Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

84 documenten

We moeten ons landgebruik en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 08-08-2019 15:20

We moeten ons landgebruik en voedselsysteem drastisch hervormen willen we klimaatverandering tot een veilig niveau beperken, stelt een baanbrekend VN-rapport dat vanochtend werd gepubliceerd. De Partij voor de Dieren roept het kabinet op de conclusies van het rapport te volgen en vol in te zetten op een plantaardige transitie. De productie van vlees en zuivel zijn namelijk al lange tijd wereldwijd twee van de grootste veroorzakers van ontbossing. Dus de vraag is: gaan we nog meer land van de natuur afpakken om nog meer vlees en zuivel te produceren, of gaan we veel meer plantaardig eten zodat we juist grond kunnen teruggeven aan de natuur? Die vraag is letterlijk van levensbelang, stelt het rapport. 🌎 lees onze reactie op www.partijvoordedieren.nl 🍀

Het klimaat redden zonder dat gewone ...

SP SP Nederland 30-07-2019 11:14

Het klimaat redden zonder dat gewone mensen daarvoor moeten betalen? Het kan! Wij kiezen voor een groene revolutie die de ongelijkheid niet vergroot, maar juist verkleint. Lees nu onze vijf uitgangspunten voor een socialistisch klimaatplan.👇

Roep om krimp lucht­vaart steeds sterker

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-07-2019 00:00

Het pleidooi van de Partij voor de Dieren voor krimp van de luchtvaart wint terrein. De inzet van steeds meer milieuorganisaties en bewonersgroepen verschuift van ‘stop groei’ naar ‘krimp luchtvaart’. "De argumenten voor krimp luchtvaart stapelen zich op. De overlast en de uitstoot overschrijden nu al alle grenzen", zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Van Raan verwijst daarbij onder meer naar het rapport van onderzoekers van de CU Delft, in opdracht van Natuur en Milieu, waaruit blijkt dat de angst voor de economische gevolgen van krimp ongegrond zijn. "De hinder en het klimaatprobleem zijn te groot en te serieus, om met oneigenlijke economische argumenten groei toe te staan", concludeert Natuur & Milieu. Bovendien kwam deze week naar buiten dat de uitstoot van alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met passagiersvluchten de afgelopen vijf jaar flink is gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Lammert van Raan heeft hier Kamervragen over gesteld. "Ondanks de papieren werkelijkheid dat de luchtvaart niet is opgenomen in het Parijsakkoord en het Nederlandse klimaatbeleid staat de flinke stijging van de uitstoot haaks op de klimaatdoelen van dit kabinet: de CO2-uitstoot beperken", zegt Lammert van Raan. Hij wil onder meer van de ministers weten wat het CO2-budget voor de luchtvaart in 2030 zou moeten zijn, als het doel is dat de totale CO2-uitstoot vóór 2030 met 55% verminderd moet zijn. Van Raan vraagt de ministers ook om de internationale lucht- en zeevaart alsnog direct te betrekken in het nationale klimaatbeleid om zo in ieder geval op nationaal niveau te doen wat mogelijk is. Van Raan zal minister Van Nieuwenhuizen houden aan haar ‘nieuwe aanpak’. "De minister heeft onlangs voor het eerst de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier scherp benoemd. Grenzen waarbinnen de luchtvaartsector haar verdienmodel moet uitoefenen. Zei zag dat als een belangrijk kantelpunt. Wij ook, omdat ze daarmee voor het eerst onze analyse deelt. Als de minister zich aan deze mooie woorden houdt - en daar zal ik mij sterk voor maken - dan kan zij niet langer volhouden dat groei een optie is. Bij het respecteren van deze randvoorwaarden hoort een stevige krimp van het aantal vluchten." Lees hier het opiniestuk dat Lammert van Raan over de uitspraken van de minister schreef.

Eerste actie van het nieuwe ...

SP SP Nederland 09-07-2019 10:51

Eerste actie van het nieuwe SP-MilieuAlarmteam: gifboten spotten die hun gevaarlijke restgassen in de lucht lozen. Voor rederijen is het goedkoper, maar het is gevaarlijk voor milieu én gezondheid. Weet jij van bedrijven die lak hebben aan het milieu? Meld het ons!➡ https://sp.nl/milieualarm

De politici van het kartel lopen al ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-07-2019 16:42

De politici van het kartel lopen al maanden te zeuren dat FVD de berekening, dat de Klimaatwet snel meer dan 1.000 miljard zal kosten, moet laten doorrekenen door het PBL. Maar nu stemmen ze TEGEN onze motie om het PBL dan ook echt opdracht te geven dit te doen. Trucjes! Breek het partijkartel. Steun FVD! https://fvd.nl/word-lid

DENK zal het klimaatakkoord toetsen ...

DENK DENK Nederland 04-07-2019 10:11

DENK zal het klimaatakkoord toetsen langs de volgende criteria: 👉 Het klimaatbeleid moet rechtvaardig worden bekostigd en de rekening mag niet op een onrechtvaardige manier bij de mensen in het land worden gelegd. De vervuiler betaalt. 👉 Het klimaatbeleid mag geen dode letter zijn, maar moet echt bijdragen aan een schoner milieu, een duurzame economie en aan een wereld die we beter achterlaten. Bekijk ook de volledige bijdrage van Tunahan Kuzu (link in comments).

De opening van vliegveld Lelystad ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-07-2019 06:44

De opening van vliegveld Lelystad wordt uitgesteld! Goed nieuws, maar wij gaan door. Dit vliegveld moet van de baan. Dat is beter voor de omwonenden, onze natuur en het klimaat. Wil jij ook #meertreinenmindervliegen? Teken de petitie 👉 groen.li/treinen

Op vrijdagavond 5 juli willen ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-07-2019 15:35

Op vrijdagavond 5 juli willen Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber, Michel Klein en weerman en klimatoloog Reinier van den Berg met de achterban van de ChristenUnie in gesprek over het klimaatakkoord. Gert-Jan Segers vertelt hoe het klimaatakkoord tot stand is gekomen en wat daarin voor de ChristenUnie belangrijk is. Reinier van den Berg gaat in op feiten en fabels rondom klimaatverandering. Tijdens de informatieavond is er veel ruimte voor interactie en vragen, uiteraard ook voor kritische vragen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op https://www.christenunie.nl/informatieavond-klimaatakkoord