Nieuws van politieke partijen over KiesKatwijk inzichtelijk

51 documenten

Enige tijd geleden had een inwoner ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 01-08-2019 20:23

Enige tijd geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en “volg de regeltjes” was deze ambtsdrager van Gemeentebelangen niet dapper of inventief genoeg om buiten de regeltjes te kleuren. Met andere woorden, hij maakte niet het verschil. Deze kwestie die natuurlijk over peanuts gaat is helaas illustratief voor het complete bestuur van de gemeente Katwijk. Kortzichtigheid speelt een te grote rol. Dat wordt hier verder uitgelegd en er zijn ook pikante videobeelden bij: http://www.kieskatwijk.nl/2019/08/b-maakt-helaas-niet-het-verschil.html

Vanavond spreekt de gemeenteraad ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 18-07-2019 14:25

Vanavond spreekt de gemeenteraad over een Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Als ik even versneld doorspoel naar het standpunt van KiesKatwijk dan komt dat overeen met datgene wat we ook als gemeente bij de overkluizingen (=viaducten) over de Rijnlandroute nastreven. Die situaties zijn volkomen vergelijkbaar. Hier moeten dorpsdelen die geïsoleerd van elkaar zijn een verbinding krijgen. Geen “plank over de weg of over het water” maar een brede strook met een hoge verblijfskwaliteit o.a. door ruime toepassing van groen is dan het recept. B&W wil de Hoornes afschepen met een domme lelijke plank. Dat hebben onze inwoners niet verdiend. Lees hier het hele verhaal: http://www.kieskatwijk.nl/2019/07/normal-0-21-false-false-false-nl-x-none.html

KiesKatwijk komt met alternatief ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 16-07-2019 11:32

KiesKatwijk komt met alternatief plan voor nieuwe Julianabrug: vasthouden aan oude uitgangspunten en deze verrijken met de inbreng van Katwijk Smart Village. Lees hier het schokkende verhaal: http://www.kieskatwijk.nl/2019/07/bridge-over-troubled-water.html

Zoals u inmiddels wel gehoord zult ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 12-07-2019 16:39

Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben moet de Julianabrug vernieuwd worden. Niks mis mee, dat gaat zo met spulletjes die pakweg 60 jaar oud zijn. De nieuwe brug kan een stuk goedkoper gemaakt worden want hij hoeft niet meer beweegbaar te zijn. Die nieuwe vaste brug gaat misschien wel een eeuw mee dus het is erg belangrijk hoe je het ontwerp vorm geeft. Als je het nu niet goed doet dan zitten we er de komende generaties mee. Het gaat dan om technische zaken als breedte en hoogte, maar ook om de vormgeving en om eventuele andere functies als alleen maar een wegdek op pootjes. Ik ga u de volgende keer uitleggen waarom goedkoop hier duurkoop is. Maar nu even over de gang van zaken. Kijk eerst maar even naar het filmpje. Wat je hier ziet is opnieuw en voor de zoveelste keer een symptoom van slecht bestuur. B&W laten de ambtenaren maar wat aan rotzooien en ze laten zich keer op keer in een positie manoeuvreren waarbij ze het falen van het apparaat moeten gaan goedpraten of ontkennen. Dat falen heeft te maken met hoe er wordt omgegaan met onze burgers en met de keuzen die worden gemaakt. Ik zou me doodschamen als ik als college verantwoordelijk zou zijn voor het gedrag waarvan door de inspreker hier het topje van een ijsberg wordt getoond. Gemeentebelangen, waarvan sommigen denken dat dit een groene partij is, heeft een wethouder die tot op heden vooral voor meer asfalt heeft gepleit. Hoezo groen ? Hier ligt een uitgelezen kans om een groene brug te realiseren waar geen duizend “hanging baskets” tegenop kunnen. En wat staat er in de stukken ? Men is vooral bezig om de beeldkwaliteit van de spuuglelijke oude brug in stand te houden. Je zou toch denken dat die ambtelijke afdeling die wel zo creatief was om een snoepreisje naar Portugal te regelen wel met iets beters voor de dag zou kunnen komen. Je zou ook denken dat de voormalige voorzitter van het Natuurcentrum Nagtegaal als wethouder hier wel een groen statement had willen maken. Maar nee, dit college stuurt niet en gaat niet voorop in de strijd maar laat zich teveel meedrijven met wat de ambtenaren aanreiken.

