Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

42 documenten

Van der Staaij lijsttrekker SGP 2021

SGP SGP Nederland 28-02-2020 00:00

Het partijbestuur van de SGP heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 opnieuw Kees van der Staaij voorgedragen als lijsttrekker. Op zaterdag 16 mei wordt tijdens de algemene vergadering van de SGP over deze voordracht gestemd.

Het bestuur is blij dat het Tweede Kamerlid opnieuw bereid is om de SGP-kandidatenlijst aan te voeren. “Kees van der Staaij heeft in de tien jaar dat hij nu de partijleider is de SGP een duidelijk gezicht gegeven. Hij geniet niet alleen veel vertrouwen bij de eigen mensen, maar spreekt óók kiezers aan buiten de traditionele SGP-achterban. In de Tweede Kamer heeft hij door zijn ervaring en kennis gezag verworven.  We zijn dan ook dankbaar dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt om van de partij te zijn,” zegt interim-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen.

Kees van der Staaij werd in 1998 lid van de Tweede Kamer en is fractievoorzitter van de SGP sinds 2010. Als de partij in mei akkoord gaat met de voordracht, zal de nestor van de Tweede Kamer voor de vierde keer lijsttrekker zijn. Van der Staaij is dankbaar voor het getoonde vertrouwen van het partijbestuur. “In een kleine fractie komt er op ieder van de kamerleden veel werk af. Ik prijs me gelukkig dat werk tot nu toe te hebben gedaan in een hardwerkend, toegewijd, en eensgezind team. Ik hoop dat te mogen blijven doen om het hart van de SGP-boodschap uit te dragen op het Binnenhof en daarbuiten.”

 SGP: stop oproep tot vreemdgaan

SGP SGP Nederland 20-02-2020 00:00

“Op weg naar een avontuurtje? Ik ook.” Met deze tekst roept Second Love mensen op om vreemd te gaan. SGP-voorman Kees van der Staaij maakt zich zorgen. Al eerder lanceerde hij een tegencampagne: ikgavoortrouw.nl.

“Het is heel ongezond om te doen alsof vreemdgaan maar normaal is. Vaders en moeders, maar ook kinderen krijgen deze reclame te zien als ze over straat lopen of op de bus staan te wachten. Ik ken te veel schrijnende verhalen van stukgelopen relaties, om dit soort overspelreclames naast me neer te leggen. Waarom zouden we dit soort websites nog langer geld laten verdienen met het verwoesten van relaties? Waarom mogen zij daar breeduit reclame voor maken? De regering moet hier iets mee,” vindt Van der Staaij.In schriftelijke vragen vraagt hij aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zich uit te spreken over de oproep tot vreemdgaan. Ook pleit hij voor een appèl op Second Love om te stoppen met hun reclames. Daarnaast wil Van der Staaij dat de regering gemeentes aanmoedigt om dit soort overspel-reclames te weren uit de publieke ruimte.

 

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van VWS over de campagne van Second Love waarin wordt opgeroepen tot vreemdgaan: 1. Bent u bekend met de recente reclamecampagne van Second Love op billboards en in bushokjes met de tekst ‘‘Op weg naar een avontuurtje? Ik ook. www.secondlove.nl Flirten is niet alleen voor singles.’’? 2. Wat is uw mening over deze oproep tot vreemdgaan? 3. Heeft u kennisgenomen van de blog ‘Ontrouw of het huwelijk nieuw leven inblazen?’ waarin de reclamecampagne wordt gelegitimeerd? 4. Wat is uw reactie op deze blog, met name de volgende uitspraken: ‘‘Ontrouw is een manier om het huwelijk nieuw leven in te blazen en de passie opnieuw aan te wakkeren.’’ ‘‘Vergeet om te beginnen opvattingen en dogma’s die de maatschappij je heeft ingeprent over monogamie en dat je – man of vrouw – trouw moet zijn aan een enkele seksuele partner.’’ ‘‘Hoewel niet in alle gevallen, worden sommige relaties zelfs gered dankzij een bevredigend en discreet overspel.’’ 5. Bent u bereid een moreel appèl te doen op de aanbieder om te stoppen met deze campagne? 6. Bent u bereid gemeenten aan te moedigen gebruik te maken van de mogelijkheden die zij hebben om dit soort reclame-uitingen te voorkomen? 7. Deelt u de mening dat een relatie of huwelijk niet slechts een privéaangelegenheid is, maar ook maatschappelijke betekenis heeft, zoals het opvoeden van kinderen in de veilige context van een gezin? 8. Vindt u ook dat deze reclamecampagne het overheidsbeleid ondermijnt om (de gevolgen) van echtscheidingen tegen te gaan, zoals in het programma Scheiden zonder Schade? 9. Hoe vullen gemeenten hun verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet in om hulp te bieden wanneer relatieproblemen een negatief effect op kinderen (dreigen te) hebben? 10. Heeft u zicht op de maatregelen die gemeenten treffen om relaties te versterken en echtscheidingen te voorkomen, waardoor niet alleen de problemen zelf, maar ook het stijgen van de maatschappelijke kosten worden voorkomen?

