Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

30 documenten

Coalitie moet niet langer wegkijken van Lesbos, maar ingrijpen

SP SP Nederland 10-09-2020 21:30

Na de afschuwelijke brand in vluchtelingenkamp Moria heeft de regering afgesproken om 100 vluchtelingen (waaronder 50 alleenstaande kinderen) naar Nederland te halen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Het is een schamele stap en het is helemaal zuur dat het een uitruil betreft: per saldo komt er geen vluchteling extra naar Nederland. Het getuigt van een kille koopmangeest.'

De SP pleit al veel langer concreet voor het opnemen van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen, maar kreeg hiervoor steeds geen meerderheid. De regering weigerde pertinent om alleenstaande kinderen op te nemen. De brand in kamp Moria heeft nu een kleine verandering teweeg gebracht. De afspraak is dat er vluchtelingen vanuit Griekenland naar Nederland kunnen komen, mits er minder mensen van elders gehaald worden in het kader van de zogenaamde hervestiging. Van Dijk: 'Dit is heel wrang en heeft veel weg van een lelijke uitruil van kwetsbare mensen, want per saldo doet de regering dus niks extra’s terwijl dat wel keihard nodig is.' Het voorstel van de SP om tenminste 100 mensen extra op te nemen, werd door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. De regering heeft bovendien besloten om de asielprocedure in te korten door afschaffing van het zogenaamde ‘eerste gehoor’. Dit kan ten koste gaan van een zorgvuldige procedure.

Van Dijk stelt vast dat in het hele land woedend wordt gereageerd op het plan van de regering. Mogelijk krijgt zijn voorstel voor het opnemen van 500 kinderen daardoor op een later moment alsnog een meerderheid. Ook dringt hij aan op een structurele oplossing voor de problemen op de Griekse eilanden: 'We moeten voorkomen dat Lesbos het afvoerputje van Europa blijft. Daarom moet er een veel betere asielprocedure komen. Mensen die recht hebben op asiel moeten verdeeld worden over Europa, mensen die daar geen recht op hebben moeten terugkeren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat te realiseren, niet alleen van Griekenland.'

Coalitie moet niet langer wegkijken, maar ingrijpen

SP SP Nederland 10-09-2020 21:30

De regering gaat nu toch hulp bieden aan vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Na de afschuwelijke brand in vluchtelingenkamp Moria is nu een afspraak gemaakt waarbij vluchtelingen daadwerkelijk naar Nederland kunnen komen. Naar verwachting gaat het om 100 vluchtelingen, waaronder 50 alleenstaande kinderen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Het is een stap vooruit dat er nu eindelijk wat gebeurt, want al die tijd wilde de coalitie niets doen, maar het is wrang dat dit pas gebeurt na een verschrikkelijke ramp en ook dat voor zoveel vluchtelingen nog steeds geen oplossing is.'

De SP pleit al veel langer concreet voor het opnemen van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen, maar kreeg hiervoor steeds geen meerderheid. De regering weigerde zelfs pertinent om alleenstaande kinderen op te nemen. De brand in kamp Moria heeft daar nu dus verandering in gebracht. De afspraak is nu dat er vluchtelingen vanuit Griekenland naar Nederland kunnen komen, mits er minder mensen van elders gehaald worden in het kader van de zogenaamde hervestiging. Van Dijk: 'Dit is heel wrang en heeft veel weg van een lelijke uitruil van kwetsbare mensen, want per saldo doet de regering dus niks extra’s terwijl dat wel keihard nodig is.' Het voorstel dat de SP deed om dit niet zo te doen, maar deze 100 mensen extra op te nemen, werd door een meerderheid in de Tweede Kamer niet gesteund. De regering heeft ook besloten om de asielprocedure in te korten door afschaffing van het zogenaamde ‘eerste gehoor’. Dit kan ten koste gaan van een zorgvuldige procedure.

Het is goed dat er nu acute hulp aan de vluchtelingen op Lesbos geboden wordt, maar van Dijk dringt ook aan op een structurele oplossing: 'We moeten voorkomen dat Lesbos het afvoerputje van Europa blijft. Daarom moet er een veel betere asielprocedure komen. Mensen die recht hebben op asiel moeten verdeeld worden over Europa, mensen die daar geen recht op hebben moeten terugkeren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat te realiseren, niet alleen van Griekenland.'

