Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

19 documenten

Van Dijk: Maak einde aan wurgkredieten Wehkamp

SP SP Nederland 23-02-2020 08:45

Er moet een eind komen aan de wurgkredieten bij postorderbedrijven zoals Wehkamp. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Als je een lening afsluit moet je die terugbetalen, dat is logisch. Het probleem bij de postorderbedrijven is dat ze van kredietverlening een verdienmodel hebben gemaakt met torenhoge rentes. Daar moeten we vanaf.’

Van Dijk doet zijn voorstel onder andere naar aanleiding van de reportage van Jeroen van Bergeijk in de Volkskrant van 15 februari. Hij werkte undercover als medewerker bij het callcenter van Wehkamp en onthulde dat het bedrijf mensen genadeloos in de schulden stort, er wordt immers goed op verdiend. Van Dijk: ‘Deze bedrijven mogen maar liefst 14 procent rente vragen, idioot als je bedenkt dat de rente op sparen nul procent is. Ik stel voor om het maximum met tien procent te verlagen naar vier procent.’

In Nederland hebben 600.000 mensen te maken met problematische schulden. 125.000 mensen hebben een betalingsachterstand bij zogenaamde verzendhuizen als Wehkamp en Otto. Minister Hoekstra van Financiën komt niet verder dan dreigementen als het gaat om de hoge rentes. Van Dijk verwacht een Kamermeerderheid te krijgen voor zijn voorstel.

Help kinderen in armoede: verhoog het minimumloon

SP SP Nederland 18-12-2019 08:58

Het gaat ontzettend goed met onze economie. Er is ruim 10 miljard euro over op de Nederlandse begroting. Het aantal miljonairs is weer gestegen. Winstuitkeringen aan aandeelhouders ook, maar tegelijkertijd leven in ons land bijna 600.000 gezinnen in armoede. Daaronder bevinden zich 260.000 kinderen, blijkt uit onderzoek van het CBS, evenveel als vorig jaar. Waarom neemt de armoede niet af? Dat is het gevolg van bikkelharde politieke keuzes.

Elke dag een warme maaltijd, op bezoek gaan bij familie, kerst met een kerstboom, een cadeautje, geen van deze dingen is vanzelfsprekend voor kinderen die in armoede opgroeien. Helaas worstelen veel gezinnen nog steeds met het betalen van noodzakelijke kosten, zoals de huur, de energierekening, zorgkosten en eten. Ouders willen dit allemaal wel, hebben een baan, maar verdienen niet genoeg om rond te kunnen komen.

Er zijn ruim een half miljoen mensen in Nederland die werken voor het minimumloon. Veel van deze gezinnen komen structureel geld tekort. Het Nibud heeft onderzocht dat een paar met twee oudere kinderen 217 euro per maand tekort komt, hoe meer kinderen, hoe hoger de tekorten. Geen wonder dat zoveel kinderen in armoede opgroeien.

De afgelopen decennia zijn het minimumloon en de bijstand steeds verder gedaald ten opzichte van het gemiddelde loon, omdat deze niet aan elkaar zijn gekoppeld. Het gemiddelde loon bleef op zijn beurt fors achter op de groeiende welvaart. De afgelopen veertig jaar is het besteedbaar inkomen niet noemenswaardig gestegen, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. In de woorden van premier Rutte: het enige dat stijgt bij bedrijven zijn de lonen aan de top. Anders gezegd: terwijl de winsten door het dak schieten blijven de lonen achter.

Armoede is geen natuurverschijnsel, maar een politieke keuze. Het is de prijs van vier decennia neoliberaal beleid. Het is een politieke keuze om het minimumloon laag te houden waardoor veel kinderen geen kerst kunnen vieren of zonder winterjas rondlopen. Als we dit probleem de wereld uit willen helpen, dan is er dus ook politieke actie nodig.

Daarom pleiten wij voor een verhoging van het minimumloon. Dat heeft allerlei voordelen. De koopkracht neemt toe, om te beginnen voor de laagste inkomens.

Daarnaast zullen meer lonen stijgen als het minimum omhoog gaat. Dat wordt hoog tijd na veertig jaar waarin de lonen nauwelijks zijn gestegen. Wat ons betreft is het tijd voor een nieuwe economie, waarin iedereen zijn eerlijke deel krijgt. Een hoger minimumloon is niet alleen rechtvaardig, het is ook haalbaar en betaalbaar.

