Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Huurwoningen: we houden verhuurders aan de afspraken

D66 D66 Nederland 08-04-2020 14:17

Huurwoningen: we houden verhuurders aan de afspraken

Het is belangrijk dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft en houdt. Zeker tijdens de Coronacrisis. Daarom heeft onze minister van Wonen Stientje van Veldhoven ervoor gezorgd dat mensen niet uit huis gezet kunnen worden in deze tijd. Daarover zijn afspraken gemaakt met huurders en verhuurders.

D66 wil bovendien dat het voor huurders zo makkelijk mogelijk wordt om afspraken te maken over tijdelijke huurpauzes of betalingsregelingen met de verhuurder. Daarom heeft de minister met verhuurders afgesproken dat zij openstaan voor regelingen met hun huurders. Wij houden de verhuurders aan deze afspraken.

D66 wil vooral en allereerst de mensen helpen die echt in de knel komen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen houden. En helpen we zzp’ers en andere ondernemers. Ook zoeken we naar een oplossing om mensen te helpen die nu nog niet in aanmerking komen voor een regeling. Er is ook gesproken over het punt om alle huren te bevriezen.

Alhoewel dit een sympathiek idee is, wil D66 liever dat we er eerst voor zorgen dat we de gezinnen die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis als eerste écht helpen. Bijvoorbeeld mensen die bij de overige economische maatregelen onverhoopt tussen wal en schip vallen en daardoor de huur niet kunnen betalen. Als je je baan hebt verloren, dan ben je het meest en het snelst geholpen als je bijvoorbeeld nu even een maand huur niet zou hoeven te betalen. Dat helpt mensen die in de knel zitten meer dan een algemene maatregel. Voor deze groep huurders moet er een oplossing komen. Daarom wil D66 weten welke groepen huurders in de knel komen.

Voorkom dat mensen op straat komen te staan

Met de spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen voorkomen we dat in deze crisistijd mensen van wie hun huurcontract afloopt naar een woning moeten gaan zoeken, of zelfs op straat komen te staan. Deze wet maakt het mogelijk om aflopende huurcontracten tot en met september te laten verlengen. Als de coronacrisis langer voortduurt, is verlenging van de wet mogelijk.

Wanneer verhuurders zich niet aan de afspraken houden om zich in deze tijd van crisis redelijk op te stellen, dan sluiten we verdere stappen niet uit. Daarom moet de minister onderzoeken wat de juridische stok achter de deur kan zijn, als afspraken niet worden nagekomen. Zo kunnen we mensen die het hardste door deze crisis worden geraakt het beste helpen, en samen door deze crisis komen.

Heb je momenteel een verhuurder die zich niet aan deze afspraken houdt? Dan hoort ons Kamerlid Jessica van Eijs (j.van.eijs@tweedekamer.nl) dat graag!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Erken gebarentaal als officiële taal

D66 D66 ChristenUnie PvdA Nederland 05-09-2019 18:31

Erken gebarentaal als officiële taal

D66 wil samen met PvdA en ChristenUnie dat de Nederlandse Gebarentaal erkend wordt als officiële taal. Zij leggen de laatste hand aan een wetsvoorstel dat dit regelt en sturen het dan naar de Tweede Kamer.

Erkenning is nodig omdat ruim 15.000 Nederlanders gebarentaal gebruiken, maar nog altijd op veel plekken niet met gebarentaal terecht kunnen. Met de erkenning moet bijvoorbeeld ook de overheid gebarentaal meer gaan toepassen. Belangrijke informatie wordt zo beter toegankelijk voor doven en slechthorenden.

Jessica van Eijs (D66) is zelf ernstig slechthorend: “Je weet pas hoe wezenlijk communiceren met andere mensen is als je het moet missen, weet ik uit eigen ervaring. Veel mensen zien gebarentaal als een soort hulpmiddel, een kruk bij het lopen. Maar dat is het niet, het is een volwaardige taal en duizenden Doven zijn er van afhankelijk. Daarom is voor veel mensen gebarentaal zo essentieel en verdient het erkenning.”