Van Dijk: zet weigerscholen op zwarte lijst

SP SP Nederland 30-07-2020 19:48

Scholen die weigeren om les te geven in seksuele diversiteit en LHBTI-voorlichting moeten op een zwarte lijst komen te staan. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk in de Pride Week. Van Dijk: 'Al jaren weigert circa 15 procent van de scholen om les te geven in seksuele diversiteit. 1 op de 5 orthodoxe scholen wijst zelfs het homohuwelijk af. Dat is in strijd met de regels en bovendien uiterst pijnlijk voor LHBTI-leerlingen. Als een school homoseksualiteit afwijst, zullen LHBTI-leerlingen wel drie keer nadenken voordat ze uit de kast komen, dat is onacceptabel.'

Al in 2012 werd afgesproken dat scholen les moeten geven in seksuele diversiteit. Het grootste deel van de scholen voldoet daaraan, maar er is een groep scholen die met name vanuit religieuze overwegingen blijft weigeren. Van Dijk dringt al jaren aan op maatregelen, maar die blijven uit. Minister Van Engelshoven durft het blijkbaar niet aan om deze scholen op het matje te roepen. De Inspectie heeft nog nooit werkelijk ingegrepen, het blijft bij pappen en nathouden. Van Dijk: 'Die tijd is nu voorbij. Ik wil dat scholen het gaan voelen als ze zich niet aan de regels houden. Om te beginnen met een zwarte lijst, maar indien nodig ook met financiële sancties.'

Motie hulp aan vluchtelingenkinderen verworpen

SP SP D66 ChristenUnie Nederland 03-07-2020 10:43

De motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk om alleenstaande vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden in Nederland op te vangen, is vannacht helaas verworpen. Van Dijk had goede hoop dat de motie een meerderheid zou halen, maar uiteindelijk trokken coalitiepartijen ChristenUnie en D66 hun steun toch in.

De afgelopen maanden groeide de steun voor het plan om alleenstaande kinderen van de Griekse eilanden te halen enorm. Circa 150 gemeenten en ook provincies betuigden hun steun. In Europa zijn meer dan tien landen die zich bereid verklaarden om kinderen op te nemen. Dit in reactie op het Griekse verzoek aan de lidstaten om 2.500 alleenstaande kinderen op te nemen. De Nederlandse regering koos echter voor een plan om kinderen in Griekenland zelf op te vangen. Dit was overduidelijk een poldercompromis tussen de zwaar verdeelde coalitiepartijen. Het plan komt echter nauwelijks van de grond, blijkt uit onderzoek van de onder andere de Groene Amsterdammer. Om die reden nam opnieuw de druk toe om kinderen in Nederland op te vangen.

Van Dijk: ‘De kinderen bevinden zich in erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden. Het is Europees grondgebied, dus ook Nederland heeft hierin een taak. Dat was immers de afspraak na de vluchtelingencrisis in 2015. Er komt ondanks mooie beloften weinig terecht van een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Over twee weken is er een nieuwe kans om het voorstel te doen, bij het debat over de Europese top.’

Van Dijk: beter toezicht op inburgering nodig

SP SP Nederland 28-06-2020 17:39

De nieuwe wet inburgering is een stap vooruit, maar het onafhankelijk toezicht moet veel beter worden geregeld. Dat voorstel doet SP Kamerlid Jasper van Dijk morgen bij het debat over de wet inburgering. Van Dijk: ‘Het is goed dat de gemeente een grotere rol krijgt, tegelijk blijft het risico op kwaliteitsproblemen en ook fraude aanwezig.’

In de nieuwe wet inburgering spreken gemeentes af met welke taalbureaus zij in zee gaan. Dat is een grote verbetering ten opzichte van het oude systeem, waar de inburgeraar volledig aan zijn lot werd overgelaten. Er kwam een wildgroei aan taalbureaus en met het geld van inburgeraars werd volop gefraudeerd. Iedereen kon zien dat marktwerking en inburgering niet samengaan.

Van Dijk: ‘Minister Koolmees zet een stap vooruit, maar hij laat het aanbod aan inburgering nog altijd over aan commerciële taalbureaus. Dan is onafhankelijk toezicht essentieel, maar daar ontbreekt het aan. Want Koolmees vertrouwt daarvoor nog altijd op het particuliere bureau Blik op Werk dat keurmerken verstrekt. Maar dit bureau is een tandeloze tijger, want talloze frauduleuze bureaus kregen van Blik op Werk een keurmerk. Daarom stel ik voor om Blik op Werk te vervangen door onafhankelijk toezicht vanuit de overheid. Bij voorkeur wordt dat de Onderwijsinspectie.’

SP wil parallelle samenlevingen voorkomen

SP SP SGP Nederland 25-06-2020 06:55

In ons land dreigen parallelle samenlevingen te ontstaan, blijkt uit een onderzoek van de Tweede Kamer naar financiering van moskeeën en andere religieuze organisaties. Daarbij is ook sprake van angst en intimidatie, door radicale salafisten die jongeren opzetten tegen de waarden van ons land, waar deze kinderen zijn geboren en hun toekomst hebben. Vooral het informele onderwijs is een probleem, waar een haat en afkeer wordt geleerd tegen onze vrijheid en onze democratie.

