Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

44 documenten

Sluit je aan bij het Groeiend ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-04-2019 09:28

Sluit je aan bij het Groeiend verzet! Stem 23 mei bij de Europese Parlementsverkiezingen Partij voor de Dieren. 🌲🌳🌴🌱🌿

Het is 2019, maar in Nederland ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-04-2019 15:30

Het is 2019, maar in Nederland worden elk jaar nog bijna 1 miljoen dieren gebruikt voor experimenten, o.a. honden, katten, konijnen, apen en muizen. Terwijl dierproeven vervangen kunnen worden door nieuwe technologieën! Loop je zaterdag ook mee met de demonstratie? Ons Kamerlid Frank Wassenberg is er ook bij. 💪💚 https://www.facebook.com/events/173028223535169/

‪Van alle zoogdieren wordt 1 op de 5 ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-04-2019 06:26

‪Van alle zoogdieren wordt 1 op de 5 soorten met uitsterven bedreigd. Hierover gaat de Tweede Kamer straks in debat waarbij Femke Merel van Kooten oa de knuffelfarms, de ivoorhandel en de trofeejacht aan de kaak zal stellen. Kijk om 10.15 uur live mee via www.tweedekamer.nl‬ 🦏🐘🐅🐋 ‪Lees ook nog even het artikel dat de aanleiding was voor het debat 👉🏻 https://nos.nl/l/t/2235445

Volle bak bij de Vredesdag in ...

SP SP Nederland 13-04-2019 17:16

Volle bak bij de Vredesdag in Pakhuis de Zwijger. Met geweldige sprekers zoals Sadet Karabulut, Arnout Hoekstra, Bette Dam en Ludo De Brabander. Over ons antwoord op oorlog en wapenhandel: internationale solidariteit organiseren.

Het gaat dramatisch slecht met bijen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-04-2019 11:37

Het gaat dramatisch slecht met bijen en andere insecten. Een derde wordt met uitsterven bedreigd. De oorzaken: verlies van leefgebied, en het gebruik van pesticiden. Minister Carola Schouten speelt hier een dubieuze rol in. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money ontdekten dat zij in vertrouwelijke emails één op één de lobby overneemt van gifgiganten als Bayer-Monsanto en Syngenta. Wat is er aan de hand? Europa heeft de deuren wagenwijd opengezet voor landbouwgif. Glyfosaat, imidacloprid en heel veel andere giffen die gevaarlijk zijn voor ons ecosysteem. Dankzij aanhoudend verzet van onafhankelijke wetenschappers, natuurbeschermers en partijen als de Partij voor de Dieren, ligt er nu een richtlijn – de Bee Guidance – die moet zorgen dat er veel strenger wordt getoetst op de effecten van landbouwgif op bijen en hommels. Klinkt goed, zou je zeggen. Maar er zijn twee grote problemen. 1: die richtlijn ligt er al sinds 2013 en wordt nog steeds niet breed toegepast. Terwijl dit op 1 januari 2015 al gebeurd had moeten zijn? Uitstel dus. 2: Er is niet alleen sprake van uitstel, maar ook van uitholling van de bijenrichtlijn. Dat gebeurt in de geheime overleggen die de Europese besluitvorming zo kenmerken. Dankzij Follow The Money weten we dat Nederland in een vertrouwelijke email heeft gepleit voor het schrappen van veldstudies. Precies wat de giflobby wil! De Partij voor de Dieren vraagt al maanden naar de positie van Nederland in de discussie over de Bijenrichtlijn. 'Is er sprake van uitholling?', vroeg Esther Ouwehand. Nee, zei de minister. Ja, blijkt uit de stukken van Follow The Money. 'Zet Nederland zich in voor optimale bescherming van bijen en hommels?', vroeg Esther. Ja, zei de minister. Nee, blijkt uit de stukken van Follow The Money. Wie weigert de bijen te beschermen, heeft het niet goed voor met onze toekomst. En wie de Kamer niet goed voorlicht, heeft heel wat uit te leggen! Om 14 uur begint het debat waarin Esther de minister stevig aan de tand gaat voelen. Alle kleine beestjes helpen! Kijk live mee: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04304

Landingsbanen voor vliegtuigen naast ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-03-2019 11:30

Landingsbanen voor vliegtuigen naast landingsbanen voor vogels. Dat is gewoon een heel slecht idee. Woensdag was er, op initiatief van de Partij voor de Dieren, een hoorzitting in de Tweede Kamer over de gevaren van botsingen tussen vogels en vliegtuigen. Er blijkt te weinig onderzoek naar gedaan en de risico's worden onderschat. Lees hier meer: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/169575/onderzoek-naar-botsingen-met-vogels-moet-over. Aanstaande woensdag volgt het debat hierover. Stop de vergassingen en het afschot van vogels. Stop Lelystad! [GELUID AAN]

Mieren zijn echte landbouwers. ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-03-2019 06:27

