Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Congrestoespraak Van der Staaij: dreutelen, drammen, doen

SGP SGP D66 VVD PvdA Nederland 16-02-2019 00:00

Lees hieronder de spreektekst van SGP-voorman Kees van der Staaij. Zaterdagmiddag spreekt hij het partijcongres toe dat in aanloop naar de Europese verkiezingen is georganiseerd in het Hoorbeeck College in Amersfoort.

Beste SGP'ers,

Er zijn drie verkiezingen dit jaar: provincies, waterschappen en Europa. Het is een superverkiezingsjaar!Want bij de verkiezingen voor Arnhem of Middelburg of Zwolle of andere provinciehoofdsteden staat óók de toekomst van het kabinetsbeleid op het spel. De leden van de PS kiezen immers ook de leden van de Eerste Kamer, en daar heeft het derde kabinet-Rutte maar 1 stem meerderheid. Alles wijst erop dat die meerderheid in de Eerste Kamer verloren gaat. En wat dan? Hierbij alvast drie piketpaaltjes van de SGP.Onze houding tegenover het kabinet zal niet ineens veranderen als het kabinet in de Eerste Kamer haar meerderheid verliest. Waar we voor waren, blijven we voor. Waar we tegen waren, blijven we tegen. We verwachten het ook niet van een voet tussen de deur. Maar het spreekwoord luidt, wie goed doet, goed ontmoet. Laat ik het daar nu maar bij houden.Onze boodschap tegenover het kabinet is: niet dreutelen, niet drammen, maar het goede doen. Niet dreutelen!

Al jarenlang is beloofd dat de mensonwaardige misstanden in de prostitutie worden aangepakt. Maar er gebeurt bitter weinig. Vrouwen in etalages is écht echt niet meer van deze tijd. Hoog tijd om het burgerinitiatief ‘Ik Ben Onbetaalbaar’ te steunen en de klant van de prostituee op de bon te slingeren. Niet dreutelen speelt ook internationaal. Al jaren wordt gezegd dat het onaanvaardbaar is dat Palestijnse terroristen premie opstrijken, mede mogelijk gemaakt met onze euro’s. Hoog tijd daarmee te stoppen. Niet dreutelen. Het is buitengewoon ongewenst dat met geld uit onvrije landen in het Midden-Oosten in Nederland invloed wordt gekocht en moskeeën kunnen verrijzen waarin een onverdraagzame boodschap wordt gepredikt.

Het zou goed zijn als het parlement hierin zelf in actie komt. Daarom heb ik een parlementaire ondervraging voorgesteld over die buitenlandse financiering van moskeeën. De ingediende motie hierover willen we zo snel mogelijk in stemming brengen. Ik heb goede hoop dat die motie zal worden aangenomen. Ook niet drammen, zeggen wij tegen het kabinet.

Geen vaccinatiedwang. Dat onderwerp stond eergisteren op de Kameragenda. Een oud SGP-strijdpunt werd zo ineens heel actueel. De SGP-lijn was en is: geen dwang in dit soort heel persoonlijke gewetens, dus ook niet als het gaat om wel of niet vaccineren. Uitgerekend de VVD ging het verst met mogelijke dwangmaatregelen. Er was een tijd dat de liberalen meer voor de vrijheidsrechten van de burger opkwamen! De SGP houdt in ieder geval de vinger aan de pols. Geen gedram met voltooid-leven-wensen, zeggen we ook richting D66. Als er één terrein is waarop drammen levensgevaarlijk is, dan hier wel. Goede zorg, met name voor uitgeput leven, dat hebben we nodig. Maar euthanasie normaliseren is een doodlopende weg. En dan het klimaat. Als rentmeesters steunen we goede zorg voor de schepping. Vol overtuiging. Realistisch groen. Maar het moet wel in proportie blijven. En: haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar, met name voor de mensen die niet zoveel te besteden hebben als de bekende witte wijn nippende doorsnee-bakfietser in Amsterdam.

Het goede doen, daar moedigen we het kabinet toe aan.

