Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

Als je kind chronisch ziek is dan ...

SP SP Nederland 22-05-2019 15:18

Als je kind chronisch ziek is dan heb je als ouder op dit moment nauwelijks recht op zorgverlof. Dat móet anders volgens Jasper van Dijk. Als ouder moet je er voor je kind kunnen zijn.

Weer moet een VVD’er weg: Harbers

SP SP VVD Nederland 21-05-2019 18:28

Het vertrek van staatssecretaris Harbers was onvermijdelijk, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Het ministerie verzweeg zware misdrijven gepleegd door asielzoekers en heeft daarmee de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd. Van Dijk: ‘Dit zijn geen incidenten meer, dit is een patroon. Het lijkt wel een functie-vereiste om als VVD'er zaken onder het tapijt te schuiven. De VVD als hoeder van de rechtsstaat is niet langer geloofwaardig.’

Pas door de media kwam deze informatie boven tafel. Dat had nooit mogen gebeuren. Van Dijk: ‘De regering moet alle informatie geven - ook het slechte nieuws. Voor de zoveelste keer zien we dat voor deze regering de waarheid een optie is. Pas als verhullen echt niet meer kan, krijgen we de ontbrekende informatie. Het aftreden van Harbers is dan ook terecht.’

De SP staat voor een rechtvaardig asielbeleid. Het wegmoffelen van feiten en cijfers hoort daar niet bij. Van Dijk: ‘We bieden bescherming aan mensen in nood, maar asielzoekers die zich schuldig maken aan misdrijven moeten aangepakt worden. Daarvoor hebben we wel alle informatie nodig.’

Harbers is na Teeven, Opstelten en Van der Steur de vierde VVD'er in vier jaar tijd die bij het ministerie van Justitie en Veiligheid vertrekt. Daarom wilde de SP in debat hierover met VVD-premier Rutte. Dit verzoek werd geweigerd door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Stop perverse Primarkpremie, verhoog de lonen

SP SP Nederland 01-05-2019 10:53

De persverse Primarkpremie moet worden beëindigd, dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Dit zogenaamde lage-inkomensvoordeel komt neer op een “lagelonen-subsidie” van een half miljard euro aan het bedrijfsleven. Veel politieke partijen twijfelen inmiddels aan het nut van deze perverse subsidie. Jasper van Dijk stelt daarom voor om woorden om te zetten in daden en het daadwerkelijk af te schaffen.

Van Dijk: ‘We moeten af van deze Primarkpremie, de zogenaamde LIV-regeling, want hij is totaal niet effectief. Mensen kunnen sowieso aan de slag in deze hoogconjunctuur, daar is geen subsidie voor nodig. En al helemaal niet als hij innovatie tegenhoudt en de lonen laag houdt. Minister Koolmees heeft in antwoord op mijn Kamervragen al toegezegd om de regeling te onderzoeken. De regering twijfelt zelf dus ook aan de effectiviteit ervan.’

Als bedrijf kun je maar liefst 2.000 euro per jaar subsidie ontvangen voor een werknemer rond het minimumloon. Maar als je het loon verhoogt, vervalt de subsidie. Vandaar dat het een perverse subsidie is om de lonen laag te houden. Bedrijven als H&M, de Bijenkorf en de Primark maken er gretig gebruik van.

Van Dijk wil het geld dat vrijkomt gebruiken om de lonen te verhogen. Ondanks enorme economische groei, blijven de lonen nog altijd achter. We hebben inmiddels circa 300.000 werkende armen. Dat is volstrekt overbodig. De SP wil het minimumloon verhogen, om te beginnen met tien procent. Van Dijk: ‘Laten we het geld voor de Primarkpremie daarvoor inzetten, dan slaan we twee vliegen in één klap: we verhogen het minimumloon en we stoppen met een perverse prikkel om de lonen laag te houden.’

Van Dijk wil visumplicht voor Albanezen

SP SP Nederland 11-04-2019 17:17

De SP wil een visumplicht voor Albanezen. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk donderdag in een debat over criminele Albanezen. Sinds 2014 kunnen Albanezen vrij reizen door Nederland als gevolg van de visumliberalisatie. Dat heeft geleid tot een enorme toename van criminaliteit. Het gaat zowel om kleinere vergrijpen (winkeldiefstal, zakkenrollen) als om zware misdaad (drugshandel, afpersing en mensensmokkel). Daarnaast is er een toename van asielaanvragen, die echter vrijwel altijd kansloos zijn omdat Albanië een veilig land is. De visumliberalisatie komt voort uit de wens van veel Europese landen om het straatarme en corrupte Albanië op termijn lid te maken van de EU.

