Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

13 documenten

GroenLinks en ChristenUnie dienen initiatiefwet in tegen hatecrimes

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks Nederland 29-06-2020 10:14

Door Webredactie op 29 juni 2020 om 12:11

GroenLinks en ChristenUnie dienen initiatiefwet in tegen hatecrimes

Gert-Jan Segers dient samen met GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg vandaag een wetsvoorstel in om de strafmaat voor hatecrimes te verhogen. Met de nieuwe wet wordt de maximale straf voor misdrijven met een discriminatoir motief verhoogd.

Gert-Jan Segers: “De bescherming van minderheden is de lakmoesproef voor iedere samenleving. En dus moeten we opstaan tegen geweld gericht op joden, op homo’s, op mensen die vanwege hun huidskleur te maken krijgen met racisme. We willen dat hatecrimes zwaarder gestraft kunnen worden en geven daarmee het signaal dat we het zwaar opnemen als je iemand bedreigt of aanvalt omdát iemand homo, jood of zwart is. Door dit soort discriminatoir geweld doe je namelijk niet alleen een persoon iets aan, maar bedreig je indirect een hele groep mensen die over hun schouder moeten kijken of zij misschien de volgende zijn.”

Voorbeelden

Hatecrimes komen veelvuldig voor. Zoals de mishandeling van een man uit Almelo vanwege zijn huidskleur. Of van de mannen die in Arnhem hand in hand liepen. Zoals de veelvuldige vernielingen bij het Amsterdams joodse restaurant HaCarmel. En de bekladding van gebedshuizen met haatdragende slogans.

Deze strafbare feiten hebben een extra grote impact op slachtoffers omdat ze voortkomen uit haat om wie ze zijn. Daarmee raakt het ook de rest van de samenleving. Want ook andere mensen die zich met hen identificeren kunnen zich hierdoor met rede bedreigd voelen. Dat zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat die iedereen in staat hoort te stellen om zonder geweld en angst het eigen leven vorm te geven.

Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid namens GroenLinks): “Ons strafrecht dient slachtoffers recht te doen en de norm van gelijkwaardigheid te bevestigen. We falen op beide fronten als een discriminerend motief in de rechtszaal niet eens aan de orde komt.”

Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat het discriminatieaspect nu gaande het strafproces meestal uit beeld verdwijnt. Maar een bestraffing van hatecrimes alsof het ‘gewone’ vernieling of ‘gewone’ mishandeling is, doet geen recht aan slachtoffers. Omdat de discriminatoire drijfveer bij delicten vaak onbenoemd blijft ontstaat bij slachtoffers de gedachte dat het niet als belangrijk geacht wordt. Gevolg: slachtoffers doen geen aangifte van wat hen is overkomen.

Het initiatiefwetsvoorstel tegen hatecrimes dat vandaag wordt ingediend neemt het discriminatieaspect als wettelijke strafverzwaringsgrond op in het Wetboek van Strafrecht. Als een strafbaar feit met een discriminatoir oogmerk wordt begaan, dan kan de daarop gestelde gevangenisstraf of hechtenis met een derde worden verhoogd.

Uit onderzoek van het WODC blijkt dat het al vaak misgaat bij de aangifte. Discriminatie wordt door de politie vaak niet geregistreerd en komt daardoor niet bij het Openbaar Ministerie terecht. In 2019 zijn er slechts 47 veroordelingen geweest in zaken met een discriminatieaspect, blijkt uit het overzicht discriminatiecijfers van het Openbaar Ministerie.

Stille ramp

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-04-2020 10:20

Even verderop hoorden we een vrouw roepen: ‘Go away, or I will call the police!”. Een paar mannen filmden met hun mobiele telefoon de vrouwen achter de ramen. De vrouwen voelden zich vernederd, het maakt me boos en verdrietig tegelijk.

Hulporganisaties bellen me nu tijdens de coronacrisis: ‘we spraken vandaag vele vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. Ze grijpen dit moment aan en hebben de moed de stap te zetten.’ Wat mij betreft moeten deze vrouwen nu de steun krijgen om die stap daadwerkelijk te zetten.

Want hun situatie is ronduit schrijnend. Door de coronamaatregelen moesten bordelen sluiten. De vrouwen die er werkten kwamen in een klap zonder inkomsten te zitten. Vaak hebben ze geen buffer. Hun verdiende geld staan ze af aan een pooier of sturen ze op naar familie in het buitenland. Hulporganisaties delen nu voedselpakketten uit zodat deze vrouwen overleven.

