Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

11 documenten

VVD wil gasaansluiting bij nieuwbouw in stand houden

VVD VVD Raalte 23-01-2020 08:02

Sinds 1 juli 2018 worden nieuwe huizen niet meer automatisch aangesloten op het gasnet. Afgelopen week bleek dat steeds meer gemeentes het mogelijk maken om nieuwbouwwoningen toch aan te sluiten op het gasnetwerk.

Door woningen niet op het gas aan te sluiten stijgen de bouwkosten aanzienlijk en hierdoor is voor veel mensen een nieuwbouwhuis niet meer te betalen. Zeker gezien de krapte uit de huizenmarkt moeten we zoveel mogelijk tempo maken met het realiseren van extra woningen. Bovendien geeft het aanleggen van een gasaansluiting ook kansen voor de toekomst. Aangezien alle bestaande woningen, met de huidige regelgeving, ook ooit van het gas af moeten kunnen we alle wijken dan van eenzelfde oplossing voorzien.

Daarom stelt Alexander Kreule VVD het college de volgende vragen:

-Wil het college, net als 39 andere gemeentes, er voor zorgen dat een gewone gasaansluiting weer mogelijk gaat worden voor nieuwbouwwoningen?Zo ja; per wanneer kan dit? Zo nee; waarom niet?

-Is het qua regelgeving en procedures mogelijk om op zeer korte termijn bij alle lopende nieuwbouwplannen weer een gasaansluiting mogelijk te maken?

-Deelt het college onze mening dat het aanleggen van een gasnetwerk juist ook kansen kan bieden voor de toekomst en een integrale aanpak mogelijk maakt?

De vragen kun je vinden via:https://ris2.ibabs.eu/…/2ba33f60-fad5-4c94-bb7e-7a0960d42aee

Plaatselijk Belang HeinoWat zijn de ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 14-05-2019 16:35

PvdA wil ook levensbestendige en ...

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:01

PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:00

De PvdA maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de koopsector. De behoefte aan woningen die specifiek voor de ouderen en éénpersoonshuishoudens bedoeld zijn blijven in de koopsector sterk achter. Er zijn enkele recente projecten in de verschillende kernen, denk aan Heeten en Luttenberg.  Ook Salland Wonen bouwt in de sociale huursector een aantal woningen. De PvdA is van mening dat de gemeente veel meer moet inzetten op deze woningtypen. Nu worden teveel tweekappers en vrijstaande woningen gebouwd waar over 10 jaar geen behoefte meer is. Het college wordt in een motie op de Kadernota opgeroepen om met een plan van aanpak te komen dat leidt tot een woningvoorraad die in balans is met de toekomstige woningbehoefte.

Motivatie:

De economische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grote dynamiek op de woningmarkt; Ook de vraag naar nieuwbouwkavels / woningen sterk is toegenomen; Het van belang is dat we in alle kernen zorgen voor een voldoende aanbod in de juiste categorie; De laatste woningmarktonderzoeken uitwijzen dat we binnen onze gemeente eigenlijk nu al meer vrijstaande- en twee-onder-één kap woningen hebben dan er nodig zijn; Uit diezelfde onderzoeken blijkt dat er een groot tekort is aan kleinere woningen, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens; Salland Wonen vooral inzet op kleinere woningen, maar dat deze insteek vanuit de koopmarkt vrijwel ontbreekt; Er toch telkens overal opnieuw vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen worden gebouwd; Het kennelijk in veel gevallen aantrekkelijker is een nieuwe woning te kopen dan een bestaande woning; Deze tendens ertoe leidt dat er een overcapaciteit ontstaat, en een disbalans in de gewenste woningvoorraad; Hiermee een probleem voor de toekomst wordt gecreëerd, en het nu al in sommige wijken lastiger is om een woning te verkopen; Voorkomen moet worden dat er een categorie onverkoopbare woningen ontstaat; Dit vraagt om een veel strategischer aanpak van de woningmarkt, zowel t.a.v. nieuwbouwlocaties als t.a.v. de bestaande woningvoorraad.

Het bericht PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector verscheen eerst op PvdA Raalte.