De SP is daar tegen en wil ook niet dat Albanezen zonder visum Nederland in en uit kunnen reizen. Van Dijk: ‘Volgens de politie is een groot deel van de Amsterdamse onderwereld inmiddels overgenomen door Albanese Maffia. De havens van Rotterdam en Hoek van Holland worden geteisterd door Albanese mensensmokkelaars. De visumliberalisatie, de natte droom van eurofiele partijen, blijkt een nachtmerrie. Het heeft veel schade toegebracht. Met een visumplicht wordt registratie en uitzetting mogelijk. Nu heeft de politie nauwelijks instrumenten om in te grijpen. Albanezen die om goede redenen naar Nederland komen, blijven uiteraard welkom.’

Ook politie en justitie in steden als Amsterdam en Rotterdam zijn voorstander van een invoering van de visumplicht. De politie spreekt van een snelle opmars van Albanezen in het Nederlandse criminele circuit. Het aantal incidenten is verdrievoudigd. Naar schatting bevinden zich circa 20.000 Albanezen in Nederland. Een visumplicht geldt nu ook al in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. ‘Een visumplicht geeft de politie een belangrijk middel om de criminaliteit onder Albanezen aan te pakken.’

Brussel wil dat arbeidsmigranten hun ...

SP SP Nederland 27-03-2019 21:09

Brussel wil dat arbeidsmigranten hun WW-uitkering straks nog langer kunnen meenemen naar hun eigen land. Dat is de kat op het spek binden, vindt Jasper van Dijk 👇

Van Dijk: Pak foute scholen sneller aan

SP SP Nederland 14-03-2019 12:14

De regering moet slechte scholen kunnen sluiten en foute bestuurders kunnen ontslaan. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk in het debat naar aanleiding van de misstanden op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Op deze school is volgens de AIVD sprake van antidemocratisch onderwijs. Het bestuur zou banden hebben met een terroristische groepering. Van Dijk: 'Het is bizar, maar de regering kan dit soort scholen niet sluiten. Door Artikel 23 van de Grondwet hebben bijzondere scholen enorme vrijheid. Christelijke, islamitische en joodse scholen kunnen nauwelijks aangepakt worden.'

Schoolbestuurders kunnen wel ontslagen worden op grond van bijvoorbeeld financieel wanbeleid, maar niet als sprake is van antidemocratisch onderwijs of wanneer de integratie actief wordt tegengewerkt. Van Dijk wil de wet op dat punt aanscherpen: 'Als de regering daar zelf niet toe bereid is, dan vragen we de Kamer wel om dat te doen.'

Ook wil Van Dijk een modernisering van Artikel 23 van de Grondwet: 'Dat artikel stamt uit 1917 en is hard toe aan een opfrisbeurt. Wij willen dat scholen algemeen toegankelijk worden en niet langer een deurbeleid kunnen voeren op grond van religie. Daarnaast willen we dat scholen qua leerlingen een afspiegeling zijn van de samenleving. Scholen die daar niet aan meewerken, kunnen hun bekostiging verliezen. We hoeven niet te accepteren dat scholen zich isoleren of zelfs afkeren van de samenleving, als ware het eilandjes. We betalen met zijn allen voor goed onderwijs, daar mogen we ook eisen tegenover stellen.'

Dwing gelijke beloning voor vrouwen en mannen af

SP SP Nederland 07-03-2019 10:16

De SP dient vandaag samen met andere partijen een initiatiefwet in om gelijke beloning voor hetzelfde werk tussen vrouwen en mannen af te dwingen. Jasper van Dijk: 'Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht wordt het hoog tijd om de lonen van vrouwen gelijk te stellen aan die van mannen. Ongelijke beloning voor hetzelfde werk, laten we daar snel een eind aan maken.'

De wet regelt dat de bewijslast wordt omgekeerd. Niet langer moet de werknemer  achterhalen of er sprake is van ongelijkheid in salaris, maar de werkgever wordt er verantwoordelijk voor gelijke beloning binnen de organisatie. Dit is hard nodig, want ondanks dat ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een forse onverklaarbare loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Dwing gelijke beloning voor vrouwen en mannen af | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 07-03-2019 00:00

SP, GroenLinks, 50PLUS en PvdA dienen vandaag een initiatiefwet in om gelijke beloning voor hetzelfde werk tussen vrouwen en mannen af te dwingen.

