Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

61 documenten

Haal klimaatactivist Greta Thunberg naar Tweede Kamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Op 6 juni vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats waarin jongeren over het klimaatbeleid mogen spreken. GroenLinks wil daarbij ook de Zweedse Greta Thunberg uitnodigen. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Thunberg is niet alleen een symbolisch voorbeeld van wat je met volharding en activisme voor elkaar kan krijgen, ze heeft ook goede ideeën. En GroenLinks wil dat ze de kans krijgt die in de Tweede Kamer te vertellen’.

De Tweede Kamer wil jongeren aan het woord laten omdat klimaatverandering vooral impact heeft op hun toekomst. Onder andere Youth 4 Climate, de organisatoren van de Nederlandse scholierenprotesten zijn hierbij aanwezig. De wereldwijde studentenprotesten begonnen toen de 16-jarige Zweedse scholier Gretha Thunberg besloot te gaan spijbelen voor het Zweedse parlement om klimaatmaatregelen van de overheid te eisen. GroenLinks wil haar graag uitnodigen voor de hoorzitting omdat klimaatbeleid niet alleen nationaal moet zijn maar ook grensoverschrijdend.

Jongeren komen wereldwijd in opstand tegen klimaatverandering en regeringen die het nalaten om ambitieus klimaatbeleid te maken. In meer dan 2000 steden, van Den Haag tot aan Bangkok zijn jongeren de straat op gegaan om te protesteren.

Bij het bezoek van Greta Thunberg ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 06:53

Bij het bezoek van Greta Thunberg sprak Bas Eickhout zijn collega-Europarlementariërs aan: Houd het niet alleen bij dit applaus, maar kom in actie voor beter klimaatbeleid.

Van Raan: 'Rammelend onderzoek naar botsingen met vogels moet over'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD Nederland 29-03-2019 00:00

Het risico op botsingen met vogels rond Lelystad Airport is niet goed onderzocht en wordt daardoor onderschat. Dat was de conclusie van een hoorzitting die deze week op initiatief van de Partij voor de Dieren werd gehouden in de Tweede Kamer. Woensdag 3 april debatteert de Tweede Kamer over vliegveiligheid. De Partij voor de Dieren vindt dat de minister de uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport uit voorzorg moet terug draaien. "Het is zorgwekkend dat de minister het risico op botsingen met vogels onder het tapijt lijkt te schuiven", zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. "Alle signalen staan nu op rood voor Lelystad Airport. Dit is het moment om op de rem te trappen." Onderzoek rammelt In haar haast om de opening van Lelystad Airport zo snel mogelijk door te drukken, nam minister Van Nieuwenhuizen (VVD) tot nu toe niet de tijd voor gedegen onderzoek naar het risico op botsingen met vogels. De minister leunt op rapporten van Bureau Waardenburg, maar dat werk ligt al langer onder vuur. De Partij voor de Dieren organiseerde daarom een hoorzitting over vliegveiligheid en botsingen met vogels. Tijdens deze hoorzitting werd door de aanwezige experts wederom stevige kritiek geuit op de rapporten van Bureau Waardenburg. Zo is er geen gebruik gemaakt van toereikende radarsystemen en bleek het veldonderzoek slechts zeer beperkt te zijn uitgevoerd. Des te zorgwekkender was de bijdrage van Bureau Waardenburg zelf, die bij monde van consultant Rob Lensink niet in staat bleek de twijfel weg te nemen. Met spoed is de minister daarom verzocht om nog voor het aankomende debat met een reactie te komen. Van Raan: "Lelystad Airport is om meerdere redenen een slecht idee. Een van die redenen is de locatie, pal naast vogelrijke natuur. De minister doet er verstandig aan om haar Lelystad Airport-ramkoers los te laten en de tijd te nemen voor fatsoenlijk onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels." Krimp luchtvaart De Partij voor de Dieren pleit voor een stevige krimp van de luchtvaart. Dit is nodig om de doelstellingen op het gebied van klimaat, vliegveiligheid en de leefomgeving van mens en dier te bereiken. De opening van Lelystad Airport is daarom wat de Partij voor de Dieren betreft volstrekt overbodig. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Chris StofferVandaag ben ik ...

SGP SGP Nederland 27-03-2019 16:33

Stem ze weg #StemPVVRekenmeesters: ...

PVV PVV Nederland 20-03-2019 06:24

Stem ze weg #StemPVV

Het 'groenste kabinet ooit' tilt het ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-03-2019 14:54

Het 'groenste kabinet ooit' tilt het debat over de doorberekeningen van het klimaatakkoord óver de verkiezingen heen. Onacceptabel! Tijd voor politieke klimaatverandering. Sluit je aan bij het groeiend verzet 🌍👊🏻

Oppositie voeren heeft succes | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-03-2019 00:00

Een reactie op de doorberekening van het Klimaatakkoord en het nieuws over de CO2-belasting dat daarop volgde.

