Nieuws van politieke partijen over Raalte Natuurlijk inzichtelijk

12 documenten

Raalte Natuurlijk stopt, Opinie In Salland komt

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 05-07-2019 16:31

De politieke partij Raalte Natuurlijk stopt, de mensen achter de partij komen terug met de site Opinie In Salland, een platform waarvoor iedereen uitgenodigd wordt mee te praten over thema’s die belangrijk zijn voor de samenleving.

Raalte Natuurlijk deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maar kreeg geen zetel. De partij had ‘het voeren van de dialoog’ als belangrijkste ideologie, een goed gesprek voeren over de thema’s die ertoe doen in de samenleving. De partij zelf nam in die dialoog het basisstandpunt in dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen komen en dat we Salland minstens zo mooi achterlaten voor onze kinderen als dat we haar doorkregen van onze ouders.

Al tijdens de verkiezingsdebatten bleek het de partij dat ‘zo groot mogelijk worden’ in de politiek voorrang heeft op idealen. Na de verkiezingen trok de politiek zich terug van podia voor gesprekken met samenleving, daalde het stof in de politieke arena en speelt het debat zich inmiddels weer voornamelijk af in vergaderingen in het gemeentehuis waar bijzonder weinig van naar buiten komt.

Opinie in Salland gaat proberen dat te veranderen, ze wil thema’s als voedsel, energie, gezondheid, onderwijs, sociale gelijkheid, huisvesting en werk voortdurend centraal stellen. Mensen die daar een mening over hebben wordt gevraagd een bijdrage te leveren, iedereen die mee wil praten is welkom. Opinie In Salland heeft daarbij zelf geen standpunt, anders dan dat over de thema’s een goede dialoog gevoerd moet worden. De gedachte is dat een goede dialoog over deze thema’s leidt tot de beste besluiten, tot wederzijds begrip en het overnemen van elkaars goede ideeën en dat dat doorwerkt naar de samenleving.

Opinie In Salland gaat na het politieke reces van start. Dan wordt een site gelanceerd waarop de opinies geplaatst worden. De publicaties komen ook op social media en de media zijn vrij ze ook op hun eigen plaatsen te publiceren.

Mensen die nu al interesse hebben mee te doen kunnen zich al melden via opinieinsalland@gmail.com

Paasvuren, wat doen we er mee?

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk CDA Partij voor de Dieren Raalte 02-04-2019 04:56

De paasvuren worden op 21 april ontstoken. Een fantastische traditie waarmee de boze wintergeesten verdreven worden. De traditie is door het christendom omarmt, om op die manier de ‘heidenen’ te verleiden over te stappen naar het geloof.

Met de kennis van nu kun je vragen stellen bij deze traditie. Een discussie op Radio1 verdedigde CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum de traditie, tegenargument van de PvdD was vervuiling en in de bakens nestelende vogels. Op de filosofiekalender kwamen we de uitspraak tegen dat als je altijd aan tradities vasthoudt, dat we dan nog in holen hadden gewoond, maar als je alle tradities omver schopt, dat je dan je gemeenschapsgevoel kwijtraakt.

Het moet er dus ergens tussenin zitten? Grote paasvuren verbieden? Het aantal paasvuren beperken? Wat vinden jullie?

Advies van gehandicapten professioneel ondersteunen!

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 11-10-2018 07:26

De Gehandicapten Adviesraad Raalte bestaat dankzij vrijwilligers, dit werk is zo belangrijk, dat het op z’n minst professioneel ondersteund moet worden. En de gemeente kan de Raalter samenleving actief deelgenoot maken van het leven van mensen die zorg nodig hebben. Dat zijn twee concrete uitkomsten van de inspiratiemiddag over gehandicaptenzorg die Raalte Natuurlijk zaterdag hield.