Bescherm kwetsbaar leven! Pril leven, en leven dat is uitgeput, lichamelijk of geestelijk. Ga eenzaamheid tegen, help kwetsbare mensen in het doolhof van de zorg en investeer veel meer in suïcide-preventie. Neem de kerntaken van de overheid serieus. Maak werk van onze veiligheid. Investeer meerjarig in defensie en veiligheid. En kijk ook verder dan de randstad. Ook in Elspeet moeten de ambulances op tijd zijn. En Zeeuwen moeten óók goed openbaar vervoer hebben. Het goede doen. Gezinnen steunen. Eerlijker belasting heffen voor eenverdieners. Na een Eerste-Kamer motie-Schalk heeft de Tweede Kamer nu in een motie-Stoffer uitgesproken dat het kabinet hier mee aan de gang moet. Er is veel werk aan de winkel.

Het goede doen. wat is goed? Dat zien we pas scherp, als het licht van Gods Woord schijnt. Dát was en is de kern van onze boodschap. Met drie verkiezingen in zicht is mijn oproep: laat geen stem verloren gaan...Het hangt soms op één stem. Op het Binnenhof. Denk aan de omstreden Donorwet, die in de Tweede Kamer met maar één stem meer werd aangenomen. Denk aan het kabinet, dat in Tweede en Eerste Kamer nu nog een meerderheid van één stem heeft. We zagen het eerder in de Eerste Kamer hoe de ene SGP-stem van toen nog senator Holdijk meer dan eens de doorslag gaf. Ik wil maar zeggen: elke stem telt!Maar niet alleen in Den Haag kan één stem het verschil maken! We zagen het bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar: in Veenendaal ging de laatste restzetel met maar een stem verschil naar PvdA in plaats van de SGP.Het laat zien hoe elke stem ertoe doet. En dat één zetel het verschil kan maken. Kortom: reden te meer voor een stem op de SGP, een constructieve stem bij een open Bijbel.

SGP: op geen enkele manier dwang bij vaccinatie

SGP SGP Nederland 15-02-2019 00:00

"Van gedwongen vaccinatie mag geen sprake zijn," vindt SGP-voorman Kees van der Staaij. Lees hieronder zijn bijdrage aan het vaccinatiedebat dat donderdag in de Tweede Kamer plaats vond.

"De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren licht gedaald. Om die reden voeren wij dit debat. De staatssecretaris is met een aantal acties gekomen om die trend te keren. Een belangrijke vraag is natuurlijk: hoe komt dat, waar ligt het aan dat die vaccinatiegraad is gedaald? De staatssecretaris geeft aan dat hij hier lastig de vinger op kan leggen. Het blijft nu wel heel erg open. Mijn beeld is dat het toch vrij helder is dat het vooral nieuwe groepen zijn, zoals de antivaxers, die bewerkstelligen dat de vaccinatiegraad daalt door via internet verspreide argumenten over mogelijke bijwerkingen — het punt van autisme werd al genoemd — maar ook argumenten over de macht van de farmaceutische industrie die nieuwe vaccins zou opdringen. Volgens mij is dat de nieuwe werkelijkheid waarmee we nu te maken hebben. Ik zeg er maar bij dat het mij niet aannemelijk lijkt dat de dalende vaccinatiegraad wordt veroorzaakt door bekende groepen waarbinnen bezwaren tegen vaccinatie leven, zoals een deel van de reformatorische gezindte en de antroposofische kring. Onderzoek laat zien dat de vaccinatiegraad in de reformatorische gezindte juist gestegen is. De staatssecretaris wil een zo breed mogelijk front vormen om de vaccinatiebereidheid te vergroten. Zo'n heel brede aanpak klinkt sympathiek. Mijn zorg is dat wanneer je je richt op iedereen, je het risico loopt dat niemand zich aangesproken voelt. Deelt de staatssecretaris die zorg en kan hij daarom wat preciezer aangeven welke groepen hij herkent, al is dat niet helemaal precies vast te stellen, en waaraan hij ook bijzondere aandacht wil geven?