"Zeeland is geschoffeerd en voor de gek gehouden"

SGP SGP Nederland 20-02-2020 00:00

Lees of bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het debat over de marinierskazerne, de belangen van Zeeland en het onbehoorlijk bestuur van het kabinet.

"Niets ten nadele van de inwoners van andere provincies, maar de Zeeuwen ken ik als buitengewoon loyaal, bedachtzaam, constructief.Als je hen zo witheet krijgt als nu het geval is, dan mag je als kabinet wel eens heel goed in de spiegel kijken. Dan is er echt iets helemaal fout gegaan...Wat in 2012 afgesproken was, waar jarenlang aan gewerkt was, waar heel veel gemeenschapsgeld in gestopt is, dat alles gaat niet door. Na jarenlang dralen en rekken wordt dus eenzijdig de afspraak uit 2012 geschonden. De afspraak namelijk om de marinierskazerne te verplaatsen naar de stad van Michiel de Ruyter en zo compensatie te bieden voor het weghalen van allerlei rijksdiensten uit Zeeland. In Zeeland waren in de loop van de tijd meer dan 1600 voltijdbanen verdwenen door het weghalen van Rijksdiensten: het Kadaster, de Keuringsdienst van Waren, het Rijksinstituut voor Kust en Zee, Staatsbosbeheer, de Belastingdienst particulieren, het Openbaar Minsterie.

Tegen die achtergrond was de komst van een kazerne heel wenselijk en heel terecht: berekend was dat het wel 2000 arbeidsplaatsen zou kunnen opleveren. Nu daar een streep door wordt gezet, zien we boze Zeeuwen, proeven we oprechte verontwaardiging: over geschonden vertrouwen, over stiekeme overleggen en besluiten achter de rug van provinciebestuur om, over een verkokerde aanpak.

De SGP begrijpt deze boosheid. Maar dat niet alleen, we delen die verontwaardiging ook. Zeeland is geschoffeerd. De belangen van de regio worden ondergeschoffeld, zoals eerder ook al klonk uit Groningen. Onbehoorlijk bestuur, dat is met twee woorden wat hier speelt! Laat helder zijn, onze verontwaardiging richt zich niet op de mariniers. Natuurlijk is het goed dat naar hun belangen wordt gekeken en dat er oog en oor is voor hun wensen. Daar hebben wij alle begrip voor. Maar het gaat nu over de manier waarop het kabinet heeft gehandeld.

De gerechtvaardigde belangen van het korps mariniers zijn geen vrijbrief voor bestuurlijke knulligheid. En dat is wat wij hier zien. Als je al zover op weg bent, als er al zoveel kosten zijn gemaakt, dan kun je niet wegkomen met tegeltjeswijsheden over ten halve gekeerd.

Wat wij deze staatsssecretaris en wat wij dit kabinet kwalijk nemen, is dat niet met open vizier met Zeeland overlegd is, dat ijskoud verteld wordt dat de marinierskazerne niet naar Zeeland gaat, zonder dat de compensatie geregeld is, zonder dat bestuurlijke overeenstemming gezocht is over alternatieven die een economische impuls voor Zeeland betekenen en veel banen opleveren. Dit had echt anders gekund en anders gemoeten. Dit is schadelijk en schandelijk.

En dan heb ik het nog niet eens over die vreemde keuze voor een gezant (in de brief omgedoopt tot adviseur) die naar Zeeland gaat om te kijken hoe compensatie eruit komt te zien. Gaat dit nu helemaal bij nul beginnen? Dat kan toch niet waar zijn? Waar heeft het kabinet zelf al over nagedacht?Samenvattend enkele concrete vragen aan de staatssecretaris, waarop ik graag een antwoord krijg.