Het onderzoek door de Tweede Kamer werd gedaan op verzoek van SP en SGP en had als doel inzicht te krijgen in de financiering en de beïnvloeding van moskeeën en andere religieuze instellingen, vanuit landen als Saoudi-Arabië, Koeweit, Qatar en Turkije. De SP wil maatregelen om vooral jongeren te beschermen.

Jasper van Dijk: ‘Om ongewenste beïnvloeding tegen te gaan komt er wat de SP betreft een einde aan de financiering vanuit het buitenland en gaan we de imams voortaan in ons eigen land opleiden. Ook moeten we maatregelen nemen om het informele religieuze onderwijs beter te reguleren. Voorop staat dat we parallelle samenlevingen in ons land niet accepteren. De SP staat voor integratie, niet voor segregatie.’

Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl is nodig

SP SP CDA Nederland 17-06-2020 19:23

De SP doet samen met het CDA een voorstel waarmee mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen in een Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl, ofwel een Sociaal Ontwikkelbedrijf. Dat stellen de partijen voor op 18 juni in het debat over armoede en schulden. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Mensen met een arbeidsbeperking hebben net zoveel recht op werk als ieder ander. Daarom is het van belang dat er een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven komt waar mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen. Het is een kwestie van beschaving om dit te regelen.'

De sluiting van de Sociale Werkvoorziening bij de invoering van de Participatiewet in 2015 heeft er niet toe geleid dat mensen met een arbeidsbeperking een baan konden vinden op de reguliere arbeidsmarkt, blijkt uit de evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Werk aan de winkel dus vindt de SP. Vanuit het uitgangspunt dat mensen met een arbeidsbeperking recht hebben op werk, willen de twee partijen Sociale Werkvoorzieningen nieuw leven inblazen en omvormen tot een landelijk netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven.

Mensen met een arbeidsbeperking moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In de Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl kunnen mensen zich ontwikkelen binnen of buiten het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Het Sociaal Ontwikkelbedrijf biedt beschutte plekken binnen de Sociale Werkvoorziening, gemeentelijke opdrachten, groepsdetachering, individuele detachering en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt met een zelfstandige baan in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren in het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Economie gaat niet over geld maar over relaties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-05-2020 09:33

Door Eppo Bruins op 25 mei 2020 om 11:28

Economie gaat niet over geld maar over relaties

Het individu kreeg grote vrijheden maar daarbij verloor Europa de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog. Daarom willen we de arbeidsmigratie reguleren.

De vrijheid van personen en diensten heeft Europa veel welvaart gebracht. Al eeuwen reizen Europeanen over het continent om met hun talenten te woekeren. Door de toegenomen mobiliteit in de afgelopen decennia zagen we echter een enorme concurrentie op arbeid ontstaan. Arbeidsmigranten uit EU-landen met lagere lonen gaan op zoek naar meer welvaart. Zij willen werken in Nederland, Duitsland, Engeland.

Dit gebeurt vaak op manieren waarbij de mazen in de wetgeving worden opgezocht. Dat leidt tot uitbuiting van deze werkers, tot oneerlijke concurrentie tussen Nederlanders en andere Europeanen en tot sociale ontwrichting.

Door de zo volprezen Europese vrijheden worden werknemers en gemeenschappen tegen elkaar uitgespeeld. Op diverse plekken in Nederland komen lokale gemeenschappen onder druk te staan door concentratie van arbeidsmigranten. Deze migranten worden slecht betaald en slecht gehuisvest door werkgevers die niet alleen de macht hebben over het werken maar vaak ook over het wonen van deze mensen.

Verdienmodel

Tegelijkertijd zien we in de EU-landen in Midden- en Oost-Europa een demografische winter. Want terwijl veel Poolse werkers naar Nederland komen, haalt Polen arbeidskrachten uit Oekraïne.

De Europese verworvenheden hebben grote, haast ongelimiteerde vrijheden voor het individu gebracht. Daarbij heeft Europa echter de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog verloren. Gemeenschappen in West en Oost worden momenteel ontwricht. Arbeidsmigratie is een verdienmodel geworden voor uitzendbureaus en voor werkgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Om deze redenen willen we arbeidsmigratie reguleren. Omwille van het algemeen belang, omwille van een Europa dat meer is dan een arbeidsmarkt waarop menselijk kapitaal wordt verhandeld. Omwille van een Europa waar gemeenschappen bloeien dankzij stabiele langetermijnrelaties. Die zijn cruciaal voor de persoonlijke identiteit, voor familieverbanden en voor solidair en sociaal verbonden zijn.

