Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

106 documenten

Verbreding A27 op losse schroeven na nieuwe stik­stofad­viezen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-06-2020 00:00

“Het moet echt een keer afgelopen zijn met creatieve stikstof-rekentrucs om de verbreding van de A27 erdoor te drukken." PvdD-Kamerlid Eva van Esch heeft geen goed woord over voor de sjoemelende manier waarop stikstofneerslag bij snelwegen wordt berekend en roept het kabinet eens te meer op de verbreding van de A27 bij Amelisweerd af te blazen. "Het plan is te duur, gaat ten koste van natuur, klimaat en leefomgeving en is ook nog eens onuitvoerbaar door de stikstofcrisis.” De rekentruc voor stikstofuitstoot waar Van Esch op doelt zorgt ervoor dat asfaltprojecten onterecht gunstig beoordeeld worden. Op het moment van vergunningverlening wordt niet verder gekeken dan vijf kilometer van de weg, waardoor een groot deel van de stikstofneerslag niet meegeteld wordt. De commissie Hordijk, die advies uitbrengt over de stikstofproblematiek, noemt deze willekeurige grens niet verdedigbaar. Van Esch: “De Partij voor de Dieren probeert al langer boven water te krijgen hoe de stikstofneerslag rondom wegen berekend wordt. Nu blijkt dat de berekening zo is opgezet dat het de asfalteringsdrang van dit kabinet geen haarbreed in de weg legt. De minister moet het advies van de commissie Hordijk ter harte nemen en een goede stikstofberekening toepassen, ook bij de geplande verbreding van A27 dwars door Amelisweerd.” De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds het begin van de plannen tegen de verbreding van de A27 bij het Utrechtse natuurgebied Amelisweerd, aangezien daarvoor opnieuw een stuk natuur in Nederland wordt opgeofferd voor asfalt. Met alle gevolgen van dien voor de leefomgeving van omwonenden door een flinke toename van stikstofuitstoot en luchtvervuiling. Daarnaast is Van Esch ook kritisch op de 70 meter diepe bentonieten wand die ervoor aangelegd zou moeten worden. “Er zijn honderdduizenden kubieke meters bentoniet nodig om de huidige plannen uit te voeren, dus ook het aanleggen van de wand heeft een enorme klimaatimpact. En ondanks dat er alternatieven zijn aangedragen die beter zijn voor het klimaat en de leefomgeving, blijft de minister doordenderen met een volledig achterhaald en te duur plan dat nu ook nog eens gewoon niet kan door de stikstofcrisis.” Lees de volledige bijdrage van Eva van Esch aan het Algemeen Overleg MIRT hier .

SP-alternatief voor falend klimaatbeleid

SP SP Nederland 25-06-2020 08:12

Het is hoog tijd voor klimaatrechtvaardigheid. Klimaatbeleid waarbij we zorgen dat de doelen wel gehaald worden én waarmee we er tegelijkertijd voor zorgen dat huishoudens erop vooruit gaan. Zoals het kosteloos of betaalbaar isoleren en verbeteren van huizen, het uitrollen van snelle treinen en verbeteren van het OV in en tussen landen, het collectief opwekken van duurzame energie en het uit de lucht halen van CO2 door het massaal aanplanten van bomen en ander groen. Het mooie is dat al deze maatregelen voor werkgelegenheid zullen zorgen.

Europese Green Deal blijkt vooral een feestje voor multinationals en Eurofielen

Het Europese klimaatbeleid – de Green Deal – werd met veel bombarie aangekondigd. Volgens Ursula von der Leyen zou het niets minder worden dan de Europese variant van de maanlanding. Maar de voorstellen in de Green Deal zijn ontoereikend om de klimaatdoelen te behalen, borduren voort op de oude economie en versterken de positie van het vervuilende bedrijfsleven en trekken de macht naar Europa toe. Economie-professor Daniela Gabor waarschuwde dan ook: ‘De Europese Green Deal zal de armen omzeilen en rechtstreeks naar de rijken gaan.’

Vooral de belangen van bedrijven – zowel groen als fossiel – lijken gediend te zijn bij de Green Deal. Niet alleen zullen er grote sommen geld uitgegeven worden om bedrijven te subsidiëren, ook wordt de bestaande macht van bedrijven in stand gehouden. Terwijl de belangen van bedrijven gediend worden steken de belangen van huishoudens er schraal bij af. Juist klimaatbeleid waarvan huishoudens direct profiteren ontbreekt. Zo is goederenvervoer per trein wel opgenomen in de Green Deal maar ontbreekt het vervoer per trein van personen.