De wettelijke erkenning maakt het recht van mensen om in allerlei verschillende situaties gebarentaal te gebruiken duidelijker. Er zijn veel verschillende regelingen rondom gebarentaal, zoals ondersteuning in het onderwijs en het recht op tolkuren. Maar lang niet iedereen is bekend met die regelingen. Dat maakt het soms toch lastig als je een tolk mee wil nemen naar school of naar de dokter.

En als laatste is het ook een erkenning van de strijd van veel gebarentaligen om hun taal erkend te krijgen. De overheid heeft al lang geleden beloofd dat de taal, en daarmee ook een stuk van de Dovencultuur, erkend zou worden.

Jessica van Eijs komt met volle overtuiging met het wetsvoorstel: “Een hele tijd geleden las ik het boek “Seeing voices” van de beroemde neuroloog Oliver Sacks. Het gaat over gebarentaal en maakte diepe indruk op me. In het verleden was gebarentaal heel lang verboden, omdat men geloofde dat het schadelijk zou zijn. Echt aperte onzin. Maar het raakte me zo. Ik kon me goed voorstellen hoe enorm moeilijk het moet zijn om heel graag te willen communiceren, maar het niet te kunnen of mogen. Bijvoorbeeld als ik uit eten bent met mijn vrienden. Omdat ik niet altijd goed genoeg de gesprekken kan volgen, kan ik me dan heel alleen voelen midden tussen mijn eigen vrienden. Het is een wezenlijk menselijk verlangen om contact met anderen te maken, die verbinding te voelen. Gebarentaal speelt daar voor heel veel mensen een grote rol in. Het is goed dat we dat erkennen.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kamermeerderheid tegen aanleg buisleidingen in Brabant en Limburg | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 CDA Nederland 28-05-2019 00:00

De aanleg van het omstreden buizenstelstel voor chemische stoffen in de Peelregio  lijkt vergoed van de baan. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor de motie om de aanleg van de buizen definitief te stoppen. De motie is een initiatief van GroenLinks Kamerlid Paul Smeulders, samen met Erik Ronnes (CDA) en Jessica van Eijs (D66), alle drie Brabanders.

“Mooi dat hiermee een einde komt aan een lange periode van onzekerheid en zorgen voor bewoners in de omgeving van Helmond. Ze hebben het jarenlang moeten opnemen  tegen de sterke lobby van de chemische industrie. Ik ben ontzettend blij dat de inwoners en de natuur uiteindelijk zegevieren”, zegt Kamerlid Paul Smeulders.

Al een jaar of acht wordt gesproken over de aanleg van pijpleidingen die gevaarlijke stoffen van de chemie-industrie in Zuid-Limburg naar de Rotterdamse haven moeten vervoeren. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via buizen in de grond zou veiliger zijn dan via het spoor of de weg. GroenLinks ziet hier de zeker de voordelen van in. Toch zijn we tegen dit tracé, omdat het niet nodig is. Er ligt al een bestaand tracé wat hiervoor geschikt is. De chemische industrie wilde een aftakking, omdat dit goedkoper voor ze is. Als GroenLinks vinden we het onacceptabel dat vanwege deze economische belangen een risicovolle pijpleiding dwars door een  woonwijken wordt gelegd, zoals in Helmond en omgeving .

Smeulders: “De buizen zijn een risico voor de veiligheid. Bovendien zou de aanleg van de pijpleidingen betekenen dat stukken bos moeten verdwijnen, sportvelden mogelijk moeten worden verplaatst en tuinen bij woningen aan het tracé gedwongen veranderen in een lange lege strook grond van 70 meter breed. Ik ben blij dat een Kamermeerderheid nu zegt dat dit niet moet gebeuren.”

Vorige maand maakte minister Ollongren (BZK) al bekend dat ze de procedure om de buisleidingen aan te leggen per direct had stopgezet en nader onderzoek wilde naar de gang van zaken. Zij zei het te betreuren dat bewoners en andere betrokkenen zo lang in onzekerheid waren gebleven. Een mooie eerst stap, maar omwonenden bleven door de nieuwe onderzoeken tot 2021 in onzekerheid. Nu de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken, lijkt de aanleg voorgoed van de baan. Smeulders heeft Ollongren gevraagd voor 1 juli te laten weten hoe ze de aangenomen Kamermotie gaat uitvoeren.