Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

13 documenten

De Schager VVD vindt dat de OZB ...

VVD VVD Schagen 11-03-2018 19:59

De Schager VVD vindt dat de OZB omlaag kan. Want, zo stelt de partij: ‘De Onroerende Zaak Belasting (OZB) rijst de pan uit’. In de periode van 2014 tot 2017 is deze gemeentelijke belasting voor eigen woningbezit in totaal met meer dan 17% gestegen en voor niet-woningen ligt dat percentage nog hoger. ‘Deze stijgende lijn moet stoppen’, vindt de VVD. Kroon: ‘De VVD heeft telkens geprotesteerd tegen elke vorm van OZB-verhoging. De partij is voorstander van een sluitende begroting en kostendekkende belastingen. Mocht het zo zijn dat er financiële voordelen onze kant op komen, dan willen we dat geld reserveren voor de toekomst en geen kadootjes uitdelen die onze inwoners later moeten terugbetalen. We weten dat er meer mensen zijn die er zo over denken en wij nodigen hen uit om op 21 maart hun stem uit te brengen voor de Schager VVD-fractie. Dan gaat wat ons betreft het roer om!’

Veel discussie vandaag over het wel ...

VVD VVD Hollands Kroon 08-03-2018 16:30

Veel discussie vandaag over het wel of niet fuseren van de gemeenten in de Noordkop. Dit naar aanleiding van een vraag door de Schager Courant. Het is duidelijk dat het draagvlak voor zo'n fusie nu minimaal is. Dus voorlopig staat het niet geagendeerd. Volgende week verschijnen onze campagnevideo en verkiezingskrant. Daarin geven we zonder terughoudendheid ons commitment aan Hollands Kroon. Met Wim Groot, Erik Annaert, Petra Borst-Koorn, Mirko Hruska, Enno Bijlstra, Johan Senneker, Rene de Visser Voor de goede orde delen we onze volledige reactie op de vraagstelling door de NHD - Schager Courant VRAAG: Op termijn moeten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel fuseren tot één Noordkopgemeente. ONZE REACTIE: Er moet niks. Het hangt van heel veel factoren af of dit verstandig is. En of er draagvlak is. Op zichzelf weten we, dat de Noordkop een dynamisch geheel is. Vele duizenden inwoners werken in hun buurgemeente. Ook qua bewinkeling en toerisme vormt het gebied een organische eenheid. En het Rijk spreekt ons ook aan als één gebied. De vorming van Hollands Kroon en Schagen had vooral tot doel weerbaar te worden voor de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet en samenwerking op het gebied van economie en bereikbaarheid mogelijk te maken. Dat gebeurt nu, maar niet altijd even succesvol. Voor de WMO, Jeugdwet en Participatiewet is de samenwerking slecht te noemen. Daardoor kost de overhead veel meer geld dan strikt nodig is. Als daar geen stappen worden gemaakt, stijgt voor de VVD de relevantie om de effecten van een fusie inzichtelijk te maken. Maar dan wel een fusie waarin in ieder geval Schagen, Den Helder en Hollands Kroon gezamenlijk worden betrokken.

De roep van VVD Hollands Kroon om ...

VVD VVD Hollands Kroon 08-03-2018 14:48

De roep van VVD Hollands Kroon om meer woningbouw werd nog eens onderstreept door de grote belangstelling gisteren in Middenmeer, waar Wooncompagnie nieuw wil bouwen. Meer over de VVD en woningbouw op onze site: www.vvdhollandskroon.nl

De VVD heeft in Rotterdam de ...

VVD VVD Hollands Kroon 05-03-2018 18:00

De VVD heeft in Rotterdam de nationale aftrap beleefd van de verkiezingscampagne voor Verkiezingen #gr2018 Doener of drammer? That's the question. #kiesvoordoen. Dat is waar de VVD voor staat. Voor Hollands Kroon en de regio. Vanuit een liberale visie en een netwerk dat vanuit Hollands Kroon, de regio, Haarlem, Den Haag en Brussel bereikt. Met Wim Groot, Erik Annaert, Petra Borst-Koorn, Mirko Hruska, Enno Bijlstra, Johan Senneker, Rene de Visser

Ons initiatiefvoorstel voor ...

VVD VVD Hollands Kroon 05-03-2018 06:00

Ons initiatiefvoorstel voor versnelde integratie van arbeidsmigratie kreeg onverwacht bijval met een verhaal dat zaterdag in NHD - Schager Courant werd gepubliceerd.

Hoe makkelijk zou het zijn om in je ...

