Nieuws van politieke partijen over Ouderenpartij Kerkrade inzichtelijk

27 documenten

Noodklok voor pensioenen? Lees snel ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade Kerkrade 28-01-2019 14:18

Noodklok voor pensioenen? Lees snel verder. Wij ontvingen dit via de nieuwsbrief van de 50plus partij. #pensioenen #noodklok #opk

De fractievoorzitter van de ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade Kerkrade 26-11-2018 18:03

De fractievoorzitter van de Ouderenpartij in de Kerkraadse gemeenteraad, Jo Paas, heeft voor de raadsvergadering van komende woensdagavond 28 november 2018 een interpellatiedebat aangevraagd. De fractie van de Ouderenpartij wil het college aan de tand voelen over een garantstelling van 15 miljoen euro in de bouwkosten van Center Court.

Sociaal Verzet - KerkradeKerkrade ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade VVD CDA PvdA Kerkrade 23-11-2018 21:33

Vanavond is de hele oppositie in de ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade VVD PvdA CDA Kerkrade 13-11-2018 22:58

Vanavond is de hele oppositie in de Kerkraadse raad opgestapt omdat de coalitie, bestaande uit de partijen Burgerbelangen, de PvdA, de VVD en het CDA, weigerde de ambtelijke nota ‘Grip op de Toekomst’, die handelt over 24 mogelijke bezuinigingen in het Sociaal Domein, in de commissievergadering Burgers en Samenleving te behandelen. De oppositie had gevraagd het stuk voor de commissievergadering van vanavond op de agenda te plaatsen en dat gebeurde. Bij agendapunt 3. spraken een drietal sprekers in op dit onderwerp. Bij agendapunt 4., het vaststellen van de agenda, ging het mis. De coalitiepartijen gaven te kennen het stuk niet te willen behandelen omdat het maar een ambtelijke nota betreft en het college wat de bezuinigingen aangaat al keuzes gemaakt had die reeds in de Najaarsnota verwerkt waren. Procedureel een heel vreemde zaak: het college mag dan wel keuzes voor bezuinigingen gemaakt hebben maar deze keuzes moeten wel nog door de raad geaccordeerd worden en dat dient te geschieden via de reguliere vergadercyclus, dus via de commissie en daarna in de raad en als de raad deze voorstellen heeft goedgekeurd dan pas worden deze bezuinigingen in de Najaarsnota opgenomen en niet eerder zoals nu is gebeurd. Door het stuk van de agenda af te voeren wordt elke mogelijke discussie over een dergelijk belangrijk onderwerp onmogelijk gemaakt waarmee de coalitie het democratisch proces in de raad willens en wetens frustreert. Kennelijk regeert in Kerkrade de macht van het getal! Na het van de agenda afvoeren van het agendapunt ‘Grip op de Toekomst’ zijn de oppositiepartijen, Ons Kerkrade, De SP en de Ouderenpartij opgestapt. Lokaal Alternatief gaf aan nog bij twee agendapunten aanwezig te willen blijven en daarna ook de vergadering te zullen verlaten. Helaas heeft de democratie vanavond in Kerkrade een gevoelige nederlaag geleden!!!

Sociaal Verzet - KerkradeGenoeg is ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade Kerkrade 07-11-2018 23:08

Tijdens de jaarlijkse Algemene ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade Kerkrade 02-11-2018 19:14

Tijdens de jaarlijkse Algemene Beschouwingen wordt van alle politieke partijen verwacht dat ze binnen een vooraf aangegeven tijdsbestek iets vinden van de begroting. Het is min of meer een verplichte rituele dans waaraan we allemaal mee moeten doen. Gelukkig hoeven partijen zich niet te beperken tot op- of aanmerkingen op de begroting zelf maar mogen ook dit podium gebruiken om te laten blijken of ze het wel of niet eens zijn met het gevoerde beleid van het afgelopen jaar of met het huidige beleid. En als lid van de oppositie kun je dan aangeven, waar je tegenaan loopt. En dat voorzitter, was en is heel wat...

Weet u wat u te wachten staat? Lees ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade Kerkrade 12-10-2018 12:59

Weet u wat u te wachten staat? Lees meer over de bezuinigingen in het #sociaal #domein

De Limburger besteedt aandacht aan ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade Kerkrade 03-09-2018 16:53

De Limburger besteedt aandacht aan Sociaal Verzet Kerkrade, waaraan ook Ouderenpartij Kerkrade deelneemt. Samen met de andere partijen zullen wij optrekken om deze bezuinigingen tegen te gaan.

Men kan hard roepen: "Ik ben TEGEN!" ...

Ouderenpartij Kerkrade Ouderenpartij Kerkrade Kerkrade 02-09-2018 17:25

Men kan hard roepen: "Ik ben TEGEN!" maar dan moet er ook iets gedaan worden! Lees meer over Alliantie Sociaal Verzet. #kerkrade #verzet #samensterk #alliantie #wijzijnkerkrade