Waarom is Zeeland niet met open vizier tegemoetgetreden, maar voor de gek gehouden? Waarom is er zo ontzettend lang gedraald met de besluitvorming, met alle nadelen van dien voor zowel Zeeland als voor de mariniers? Kan de staatssecretaris Inzichtelijk maken wat er precies wanneer en met wie is besproken en besloten? Klopt het bijvoorbeeld dat met Apeldoorn is overlegd over een alternatieve locatie zonder medeweten op dat moment van Zeeland? Beseft het kabinet hoe ernstig het vertrouwen van Zeeland geschonden is? Hoe denkt het kabinet dit te herstellen? Welk bedrag wordt er gereseveerd voor compensatie? Ik neem aan dat dit bij de voorjaarsnota geregeld word ten er haast wordt gemaakt met definitieve besluitvorming? Beseft het kabinet dat een royale zak geld niet voldoende is, dat het ook om versterking van de economische structuur gaat, om banen en voorzieningen? Kan de staatssecretaris ook toezeggen dat het niet zal gaan om sigaren uit eigen doos, maar om echt aanvullende plannen? Het besluit van vrijdag is een voorgenomen besluit? Waar hangt het vanaf?

 

Vaccinatiewet D66 gevaarlijke eerste stap naar dwang

SGP SGP Nederland 19-02-2020 00:00

Dinsdag heeft de Tweede Kamer een D66-wet aangenomen die kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft kinderen te kunnen weigeren die niet gevaccineerd zijn.

Kees van der Staaij: "Opvallend dat de D66-wet over het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang een meerderheid kreeg ondanks zoveel negatieve adviezen. Het is een gevaarlijke eerste stap op het pad van dwangmaatregelen. Werk aan de winkel voor Eerste Kamer."

Kinderartsen, de regering, de Raad van State, wetenschappers én de onafhankelijke onderzoekscommissie Vermeij, concludeerden allen dat deze wet onverstandig is.

Verhelderend en verdiepend onderzoek doodswens ouderen

SGP SGP Nederland 30-01-2020 00:00

Het gedegen wetenschappelijke onderzoek naar de doodswens van ouderen is verhelderend en verdiepend. Opvallend is de conclusie dat een doodswens vaak heel ambivalent en veranderlijk is. De wens om te sterven kan het ene moment met overtuiging worden uitgesproken en het andere moment vrijwel afwezig zijn. Ook laat het onderzoek opnieuw zien dat de term ‘voltooid leven’ niet deugt. Het is volgens de onderzoekers “te rooskleurig en verdoezelend”.

Kees van der Staaij: “Met dit onderzoek in de hand is het roekeloos om een ‘voltooid leven’-wet te maken. Dat zou onbegrijpelijk en onverantwoord zijn. De overheid heeft juist de plicht om zelfdoding te voorkomen en kwetsbare mensen te beschermen. Zij moet aan de kant van het leven staan." Uit het onderzoek blijkt ook dat ouderen de sterke en begrijpelijke behoefte hebben om ertoe te doen en erbij te horen. Kees van der Staaij: “Dat is opnieuw een krachtige aansporing voor overheid en samenleving om eenzaamheid te bestrijden en een luisterend oor te bieden aan mensen die worstelen met levensmoeheid. Elk mens is kostbaar en waardevol, we moeten hen een betekenisvolle plek geven. Daarom moeten we belemmeringen voor ouderen wegnemen om aan de samenleving deel te nemen.”Het onderzoek laat verder zien dat de doodswens niet per se gebonden is aan een hoge leeftijd, maar ook onder jongere senioren voorkomt. Sommige mensen blijken al hun hele leven lang een doodwens te hebben. In hoeverre is hier sprake van onverwerkte ervaringen of psychische ziekten? Het zou inderdaad goed zijn als hier verder onderzoek naar wordt gedaan zodat zij goede hulp en zorg kunnen krijgen.De SGP-voorman pleit op basis van de bevindingen in dit rapport voor een soortgelijk onderzoek naar de doodswens van mensen met dementie of een psychiatrische aandoening. "Het onderzoek geeft ons juist aanleiding om de opgerekte euthanasiepraktijk kritisch door te lichten.”