Hoog tijd voor klimaatrechtvaardigheid

De SP presenteert een alternatief voor de Green Deal met zeventien voorstellen. Een alternatief waarin het terugdringen van ongelijkheid voorop staat zodat klimaatdoelen wel worden gehaald. In plaats van de macht van Europa en de grote bedrijven te versterken zetten we de inwoners centraal. Dat kan alleen als de honderden miljarden, die nu gereserveerd worden voor bedrijven, geïnvesteerd worden in de samenleving. Hieronder doen wij aantal alternatieve voorstellen voor klimaatbeleid waar mensen direct van profiteren! Al deze maatregelen zorgen voor werkgelegenheid. In plaats van de democratie af te breken zouden inwoners juist veel meer zeggenschap moeten krijgen. Tegelijkertijd moeten we de macht van bedrijven drastisch beperken. Samen maken we Europa groener, schoner en duurzamer.

Uitstel invoering Omgevingswet voedt twijfels | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 08-04-2020 00:00

De grote twijfels en zorgen die er al waren over de nieuwe Omgevingswet, zijn toegenomen nu de minister de invoering ervan heeft uitgesteld. “Invoering van deze mega-wet op deze korte termijn was vragen om moeilijkheden,” zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

GroenLinks initieerde een schriftelijk overleg over de kwestie naar aanleiding van een kabinetsbrief, waarin staat dat de invoering van de veelomvattende omgevingswet wordt uitgesteld vanwege de corona-crisis.

Uit een reconstructie van NRC bleek dat al langer bekend was dat de invoering onhaalbaar was. De nieuwe wet gaat namelijk gepaard met een enorme ICT-operatie, aangezien de vergunningsverlening in de toekomst vooral digitaal zal zijn.

De Omgevingswet wordt ook wel de grootste verandering van ons wettelijk stelsel sinds Thorbecke genoemd. De wet moet vanaf volgend jaar zo’n beetje alle wetgeving rond de ruimtelijke ordening en leefomgeving vervangen, decentraliseren en digitaliseren. 

Zorgen over zeggenschap voor burgers GroenLinks is fel tegenstander van de wet, omdat deze het beschermingsniveau verminderd en burgers minder mogelijkheden geeft om zich te beroepen op plannen in hun leefomgeving.

“In het woud aan regels en procedures wordt hun zeggenschap verkleind. De wet heeft vooral de belangen van ondernemers voor ogen”, vindt Paul Smeulders.

De invoering van de wet is een reusachtige operatie voor alle decentrale overheden: provincies, gemeenten en andere overheidsinstanties. “De signalen dat dit niet haalbaar was op deze termijn, ontvangen wij al lange tijd. Het kan nauwelijks een verrassing zijn dat ook de ambtenaren daar weet van hadden. Wel had het interne rapport hierover dat er blijkbaar was, aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd moeten worden.”

Huidige stelsel behouden?  GroenLinks noemt het verstandig dat de minister nu heeft besloten de invoering uit te stellen. Daarbij vindt de partij het belangrijk dat de vertraging geen invloed heeft op de invoering van noodzakelijke maatschappelijke transities, zoals de energietransitie.

GroenLinks vraagt zich of wat er mis mee is als het huidige stelsel gewoon blijft werken. Ook wil GroenLinks weten of het uitstel betekent dat ook de beschikbare budgetten worden overschreden. Moeten decentrale overheden extra kosten maken vanwege dit uitstel en waar kunnen ze die kosten verhalen? En wat kan de minister doen om signalen van overheden over problemen beter te horen en hen beter te ondersteunen?

Naar verwachting zal de minister binnen drie weken reageren.  

Uitstel klimaattop: EU heeft huiswerk in te halen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-04-2020 00:00

De VN-klimaattop (COP26) die in november van dit jaar in Glasgow zou plaatsvinden wordt uitgesteld. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: “De EU loopt achter met het huiswerk voor de klimaattop, het aangekondigde uitstel betekent niet dat we de voorbereiding links kunnen laten liggen. Een effectieve en solidaire aanpak van Covid-19 is uiteraard topprioriteit. De Europese klimaatwet en het aanslingeren van groene investeringen zijn dat echter ook. Economisch herstel en de aanpak van klimaatverandering moeten straks volledig samenvallen.”

Cruciale klimaattop

De COP26 vindt plaats aan het eind van een vijfjarig cyclus waarin landen hogere CO2-reductiedoelen moeten indienen. Eickhout: “Komt de wereld tijdens deze klimaattop niet met een fikse ophogingen in toezeggingen, dan verliezen we vijf jaar aan klimaatactie. De EU moet het voortouw nemen en ruim voor de klimaattop de boel op orde hebben. Dat is de enige manier om eerst China, en vervolgens de rest van de wereld tijdig mee te krijgen. De Europese Commissie heeft echter nog niet eens het voorstel voor ophoging van het Europese 2030-doel klaar. Terwijl er daarna nog vele maanden overheen kunnen gaan voordat de EU-landen het eens zijn.”

Klimaatwet en duurzaam investeren

Eickhout benadrukt dat klimaatactie en het economische herstel van het coronavirus één en hetzelfde moeten worden: “Dat doe je door de Europese economie te herstellen via een volledig duurzaam investeringspakket. Energiebesparing, duurzame energie, netwerkinvesteringen, schone productieprocessen, recycling, noem maar op. Strikt overkoepelend klimaatbeleid zorgt ervoor dat alle EU-landen die richting ingaan. Hiervoor is de klimaatwet noodzakelijk, mét ambitieus 2030-doel. De Europese Commissie moet het voorstel voor een opgehoogd 2030-doel dus eerder vandaag dan morgen op de onderhandelingstafel leggen.”

“De EU moet doorpakken op de groene agenda. Zo garanderen we duurzaam economisch herstel en zijn we voorbereid om de cruciale klimaattop in Glasgow een succes te maken, ook als deze in 2021 plaatsvindt”, besluit Eickhout.

Partij voor de Dieren wil forse verhoging vlieg­be­lasting

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren pleit voor een fors hogere vliegbelasting. Het huidige regeringsvoorstel van een vliegbelasting van 7 euro per ticket is veel te laag om een serieus effect te hebben. Kamerlid Lammert van Raan wil de belasting verhogen naar minimaal 90 euro. Dit brengt de Nederlandse belasting ook meer in lijn met de Britse vliegtaks. Van Raan: “Het is onbegrijpelijk dat in tijden van de klimaatcrisis de Nederlandse regering opnieuw de luchtvaart ontziet. 7 euro per ticket is een lachertje. We moeten duidelijke keuzes maken: voor vliegtickets in de economy class komt er 90 euro bij; voor businessclass tickets 200 euro.” Daarnaast doet de Partij voor de Dieren voorstellen om vracht zwaarder te belasten en wordt er een belasting van 600 euro ingevoerd op mensen die een privéjet nemen. Maar daar zal het wat Van Raan betreft niet bij blijven. “Hogere vliegbelastingen zijn slechts een onderdeel van het totaalpakket. Om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid te houden, zijn er naast deze prijsprikkels nog veel meer maatregelen nodig.” In aanvulling op de vliegbelasting vindt Van Raan dat ook kerosine moet worden belast, dat de havengelden van Schiphol omhoog moeten, dat er een absoluut maximum moet komen aan de CO2 die de luchtvaart mag uitstoten en dat het aantal start- en landingsrechten fors moet worden ingeperkt. De opbrengsten van de vliegbelasting moeten volgens Van Raan ten goede komen aan de ontwikkeling van het spoor. “Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Korte vluchten worden in ons voorstel relatief zwaar belast, zodat mensen eerder naar alternatieven zoals de trein zullen omzien. Vervolgens moeten de opbrengsten van de vliegbelasting gebruikt worden om die trein ook echt aantrekkelijker te maken.”

Europese klimaatwet mag Parijsakkoord niet ondermijnen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-03-2020 00:00

De klimaatwet die de Europese Commissie vandaag presenteert, voldoet volgens GroenLinks niet aan de beloften van de Europese Green Deal. “Dit wetsvoorstel neemt wetenschappelijke noodseinen én de werking van het Parijsakkoord niet serieus. De EU moet nu een leidende rol spelen, om tijdens de klimaattop in Glasgow effectief te zijn. De kansen die de klimaatwet daarop biedt worden niet gegrepen”, oordeelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. 

We vragen de Europese ministers voor klimaat om in de klimaatwet op te nemen dat de Europese Unie 65 procent minder CO2 uitstoot in 2030. Teken de petitie.

Cruciale klimaattop in Glasgow

De klimaattop die eind 2020 in Glasgow plaatsvindt (COP26) is het einde van een vijfjarige cyclus waarin landen hogere CO2-reductiedoelstellingen onder het Parijsakkoord moeten inleveren. Eickhout: “COP26 is de lakmoesproef voor de werking van het Parijsakkoord. Komt de wereld dit jaar niet met een fikse ophogingen in toezeggingen, dan riskeren we vijf jaar aan klimaatactie te verliezen. Een economische reus als de EU moet het voortouw nemen. Dat is de enige manier om eerst China, en vervolgens de rest van de wereld tijdig mee te krijgen.”

2030-doelstelling nog steeds niet op tafel

“De wetenschap is glashelder. De komende tien jaar moeten we de uitstoot wereldwijd sterk terugdringen om zicht te houden op de doelstellingen van het Parijsakkoord”, stelt Eickhout. “Natuurlijk steunen we dat de wet vastlegt dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Maar eigenlijk hoort de discussie volledig te draaien om 2030, 2030 en nog eens 2030. We hebben CO2-doelen nodig die nu extra klimaatactie afdwingen, niet in de verre toekomst.”

Een definitief ophogingsvoorstel voor het Europese 2030 CO2-reductiedoel blijft de Commissie echter ontwijken. Eickhout: “Ook nu weer in de klimaatwet. Dat gebeurt met het excuus dat meer studie nodig is. Onzin. We weten wat er moet gebeuren, de modellen zijn er. Het is hoog tijd dat de Commissie het voorstel voor een nieuw 2030-doel op tafel legt. Er moet een internationaal momentum gecreëerd worden richting de cruciale klimaattop in Glasgow in november. Elke week telt.”

Eickhout: “Vergeet niet dat nadat de Commissie eindelijk een voorstel voor een nieuw 2030-doel op tafel legt, de EU-landen nog ermee moeten instemmen. In het verleden duurde dat zeker een jaar. Door te treuzelen verspilt de Commissie ongelooflijk kostbare tijd in aanloop naar de belangrijke klimaattop.” 

Werking Parijsakkoord ondermijnd

Daarnaast wil de Commissie in de klimaatwet vastleggen dat een nieuw 2030-doel vervolgens de komende tien jaar niet verder opgehoogd wordt. Eickhout: “De Europese Commissie geeft hiermee het signaal af dat de EU niet meedoet aan de volgende ophogingsronde onder het Parijsakkoord in 2025. Hierdoor is er dan dus opnieuw de dreiging dat de wereld vijf jaar verliest. Dit onderdeel van de klimaatwet ondermijnt regelrecht de werking van het Parijsakkoord. Heel onverstandig.”

Studie: handelsdeal Mercosur in strijd met Europese klimaatdoelen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-01-2020 00:00

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika (EU-Mercosur) gaat lijnrecht in tegen de Europese ambities in de Green Deal. Het handelsverdrag schiet tekort om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te beschermen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het handelsakkoord in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement.

In 2019 bereikten de onderhandelaars van de EU en Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay, en Uruguay) overeenstemming over een handelsdeal. De voorlopige politieke overeenkomst wordt nu juridisch verder uitgewerkt voordat het Europees Parlement en de nationale regeringen er een definitief besluit over nemen.

Al in 1999 werden de onderhandelingen over het handelsakkoord gestart. Het mandaat voor de onderhandelingen hield daarom volstrekt geen rekening met de grote maatschappelijke kritiek van de afgelopen jaren op vrijhandelsakkoorden van de EU. Deze handelsakkoorden worden steeds breder bekritiseerd over hun negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, dierenwelzijn en sociale rechtvaardigheid. Een onderzoek van de Europese Commissie naar de duurzaamheidseffecten werd pas gepubliceerd nadat het akkoord al was gesloten, waardoor de conclusies niet meegenomen zijn in de onderhandelingen.

Negatieve duurzaamheidseffecten

De studie laat zien dat de huidige handelsstromen tussen de EU en Mercosur grote negatieve duurzaamheidseffecten hebben, die door het handelsverdrag versterkt zouden worden. De EU importeert onder andere veel soja, (rund)vlees en suiker uit Zuid-Amerika, terwijl de Mercosur-landen onder andere (onderdelen van) vliegtuigen en auto’s importeren. De auteurs van de studie verwachten een toename in de productie van landbouwgoederen die ontbossing verergert. Het grootste deel van de CO2-uitstoot van Brazilië en Paraguay komt door veranderingen in het landgebruik.