“De bureaucratie is een parttime baan voor mij,” zegt Patty Bloeme uit Mariënheem op de inspiratiemeeting van Raalte Natuurlijk. Ze is een flink deel van haar tijd kwijt aan regelgeving rondom haar handicap. En ze moet het meeste zelf uitzoeken. Steun van de veroorzakers van die regels is er niet of nauwelijks.

Raalte Natuurlijk verdiepte zich zaterdag in het leven van de gehandicapte, in het leven van ‘degene die minder goed uit de voeten kan’. Betty Stam uit Heeten is zelfstandig adviseur ter versterking van mensen met een beperking en verzorgde een inleiding. Patty Bloeme was aanwezig vanuit de landelijke actiegroep ‘Wij staan op’, Sanne Dasselaar, Maaike Baarslag en Ria Blokvoort vertegenwoordigden de Gehandicapten Adviesraad Raalte.

Het is best schrikken als je de gehandicapten over hun ervaringen hoort. Te steile afritten van stoep naar straat, openbare bankjes zonder leuning, klinkers op de Grote Markt waardoor zij er niet kunnen komen, zelfs verkeersdrempels waar ze op vast komen te zitten. Adviezen die de adviesraad geeft maar waar tot grote frustratie soms niets mee wordt gedaan.  Maar ook keukentafelgesprekken met ambtenaren die niet luisteren naar de vraag maar alleen maar regelgeving aan het afvinken zijn, wandelgebied Raalter Bos waar je zelfs met een kinderwagen moeilijk terecht kunt, fietsen en reclameborden in de winkelstraat die in de weg staan, trein en bus die met de mond belijden dat ze toegankelijk zijn, maar in de praktijk vaak niet, ellenlange discussies over de aanschaf van een vaatwasser omdat je dat zelf niet met de hand kunt, onderhoudscontracten van je speciale voertuig… En dan nog maar niet te spreken over hobbels bij het verkrijgen van een hypotheek of een ondernemerskrediet. Dan lees je dat een gemeente opnieuw contracten afsluit met een bedrijf voor hulpmiddelen dat als slechtste uit de bus kwam.

Niet echt om vrolijk van te worden dus.

Terwijl het best heel anders kan, praat Betty Stam uit ervaring. “Heel simpel, vraag de gehandicapte wie ben je en wat heb je nodig! Daarmee kom je achter de echte hulpvraag, creëer je zelfredzaamheid, kan de gehandicapte langer thuis blijven wonen. Je moet eigenlijk letterlijk en figuurlijk drempels wegnemen. Samen dingen doen is beter dan dat de een iets voor de ander doet! Praat over toekomstplannen in plaats van over zorgplannen.”

Dat scheelt meteen veel bureaucratie en met zorg op maat ben je meteen van hulpmiddelen af waar niet om gevraagd is of die helemaal niet geschikt zijn, blijkt uit de verhalen van Patty, Sanne, Maaike en Ria.

Raalte Natuurlijk wil zich daar hard voor gaan maken, samen met de Gehandicaptenraad, maar eigenlijk ook samen met de Verenigde Naties. Ook Nederland – zei het als laatste land – heeft ook het VN-Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een handicap ondertekend en daar willen we werk van maken.

Volgens Raalte Natuurlijk is er meer voor nodig dan dat ambtenaren eens per jaar met een rolstoel of geblinddoekt door het centrum van Raalte gaan om te ervaren hoe lastig het is gehandicapt te zijn. “Daarmee komen ze niet in de buurt van hoe ons leven is”, zegt de Gehandicaptenraad, waarvan de leden overigens ook zeggen dat ze zich tegenover de gemeente, als hulpvrager, liever niet altijd al te kritisch uitlaten, “want uiteindelijk zijn we wel van hen afhankelijk.” Met als gevolg dat “het poppetje dat het hardst schreeuwt meestal wint…”

Raalte Natuurlijk bepleit daarom bij de gemeente Raalte een professioneel secretariaat op te zetten voor de Gehandicapten Advies Raad, omdat we het vreemd vinden dat deze adviesraad puur op basis van vrijwilligheid werkt. Op veel andere vlakken betaalt de gemeente smakken met geld voor professioneel advies. De gehandicapten moeten het doen met vrijwilligers.

