schonis

D66 D66 Nederland 25-03-2021 11:02

“Het meest trots ben ik op de coulanceregeling voor mensen van 75 jaar en ouder waarvan het rijbewijs dreigde te verlopen. Wie in Nederland 75 wordt, moet zich laten keuren om het rijbewijs te houden. Maar het CBR had een enorme achterstand in het verwerken van deze gegevens. Daardoor kwamen veel ouderen buiten hun schuld om zonder rijbewijs te zitten. Door tijdelijk de rijbewijzen te verlengen zorgden we ervoor dat zij zelf naar hun familie, de winkel of de dokter konden blijven rijden.”

Podcast 'Daarom is het Goed' - Aflevering 11: Janet, Nazmiye en Renske

SP SP Nederland 15-03-2021 10:34

De overheid maakte de levens van ouders kapot in de toeslagenaffaire. Tijd voor een eerlijke overheid. Lilian en Renske spraken erover met ouders Janet en Nazmiye in de nieuwe aflevering van 'Daarom is het Goed'.

SP-JOURNAAL week 10 • De rechtse van Lilian

SP SP Nederland 13-03-2021 16:46

Met deze week: de rechtse van Lilian, een nieuwe kieswijzer en waar gaan de verkiezingen nou over?

De SP is tegen een vaccinatiepaspoort

SP SP Nederland 11-03-2021 10:20

Wij willen geen tweedeling in onze samenleving. Niet iedereen die dat wil kán zich immers laten vaccineren. Jongeren zullen nog lang moeten wachten. Daarnaast willen we nooit enige vorm van dwang.

Wat wel een goed idee is: kijken wat wèl veilig kan. Zodat als straks veel mensen zijn gevaccineerd (óf een negatieve test hebben als je geen vaccinatie wilt) ons land snel veilig open kan. Veel mensen snakken daarnaar. Dat is altijd een volledig vrije keus, cruciaal verschil. Daarom hebben we gisteren moties in de Tweede Kamer gesteund die zich uitspreken tégen een vaccinatiepaspoort.

Tegelijk hebben we ons uitgesproken vóór het voorstel om te kijken hoe je met een negatieve test óf een vaccinatie weer grotere bijeenkomsten kunt organiseren. Dat is belangrijk, want we willen ons land niet net zó lang op slot houden tot de laatste Nederlander zich - vrijwillig - heeft kunnen laten vaccineren.

Veilig stemmen

SP SP Nederland 08-03-2021 08:52

Briefstemmen. Na 12 maart 17:00 uur.

Is het niet gelukt om uw stembiljet voor 12 maart 17:00 uur op te sturen? Geen probleem. U kunt uw stembiljet nog tot 17 Maart 21:00 uur inleveren bij een stemlokaal of afgiftepunt in uw gemeente.

D66 zet behandeling wet regulering wietteelt door in Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 04-03-2021 04:05

Als de wet wordt aangenomen wordt de inkoop van cannabis door coffeeshops gereguleerd. Telers kunnen dan op een open manier hun producten ontwikkelen en aanbieden aan verkooppunten voor de consument. Bergkamp: ‘Voor de consument is het dan prettig dat hij of zij weet wat er in de cannabis zit. En dat bijvoorbeeld haarlak of een giftig bestrijdingsmiddel er juist niet in zit. Dat is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Voor coffeeshophouders is deze wet ook een enorme vooruitgang. We halen de handel uit de schaduw, zo worden telers en verkopers gewone ondernemers. Voor de samenleving zijn de voordelen al helemaal mooi. Geen schimmige praktijken mee. Geen zolderplantages met levensgevaarlijke bedradingen midden in woonwijken. Geen cannabisrunners, cannabisripdeals en hashlijnen. Een gereguleerd systeem, met gereguleerde teelt, en gereguleerde in- en verkoop. Allemaal in het volle zonlicht, of licht van de lantaarnpalen.’