De SGP vindt het belangrijk dat ouders op basis van correcte informatie een gefundeerde keuze maken over het vaccineren van hun kinderen. Een aantal jaren geleden heeft de Nederlandse Patiëntenvereniging in samenwerking met een academisch netwerk in een brochure een handreiking gedaan aan reformatorische ouders voor het keuzeproces rondom vaccinatie. Hierin staat een zorgvuldige, goed geïnformeerde, gewetensvolle afweging centraal. Ik vind die handreiking een voorbeeld van hoe je de dialoog kunt aangaan over vaccinatie. Ik waardeer het dat de staatssecretaris wil dat ouders op basis van correcte informatie een afweging maken. Ik heb alleen wel vraagtekens bij de vorm van het team van onafhankelijke experts dat actief weerwoord moet gaan bieden aan misvattingen over vaccinaties. Gaat dit echt werken? Moet je je als overheidsinstelling wagen aan het bestrijden van desinformatie? Kun je niet veel beter inzetten op het voeren van persoonlijke gesprekken met de huisarts? De commissie-Seydel benadrukte veel meer dan de staatssecretaris de dialoog met ouders over de te maken keuze, zo lijkt het. In hoeverre betrekt de staatssecretaris de aanbevelingen van de commissie-Seydel bij zijn actieprogramma?

In de notitie van de staatssecretaris zie ik terug dat hij in de brief overweegt om bij een blijvende daling van de vaccinatiegraad in bepaalde omstandigheden inenting verplicht te stellen. De SGP heeft zich daar altijd tegen gekeerd en zal dat blijven doen. Met zo'n vaccinatieplicht grijp je naar onze mening te veel in in de persoonlijke levenssfeer die, zoals we net hebben gehoord, juist ook constitutioneel beschermd is. Je mag mensen niet dwingen om iets te doen wat tegen hun geweten ingaat. Dat werkt bovendien ook nog eens averechts, zo leert de geschiedenis. Ik vraag de staatssecretaris daarom om juist af te zien van het voorstellen van een vaccinatieplicht, ook al is nu gezegd dat het op termijn misschien kan. Het lijkt er toch op dat die deur op een kier wordt gezet, terwijl die tot nu toe altijd wat resoluut werd dichtgehouden.

Tot slot. Per 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Ik beveel aan om juist ook het gesprek hierover, ook het democratische gesprek binnen de gemeenteraden, allereerst te laten plaatsvinden. Klopt mijn beeld dat dit nu al het geval is? Ik hoor tenminste voorbeelden vanuit gemeenten waar dat serieus al is opgepakt en waar het gesprek is aangegaan. Dat lijkt me een goede zaak, dicht bij de burger."

SGP wil op geen enkele manier dwang bij vaccinatie

SGP SGP Nederland 15-02-2019 00:00

"Van gedwongen vaccinatie mag geen sprake zijn," vindt SGP-voorman Kees van der Staaij. Lees hieronder zijn bijdrage aan het vaccinatiedebat dat donderdag in de Tweede Kamer plaats vond.

"De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren licht gedaald. Om die reden voeren wij dit debat. De staatssecretaris is met een aantal acties gekomen om die trend te keren. Een belangrijke vraag is natuurlijk: hoe komt dat, waar ligt het aan dat die vaccinatiegraad is gedaald? De staatssecretaris geeft aan dat hij hier lastig de vinger op kan leggen. Het blijft nu wel heel erg open. Mijn beeld is dat het toch vrij helder is dat het vooral nieuwe groepen zijn, zoals de antivaxers, die bewerkstelligen dat de vaccinatiegraad daalt door via internet verspreide argumenten over mogelijke bijwerkingen — het punt van autisme werd al genoemd — maar ook argumenten over de macht van de farmaceutische industrie die nieuwe vaccins zou opdringen. Volgens mij is dat de nieuwe werkelijkheid waarmee we nu te maken hebben. Ik zeg er maar bij dat het mij niet aannemelijk lijkt dat de dalende vaccinatiegraad wordt veroorzaakt door bekende groepen waarbinnen bezwaren tegen vaccinatie leven, zoals een deel van de reformatorische gezindte en de antroposofische kring. Onderzoek laat zien dat de vaccinatiegraad in de reformatorische gezindte juist gestegen is. De staatssecretaris wil een zo breed mogelijk front vormen om de vaccinatiebereidheid te vergroten. Zo'n heel brede aanpak klinkt sympathiek. Mijn zorg is dat wanneer je je richt op iedereen, je het risico loopt dat niemand zich aangesproken voelt. Deelt de staatssecretaris die zorg en kan hij daarom wat preciezer aangeven welke groepen hij herkent, al is dat niet helemaal precies vast te stellen, en waaraan hij ook bijzondere aandacht wil geven?

