Nieuws van SP inzichtelijk

48 documenten

SP in actie tegen lompe stuitingsbrieven sociale dienst

SP SP Heerlen 04-09-2020 19:23

De SP hulpdienst en SP-fractievoorzitter Ron Meyer hebben samen aan de bel getrokken bij het Heerlense stadsbestuur. De vrijwilligers van de SP hulpdienst staat mensen bij die recent een behoorlijk lompe en onnodige brief van de sociale dienst ontvingen. In die brief worden mensen aangemaand die helemaal niet aangemaand hadden moeten worden, laat staan met onbegrijpelijke redeneringen. 
 
"Sociaal beleid zal ook in de uitvoering netjes, fatsoenlijk en rechtvaardig moeten zijn. Onze vrijwilligers van de SP hulpdienst hebben uitstekend werk verricht. Daardoor hebben we ontdekt dat de fout niet slechts in een enkel geval is gemaakt. Als het klopt wat wij denken, verdienen meer Heerlenaren een correctie en eventueel excuusbrief.
 
De SP hulpdienst staat honderden Heerlenaren bij met bezwaarschriften, belastingaangifte en andere bureaucratie. De vrijwilligers van de SP hulpdienst zijn daarmee belangrijke ogen en oren van de SP. Zodra een probleem niet alleen een individueel incident betreft, maar het beleid van de gemeente kan raken, kan de SP gemeenteraadsfractie in de gemeenteraad aan de bel trekken. Dat is in het geval van de 'foute stuitingsbrieven' het geval. 
 
Ron Meyer stelde onderstaande vragen aan het gemeentebestuur:

Schinkel-Zuid akkoord: van grauw naar groen, van leegstand naar levendigheid

SP SP Heerlen 14-07-2020 19:45

SP: "Schinkel-Zuid ontwikkeling moet eerste voorbeeld Heerlense School-methode worden."

Weet u nog? Winkelcentrum De Plu met bovenliggende kantoren. Decennialang leeg, grauw, verloederd. 2 jaar lang werd SP-wethouder Peter van Zutphen verketterd door een deel van de gemeenteraad en de krant. Hij zou een loden deur zijn. Veel te hard voor die arme vastgoedeigenaren. Nu ligt er een akkoord. Voor woningen en heel veel groen. Ook de omliggende openbare ruimte wordt een park: met het Van Grunsvenplein, het Schinkelplatsoen en het Promenade Park. Een belangrijke nieuwe doorbraak in het centrum. Complimenten aan verantwoordelijk wethouder Peter van Zutphen en alle andere betrokkenen. Alle reden voor optimisme!

Heerlense School

En... het is de eerste grote kans op toepassing van de Heerlense School! De gemeenteraad nam 1 jaar geleden het initiatiefvoorstel Heerlense School van Chris Hesse en Ron Meyer aan. Geïnspireerd en ondersteund door Heerlenaren Mat Snijders, Rik Mertens en Maurice Hermens, en de Landgraafse Heerlen-fan Youri Beckers. De SP-fractie stelde deze (link: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heerlen/011bee1f-d558-453c-b1eb-8e5c13681d83) vragen aan het stadsbestuur.

Samengevat betekent de Heerlense School: elke nieuwbouw en/of verbouwing laat zich inspireren door de mensen, architectuur en gebouwen van historische waarde voor de stad. De SP wil weten hoe de Heerlense School in het eerste grote bouwproject sinds het vaststellen van de criteria Heerlense School zal worden toegepast.

Bijgaande alvast wat inspiratie. kijkt u mee, ontwikkelaar en architect?

https://heerlen.sp.nl/nieuws/2020/07/schinkel-zuid-akkoord-van-grauw-naar-groen-van-leegstand-naar-levendigheid
De stadswoningen in de oude Geerstraat die destijds net iets anders kronkelde.

 

 

https://heerlen.sp.nl/nieuws/2020/07/schinkel-zuid-akkoord-van-grauw-naar-groen-van-leegstand-naar-levendigheid
Of wat te denken van de nabij gelegen Witte Boerderij (hoofdkantoor van de Staatsmijnen, stond waar nu het Coriocenter staat)?

 

 

https://heerlen.sp.nl/nieuws/2020/07/schinkel-zuid-akkoord-van-grauw-naar-groen-van-leegstand-naar-levendigheid
Of de oogverblindende karakteristieke panden in het iets verderop gelegen oude marktplein/De Bongerd.