Raalte Natuurlijk nodigt wethouder Gerria Toeter uit om hier over verder te praten.

(Bij de foto’s)

De bijeenkomst van Raalte Natuurlijk met de gehandicapten was bij het Natuurlijk Huus. Daar moest kort voor aanvang nog snel even een oprijplank gemaakt worden. In overleg met de gehandicapten was dat zo gepiept, want zij wisten precies wat ze nodig hadden.

Geef sportclubs ontplooiing in plaats van hulp bij subsidie zoeken

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk CDA Raalte 23-09-2018 11:18

Dat klinkt heel mooi, en Raalte Natuurlijk is voorstander van goed ingezette helemaal geen tegenstander van goed ingezette subsidies. Maar we hebben sterk onze twijfels bij de vraag of je daarvoor tijd van ambtenaren moet inzetten. Als het goed is hebben die daar helemaal de tijd niet voor en als je begint met sportclubs helpen wegens gebrek aan goede vrijwilligers, waar eindigt dat dan?

In eigen behoefte voorzien

We zijn het met het CDA eens dat hier best een goede rol voor de overheid kan liggen. Iemand die honger heeft kun je iedere dag een vis geven maar je kunt hem beter leren vissen. Dan kan hij in zijn eigen behoefte voorzien. Dat geldt hier ook. Je kunt een sportclub beter leren hoe ze vrijwilligers aan zich binden, hoe ze de juiste kwaliteiten in huis halen, dan dat je ze voorkauwt. Daar zijn best goede methodieken voor. Neem de Methode Berkum waar Erica Terpstra tien jaar geleden de boer al mee opging. Bij Rohda Raalte is die formule al eens succesvol toegepast.

Raalte Natuurlijk zou het– net als het CDA – overigens toejuichen verenigingen en vrijwilligerswerk optimaal belangrijk te maken. Het werk dat daar verzet wordt en de levensvreugde die daar aangeboden wordt, is van vitaal belang voor onze samenleving. We vinden dat zo belangrijk, dat het eigenlijk raar is dat het werk voor een club vrijwilligerswerk heet.

Wij denken graag nog verder door op het idee van het CDA. Er zijn vast opleidingen in de regio waar studenten moeten leren subsidies aan te vragen, waar studenten moeten leren vrijwilligers te werven, waar studenten moeten leren kennis over te dragen. Wat zou het mooi zijn als de gemeente overeenkomsten sluit met dat soort instituten, zodat studenten in onze gemeente praktijkervaring op kunnen doen en verenigingen daar beter van worden.

We zien in de discussie meteen ook een kans het idee van een basisinkomen (we hebben daar al vaker over geschreven) nog maar eens op tafel te leggen. Iedereen vanaf 18 jaar die niet werkt een vast bedrag tot aan zijn dood. Onderzoek wijst uit dat 99% procent van de mensen liever werkt dan thuis zit. En het is een stuk goedkoper want de systemen van controle kun je allemaal afschaffen. Maar veel mooier nog: iedereen krijgt daardoor kans belangrijke zaken voor de samenleving op te pakken. Er zijn voor de kinderen, vrijwilligerswerk doen, mantelzorg, dat soort dingen. Heel veel werk dat we nu vrijwillig doen is vaak veel belangrijker voor de samenleving dan heel veel werk waar we voor betaald krijgen.

Inspiratiemeeting: Hoe toegankelijk is Raalte voor wie minder goed uit de voeten kan?

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 15-09-2018 18:21

Aan leden van Raalte Natuurlijk, aankomend leden 😉 en anders geïnteresseerden.

