Nieuws van politieke partijen over Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) inzichtelijk

28 documenten

VOV raadslid Gerrit de Jonge heeft ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 18-07-2019 09:15

VOV raadslid Gerrit de Jonge heeft in een gezamenlijk interview met Jan Schuttert een uitnodiging gedaan, om samen met wethouder Bongers, op zoek te gaan naar een andere locatie voor de mega varkenshouderij, dan op de Knolsdijk. #beerzeveld #4isteveel. https://youtu.be/DiFXqG8Kw0E

Donderdag 27 juni, is in de ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 02-07-2019 18:56

Donderdag 27 juni, is in de gemeenteraad van #Ommen de kadernota voor de begroting 2020 behandeld. De VOV heeft zich bij de behandeling van de Kadernota 2020 ingezet voor o.a.: - Gratis zwemabonnement voor schooljeugd. - Betere bestrijding processierups - Teruggaaf afvalstoffenheffing aan inwoners. - Meer handhaving - Ommer Bissingh - Verkeerssituatie en fietspaden - Extra jongerenwerker

In de raadsvergadering van 24-1-2019 ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) VVD D66 CDA Ommen 25-01-2019 09:33

In de raadsvergadering van 24-1-2019 is de gezamenlijk ingediende motie van de fracties van VOV, PVDA, D’66 en VVD over besteding van overschot in budget voor kinderen in armoede aangenomen met steun van LPO. Door deze motie blijft het beschikbare budget beschikbaar waarvoor het bedoeld is: kinderen uit gezinnen met een kleine beurs. Jammer dat fracties CDA en CU hebben tegengestemd.

Het bestuur van de VOV wenst ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 01-01-2019 11:29

Het bestuur van de VOV wenst iedereen een gelukkig en gezond 2019 en nodigt u graag uit voor de openbare algemene ledenvergadering op 9 januari. Aansluitend aan de ledenvergadering is er een nieuwjaarsreceptie, lees meer op bit.ly/2VjaufX

Het blijft een mooie traditie! Wij ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 31-12-2018 17:01

Het blijft een mooie traditie! Wij zijn blij dat dit in stand wordt gehouden op diverse plekken in onze gemeente. Bedankt dat wij dit mochten aanschouwen! Fijne jaarwisseling en een mooi 2019 gewenst.

Mooi nieuws! Na ruim een half jaar ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 29-06-2018 09:59

Mooi nieuws! Na ruim een half jaar druk uitoefenen op het college van #Ommen wordt de verlaging van de rente op sociale leningen nu eindelijk een feit. Bij de behandeling van de kadernota is de motie van de VOV over renteverlaging door college overgenomen. Van 14% naar 5%. De renteverlaging wordt van kracht op alle lopende en alle nieuw verstrekte sociale leningen.

Nog één dag om mee te doen ....... ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 26-06-2018 11:22

Nog één dag om mee te doen ....... Morgen vindt de trekking van de winnaar van de 4 tickets voor #ExplosionFstvl2018 plaats! Wat je moet doen om de tickets te winnen? Like onze Facebookpagina Volkspartij Ommen Vooruit en deel dit bericht, like Facebookpagina van Explosion Festival Ommen en tag de 3 vriend(-inn)en met wie je samen wilt feesten. In een persoonlijk berichtje wordt de winnaar door ons bekend gemaakt.

Om de plaag van de ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) VVD D66 CDA PvdA Ommen 22-06-2018 10:37

Om de plaag van de eikenprocessierups in de hele gemeente Ommen, want daar kan inmiddels wel van gesproken worden, te bestrijden hebben de fracties van VOV, D66, PvdA en VVD in de gemeenteraad van 21 juni 2018 een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen de bestrijding van de processierups voortvarender aan te pakken. Verantwoordelijk wethouder Leo Bongers gaf aan dat de gemeente het landelijke beleid volgt. Niet de kosten, maar de beschikbare capaciteit om meer te doen zou het probleem zijn. Uit navraag door de VOV bij verschillende bedrijven bleken er wel degelijk mogelijkheden om per direct te kunnen beginnen met bestrijden. Inwoners die melding maakten van overlast kregen van de gemeente het advies om de rupsen maar zelf te verwijderen. Als reactie op de motie gaf wethouder Bongers aan om een persbericht te laten uitgaan waarin de communicatie naar de inwoners wordt verbeterd. De ingediende motie werd door coalitiepartijen LPO, CDA en CU weggestemd.

Wij mogen 4 tickets voor ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 19-06-2018 12:06

Wij mogen 4 tickets voor #ExplosionFstvl2018 weggeven! Wat je moet doen om de tickets te winnen? Like onze facebook Volkspartij Ommen Vooruit en deel dit bericht, Explosion Festival Ommen en de 3 vriend(-inn)en met wie je samen wilt feesten. In een persoonlijk berichtje wordt de winnaar door ons bekend gemaakt.

In de gehele gemeente Ommen zijn op ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 19-06-2018 11:41

In de gehele gemeente Ommen zijn op talloze plaatsen Eikenprocessierupsen aanwezig. Veel inwoners melden overlast bijvoorbeeld op de Stationsweg. Haven-oost, Chevalleraustraat, Beerzerweg en in de kleine kernen. De rupsen hebben zich genesteld in eikenbomen, vaak in de nabijheid van voet- fietspaden. De bomen zijn met linten door de gemeente gemarkeerd. Het RIVM waarschuwt dat aanraking met de haren van de rupsen o.a. wel 6 tot 8 jaar nadelige gevolgen voor de menselijke huid kunnen hebben. De VOV wil van het college weten wat er tot nu toe, behalve plaatsing van linten, aan de bestrijding is gedaan, waarom er niet tijdig is begonnen en of het college op korte termijn opdracht geeft voor de verwijdering van de Eikenprocessierupsen.