Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

40 documenten

Uitnodiging ledenvergadering 20 juni

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 06-06-2019 19:43

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1276840/130900/Profiel-CU-T-400x400Het bestuur van de Christen Unie Groningen nodigt u bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering. Wij willen de vergadering D.V. houden op donderdag 20 juni 2019 in het Floreshuis te Groningen. We mogen voor het eerst deelnemen aan het college en we kijken dan ook graag samen met jullie terug op de eerste periode. Ook de fractie wil jullie graag bijpraten over waar ze mee bezig zijn. Verder zullen de jaarcijfers en het fractiejaarverslag worden behandeld.

Betreft:                Uitnodiging Algemene LedenvergaderingDag en datum:     donderdag 20 juni 2019Inloop :                19.45uAanvang:             20:00uLocatie:                Floreshuis, Floresplein 19, 9715 HH Groningen 

Mocht u het financieel jaarverslag en/of het fractiejaarverslag per email of per post willen ontvangen, neemt u dan contact op met de secretaris: secretaris@groningen.christenunie.nl. Op de vergadering zullen enkele exemplaren uitgeprint voor u klaar liggen.

namens het bestuur,

Johannes Weening[e] voorzitter@groningen.christenunie.nl

Agenda

Opening Jaarverslag financiën  Jaarverslag fractie  Stand van zaken door Inge Jongman (college) en Gerben Brandsema (fractie) Afscheid bestuursleden Rondvraag  Sluiting

Na afloop van dit programma zal er een borrel zijn om de samenkomst gezamenlijk af te sluiten. 

Een heleboel mensen bouwen met veel ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 20-02-2019 16:00

Een heleboel mensen bouwen met veel inzet en enthousiasme aan de leefbaarheid in stad en ommeland. Dat is enorm waardevol. Samen maken we van Groningen de plek waar we thuis zijn. 20 maart zijn er verkiezingen. Tot aan die datum stellen we dagelijks iemand aan je voor die namens de ChristenUnie verkiesbaar is. Vandaag is dat Inge Jongman uit Groningen. Ze is sinds kort wethouder van de gemeente Groningen. Daarvoor was ze 17 jaar raadslid in die stad. Inge was ook coördinator voor stichting Present. Ze zegt daarover: "Bij Present heb ik gezien hoe waardevol het is als mensen omzien naar elkaar want samenleven in deze prachtige provincie - doe je samen!" Samen maken wij ons sterk voor een provincie waarin iedereen ertoe doet!

Gerben Brandsema (32) nieuwe ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 13-02-2019 20:22

Gerben Brandsema (32) nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Groningen

Gerben Brandsema nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 13-02-2019 20:07

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1264054/130900/TOP5CU-8147.jpgGerben Brandsema (32) is de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Groningen. Hij volgt Inge Jongman op die wethouder is geworden in het nieuwe college. Dit laatste betekent ook dat Peter Rebergen uit Ten Boer doorschuift naar de positie van raadslid.

Gerben is sinds 2013 actief in de fractie als steunfractielid en is de afgelopen drie jaar commissiewoordvoerder geweest. Als nummer twee tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is hij in de gemeenteraad gekomen. “Ik kijk ernaar uit om me de komende periode samen met de fractie in te gaan zetten voor de nieuwe gemeente Groningen.”, vertelt Gerben over zijn nieuwe rol. “Na 70 jaar oppositie maken we voor het eerst deel uit van de coalitie, een nieuwe positie voor ons waar we dankbaar voor zijn. We blijven ons inzetten voor een bloeiende gemeente waar we oog hebben voor elkaar”.   Peter Rebergen geïnstalleerd als raadslid Nu Inge Jongman plaatsneemt in het college maakt Peter Rebergen de fractie weer compleet.  Peter was voor de herindeling fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ten Boer. Hij weet wat er in Ten Boer en omgeving leeft en heeft o.a. het aardbevingsdossier in zijn portefeuille. Hierover zegt hij: “Inwoners die de gevolgen van de gaswinning ervaren moeten de steun ervaren vanuit de politiek. Dat geldt voor zowel de schadeafhandeling als de versterking. We willen dat mensen die al lang wachten op duidelijkheid verder kunnen”.

In het filmpje hieronder stellen we je voor aan raadslid Peter Rebergen

Voor het eerst in de historie gaat ...

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 PvdA Groningen 06-02-2019 16:35

Voor het eerst in de historie gaat de ChristenUnie Groningen deelnemen aan het college. Lees hier ons verhaal over de onderhandelingen en het eindresultaat! Wat vind jij van de plannen? #GezondGroenGelukkigGroningen #OogVoorElkaar

ChristenUnie Groningen ziet idealen terug in coalitieakkoord

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 PvdA Groningen 06-02-2019 16:33

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1263570/130900/IMG_0893.JPGVandaag hebben GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie het coalitieakkoord voor de gemeente Groningen gepresenteerd. Leidraad van het akkoord is ‘Een groen, gezond en gelukkig Groningen’. Inge Jongman is voor de ChristenUnie beoogd wethouder.