De SGP vindt het belangrijk dat ouders op basis van correcte informatie een gefundeerde keuze maken over het vaccineren van hun kinderen. Een aantal jaren geleden heeft de Nederlandse Patiëntenvereniging in samenwerking met een academisch netwerk in een brochure een handreiking gedaan aan reformatorische ouders voor het keuzeproces rondom vaccinatie. Hierin staat een zorgvuldige, goed geïnformeerde, gewetensvolle afweging centraal. Ik vind die handreiking een voorbeeld van hoe je de dialoog kunt aangaan over vaccinatie. Ik waardeer het dat de staatssecretaris wil dat ouders op basis van correcte informatie een afweging maken. Ik heb alleen wel vraagtekens bij de vorm van het team van onafhankelijke experts dat actief weerwoord moet gaan bieden aan misvattingen over vaccinaties. Gaat dit echt werken? Moet je je als overheidsinstelling wagen aan het bestrijden van desinformatie? Kun je niet veel beter inzetten op het voeren van persoonlijke gesprekken met de huisarts? De commissie-Seydel benadrukte veel meer dan de staatssecretaris de dialoog met ouders over de te maken keuze, zo lijkt het. In hoeverre betrekt de staatssecretaris de aanbevelingen van de commissie-Seydel bij zijn actieprogramma?

In de notitie van de staatssecretaris zie ik terug dat hij in de brief overweegt om bij een blijvende daling van de vaccinatiegraad in bepaalde omstandigheden inenting verplicht te stellen. De SGP heeft zich daar altijd tegen gekeerd en zal dat blijven doen. Met zo'n vaccinatieplicht grijp je naar onze mening te veel in in de persoonlijke levenssfeer die, zoals we net hebben gehoord, juist ook constitutioneel beschermd is. Je mag mensen niet dwingen om iets te doen wat tegen hun geweten ingaat. Dat werkt bovendien ook nog eens averechts, zo leert de geschiedenis. Ik vraag de staatssecretaris daarom om juist af te zien van het voorstellen van een vaccinatieplicht, ook al is nu gezegd dat het op termijn misschien kan. Het lijkt er toch op dat die deur op een kier wordt gezet, terwijl die tot nu toe altijd wat resoluut werd dichtgehouden.

Tot slot. Per 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Ik beveel aan om juist ook het gesprek hierover, ook het democratische gesprek binnen de gemeenteraden, allereerst te laten plaatsvinden. Klopt mijn beeld dat dit nu al het geval is? Ik hoor tenminste voorbeelden vanuit gemeenten waar dat serieus al is opgepakt en waar het gesprek is aangegaan. Dat lijkt me een goede zaak, dicht bij de burger."

Van der Staaij wil snellere ambulancehulp Gelderland

SGP SGP Nederland 14-02-2019 00:00

SGP-voorman Kees van der Staaij maakt zich zorgen over de aanrijtijden van ambulances. Onder meer Gelderland en ook delen van Flevoland zitten in de gevarenzone.

Hij heeft daarom donderdagochtend een motie (zie onderaan deze pagina) ingediend die aandringt op het verkorten van de aanrijtijden. De minister reageerde positief op het voorstel van de SGP. De verwachting is dan ook dat de motie dinsdag een meerderheid zal krijgen in de Tweede Kamer. 

GelderlandVolgens Van der Staaij wordt in verschillende Gelderse dorpen de norm voor de aanrijtijden (15 minuten na melding) al jarenlang sowieso niet gehaald.  "Ik denk bijvoorbeeld aan Elspeet, Uddel en Harskamp. Maar ook zuidelijker, zoals in Oosterbeek en Renkum. Deze plaatsen zijn zowel binnen als buiten de spits niet in een kwartier bereikbaar. Dit probleem speelt echt al meer dan tien jaar. Wat ons betreft moet de minister daarom nu echt de regie pakken."