Er voltrekt zich in de prostitutie momenteel een ‘stille ramp’. De vrouwen en mannen in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen vallen vaak buiten alle regelingen die het kabinet nu optuigt.

Door de coronacrisis vallen de reguliere inkomsten van prostituees weg. Omdat zij – veelal vrouwen – vaak niet zijn ingeschreven als ZZP’er, krijgen ze daarvoor geen enkele compensatie. Andere prostituees hebben geen recht op bijstand omdat ze nog niet lang genoeg in Nederland verblijven. Ze bevinden zich vaak in een afhankelijkheidsrelatie, hebben hoge lasten en worden fysiek of financieel gedwongen om toch te gaan werken. Omdat de bordelen sluiten, ontvangen zij klanten nu thuis of gaan ze als escort op bezoek, met alle risico’s voor hun eigen gezondheid en de volksgezondheid in het algemeen.

Daar waar de hele samenleving grotendeels wordt stilgelegd, werken vrouwen in de prostitutie noodgedwongen door. Zij gaan, vaak gedwongen, in onveilige omstandigheden door met hun werk. De toename van het aantal advertenties op internet doet een grote verschuiving naar de thuisprostitutie vermoeden.

Ik vraag het kabinet om veel meer actie om deze kwetsbare vrouwen te helpen. Online-advertenties moeten stoppen, prostituees moeten gebruik kunnen maken van de financiële regelingen die nu zijn opengesteld en er moet hulp zijn voor vrouwen die nu het moedige besluit nemen om uit de prostitutie te stappen.

De situatie van nu laat ook zien dat de prostitutie in Nederland helemaal niet op orde is. De situatie verschilt heel erg per gemeente. Veel vrouwen vallen nu tussen wal en schip, ze staan niet geregistreerd omdat privacyregels dat verhinderen. Het belang van de wet regulering sekswerk wordt nu nog meer duidelijk, die moet nu snel naar de Tweede Kamer om te worden behandeld. De wet zorgt voor landelijk beleid voor de registratie van prostituees en zorgt voor betere bescherming voor prostituees die gedwongen worden dit werk te doen.

Er vindt een stille ramp plaats. We mogen deze vrouwen niet aan hun lot overlaten.

Juist middenin deze coronacrisis moeten we er voor hen zijn.

ChristenUnie roept op tot wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 03-03-2020 15:52

Door Joël Voordewind op 3 maart 2020 om 16:40

ChristenUnie roept op tot wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Nederlandse bedrijven moeten gaan voldoen aan een wettelijke ondergrens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vandaag presenteert de ChristenUnie een initiatiefnota met voorstellen om dit te verzekeren. Bedrijven kunnen zorgen voor een duurzame ontwikkeling wereldwijd. Bedrijven kunnen echter ook betrokken raken bij mensenrechtenschendingen en milieuschade, zoals kinderarbeid, uitbuiting of illegale houtkap. Door de instelling van een wettelijke ondergrens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen worden misstanden zoals moderne slavernij, uitbuiting en milieuschade tegengegaan.

Vrijwilligheid schiet tekort

Om negatieve effecten van activiteiten van Nederlandse bedrijven tegen te gaan, richt het Nederlandse beleid zich vooralsnog enkel op vrijwillige maatregelen. Dit beleid heeft echter tot nu toe onvoldoende effect gehad. Als deze zomer uit de eindevaluatie van de vrijwillige convenanten inderdaad blijkt dat dit tot onvoldoende resultaten heeft geleid, is het nodig om tot brede wetgeving te komen die geldt voor alle bedrijven in alle sectoren. Hierbij geldt due diligence, letterlijk vertaald: gepaste zorgvuldigheid, als kernprincipe. Bedrijven moeten worden verplicht om potentiële of daadwerkelijke schendingen van mensenrechten en internationale milieustandaarden in hun keten te identificeren, te verminderen en te voorkomen.

Joël Voordewind:

“Nederlandse bedrijven lopen het risico betrokken te raken bij ernstige mensenrechtenschendingen zoals moderne slavernij en kinderarbeid. Ook kunnen ze milieuschade aanrichten. Daar moet verandering in komen. De vrijwillige maatregelen waar Nederland zich tot nu toe in haar beleid tot beperkt, hebben te weinig effect. Als deze zomer uit de evaluatie inderdaad blijkt dat de resultaten er niet zijn, wil ik dat er brede wetgeving komt die Nederlandse bedrijven verplicht om mogelijke schendingen van mensenrechten of internationale milieustandaarden in hun keten te identificeren, te verminderen en te voorkomen.”

