Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Jasper van Dijk overhandigt portrettenboek werkende armen

SP SP Nederland 14-02-2019 09:04

Mensen die werken maar toch arm zijn: het zijn geen uitzonderingen meer in Nederland. In dit portrettenboek laat de SP tien van hen aan het woord. SP Kamerlid Jasper van Dijk overhandigt het portrettenboek aan staatssecretaris Tamara van Ark. Ook dient hij een SP-voorstel in om het minimumloon met 10 procent te verhogen.

Ruim een half miljoen mensen in Nederland moet rondkomen van het minimumloon, dat inmiddels 50 jaar bestaat. Maar voldoet het minimumloon nog wel? De SP heeft door het Nibud laten onderzoeken of gezinnen rond het sociaal minimum kunnen rondkomen. De conclusie is onthutsend. Veel gezinnen komen structureel geld tekort. Een stel met twee kinderen en een minimumloon komt 217 euro per maand tekort.

Van Dijk: ‘Het is niet uit te leggen dat bedrijven gigantische winsten maken, maar de lonen achterblijven. Hoog tijd dus voor een forse verhoging van het minimumloon. Te beginnen met een verhoging van 10 procent. Een verhoging van het minimumloon heeft nog meer voordelen. De Nederlandse Bank, het IMF en de Rabobank pleiten voor hogere lonen. De loongroei blijft tot op heden achter en dat is niet gunstig voor de economie. Met het verhogen van het minimumloon kan een bredere loonsverhoging op gang gebracht worden. Dat is ook gunstig voor de modale inkomens en de inkomens boven het minimum.’

Het minimumloon is de afgelopen decennia nooit substantieel verhoogd. Nu blijkt dat het minimumloon na 50 jaar niet meer voldoet, is het tijd om in te grijpen. ‘Wij willen dat de lonen stijgen en de overheid kan daar aan bijdragen door in ieder geval het minimumloon met 10 procent te verhogen. De verhoging van het minimumloon kost 4,5 miljard euro en financieren we onder andere door het verhogen van de winstbelasting. Als de laagste lonen omhoog gaan, kan dit ook een verhogend effect hebben op de rest van de lonen. En dat is precies wat we nodig hebben,’ aldus van Dijk.

Het is tijd voor verandering, tijd voor rechtvaardigheid!

Ik doe mee!

Het UWV moet worden opgedoekt, ...

SP SP Nederland 04-02-2019 18:27

Het UWV moet worden opgedoekt, volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Jarenlang konden arbeidsmigranten zonder problemen onterecht een WW-uitkering aanvragen. De bestuurders deden niets, terwijl de Tweede Kamer niets van Rutte te horen kreeg. Tijd om op te treden en het megabedrijf UWV op te splitsen. Tijd voor rechtvaardigheid. www.rechtvaardigheid.nl

WW-fraude: UWV opdoeken en bestuurders aanpakken

SP SP Nederland 04-02-2019 11:12

Het enorme falen van UWV-bestuurders inzake de WW-fraude maakt een ingrijpende reorganisatie onvermijdelijk. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil de megalomane organisatie daarom opdoeken en opknippen in kleinschalige eenheden. Dat zegt hij in reactie op het onderzoek van minister Koolmees over de WW-fraude. Van Dijk: ‘Het moet afgelopen zijn met pappen en nathouden, het wordt tijd om op te treden. Falende bestuurders moeten ter verantwoording worden geroepen, onterecht verstrekte uitkeringen teruggevorderd en het UWV ontmanteld.’

De WW-fraude werd vorig jaar september ontdekt door het programma Nieuwsuur. Met name Poolse arbeidsmigranten bleken eenvoudig een WW-uitkering te krijgen terwijl zij daar helemaal geen recht op hadden. Meldingen van fraude werden genegeerd omdat het UWV targets wilde halen. Bezuinigingen maakten een eind aan persoonlijk contact, aanvragen werden gedigitaliseerd. Door het gebrek aan controle kon je een WW-uitkering aanvragen met je laptop aan het zwembad. Tot overmaat van ramp werd de Kamer niet geïnformeerd.

Minister Koolmees komt nu met allerlei lapmiddelen om de fraude aan te pakken, maar hij doet niets aan de structuur waardoor het neerkomt op symptoombestrijding. Van Dijk: ‘Koolmees is een zachte heelmeester, want hij weigert de enorme grootschaligheid van het UWV ter discussie te stellen. Het megabedrijf is ontstaan uit talloze fusies en heeft inmiddels 20.000 werknemers. De menselijke maat is compleet verdwenen evenals het persoonlijk contact. Daarnaast zou Koolmees (oud)bestuurders zoals Bruno Bruins ter verantwoording moeten roepen, maar ook dat laat hij na. Zolang je deze zaken ongemoeid laat, blijf het dweilen met de kraan open. ‘