Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

10 documenten

Steenbergse BodeDe voorinschrijving ...

VVD VVD Steenbergen 24-05-2019 12:53

En daar gaat je belastinggeld. Met ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid D66 VVD CDA Zaanstad 23-03-2019 16:00

En daar gaat je belastinggeld. Met dank aan VVD, CDA, CU en D66. Net als de pensioenen. Werknemers die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos worden, krijgen recht op een werkloosheidsuitkering in hun ’gastland’. De aanspraak op de uitkering wordt beoordeeld op basis van het ook elders opgebouwde arbeidsverleden. De buitenlandse werknemer kan de uitkering desgewenst mee naar zijn thuisland nemen. Dankzij deze deal vieren buitenlandse werknemers vakantie op de kosten van Nederlandse werknemers. De bedoeling van de WW is dat je nog inkomen hebt terwijl je op zoek bent naar ander werk. Hier betalen werknemers geen WW-premie voor. https://www.telegraaf.nl/nieuws/3316443/omstreden-eu-maatregel-omtrent-ww-aangenomen?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook

En daar gaat je belastinggeld. Met ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid D66 VVD CDA Wormerland 23-03-2019 16:00

En daar gaat je belastinggeld. Met dank aan VVD, CDA, CU en D66. Net als de pensioenen. Werknemers die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos worden, krijgen recht op een werkloosheidsuitkering in hun ’gastland’. De aanspraak op de uitkering wordt beoordeeld op basis van het ook elders opgebouwde arbeidsverleden. De buitenlandse werknemer kan de uitkering desgewenst mee naar zijn thuisland nemen. Dankzij deze deal vieren buitenlandse werknemers vakantie op de kosten van Nederlandse werknemers. De bedoeling van de WW is dat je nog inkomen hebt terwijl je op zoek bent naar ander werk. Hier betalen werknemers geen WW-premie voor. https://www.telegraaf.nl/nieuws/3316443/omstreden-eu-maatregel-omtrent-ww-aangenomen?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook

VVD Hattem wil weten of er wordt ...

VVD VVD Hattem 07-02-2019 16:26

VVD Hattem wil weten of er wordt gekort op uitkering bij overtreding van regels! Leveren inwoners een tegenprestatie voor hun uitkering, en spreken ze Nederlands? Dat wil de VVD Hattem weten van de verantwoordelijk wethouder. De afgelopen commissievergadering heeft VVD-raadslid De Boer enkele vragen gesteld naar aanleiding van de Nota werk en inkomen. In die nota is onder meer opgenomen dat ‘wie zich niet aan de regels houdt, kan worden gekort op de uitkering’. Het blijkt echter dat veel gemeenten niet handhaven op de taaleis en tegenprestatie .1. Als dat in Hattem ook het geval is, dan vindt de VVD dat onacceptabel, aangezien gemeenten mensen onnodig langs de zijlijn laten staan, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Zowel de taaleis als de tegenprestatie helpt mensen mee te doen. Het spreken van de taal is onmisbaar om volwaardig mee te kunnen doen. Het leveren van een (maatschappelijke) tegenprestatie is voor de VVD Hattem normaal, omdat je iets terug kunt doen voor de bijstandsuitkering die je ontvangt. Je kunt, in het kader van gepaste participatie, aan de inwoners zelf vragen om met een voorstel te komen. De fractie wilde onder meer weten of er wordt gehandhaafd op de taaleis en of de wethouder de mening deelt dat het beheersen van de Nederlandse taal een cruciale voorwaarde is voor integratie. Voor de VVD Hattem is het van belang dat er een vangnet is voor de inwoners die tijdelijk niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien. 1. de Telegraaf ‘Niet Nederlands spreken, toch bijstand’ dd 16-01-2019

Omdat meedoen belangrijk is! Het ...

VVD VVD Kampen 30-01-2019 17:02

Omdat meedoen belangrijk is! Het spreken van de taal is heel belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen en werk te kunnen vinden. Het leveren van een (maatschappelijke) tegenprestatie is voor de VVD normaal omdat je dan iets terug doet voor de bijstandsuitkering die je ontvangt.

Aantal WW-uitkeringen in ...

VVD VVD Steenbergen 17-01-2019 11:54

Rapport re-integratie van de ...

VVD VVD Lisse 12-12-2018 14:00

Wie bepaalt wat presteren is? De ...

PvdA PvdA VVD Kampen 11-03-2018 19:25

Wie bepaalt wat presteren is? De VVD vindt dat uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren. Dat klinkt alsof mensen met een uitkering lui zijn en niets presteren. Wij hebben problemen met dit standpunt en wel om drie redenen: 1. Presteren is een subjectief begrip, wat voor de één een makkie is, is voor de ander een hele prestatie. Wie bepaalt er welke prestatie de juist is? 2. Mensen met een uitkering worden niet in de watten gelegd. Ze worden nu al gestimuleerd om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Als iemand er met de pet naar gooit kan hij/zij gekort worden. Wat de VVD wil bestaat dus al. 3. Mensen met een uitkering hebben het vaak niet breed, zij leven dagelijks met de stress van geldzorgen. Vaak zijn er ook andere problemen, psychische of sociale. Niet iedereen is dus 'belastbaar'. Wij vinden dat je mensen met een uitkering niet weg moet zetten als lui en onwillig. Niet iedereen is in staat om te presteren zoals de VVD dat graag zou zien. Er zijn uitkeringsgerechtigden die zich inzetten voor hun buurt, die mantelzorgen, die vrijwilligerswerk doen of die proberen hun hoofd boven water te houden. Laten we mensen blijven zien als mens en niet als economisch model

Frauderen met een uitkering? Dat is ...

VVD VVD Doetinchem 10-03-2018 08:00

Frauderen met een uitkering? Dat is diefstal van belastinggeld! Uitkering moet dan direct worden stopgezet.

VVDDit is mooi! De werkloosheid is ...

VVD VVD Vianen 21-10-2016 15:28