Mieren zijn echte landbouwers. Bepaalde soorten mieren waren wat landbouw betreft, zelfs meer dan 50 miljoen jaar voor op mensen. Ze gebruikten geavanceerde technieken om hun oogst te groeien. 🐜🐜🐜🐜

In Duitsland kreeg Straathof een ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 27-03-2019 16:25

In Duitsland kreeg Straathof een beroepsverbod, in Nederland krijgt de varkenshouder alle ruimte. Dat is niet goed te praten. De minister moet nu ingrijpen! 🐽

Veen red je niet alleen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 26-03-2019 00:00

Wie houdt niet van de groene weides met blauwe sloten in Friesland, Noord- en Zuid-Holland? Het zijn de veenweiden waar koeien grazen en in de lente de grutto broedt. Ik groeide op zo’n gebied; in Waterland. En ik woon er nog steeds. Midden tussen de veenweiden.

Bijna een jaar geleden werd ik Tweede Kamerlid voor GroenLinks. In mijn portefeuille zitten onder andere landbouw en natuur. Naast de debatten over actuele kwesties, wilde ik me ook graag verdiepen in een onderwerp. Ik koos een onderwerp dat mij na aan het hart ligt: de bodemdaling in het veen.

Veen is een pakket aan oude plantenresten dat opgebouwd is in duizenden jaren tijd. Om koeien te laten grazen op het gras op het veen, worden de waterpeilen verlaagd. Dan doen we al honderden jaren. Anders zouden de koeien (en later tractoren) wegzakken in de prut. Door de verlaging van het waterpeil klinkt het veen in. Om droge voeten te houden moet het peil daarna weer worden verlaagd. Het is een vicieuze cirkel die de afgelopen honderden jaren gezorgd voor een bodemdaling van enkele meters.

Bij de inklinking van het veen komt CO2 vrij. En niet zo’n beetje: de jaarlijkse CO2-uitstoot uit onze groene weiden is ongeveer net zoveel als de jaarlijkse CO2-uitstoot uit 2 miljoen auto’s of 2 kolencentrales. In het licht van de klimaatverandering en beperking van CO2-uitstoot is het dus goed ook te kijken naar het veen. Want wanneer je de waterpeilen niet langer verlaagd, vertraagt de CO2-uitstoot. Bovendien worden de weidevogels er ook blij van. De kieviet en de grutto houden van natte pootjes.

Blijft over de boer. Want hij zal door verhoging van het waterpeil over moeten stappen op een andere bedrijfsvoering. Hij kan drainagebuizen in zijn land leggen, maar we kunnen hem ook CO2-opslag-boer maken. Hij zal dan voor zijn diensten betaald moeten worden. Een derde mogelijkheid is dat hij overstapt van de melkveehouderij op natte teelten. Van rietsigaren kun je bijvoorbeeld isolatiemateriaal maken.

In het plan ‘Veen red je niet alleen’, dat ik samen met D66 indien, pleiten wij voor:

 

1. verhoging van het waterpeil

2. langjarig onderzoek naar bodemdaling en de oplossingen

3. een alternatief verdienmodel voor boeren

4. een veencommissaris, die regie voert over de bodemdalingsproblematiek in Nederland.

 

Binnenkort reageert het kabinet op het voorstel en debatteren we in de Tweede Kamer over het veen. Wordt daarom vervolgd!

 

Laura Bromet 

Tweede Kamerlid GroenLinks 

Hoge belo­ningen voor bankiers aan banden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Nederland 26-03-2019 00:00

De exorbitante beloningen voor bankiers moeten verder aan banden worden gelegd. Daarvoor werd vandaag in de Tweede Kamer een wetsvoorstel behandeld, mede ingediend door de Partij voor de Dieren. De wet moet ervoor zorgen dat de grootverdieners in de bancaire sector niet via sluiproutes een hogere beloning voor zichzelf kunnen afdwingen. Ook regelt het voorstel dat de minister van Financiën van tevoren moet instemmen met een salarisverhoging. De minister moet dan bekijken of er maatschappelijk draagvlak is voor een salarisverhoging. Voor de Partij voor de Dieren staat voorop dat er een systeemverandering in de financiële sector moet plaatsvinden. In het huidige systeem kunnen de banken de weelde van hun positie niet aan. Ze beheren het spaargeld van de mensen en zijn bovendien onontbeerlijk voor de financiële infrastructuur. En op het moment dat het misgaat, staat de overheid klaar om de banken te redden. “Binnen de bestaande wetgeving weten de bankiers altijd weer de ruimte om zichzelf te belonen op te rekken. Als politiek moeten we een rode lijn trekken: tot hier en niet verder. Daar kan deze wet aan bijdragen, maar naast deze wet zal de Partij voor de Dieren blijven streven naar een radicale verandering van het huidige financiële systeem”, aldus PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Het wetsvoorstel is een initiatief van GroenLinks en is mede ingediend door een groot deel van de oppositie, waaronder de Partij voor de Dieren. Vandaag konden andere Kamerleden vragen stellen aan de indieners van de wet. Op een later moment zullen de initiatiefnemers deze vragen beantwoorden.