Nieuws van politieke partijen in Aa en Hunze over VVD inzichtelijk

5 documenten

Gisteravond het raadsvoorstel ...

PvdA PvdA VVD CDA Aa en Hunze 19-10-2018 08:06

Gisteravond het raadsvoorstel Toekomst gebruik MFC de Boerhoorn behandeld. Van te voren als raad de kaders aangegeven. Op dit moment onvoldoende informatie over de exploitatie en het beheer. Samen met VVD, CGB en CDA een amendement ingediend. Het college moet aan de slag met een aanvullende opdracht.

Samen met VVD en GroenLinks ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen GroenLinks VVD Aa en Hunze 19-04-2018 19:20

Samen met VVD en GroenLinks presenteren wij ons coalitieakkoord 2018 – 2022 met de titel ‘Samen Doen’. Wethouder Henk Heijerman: “Ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe coalitie. De kracht van Aa en Hunze zit in een stabiel bestuur, een stevige financiële positie en een constructieve samenwerking. De afgelopen bestuursperiode hebben we hier een stevig fundament voor gelegd. We zetten ons ervoor in om Aa en Hunze nog mooier te maken ten behoeve van onze inwoners en bedrijven.” Foto: gemeente Aa en Hunze

VVD pronkt met PvdA-veren (maar ...

PvdA PvdA VVD Aa en Hunze 21-02-2018 19:37

VVD pronkt met PvdA-veren (maar vergeet dat erbij te vertellen) Het was een hard gelag voor de inwoners van Annerveenschekanaal, Spijkerboor en de Annervenen, toen in 2015 de basisscholen in die dorpen sloten. De kwaliteit van het onderwijs zou volgens de Stichting Primah, verantwoordelijk voor het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze, niet te garanderen zijn. Raar, want de school in Nieuw-Annerveen haalde in de jaren daarvoor steevast het predikaat uitstekend. Natuurlijk was het ook een klap voor de leefbaarheid; een school brengt nu eenmaal reuring. Sinds de sluiting hebben ook de dorpshuizen in de dorpen het erg lastig. Het allerbelangrijkste gevolg van de sluiting van de school ondervonden natuurlijk de leerlingen. Kinderen die gewend waren op de fiets met hun vriendjes en vriendinnetjes naar de school in het eigen dorp te fietsen, moesten nu ineens naar een andere school. In Eexterveen. Langs gevaarlijke wegen waar geen fietspad ligt. Onverantwoord, vonden de inwoners van de dorpen terecht. Hun appel om een fietspad aan te leggen vond echter geen gehoor. Behalve bij de PvdA. In 2016 diende de partij een motie in om in kaart te brengen in welke delen van de gemeente fietspaden aangelegd zouden moeten worden. Daarbij werd uitdrukkelijk gewezen op de situatie in het veenkoloniale deel van de gemeente. Gemeentebelangen en de VVD waren tegen, maar drukten er en passant wel een fietspad door tussen Amen en Grolloo. Pas nadat de veenkoloniale bevolking een politieke lobby was begonnen en de PvdA in maart 2017 opnieuw een motie indiende, ging de rest van de raad overstag. Vorige week verscheen er in het Dagblad van het Noorden een berichtje. Rick Meijer pleitte namens de VVD plotseling ook voor een fietspad naar Eexterveen. 'Hoe durf je als gemeente schoolgaande kinderen over een onveilige weg te sturen?' Dat vragen de ouders uit de dorpen zich ook af. Al een aantal jaren. Sinds de sluiting van de scholen eigenlijk. Jaren waarin de VVD zich niet alleen stil heeft gehouden, maar zelfs tegen heeft gestemd toen de PvdA voorstelde de mogelijkheid van een dergelijk fietspad te onderzoeken. Het is de wereld op z'n kop dat de VVD nu met een pleidooi komt voor een fietspad waar ze eerder niets in zagen. De VVD heeft zich in de afgelopen vier jaar nauwelijks druk gemaakt over de sluiting van scholen, de moeilijkheden van dorpshuizen of de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Het pleidooi van Meijer is in dat licht bedenkelijk, evenals het moment waarop hij ermee naar buiten komt. Het is een doorzichtige poging om zo vlak voor de verkiezingen wat stemmen te winnen. De bevolking van het veenkoloniale deel van de gemeente weet echter heus wel beter. Jan Hoekman

Met de gemeenteraadsverkiezingen ...

PvdA PvdA GroenLinks D66 VVD CDA Aa en Hunze 10-02-2018 12:41

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur organiseren AH WOON en De Deelmacht op maandagavond 12 februari het lijsttrekkersdebat ‘Wonen zal mij een zorg zijn’ in de gemeente Aa en Hunze. In Gieten gaan dan alle lijsttrekkers de discussie met elkaar aan. Hoe kijken zij aan tegen de betaalbaarheid van huurwoningen in de gemeente? Moet er een woonlastenquote komen? En wat vinden de lijsttrekkers van de wachtlijsten? De huurdersbelangenverenigingen organiseren het lijsttrekkersdebat omdat zij huurders een stem willen geven. Zo’n 25 procent van de kiesgerechtigden is namelijk huurder. Dat ook de lokale politieke partijen huren hoog op de agenda hebben staan, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Tijdens het debat in Gieten zijn de lijsttrekkers van PvdA (Kiena ten Brink), VVD (Bas Luinge), D66 (Arie Fonk of Ans Jacobs), Groenlinks (wethouder Co Lambert), CDA (Sonja Hilgenga) en Combinatie Gemeentebelangen (wethouder Henk Heijerman) aanwezig.

Begin van de verkiezingstijd. Samen ...

PvdA PvdA VVD D66 CDA Aa en Hunze 10-02-2018 11:18

Begin van de verkiezingstijd. Samen plakken, met Gemeentebelangen, D66, VVD, Groen links en CDA. #gezellige tijd