Het onderzoek wijst ook op het veelvuldig gebruik van gevaarlijke pesticiden waaronder glyfosaat in Mercosur-landen, die de biodiversiteit en gezondheid schaden. In Brazilië worden steeds meer pesticiden toegestaan op de markt. Daarnaast beschrijft de studie schadelijke praktijken bij de productie van vlees in Mercosur-landen, illegale ontbossing en een gebrekkige controle op de export naar de EU. Door meer handel in deze producten en het transport daarvan, zou klimaatverandering verder verergeren.

Handelsbelemmeringen

Het EU-Mercosur handelsakkoord bevat een hoofdstuk over duurzaamheid, bedoeld om onder andere de implementatie van het Parijsakkoord, duurzaam bosbeheer en werknemersrechten, te bevorderen. De bepalingen in dit hoofdstuk hebben alleen geen tanden en staan in geen verhouding tot de veel grotere verwachte negatieve gevolgen van de handelsbepalingen uit het akkoord. In tegenstelling tot de afspraken over tarieven, quota en andere handelsbelemmeringen die juridisch afdwingbaar zijn, zijn er geen effectieve instrumenten om de duurzaamheidsbepalingen uit het verdrag af te dwingen.

GroenLinks wil geen EU-Mercosur handelsakkoord dat de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing ondermijnt. De EU moet wat GroenLinks betreft handelsafspraken maken die echt bijdragen aan duurzame handel. Verschillende landen waaronder Ierland, Frankrijk en - dankzij Groene regeringsdeelname - Oostenrijk hebben hun bezwaren tegen dit handelsakkoord al duidelijk gemaakt.

 

Laat je stem horen tegen EU-Mercosur en roep de Nederlandse regering en de EU op niet akkoord te gaan met dit handelsverdrag. Teken onze petitie!

Lees de volledige studie: Analysis of the agreement between the European Union and the Mercosur

Reactie op rapport commissie-Remkes

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-01-2020 09:41

Door Eppo Bruins, Webredactie op 15 januari 2020 om 10:39

Reactie op rapport commissie-Remkes

Het rapport van de commissie-Remkes stelt heel duidelijk dat het stikstofprobleem niet op één sector - bijvoorbeeld op de boeren - kan worden afgewenteld. Dat is terecht. Het kabinet heeft al eerder gezegd dat iedere sector zijn steentje moet bijdragen.

Het stikstofprobleem is ons gezamenlijke probleem, omdat het gaat om behoud van onze natuur en rentmeesterschap over de schepping.

En dus moet bij het terugdringen van de hoeveelheid stikstof die we in ons land uitstoten, ook de luchtvaart bijdragen. Nu uit het onderzoek van de commissie-Remkes blijkt dat de stikstofdepositie tot 10 keer groter is dan waar tot nu toe mee gerekend is, geldt dat des te meer. Bovendien moeten ook de activiteiten op de grond en het aantrekkend verkeer meegenomen worden in de stikstofberekeningen.

De commissie-Remkes spoort ons opnieuw aan om duidelijke keuzes te maken - nog steeds geldt dat ‘niet alles kan’ binnen de grenzen van ons kleine land.

Meer stikstof uitstoten kan niet zonder tegelijk ook activiteiten in te krimpen die méér stikstofruimte opleveren. Niet alleen juridisch, ‘op papier’, maar daadwerkelijk, in de lucht en op de grond waar die stikstof neerdaalt.

Zo gaan we op zoek naar een nieuwe balans voor ons land. Omdat we alleen op die manier de Nederlandse natuur, waar we allemaal van genieten, in stand kunnen houden.

De politiek is nu aan zet. Het kabinet moet aan de slag met de uitkomsten van dit rapport. De ChristenUnie wil op korte termijn het gesprek daarover aangaan in de coalitie en breder in de Tweede Kamer.

De stikstofproblemen waar we vandaag mee te maken hebben vragen om meer dan het eigen gelijk. Die vragen om heldere keuzes, waar ons land, onze lucht en onze natuur echt bij gebaat zijn.