VVD VVD Hollands Kroon 01-03-2018 16:40

Hoe makkelijk zou het zijn om in je dorp enkele auto's stand-by te hebben, die je deelt met je plaatsgenoten. Het idee is er, het budget is er. De lokale VVD wil het aanpakken. #kiesvoordoen Verkiezingen #gr2018 #21maartstemikvvd

Vandaag binnengekomen: de VVD ...

VVD VVD Hollands Kroon 01-03-2018 14:24

Vandaag binnengekomen: de VVD Verkiezingskrant. Gedrukt in een oplage van 22.000 exemplaren voor bezorging hah in Hollands Kroon. Vanavond neem ik er zeker eentje mee naar de netwerkbijeenkomst op de Lentetuin Breezand

De kans is groot dat u de meest ...

VVD VVD Hollands Kroon 28-02-2018 13:17

De kans is groot dat u de meest recente gemeenteraadsvergadering niet heeft bezocht. Daar boekte de VVD succes met haar motie voor de snelle doorstart van 't Veld Noord. Op onderstaande link kunt u de behandeling terugzien, waarin onze fractievoorzitter Jan Swaag een snelle deal maakt met woordvoerder Pim de Herder van Senioren Hollands Kroon

Zoals u misschien al opgevallen is, ...

VVD VVD Schagen 26-02-2018 22:07

Zoals u misschien al opgevallen is, hangen onze campagneposters weer door de hele gemeente. Hier ziet u lijsttrekker Ingo Kroon en campagnecommissie-lid Martien Baltus de reeds opgehangen posters controleren, een belangrijke taak. Met een knipoog uiteraard ;)

Tot verbazing van velen heeft het ...

VVD VVD D66 CDA PvdA Schagen 22-02-2018 09:09

Tot verbazing van velen heeft het CDA dinsdag 20-02-2018 de motie VVD Schagen over “Niet alleen bouwen binnen de rode contouren” afgewezen. VVD Hollands Kroon zal een motie met dezelfde strekking indienen. Volgens wethouder Beemsterboer is de motie nutteloos, na een politieke preek waarin hij aangaf wat hij al niet allemaal gedaan heeft bij de provincie. De motie werd daarop afgewezen door de CDA, PVDA, W4U en DNA. De Schager VVD vindt juist dat deze motie de wethouder helpt bij de lobby naar de provincie. Samen sta je sterk. Ten eerste is de motie een aanzet om de steun van alle raadsleden te krijgen, ten tweede dient VVD Hollands Kroon ook een motie in met dezelfde strekking. Immers twee gemeenten kunnen veel meer bereiken bij de provincie. Naast de lobby bij de provincie vergeet de wethouder de lobby naar Den Haag. Tot ongenoegen van de Schager VVD heeft de landelijke CDA vorige week de motie van Linda Voortman (Groen Links) gesteund en hiermee de regering verzocht, de beperkte open ruimten zo veel mogelijk te beschermen tegen plannen voor nieuwbouw om in de eerste plaats binnenstedelijk bouwen te stimuleren. Hierbij stelt het CDA dat de onbebouwde ruimte, die er nog is, van groot belang is voor natuur, landbouw en recreatie en dat de open ruimte tussen de steden bijdraagt aan de waarde van die steden. Hierbij gaat men ervan uit dat er nog voldoende ruimte is binnen de bebouwde kom waar nog gebouwd kan worden, bijvoorbeeld op oude bedrijventerreinen. Concreet betekent dit dat er dus niet gebouwd gaat worden buiten de rode contouren, zoals bijvoorbeeld Warmenhuizen Noord, ‘t Zand en Burgerbrug. Gedeputeerde Joke Geldhof D66, fel gekant tegen bouwen buiten de rode contouren, komt regelmatig naar Den Haag voor overleg en weet zich nu gesterkt door de landelijke CDA. Terwijl zowel de landelijk als de lokale fracties van D66 de bouw buiten de kernen willen toestaan. De Schager VVD heeft regelmatig contact met de VVD fractie van de Provinciale Staten. We moeten nuchter en eerlijk tegen onze inwoners zijn: de deur naar bouwen buiten de rode contouren blijft op slot. De verwachting is dat dit zeker tot na de verkiezingen van de Provinciale Staten op slot blijft. De Schager VVD blijft zich inzetten voor bouwen buiten BBG en zal dan ook een gat in de lucht springen indien het bouwen eerder kan. Dit graag met behulp van alle andere partijen en gemeenten. Zowel lokaal, landelijk als provinciaal. Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer Ingo Kroon lijsttrekker VVD Schagen. Mobiel: 0637332495