Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

23 documenten

Economie gaat niet over geld maar over relaties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-05-2020 09:33

Door Eppo Bruins op 25 mei 2020 om 11:28

Economie gaat niet over geld maar over relaties

Het individu kreeg grote vrijheden maar daarbij verloor Europa de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog. Daarom willen we de arbeidsmigratie reguleren.

De vrijheid van personen en diensten heeft Europa veel welvaart gebracht. Al eeuwen reizen Europeanen over het continent om met hun talenten te woekeren. Door de toegenomen mobiliteit in de afgelopen decennia zagen we echter een enorme concurrentie op arbeid ontstaan. Arbeidsmigranten uit EU-landen met lagere lonen gaan op zoek naar meer welvaart. Zij willen werken in Nederland, Duitsland, Engeland.

Dit gebeurt vaak op manieren waarbij de mazen in de wetgeving worden opgezocht. Dat leidt tot uitbuiting van deze werkers, tot oneerlijke concurrentie tussen Nederlanders en andere Europeanen en tot sociale ontwrichting.

Door de zo volprezen Europese vrijheden worden werknemers en gemeenschappen tegen elkaar uitgespeeld. Op diverse plekken in Nederland komen lokale gemeenschappen onder druk te staan door concentratie van arbeidsmigranten. Deze migranten worden slecht betaald en slecht gehuisvest door werkgevers die niet alleen de macht hebben over het werken maar vaak ook over het wonen van deze mensen.

Verdienmodel

Tegelijkertijd zien we in de EU-landen in Midden- en Oost-Europa een demografische winter. Want terwijl veel Poolse werkers naar Nederland komen, haalt Polen arbeidskrachten uit Oekraïne.

De Europese verworvenheden hebben grote, haast ongelimiteerde vrijheden voor het individu gebracht. Daarbij heeft Europa echter de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog verloren. Gemeenschappen in West en Oost worden momenteel ontwricht. Arbeidsmigratie is een verdienmodel geworden voor uitzendbureaus en voor werkgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Om deze redenen willen we arbeidsmigratie reguleren. Omwille van het algemeen belang, omwille van een Europa dat meer is dan een arbeidsmarkt waarop menselijk kapitaal wordt verhandeld. Omwille van een Europa waar gemeenschappen bloeien dankzij stabiele langetermijnrelaties. Die zijn cruciaal voor de persoonlijke identiteit, voor familieverbanden en voor solidair en sociaal verbonden zijn.

We willen ook dat lidstaten onderling afspraken kunnen maken over de regulering van arbeidsmigratie. Per sector moet volgens ons ook eerst worden aangetoond dat het nodig is om werknemers uit andere landen hiernaartoe te halen. Hierbij kan een stijging van de lonen in de desbetreffende sector in de jaren ervoor een voorwaarde zijn.

Om uitbuiting van arbeidsmigranten te stoppen, willen we voor hen betere woon- en werkomstandigheden (bijvoorbeeld door scheiding van bed en baas). Ten slotte moet er regulering van uitzendbureaus plaatsvinden, om de wildgroei te stoppen en de malafide uitzendbureaus eindelijk aan te pakken.

Sociale nachtmerrie

Zonder gemeenschappen en onderlinge solidariteit wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen afgewenteld op overheden en socialezekerheidsstelsels. De ultieme verstrooiing van het individu zonder sociale geworteldheid is wellicht een liberale droom maar tegelijk ook een sociale nachtmerrie.

Dit opinie-artikel van Eppo Bruins (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.

Van Dijk: Gelijk loon voor gelijk werk

SP SP Nederland 12-05-2020 07:50

Gelijk loon voor gelijk werk. Het klinkt heel logisch, maar in de dagelijkse praktijk in Nederland zijn gedetacheerde werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa veel goedkoper dan werknemers uit Nederland. Een nieuwe wet, de zogenaamde detacheringsrichtlijn, zou moeten helpen tegen oneerlijke concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is daar met het voorstel zoals het er nu ligt geen sprake van. 'De Europese richtlijn is al veel te slap als het gaat om de duur van de detacheringsperiode. Die wordt 12 en mogelijk zelfs 18 maanden, terwijl een gemiddelde detachering nu 3 tot 4 maanden is. Maar door de wijze waarop de regering de richtlijn doorvoert dreigt het helemaal een lege huls te worden. Gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa blijven veel goedkoper dan die uit Nederland zodat de oneerlijke concurrentie zal blijven bestaan.'

