Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

70 documenten

"Wij komen met een Klimaatwet 1.5. ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 07-06-2019 08:20

"Wij komen met een Klimaatwet 1.5. Nederland moet inzetten op maximaal 1,5 graden opwarming in plaats van 2 graden. Dat is geen wet op basis van de polder maar een wet op basis van wat nodig is." Ons Kamerlid Lammert van Raan in gesprek met VNO-NCW 👇🏻

Nieuwe D66-fractie aan de slag voor de toekomst

D66 D66 Nederland 07-06-2019 07:12

Nieuwe D66-fractie aan de slag voor de toekomst

De nieuwe Eerste Kamerfractie van zeven D66´ers worden dinsdag geïnstalleerd. Fractievoorzitter Annelien Bredenoord: ¨Met dit team dragen we bij aan de toekomst van Nederland.¨

¨Wij kijken ernaar uit om ook in de Eerste Kamer het D66-geluid te laten horen. In de Eerste Kamer beoordelen we wetten op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij zijn wij constructief en kritisch. Maar daarnaast zullen we ook de idealen van D66 in onze overwegingen laten doorklinken. We hebben er zin in!¨ , aldus Annelien Bredenoord.

Nieuwe gezichten en ervaren Senatoren

Naast de ervaren senatoren Annelien Bredenoord, Joris Backer, Petra Stienen en Henk Pijlman bestaat de nieuwe fractie ook uit enkele nieuwe gezichten. Alexandra van Huffelen, oud-wethouder in Rotterdam en directeur van het Amsterdamse ov-bedrijf GVB versterkt de fractie. Boris Dittrich, oud-fractievoorzitter in de Tweede kamer en mensenrechtenactivist, zal de komende vier jaar ook senator voor D66 zijn. Ook nieuw is Carla Moonen. Moonen is bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. Bredenoord: “Dit team heeft de juiste mix tussen ervaring en vernieuwing. Daarmee kunnen we voortvarend aan de slag.”

Paul Schnabel (kandidaat nummer 7) heeft aangegeven niet nog een termijn verder te gaan. Annelien ‘‘We zijn Paul ontzettend dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage de afgelopen vier jaar. Met de eerstvolgende op de lijst hebben we een goede opvolger die zijn plek kan overnemen: Carla Moonen’’

De zeven D66´ers worden dinsdag officieel geïnstalleerd als Eerste Kamerleden.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Alle sectoren zaten bij de ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-06-2019 21:14

Alle sectoren zaten bij de klimaattafels. Iedereen, behalve de belastingbetaler. Nu blijkt dat Rutte grote druk heeft uitgeoefend om de cijfers achter te houden. De belastingbetaler mocht dus niet alleen niet aan tafel zitten, maar mocht ook niet geïnformeerd worden over het peperdure klimaatbeleid dat zij zelf straks moeten betalen. De Nederlandse bevolking heeft recht om te weten wat er is besproken. FVD wil daarom dat ALLE gespreksverslagen aan de Kamer worden toegezonden. https://fvd.nl/word-lid

Onlangs werd bekend dat Mark Rutte ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 31-05-2019 14:16

Onlangs werd bekend dat Mark Rutte het 'onafhankelijke' PBL opdracht gaf om de doorrekening van het Klimaatakkoord pas ná Prinsjesdag te publiceren. Om zo de Kamer te misleiden met gekunstelde koopkrachtcijfers, waarin de honderden miljarden van het zinloze klimaatbeleid van dit Kabinet niet in zijn meegenomen. Triest! FVD wil zo spoedig mogelijk een debat met de minister president. Als dit waar blijkt te zijn, moet Rutte aftreden. https://fvd.nl/word-lid

PvdD komt met Klimaatwet 1.5

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks VVD CDA Nederland 22-05-2019 00:00