Kijk en huiver..... Hartelijk ...

KiesKatwijk KiesKatwijk CDA PvdA SGP D66 ChristenUnie Katwijk 10-07-2019 18:39

Kijk en huiver..... Hartelijk gecondoleerd met de extra OZB belastingverhoging In Katwijk. Dat ging als volgt: In de kaderbrief 2020, een stuk met de uitgangspunten voor de gemeentebegroting van 2020, stond ergens in de kleine lettertjes dat de Onroerend Zaakbelasting (OZB) opnieuw extra verhoogd zou worden. Dit tegen eerdere beloftes in. Er stond tevens bij dat de gemeente voortaan niet alleen het percentage van de inflatie zou hanteren als richtsnoer maar tevens de stijging van ambtenarensalarissen voortaan zou meewegen. Op die manier komt er meer geld binnen en hoef je minder te bezuinigen. Je ziet aan alles dat de ambtenaren hun eigen werkgelegenheid aan het veilig stellen zijn. Dat zag je laatst ook bij de poging om voortaan elk jaar 1 miljoen extra te gaan uitgeven aan wegenonderhoud. Je ziet het opnieuw bij de keuze van de bezuinigingsvoorstellen. Het grote probleem van de gemeente Katwijk is dat B&W eigenlijk een verlengstuk is van de ambtelijke top. Zolang burgemeesters en wethouders min of meer kritiekloos de ambtelijke voorstellen overnemen wordt er niet gesaneerd in het ambtelijk apparaat. Iets dat om meerdere redenen heel erg nodig is. De gemeenteraad heeft dezelfde angst en onwil om daden te stellen. Dat leidt tot pappen en nathouden. Daardoor worden problemen niet opgelost en wordt het uitgavenpatroon niet in overeenstemming met de inkomsten gebracht. Het resultaat is dat u elk jaar meer gaat betalen voor minder gemeentelijke voorzieningen. In onderstaand videofragment zie je hoe ondergetekende een wijzigingsvoorstel (amendement) indient om de extra belastingverhoging van tafel te krijgen. Geen enkel raadslid had tevoren ontdekt dat deze extra verhoging in de kleine lettertjes van de kaderbrief was ingevoegd. De motie werd overigens door de coalitiepartijen van tafel geveegd. Daarvoor werd als alibi gebruikt dat we nog wel een keertje naar de systematiek zouden kunnen kijken in een of andere technische commissie. Ondertussen is de extra belastingverhoging dus gewoon goedgekeurd door een meerderheid van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en SGP. Zij werden voluit gesteund door PvdA, D66 en de eenvrouwsfractie Smits. U weet nu waar uw vrienden zitten. Jaap Haasnoot KiesKatwijk

De gemeente Katwijk stelt een ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 28-06-2019 11:51

De gemeente Katwijk stelt een budgetcoach ter beschikking aan mensen met een gat in hun hand. Nu blijkt dat de gemeente zelf een budgetcoach nodig heeft. Het kan verkeren. Lees hier de achtergronden: http://www.kieskatwijk.nl/2019/06/het-uur-van-de-waarheid.html De gemeente wil de belastingen opnieuw verhogen wegens haar onvermogen om de lasten met de inkomsten in evenwicht te brengen. Hier moet de gemeenteraad ingrijpen. Ik verwacht dat dit gaat gebeuren. Volgende week is het uur van de waarheid.

De gekkigheid om op dit moment te ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 20-06-2019 12:55