De SP komt daarom dinsdag tijdens het debat over de richtlijn met een aantal verbetervoorstellen. Om te voorkomen dat buitenlandse gedetacheerde werknemers goedkoper blijven dan Nederlandse werknemers, zouden zij onder de cao op de werkplek moeten vallen. Ook zou het niet betalen van pensioenpremie gecompenseerd moeten worden in opslagen bovenop het loon. Van Dijk: 'Alleen zo voorkomen we dat grote bedrijven die altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om werknemers uit te knijpen, massaal goedkope arbeidskrachten uit het buitenland blijven halen. Dat is niet goed voor werknemers, uit welk land dan ook.'

Kritiek op hoger minimumloon kan in de prullenbak

SP SP Nederland 30-04-2020 15:30

Een verhoging van het minimumloon is niet schadelijk voor de werkgelegenheid, concludeert het CPB vandaag in een rapport. Daarmee vervalt een groot kritiekpunt op dit SP-voorstel. De regering wees steevast naar het CPB als wij ons voorstel deden: ‘een hoger minimumloon kost banen dus dat gaan we niet doen.’ Vandaag blijkt dat deze kritiek niet klopt. De SP wil zo snel mogelijk een heropening van het debat over het minimumloon.

SP-leider Lilian Marijnissen ziet in het onderzoek een bevestiging op het standpunt van de SP: ‘Wij vragen de regering om nu snel een voorstel te maken om het minimumloon te verhogen. Dat past ook goed bij deze tijd, waarin iedereen klapt voor de mensen met een vitaal beroep. Veel van hen verdienen op of rond het minimumloon. Laten we onze waardering omzetten in een substantiële loonsverhoging.’

Het voortschrijdend inzicht van het CPB komt door studies uit het buitenland (VS, VK, Duitsland), waaruit blijkt dat een verhoging of invoering van het minimumloon nauwelijks effect heeft op de werkgelegenheid. De vrees dat werkgevers personeel massaal ontslaan als zij een hoger minimumloon moeten betalen, lijkt door de praktijk ongegrond, stelt het CPB. Daarnaast ligt het volgens het Planbureau voor de hand dat de overige lonen óók zullen stijgen, naarmate de laagste lonen verder toenemen. Deze punten staan reeds allemaal in een Initiatiefnota van de SP uit 2019. “Fijn dat het CPB onze conclusies overneemt. Nu de regering nog”, aldus Kamerlid Jasper van Dijk.

Wij steunen de oproep voor opvang van vluchtelingenkinderen

SP SP Nederland 24-04-2020 09:24

Lees hier meer over de oproep en luister in het filmpje hieronder naar Jasper van Dijk die hierover sprak bij Radio 1.

Van Dijk: Maak einde aan wurgkredieten Wehkamp

SP SP Nederland 23-02-2020 08:45

Er moet een eind komen aan de wurgkredieten bij postorderbedrijven zoals Wehkamp. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Als je een lening afsluit moet je die terugbetalen, dat is logisch. Het probleem bij de postorderbedrijven is dat ze van kredietverlening een verdienmodel hebben gemaakt met torenhoge rentes. Daar moeten we vanaf.’

Van Dijk doet zijn voorstel onder andere naar aanleiding van de reportage van Jeroen van Bergeijk in de Volkskrant van 15 februari. Hij werkte undercover als medewerker bij het callcenter van Wehkamp en onthulde dat het bedrijf mensen genadeloos in de schulden stort, er wordt immers goed op verdiend. Van Dijk: ‘Deze bedrijven mogen maar liefst 14 procent rente vragen, idioot als je bedenkt dat de rente op sparen nul procent is. Ik stel voor om het maximum met tien procent te verlagen naar vier procent.’

In Nederland hebben 600.000 mensen te maken met problematische schulden. 125.000 mensen hebben een betalingsachterstand bij zogenaamde verzendhuizen als Wehkamp en Otto. Minister Hoekstra van Financiën komt niet verder dan dreigementen als het gaat om de hoge rentes. Van Dijk verwacht een Kamermeerderheid te krijgen voor zijn voorstel.

Help kinderen in armoede: verhoog het minimumloon

SP SP Nederland 18-12-2019 08:58

Het gaat ontzettend goed met onze economie. Er is ruim 10 miljard euro over op de Nederlandse begroting. Het aantal miljonairs is weer gestegen. Winstuitkeringen aan aandeelhouders ook, maar tegelijkertijd leven in ons land bijna 600.000 gezinnen in armoede. Daaronder bevinden zich 260.000 kinderen, blijkt uit onderzoek van het CBS, evenveel als vorig jaar. Waarom neemt de armoede niet af? Dat is het gevolg van bikkelharde politieke keuzes.

