Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2008 documenten

Haagse VVD in het nieuws: Aan de bak voor Haagse senioren

VVD VVD 's-Gravenhage 12-04-2021 07:58

Telegraaf, vrijdag 9 april 2021

door Tanja Verkaik

Den Haag heeft de ambitie om te behoren tot de top van de seniorvriendelijke steden, maar er zijn nog genoeg uitdagingen om dit voor elkaar te krijgen. Dit blijkt uit het onderzoek Den Haag Seniorvriendelijke Stad 2020.

„Over het algemeen zijn de uitkomsten positief, maar er moet werk worden gemaakt van eenzaamheid en de financiële problemen. Veertien procent van de ondervraagden worstelt met rondkomen. Dat is zorgelijk”, zegt Gert van Cappelleveen van de Stedelijke Ouderen Commissie. Het rapport met aanbevelingen werd opgesteld door het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag onder leiding van het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool. Op basis van een enquête onder ouderen, gespreksgroepen en de Ouderenmonitor 2020 is inzichtelijk gemaakt hoe tevreden senioren zijn over zaken als huisvesting in de hofstad. „Over de hele linie is het rapportcijfer een dikke voldoende, maar er is altijd ruimte voor verbetering”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Ouderenbeleid). Een op de zeven Haagse ouderen is 65 jaar of ouder, bijna 80.000 mensen. De prognose is dat dit aantal de komende tien tot vijftien jaar zal toenemen met twintig procent.

„Het onderzoek laat zien dat senioren met een moeilijke financiële situatie de stad minder positief waarderen”, zegt Parbhudayal. „Het is belangrijk dat activiteiten ook beschikbaar zijn voor mensen met een krappe beurs, bijvoorbeeld met de Ooievaarspas, en dat senioren weten dat ze bij het servicepunt XL terecht kunnen met financiële vragen.”

Over de buitenruimte en gebouwen in de stad zijn senioren het minst te spreken. Op het gebied van huisvesting geven de ondervraagde senioren de stad een acht. Een derde overweegt om te verhuizen naar een toekomstbestendige woning, maar voldoende aanbod ontbreekt. „Men wil wel verhuizen naar een kleinere woning, maar financieel is dit vaak niet aantrekkelijk”, zegt Van Cappeleveen. „Kijk ook naar woonvormen voor jongeren en senioren in bijvoorbeeld leegstaande gemeentepanden.”

De gemeente ziet ook de urgentie en gaat hiermee aan de slag. Er komt een website over levensloopbestendig wonen met informatie over onder meer toegankelijke woningen. „Daarnaast geeft het Centrum Groepswonen informatie en advies over groepswonen en stimuleert de ontwikkeling van collectieve woonvormen”, zegt Parbhudayal. „Zelf werk ik aan het plaatsen van twintig even-uitrusten-bankjes de komende jaren. Dit rapport motiveert het stadsbestuur om de toegankelijkheid verder te verbeteren.” De Stedelijke Ouderen Commissie doet ook aanbevelingen. „Zoals check-ups door huisartsen in wijcentra en meer ontmoetingsplekken voor jong en oud.”

 

45 sociale woningen erbij op Ruysdaelstraat!

PvdA PvdA Son en Breugel 08-04-2021 17:49

Vanavond vergadert de commissie Grondgebiedzaken/Burgerzaken over de bouwplannen op de locatie van het oude schoolgebouw aan de Vijverberg / Ruysdaelstraat dat momenteel als gemeentekantoor in gebruik is. Eind 2019 besloot de gemeenteraad dat op deze locatie sociale huurwoningen moeten komen, …

45 sociale woningen erbij op Ruysdaelstraat! Read More »

