Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

110 documenten

Klimaatadaptatie blijft gewoon op de agenda staan | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 28-05-2020 00:00

Hoewel de wereld op z'n kop staat, gaat klimaatverandering door. Daarom is GroenLinks blij dat de klimaatadaptatie van de gemeente geen vertraging oploopt.

Door klimaatadaptatie maken we Groningen met een ambitieuze strategie bestendig tegen nieuwe hitterecords, extreme droogte en grote regenbuien. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid bij zowel mens als dier. In de strategie van de gemeente wordt het belang van groen goed duidelijk gemaakt.

Openbare ruimte

Naast het eerder uitgebrachte Groenplan, neemt ook het plan voor de klimaatadaptatie de vergroening van de openbare ruimte mee. Er zal door een groene lens naar straatinrichting worden gekeken om bijvoorbeeld hittestress te verminderen. Ook stimuleert de gemeente mensen om de ruimte voor hun huizen aan te pakken.

“Sommige straten en pleinen [zijn] échte knelpunten in de stresstest. Mijn fractie is blij dat een deel daarvan al wordt aangepakt, zoals het Damsterplein en de Grote Markt. Tegelijkertijd zijn er in alle wijken nog meerdere plekken die voorlopig nog niet worden aangepakt. Om te zorgen dat de klimaatstress op die plekken niet nóg hoger wordt, vragen wij ons af kan worden onderzocht of in de Omgevingsplannen kan worden opgenomen dat op plekken die nu al knelpunten zijn in de klimaatstresstest, géén omgevingsvergunning wordt afgegeven voor ontwikkelingen die de knelpunten daar verergereren, tenzij er ter plekke mitigerende maatregelen genomen worden."

 

- Woordvoering van Ceciel Nieuwenhout

Tuinen

Het succes van initiatieven als Operatie Steenbreek wordt voortgezet. De gemeente wil een stimulerende rol blijven spelen. Zo kunnen steeds meer inwoners door kleine aanpassingen te maken een groot verschil maken in de klimaatbestendigheid van hun huis en tuin. Denk hierbij aan het aanleggen van groene daken, plaatsen van regentonnen en het ruilen van tegels voor planten. Daarnaast ziet GroenLinks ook graag dat woningcorporaties gestimuleerd worden om ook de sociale huursector te ontstenen.

Klimaatweek

Ook zal de gemeente, in samenwerking met de provincie en lokale onderwijsinstellingen, een Klimaatweek organiseren. Deze week zal in het teken staan van klimaatadaptatie en zou plaatsvinden in oktober, maar vanwege de coronacrisis is de conferentie verplaatst naar januari 2021. Naast vele initiatieven om inwoners in beweging te krijgen op dit onderwerp zal er ook een Jongerenklimaattop (Youth for Climate Adaptation Conference) georganiseerd worden. Ook zullen acht ontwerpbureaus zich buigen over de inrichting van een klimaatadaptieve openbare ruimte in een zogehete Ontwerpmanifestatie.

gemeenteraadsverkiezing Eemsdelta

D66 D66 Groningen 09-03-2020 15:44

https://noord-groningen.d66.nl/2020/03/09/gemeenteraadsverkiezing-eemsdelta/Hierbij roepen wij leden op om te kandideren voor lid van de gemeenteraad in de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. De lijsttrekker is al verkozen, nu kunnen de andere kandidaten zich opgeven. Het kandidatenboek wordt samengesteld door de verkiezingscommissie op basis van de aanmeldingen via het kandidaatstellingsformulier. De procedure is als volgt: vanaf 10 april heeft de lijst advies commissie gesprekken met de kandidaten. Daaruit volgt een advies-volgorde. uiteindelijk zullen de leden middels een e-voting bepalen wat de volgorde op de lijst zal worden. Wil je een kandidaatstellingsformulier ontvangen? stuur eenmailtje naar willemschaap@ymail.com en het formulier wordt zo snel mogelijk toegestuurd.

Hoge toegangsprijs expositie ondermijnt publieke karakter Forum

SP SP Groningen 21-01-2020 14:19

De toegangsprijs van de expositie 'AI: More than Human' in Forum Groningen is veel te hoog, zo stelt de gemeenteraadsfractie van de SP. Bezoekers moeten per persoon vijftien euro neertellen. Vooral als je met een gezin wilt gaan vormt zo'n bedrag een drempel die te hoog is voor een gebouw met een publieke functie.

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/01/hoge-toegangsprijs-expositie-ondermijnt-publieke-karakter-forum'Het Forum heeft de expositie opgesteld in samenwerking met het Barbican Centre in Londen. Het is bekend dat in Londen de meeste musea gratis toegankelijk zijn. Dat is omdat ze al (grotendeels) betaald worden door de belastingbetaler, dus die hoeft niet nog eens een keer te betalen, maar ook omdat ze daar zien dat het belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur.'

Daarnaast zijn de aankondigingen van de expositie ook misleidend, omdat daar de hoge toegangspijs niet op wordt vermeld.