Raalte Natuurlijk houdt eens in het kwartaal een inspiratiemeeting voor iedereen die daar interesse in heeft. Zaterdag 6 oktober om 14.00 uur is de eerste. Die gaat over hoe bereikbaar en toegankelijk Raalte is voor mensen met een handicap.

Raalte maakt aan het eind van de maand een rondgang door het dorp om de problemen op te zoeken, dat doet de gemeente al met enige regelmaat sinds de jaren tachtig. Wij hebben voor 6 oktober de Adviesraad Gehandicapten Raalte uitgenodigd. Die weten natuurlijk precies waar de problemen liggen. We gaan graag met hen in gesprek over oplossingen. Betty Stam is zelfstandig adviseur in het sociaal domein ter versterking van mensen/inwoners met een beperking en geeft een presentatie.

Dit thema past heel goed in de filosofie van Raalte Natuurlijk, waarin ook vastgelegd is dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving. Lees hier over onze visie.

De bijeenkomst is in ’t Natuurlijk Huus, Hogebroeksweg 25 in Raalte.

Meld je wel even aan via raaltenatuurlijk@gmail.com. Dan weten we hoeveel koffie en thee we moeten zetten 😉

Nieuw minimabeleid is de eerste verrechtsing van Raalte

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk VVD D66 PvdA Raalte 04-09-2018 16:52

(Wel geld voor wethouders, niet voor minima)

Raalte krijgt een nieuw minimabeleid. Meer mensen gaan profiteren, maar de hoeveel geld blijft hetzelfde. Het huidige beleid wordt dus schraler. Raalte Natuurlijk is daarvan geschrokken, ook van de totstandkoming van het nieuwe beleid. “Als je iedereen mee wil laten doen in de samenleving, moet je ze kansen bieden en keuzes geven, niet met minder geld het bos in sturen.”

Raalte Natuurlijk gaat er vanuit dat mensen niet voor de lol in de bijstand zitten. Dat is iets dat je overkomt, daar kies je niet voor. Ja, er zullen best mensen misbruik maken van deze regeling, maar iedere keer weer blijkt dat dat nog geen procent is en wees eerlijk, je gunt een werkgever zulk personeel toch niet?

Wij vinden het heel gek dat het hele systeem van de bijstand georganiseerd is rondom die ene procent. Wantrouwen, controle, verplichtingen opleggen, dat soort dingen. En afknijpen. ‘Want als je ze minder geeft gaan ze wel aan het werk.’

We zijn er van overtuigd dat die strenge controles fraude in de hand werken. Juist als je mensen het vertrouwen geeft, beschamen ze dat over het algemeen liever niet.

Kortom: zet dat hele systeem rondom de bijstand op een lager pitje, bespaar daar enorm veel geld mee, geef de mensen in de bijstand een kans hun leven weer op de rit te krijgen zodat ze uiteindelijk zullen kiezen voor wat ze het liefst doen: meedoen aan de samenleving waar ze maar al te graag deel van willen uitmaken.

We zien dat het bijstandsbeleid in Raalte helemaal de andere kant op gaat. Meer mensen minder geld geven en eisen dat ze ‘mee gaan doen’. We geven je op een briefje dat dat niet gaat werken.

De discussie over het nieuwe beleid

Het verschaalde minimabeleid wordt ondertekend door de nieuwe (christelijke) wethouder Gerria Toetert. Die is nog maar zo kort in functie dat ze nooit de bedenker van het voorstel kan zijn. Dat is gebeurd onder de vorige wethouder Gosse Hiemstra. Nog onder het vorige college, nog met de vorige raad.

Hoe is die discussie gevoerd? Met wie? Geen brede maatschappelijke discussie toch? Dat hebben we tenminste niet meegekregen. Terwijl Raalte probeert een landelijke trofee in de wacht te slepen omdat ze met gratis ijsjes en kroketten het volk zo massaal op de been heeft weten te krijgen voor een mening over haar eigen omgeving in de toekomst, is de discussie over de minima er tussendoor geglipt, lijkt het wel. Waarom is de mening van de samenleving over minimabeleid niet interessant?

Als je het Roalter Akkoord naleest over dit onderwerp, staat daar niks richting gevend in over het minimabeleid. Het Roalter Akkoord is bepaald geen ‘regeerakkoord’ waar vooraf al kleur bepaald is. Daarom was het ook zo makkelijk de gesprekken met PvdA en D66 te staken en een dag later met de VVD uit de hoge hoed te komen.

In dit geval is blijkbaar gekozen voor wat er vóór de verkiezingen al voorbereid was. Je vraagt je dan af waar verkiezingen precies voor zijn. Het gaat hier wel over minimabeleid!

Als het om wethouders gaat is geen van de zittende wethouders bereid iets van zijn aanstelling in te leveren. Als het om minimabeleid gaat kan er niet wat extra geld bij. Dat lijkt op schaamteloos graaien van het pluche. Van de VVD-wethouder begrijpen we dat wel. Maar van de christelijke wethouders hadden we anders gedacht. En heel veel gemeentebelangen worden er ook niet gediend met zoveel wethouders.

In de ambtelijke stukken én in de stukken die onder andere via social media de samenleving ingeslingerd zijn, werd de indruk gewekt dat het nieuwe minimabeleid meer en beter werd. In een stiekem bijzinnetje werd meegedeeld dat er niet meer geld bij kwam. In hoofdzinnen, kop en inleiding werd vooral gezegd dat meer mensen recht op een uitkeuring hebben, dat het allemaal fantastisch beter wordt. Is de politiek er dan nog steeds niet van doordrongen dat je met dat soort valse voorlichting de kloof met de samenleving vergroot?

Raalte Natuurlijk vindt dat je het echte verhaal moet vertellen en als dat niet zo’n mooi verhaal is, dat je misschien dan eerst moet kijken of je de waarheid mooier kunt maken.

Tijdens de verkiezingsdebatten bleek al dat geen enkele Raalter politieke partij ook maar een klein beetje de intentie heeft de voedselbank overbodig te maken. ‘Het is jammer en erg dat het nodig is, maar het is beter dat we hem hebben dan dat we er niet eens een hadden’, was zo ongeveer het antwoord van de andere politieke partijen. Veel minder ambitie kun je niet uitspreken. Met de keuzes voor het nieuwe minimabeleid weet je zeker dat de voedselbank blijft bestaan en vergroot je de kans dat die zelfs harder nodig wordt. Meer mensen in de bijstand krijgen immers minder geld.

Raalte Natuurlijk is er van overtuigd dat ruimhartig minimabeleid op korte termijn even iets meer kost, maar dat je dat al snel dubbel en dwars terug verdient.

Raalte Natuurlijk is nieuwsgierig hoe jij minder afval produceert

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 13-07-2018 15:50

In 2050 produceren we geen afval meer. Dat wil ons huidige kabinet. Raalte Natuurlijk vindt dat een mooi plan. Maar hoe dan? Wat doe jij? We zijn er nieuwsgierig naar.

Zelf hebben we er als Raalte Natuurlijk ook over nagedacht. Alle afvalemmers verwijderen en mensen vragen hun afval mee naar huis te nemen. Of de grijze container duurder maken. Maar we zijn tegelijk ook niet zo van ‘dat zal ze leren’.

Een van ons probeert plastic helemaal uit haar systeem te krijgen: “Ik heb besloten helemaal geen plastic zakjes en flesjes meer te gebruiken. Dus moest ik op zoek naar alternatieven. En dat lukt goed! Ik gebruik geen plastic vuilniszak meer, maar maar maak de afvalbak gewoon iedere keer even schoon. We gebruiken katoenen tasjes. En om bloemen of cadeaupakketten hoeft geen plastic folie.”

Andere tip: Bij de biologische supermarkten van Overesch en Kleinlangeveldsloo zijn groente en fruit niet in plastic verpakt en het is er heel gewoon als je de papieren zakjes weer mee terug neemt.

En is het je wel eens opgevallen dat er de laatste tijd steeds vaker plastic in een boom hangt? Dat doet iemand van Raalte Natuurlijk als die zwerfvuil tegenkomt. We hebben de indruk dat meer mensen dit stille protest overnemen. Mooi!

Zo doorpratend bedachten we dat wandelaars gewoon tijdens het wandelen ook af en toe wat afval mee naar huis kunnen nemen. En misschien is het wel een idee elke eerste zaterdag van de maand er op uit te trekken om Salland op te schonen.

We merkten intern dat we individueel nog hele stappen te nemen hebben: “Boodschappen doen wordt nog een hele probleemoplossingzoekende expeditie…”

We zijn benieuwd naar wat jij al doet, van plan bent te doen, of welke vragen jij hebt over hoe het anders kan. Want als we in 2050 helemaal zonder moeten, kunnen we beter nu maar beginnen met daar over na te denken en elkaar van goede ideeën voorzien.

We zien jullie reacties graag tegemoet.

Raalte Natuurlijk: Wel een beetje veel wethouders…

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk VVD D66 CDA PvdA Raalte 19-06-2018 13:10

We hebben in Raalte ook een nieuw college. Zes mannen gaan het Roalter Akkoord als leidraad nemen voor de komende vier jaar. Is zes niet een beetje veel? En waarom geen enkele vrouw?

Raalte Natuurlijk staat voor de dialoog, een open gesprek waaraan iedereen mee kan doen. Vóór de verkiezingen zeiden alle andere politieke partijen dat zij dat natuurlijk ook wilden. Maar direct na de verkiezingen bleef daar niet veel van over. Tot en met deze week hulde iedereen zich in stilzwijgen.

Er kwam wel een Roalter Akkoord, maar 99% van Raalte heeft geen idee wat dat precies is. We vragen ons af of politici het wel snappen. Na lang overleg haakten D66 en PvdA af in het overleg met GB en CDA, een week laten was het college rond op basis van datzelfde akkoord, maar dan nu met de VVD. Dat is knap, op basis van hetzelfde stuk niet links, maar rechtsaf.

We zijn verbaasd over de grootte van het nieuwe college. Zouden er meer gemeenten in Nederland met 37.000 inwoners die zes mannen nodig hebben voor het bestuur? Zes mannen: een burgemeester en vijf wethouders. Die vijf wethouders hebben samen 4,1 baan. Dat is minimaal één meer dan landelijk wordt aanbevolen. Dat het juist de VVD is die verantwoordelijk is voor de uitbreiding is nog gekker. Ben je voor een kleinere overheid, maar als je zelf op het pluche kunt komen geldt dat even niet meer.

Dat er geen enkele vrouw in het bestuur zit is ook een gemiste kans. Het zal ons niet verbazen als de Raalter raad – ondanks alle goede bedoelingen, net als vier jaar geleden –  vooral weer door haantjesgedrag gedomineerd gaat worden.

Maar we hopen er het beste van, wensen het nieuwe college wijsheid, hopen dat er gestuurd gaat worden op een gezond Raalte waarin iedereen mee kan doen, zodat we ook onze kinderen en kleinkinderen een Raalte nalaten waarin ze goed kunnen leven.

Raalte Natuurlijk: 60 Voetbalvelden met zonnepanelen, willen we dat?

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 20-05-2018 15:06

Terwijl de gemeente Raalte nog worstelt met een nieuw college oriënteren ondernemers zich op gemeenten waar ze grootschalige zonnepaneelvelden in weilanden mogen leggen. Als je even wacht zijn de eerste vergunningen verstrekt, voordat er een goed gesprek over gevoerd is.