Nieuwe ranglijst christenvervolging alarmerend

SGP SGP CDA ChristenUnie Nederland 16-01-2020 00:00

Woensdag maakte Open Doors de nieuwe rangslijst christenvervolging bekend. Samen met het CDA en de ChristenUnie stelt de SGP schriftelijke vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Opnieuw schetst de Ranglijst Christenvervolging een zorgwekkend beeld. In Afrika wordt 1 op de 5 christenen zwaar tot extreem vervolgd, vaak door jihadisten," reageert Kees van der Staaij. "Alleen al in Nigeria werden in 2019 minstens 1.350 christenen gedood. Maar ook in Somalië en ‘nieuwkomers’ als Burkina Faso, Kameroen en Niger hebben vele christenen het zeer zwaar." Een ander opvallende trend is volgens Van der Staaij de groeiende onvrijheid in China en India als gevolg van biometrische technologie en kunstmatige intelligentie. "Daar zie je dat technologische vooruitgang voor minder gewenste groepen zomaar een achteruitgang kan betekenen in hun privacy, rechten, vrijheid en veiligheid."

De SGP-voorman vindt dat Nederland moet blijven opkomen voor deze geloofsvervolgden. "Dat moeten we doen door overheden van betreffende landen rechtstreeks en in internationale gremia aan te spreken, maar ook door te streven naar internationale afspraken over de bescherming van minderheden in tijden van toenemende digitalisering en technologische ontwikkeling. Onze steun, ons gebed en onze blijvende politieke inzet is keihard nodig!”

Bekijk hier de ranglijst christenvervolging 2020 van Open Doors.

Alles op alles zetten voor suïcidepreventie

SGP SGP Nederland 16-01-2020 00:00

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Vandaag verscheen het onderzoek naar het relatief hoge aantal zelfdodingen onder jongeren in 2017. Het is goed dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. De SGP gaat graag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) in debat over de uitkomsten ervan.

Kees van der Staaij: “De onderzoekers wijzen erop dat in Nederland gemiddeld één tiener per week overlijdt door zelfdoding. Het is aangrijpend om te moeten constateren dat de problemen in de zorg in 2017 relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren. Des te meer een aansporing om alles op alles te zetten om de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren.’’

Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is om in verbinding te blijven met jongeren met psychische problemen, wat er ook gebeurt. Dat is een opdracht voor familie, hulpverleners en scholen, en eigenlijk voor ons allemaal.

Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren van psychische problematiek. In het onderwijs kan nog meer aandacht worden geschonken aan suïcidepreventie. Ook in de opleiding van hulpverleners moet meer aandacht komen voor zelfdoding.

Privacywetgeving zorgt bij hulpverleners voor ‘defensief gedrag’. Vooral in de behandeling van jongeren vanaf 16 jaar ervaren hulpverleners dat ze klem zitten tussen privacyregels en zorgplicht. Het is van groot belang dat duidelijkheid wordt verschaft over de beperkingen en mogelijkheden voor het samenwerken met naasten bij de behandeling van suïcidale jongeren. Als er knelpunten blijken te zijn in wet- of regelgeving, moeten die opgelost worden.

Er zijn voor dit onderzoek veel ouders geïnterviewd. Bijna alle ouders hebben de professionele gesprekken als waardevol en behulpzaam ervaren. De SGP wil daarom dat dit soort gesprekken standaard wordt aangeboden aan nabestaanden in die gevallen waar er sprake is van zelfdoding van een jongere.

Kerst- en eindejaarsgroet Kees van der Staaij

SGP SGP Nederland 21-12-2019 00:00

"Hartelijk dank voor jullie steun, meeleven en gebed in 2019. Het was een roerig jaar. Allemaal gezegende Kerstdagen en veel heil en vrede voor 2020 gewenst." Bekijk hier de jaarlijkse Kerst- en eindejaarsgroet van Kees van der Staaij.

'Kind het beste af met natuurlijke vader en moeder!'

SGP SGP Nederland 19-11-2019 00:00

Kees van der Staaij in debat met andere Kamerleden over meerouderschap, zaaddonoren, draagmoeders en gezinnen met drie of nog meer ouders. Bij al deze wensen van ouders, komt het belang van het kind onder druk te staan.

 

Lees hieronder of via deze link het opinieartikel van de SGP dat op 14 november in Trouw is verschenen.