Samen 3,0% van ons nationale inkomen investeren in onderzoek & innovatie

D66 D66 Nederland 26-02-2021 03:30

Nederland heeft grote ambities om na de coronacrisis niet alleen een sociaal-economisch herstel in te zetten, maar te werken aan een duurzame en wendbare samenleving. Universiteiten en hogescholen moeten meer vrijheid krijgen om hun onderzoeksagenda vorm te geven. De overheid en wetenschappelijke instituten moeten meer gaan samenwerken. Het is belangrijk dat er ruimte is om meer medewerkers aan te nemen aan de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Bovendien loont het om te investeren in innovatie en onderzoek. Een recente studie laat zien dat een investering van €1 extra in bijvoorbeeld onderzoek door kennisinstellingen de samenleving maar liefst €4,20 oplevert aan toegevoegde waarde. Er is dus alle reden om nu snel meer te investeren in de oplossingen voor morgen.

Rapportage onafhankelijk onderzoek

D66 D66 Nederland 24-02-2021 16:43

Het onderzoek richtte zich op de inhoud van het anonieme bericht. Daarnaast hebben we mensen die zich binnen onze vereniging onveilig voelen of hebben gevoeld, opgeroepen zich ook in de vertrouwde omgeving van BING te melden. En als derde hebben we BING gevraagd de meldingsstructuur van onze vereniging te bekijken.

De gehele rapportage van BING vind je onderaan dit bericht. Omdat het een onafhankelijk onderzoek betreft, kiezen we ervoor niet een samenvatting of conclusies te delen. We nodigen mensen uit kennis te nemen van het hele rapport. Dat vinden we fair en evenwichtig. We bieden leden tevens de gelegenheid om naar aanleiding hiervan met het Landelijk Bestuur in gesprek te gaan.

Hieronder volgt een aantal reacties. Allereerst reageert Anne-Marie Spierings als partijvoorzitter op de de uitkomsten van het onderzoek. Daarna volgt een reactie van onze partijleider Sigrid Kaag. Tot slot vertelt Winnie Sorgdrager over hoe zij de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek als voorzitter van het nieuwe Team Verantwoord Gedrag zal oppakken.

SP-succes: Het bindend referendum is een flinke stap dichterbij!

SP SP VVD CDA SGP Nederland 22-09-2020 12:15

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor de SP-wet voor een bindend referendum. Daarmee is een flinke stap gezet in de versterking van onze democratie. Met dit referendum krijgen mensen de mogelijkheid om politici te corrigeren, als die besluiten nemen die een meerderheid van de bevolking écht niet wil.

Initiatiefnemer Ronald van Raak noemt dit referendum de belangrijkste vernieuwing sinds de invoering van het algemeen kiesrecht: ‘Bij de verkiezingen in maart vragen politici het vertrouwen van de kiezers, maar durven de politici de mensen ook de mogelijkheid te geven om hen te corrigeren? Een grote meerderheid van de bevolking wil een bindend referendum. Het idee dat we de politici kunnen terugfluiten helpt om het vertrouwen in de politiek te vergroten.’

Steun de actie voor een bindend referendum!

Alleen VVD, CDA en SGP stemden tegen het wetsvoorstel. Nu gaat de wet naar de Eerste Kamer, waar ook een meerderheid voor het bindend referendum lijkt te zijn. De invoering van dit referendum vraagt wijziging van de Grondwet. Daarom moet na de verkiezingen van 17 maart de wet opnieuw door beide Kamers worden besproken en dan is een tweederde meerderheid nodig. ‘Mensen kunnen bij deze verkiezingen onze politiek een stuk democratischer maken. Door niet te stemmen op VVD, CDA of SGP, de drie partijen die tegen het referendum zijn,’ aldus Ronald van Raak.

Pia Dijkstra stopt

D66 D66 Nederland 22-09-2020 07:44

Ze is de grondlegger van de donorwet, die dit jaar werd ingevoerd. Dankzij deze wet helpen we mensen die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Bovendien diende ze dit jaar ook de wet Voltooid leven in, waar ze jarenlang hard aan heeft gewerkt. Met deze wet wil ze het mogelijk maken dat ouderen op hoge leeftijd die hun eigen leven voltooid achten met hulp op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen.