Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Klaver: klimaatplannen moeten groener en eerlijker | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-06-2019 00:00

Na bijna twee jaar onderhandelen, presenteert de coalitie vandaag een langverwacht klimaatpakket. GroenLinks-leider Jesse Klaver kondigt aan dat hij de komende tijd zal strijden om de plannen aan te scherpen en de grote industrie meer mee te laten betalen aan de energietransitie.

Jesse Klaver: “Na jarenlange druk van scholieren, klimaatactivisten, milieuorganisaties en groene politieke partijen komt het kabinet langzaam in beweging en presenteert nu eindelijk een pakket aan klimaatmaatregelen. Dit is een goede stap, maar nog niet voldoende om een groene en sociale doorbraak te bereiken. Op een aantal cruciale punten is meer ambitie nodig. De komende tien jaar zijn beslissend voor de vraag of de wereld de klimaatcrisis onder controle gaat krijgen. We kunnen ons geen halve maatregelen veroorloven.”

Het is goed dat burgers bij de energietransitie ondersteund worden, maar te veel klimaatmaatregelen worden vooruitgeschoven. Zoals de invoering van rekeningrijden of de sluiting van kolencentrales. Daarnaast wil GroenLinks dat er meer wordt gedaan om de bio-industrie in te krimpen en heeft de partij kritiek op de subsidie voor ondergrondse opslag van CO2 en de nadruk op biomassa.

Maar de meeste kritiek heeft Klaver op de grote CO2-vrijstelling die de vervuilende industrie krijgt. Vlak voor de Statenverkiezingen kondigde premier Rutte aan dat het grote bedrijfsleven door een CO2-belasting mee zou betalen aan de energietransitie, maar van die belofte is te weinig terechtgekomen, zegt Klaver.

“De vervuilende industrie wordt door het kabinet opnieuw ontzien. In dit akkoord krijgen de grootste vervuilers netto een subsidie in plaats van een belasting. Een echt krachtige CO2-belasting blijft uit. Dat moet anders. Wij gaan de komende jaren strijden om het klimaatbeleid groener en eerlijker te maken,” aldus Klaver.

Steun voor het ‘klimaatakkoord’ onzeker

Vanochtend bleek dat het kabinet er niet in is geslaagd om een akkoord te sluiten met alle maatschappelijke partijen die aan de klimaattafels hebben meegepraat. Onder meer Greenpeace en Milieudefensie lieten weten dat het akkoord op cruciale punten tekortschiet. Ook als het gaat om parlementaire steun heeft het kabinet geen stappen gezet om zich daar op voorhand van te verzekeren.

Klaver: “Het kabinet heeft de kans laten liggen om een klimaatplan te presenteren dat kan rekenen op breed draagvlak. Wij gaan de komende tijd strijden voor verbeteringen, maar het is een gemiste kans dat het kabinet een klimaatpakket presenteert waarvoor de steun in de maatschappij en in het parlement onzeker is.”

Kabinet negeert Urgenda-klimaatdoel voor 2020

Naast het klimaatakkoord werd vandaag ook duidelijk dat het kabinet onvoldoende maatregelen neemt om het klimaatdoel voor 2020 te halen. In de Urgenda-rechtszaak heeft de rechter al in 2015 bepaald dat de regering verplicht is om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot met 25% is teruggebracht. Ondanks de uitspraak van de rechter heeft het kabinet echter jarenlang niets gedaan.

Klaver: “Het niet halen van Urgenda is een totale blamage. Al die coalitiepolitici die zichzelf op de borst kloppen dat dit kabinet zo groen is, die moeten heel snel in de spiegel kijken en vervolgens als de wiederweerga aan de slag om de kolencentrales versneld te sluiten. In dertig jaar hebben een hoop politici loze beloftes gedaan, maar zo bont als dit kabinet het rondom het klimaatdoel voor 2020 heeft gemaakt, dat is zelden vertoond.