Maar ondertussen gaan 600.000 gezinnen de feestdagen in armoede doorbrengen, voor hen geen kerstdiner, geen boom en geen cadeau. Voor deze kinderen wordt het kringgesprek op school overgeslagen. Dat is onbegrijpelijk als je tegelijkertijd weet dat we maar liefst 10 miljard euro over hebben gehouden dit jaar. Laten we dan in ieder geval een deel van dat geld nu gebruiken om een eenmalig een eindejaarsgift te geven aan hen die dat het hardste nodig hebben. Daarom stellen wij voor: gebruik 300 miljoen uit het begrotingsoverschot om de 600.000 gezinnen een eindejaarsgift van 500 euro te geven. Vanaf volgend jaar gaan we aan de slag met een structurele oplossing voor armoede, maar hiermee helpen we hen in ieder geval menselijk en misschien ook feestelijk het nieuwe jaar in.

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP

Eva Yoo Ri Brussaard, oprichter kinderarmoede.nl en Single Super Mom

Martine heeft twee kinderen, een ...

SP SP Nederland 01-07-2019 20:57

Martine heeft twee kinderen, een baan en moet rondkomen van 60 euro per week. Vandaag vertelde ze haar verhaal. En zij is niet de enige. De lonen blijven al jaren achter. Daarom deed SP-kamerlid Jasper van Dijk vandaag zijn voorstel om het minimumloon te verhogen. Daardoor kunnen álle lonen omhoog gaan! Lees meer 👉 https://www.sp.nl/nieuws/2019/06/1-juli-verhoog-minimumloon

Het CBS, de Rabobank, De ...

SP SP Nederland 30-06-2019 19:01

Het CBS, de Rabobank, De Nederlandsche Bank en zelfs premier Rutte vinden: de lonen moeten omhoog! Iedereen zegt het, maar SP-kamerlid Jasper van Dijk doet er ook daadwerkelijk wat aan. Morgen presenteert hij zijn voorstel 👇 vanaf 18.30u op Het Plein in Den Haag.

1 juli: verhoog het minimumloon

SP SP Nederland 28-06-2019 16:08

Na decennia van achterblijvende lonen wordt het tijd voor een trendbreuk. Het wordt tijd voor een verhoging van het minimumloon. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk in zijn initiatiefnota "Een Eerlijker Loon". Voorafgaand aan het debat spreekt Martine Nijkamp Kamerleden van verschillende partijen toe. Zij moet met twee kinderen rondkomen van zestig euro per week.

Van Dijk: 'Ondanks torenhoge winsten blijven de lonen achter. Talloze Deskundigen, van onder andere CBS, Rabobank en DNB, pleiten voor hogere lonen, er gebeurt alleen veel te weinig. De huidige loonsverhogingen komen amper uit boven de inflatie als gevolg van hogere lasten zoals de btw-verhoging. Premier Rutte dreigt de verlaging van de winstbelasting te schrappen als de CAO-lonen niet gelijke tred houden met de loonsverhogingen aan de top. Aan stevige taal dus geen gebrek, het is nu tijd voor actie.'

Het SP-voorstel verhoogt het minimumloon met tien procent. Daarmee zijn direct meer dan een half miljoen mensen geholpen, mensen die nu niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Het aantal 'werkende armen' nam het afgelopen jaar zelfs toe met 27.000 mensen. Maar een verhoging van het minimumloon kan een veel breder effect hebben en ervoor zorgen dat alle lonen omhoog gaan. Ook betekent het vanwege de koppeling een zelfde verhoging van de uitkeringen.

De SP wil het voorstel voor het ophogen van de lonen onder andere betalen door een verhoging van de vermogensbelasting. Van Dijk: 'Een verhoging van het minimumloon zorgt voor een eerlijker verdeling van de welvaart en heeft een opwaarts effect op de andere lonen, wie kan daar tegen zijn?'