Motie: Betaalbare woning voor woningzoekenden

CDA CDA Medemblik 19-03-2021 11:19

Simon Commandeur: “Met deze motie kom ik op voor alle mensen die nog geen eigen woning hebben maar er wel graag een zouden willen hebben. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. En de woningen die te koop worden aangeboden zijn voor veel mensen te duur. Ook moeten de woningzoekenden opboksen tegen speculanten op de woningmarkt. Woningen worden gekocht om vervolgens te verhuren of met winst weer door te verkopen. Het is voor veel mensen haast onmogelijk om een betaalbare woning te bemachtigen. Ten eerste moeten er wat ons betreft meer woningen gebouwd worden. Helaas moeten we vaststellen dat het om allerlei redenen niet snel genoeg gaat. Daarom hebben wij nagedacht over wat wij nog meer kunnen doen. Met deze motie verzoeken wij het college een raadsvoorstel voor te bereiden waarmee deGemeente Medemblik de instrumenten van de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding kan inzetten bij nieuw te bouwen koopwoningen. Het gaat dan om nieuw te bouwen woningen waar de gemeente Medemblik via gronduitgifte betrokken is, dan wel voor projecten waarvoor planologische medewerking noodzakelijk is. Wij zijn van mening dat we de kansen voor de mensen die nog geen woning hebben kunnen bemachtigen op deze manier kunnen vergroten.”

Een nieuwe woonvisie!

ChristenUnie ChristenUnie Barneveld 18-03-2021 20:15

De woonvisie 2021-2025 geeft op verschillende onderdelen een duidelijke trendbreuk met het verleden

Er is meer ruimte voor starter op de woningmarkt, er is meer ruimte voor levensloopbestendige woningen. De BENG normen worden overal toegepast. En ook het natuurinclusief bouwen wordt opgepakt.

Maak vaart met de Erasmusvaart

ChristenUnie ChristenUnie Westland 03-03-2021 13:36

Op woensdag 17 februari verscheen er een artikel in het AD over de nieuw aan te leggen Erasmusvaart tussen het Westland en Den Haag. Manita Koop van het Hoogheemraadschap Delfland geeft in dit artikel aan dat haast geboden is, omdat voor de aanleg van de Erasmusvaart meegelift moet worden op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en de Erasmusweg.

/r/f5a78240937151cbc558d4e07ccfac12?url=http%3A%2F%2Fwww.cusgpwestland.nl%2Fmaak-vaart-met-de-erasmusvaart%2FHet+traject+van+de+Erasmusvaart.&id=08438833022574826349ca0a0b379741c4c75a59afbeelding gemaakt door Hoogheemraadschap Delfland

De fractie ChristenUnie-SGP Den Haag heeft het college van B & W Den Haag hierover vragen gesteld. In navolging van de fractie ChristenUnie-SGP Den Haag leidt dit bij onze fractie tot dezelfde vragen:

 Is het college bekend met het artikel “Nieuwe Erasmusvaart moet Westland en Den Haag droog houden” in het Algemeen Dagblad[1] van 17 februari jl.?Deelt het college de mening van het Hoogheemraadschap dat er haast geboden is bij een besluit over de Erasmusvaart met het oog op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg? Hoe staat het college tegenover de mogelijke aanleg van de Erasmusvaart met het oog op de waterafvoer, waterberging, biodiversiteit en ecologie? Ziet het college net als het Hoogheemraadschap kansen om de Erasmusvaart in te zetten voor recreatie en toerisme? Is het college bereid bij de uitwerking van de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg rekening te houden met de komst van de Erasmusvaart door te kijken naar een geschikte hoogte van de ongelijkvloerse kruising? Zijn er andere plekken in de omgeving waar werk-met-werk gemaakt kan worden om de aanleg van de Erasmusvaart te bespoedigen? Hoe staat het college tegenover de intentieovereenkomst die het Hoogheemraadschap van Delfland met de gemeenten Westland en Den Haag en de provincie Zuid-Holland wil tekenen? Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Arij de Bloeme, raadslid

#NuDoorpakken

CDA CDA Lisse 02-03-2021 17:46

Oude bedrijfspanden maken plaats voor woningen. #NuDoorpakken Jeanette Loos

#NuDoorpakken

CDA CDA Lisse 26-02-2021 15:36

#NuDoorpakken voor het behouden van een aantrekkelijk dorpshart Lisse voor jong en oud. Ben Lanser

#NuDoorpakken

CDA CDA Lisse 24-02-2021 17:44

#NuDoorpakken met de realisatie van een toekomstbestendige Beukenhof voor oud en jong. Marianne Bergman

Woningen in het centrum van Meijel

PvdA PvdA Peel en Maas 08-02-2021 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/woningen-in-het-centrum-van-meijel/

In het centrum van Meijel wordt een nieuwe school gebouwd. Op dat terrein is nog plaats genoeg om een aantal nieuwe woningen te bouwen.

