Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

444 documenten

Van Goede Vrijdag naar Paaszondag

SGP SGP Nederland 19-04-2019 00:00

Kees van der Staaij wenst iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden! Lees hieronder zijn boodschap.

De lijdensweken zijn bijna voorbij. De weken waarin iedereen heeft stil kunnen staan bij het onvoorstelbaar zware lijden van Christus. Een lijdensweg die uitliep op Golgotha, de heuvel vlakbij Jeruzalem waar Gods Zoon door mensenhanden is gekruisigd. Toen werd Gods liefde en genade voor zondaren het pijnlijkst zichtbaar. Toen kwam óók de haat van mensen tegen God het gruwelijkst tot uitdrukking.Vandaag is het Goede Vrijdag. Ook dit jaar sta ik daar, met mijn gezin en familie, bij stil. Voor mij is de kruisdood van de Christus geen gebeurtenis in een ver verleden. Integendeel, het lijden en de kruisiging van Christus bepaalt me dag in dag uit bij de schulden die ik maak bij God. En het bepaalt me evenzeer bij de gevolgen van de zonde, waardoor zó veel mensen zó veel pijn lijden in deze wereld.Treffend is dat verwoord door een van onze grote dichters in de 17e eeuw, Jacobus Revius, met als titel: 'Hij droeg onze smarten'’t, En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht,Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,Noch die U knevelden, en stieten U vol puisten,‘T En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuistenDe rietstok hebben of de hamer opgelicht,Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,Of die om Uwe rok t’ saam dobbelden en tuischten –Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,Ik ben de zware boom die U had overlaân,Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,De nagel, en de speer, de gesel die U sloeg,De bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg,Want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden.Maar de geschiedenis eindigt niet op Goede Vrijdag! Gode zij dank. Op Goede Vrijdag volgt Paaszondag, de dag dat Christus opstond uit de doden. De dood is overwonnen!God laat zien dat niet de dood, maar Hij Zelf het laatste woord heeft. Dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat Zijn liefde sterker is dan onze haat. Tijdens de Paasdagen zal God daarvoor geprezen worden.Een van de bekendste liederen waarin die dank en lof tot uitdrukking wordt gebracht, is het beroemde ‘U zij de glorie’. Het is geschreven door de Zwitserse predikant Edmond Louis Budry; de melodie is van de Duits-Engelse componist Georg Friedrich Händel. Overal in de wereld zal dit lied klinken, in duizenden talen en duizenden kerken.In Nederland staat het 'A Toi la gloire' bekend als het lijflied van ons Koninklijk Huis. Bij blijde en droevige gebeurtenissen in ons nationale leven is het gespeeld en gezongen.U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.U zij de glorie, opgestane Heer.U zij de victorie, nu en immermeer.Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.Weest dan volk des Heeren blijde en welgezinden zegt telkenkere: "Christus overwint."Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,niets heb ik te vrezen in leven en in dood.U zij de glorie, opgestane HeerU zij de victorie, nu en immermeerIk wens iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden!Kees van der Staaij

Het tegenovergestelde van liefde, is ...

PvdA PvdA Nederland 18-04-2019 13:00

Het tegenovergestelde van liefde, is geen haat, maar onverschilligheid. Wees daarom nooit onverschillig! Frans Timmermans roept iedereen op zijn stem te laten horen tijdens de Europese verkiezingen.

De eerste Syrische asielzoekers die ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 18-04-2019 10:00

De eerste Syrische asielzoekers die vijf jaar geleden naar Nederland kwamen, komen nu in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning (in Nederland hebben asielzoekers hier na vijf jaar automatisch recht op). Maar Syrië is inmiddels alweer veilig. #FVD vindt dat deze mensen nu direct moeten terugkeren. Elke dag dat we langer wachten, verkrijgen weer meer Syriërs het Nederlanderschap en mogen hier voor altijd blijven, inclusief alle rechten op sociale zekerheid, gezinshereniging, enz. Thierry Baudet vroeg vandaag met spoed een debat aan, maar de Kamer wil eerst allerlei rapporten afwachten, Commissie-vergaderingen houden en uiteindelijk tot na de zomer wachten. Opnieuw blijkt dat FVD - als enige - écht iets wil doen aan de massale immigratie. fvd.nl/word-lid

De rechtszaken tegen deze criminele ...

PvdA PvdA Nederland 18-04-2019 07:06

De rechtszaken tegen deze criminele bendes slepen vaak jaren. In de tussentijd voelen sommige motorclubs zich onaantastbaar en lappen ze alle regels aan hun laars. Zij mogen niet de baas zijn op straat. Daarom moeten we echt vaart maken met dit verbod. Je wilt gewoon zeker van een veilige en prettige buurt zegt Attje Kuiken. 👉 www.pvda.nl/nieuws/motorbendes-mogen-niet-de-baas-zijn-op-straat

Appte je ook een vraag aan Agnes ...

PvdA PvdA Nederland 17-04-2019 16:00

Appte je ook een vraag aan Agnes Jongerius? Wilde je bijvoorbeeld meer weten over de aankomende Europese verkiezingen🇪🇺 of wat haar meest memorabele politieke overwinning ooit is? 🏆 Ontzettend veel mensen appten een vraag! Ook op de hoogte blijven? 🌹Klik hier 👉 http://bit.ly/PvdAWhatsapp

We zijn door 150 milieuorganisaties ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-04-2019 14:25

We zijn door 150 milieuorganisaties verkozen tot klimaatkampioen in het Europees Parlement! De organisaties keken naar stemgedrag over vermindering van broeikasgassen, doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing. 🌎🌍🌏 Lees hier meer: https://europa.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-klimaatkampioen-in-brussel

Geen huis krijgen vanwege wie je ...

PvdA PvdA Nederland 17-04-2019 11:45

Geen huis krijgen vanwege wie je bent. Vanwege je huidskleur, van wie je houdt of je leeftijd. Het komt iedere dag voor. En het kabinet staat erbij en kijkt ernaar. We hebben allemaal recht op een fijne plek om te wonen. Wie je ook bent ❤️.

De powervrouw van Den Haag is Fleur ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 17-04-2019 09:30

De powervrouw van Den Haag is Fleur Agema. Ze is slim, integer en betrokken. #PVV

''Leuk al die mooie woorden, maar ...

DENK DENK Nederland 17-04-2019 09:02

''Leuk al die mooie woorden, maar wat is het resultaat?'' 🏠 Deze week is weer uit onderzoek van Radar gebleken dat 90% van de verhuurmakelaars discrimineren. 👉 Farid Azarkan vuurt scherpe vragen over de lakse houding van de overheid tegenover dit probleem.

Drie weken geleden kwam minister ...

PvdA PvdA Nederland 17-04-2019 07:26

Drie weken geleden kwam minister Koolmees op de koffie, maar sindsdien is er nog geen beter bod om te komen tot een goed pensioenakkoord. Dit terwijl onnodige pensioenkortingen steeds dichterbij komen. Mensen snakken naar een onbezorgde oude dag. Je wilt eerder kunnen stoppen met werken zodat je gezond oud kunt worden. Daarom de dringende oproep: kabinet kom snel met een beter bod voor een goed pensioenakkoord. 👉 pvdarbe.id/voorkom-pensioenkorting