De vier partijen willen dat daarvoor de bewijslast wordt omgekeerd. Niet langer de werknemer moet achterhalen of er sprake is van ongelijkheid in salaris, maar de werkgever wordt er verantwoordelijk voor gelijke beloning binnen de organisatie. Dit is hard nodig, want ondanks dat ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een forse onverklaarbare loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Lilianne Ploumen (PvdA): “Dit komt niet vanzelf goed en het duurt al veel te lang. Hoog tijd voor dwingende maatregelen dus.”

Jasper van Dijk (SP): “Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht wordt het hoog tijd om de lonen van vrouwen gelijk te stellen aan die van mannen. Ongelijke beloning voor hetzelfde werk is zo ouderwets, laten we daar snel een eind aan maken.”

Nevin Özutok (GroenLinks): “Het is te gek voor woorden dat in 2019 vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk. GroenLinks wil dit veranderen. Deze wet gaat bedrijven dwingen om eindelijk stappen te zetten. Want wij willen gelijk loon voor gelijk werk.”

Corrie van Brenk (50PLUS): “Gelijke beloning nú is noodzakelijk voor een gelijk pensioen later”.

De initiatiefwet wordt nu ter advisering aangeboden aan de Raad van State. 50PLUS, SP, GroenLinks en PvdA rekenen op brede steun van andere partijen.

"Geen Turken of Marokkanen?" Geen ...

SP SP Nederland 01-03-2019 15:06

"Geen Turken of Marokkanen?" Geen probleem, volgens de helft van de uitzendbureaus. Schaamteloos, volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Vandaag op Zero Discrimination Day presenteren we vijf voorstellen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan.

Vijf voorstellen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

SP SP Nederland 01-03-2019 12:28

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem. Vorig jaar bleek uit onderzoek van het tv-programma Radar dat de helft van de uitzendbureaus bereid is om te discrimineren op bestelling. Als de opdrachtgever “geen Turken of Marokkanen” wilde hebben, werd die wens zonder meer uitgevoerd. Een schandalige praktijk waar de SP vandaag – op Zero Discrimination Day* - mee wil afrekenen.

SP Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Discriminatie moeten we met wortel en tak uitroeien. Het is ongelooflijk frustrerend voor gemotiveerde mensen als zij op basis van hun afkomst worden afgewezen en bovendien totaal irrelevant. Bedrijven die discrimineren moeten dat gaan voelen, maar dat gaat onder het huidige beleid niet gebeuren. De aanpak van staatssecretaris Van Ark is veel te vrijblijvend, daarom doen wij vijf voorstellen om definitief af te rekenen met discriminatie op de arbeidsmarkt.

1. Bedrijven die discrimineren krijgen een boete

Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie krijgen een boete, ook als dit gebeurt in de werving- en selectiefase. Juist bij het aannemen van personeel komt veel discriminatie voor en toch kan de Inspectie in deze fase vooralsnog niet ingrijpen. In ons voorstel krijgt een bedrijf dat discrimineert altijd een boete. Dit geldt ook voor stagediscriminatie, waarbij studenten op zoek zijn naar een stageplek.

2. Een vergunningplicht voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus vallen onder de ‘vrije sector’; er is dus geen vergunning nodig om een bureau op te richten. Hierdoor werden regels al vele malen ontdoken, zonder dat daar een sanctie tegenover stond. Door invoering van een vergunningplicht kan de Inspectie SZW ingrijpen bij overtredingen. Dat betekent dat een vergunning kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld als sprake is van discriminatie.

3. Meer capaciteit bij de Inspectie SZW

De Inspectie SZW kampt al jaren met een chronisch capaciteitstekort. Misstanden op de arbeidsmarkt worden nauwelijks aangepakt, simpelweg omdat het toezicht ontbreekt. De SP investeert 50 miljoen euro in de Inspectie SZW, wat gelijkstaat aan 500 extra FTE. Een speciaal team houdt zich bezig met de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

4. Een zwarte lijst voor discriminerende bedrijven

Naast het uitdelen van boetes, is naming and shaming een doeltreffende manier om discriminatie aan te pakken. Geen enkel bedrijf is gebaat bij een slechte reputatie. Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie, worden met naam en toenaam gepubliceerd op een website.

5. Inzet van mystery guests om discriminatie op te sporen

Mystery guests worden structureel onderdeel van de Inspectie SZW. Hiermee kunnen bedrijven op heterdaad worden betrapt. De mystery guests richten zich niet alleen op sollicitaties bij bedrijven, maar ook op het aanvragen van stageplekken. De Inspectie SZW krijgt extra middelen voor deze inzet.

*1 maart is het Zero Discrimination Day. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld als wereldwijde dag tegen discriminatie op basis van afkomst, godsdienst, geslacht etc