PvdA/Groen-Links Peel en Maas vindt dat dit betaalbare huurwoningen moeten zijn. Voor ouderen. Komt jong en oud weer bij elkaar in het centrum van Meijel!

PvdA/GroenLinks Peel en Maas dient hierover een motie in.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Woningen in het centrum van Meijel verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

De krapte op de Achterhoekse woningmarkt nader bezien

VVD VVD Gelderland 30-01-2021 06:49

Afgelopen zaterdag 16 januari stond een artikel in De Gelderlander met als kop 'Achterhoek start campagne om Randstedeling te lokken'. Dat artikel leidde online hier en daar voor een beetje reuring. In dit stuk neem ik jullie nader mee voor wat meer duiding over de Achterhoekse woningmarkt. Dat doe ik vanuit mijn Oost Gelrese blik, maar is herkenbaar voor de andere Achterhoekse gemeenten.

https://achterhoek.vvd.nl/nieuws/42502/de-krapte-op-de-achterhoekse-woningmarkt-nader-bezien
Om direct maar even met de deur in huis te vallen: 'nieuwkomers' (mensen uit de Randstad en andere regio's) en 'terugkeerders' (mensen die terugkeren naar de Achterhoek) zijn niet de oorzaak van de veel te krappe Achterhoekse woningmarkt.
 