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP: toets aan kinderrechten in de asielprocedure | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Nederland 26-06-2019 00:00

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP willen dat een kinderrechtentoets in de asielprocedure wordt opgenomen en dat aanvragen van kinderen met voorrang worden behandeld. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat vandaag door de partijen wordt ingediend. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk in 2017 ingediend door GroenLinks en PvdA en is ingrijpend gewijzigd na adviezen van onder meer de Raad van State.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik: “Door aan het begin van de asielprocedure goed vast te stellen wat het belang van het kind is, kunnen we voorkomen dat kinderen jarenlang moeten wachten op een definitieve beslissing. Er komt veel sneller duidelijkheid: óf een verblijfsvergunning óf terug naar het land van herkomst. Als we aan de start goed en zorgvuldig doen, scheelt dat bovendien in rechtbankprocedures achteraf.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: "Kinderen hebben er recht op kind te zijn. Maar teveel kinderen van asielzoekers leven nu met een donkere wolk boven hun hoofd. Ze weten niet of ze hier mogen blijven, in hun eigen woonplaats, op hun eigen school en bij hun eigen vriendjes. Pas helemaal aan het eind van de procedure wordt er gekeken naar hun belangen. Dat moet anders. Ze verdienen sneller duidelijkheid zodat ze onbezorgd verder kunnen."

PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten: “De belangen van asielkinderen worden met deze initiatiefwet beter geborgd in ons vreemdelingenrecht. Daar wordt nu nog te vaak aan voorbijgegaan en een heldere wettelijke regeling is daarom noodzakelijk.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Met deze wet krijgen kinderen sneller duidelijkheid over hun status en voorkomen we ellenlange procedures zoals met Lili en Howick. Ik ga ervan uit dat een Kamermeerderheid dat steunt.”

Het vandaag ingediende wetsvoorstel regelt een kinderrechtentoets in asielprocedures. In deze toets wordt ‘weggestreept’ welk belang een gemiddeld kind bij verblijf in Nederland heeft, zodat de uitzonderlijke situaties overblijven. Denk hierbij aan het risico op meisjesbesnijdenis, rekrutering tot kindsoldaat, kindhuwelijken en kinderarbeid. 

De commissie Van Zwol, die onderzoek deed naar de lengte van procedures, doet de aanbeveling het belang van het kind nadrukkelijk en aantoonbaar in beschouwing te nemen. De initiatiefnemers voelen zich door deze aanbeveling gesteund.

Nieuw in het wetsvoorstel is het met voorrang behandelen van asielprocedures van kinderen. Inmiddels is de wachttijd bij de IND opgelopen tot meer dan anderhalf jaar, dus de wettelijke voorrang is geen overbodige luxe.

Als je kind chronisch ziek is dan ...

SP SP Nederland 22-05-2019 15:18

Als je kind chronisch ziek is dan heb je als ouder op dit moment nauwelijks recht op zorgverlof. Dat móet anders volgens Jasper van Dijk. Als ouder moet je er voor je kind kunnen zijn.

Weer moet een VVD’er weg: Harbers

SP SP VVD Nederland 21-05-2019 18:28

Het vertrek van staatssecretaris Harbers was onvermijdelijk, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Het ministerie verzweeg zware misdrijven gepleegd door asielzoekers en heeft daarmee de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd. Van Dijk: ‘Dit zijn geen incidenten meer, dit is een patroon. Het lijkt wel een functie-vereiste om als VVD'er zaken onder het tapijt te schuiven. De VVD als hoeder van de rechtsstaat is niet langer geloofwaardig.’

Pas door de media kwam deze informatie boven tafel. Dat had nooit mogen gebeuren. Van Dijk: ‘De regering moet alle informatie geven - ook het slechte nieuws. Voor de zoveelste keer zien we dat voor deze regering de waarheid een optie is. Pas als verhullen echt niet meer kan, krijgen we de ontbrekende informatie. Het aftreden van Harbers is dan ook terecht.’

De SP staat voor een rechtvaardig asielbeleid. Het wegmoffelen van feiten en cijfers hoort daar niet bij. Van Dijk: ‘We bieden bescherming aan mensen in nood, maar asielzoekers die zich schuldig maken aan misdrijven moeten aangepakt worden. Daarvoor hebben we wel alle informatie nodig.’