Het is voor het eerst in de historie dat de ChristenUnie deel gaat uitmaken van het gemeentebestuur; een bijzonder moment. Er ligt een akkoord waarmee we echt investeren in een gemeente waar iedereen meetelt en gezien wordt. Het ChristenUnie-blauw komt duidelijk terug in de ambities van het coalitieakkoord.

Idealen

Inge Jongman en Gerben Brandsema hebben samen de onderhandelingen gedaan namens de ChristenUnie. Gerben kijkt terug: “We hebben de afgelopen weken in een goede en constructieve sfeer kunnen onderhandelen waarbij we vanuit verschillende visies en idealen tot gezamenlijke ambities zijn gekomen”.   De manier waarop we onze idealen willen vormgeven, komen terug in het akkoord. Als gemeente nemen we de regie in een aantal opgaven die we voor ons zien en doen dat graag met een scala aan organisaties in wijken en dorpen. Verbanden die er zijn willen we verder versterken zodat daar oog voor elkaar is. Dat betekent dat we ook iets vragen van onze inwoners; voel je verantwoordelijk voor je eigen buurt. De samenleving maak je samen. Dit coalitieakkoord heeft oog voor kwetsbaren in onze samenleving. Dat betekent dat we extra inzetten op multiprobleem gezinnen, we de tippelzone sluiten, we eenzaamheid onder ouderen en jongeren bestrijden en dat we de mensen aan de zijkant van de arbeidsmarkt meer perspectief willen bieden. Deze en andere ambities bij elkaar geven het akkoord het nodige ChristenUnie-blauw waarmee  we met vertrouwen gaan werken aan een gezond, groen en gelukkig Groningen.

  Inge Jongman wethouder namens de ChristenUnie Inge Jongman is namens de ChristenUnie één van de in totaal zeven beoogde wethouders en krijgt Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn en Sport als portefeuille. Ook wordt ze dorpswethouder van Ten Boer. Inge Jongman: “Ik ben dankbaar dat ik de ChristenUnie mag vertegenwoordigen in het college. Ik wil me graag inzetten voor deze mooie beleidsterreinen en ben erg blij met de nadrukkelijke aandacht die ik mag geven aan zorg, sport, groen en de dorpen in mijn portefeuille. Belangrijker nog is dat we onze idealen met deze collegedeelname kunnen waarmaken, met ‘de mens centraal’ als één van de pijlers. De samenleving maken we samen en ik ga met alle inwoners, dorpen, wijken, verenigingen en andere verbanden graag deze uitdaging aan!”

Namens de fractie stelt Gerben Brandsema: “Als fractie hebben we vol vertrouwen in Inge als onze kandidaat-wethouder. Met haar zeventien jaar ervaring in de Groningse politiek kent ze de gemeente en mensen als geen ander. Ze heeft hart voor de gemeente en haar inwoners.”

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Met ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 20-11-2018 22:32

Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Met Inge Jongman heb je een betrouwbaar iemand met kennis van zaken en hart voor de mensen. Ze zit er niet voor zichzelf, maar voor jou!” Stem ChristenUnie! #VerkiesInge #oogvoorelkaar

Lijsttrekker Inge Jongman heeft een ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 20-11-2018 10:10

Lijsttrekker Inge Jongman heeft een boodschap voor jou! #stem21november #Oogvoorelkaar #VerkiesInge

Lijsttrekkersdebat in Groninger ...

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks CDA Partij voor de Dieren Groningen 19-11-2018 19:51

Lijsttrekkersdebat in Groninger Forum. Inge Jongman in debat met PvdD, CDA en Groen Links over Oosterhamriktracé in Groningen. En moet de tram er toch weer komen?

“Ik zat met gespitste oren te ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 17-11-2018 19:40

“Ik zat met gespitste oren te luisteren wat ze in Groningen allemaal voor mooie plannen hebben”. Staatssecretaris Paul Blokhuis was zaterdagmiddag onder de indruk na zijn bezoek aan het UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen,waar hij in gesprek ging over gezondheidszorg en het preventief beleid in Groningen. Hij noemde als voorbeeld onder meer het onderzoek Lifelines en ‘Better in Better Out’, een programma dat moet leiden tot minder complicaties en sneller herstel van de patiënt. “Er gaat niks boven Groningen en dat is in dit geval ook zeker het geval", aldus de geboren Zuidhorner bewindsman. En wat zijn de plannen van de CU om Groningen gezonder te maken? Inge Jongman: “We willen heel graag dat mensen gezond ouder worden. Daar moeten we als gemeente bij helpen. Zoals het stimuleren van beweging, sport en een gezonde leefstijl. Daar blijven we ons voor inzetten.”