UrkDe SGP-voorman maakt zich ook zorgen over de aanrijtijden van ambulances op Urk. "De gemiddelde ritduur van ambulances is sinds de (gedeeltelijke) sluiting van de spoedeisende hulp in Lelystad opgelopen tot meer dan een uur. Ik vind dit echt zeer zorgwekkend."

 

De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende dat in grote delen van de provincie Gelderland een ambulance bij noodgevallen vaak niet binnen 15 minuten aanwezig is,overwegende dat in deze gebieden de normtijd van 15 minuten al jarenlang niet wordt gehaald,verzoekt de regering in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten en RAV’s in Gelderland en representerende verzekeraars om hen aan te sporen de aanrijtijden van ambulances te verkorten en de Kamer hierover te informeren.en gaat over tot de orde van de dag.Van der Staaij

De SGP staat achter de pulsvisserij!

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

"Het is onterecht dat de EU de pulsvisserij wil verbieden. Het is juist een bewezen, moderne, milieuvriendelijke methode, die ook nog eens beter is voor de vissen." Dat vinden SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij.

Bisschop was woensdagmorgen op Urk om een biddagdienst bij te wonen in de Moriakerk. Na afloop van de dienst ging hij in gesprek met vissers en andere betrokkenen.

Het SGP-Kamerlid noemt het "te gek voor woorden" als landen zoals Frankrijk en Spanje uit puur eigenbelang een milieuvriendelijke innovatie als de pulskorvisserij via de EU willen verbieden. Hij vraagt zich af wat de regering nu gaat doen: "Naast de Nederlandse vissers gaan staan? Of buigen voor de Europese Unie?"

De SGP staat achter de pulsvissers!

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

Update naar aanleiding van het verbod op pulsvisserij Roelof Bisschop: "Woensdagavond is besloten tot een Europees verbod op de pulsvisserij. Daarmee is een innovatieve vistechniek volstrekst onterecht de nek omgedraad door de EU. Vanwege politieke spelletjes en jaloerse Fransen. Dat is te gek voor woorden."

"Het is onterecht dat de EU de pulsvisserij wil verbieden. Het is juist een bewezen, moderne, milieuvriendelijke methode, die ook nog eens beter is voor de vissen." Dat vinden SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij.

Bisschop was woensdagmorgen op Urk om een biddagdienst bij te wonen in de Moriakerk. Na afloop van de dienst ging hij in gesprek met vissers en andere betrokkenen.

Het SGP-Kamerlid noemt het "te gek voor woorden" als landen zoals Frankrijk en Spanje uit puur eigenbelang een milieuvriendelijke innovatie als de pulskorvisserij via de EU willen verbieden. Hij vraagt zich af wat de regering nu gaat doen: "Naast de Nederlandse vissers gaan staan? Of buigen voor de Europese Unie?"

Bescherm het gezin

SGP SGP Nederland 24-01-2019 00:00

De rechter moet de uithuisplaatsing van kinderen beter beoordelen. Dat vindt SGP-leider Kees van der Staaij. Volgens hem is het juridische kader op dit moment “te rommelig en te mager”.

Duidelijke richtlijnen kunnen de rechter helpen om kritisch te toetsen. Dat vraagt ook meer tijd en expertise bij rechters. Waar in andere landen wel 1 of 2 dagen worden uitgetrokken voor familiezaken, kan het in Nederland al in 40 minuten gebeurd zijn om een uithuisplaatsing van kinderen te regelen. Nederland lijkt wel heel kort door de bocht te gaan. “Is dit een alarmsignaal?” vraagt Van der Staaij aan de minister.De SGP wijst ook op de verhouding tussen de Kinderbescherming en ouders. Laatstgenoemden hebben vaak weinig kennis van juridische geschillen, terwijl de Kinderbescherming onderdeel is van de ‘machtige’ staat. Ook de Erasmus law school maakt zich zorgen over de kwetsbare positie van ouders tegenover de overheid.