Video of “Toegangsprijs expositie in Forum Groningen veel te hoog”

'Het zou zo jammer zijn als de interesse van mensen gewekt is en dan blijkt dat ze het niet kunnen betalen. Dat doet afbreuk aan de publieke functie van het Forum en kan het idee dat kunst en cultuur er alleen voor de elite zijn versterken', aldus Wobma.

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld en het gemeentebestuur gevraagd de toegangsprijs af te schaffen of flink te verlagen en op te nemen in de Stadjerspas. Door over te stappen van dure, internationale exposities naar een betaalbaarder aanbod kan dit financieel mogelijk gemaakt worden. 

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

GroenLinks wil verbod op consumentenvuurwerk | Groningen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Groningen 07-01-2020 00:00

Oud & Nieuw, het heet een feest te zijn. Maar wat is er eigenlijk feestelijk aan overlast, verslechtering van luchtkwaliteit, brandgevaar, de angst en de stress bij mens en dier, maar ook het toenemende aantal geweldsincidenten in de richting van hulpverleners?

GroenLinks fractievoorzitter Mirjam Wijnja wijst erop dat politie, brandweer burgemeesters, oogartsen en experts al enige tijd pleiten voor het invoeren van een totaal of gedeeltelijk verbod op consumentenvuurwerk en dat de publieke opinie zich meer en meer achter hen schaart.

Voor GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Student en Stad in de gemeenteraad is de maat inmiddels meer dan vol. De fracties hebben het stadsbestuur gevraagd naar de schade dit jaar en dringen aan op actie om een eind te maken aan deze jaarlijkse dag van complete normloosheid.

SP: “Inspiratiefestival Let’s Gro betalen met NPG-geld is schoffering van gedupeerden”

SP SP Groningen 15-11-2019 13:44

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt het een schoffering dat het college van burgemeester en wethouders geld van het Nationaal Programma Groningen (NPG) wil gebruiken voor het organiseren van Let’s Gro.

Het inspiratiefestival is volgens de socialisten sowieso een onzinnig en duur festival dat een eenzijdig publiek betrekt bij plannen van de gemeente. Het college van B&W wil het festival nu rondom de thema’s klimaat en energie organiseren. De SP wil het festival afschaffen en het geld voor gedupeerden investeren in Ten Boer, Ten Post, Woltersum en de dorpen daaromheen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/11/sp-inspiratiefestival-lets-gro-betalen-met-npg-geld-is-schoffering-van-gedupeerden“Let’s Gro is een elitefeestje waar besproken wordt welk gebouw er wel of niet roze moet worden geverfd. Dat het college hier geld aan uitgeeft is en blijft belachelijk. Dat het college nu geld voor aardbevingsgedupeerden eraan uitgeeft is een regelrechte schande.” 

Volgend week woensdag bespreekt de gemeenteraad de plannen voor het Nationaal Programma Groningen. Dijk: “Degene die dit bedacht heeft, heeft niets begrepen en niets geleerd van jarenlange aardbevingsellende. Dit is een grote fout van het college van B&W. Ik vraag me af hoe ze dit gaan verantwoorden.”  

De SP roept belangenorganisaties van gedupeerden en dorps- en wijkverenigingen op om woensdag in te komen spreken om hun inbreng te geven. 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Marcella van der Spoel verkozen tot bestuurslid | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-11-2019 00:00

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 november is Marcella van der Spoel unaniem verkozen tot Bestuurslid Debat & Discussie.

Alle aanwezige leden stemden in met de voordracht van de kandidatencommissie. In de komende week zal Marcella op de hoogte gebracht worden van waar het bestuur mee bezig is en zal ze op weg geholpen worden om haar plannen en ambities voor de afdeling waar te gaan maken. Ze geeft in ieder geval zelf aan er zin in te hebben!

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk bij OOG Radio over woningnood, huisjesmelkers en invoeren woonplicht

SP SP Groningen 21-09-2019 12:43

Video of SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk bij RTV OOG over woningnood, huisjesmelkers & invoeren woonplicht
Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: "bespreek miljoenenbezuiniging in de openbaarheid, niet achter gesloten deuren."

SP SP Groningen 17-09-2019 08:27

Video of SP wil bezuiniging van 35 miljoen in openbaarheid bespreken, niet achter gesloten deuren.
Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Mevrouw Zandberg Roosma is afgelopen ...

PvdA PvdA Groningen 26-08-2019 09:15

Mevrouw Zandberg Roosma is afgelopen vrijdag 100 jaar geworden. Ze is al lang lid (1948) en is nog aardig bij de pinken.

De #keiweek is AAN! 🙌🏻 En wij zijn ...

D66 D66 Groningen 12-08-2019 08:40

De #keiweek is AAN! 🙌🏻 En wij zijn er natuurlijk bij! 💚 Kom vooral gezellig langs en scoor de enige echte D66 gadgets 😎