Nieuws van politieke partijen over Gemeentebelangen Heiloo inzichtelijk

26 documenten

Gemeentebelangen Heiloo heeft als 1e ...

Gemeentebelangen Heiloo Gemeentebelangen Heiloo Heiloo 06-01-2019 20:55

Gemeentebelangen Heiloo heeft als 1e partij in Heiloo het Vuurwerkmanifest ondertekend. Alle vuurwerkletsels bij mensen, vuurwerkstress bij dieren en vuurwerkschade voor de samenleving is nergens voor nodig en kan gewoon voorkomen worden. Doe mee en ga naar https://www.vuurwerkmanifest.nl

Gemeentebelangen Heiloo start ...

Gemeentebelangen Heiloo Gemeentebelangen Heiloo Heiloo 01-01-2019 15:32

Gemeentebelangen Heiloo start discussie over de luchtkwaliteit in Heiloo. Er moet een lokaal meetnet komen in Heiloo om de luchtkwaliteit te meten. Eventueel kan dat uitgebreid worden met meetpunten voor geluidsbelasting. Dat voorstel doet de fractie van Gemeentebelangen Heiloo binnenkort in de commissie openbare ruimte van de gemeenteraad. GBH hoopt op de medewerking van de andere politieke partijen. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181230_79326100/gemeentebelangen-heiloo-meet-luchtkwaliteit

In Heiloo draaien dierenartsen op ...

Gemeentebelangen Heiloo Gemeentebelangen Heiloo Heiloo 22-12-2018 14:45

In Heiloo draaien dierenartsen op voor de kosten bij wilde dieren en zwerfdieren.

Elke gemeente heeft de wettelijke ...

Gemeentebelangen Heiloo Gemeentebelangen Heiloo D66 CDA PvdA VVD Partij voor de Dieren Heiloo 17-12-2018 14:11

Elke gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor dieren, verwaarloosde huisdieren, wilde dieren en zwerfdieren. In Alkmaar heeft de gemeenteraad besloten om kosten van dierenartsen voor handelingen en voor middelen bij wilde dieren of bij zwerfdieren voortaan te vergoeden. De motie van de PvdD is daar unaniem aangenomen In Heiloo heeft GBH op 10-12-2018 een motie van gelijke strekking ingediend. In Heiloo is de motie niet aangenomen. Voor de motie waren PvdA, Heiloo Lokaal, D66 en GBH. Tegen de motie hebben gestemd CDA, Heiloo-2000 en VVD. De wethouder stelde voor de nota te actualiseren en dan dit probleem daarin mee te nemen. „Maar ik kan nog niet toezeggen dat de gemeente dan alle kosten voor zijn rekening gaat nemen”, aldus de wethouder. Deze toezegging was voor de collegepartijen voldoende aanleiding om tegen deze motie te stemmen. Verder lezen? Zie de onderstaande links https://www.gemeentebelangenheiloo.nl/gemeenteraad-10-december-2018 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181210_17303162/discussie-in-gemeenteraad-heiloo-moet-dierenarts-worden-gecompenseerd-voor-behandeling-zwerfdieren?utm_source=google&utm_medium=organic

De gemeenteraadsfracties van de NCPN ...

Gemeentebelangen Heiloo Gemeentebelangen Heiloo Heiloo 05-11-2018 09:50

De gemeenteraadsfracties van de NCPN Heiloo en Gemeentebelangen Heiloo gaan vanaf 1 november 2018 samen verder als één fractie onder de naam Gemeentebelangen Heiloo. Met het overlijden van Willem Gomes heeft de NCPN Heiloo niet alleen haar bevlogen, strijdbare en bezielende fractieleider verloren, maar ook haar identiteit. Willem Gomes was vanaf de oprichting lid van de NCPN. In zijn streven naar een rechtvaardige wereld paste het communisme. Maar het communisme paste niet bij vele van zijn kiezers; zij kozen voor Willem. Omdat hij zich oprecht voor hen inzette, aanspreekbaar was en zaken bespreekbaar durfde te maken. Met Willem Gomes verliest de NCPN Heiloo haar communistische ideologie en identiteit, maar niet haar sociale bevlogenheid. Het verkiezingsprogramma van de NCPN Heiloo en haar doelen staan nog fier overeind. De fractie blijft zich hiervoor inzetten. Voor al die kiezers die op Willem hebben gestemd. De fractie is echter klein en mist de jarenlange ervaring van Willem Gomes. Daarom heeft de NCPN Heiloo fractie contact gezocht met de fractie van Gemeentebelangen Heiloo, de fractie die zowel wat betreft het verkiezingsprogramma, als wat betreft de doelen en aanpak nauw aansluit bij waar Willem Gomes zich vanaf 2002 voor heeft ingezet. Beide gemeenteraadsfracties zetten zich in voor een sociaal rechtvaardige, groene en duurzame samenleving. Voor het op peil houden van de sociale en culturele voorzieningen. Voor meer kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt. Beide fracties zijn geen voorstander van megalomane projecten ten koste van de inwoners, zoals het BUCH-samenwerkingsverband en de Afslag A9. De fracties van Gemeentebelangen Heiloo en de NCPN Heiloo stellen het leven van mens en dier centraal en vinden een gezond en groen leefmilieu belangrijk. Beide fracties willen zich bij uitstek inzetten voor de belangen van de inwoners van Heiloo, mens en dier. Daarom hebben beide fracties besloten om per 1 november 2018 onder de naam Gemeentebelangen Heiloo samen verder te gaan in de gemeenteraad van Heiloo. Om verder te gaan op de mooie weg die Willem Gomes in 2002 heeft ingezet.

Op 14 mei dienen wij met enkele ...

Gemeentebelangen Heiloo Gemeentebelangen Heiloo Heiloo 12-05-2018 12:17

Op 14 mei dienen wij met enkele andere partijen een motie in bij de gemeenteraad om dit soort wanbeleid tegen te gaan, zeker in #Heiloo. Roep je partijleden op deze motie te ondersteunen. Ook mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op een minimumloon alsmede een goed pensioen.

#burgerschapsvorming ...

Gemeentebelangen Heiloo Gemeentebelangen Heiloo Heiloo 08-05-2018 10:13

#burgerschapsvorming https://youtu.be/Sdzq4e5-WCI