Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 26-06-2020 07:19

Door Webredactie op 26 juni 2020 om 09:10

Lees voor

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

Vandaag maakte het kabinet meer bekend over de invulling van en voorwaarden aan het Nederlandse steunpakket aan KLM.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Het is goed dat het kabinet de werknemers van KLM en het bedrijf niet laat vallen, maar ik ben vooral tevreden dat dit gebeurt onder voorwaarde dat KLM de omslag maakt naar minder overlast, minder vervuiling en lagere topbeloningen. De ChristenUnie steunt de voorwaarden die het kabinet stelt aan de leningen en garanties voor KLM. Minder nachtvluchten, geen bonussen en dividend en belangrijk nieuws is dat Nederland de garantie heeft gekregen dat KLM op Schiphol blijft - iets wat sinds de fusie met AirFrance onzeker was. De Nederlandse staat krijgt hiermee weer meer controle over de toekomst van KLM.

De ChristenUnie wil een schonere luchtvaart die dienstbaar is aan mensen. De stappen die nu gezet gaan worden, dragen daar aan bij.”

Steun komt met voorwaarden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-05-2020 10:06

Door Eppo Bruins op 6 mei 2020 om 12:05

Vlak voor de coronacrisis debatteerde ik in de Tweede Kamer over de wet vliegbelasting. Ik noemde toen de invoering van de vliegtaks een kleine, maar belangrijke stap in de goede richting. Een besluit richting duurzaamheid. Schiphol is samen met haar belangrijkste luchtvaartmaatschappij KLM van economisch belang, maar het is belangrijk om grenzen te stellen aan deze tot nu toe ongebreideld groeiende en vervuilende sector. Vandaag spreek ik weer in de Kamer over luchtvaart. Maar nu, in een heel andere situatie, over een steunplan voor KLM.

Het vliegverkeer is bijna geheel weggevallen. Schiphol is een parkeerplaats geworden. Ook de blauwe vogels van de KLM staan grotendeels aan de grond. KLM, met als thuishaven een uniek vliegveld, heeft een belangrijk aandeel in het ontsluiten van ons land naar de rest van de wereld. Ik steun dan ook de stap die het kabinet wil zetten om leningen en garanties te verlenen aan KLM. Dat is in het belang van ons land.

Natuurlijk is het standpunt van de ChristenUnie over luchtvaart niet veranderd. We willen een luchtvaart die dienstbaar is aan de maatschappij en de economie. Daarbij is het ook belangrijk om oog te hebben voor de negatieve gevolgen van vliegen. Dan denk ik alleen al aan de geluidshinder en milieuvervuiling die vliegtuigen veroorzaken. Die vragen blijven we als ChristenUnie zeker stellen: Moeten we wel zo vaak vliegen? Moet het bestemmingennetwerk, zeker binnen Europa, niet onder de loep? Hoe kan de trein vaker een alternatief bieden?

Daarom vind ik het ook belangrijk dat de steun aan KLM met voorwaarden komt.

Dat begint met wederkerigheid: we willen werkgelegenheid behouden en vragen om offers waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En bijvoorbeeld geen dividend voor de aandeelhouders. We vinden het belangrijk dat de steun helpt om na de crisis een financieel gezond bedrijf met een belangrijke functie te behouden.

Ook vinden we het belangrijk dat als er nu over steun wordt gesproken, men ook verder kijkt ná de crisis. Kan het aantal vliegbewegingen worden teruggebracht? Kunnen we het aantal korte vluchten beperken? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het kabinet ook op het gebied van geluidshinder en milieuvervuiling voorwaarden aan de steun kan stellen. KLM moet duurzame keuzes maken, zoals ook beloofd is in economisch betere tijden. Ook dat is in belang van ons land.

Nieuw onderzoek: er is weinig tot ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-07-2019 09:29

Nieuw onderzoek: er is weinig tot geen bewijs dat meer luchtvaart leidt tot meer economische groei. En tóch wil dit kabinet Schiphol laten doorgroeien. Tijd voor meer treinen en minder vliegen op korte afstanden. Eens? Check de petitie in de reacties! ⤵️

Als énige partij willen wij een ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-03-2019 08:23

Als énige partij willen wij een krimp van de luchtvaart 👇 Een opstijgende jumbojet stoot net zo veel fijnstof uit als 1 miljoen vrachtwagens! Uitbreiding van Schiphol en vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Eelde zorgt voor gigantische klimaatschade en kost mensen- en dierenlevens. Vlieg op met je vliegtuigen! Kies 20 maart voor schone lucht. Kies Partij voor de Dieren! 🌎

We maken van vluchten naar Brussel ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 06-03-2019 13:53

We maken van vluchten naar Brussel treinreizen. 😎 Next: Parijs, Londen, Berlijn! Steun jij #meertreinenmindervliegen? Teken op groen.li/treinen

Minister Wopke Hoekstra: Schiphol en ...

CDA CDA Nederland 27-02-2019 10:02

Minister Wopke Hoekstra: Schiphol en KLM zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Direct en indirect gaat dit over duizenden banen. #AirFranceKLM #Hoekstra

De VVD vindt het verstandig van het ...

VVD VVD Nederland 27-02-2019 07:36

De VVD vindt het verstandig van het kabinet om aandelen KLM/Air France te kopen. Een ✈-bedrijf waar we trots op zijn. Het is belangrijk dat we Nederlandse banen bij KLM en Schiphol beschermen. Dat kunnen we niet overlaten aan de Fransen.