Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) inzichtelijk

106 documenten

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) VVD Alkmaar 12-07-2019 15:28

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN HAAGSE SUBSIDIE ONDANKS VVD LOBBY Inmiddels is duidelijk dat Den Haag de Alkmaarse subsidieaanvraag voor het EK-sportevenement niet toekent. Volgens het ministerie is het EK wielrennen een B-evenement. Het Alkmaarse ‘VVD tot en met GroenLinks’ college heeft het evenement met succes in de raad verdedigd. Het evenement zou een enorme exposure hebben, een uitstraling voor de stad, hetgeen de investering van 1 miljoen meer dan waard zou zijn. Volgens Den Haag is er onvoldoende argumentatie om het een evenement te labelen met een ‘topkwalificatie’. In de raadsbijlage wordt naast het bedrag dat de gemeente moet investeren, zijnde bijna 1 miljoen ook een bedrag genoemd van ruim 1 miljoen aan binnen te halen subsidies. Daarbij wordt de subsidie van het ministerie van sport een risico genoemd. OPA verwacht al lang dat de kosten hoger uitvallen voor de gemeente. We zijn zeer verbaasd dat de lobby niet heeft gewerkt. De Haagse partijen in de raad en college zeggen altijd dat zij een streepje voor hebben omdat hun gelijknamige partijen de dienst uitmaken. De Alkmaarse VVD heeft de sportwethouder, een Alkmaars VVD-kamerlid dat sport in zijn portefeuille heeft en last but not least: de minister is van de VVD. OPA houdt van resultaten maar deze lobby heeft niet gewerkt, en dat kost onze inwoners erg veel geld. Fractievoorzitter Kloos stelt namens de fractie de volgende vragen in het kader van art 42 RvO: 1. Wat heeft het college voor concrete activiteiten ondernomen om de subsidie uit Den Haag binnen te halen? Wat heeft u concreet voor actie ondernomen richting ‘ons’ Alkmaarse kamerlid? 2. Hoe denkt u de te verwachten subsidies -ingerekend voor ruim 1 miljoen- nu binnen te halen? 3. Welke stad heeft vanuit Den Haag wel eens subsidie ontvangen voor het houden van EK wielrennen? 4. Kunt u een verklaring geven waarom het ministerie zo’n andere kijk op uw evenement heeft dan u zelf? Zo ja, wat is deze verklaring? 5. Op basis waarvan heeft u ingeschat dat deze subsidie wel zou worden toegekend?

PLASTIC FANTASTIC Wordt ons plastic ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 12-07-2019 13:25

PLASTIC FANTASTIC Wordt ons plastic afval wel echt gerecycled? (deel 2) OPA is mede verantwoordelijk voor het bestuur van onze stad en is van oordeel dat burgers recht hebben op correcte informatie. De inzameling van plastic in Alkmaar en de regio heeft veel draagkracht en weerklank bij de burgers. Burgers dienen te weten of deze inzameling nut heeft en daarmee bijdraagt aan een schoner en mooier Alkmaar en regio. De fractie van OPA stelt daarom opnieuw raadsvragen. https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/7817948/1#search=%22Opa%20plastic%22

ALKMAAR ❤️ BLOEMEN! Afgelopen ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) GroenLinks VVD Alkmaar 09-07-2019 14:33

ALKMAAR ❤️ BLOEMEN! Afgelopen vrijdag heeft OPA wederom aan de bel getrokken bij de gemeente: Hoe staat met het Bloemenplan? We zouden in juli antwoord krijgen, de raad is ondertussen met vakantie en het antwoord is er niet. Alkmaarse ondernemers en vertegenwoordigers van bewoners hebben een tijdje terug een plan bij de gemeente ingediend om te investeren in de stad. ‘Op termijn zou het Victoriepark, de Singel en wellicht ook de Oosterhout opgefleurd worden met bloemen’, aldus Victor Kloos. Fijn voor de Alkmaarders, maar ook om de stad iets speciaals te geven waardoor er meer bezoekers komen. Al vaak heeft OPA de stadsregering van VVD t/m GroenLinks gevraagd om dit plan te omarmen. Dus ook deze week weer. De fractie verwacht een daadkrachtig antwoord. Het Bloemenplan staat in het verkiezingsprogramma van OPA. Natuurlijk houdt OPA van bloemen, het plan is zeer oké voor de economie van onze gemeente en we verwachten dat veel Alkmaarders het leuk vinden. Om van te genieten maar voor sommigen ook om hun groene vingers in te zetten en mee te werken aan dit plan. OPA vindt samenwerking tussen ondernemers en gemeente van groot belang. Als de ondernemers het draagvlak aan kunnen tonen, is OPA voorstander van een ondernemersfonds. Kloos: ‘ondernemers halen dan geld op om te investeren in de stad’. OPA zal in de vakantie niet stil zitten. OPA werkt aan een plan voor verdere vergroening van het centrum. ‘Winkelen in een groene omgeving is leuk en eigenlijk is het centrum van iedereen’, aldus fractievoorzitter Kloos. En voor de Alkmaarders die op vakantie gaan; Een fijne vakantie!