Kees van der StaaijBedankt! Graag ...

SGP SGP Nederland 19-01-2019 10:25

Hartelijk bedankt voor alle bemoediging en warme steun!

SGP SGP Nederland 18-01-2019 00:00

Bedankt!

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle bemoediging en warme steun in de afgelopen weken. Kaarten, berichten, telefoontjes, persoonlijke woorden, dagboekstukjes. Het hield maar niet op!

Ik heb dat bijzonder gewaardeerd, en mijn thuisfront zeker ook. Zo’n bemoediging is extra welkom als er heel veel op je afkomt, en niet te vergeten ook op de mensen op de fractie en op het partijbureau die via telefoon en mail ook heel veel onaardige teksten te verwerken kregen. En dan druk ik me nog mild uit… 

De afgelopen twee weken hebben we geprobeerd toelichting te geven, verheldering te bieden en misverstanden weg te nemen. Dank komt allereerst en allermeest toe aan de Heere God die daarvoor moed en kracht gaf. 

Ik heb eerlijk geprobeerd uit te leggen hoe het gelopen is, dat het van mij geen bewuste keus was geweest om de verklaring te ondertekenen en daarmee naar buiten te komen. Maar dat ik, toen alle commotie inmiddels was ontstaan, niet weg wilde lopen voor wat ik een jaar geleden tegen de initiatiefnemers had gezegd: dat ik me herken in de klassiek-christelijke noties die erin staan over huwelijk, gezin en seksualiteit. 

Het is een goede zaak dat aan de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring een toelichting als nawoord is toegevoegd. Dat vind ik een noodzakelijke aanvulling, zeker als het gaat om een document dat niet alleen bestemd is voor predikanten, maar ook bij een breder publiek op tafel komt...

We hebben gezien hoe misverstanden zijn ontstaan. Dat komt enerzijds doordat bepaalde formuleringen onvoldoende duidelijk waren en verwarring opleverden. Maar zeker óók doordat niet iedereen bereid was om de tekst welwillend te lezen en de verklaring, al dan niet met opzet, werd neergezet als een anti-homopamflet. Tegen kwaadwillendheid is geen kruid gewassen.

Gelukkig waren er ook mensen die bereid waren hun eerste negatieve oordeel bij te stellen. Zo van: fijn dat jullie duidelijk maken dat je niet denkt dat homoseksualiteit een ziekte is die je wel even kunt genezen. Goed dat opgehelderd wordt dat jullie niet willen dat mensen niet voor de dag zouden mogen komen met de gevoelens die zij hebben.

Natuurlijk luistert dit in zulke persoonlijke kwesties heel nauw. Er is grote zorgvuldigheid nodig. Ik ben de eerste om te erkennen dat dit altijd weer beter kan. Standvastigheid en voorzichtigheid, dat zijn allebei belangrijke waarden. Wat een wijsheid is er nodig om daarin de juiste balans te vinden…

Als het stof is neergedwarreld hoop ik dat de goede gesprekken daarover doorgaan. Wat zou het mooi zijn als zo alle commotie uiteindelijk tóch een vruchtbaar vervolg krijgt. Dat helder uit de verf komt dat ieder mens er mag zijn, een kostbaar Godsgeschenk is, een naaste om lief te hebben, en een arm op de schouder te leggen. Maar óók dat bij een open Bijbel liefde en leefregels bij elkaar horen, dat we trouw willen zijn aan voluit Bijbelse noties over huwelijk en seksualiteit, ook als dat tegen de tijdgeest ingaat.

Nogmaals heel veel dank voor alle steun en gebed!

Kees van der Staaij

Maandag vonden we een dode muis(!) ...

SGP SGP Nederland 14-12-2018 16:32

Maandag vonden we een dode muis(!) op de voorlichterskamer van de SGP. Dinsdag debatteerde Kees van der Staaij over abortus en Siriz. En donderdag organiseerde de SGP een rondetafelgesprek over ‘gender’. Kijk hieronder het weekjournaal of ga naar: https://youtu.be/ww3fZVwoj3I