 

 

Aan de slag! Bij L1 reageerde ontwikkelaar Mirjam Jongen voorzichtig op de vraag van een journalist hoe snel het project gereed is: "binnen tien jaar". Zorgvuldigheid boven alles, maar tien jaar is wel erg lang. Wat de SP betreft, gaat de schop snel de grond in.

Tot slot: als het nou ook nog lukt om die totaal overbodige en ongekend pretentieuze Engelstalige begrippen als Central Park definitief te schrappen, dan is dit op vele vlakken een enorme doorbraak!

In september 2020 debatteert de raadscommissie Ruimtelijke Ordening over het Schinkel-Zuid-akkoord.

Fotobronnen: Gemeente Heerlen en Heerlen Totaal

SP steunt 15 Burgemeesters: "Stop de tweedeling, investeer in mensen"

SP SP Heerlen 21-06-2020 05:29

Afgelopen dagen presenteerden burgemeesters van 15 steden een manifest om de tweedeling, veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook burgemeester Roemer van Heerlen steunde het manifest. De SP in Heerlen doet samen met de SP-fracties uit de 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. "Juist op plekken waar meer armoede bestaat en zorg en ondersteuning nodig is, moet de overheid nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden. Wij ondersteunen de oproep van de burgemeesters._" zegt de Heerlense SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Meer geld naar de jeugdzorg. De SP-fracties willen dat het kabinet de gemeenten meer geld geeft zodat er niet bezuinigd, maar geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld de jeugdzorg. "Alle gemeentes hebben nu al grote tekorten op jeugdzorg. Dat wordt waarschijnlijk alleen maar pijnlijker. Wie de aandeelhouders van KLM redt, mag niet wegkijken van de jeugdzorg! Daarmee raak je gezinnen en kinderen die het al heel moeilijk hebben door de coronacrisis, extra hard." zegt Meyer. De SP wil mede daarom het minumumloon verhogen en de huren verlagen.

"Na de bankencrisis in 2008 koos de regering voor harde bezuinigingen op de zorg en de solidariteit. De lonen van de mensen die nu "vitale beroepen" worden genoemd, stonden jarenang stil. Wie staan er vervolgens in de frontlinie tijdens crises? Inderdaad, diezelfde zorgverleners. We zijn dat niet vergeten. Na het klappen, wordt het tijd om te lappen!" aldus Meyer.

Geen huisuitzettingen en afsluitingen van energie en water in Heerlen

SP SP Heerlen 22-03-2020 07:27

In Heerlen zullen in ieder geval tot 6 april geen huisuitzettingen plaatsvinden bij woningen in de sociale woningbouw. Ook zullen er geen afsluitingen van gas, elektriciteit en water uitgevoerd worden.

Dat is het antwoord de Heerlense SP-wethouder Peter van Zutphen op vragen daarover van de SP-fractie. Blijkens deze beantwoording heeft de gemeente de woningcorporaties daar al op 13 maart over benaderd. In deze tijden van onzekerheid is het immers onbestaanbaar mensen op straat te zetten of verstoken te laten zijn van de voor de hygiëne zo belangrijke aansluitingen. De sociale verhuurders en de leveranciers van gas, stroom en water hebben daar snel positief op gereageerd.

De gemeente kan overigens niet overzien of deze gedachte ook bij alle particuliere verhuurders gehanteerd wordt. De gemeente speelt bij eventuele huisuitzettingen in die sector niet altijd een rol.

SP-fractievoorzitter Ron Meyer is blij met de antwoorden op zijn vragen. "Goed dat Heerlen opnieuw zijn sociale gezicht laat zien. En afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Corona-crisis zal deze werkwijze zeker ook na 6 april voortgezet moeten worden. In het belang van de mensen én van de volksgezondheid!", aldus Ron Meyer.

De mensen van 2019

SP SP VVD Veenendaal 28-12-2019 09:53

Het Gilbertjaar

In 1519 werd Gilbert van Schoonbeke geboren. Aan deze Antwerpse ondernemer wordt het stichten van Veenendaal toegeschreven. Daarom wordt 500 jaar later niet alleen in Antwerpen, maar ook in Veenendaal het Gilbertjaar gevierd.

Maar 2019 was niet ALLEEN het jaar van Gilbert. Vele anderen hebben op bijzondere wijze hun stempel op het jaar gedrukt...