Oppositie voeren heeft succes | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-03-2019 00:00

Een reactie op de doorberekening van het Klimaatakkoord en het nieuws over de CO2-belasting dat daarop volgde.

'Er komt een CO2-belasting voor vervuilende bedrijven en de rekening mag niet bij de huishoudens terecht komen.' Nadat de doorrekening van de plannen van het kabinet gisteren bekend waren gemaakt, kwam premier Rutte op een persconferentie met deze verrassende aankondiging.

Een paar uur eerder kwam het PBL, dat de kabinetsplannen doorrekent, met belangrijk nieuws: het kabinet gaat de klimaatdoelstellingen met de huidige plannen niet halen en de rekening zou vooral bij de burger terecht komen. Uit de persconferentie van de premier bleek dat het kabinet gedraaid is: er komt een CO2-belasting voor vervuilende bedrijven en de rekening mag niet bij de huishoudens terecht komen.

Al jaren pleit GroenLinks voor exact deze plannen. Daarom is deze draai opvallend: in 2017 waren dit nog 'hele rare plannen van GroenLinks', en toen het wetsvoorstel voor CO2-belasting dit jaar werd gelanceerd werd Jesse Klaver nog 'levensgevaarlijk' genoemd door Hans de Boer (VNO-NCW). Nu blijken de plannen inderdaad realistisch. En dat is heel goed nieuws voor het klimaat.

De aankomende verkiezingen gaan over het klimaat. En hoewel het kabinet een goede eerste stap heeft gezet, is het belangrijk dat GroenLinks aan tafel zit. Dat is de beste garantie dat deze plannen werkelijkheid worden en de beste garantie op een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid.

Bekijk de persconferentie van GroenLinks hier

Klaver: houding Rutte en Buma in klimaatdebat onverantwoord | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD CDA Nederland 04-03-2019 00:00

"Het verzet van Rutte en Buma tegen uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs is onverantwoord." Dat zei GroenLinks-leider Jesse Klaver maandagavond op een Meetup in Amsterdam naar aanleiding van de uitspraken van de twee coalitieleiders dit weekend op campagne.

Rutte zei dit weekend dat we nog tot 2050 hebben om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en hekelde partijen als GroenLinks die nu langjarig klimaatbeleid willen vastleggen. Buma vond dat Klaver aan het radicaliseren was.

Klaver: "De tacktiek van vertragen en frustreren is weer ingezet. Rutte en Buma hebben niet door dat, met hun verzet tegen noodzakelijk klimaatbeleid, zij zelf flankpartijen beginnen te worden. Nederland wil vooruit maar VVD en CDA staan op de rem."

Om het beleid bij te sturen wil Klaver graag met de coalitie in gesprek. Op de meetup zei hij "zijn hand uit te willen steken" naar de coalitiepartijen en zo snel mogelijk zaken te willen doen om de klimaatwet uit te voeren en de Urgenda-doelen voor 2020 te halen. Wat Klaver betreft hoort ook compensatie voor de stijgende energierekening bij die gesprekken.

Klaver: "De afgelopen weken heeft GroenLinks voorstellen gepresenteerd om de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 te halen. Om klimaatdoelen te halen en de energierekening van mensen te compenseren, moeten we samenwerken. Ik ben daar absoluut toe bereid."