Zorg voor integer lokaal bestuur

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 19-10-2019 10:55

Door Stieneke van der Graaf op 19 oktober 2019 om 07:45

We hebben in Nederland te veel incidenten rond integriteit in ons lokaal bestuur. Het is daarom noodzakelijk om de regelgeving te verbeteren, zeggen ChristenUnie en CDA vandaag.

Voor de lokale democratie is het belangrijk dat er vertrouwen is in hun bestuurders en lokale partijen. Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt. De gebeurtenissen daar laten zien dat het tijd is voor actie.

De partijen pleiten bij de minister van Binnenlandse Zaken voor een verplichting voor gemeenteraden om met kandidaat-bestuurders het gesprek over integriteit aan te gaan aan de hand van een integriteitsonderzoek. Ook moet er wetgeving komen om de inkomsten van lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen transparanter te maken.

Op dit moment kiezen sommige gemeenten al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is lang niet in alle gemeenten het geval. Den Haag koos er bijvoorbeeld niet voor. Bij een dergelijk onderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. Het moet ervoor zorgen dat de gemeenteraad en de kandidaat-wethouder met elkaar het gesprek aan gaan over integriteit. Deze regels zouden ook moeten gelden voor provincies en waterschappen.

ChristenUnie en CDA willen dat de minister voorstellen doet om de inkomsten van lokale partijen transparanter te maken. Het eerdere advies van de commissie Veling is hierbij uitgangspunt. De regels rondom partijfinanciering en campagnes voor landelijke partijen moeten ook gelden voor lokale partijen. Het doel is ndat voor de lokale verkiezingen van 2022 de nieuwe regels gaan gelden.

Het Kabinet werkt op dit moment in navolging van het advies van de Commissie Veling en de Staatscommissie Remkes aan een nieuwe wet voor politieke partijen, waarbij het kabinet ook terugkomt op financiering voor lokale partijen. Voor de ChristenUnie zijn regels rond transparantie en financiering voor lokale partijen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Verspreiding huis-aan-huis boodschap tijdens de Week van het Leven

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-08-2019 10:28

Door Webredactie op 23 augustus 2019 om 12:18

Verspreiding huis-aan-huis boodschap tijdens de Week van het Leven

De alweer vierde Week van het Leven vindt plaats van D.V. 11 november tot en met 16 november 2019. De organisaties achter deze week willen dit jaar een flyer huis-aan-huis laten verspreiden waarin aandacht gevraagd wordt voor de grote nood van vrouwen die een abortus overwegen, de bescherming die een ongeboren kindje verdient én de hulp die er mogelijk is. Om de verspreiding van deze boodschap mogelijk te maken, gaat er een crowdfundingsactie van start op de website weekvanhetleven.nl.

Nog steeds vinden er ieder jaar opnieuw 30.000 abortussen plaats in Nederland. Met de verspreiding van de flyer wil het Platform Zorg voor Leven het maatschappelijke gesprek op gang brengen over de nood die hierachter voor de moeder en haar kindje schuilgaat. Het platform hoopt dat de samenleving en de politiek zich hierdoor bewust worden van de nood en dat er meer en betere hulp beschikbaar komt.

Soms ondergaan moeders onder druk of onder dwang van de partner of de familie een abortus. Anderen zien door financiële problemen of door een instabiele relatie geen andere uitweg dan abortus. Te vaak krijgen zij geen informatie over de hulp die mogelijk is bij het uitdragen van de zwangerschap.

Ook het kindje verdient zorg en bescherming. Bij iedere zwangerschap ontstaat nieuw leven en groeit er een uniek mensje. Bij vijf weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Als het kindje elf weken oud is, zijn alle organen in beginsel gevormd en hoeft het alleen nog maar verder te groeien. Abortus maakt hier een einde aan. Beginnend leven, gebroken in de knop.

De organisaties die betrokken zijn bij het Platform Zorg voor Leven willen laten zien dat er alternatieven voor abortus zijn. Als er goede zorg is voor moeder en kind - of dat nu praktische steun, gezondheidszorg of financiële hulp is - heeft iedere vrouw nog een andere keuze!

Crowdfundingsactie

Diederik van Dijk, voorzitter van het Platform Zorg voor Leven: ‘Om de flyer huis-aan-huis te kunnen verspreiden - en daarmee een breed publiek te kunnen bereiken - is veel geld nodig. Daarom starten we vandaag een crowdfundingsactie op weekvanhetleven.nl. We roepen iedereen op om de campagne financieel mogelijk te maken.’ Naast het geven van financiële steun attendeert Van Dijk op meeleven in gebed én meeleven met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. ‘Bidt u mee of de ogen in Nederland geopend mogen worden voor de nood van ongewenst zwangere vrouwen en de bescherming die het ongeboren leven verdient?’