Toke van de Rovaart

Toke trapte het jaar af door de Nico van Ginkel-prijs te winnen, samen met haar man Peter. Ze reisde als vrijwilliger met de scootmobielclub naar Antwerpen, en stond voor de SP paraat bij tal van acties, waaronder de Dag van de Verpleging en de 50+ Beurs.

Gert Jan Kats

Begin dit jaar is Gert Jan Kats geïnstalleerd als burgemeester. Hij had een onstuimig eerste jaar. Als portefeuillehouder 'veiligheid' is werd hij geconfronteerd met aanslagen op 'Het Dak van de Markt', en berichten over 'haatlessen' in Veenendaal. Hij ging onder het mes, en sprak zich uit voor meer politiecapaciteit, een vuurwerkverbod en een verbod op lachgas.

Andrea Poppe

Andrea Poppe voerde de lijst van de Utrechtse SP aan tijdens de verkiezing voor de Provinciale Staten. Zij moest daarbij een fors verlies incasseren. De SP eindigde in de provincie Utrecht met twee zetels, die zij en Michel Eggermond aanvaardden.

Hans Oosters

Veenendaal kreeg een nieuwe burgemeester; de provincie Utrecht een nieuwe Commissaris van de Koning. Zijn naam is Hans Oosters. De staat waarin Oosters de provinciale organisatie aantrof, is niet om over naar huis te schrijven. Onder aanvoering van de VVD is er een puinhoop van de financieën gemaakt. Niet voor niets ontving hij van de SP een bezem bij zijn aantreden; want er moet flink worden opgeruimd...

Yolande de Meer

De oprichter van Koffie, Cake & WMO was al jaren sympathisant van de SP - maar toen ze eenmaal lid werd ging het snel. Yolande de Meer is begin dit jaar gekozen tot lid van het afdelingsbestuur van de Veense SP, stond op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten en is betrokken bij de Hulpdienst die dit jaar is opgezet. In de aanloop van de Kadernota sprak ze de gemeenteraad toe, om te pleiten tegen verdere bezuinigingen in het sociale domein. En of dat nog niet genoeg is, adviseert ze ook nog eens de gemeenteraadsfractie...

Tilmann van de Loo

Ook Tilmann van de Loo stond op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten. In die hoedanigheid nam hij deel aan de Pubquiz van Cultureel Café in de inmiddels failliete Plantage. Daar hield hij ondermeer een legendarische pitch, waarom stemmen op de SP een goed idee is. Ook op Facebook een grote hit. Daarnaast is Tilmann ook nog adviseur van de raadsfractie en van de partij op tal van activiteiten - meest recent nog de Vredesmars.

Sandra Beckerman

Het socialistische Tweede-Kamerlid uit Veenendaal is er maar druk mee: wonen. Toen uit onderzoek bleek dat één op de vijf huizen problemen met vocht en schimmel had; eiste ze dat de regering actie ondernam. Met fractievoorzitter Lilian Marijnissen bepleitte ze een woonoffensief om de wooncrisis te beslechten. En ze strijdt constant om de inwoners van Groningen, die regelmatig door gasbevingen worden getroffen, veilig te laten wonen. In alle hektiek vond ze toch nog even tijd dit jaar om haar oude wijk, het Franse Gat te bezoeken - en te horen wat de stand van zaken was, wat betreft de toekomst van de wijk. Het antwoord van Patrimonium was helaas teleurstellend...

Sietse van der Bij

Woorden schieten tekort om Sietse van der Bij de eer te geven die hem toekomt. Hij verzorgt de techniek op bijeenkomsten van de SP, zoals het Novemberdebat de de ledenbijeenkomsten, en op bijeenkomsten waar de SP 'slechts' een faciliterende rol heeft - zoals 'Koffie, Cake & WMO' en 'Koffie, Koek & Uitkering'. Tevens verzorgde hij tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen de techniek bij de veelbekeken liveshows op Facebook. Bovendien verzet hij als raadscommissielid bakken werk. Hij beet zich klem in de bijverdiensten van het College, was de schrijver van de - met ruime meerderheid aangenomen - politiemotie, maakte zich hard voor de vernieuwing van de skatebaan, en bepleitte een makkelijk systeem waarbij bewoners van hoogbouw hun groenafval kunnen scheiden. Om maar eens een greep te doen. Ook heeft hij de gevelletters van voormalig poppodium Escape weten te redden van de ondergang en aangeboden aan het museum. En dat alles, terwijl hij het moet combineren met een baan, een studie EN een relatie...

Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur is tot dusver de laatste SP'er die ooit gekozen is in het Europese Parlement. Dit jaar eindigde haar termijn, en ze was niet herkiesbaar. Bovendien bepaalde de kiezer dat ze de komende vijf jaar ook niet opgevolgd zou zijn: De SP heeft haar zetels in het Europese Parlement verloren. Aan Anne-Marie heeft het niet gelegen. Ze maakte deel uit van de commissie voor Internationale Handel (INTA), waarin de handelsverdragen CETA (met Canada) en TTIP (met USA) op de agenda stonden en ook van de commissie voor Mensenrechten (DROI) en de commissie voor verzoekschriften (PETI). En in haar drukke bestaan maakte ze ook nog tijd vrij om in Veenendaal te spreken op een thema-avond over Europa.

Ron Meyer

Ron Meyer is vier jaar lang voorzitter geweest van de SP. Met tomeloze inzet heeft hij gestreden voor een rechtvaardiger Nederland. In mei 2019 maakte Ron bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen als voorzitter. We danken Ron voor zijn fantastische werk, zijn enthousiasme en zijn hart voor de partij. Ron wordt opgevolgd door Jannie Visscher.

Maud Smit

De eerste kinderburgemeester van Veenendaal, Maud Smit, is in de raadsvergadering van 19 september officieel door de raad geïnstalleerd. Nadat Maud haar plannen had gepresenteerd, stemde de raad in met haar installatie als kinderburgemeester. Hierna kreeg Maud uit handen van burgemeester Kats de ambtsketen voor de kinderburgemeester van Veenendaal overhandigd.

Ruben Schoeman

In dezelfde raadsvergadering als dat de kinderburgemeester werd geïnstalleerd, sprak de gemeenteraad ook over 'haatlessen' die door Veenendaalse organisaties zouden worden gegeven - volgens onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Naar aanleiding hiervan had VVD'er Ruben Schoeman een motie geschreven om salafistisch onderwijs terug te dringen. Op aanraden van de SP vermeed hij een pot-verwijt-de-ketel-situatie door de motie te verbreden naar het terugdringen van ALLE soorten haat. Later verving hij Wethouder Lochtenberg op het Novemberdebat, waar hij zijn visie gaf op het begrip Gelijkwaardigheid. Schoeman is tevens een belangrijke partner van de SP in de strijd tegen straatintimidatie.

Baukje Hiemstra

Als afdelingsvoorzitter van de Veense SP beleefde Baukje Hiemstra niet bepaald een topjaar. Ze mobiliseerde mensen om met haar campagne te voeren voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Europese Parlement. Beiden werden 'beloond' met verlies. En op de bewonersavond die zij in het Franse Gat organiseerde, waar de stand van zaken voor de toekomst van de wijk zou worden besproken, bleek Patrimonium met lege handen aan te komen. Om de moed erin te houden trakteerde ze de actievelingen dit jaar op een extra bijzonder leden-uitje: een wandeling door de Veense geschiedenis met Jaap Pilon. Voor het Novemberdebat schreef ze een blog, waarin ze het thema Gelijkwaardigheid koppelde aan haar ervaringen rond de Berlijnse Muur...

John Keulstra

Als ervaringsdeskundige in de participatiewet, organiseerde John Keulstra dit jaar de bijeenkomst 'Koffie, Koek en Uitkering'. Hij wil een menselijker beleid. Voor de SP is John onder andere actief in de Hulpdienst en adviseert hij de raadsfractie.

Sunita Biharie

De Apeldoornse SP'er Sunita Biharie is een goede vriendin van SP-afdeling Veenendaal. Toen zij begin dit jaar slachtoffer werd van racistische treiterijen op internet, verklaarde de Veense SP zich solidair met haar. Zij was op haar beurt solidair met de Eindhovenaar Murat Memis; die onterecht werd vastgehouden in Turkije - en zij voerde actie voor hem. Ze bezocht Veenendaal om deel te nemen aan het Novemberdebat, alwaar zij de discussie aanging over het thema Gelijkwaardigheid. Kort daarna werd zij gekozen in het (landelijke) partijbestuur van de SP - zo werd bekend op het Congres in Nieuwegein.