Harbers is na Teeven, Opstelten en Van der Steur de vierde VVD'er in vier jaar tijd die bij het ministerie van Justitie en Veiligheid vertrekt. Daarom wilde de SP in debat hierover met VVD-premier Rutte. Dit verzoek werd geweigerd door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Stop perverse Primarkpremie, verhoog de lonen

SP SP Nederland 01-05-2019 10:53

De persverse Primarkpremie moet worden beëindigd, dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Dit zogenaamde lage-inkomensvoordeel komt neer op een “lagelonen-subsidie” van een half miljard euro aan het bedrijfsleven. Veel politieke partijen twijfelen inmiddels aan het nut van deze perverse subsidie. Jasper van Dijk stelt daarom voor om woorden om te zetten in daden en het daadwerkelijk af te schaffen.

Van Dijk: ‘We moeten af van deze Primarkpremie, de zogenaamde LIV-regeling, want hij is totaal niet effectief. Mensen kunnen sowieso aan de slag in deze hoogconjunctuur, daar is geen subsidie voor nodig. En al helemaal niet als hij innovatie tegenhoudt en de lonen laag houdt. Minister Koolmees heeft in antwoord op mijn Kamervragen al toegezegd om de regeling te onderzoeken. De regering twijfelt zelf dus ook aan de effectiviteit ervan.’

Als bedrijf kun je maar liefst 2.000 euro per jaar subsidie ontvangen voor een werknemer rond het minimumloon. Maar als je het loon verhoogt, vervalt de subsidie. Vandaar dat het een perverse subsidie is om de lonen laag te houden. Bedrijven als H&M, de Bijenkorf en de Primark maken er gretig gebruik van.

Van Dijk wil het geld dat vrijkomt gebruiken om de lonen te verhogen. Ondanks enorme economische groei, blijven de lonen nog altijd achter. We hebben inmiddels circa 300.000 werkende armen. Dat is volstrekt overbodig. De SP wil het minimumloon verhogen, om te beginnen met tien procent. Van Dijk: ‘Laten we het geld voor de Primarkpremie daarvoor inzetten, dan slaan we twee vliegen in één klap: we verhogen het minimumloon en we stoppen met een perverse prikkel om de lonen laag te houden.’

Van Dijk wil visumplicht voor Albanezen

SP SP Nederland 11-04-2019 17:17

De SP wil een visumplicht voor Albanezen. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk donderdag in een debat over criminele Albanezen. Sinds 2014 kunnen Albanezen vrij reizen door Nederland als gevolg van de visumliberalisatie. Dat heeft geleid tot een enorme toename van criminaliteit. Het gaat zowel om kleinere vergrijpen (winkeldiefstal, zakkenrollen) als om zware misdaad (drugshandel, afpersing en mensensmokkel). Daarnaast is er een toename van asielaanvragen, die echter vrijwel altijd kansloos zijn omdat Albanië een veilig land is. De visumliberalisatie komt voort uit de wens van veel Europese landen om het straatarme en corrupte Albanië op termijn lid te maken van de EU.

De SP is daar tegen en wil ook niet dat Albanezen zonder visum Nederland in en uit kunnen reizen. Van Dijk: ‘Volgens de politie is een groot deel van de Amsterdamse onderwereld inmiddels overgenomen door Albanese Maffia. De havens van Rotterdam en Hoek van Holland worden geteisterd door Albanese mensensmokkelaars. De visumliberalisatie, de natte droom van eurofiele partijen, blijkt een nachtmerrie. Het heeft veel schade toegebracht. Met een visumplicht wordt registratie en uitzetting mogelijk. Nu heeft de politie nauwelijks instrumenten om in te grijpen. Albanezen die om goede redenen naar Nederland komen, blijven uiteraard welkom.’

Ook politie en justitie in steden als Amsterdam en Rotterdam zijn voorstander van een invoering van de visumplicht. De politie spreekt van een snelle opmars van Albanezen in het Nederlandse criminele circuit. Het aantal incidenten is verdrievoudigd. Naar schatting bevinden zich circa 20.000 Albanezen in Nederland. Een visumplicht geldt nu ook al in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. ‘Een visumplicht geeft de politie een belangrijk middel om de criminaliteit onder Albanezen aan te pakken.’