HENK’S BLOG: VEEL BOUWEN, PRIMA. ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) GroenLinks Alkmaar 04-07-2019 18:58

HENK’S BLOG: VEEL BOUWEN, PRIMA. MAAR GEEN DDR-AANPAK OP OVERSTAD! Deze coalitie van VVD tot GroenLinks wil het Bazaargebied (tussen Zijperstraat en Pettemerstraat) ombouwen tot enkel een woongebied. Dat is zeer ongewenst en enorm zonde van de verspilde kansen voor dit gebied. Overstad moet een economische aanvulling zijn op winkelen in de historische binnenstad. Naast wonen in Overstad moet er sprake zijn van cultuur, entertainment, horeca, ambachtelijke bedrijfjes en een bazaargebied met ruimte voor de zaken met de tweedehands spullen. Dat geeft levendigheid en juist daarom zullen jongeren er graag willen wonen. Ook voor de mensen die een dagje Alkmaar doen is een bazaargebied heel aantrekkelijk. Met Delft is Alkmaar een van de weinige grotere steden, die zo’n gebied met kansen tegenover het centrum heeft liggen. Die kansen kunnen we maar 1 keer verzilveren. Ruim een jaar geleden gingen de neuzen van de pandeigenaren in het Bazaargebied een heel eind de goede kant op. De gemeente is aldaar met haar bezittingen aan grond en gebouwen een belangrijke speler. Het nieuwe college dreigt nu de gemakkelijke weg in te slaan en daar krijgen we tot in lengte van jaren heel veel spijt van. Met enkel een woonfunctie wordt het met Overstad als aanvulling op het historische centrum helemaal niets. Een horror visioen met zielloze en troosteloze woonblokken doemt op. Dan wordt het ’klein Purmerend aan het Noord-Hollands kanaal’, dus Overstad als mini-slaapstad. Hopelijk steekt de gemeenteraad daar een stokje voor. Ben benieuwd hoe recht de partij-ruggen blijven na alle stellige uitspraken in het verleden. Henk Adriaanse

Eline Kuiper welkom in de ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 04-07-2019 18:32

Eline Kuiper welkom in de fractie! (Kijk verder via https://alkmaar.raadsinformatie.nl/vergadering/560722/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2004-07-2019)

Power-lift wereldkampioene en OPA ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 04-07-2019 09:06

Power-lift wereldkampioene en OPA lijstduwster Brenda van der Meulen opent vrijdag 5 juli om 10:00 de Kaasmarkt! https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60042605-wereldkampioene-brenda-van-der-meulen-opent-kaasmarkt

COLLEGE VOERT ALKMAARSE ‘NIEUWBOUW ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) GroenLinks VVD Alkmaar 27-06-2019 17:17

COLLEGE VOERT ALKMAARSE ‘NIEUWBOUW KOSTEN KOPER’ IN OPA: Maak woningen niet nog duurder! De Alkmaarse coalitie van de VVD t/m GroenLinks is er eensgezind over; er komt een belasting op het kopen van nieuwbouwwoningen in Alkmaar. ‘De Alkmaarse NKK’, aldus Victor Kloos. Hoe zit dat? Op elk nieuwbouwproject, waar ook in de stad gebouwd, zullen woningmakers een toeslag moeten betalen. Het college geeft hiervoor als motivatie dat hiermee voorzieningen in de stad kunnen worden betaald. Het college stelt dat de kopers van woningen hiervan niets merken, alleen de winsten van woningmakers gaan omlaag. Kloos: ‘Dan leef je toch echt in droomland. Met de stijgende bouwkosten zullen deze woningmakers de rekening echt neerleggen bij de Alkmaarse koper. Zo maak je huizen dus duurder… ook voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen’. OPA noemt het idee weinig praktisch; echt weer iets van Haagse partijen. Lees verder: http://www.opa-alkmaar.nl/nieuws/

VICTOR’S BLOG: ‘Als je van ver kijkt ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Alkmaar 26-06-2019 18:18

VICTOR’S BLOG: ‘Als je van ver kijkt is 50 meter net zo groot als de Grote Kerk’ Gisterenavond hebben we in de gemeenteraad de eerste bespreking gehad over de Kanaalzone. Er moeten in Alkmaar veel woontorens verschijnen van 35 en op sommige plekken zelfs 50 meter hoog. Het college was volledig aanwezig. Het moet gezegd: dat geeft uitstraling. En zorgt er ook meteen voor dat er eigenlijk geen verschillen zijn tussen de vijf coalitie partijen: Groen Links, PvdA, CDA, VVD en D’66, ze zijn het eigenlijk gewoon met elkaar eens. Kiezers kunnen het soms niet geloven; maar zo werkt dit lokaal, inmiddels een afspiegeling van de landelijke mores. Dat je in een coalitie van de VVD tot en met GroenLinks zit en onderling af en toe compromissen moet sluiten is te begrijpen. Maar dat de hele identiteit van je partij daarmee verloren gaat is soms lastig te begrijpen. Neem bijvoorbeeld het CDA, in april nog duidelijk voor een hoogte op Overstad niet hoger dan de Grote Sint LaurensKerk (35 meter). Nu opeens voor 50 meter. Gosse Postma -een door mij zeer gewaardeerd raadslid omdat hij vaak verwoord wat leeft in de stad- maakte het nu wel erg bont door mij uit te leggen dat deskundigen zeggen dat als je van een grote afstand kijkt, 50 meter even hoog is als de 35 meter van de Grote Kerk. ... Ja, zonder bril misschien, als je bijziend bent. Maar politiek gezien toch wel een beetje blind voor de werkelijkheid. Victor Kloos P.s. Terugkijken kan via https://alkmaar.raadsinformatie.nl/vergadering/560817/Commissie%20Ruimte%20%20%20%20%20%20%20%20%2025-06-2019