Walter Siemons

Walter Siemons had minder geluk. Hij was, net als Sunita, kandidaat voor het partijbestuur, maar haalde niet genoeg stemmen binnen om gekozen te worden. Aan Veenendaal heeft het niet gelegen; iedereen op de Ledenvergadering had op hem gestemd. Gelukkig gaan Walter's talenten niet verloren. Landelijk blijft hij Hoofd Financiële Administratie, en in Veenendaal blijft hij de raadsfractie adviseren.

Jannie Visscher

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jaap Pilon

Als stadsgids heeft Jaap Pilon vele groepen mensen rondgeleid door de verrassend rijke geschiedenis van Veenendaal. Onder wie ook de actievelingen van de Veense SP. Tevens bracht hij dit jaar het boek 'Onze Hoofdstraat' uit, dat op vrijdag 22 november gepresenteerd werd met muzikale begeleiding van Stef Bos. Hij was ook één van de sprekers op Veenendalers Voor Vrede 2019, waar hij vertelde dat Veenendaal gebouwd is op de vrede.

Renske Leijten

Tweede-Kamerlid Renske Leijten is woordvoerder financieën namens de SP. Samen met CDA'er Pieter Omtzigt leverde ze de belangrijkste politieke prestatie van het jaar: het blootleggen van de toeslagenaffaire. Kort daarna pakte de verantwoordelijke staatssecretaris, Snel, zijn biezen. Ondertussen startten de gedupeerde ouders, die door de belastingdienst in de schulden - en vaak nog meer ellende - zijn gestort, een crowdfundingsactie; ondersteund door de SP. De kerstactie heeft in 13 dagen tijd 56.550 euro opgehaald. Met het opgehaalde geld zijn kerstpakketten gemaakt voor 370 gezinnen die geen geld hebben voor een kerstcadeautje voor de kinderen of een uitje tijdens de vakantie.

Jan Breur

Als kandidaat-statenlid greep Jan Breur behoorlijk naast een zetel. En als de Veense afgevaardigde op de partijraad, voelde hij zich gedwongen om snoeiharde kritiek op het partijbestuur te leveren na een mislukte campagne voor de Europese verkiezingen. Maar afgezien daarvan beleefde hij een topjaar. Hij wist een initiatiefvoorstel, om de regels voor het burgerinitiatief te versoepelen, met unanieme steun door de gemeenteraad te loodsen. Hij formuleerde met de Veenendaal-verklaring een antwoord op de Nashville-verklaring en vergaarde hiervoor brede politieke en maatschappelijke steun. Hij sprak op de door ViV georganiseerde 'Walk of Peace' tijdens de vredesweek, en organiseerde in de week voor kerst 'Veenendalers voor Vrede 2019', waar hij ondermeer het slotwoord verzorgde. Zijn geesteskind, het Novemberdebat, vierde dit jaar haar vijftiende verjaardag; hij nam de presentatie op zich en schreef een jubileumblog. Maar het mooiste dat hem dit jaar overkwam, is de geboorte van zijn zoon Tobias...

Dit zijn de namen...

Dit zijn de namen die opvielen in 2019. Zijn we mensen vergeten? Of zijn er namen die we in 2020 in de gaten moeten houden? Laat het ons weten, door hieronder een reactie achter te laten.

Samen Vooruit!

SP SP Veenendaal 15-12-2019 16:00

XXIV Congres - Slotstuk van een lange discussie

"De koffie is wat aan de sterke kant," zei Tilmann, en hij zette zijn bekertje neer. Jan glimlachte. "Dat ga je nog wel nodig hebben," antwoordde hij. Het was 14 december 2019. Ze waren in het NBC in Nieuwegein, waar het vierentwintigste congres van de SP plaatsvond...

Dit jaar stond het Congres in het teken van het herstel van de partij, na een serie tegenvallende verkiezingen. Met name de verkiezing voor het Europees Parlement, afgelopen mei, was een harde klap: beide zetels die de SP had in Brussel waren verloren. In het Congresstuk 'Samen Vooruit' staan een evaluatie van de staat van de partij en voorstellen over hoe de weg naar boven hervonden moet worden. Dit stuk lag ter behandeling voor. En de uitslag van de bestuursverkiezing zou bekend worden gemaakt. De afvaardiging vanuit Veenendaal op dit congres bestond uit fractievoorzitter Jan Breur en raadscommissielid Sietse van der Bij. Walter Siemons was er uit hoofde van zijn functie als Hoofd Financiële Administratie van de SP - en als kandidaat-bestuurslid. Tilmann van de Loo was mee als gast. Zodoende was er een gezellig Veens Viertal afgereisd naar Nieuwegein...