We willen ook dat lidstaten onderling afspraken kunnen maken over de regulering van arbeidsmigratie. Per sector moet volgens ons ook eerst worden aangetoond dat het nodig is om werknemers uit andere landen hiernaartoe te halen. Hierbij kan een stijging van de lonen in de desbetreffende sector in de jaren ervoor een voorwaarde zijn.

Om uitbuiting van arbeidsmigranten te stoppen, willen we voor hen betere woon- en werkomstandigheden (bijvoorbeeld door scheiding van bed en baas). Ten slotte moet er regulering van uitzendbureaus plaatsvinden, om de wildgroei te stoppen en de malafide uitzendbureaus eindelijk aan te pakken.

Sociale nachtmerrie

Zonder gemeenschappen en onderlinge solidariteit wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen afgewenteld op overheden en socialezekerheidsstelsels. De ultieme verstrooiing van het individu zonder sociale geworteldheid is wellicht een liberale droom maar tegelijk ook een sociale nachtmerrie.

Dit opinie-artikel van Eppo Bruins (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.

Van Dijk: Gelijk loon voor gelijk werk

SP SP Nederland 12-05-2020 07:50

Gelijk loon voor gelijk werk. Het klinkt heel logisch, maar in de dagelijkse praktijk in Nederland zijn gedetacheerde werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa veel goedkoper dan werknemers uit Nederland. Een nieuwe wet, de zogenaamde detacheringsrichtlijn, zou moeten helpen tegen oneerlijke concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is daar met het voorstel zoals het er nu ligt geen sprake van. 'De Europese richtlijn is al veel te slap als het gaat om de duur van de detacheringsperiode. Die wordt 12 en mogelijk zelfs 18 maanden, terwijl een gemiddelde detachering nu 3 tot 4 maanden is. Maar door de wijze waarop de regering de richtlijn doorvoert dreigt het helemaal een lege huls te worden. Gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa blijven veel goedkoper dan die uit Nederland zodat de oneerlijke concurrentie zal blijven bestaan.'

De SP komt daarom dinsdag tijdens het debat over de richtlijn met een aantal verbetervoorstellen. Om te voorkomen dat buitenlandse gedetacheerde werknemers goedkoper blijven dan Nederlandse werknemers, zouden zij onder de cao op de werkplek moeten vallen. Ook zou het niet betalen van pensioenpremie gecompenseerd moeten worden in opslagen bovenop het loon. Van Dijk: 'Alleen zo voorkomen we dat grote bedrijven die altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om werknemers uit te knijpen, massaal goedkope arbeidskrachten uit het buitenland blijven halen. Dat is niet goed voor werknemers, uit welk land dan ook.'

Kritiek op hoger minimumloon kan in de prullenbak

SP SP Nederland 30-04-2020 15:30

Een verhoging van het minimumloon is niet schadelijk voor de werkgelegenheid, concludeert het CPB vandaag in een rapport. Daarmee vervalt een groot kritiekpunt op dit SP-voorstel. De regering wees steevast naar het CPB als wij ons voorstel deden: ‘een hoger minimumloon kost banen dus dat gaan we niet doen.’ Vandaag blijkt dat deze kritiek niet klopt. De SP wil zo snel mogelijk een heropening van het debat over het minimumloon.

SP-leider Lilian Marijnissen ziet in het onderzoek een bevestiging op het standpunt van de SP: ‘Wij vragen de regering om nu snel een voorstel te maken om het minimumloon te verhogen. Dat past ook goed bij deze tijd, waarin iedereen klapt voor de mensen met een vitaal beroep. Veel van hen verdienen op of rond het minimumloon. Laten we onze waardering omzetten in een substantiële loonsverhoging.’

Het voortschrijdend inzicht van het CPB komt door studies uit het buitenland (VS, VK, Duitsland), waaruit blijkt dat een verhoging of invoering van het minimumloon nauwelijks effect heeft op de werkgelegenheid. De vrees dat werkgevers personeel massaal ontslaan als zij een hoger minimumloon moeten betalen, lijkt door de praktijk ongegrond, stelt het CPB. Daarnaast ligt het volgens het Planbureau voor de hand dat de overige lonen óók zullen stijgen, naarmate de laagste lonen verder toenemen. Deze punten staan reeds allemaal in een Initiatiefnota van de SP uit 2019. “Fijn dat het CPB onze conclusies overneemt. Nu de regering nog”, aldus Kamerlid Jasper van Dijk.