Meer geld voor uitstapprogramma’s prostituees

ChristenUnie ChristenUnie VVD D66 CDA Nederland 28-05-2019 11:41

Door Webredactie op 27 mei 2019 17:48

Meer geld voor uitstapprogramma’s prostituees

Er komt de komende jaren jaarlijks 1 miljoen euro extra voor uitstapprogramma’s voor prostituees. Het geld wordt gereserveerd via de Voorjaarsnota, een bijstelling van de begroting en komt bovenop de drie miljoen euro die de coalitie op voorspraak van de ChristenUnie in het regeerakkoord hiervoor uittrok. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers is het extra geld ‘een signaal waarmee we zeggen: we kijken niet weg van vrouwen die gevangen zitten in de prostitutie’.

In de onderhandelingen over het regeerakkoord heeft de coalitie van ChristenUnie, CDA, VVD en D66 afgesproken om de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel op te voeren. Met het extra geld dat het kabinet nu vrijmaakt, wordt er nog eens extra geïnvesteerd in nieuw perspectief voor vrouwen die willen uitstappen. Bestaande programma’s kunnen doorgaan, terwijl er ook op nieuwe plaatsen uitstapprogramma’s worden opgezet.

Segers: “Dit is goed nieuws voor prostituees die het gevoel hebben dat ze niet anders kunnen dan blijven werken in een wereld van uitbuiting, afpersing en misbruik. We investeren in nieuw perspectief voor kwetsbare vrouwen. Dat is hoopvol nieuws.”

Dank voor uw stem!

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-05-2019 20:42

Door Gert-Jan Segers op 23 mei 2019 22:39

Ik ben blij met een mooie verkiezingsuitslag, die het vertrouwen in de ChristenUnie bevestigt met zoals het nu lijkt groei in aantal stemmen.

Dat vertrouwen moedigt ons extra aan om ook in Brussel ons onversneden christelijk-sociaal geluid te laten horen en op te komen voor de schepping, te strijden tegen mensenhandel en godsdienstvrijheid te beschermen. De relevantie van dat geluid is op alle niveaus zichtbaar. Dat maakt me dankbaar.

100 jaar Algemeen Kiesrecht

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-05-2019 13:52

Vandaag is een mooie dag! We vieren met elkaar dat inmiddels al 100 jaar iedere Nederlander naar de stembus mag. Iedereen dezelfde rechten, iedereen dezelfde stem.

Het waren onze (over)grootouders die hier als eerste gebruik van konden maken. Vanmiddag is in Den Haag, in de Ridderzaal en in aanwezigheid van Koning en Koningin, de officiële viering van 100 jaar Algemeen Kiesrecht in ons land. Die keuze van 100 jaar geleden is ook nu nog een belangrijke peiler onder onze democratie.

Maar die keuze stond niet op zichzelf. Want in dezelfde politieke afspraken tussen confessionelen en liberalen werd ook besloten om het bijzonder onderwijs te gaan bekostigen uit rijksmiddelen. Iedere school, die goed onderwijs aan de jeugd biedt, heeft recht om betaald te worden door de overheid. Ook dat is een verworvenheid, toen vastgelegd in de grondwet, die al 100 jaar zorgt voor goed onderwijs voor ieder kind, ingebed in een levensbeschouwing, godsdienst of visie op de samenleving. Het zorgt ervoor dat iedere school gelijk is en ieder kind hetzelfde niveau van onderwijs geniet.

Daarom draag ik vandaag het oude zakhorloge van mijn opa bij me. Om zo te markeren dat we met reden een historisch feestje vieren met elkaar. Maar ook om te benadrukken dat het invoeren van het Algemene Kiesrecht geen besluit op zichzelf was in die tijd. Inmiddels verdedigen de confessionelen, en dus ook de ChristenUnie, met grote overtuiging het Algemene Kiesrecht voor iedereen. Wat zou het mooi zijn als onze liberale vrienden samen met ons en met dezelfde inzet de komende 100 jaar het grondrecht op bijzonder onderwijs blijven verdedigen!

☑️ Stem 23 mei voor een christelijk ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-05-2019 10:17

☑️ Stem 23 mei voor een christelijk geluid in Europa. www.eurofractie.nl

Stem 23 mei voor een christelijk ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-05-2019 12:44

Stem 23 mei voor een christelijk geluid in Europa. Kijk op www.eurofractie.nl voor onze kandidaten en verkiezingsprogramma.