De huidige Klimaatwet is onvoldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. De Partij voor de Dieren dient daarom een nieuwe klimaatwet in: de Klimaatwet 1.5. "De huidige klimaatwet kent geen enkele juridisch bindende afspraak en dit is onverantwoord. De Haagse opluchting over het verwaterde compromis tussen partijen van GroenLinks tot CDA en van VVD tot SP overheerst zozeer, dat zorgen over de inhoud van de wet het onderspit delven", licht PvdD-Kamerlid Lammert van Raan toe. "We moeten doen wat nodig is, niet doen alsof alleen het politiek haalbare er in de polder toe doet." De huidige klimaatwet kent geen afrekenbare doelen en één van de instrumenten die uit het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn geschrapt, is het emissiebudget. Een maximale hoeveelheid CO2 die Nederland nog mag uitstoten om aan de 1,5-graaddoelstelling te voldoen. Effectief, gedetailleerd en wetenschappelijk gefundeerd, maar het overleefde de onderhandelingen niet. Het voorstel van de PvdD bevat juridisch bindende afspraken over 65 procent CO2-reductie in 2030 met tussentijds afrekenbare doelen. Het emissiebudget komt terug in dit voorstel. Er komt een onafhankelijk klimaatcommissie. Klimaatplannen moeten worden gemaakt zonder invloed vanuit de fossiele- of vleesindustrie. Het aandeel duurzame energie moet in 2030 45 procent bedragen en in 2050 100 procent. Van Raan: "De maatregelen passen binnen de aanbevelingen die wetenschappers keer op keer geven." Het Parijsakkoord roept landen op om elke vijf jaar de klimaatambities maximaal te verhogen. De Klimaatwet legt echter alleen een doel voor 2050 vast, zonder afrekenbare tussendoelen. Van Raan: "Het is dus de facto mogelijk om tot 2050 helemaal niets te doen. We weten wat nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Dat zou het doel van de wet moeten zijn. De voorgestelde reductiedoelen voor 2030 en 2050 voldoen niet aan deze eisen en zijn bovendien op geen enkele wijze afdwingbaar." Geen enkel Europees land is zo ver verwijderd van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als Nederland, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En een deel van wat in Nederland “duurzame energie” wordt genoemd, is het tegenovergestelde: biomassa en mestvergisting. De VN waarschuwt dat het na 2030 niet meer mogelijk is om de opwarming van de aarde nog onder de 2 graden te houden. Zij spreken van de noodzaak van “ongekende en urgente actie”, maar precies deze urgentie ontbreekt in de voorliggende Klimaatwet. "Dat is de zwakte van de polderklimaatwet die nu wordt aangenomen onder luid gejuich van politici met tegengestelde opvattingen: gebrek aan urgentie. De 17 amendementen van de Partij voor de Dieren om de wet te repareren werden door hen allemaal verworpen", zegt Van Raan. "Polderen is een gevaarlijke bezigheid wanneer je in een land onder de zeespiegel woont terwijl de zeespiegel stijgt."

Partij voor de Dieren brengt grenzen aan lucht­vaart stap dich­terbij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-05-2019 00:00

Het luchtvaartdebat is definitief gekanteld. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor het respecteren van strikte grenzen op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid en dus voor een krimp van de luchtvaart. Luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen (VVD) heeft daar helemaal geen zin in, maar de Tweede Kamer steunde vandaag de motie van PvdD-Kamerlid Lammert van Raan die de minister dwingt deze grenzen in te stellen. “De luchtvaartsector zit ver over al haar limieten op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid. Zowel de minister als de luchtvaartsector kunnen nu niet meer wegkijken van deze onhoudbare situatie”, licht Van Raan toe. De aangenomen motie van Tweede Kamerlid Van Raan is de bevestiging van het nieuwe tijdperk waarin de luchtvaartsector is beland. Waar vroeger de korte termijn economische belangen leidend waren, zal het toekomstige luchtvaartbeleid zich moeten afspelen binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving (van mens en dier) en veiligheid. Ook de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur stelde in hun recente luchtvaartadvies dat ook de luchtvaartsector zich aan deze grenzen moet houden. Van Raan: “Dit is een belangrijke stap richting een luchtvaartsector die zich gaat houden aan de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat het aantal vluchten sterk zal moeten krimpen.”

Stelling: de plannen van de gemeente ...

CDA CDA Nederland 03-05-2019 13:13

Stelling: de plannen van de gemeente Amsterdam om in 2030 geen benzine- en dieselauto’s meer in de stad hebben, zijn totaal onrealistisch. Iedereen is voor schonere lucht in de stad, maar Amsterdam is voor veel mensen nu al onbetaalbaar. En dan komt dit er nog eens bovenop.

Ontmaskerd!🎭 GroenLinks en PvdA ...

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 01-05-2019 19:21

Ontmaskerd!🎭 GroenLinks en PvdA gaven voor iedere vraag van de stemwijzer precies hetzelfde antwoord. Liever een uniek geluid? Word nu lid: https://www.sp.nl/ledenactie2019

Haal klimaatactivist Greta Thunberg naar Tweede Kamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Op 6 juni vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats waarin jongeren over het klimaatbeleid mogen spreken. GroenLinks wil daarbij ook de Zweedse Greta Thunberg uitnodigen. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Thunberg is niet alleen een symbolisch voorbeeld van wat je met volharding en activisme voor elkaar kan krijgen, ze heeft ook goede ideeën. En GroenLinks wil dat ze de kans krijgt die in de Tweede Kamer te vertellen’.

De Tweede Kamer wil jongeren aan het woord laten omdat klimaatverandering vooral impact heeft op hun toekomst. Onder andere Youth 4 Climate, de organisatoren van de Nederlandse scholierenprotesten zijn hierbij aanwezig. De wereldwijde studentenprotesten begonnen toen de 16-jarige Zweedse scholier Gretha Thunberg besloot te gaan spijbelen voor het Zweedse parlement om klimaatmaatregelen van de overheid te eisen. GroenLinks wil haar graag uitnodigen voor de hoorzitting omdat klimaatbeleid niet alleen nationaal moet zijn maar ook grensoverschrijdend.

Jongeren komen wereldwijd in opstand tegen klimaatverandering en regeringen die het nalaten om ambitieus klimaatbeleid te maken. In meer dan 2000 steden, van Den Haag tot aan Bangkok zijn jongeren de straat op gegaan om te protesteren.