Partij voor de Dieren kritisch op tandeloos klimaat­beleid

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Nederland 21-12-2018 00:00

De Partij voor de Dieren heeft geen steun kunnen verlenen aan een Klimaatwet die te lage doelen stelt en te weinig garanties biedt op het halen daarvan. “De wet is niet voldoende om op koers te blijven voor maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde”, licht Kamerlid Lammert van Raan toe. “We hebben 17 voorstellen gedaan om de tandeloze wet te repareren, maar die zijn allemaal verworpen. Niet alleen door de regeringspartijen, maar ook door PvdA, SP en zelfs GroenLinks. Pijnlijk. Het zichzelf feliciterende politieke midden bewaart klaarblijkelijk liever de onderlinge goede vrede dan dat men kiest voor de echte maatregelen die keihard nodig zijn.” De Partij voor de Dieren heeft grote verschillen zien ontstaan tussen het oorspronkelijke wetsvoorstel en het uiteindelijke resultaat. Van Raan: “De zoektocht naar politiek draagvlak heeft op diverse plaatsen voor verzwakkingen van de wet gezorgd. Met onze 17 aanvullingen en verbeteringen , in lijn met het alarmerende rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC en met het Urgenda-vonnis, hadden we een échte historisch Klimaatwet kunnen hebben, die het 1,5-gradenscenario wel mogelijk maakt.” Eén van de verbeteringen die de PvdD voorstelde betrof de invoering van een emissiebudget, oftewel de maximale hoeveelheid CO2 die Nederland mag uitstoten om aan de 1,5-graaddoelstelling te voldoen. Het emissiebudget is een belangrijk en door wetenschappers geadviseerd instrument om grip te houden op de doelen en uitstelgedrag uit te sluiten. Ook pleitte de PvdD onder meer voor 100 procent vermindering van broeikasgassen in 2040, 45 procent hernieuwbare energie in 2030 (100 procent in 2050), 40 procent minder energieverbruik in 2030, het toevoegen van het begrip Brede Welvaart, het schrappen van het vrijblijvende karakter van de tussendoelen en het schrappen van biomassa als duurzame energiebron. De fossiele industrie en de vee-industrie moeten uitgesloten worden als relevante gesprekspartner. En er moet een onafhankelijke klimaatcommissie komen, zoals ook in eerdere versies van de Klimaatwet stond vermeld. Het idee voor een Klimaatwet ontstond in 2015 vlak voordat het historische Parijsakkoord werd getekend en kort nadat Urgenda voor het eerst de Klimaatzaak won en er door de rechter stevige woorden werden gesproken over het klimaatbeleid van de Staat. Marianne Thieme en Jesse Klaver (GroenLinks) riepen met een gezamenlijke motie de regering op om te komen met een effectieve Klimaatwet. De motie haalde het niet en drie maanden later kondigden GroenLinks en PvdA alsnog een gezamenlijke initiatiefwet aan. Inmiddels doen vijf andere partijen mee: SP, D66, VVD, CU en CDA. Van Raan: “Met name CDA en VVD de hebben de oorspronkelijke Klimaatwet weten uit te kleden tot een zwakke intentieverklaring.” Klimaatakkoord Een dag na de stemming in de Tweede Kamer over de Klimaatwet, werd het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels gepresenteerd. Ook hier was voor de Partij voor de Dieren de uitkomst uiterst teleurstellend. Van Raan: “De gelijkenissen tussen Klimaatakkoord en Klimaatwet dringen zich op. In beide gevallen werden door de fossiele onderhandelaars alle tanden uit het eindresultaat getrokken die nodig zijn om het klimaatprobleem aan te pakken. Sterk vervuilende sectoren zoals de luchtvaart, landbouw en industrie worden nog steeds de hand boven het hoofd gehouden.” Ook milieuorganisaties, die maandenlang aan de klimaattafels hebben mee-onderhandeld, hebben hier grote bezwaren tegen en hebben aangekondigd hun handtekening niet te zetten onder het akkoord. Bij de presentatie afgelopen vrijdag hielden zij een uitfluit-protest voor het gebouw van de Tweede Kamer waar Lammert van Raan zich namens de Partij voor de Dieren bij aansloot. “De Partij voor de Dieren zal blijven vechten voor daadkrachtige maatregelen die hard nodig zijn, samen met iedereen die de temperatuurstijging van de aarde ook tot maximaal 1,5 graad wil beperken.” Lees hier de bijdragen van Van Raan aan het debat over de Klimaatwet: - eerste termijn (inclusief links naar 17 amendementen) - tweede termijn