'Er komt een CO2-belasting voor vervuilende bedrijven en de rekening mag niet bij de huishoudens terecht komen.' Nadat de doorrekening van de plannen van het kabinet gisteren bekend waren gemaakt, kwam premier Rutte op een persconferentie met deze verrassende aankondiging.

Een paar uur eerder kwam het PBL, dat de kabinetsplannen doorrekent, met belangrijk nieuws: het kabinet gaat de klimaatdoelstellingen met de huidige plannen niet halen en de rekening zou vooral bij de burger terecht komen. Uit de persconferentie van de premier bleek dat het kabinet gedraaid is: er komt een CO2-belasting voor vervuilende bedrijven en de rekening mag niet bij de huishoudens terecht komen.

Al jaren pleit GroenLinks voor exact deze plannen. Daarom is deze draai opvallend: in 2017 waren dit nog 'hele rare plannen van GroenLinks', en toen het wetsvoorstel voor CO2-belasting dit jaar werd gelanceerd werd Jesse Klaver nog 'levensgevaarlijk' genoemd door Hans de Boer (VNO-NCW). Nu blijken de plannen inderdaad realistisch. En dat is heel goed nieuws voor het klimaat.

De aankomende verkiezingen gaan over het klimaat. En hoewel het kabinet een goede eerste stap heeft gezet, is het belangrijk dat GroenLinks aan tafel zit. Dat is de beste garantie dat deze plannen werkelijkheid worden en de beste garantie op een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid.

Bekijk de persconferentie van GroenLinks hier

Reactie Jetten op doorrekening klimaatakkoord

D66 D66 Nederland 13-03-2019 20:55

Reactie Jetten op doorrekening klimaatakkoord

Vandaag presenteerden de planbureaus PBL en CPB de doorrekening van het klimaatakkoord. Lees hieronder de reactie van fractievoorzitter Rob Jetten.

Vandaag is een belangrijke dag voor onze toekomst. De knappe koppen van onze onafhankelijke planbureaus hebben de concrete plannen doorgerekend uit het concept-klimaatakkoord. En wat blijkt: Parijs is in zicht. Dit is waarom D66 regeert. Wij lopen nooit weg, wij lopen door. Al helemaal als de toekomst van onze leefomgeving op het spel staat.

Uit de cijfers blijkt dat de totale kosten van het akkoord meevallen, maar de lasten wel eerlijker verdeeld kunnen worden tussen huishoudens en bedrijven. De plannen van de industrietafel bleken ook onvoldoende hard om hun CO2-uitstoot te halveren. Daarom zitten we niet stil. Daarom zijn we met de coalitie direct in actie gekomen. En hebben we direct belangrijke verbeteringen aangekondigd. Samenwerken loont.

Minder energiebelasting mensen; betaald door industrie

Bedrijven gaan meer betalen voor hun energie zodat we de energiebelasting van mensen kunnen verlagen. Een eerlijke verdeling van de rekening is immers van groot belang.

Wij waren niet tevreden met de bijdrage van de industrie. Daarom heeft de coalitie besloten dat de industrie meer gaat betalen. Het boetesysteem voor de grote vervuilers bleek onvoldoende. Nu komt er alsnog een eerlijke CO2-heffing zodat ook de industrie de uitstoot voldoende terugdringt. De CO2-heffing gaan we zo vormgeven dat we voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken.

D66 wil een échte transitie. Daarom besluiten we tot minder CO2-opslag onder de grond. De beschikbare subsidie wordt gemaximeerd en het aantal jaren waarin CO2-opslag is toegestaan beperkt. We gaan CO2 niet groenwassen, want we maken een nieuwe economie.  De landbouw kan tegen beperkte extra investeringen meer doen voor onze klimaatdoelen. We gaan daarom samen met de sector de omslag naar kringlooplandbouw versnellen.

De coalitie heeft nu grote, richtinggevende keuzes gemaakt. In april komt het kabinet met het hele pakket. Vanuit de Tweede Kamer blijven wij waakzaam. D66 kiest voor een schoon klimaat. D66 kiest voor de toekomst. Niet later. Nu.

Rob Jetten

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord goede eerste stap, nu doorpakken

Miljoenen voor klimaat in elke provincie: 48 voorbeelden van concrete plannen

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

Streef naar een duurzame harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestaties en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Steun ons en help Nederland vooruit

Cookie voorkeuren Uw privacy Wijzigen lidmaatschap Responsible Disclosure Nieuws Agenda Contact

Mooi nieuws! 🌍 We zijn hard op weg ...

D66 D66 Nederland 13-03-2019 16:12

Mooi nieuws! 🌍 We zijn hard op weg naar Parijs. En daarbovenop: 💪 Gaat de energierekening voor mensen naar beneden, voor bedrijven omhoog 💪 Komt er een CO2-heffing voor de industrie 💪 Gaat de landbouw nog meer doen Dit is waarom wij in dit kabinet zitten. We gaan Parijs halen! 💚