Verkiezing bestuur

De SP kiest elke twee jaar nieuwe leden voor het bestuur. Voor de functies van 'voorzitter' en 'partijsecretaris' wordt apart gestemd. De stemmingen vinden plaats op de Algemene Ledenvergaderingen in elke afdeling. Alle uitgebrachte stemmen worden bij elkaar opgeteld, en de totaaluitslag werd bekend gemaakt op het Congres. Jannie Visscher is gekozen tot voorzitter van de partij. Zij liet met 1110 stemmen (waarvan 13 uit Veenendaal) de andere kandidaat, Patrick van Lunteren achter zich. Van Lunteren was goed voor 618 stemmen - waarvan 2 uit Veenendaal. Arnout Hoekstra was de enige kandidaat voor de functie van Algemeen Secretaris. Hij kreeg 1492 stemmen - waarvan 10 uit Veenendaal. 5 Veenendalers hadden blanco gestemd voor die functie.

Onze Walter greep naast een zetel in het partijbestuur. Hoewel hij alle 15 Veense stemmen wist te bemachtigen, bleef hij in het eindtotaal steken op 97 stemmen - en werd daarmee hekkensluiter onder de kandidaten. Sunita Biharie werd wel gekozen tot één van de elf algemeen bestuursleden. Zij was goed voor 789 stemmen, waarvan 14 uit Veenendaal.

Afscheid Ron Meyer

De verkiezing van Jannie Visscher als nieuwe voorzitter, hield automatisch ook het afscheid in van de zittende voorzitter.

Ron Meyer is vier jaar lang voorzitter geweest van de SP. Met tomeloze inzet heeft hij gestreden voor een rechtvaardiger Nederland. In mei 2019 maakte Ron bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen als voorzitter. We danken Ron voor zijn fantastische werk, zijn enthousiasme en zijn hart voor de partij.

Rooie Reus-prijs 2019

De Rooie Reus-prijs, een initiatief van de SP, wordt sinds 1996 toegekend als blijk van grote waardering en respect voor een persoon of organisatie die zich op opmerkelijke en gedurfde wijze inzet voor de samenleving, voor behoud van solidariteit en tegen maatschappelijk onrecht in Nederland en daarbuiten. Op het congres werd de winnaar van dit jaar bekendgemaakt: Leraren in Actie. Leraren in Actie is een kleine, strijdbare alternatieve vakbond voor en door leraren, die al jarenlang ijvert voor beter onderwijs en betere salarissen in het voortgezet en primair onderwijs. Als luis in de pels van de grote onderwijsbonden draagt Leraren in Actie bij aan het groeiend verzet van leraren tegen het tekortschietende onderwijsbeleid van opeenvolgende regeringen.

Gouden tomaten

Tevens werden er op dit congres maarliefst twee Gouden Tomaten uitgereikt. De Gouden Tomaat is de hoogste onderscheiding binnen de SP.

Eén Gouden Tomaat ging naar Bob Fosko. Hij is al jarenlang de huisartiest van de SP en heeft een aantal belangrijke SP-campagneliederen geschreven en gezongen. Samen met Karel Glastra-van Loon schreef hij 'Een Mens is Meer'; het partijlied van de SP.

Ook werd een Gouden Tomaat uitgereikt aan Rosita van Gijlswijk. Zij heeft zich niet alleen jarenlang ingezet als raadslid en Kamerlid en voor onze solidariteitsregeling, maar ook vele jaren deel uitgemaakt van het partijbestuur van SP. En dat heeft ze fantastisch en met ontzettend veel energie en inzet gedaan.

Stemmingen

Er moest natuurlijk ook gestemd worden over het congresstuk met bijbehorende resolutie. In de aanloop naar het congres hadden leden al hun opmerkingen kunnen insturen, waarop het stuk flink is aangepast. Desalniettemin lagen er 124 wijzigingsvoorstellen op het congresstuk voor, en 33 moties naar aanleiding van. Hier moest over gestemd worden.