Elke dag een warme maaltijd, op bezoek gaan bij familie, kerst met een kerstboom, een cadeautje, geen van deze dingen is vanzelfsprekend voor kinderen die in armoede opgroeien. Helaas worstelen veel gezinnen nog steeds met het betalen van noodzakelijke kosten, zoals de huur, de energierekening, zorgkosten en eten. Ouders willen dit allemaal wel, hebben een baan, maar verdienen niet genoeg om rond te kunnen komen.

Er zijn ruim een half miljoen mensen in Nederland die werken voor het minimumloon. Veel van deze gezinnen komen structureel geld tekort. Het Nibud heeft onderzocht dat een paar met twee oudere kinderen 217 euro per maand tekort komt, hoe meer kinderen, hoe hoger de tekorten. Geen wonder dat zoveel kinderen in armoede opgroeien.

De afgelopen decennia zijn het minimumloon en de bijstand steeds verder gedaald ten opzichte van het gemiddelde loon, omdat deze niet aan elkaar zijn gekoppeld. Het gemiddelde loon bleef op zijn beurt fors achter op de groeiende welvaart. De afgelopen veertig jaar is het besteedbaar inkomen niet noemenswaardig gestegen, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. In de woorden van premier Rutte: het enige dat stijgt bij bedrijven zijn de lonen aan de top. Anders gezegd: terwijl de winsten door het dak schieten blijven de lonen achter.

Armoede is geen natuurverschijnsel, maar een politieke keuze. Het is de prijs van vier decennia neoliberaal beleid. Het is een politieke keuze om het minimumloon laag te houden waardoor veel kinderen geen kerst kunnen vieren of zonder winterjas rondlopen. Als we dit probleem de wereld uit willen helpen, dan is er dus ook politieke actie nodig.

Daarom pleiten wij voor een verhoging van het minimumloon. Dat heeft allerlei voordelen. De koopkracht neemt toe, om te beginnen voor de laagste inkomens.

Daarnaast zullen meer lonen stijgen als het minimum omhoog gaat. Dat wordt hoog tijd na veertig jaar waarin de lonen nauwelijks zijn gestegen. Wat ons betreft is het tijd voor een nieuwe economie, waarin iedereen zijn eerlijke deel krijgt. Een hoger minimumloon is niet alleen rechtvaardig, het is ook haalbaar en betaalbaar.

Maar ondertussen gaan 600.000 gezinnen de feestdagen in armoede doorbrengen, voor hen geen kerstdiner, geen boom en geen cadeau. Voor deze kinderen wordt het kringgesprek op school overgeslagen. Dat is onbegrijpelijk als je tegelijkertijd weet dat we maar liefst 10 miljard euro over hebben gehouden dit jaar. Laten we dan in ieder geval een deel van dat geld nu gebruiken om een eenmalig een eindejaarsgift te geven aan hen die dat het hardste nodig hebben. Daarom stellen wij voor: gebruik 300 miljoen uit het begrotingsoverschot om de 600.000 gezinnen een eindejaarsgift van 500 euro te geven. Vanaf volgend jaar gaan we aan de slag met een structurele oplossing voor armoede, maar hiermee helpen we hen in ieder geval menselijk en misschien ook feestelijk het nieuwe jaar in.

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP

Eva Yoo Ri Brussaard, oprichter kinderarmoede.nl en Single Super Mom

Martine heeft twee kinderen, een ...

SP SP Nederland 01-07-2019 20:57

Martine heeft twee kinderen, een baan en moet rondkomen van 60 euro per week. Vandaag vertelde ze haar verhaal. En zij is niet de enige. De lonen blijven al jaren achter. Daarom deed SP-kamerlid Jasper van Dijk vandaag zijn voorstel om het minimumloon te verhogen. Daardoor kunnen álle lonen omhoog gaan! Lees meer 👉 https://www.sp.nl/nieuws/2019/06/1-juli-verhoog-minimumloon

Het CBS, de Rabobank, De ...

SP SP Nederland 30-06-2019 19:01

Het CBS, de Rabobank, De Nederlandsche Bank en zelfs premier Rutte vinden: de lonen moeten omhoog! Iedereen zegt het, maar SP-kamerlid Jasper van Dijk doet er ook daadwerkelijk wat aan. Morgen presenteert hij zijn voorstel 👇 vanaf 18.30u op Het Plein in Den Haag.