Bij draagmoederschap moet het belang van het kind het zwaarst wegen

Adoptie leert ons dat bij wetgeving over draagmoeders het kind voorop moet staan, aldus SGP-partijleider Kees van der Staaij - zelf adoptieouder - en Wenneke de Ruijter, stagiaire bij de SGP.

Kees van der Staaij en Wenneke de Ruijter - 14 november 2019

Het kabinet wil draagmoederschap wettelijk gaan regelen. Kenmerkend voor deze en andere plannen rond ‘herijkt ouderschap’ is dat de overheid actief meewerkt aan situaties waarbij kinderen niet opgroeien bij de genetische ouders. De onderliggende gedachte is het belang van kinderen te dienen. Maar is dit echt in hun belang?

Nieuw is het niet dat kinderen soms niet opgroeien bij hun natuurlijke ouders. Bij adoptie bijvoorbeeld is dit even­eens het geval. En net als bij adoptie gaat het bij draagmoederschap vaak om een internationaal verschijnsel.

Opvallend is dat het krijgen van kinderen via spermadonoren of draagmoederschap vaak positief begroet wordt. De schaduwkanten komen minder in beeld, terwijl we van interlandelijke adoptie inmiddels weten dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Steeds vaker worden de schaduwkanten van adoptie voor het voetlicht gebracht, wordt de vinger gelegd op kwetsbaarheden en risico’s.

Niet de ‘ontvangende ouders’ staan vooropDe eerste les die we kunnen leren van de adoptie-ervaringen is dat het moet gaan om een situatie waarbij het kind écht niet kan opgroeien bij de natuurlijke ouders. Voordat adoptie mogelijk is, moet er aan allerlei strenge voorwaarden voldaan zijn. Terecht! Niet de ‘ontvangende ouders’ staan wettelijk voorop, maar het kind voor wie een gezin wordt gezocht. Deze (wettelijke) norm om op te groeien bij de genetische ouders is steeds steviger in verdragen verankerd.

Hoe anders is het bij internationaal draagmoederschap: de wensen van de nieuwe ouders staan centraal. Opzettelijk wordt een situatie tot stand gebracht waarbij het kind niet opgroeit bij de natuurlijke ouders. De reactie zou kunnen zijn: als het kind welkom is en liefhebbende ouders krijgt, is dat toch prima? Maar dit is niet het hele verhaal. Van geadopteerden weten we inmiddels dat zij kunnen worstelen met vragen als: ‘Op wie lijk ik?’ en ‘Van wie ben ik er één?’ Deze vragen rijzen ook bij kinderen van spermadonoren of van buitenlandse draagmoeders. Hen wordt de mogelijkheid ontnomen om op te groeien bij degenen aan wie zij genetisch verwant zijn. Als de kinderwens van de nieuwe ouders de enige rechtvaardiging hiervoor is, is dat een wel erg magere argumentatie.

AfstammingsinformatieEén les lijkt op het eerste gezicht ­geleerd te zijn: er wordt veel aandacht besteed aan een recht op afstammingsinformatie en een goede registratie. Dat klinkt goed, maar hoe hard is dit te regelen? Juist als er buitenlandse donoren of draagmoeders in het spel zijn, gaat het gemakkelijk mis.

De vrijwilligheid van het afstand doen is een uiterst belangrijke voorwaarde voor interlandelijke adoptie. Als daaraan niet voldaan wordt, en geldelijk gewin de boventoon voert, is er sprake van afschuwelijke kinderhandel. Ondanks waarborgen is er ook bij draagmoederschap nog steeds het levensgrote probleem dat er een verdienmodel is. Niet zelden gaat het om vrouwen in kwetsbare posities.

Als de overheid willens en wetens meewerkt aan het laten opgroeien van kinderen bij niet-genetische ouders, schept dat grote verplichtingen. Bij interlandelijke adoptie was de wetgever zich dat bewust. Een voorlichtingscursus, gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming en andere eisen worden aan aankomende adoptie­ouders gesteld. Indringend wordt getoetst of de keuze weloverwogen is. Het kabinet geeft als advies dat van wensouders en draagmoeder wordt verlangd dat zij zich laten voorlichten en counselen. Als die waarborgen worden vergeleken met de procedures bij adoptie, dan zijn ze boterzacht.

Kortom: het is de moeite waard om de kabinetsvoornemens nog eens indringend te confronteren met de lessen van interlandelijke adoptie. En laat uiteindelijk het belang van het kind écht het zwaarst wegen!