Het grootste gedeelte van het congres ging natuurlijk op aan het spreken over de verschillende voorstellen. In de zaal meldden zich talloze sprekers die de afgevaardigden probeerden te overtuigen van de juistheid van hun voorstel. De pauzes werden uiteraard benut om lekker te eten, maar voor afgevaardigden, zoals Jan en Sietse, was dit ook de tijd om nog eens goed te overleggen welke voorstellen wel of niet door Veenendaal gesteund zouden worden.

Uiteindelijk zaten de stemmingen erop, en is het stuk vastgesteld. Na een toespraak van Lilian Marijnissen, en een drankje als afsluiting, ging het Vrolijke Veense Viertal weer naar huis. En de partij? Die kan weer SAMEN VOORUIT.

DURF TE DROMEN!

SP SP Zoetermeer 14-12-2019 23:05

Op 14 december was het XXIV SP-congres. Tijdens het congres is het congresstuk ‘Samen Vooruit’ vastgesteld en is de uitslag bekendgemaakt van de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. Jannie Visscher neemt het stokje over van Ron Meyer.

Het congres trapte af met een daverende ode aan kunst,cultuur en de geschiedenis van onze partij.

https://youtu.be/Ri3_9z5gx9Y

Ron Meyer is vier jaar lang voorzitter geweest van de SP. Met tomeloze inzet heeft hij gestreden voor een rechtvaardiger Nederland. In mei 2019 maakte Ron bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen als voorzitter. We danken Ron voor zijn fantastische werk, zijn enthousiasme en zijn hart voor de partij.

Ron wordt opgevolgd door Jannie Visscher. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter. Ook is de verkiezing van de algemeen secretaris, Arnout Hoekstra (1492 stemmen), en 11 algemeen bestuursleden bekendgemaakt.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur

Ook is de winnaar van de Rooie Reus-prijs uitgereikt aan de vakbond leraren in actie en is de hoogste onderscheiding binnen de SP, de Gouden Tomaat, uitgereikt aan Bob Fosko en Rosita van Gijlswijk.

Lilian Marijnissen sloot het congres af met een toespraak.

https://youtu.be/42wisDWZwHQ

SP Zoetermeer was vertegenwoordigd door 6 mensen die hun stem konden laten gelden. Helaas moest ons raadslid verstek laten gaan. Voorzitter Jan Velner: “Het was een strak georganiseerde geweldig congres met belangrijke besluiten, fantastische filmpjes, lekker eten en goede sfeer”.

 De auteur en theatermaker Dragan Bakema gaf deze boodschap voor het SP congres.

youtu.be/l1O2B80MRiw

Jannie Visscher nieuwe partijvoorzitter SP

SP SP Boxmeer 14-12-2019 19:41

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

De stemmingen vonden plaats in meer dan 140 lokale ledenbijeenkomsten die tussen 13 en 23 november 2019 in het hele land plaatsvonden. De uitslag van de stemmingen werd tijdens het congres bekend gemaakt door de landelijke kiescommissie onder leiding van Meta Meijer.

Naast de voorzitter is ook een algemeen secretaris en 11 algemeen bestuursleden gekozen:     • Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen) algemeen secretaris (1492 stemmen)     • Sunita Bihari (1980, Apeldoorn) (789 stemmen)     • Thijs Coppus (1981, Leiden) (1065 stemmen)     • Jimmy Dijk (1985, Groningen) (1049 stemmen)     • Nicole van Gemert (1975, Utrecht) (1030 stemmen)     • Hans van Hooft (1966, Nijmegen) (807 stemmen)     • Laurens Ivens (1977, Amsterdam) (1102 stemmen)     • Bart van Kent (1983, Den Haag) (843 stemmen)     • Bert Peterse  (1983, Rotterdam) (795 stemmen)     • Bram Roovers (1999, Den Bosch) (902 stemmen)     • Lieke van Rossum (1982, Delft) (1037 stemmen)     • Spencer Zeegers (1954, Uden) (858 stemmen)

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur.

Jannie Visscher nieuwe partijvoorzitter SP

SP SP Nederland 14-12-2019 13:25

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

De stemmingen vonden plaats in meer dan 140 lokale ledenbijeenkomsten die tussen 13 en 23 november 2019 in het hele land plaatsvonden. De uitslag van de stemmingen werd tijdens het congres bekend gemaakt door de landelijke kiescommissie onder leiding van Meta Meijer.