Hoge Raad houdt Urgenda-uitspraak in stand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-12-2019 00:00

Vanochtend om elf uur deed de Hoge Raad een historische uitspraak voor het klimaat door de Urgenda-uitspraak in stand te houden. Met de uitspraak is het vonnis definitief en is de staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De Partij voor de Dieren zal de druk op het klimaatbeleid van het kabinet maximaal blijven opvoeren . “De Staat schendt zijn zorgplicht, houdt zich niet aan de wet en komt daar niet mee weg," zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. "De tijd van fossiele politiek is voorbij." De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat het kabinet in zeer korte tijd grote stappen moet nemen om de CO2-uitstoot te reduceren. Om het doel te halen zullen kolencentrales dicht moeten, de bio-industrie aangepakt moeten worden, woningen versneld verduurzaamd, en de luchtvaart zal moeten krimpen. Recent stelde het PBL de prognose voor de uitstoot bij huidig beleid bovendien nog verder naar beneden bij naar een reductie van 20-21% in 2020, waar eerder 23% werd verwacht en 25% het absolute minimum is. Het kabinet zal dus extra hard aan de slag moeten. Voor verschillende aangenomen maar nog niet uitgevoerde moties van de Partij voor de Dieren (zie hieronder) is de Urgenda-uitspraak direct relevant. Met deze moties moet het kabinet veel meer maatregelen nemen dan het nu doet. Bovendien zal ze haar eigen criteria moeten loslaten die ze nu nog aanvoert om maatregelen niet te nemen. "Jongeren wereldwijd worden in de steek gelaten door politici en CEOs die weigeren actie te ondernemen, of nog erger: die doen alsof ze actie ondernemen," zegt Tweede Kamerlid Lammert van Raan. "Geen wonder dat steeds meer mensen de straat op gaan, dat de burgerlijke ongehoorzaamheid groeit. Het klimaat onderhandelt niet. Partij voor de Dieren zal blijven aanjagen en de druk maximaal blijven opvoeren." Motie Thieme : verzoekt de regering, een uiterste inspanning te leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen (19 september 2019, Algemene Politieke Beschouwingen); Motie Van Raan (Nog niet uitgevoerd): verzoekt de regering, het risico te minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist zou worden (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting); Motie Van Raan/Thieme: verzoekt de regering, alle door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (juli 2019, debat over het pakket aan klimaatmaatregelen Klimaatakkoord & Urgenda); Motie Van Raan : verzoekt de regering, ook de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van dit 40-puntenplan serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting).

Klimaattop sluit af met magere deal: "Dit kan niet zonder gevolgen blijven" | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-12-2019 00:00

Zondag is na twee weken onderhandelen de VN-klimaattop (COP25) in Madrid beëindigd. Europarlementariër Bas Eickhout leidde de delegatie van het Europees Parlement: "Het grote gat tussen het wereldwijde klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord is niet kleiner geworden. Dit moet gevolgen hebben voor de handelsgesprekken die de EU met de grootste dwarsliggers voert." 

Eickhout: "Er is geen vooruitgang geboekt om landen meer in lijn te krijgen met de doelstelling van anderhalve graad opwarming uit het Parijsakkoord. De wereld koerst nog steeds af op meer dan drie graden opwarming. Het gat tussen wat de wetenschap ons vertelt te doen en wat politici tot nu toe leveren op klimaattoppen is enorm."

CO2-rechten

Op deze klimaattop domineerde de discussie over regels voor handel in CO2-rechten. Eickhout: "Ik ben geen groot voorstander van dit onderdeel uit het Parijsakkoord. Hele strikte regels zijn namelijk absolute noodzaak. Ook moeten slechte oude rechten geschrapt worden. En dat is niet gelukt. Het is goed dat de EU niet met een slechte deal heeft ingestemd. Brazilië en Australië zijn hierin de grote dwarsliggers. Dit moet gevolgen hebben voor de onderhandelingen die de EU met deze landen voert over nieuwe handelsverdragen. Ik wil hierop een stevige lijn van Nederland zien."

"Dat betekent dat dit onderwerp ook volgend jaar op de agenda staat. Dat is zeer ongelukkig. Hopelijk wordt dit onderwerp afgerond in juni 2020, voor de top in Glasgow eind 2020. Die top zou volledig in het teken moeten staan van het verhogen van nationale doelstellingen. In het Parijsakkoord staat dat landen elke vijf jaar aangescherpte nationale klimaatplannen in moeten leveren, volgend jaar is het zover. Daarom wordt die klimaattop cruciaal. Alle ogen zijn nu gericht op China en de EU. In aanloop naar Glasgow zullen zij de toon moeten zetten. September volgend jaar vindt voorafgaand aan de klimaattop in Glasgow ook een grote EU-Chinatop plaats. Dan moet de EU klaar zijn om spijkers met koppen te slaan", aldus Eickhout.