Van der Staaij over de problemen in de jeugdzorg

SGP SGP Nederland 18-11-2019 00:00

Er is problematiek rondom de jeugdzorg. Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, die hij naar voren bracht tijdens het wetgevingsoverleg jeugd.

"Als gezinspartij gaan kwetsbare jongeren ons aan het hart. Jongeren en kinderen verdienen, zonder lang te wachten, de best mogelijke hulp die we kunnen bieden.

De conclusies van de inspecties jeugd en veiligheid zijn snoeihard en pijnlijk. De zorg voor jongeren die in hun ontwikkeling bedreigd worden, de ‘intensive care van de samenleving’, zoals de inspecties het omschrijven, staat onder grote druk.

De vraag is: hoe nu verder? De SGP steunt de inzet voor meer mensen en middelen. Maar dat lijkt niet genoeg. De ministers kondigen een wetswijziging aan, waarin woord ‘regio’ centraal zal staan. De SGP vindt de voorstellen nog behoorlijk mistig en ze creëren helaas ook onnodig mist. Het daadwerkelijk effect valt of staat bij de concrete uitwerking.

En waarom wordt het gepresenteerd als ‘een stelselwijziging’? Vrijwel overal wordt bij zware jeugdhulp al regionaal samengewerkt. Wat voegt het codificeren van de bestaande praktijk toe?

Wat de SGP betreft moeten maatregelen gericht zijn op aanscherpingen binnen het huidige stelsel. Voor ons gevoel slaat de regering in het pleidooi voor een wetswijziging een stap over. We missen reflectie op de doelen van de Jeugdwet en hoe de voorstellen van het kabinet daaraan bijdragen.

De kabinetsbrief zegt dat dat de wettelijke jeugdhulpplicht ruim is geformuleerd. Dat is de halve werkelijkheid, denken wij. De hulpplicht is in de Jeugdwet juist bewust ook strikt geformuleerd: “voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn” (artikel 2.3).

Fundamenteel voor de Jeugdwet is dat de verantwoordelijkheid voor jeugdigen en opvoeding allereerst bij de ouders ligt. Gemeenten moeten uitgaan van eigen kracht en behoeften van jeugdigen, hun ouders en sociale netwerk. Zij kunnen op dit punt een steuntje in de rug gebruiken.

Waarom zien we op dit punt geen offensief van het kabinet?

Ik noem twee suggesties: onderzoek wijst het uit dat werken met mentoren een positieve en veelbelovende aanpak in de jeugdhulp, mits deze door alle betrokken partijen op waarde wordt geschat.

Ziet de minister hier ook de meerwaarde van in? Is hij bereid hier in méér dan zes jeugdzorgregio’s het gesprek over aan te gaan?

De stichting Eigen Kracht Centrale traint gezinnen en families om regie over hun leven te houden of te krijgen. Het krijgt bij gemeenten maar moeilijk een voet tussen de deur.

Hoe kan de minister de activiteiten van zo’n stichting versterken?

De inspecties bevestigen onze zorg over het ingewikkelde stelsel van Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en gecertificeerde instellingen, die vervolgens weer aan regietafels moeten onderhandelen met gemeenten. Ik zie met ongeduld uit naar de resultaten van de experimenten om de keten te verkorten.

Wil de minister de komende maanden ook benutten om eens te kijken naar voorbeelden uit het buitenland, zoals het Duitse Jugendamt?

De rol van de rechter is een gapend gat in de plannen van de ministers.Die is in Nederland gemarginaliseerd en zelfs de uitspraken worden vaak niet uitgevoerd.

Hoe pakt het kabinet dit aan?

De inspecties wijzen erop dat de zwaarte van de problematiek is toegenomen door ‘veel complexe echtscheidingen’. Een gecertificeerde instelling schat dat bij 60 tot 80 procent van hun casussen sprake is van echtscheidingsproblemen. Daar wordt je even stil van… Het zou voor gemeenten en jeugdzorgregio’s topprioriteit moeten zijn om te investeren in stabiele en hechte gezinnen!

Is de minister bereid om te onderzoeken of hij programma’s voor opvoedingsondersteuning en relatieversterking stevig kan verankeren in gemeentelijk en regionaal beleid? (Net als de uitrol van 'Nu Niet Zwanger' bijvoorbeeld)