Wij wonen hartstikke mooi in de Achterhoek. Persoonlijk gun ik dat meer Nederlanders. Willen we qua economische kracht tenminste gelijk blijven dan ontkomen we niet aan 'nieuwkomers' en 'terugkeerders'. Tot 2030 hebben we namelijk ca. 27.000 arbeidsplekken te vullen.
Als regio 'ontgroenen' we. We 'vergrijzen'. Minder jongeren en meer ouderen. We behoren tot de meest vergrijsde regio's in Nederland. Ook hebben we een sterfteoverschot. Dat betekent dat er meer mensen overlijden dan dat er geboren worden. Laat dit even goed op je inwerken... Over één ding zullen we waarschijnlijk sowieso consensus krijgen. Als we niets doen dan is het qua leefbaarheid een aflopende zaak in de Achterhoek. Gelukkig gebeurt er een hele boel. Binnen gemeenten door inwoners en ondernemers, in samenwerking tussen gemeenten en in bredere samenwerking. Met overheid, onderwijs en ondernemers: Achterhoek Ambassadeurs. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Met alles wat ik zie heb ik er veel vertrouwen in dat we onze mooie regio nog mooier gaan maken.
Niet geheel onbelangrijk is het thema 'wonen'. De realiteit is wel dat we op dat gebied wat schade hebben opgelopen. Schade waar de woningzoeker op dit moment hinder van ondervindt. Het grote tekort aan beschikbare woningen. Of het nu om prijs en/of type woning gaat. De woningmarkt in de Achterhoek is erg overspannen. Daarvoor moet je even terug naar de oude woningbouwafspraken in de regio. Kort gezegd: jullie krimpen -> weinig nieuwe woningen bouwen. Te lang is de krimp omarmt en overgegaan naar een kramp. Als 'jonkie' die nog vele decennia in de Achterhoek wil blijven wonen een gruwelscenario. Krimp leidt tot minder leefbaarheid.
Als raadslid in de periode 2014-2018 was ik erg kritisch over de woningbouwafspraken. Zelfs het politiek uiterste middel, een motie van wantrouwen, heb ik ingezet in het woningbouwdossier. Er is te lang vastgehouden aan afspraken terwijl 'buiten' al een andere ontwikkeling gaande was. Doordat ik zelf zo kritisch was voel ik nu een grote verantwoordelijkheid om flinke stappen te zetten op de woningmarkt.
Een nadere blik op Oost Gelre. Volgens eerdere prognoses zou het inwonersaantal in Oost Gelre met ca. 140 inwoners per jaar dalen. Van 29.547 (2015) naar 28.718 (2020) naar 27.756 (2025). Per 1 januari 2021 bedraagt het officiële inwonersaantal 29.577 inwoners. Waarbij ik wel durf te stellen dat we officieus misschien al wel 100 inwoners meer hebben in Oost Gelre. Daarbij doel ik op niet-ingeschreven personen (o.a. arbeidsmigranten).
Op het dalende inwonersaantal zijn bijbehorende woningbouwafspraken gemaakt. Niet deze afspraken zijn in beginsel het probleem, maar het te lang en 'blind' vasthouden aan deze afspraken was mijn inziens het probleem. O.a. bouwers, ontwikkelaars en makelaars gaven al eerder signalen dat de afspraken moesten worden herzien.
Aan de thematafel Wonen en Vastgoed (Achterhoek Ambassadeurs) zijn de nieuwe afspraken vormgegeven. Van harde afspraken over het aantal te bouwen woningen (contingenten) naar het credo 'bouwen naar behoefte'. Om je een concreet beeld te geven. Oost Gelre mocht onder de oude afspraken van 2018 t/m 2025 nog ca. 190 woningen bouwen. Sinds de nieuwe afspraken (sept. 2019) hebben we het al over een behoefte van 660+ woningen. Bijna 3,5x zoveel als eerder. En als ontwikkelingen zich doorzetten kan dit zomaar nog meer worden. In deze aantallen zit nog niet de huisvesting van arbeidsmigranten, waar we in onze gemeente beleidsmatig ook mee bezig zijn.
De huidige krapte is niet zomaar opgelast. De doorlooptijd voor een woning kan zomaar 2 jaar duren. Van plannen maken, procedure doorlopen (bijv. bestemmingsplanprocedure) tot uiteindelijk een nieuw gebouwde woning. Elke gemeente is op z'n eigen manier bezig om extra woningen te faciliteren. Ook in Oost Gelre trekken we een flink been bij in deze collegeperiode. Om je een beeld te geven:
- Lichtenvoorde: ruim 150 woningen
(Raadhuishof, Lindebrook, Dijkstraat, Hamalandschool, menukaart wonen, schoollocaties etc.);
- Groenlo: ruim 100 woningen
(Oldenhuis, Brouwhuizen fase 2 en menukaart wonen);
- 'kleine' kernen: 75/100 woningen
(m.u.v. Zwolle minimaal 15 woningen per kern).
In het beeld heb ik de vele kleine ontwikkelingen nog niet meegerekend, zoals: functieveranderingen, splitsing, individuele verzoeken. Er worden dus flinke stappen gezet op de woningmarkt, maar het duurt wel even voordat alles 'boven de grond' zichtbaar is.
Het probleem van de krappe woningmarkt is niet de instroom van 'nieuwkomers' (uit de Randstad of andere regio's) of 'terugkeerders'. Het is het gevolg van de oude woningbouwafspraken in de Achterhoek. Veel partijen werken er hard aan om extra woningbouw te realiseren, maar helaas staan de woningen er niet allemaal morgen al. Hoe wenselijk en noodzakelijk dit ook is.
Zoals ik al eerder aangaf vergrijst de Achterhoek en hebben we tot 2030 zo'n 27.000 arbeidsplekken te vullen. Een deel is wellicht anders op te vullen, maar zonder 'nieuwkomers' en 'terugkeerders' zal de economische kracht van de regio minder worden. De campagne van Achterhoek Ambassadeurs is mijn inziens noodzakelijk om een leefbare Achterhoek te houden. Ook in de vele decennia die ik hier nog graag wil blijven wonen.