Naast de voorzitter is ook een algemeen secretaris en 11 algemeen bestuursleden gekozen:

• Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen) algemeen secretaris (1492 stemmen)

• Sunita Bihari (1980, Apeldoorn) (789 stemmen)

• Thijs Coppus (1981, Leiden) (1065 stemmen)

• Jimmy Dijk (1985, Groningen) (1049 stemmen)

• Nicole van Gemert (1975, Utrecht) (1030 stemmen)

• Hans van Hooft (1966, Nijmegen) (807 stemmen)

• Laurens Ivens (1977, Amsterdam) (1102 stemmen)

• Bart van Kent (1983, Den Haag) (843 stemmen)

• Bert Peterse  (1983, Rotterdam) (795 stemmen)

• Bram Roovers (1999, Den Bosch) (902 stemmen)

• Lieke van Rossum (1982, Delft) (1037 stemmen)

• Spencer Zeegers (1954, Uden) (858 stemmen)

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur.

De niet gekozen kandidaten:

• Patrick van Lunteren (kandidaat-voorzitter) (618 stemmen)

• Eric van Kaathoven (249 stemmen)

Er valt wat te kiezen voor Roermondse SP'ers...

SP SP Roermond 08-11-2019 16:28

Diep is het dal, dat we als SP nu landelijk beleven. Ondanks al het harde werk in de buurten en op de politieke podia, zijn we er niet meer in geslaagd de mondige menigte achter onze visie voor een sociaal Nederland te scharen. Is daarmee alle moeite weggegooid of ineffectief geweest? Nee, natuurlijk niet...

We worden nog altijd als het meest betrouwbaar gezien én als de enige partij waar je op kunt rekenen als er iets loos is in je buurt. En dat is ook precies wat we blijven doen met onze afdeling: solidair zijn met elkaar en samen vorm geven aan de gemeenschap.

Stemmen Op welke manier we dat doen, daar heeft elke SP'er iets over te zeggen. Daarom waren op 4 november leden uit heel Limburg naar café Aad Remunj in onze stad gekomen. Twee mensen die kandidaat zijn om Ron Meyer op te volgen als voorzitter van de partij stelden zichzelf en hun standpunten daar voor: Jannie Visscher en Patrick van Lunteren. Ook kandidaat secretaris Arnout Hoekstra was naar Roermond afgereisd om zijn motivatie toe te lichten. Tijdens de komende algemene ledenvergaderingen in het hele land, brengen SP'ers hun stem uit. Voor de Roermondse leden gebeurt dat op 15 november vanaf 20.00 uur in wijkaccommodatie Het Trefpunt aan de Javastraat.

Bagage Er valt dus nogal wat te kiezen voor de SP'ers. De kandidaten voor het voorzitterschap hebben allebei veel politiek bagage. Van Lunteren (Utrecht, 1970) was tussen 2014 en 2018 wethouder in Breda. Daarvoor was hij vier jaar fractievoorzitter in de stad. Hij richtte de ondernemingsraad van de SP op, werkte als fractiemedewerker in de Tweede Kamer en was van 2011 tot 2014 al lid van het partijbestuur. Visscher (Dedemsvaart, 1961) is raadslid in Eindhoven, de stad waar ze tussen 2014 en 2018 wethouder was. Van 2006 tot en met 2014 werkte ze als wethouder in Groningen. Beide kandidaten hebben ongetwijfeld het beste voor met de SP maar zij onderscheiden zich wel, zo bleek ook die avond in Roermond.

Prioriteiten Zo heeft Visscher het klimaat als topprioriteit, waar dat bij Van Lunteren vooral een duidelijker stellingname tegen racisme lijkt. Visscher is van mening dat er niet 'eeuwig doorgediscussieerd' moet worden als er eenmaal gestemd is, waarna de partij ook als een eenheid naar buiten moet treden. Van Lunteren wil juist voortdurend aandacht voor de 'grote interne minderheid' die de partij scherp moet houden. Verder vindt hij teamspirit en plezier óók belangrijk.

Koers Op de komende ledenvergadering van de SP Roermond blijft het echter niet alleen bij een kruisje plaatsen. Er zal ook gesproken worden over hoe wij het socialisme in Nederland en in onze stad voor ons zien.  Welke koers daar ook uit komt, één ding staat vast: onze afdeling zal strijdvaardig het nieuwe jaar én onze buurten in trekken, zoals altijd. Om zo samen met de inwoners te werken aan een socialer en rechtvaardiger Roermond, met gelijke kansen voor iedereen...