1 juli: verhoog het minimumloon

SP SP Nederland 28-06-2019 16:08

Na decennia van achterblijvende lonen wordt het tijd voor een trendbreuk. Het wordt tijd voor een verhoging van het minimumloon. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk in zijn initiatiefnota "Een Eerlijker Loon". Voorafgaand aan het debat spreekt Martine Nijkamp Kamerleden van verschillende partijen toe. Zij moet met twee kinderen rondkomen van zestig euro per week.

Van Dijk: 'Ondanks torenhoge winsten blijven de lonen achter. Talloze Deskundigen, van onder andere CBS, Rabobank en DNB, pleiten voor hogere lonen, er gebeurt alleen veel te weinig. De huidige loonsverhogingen komen amper uit boven de inflatie als gevolg van hogere lasten zoals de btw-verhoging. Premier Rutte dreigt de verlaging van de winstbelasting te schrappen als de CAO-lonen niet gelijke tred houden met de loonsverhogingen aan de top. Aan stevige taal dus geen gebrek, het is nu tijd voor actie.'

Het SP-voorstel verhoogt het minimumloon met tien procent. Daarmee zijn direct meer dan een half miljoen mensen geholpen, mensen die nu niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Het aantal 'werkende armen' nam het afgelopen jaar zelfs toe met 27.000 mensen. Maar een verhoging van het minimumloon kan een veel breder effect hebben en ervoor zorgen dat alle lonen omhoog gaan. Ook betekent het vanwege de koppeling een zelfde verhoging van de uitkeringen.

De SP wil het voorstel voor het ophogen van de lonen onder andere betalen door een verhoging van de vermogensbelasting. Van Dijk: 'Een verhoging van het minimumloon zorgt voor een eerlijker verdeling van de welvaart en heeft een opwaarts effect op de andere lonen, wie kan daar tegen zijn?'

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP: toets aan kinderrechten in de asielprocedure | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Nederland 26-06-2019 00:00

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP willen dat een kinderrechtentoets in de asielprocedure wordt opgenomen en dat aanvragen van kinderen met voorrang worden behandeld. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat vandaag door de partijen wordt ingediend. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk in 2017 ingediend door GroenLinks en PvdA en is ingrijpend gewijzigd na adviezen van onder meer de Raad van State.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik: “Door aan het begin van de asielprocedure goed vast te stellen wat het belang van het kind is, kunnen we voorkomen dat kinderen jarenlang moeten wachten op een definitieve beslissing. Er komt veel sneller duidelijkheid: óf een verblijfsvergunning óf terug naar het land van herkomst. Als we aan de start goed en zorgvuldig doen, scheelt dat bovendien in rechtbankprocedures achteraf.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: "Kinderen hebben er recht op kind te zijn. Maar teveel kinderen van asielzoekers leven nu met een donkere wolk boven hun hoofd. Ze weten niet of ze hier mogen blijven, in hun eigen woonplaats, op hun eigen school en bij hun eigen vriendjes. Pas helemaal aan het eind van de procedure wordt er gekeken naar hun belangen. Dat moet anders. Ze verdienen sneller duidelijkheid zodat ze onbezorgd verder kunnen."

PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten: “De belangen van asielkinderen worden met deze initiatiefwet beter geborgd in ons vreemdelingenrecht. Daar wordt nu nog te vaak aan voorbijgegaan en een heldere wettelijke regeling is daarom noodzakelijk.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Met deze wet krijgen kinderen sneller duidelijkheid over hun status en voorkomen we ellenlange procedures zoals met Lili en Howick. Ik ga ervan uit dat een Kamermeerderheid dat steunt.”

Het vandaag ingediende wetsvoorstel regelt een kinderrechtentoets in asielprocedures. In deze toets wordt ‘weggestreept’ welk belang een gemiddeld kind bij verblijf in Nederland heeft, zodat de uitzonderlijke situaties overblijven. Denk hierbij aan het risico op meisjesbesnijdenis, rekrutering tot kindsoldaat, kindhuwelijken en kinderarbeid. 

De commissie Van Zwol, die onderzoek deed naar de lengte van procedures, doet de aanbeveling het belang van het kind nadrukkelijk en aantoonbaar in beschouwing te nemen. De initiatiefnemers voelen zich door deze aanbeveling gesteund.

Nieuw in het wetsvoorstel is het met voorrang behandelen van asielprocedures van kinderen. Inmiddels is de wachttijd bij de IND opgelopen tot meer dan anderhalf jaar, dus de wettelijke voorrang is geen overbodige luxe.