Aan de Stobbenbroekerweg zijn er plannen voor 33 hectare zonnepanelen. Dat zijn 60 voetbalvelden. Een ondernemer ziet er brood in. Hij huurt het land van een boer en ze worden er beiden beter van. Het levert ook groene stroom op, dus het milieu wordt er ook beter van.

Maar gaan die megavelden ook niet ten koste van de biodiversiteit? In een monocultuur van gras en maïs kun je niet veel diversiteit kapot maken. Maar als je die panelen er een keer hebt staan, weet je zeker dat je de biodiversiteit niet meer terug krijgt. Blijft het gras- of maïsland, dan kun je altijd nog de stap naar diversiteit maken, een stap die je bijvoorbeeld met biologische boeren bewerkstelligt.

Wat ons bevreemdt is dat er geen brede discussie ontstaat over deze aanvraag. De aanvraag ligt op de burelen van het gemeentehuis. Dus er moet over nagedacht worden. Er moet een besluit over genomen worden, ergens tussen het de aanvrager heel makkelijk maken tot het verbieden binnen  de gemeente. Juist dat soort dingen moeten straks in de omgevingsvisie komen te staan en Raalte lokt mensen met ijs en kroketten daar over mee te praten. Waarom dan niet nu al, over iets dat nú speelt?

Als dat maar niet net zo gaat als met die megastallen waar politici achteraf van zeggen dat ze dat anders hadden moeten doen. Laten we ons niet twee keer stoten aan dezelfde steen…

Daarom vindt Raalte Natuurlijk: voordat er ook maar één vergunning verstrekt wordt voor weilanden vol zonnepanelen, moet daar eerst een brede maatschappelijke discussie over gevoerd worden.

En nu verder!

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 24-03-2018 21:54

De achtbaan is tot stilstand gekomen. Drie, vier maanden geleden zijn we met Raalte Natuurlijk in een karretje van die rollercoaster gestapt. 400 Inwoners van de gemeente Raalte hebben op ons gestemd. Te weinig voor een zetel. Maar meer dan zat om trots terug te kijken. En fier vooruit.

Namens de kandidaten: dank jullie wel voor het gegeven vertrouwen!

Om te bepalen hoe we verder gaan, willen we eerst even de tijd nemen alles wat op ons afgekomen is te laten landen. Want tjongejonge, wat een hectiek. Amper tijd om adem te halen. Voor je het weet hobbel je mee in de mallemolen van de oude politiek, een molen die aangedreven wordt door oude journalistiek. Al met al kwamen we terecht in een wedstrijd waar de schoonheid van het spel er niet meer toe deed, alleen winnen telde.

Eigenlijk wisten we dat vanaf de zijlijn toekijkend al wel een beetje. Maar als je er middenin zit, verrast dat toch. Inmiddels hebben we het al met veel mensen gehad over Raalte Natuurlijk. Sommigen daarvan benaderen ons vanuit het oude politieke denken. Dat is lastig praten. We hebben ook veel – heel veel – hartstikke leuke reacties gehad. Dat we vooral door moeten gaan. Dat we met een halve zetel al een heleboel bereikt hebben. Dat we de tijd nodig hebben onze vernieuwende ideeën uit te leggen.

Terugkijkend op wat voor ons geen wedstrijd is, durven wij te concluderen dat we toch belangrijke winst hebben geboekt. In de debatten waren vaak door ons geagendeerde onderwerpen gekozen. Het praten over een basisinkomen is begonnen.

We zijn er! En we gaan niet meer weg.

Hoe verder? We moeten het allemaal eerst maar eens laten bezinken. En dan gaan we verder, met thema’s uit de samenleving agenderen, er breed maatschappelijk over praten waarbij kennis van de samenleving essentieel is, en dan tot besluiten komen waar Raalte en Salland beter van wordt, gezonder ook. Misschien kunnen we als politieke partij zonder zetels wel veel meer betekenen dan wanneer we ons aan de mores van de politiek moet houden.

Harrie Kiekebosch