De gekkigheid om op dit moment te gaan werken aan een gasvrije Hoornes en ook de bijzonder onverantwoordelijke manier waarop B&W de bezuinigingen in Katwijk wil organiseren laten zien dat er nog steeds een onderliggend probleem is. Die symptomen van zwak bestuur zien we al jaren voorbij komen maar de meerderheid in de gemeenteraad heeft elke keer opnieuw weer smoezen gevonden om de andere kant op te kunnen kijken. Daar betalen de inwoners letterlijk een hoge prijs voor. Ik maak geen vrienden door de vinger op de zere wonde te leggen. Maar ik doe het in dit stuk op onze website toch nog maar een keer: http://www.kieskatwijk.nl/2019/06/hier-ga-ik-geen-vrienden-mee-maken.html Weet u trouwens nog dat die Viskiosk op het Andreasplein voor enorm veel geld beslist naar de andere kant van het plein moest worden verplaatst ? Na een werkwijze waar de honden geen brood van lustten, en die veel geld kostte, bleek aan het eind van de pijplijn dat het juridisch helemaal niet kon. Dat bedoel ik nou. Regel eerst alle voorwaarden en condities, zorg voor zekerheden, sluit risico's uit en ga dan pas aan de slag. Bij de casus Hoornes Aardgasvrij blijkt dat men dat kunstje nog steeds niet onder de knie heeft. Het verhaal rammelt aan alle kanten maar de wethouder gaat gewoon door met deze zaak. Dat ging destijds ook zo met de voorgenomen vernietiging van het waterkunstwerk op het Andreasplein die op het nippertje voorkomen werd. Moet ik het nog hebben over de plaatsing van een zitbank op de Zuid-Boulevard ? Het zijn allemaal tekenen aan de wand. Als zelfs de kleinste dingen fout gaan, hoe gaat het dan met het echt grote werk ? U moet van mij aannemen dat ik het heel vervelend vindt om steeds de zeurpiet te moeten uithangen. Als volksvertegenwoordiger zie ik echter dat het belastinggeld de tent uit vliegt zonder dat het goed maatschappelijk rendement oplevert. Dan is het mijn taak om steeds opnieuw weer aan de bel te trekken. Het kan zoveel beter. Het onnodige gehannes en geblunder op het gemeentehuis levert mij ook persoonlijk veel frustratie op. Maar erger is de schade die wordt veroorzaakt door de culturele en maatschappelijke kaalslag die het gevolg is van slecht bestuur. Dat kan echt anders !

Hoornes aardgasvrij is een heel ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 17-06-2019 19:09

Hoornes aardgasvrij is een heel slecht idee ! De fractie van KiesKatwijk is nog steeds buitengewoon verbaasd over het projectvoorstel om de wijk Hoornes zo snel mogelijk aardgasvrij te maken. Puntsgewijs zien we de volgende problemen: 1. De timing is verkeerd. We lopen voor de muziek uit en dat is altijd onverstandig. 2. We zien energieopwekking en -distributie niet als een kerntaak van de gemeente. 3. We hebben er de mensen en de middelen niet voor. 4. De spaarpot van de gemeente is leeg. 5. De inwoners mogen geen proefkonijn zijn of de dupe worden van de overmatige ambitie van bestuurders. 6. Er wordt niet voldaan aan de minimale voorwaarden voor succes Voorbeeld: de contra-expertise die met enige moeite openbaar gemaakt is laat duidelijk zien dat de investeringsraming helemaal niet klopt. Je moet niet in zo’n complex project stappen als je tevoren al niet kunt voldoen aan alle kritische succesfactoren. Als de financiële opzet op dit moment al niet blijkt te kloppen is dat een teken aan de wand. We moeten ons als verantwoordelijk bestuur niet opnieuw een onduidelijk en bij voorbaat duur project laten inrommelen door mensen die bewezen hebben dat ze niet beschikken over voldoende oordeelsvermogen. Precies dezelfde mensen die het project Noordzeepassage hebben getrokken gaan zich nu uitleven op dit complexe project met zeer veel onzekerheden. Er zijn destijds geen consequenties getrokken en er is geen verantwoordelijkheid genomen voor het ambtelijk en bestuurlijk falen op eerstgenoemd project dat overigens in een lange traditie van falen past. Nog maar kort geleden werd weer een miljoen euro verloren op het project Rijnstraat. Daar zit een gemeenschappelijke factor onder. Dat moet eerst opgelost worden.

Worden de inwoners van de wijk ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 06-06-2019 13:37

Worden de inwoners van de wijk Hoornes proefkonijn voor een gevaarlijk experiment ? Als het aan ons ligt niet. Lees hier het hele verhaal: http://www.kieskatwijk.nl/2019/06/inwoners-wijk-hoornes-proefkonijn.html Hoornes aardgasvrij leidt onherroepelijk tot de zoveeltje peperdure mislukking van nog groter allure dan de Noordzeepassage ramp. Geven we precies dezelfde mensen die niets geleerd hebben opnieuw de kans om te blunderen op kosten van de belastingbetaler ?

Wie haalt de gemeente Katwijk uit ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 04-06-2019 20:29

Wie haalt de gemeente Katwijk uit het drijfzand van de middelmatigheid ? http://www.kieskatwijk.nl/2019/06/falend-bestuur-in-katwijk-een-never.html