Informatieavond wonen 55+ In Heeten ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 13-03-2019 16:15

Informatieavond wonen 55+ In Heeten is er ruimte voor ‘55+ Anders Willen Wonen’. Dit is een woonvorm waarbij 55-plussers in groepsverband wonen. Op woensdag 27 maart organiseren de gemeente Raalte, Plaatselijk Belang en HeetenWoont een informatieavond voor belangstellenden. De informatieavond wordt in Kulturhus Trefpunt in Heeten gehouden en start om 19.30 uur. https://www.gbraalte.net/informatieavond-55-anders-willen-wonen/

Disselhorst Metaal breidt voor de ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 21-12-2018 12:14

Disselhorst Metaal breidt voor de tweede keer uit op De Zegge VII Het Raalter bedrijf Disselhorst Metaal is met de aankoop van ongeveer 3000 m2 grond op De Zegge VII klaar voor de toekomst. Het pand van deze specialist in plaatwerk bevindt zich direct naast het nieuwe industrieterrein. In 2015 besloten ze uit te breiden en er een perceel op De Zegge VII bij te kopen. Maar met de jaarlijkse groei van 10 procent is er meer ruimte nodig. https://www.gbraalte.net/disselhorst-metaal-breidt-voor-de-tweede-keer-uit-op-de-zegge-vii/

IN EEN PAAR AVONDEN WEGWIJS WORDEN ...

BurgerBelangen BurgerBelangen Raalte 23-09-2018 12:59

IN EEN PAAR AVONDEN WEGWIJS WORDEN IN GEMEENTEPOLITIEK? Wordt jouw straat een 30km-weg? Komen er wel of geen woningen voor jongeren? Hoe zit het met die zebrapaden, veilige fietspaden of de subsidie voor de timmerweek. Wie beslist daar eigenlijk over? De ambtenaren? De wethouders? Of toch de gemeenteraad? Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Meld je dan aan voor de introductiecursus Gemeentepolitiek. http://www.burgerbelangenraalte.nl/burgerbelangen-organiseert-cursus-gemeentepolitiek/

GroenLinks presenteert pamflet “Nederland uit de schulden” | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Raalte 19-03-2018 00:00

GroenLinks presenteert vandaag het pamflet “Nederland uit de schulden: de beloftes van GroenLinks.” De landelijke fractie en de lijsttrekkers van de zeven grote steden slaan de handen ineen en komen met concrete maatregelen om de schuldenproblematiek aan te pakken.

Schulden zijn namelijk een toenemend probleem. Tien procent van de Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden en twintig procent van de huishoudens loopt daar risico op. Het hebben van schulden leidt tot gezondheidsproblemen, stress en soms zelfs huisuitzettingen. Daarom wordt het hoog tijd dat schulden op lokaal en landelijk niveau worden aangepakt. In het pamflet geven Kamerlid Linda Voortman en de GroenLinks-lijsttrekkers van zeven grote steden in Nederland aan wat zij gaan doen om mensen met schulden beter te helpen.

De partij pleit ervoor dat huisuitzettingen alleen vanwege een huurschuld niet meer mogen. Wie hulpverlening accepteert mag niet zijn huis uitgezet worden. Dat voorkomt veel leed, maar ook een onnodig groot beroep op de opvang. Ook wil de partij in elke gemeente convenanten sluiten met vastelastenpartners om te zorgen voor een sociale incasso en betere afstemming, zodat partijen niet op dezelfde euro’s jagen. Per huishouden moet er nog maar één deurwaarder aan de deur komen. Tot slot moet de overheid haar communicatie verbeteren. Deze is vaak te ingewikkeld en qua toon niet altijd aanmoedigend.

Linda Voortman: “de marktwerking in de deurwaarderssector dient geen enkel doel. Het leidt er alleen maar toe dat er steeds harder op dezelfde euro’s gejaagd wordt. Dat maakt schulden juist erger. Wij willen daarom toe naar één deurwaarder per gezin.”

RTV OostDe Verkiezingskaravaan van ...

PvdA PvdA Raalte 13-03-2018 19:21

De verkiezingskaravaan van RTV Oost ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 13-03-2018 17:55

De verkiezingskaravaan van RTV Oost was vandaag in Raalte