Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

10 documenten

Schrap vaste zetels waterschappen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 22-06-2020 00:00

GroenLinks dient vandaag een initiatiefwet in om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen.

Ongeveer 1/3 van de zetels binnen de waterschappen is vooraf al vergeven aan boeren, het bedrijfsleven of natuurorganisaties. GroenLinks wil dat de waterschappen moderniseren en dus volledig democratisch worden.

GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet: ‘Waarom krijgt het bedrijfsleven automatisch een plek aan de tafel bij de waterschappen? We geven Shell toch ook geen twee vaste Kamerzetels? De tijden zijn veranderd, het klimaat is veranderd. Tijd voor een volledig democratisch waterschap’.

De druk op de waterschappen is de afgelopen decennia flink toegenomen. De waterschappen moeten wegens klimaatverandering rekening houden met een grilliger patroon in de watertoevoer. Met name periodes van extreme droogte brengen veel problemen met zich mee die van invloed zijn op onze natuur, de scheepvaart, de landbouw en onze waterkwaliteit.

De toegenomen druk op onze waterkwaliteit en het milieu compliceert de werkzaamheden van de waterschappen omdat meer belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden. Hierbij komt het regelmatig voor dat deze belangen lijnrecht tegenover elkaar staan.

De vaste zetels zijn gebaseerd op het principe ‘belang-betaling-zeggenschap’. Wie betaalt bepaalt. Maar waar vroeger het bedrijfsleven en de agrarische sector een groot deel van de kosten van de waterschappen op zich namen, worden de kosten nu steeds meer door burgers opgebracht. In 1995 betaalden huishoudens nog 26%, in 2019 is dat opgelopen tot 41%.

Partij voor de Dieren viert zetel­winst

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-03-2019 00:00

Partij voor de Dieren groeit na Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Voor het eerst heeft de PvdD in alle provincies zetels behaald. Daarmee is de partij nu ook vertegenwoordigd in Drenthe en Zeeland. In alle overige provincies groeide het percentage stemmen, in Limburg resulteerde dit in een verdubbeling in het aantal zetels, van 1 naar 2. Dit betekent dat de partij in de Eerste Kamer groeit van twee naar drie zetels. In de zeven waterschappen waar de Partij voor de Dieren meedeed aan de verkiezingen is ook groei gerealiseerd. In meerdere waterschappen is zetelwinst geboekt. In waterschap Brabantse Delta, waar de partij voor het eerst meedeed, zijn twee zetels behaald. Marianne Thieme: "Ik ben ongelooflijk trots met onze winst in dit politieke slagveld. We groeien door, de coalitie kan niet langer om de Partij voor de Dieren heen. Wij zullen het donkergroene anker zijn om het huidige onduurzame en dieronvriendelijke beleid van koers te veranderen"

Groene kiezers bedankt! 💚 We groeien ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-03-2019 12:07

Groene kiezers bedankt! 💚 We groeien met 50% in de Eerste Kamer, we hebben nu voor het eerst zetels in álle provincies en fantastische groei in de waterschappen. We groeien door! #groeiendverzet 💪

Stemmen kan tot 21:00 Elke stem ...

PVV PVV Nederland 20-03-2019 19:11

Stemmen kan tot 21:00 Elke stem telt #StemPVV

Eerste Hulp bij Stemwijzeruitslag

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-03-2019 15:00

Door Webredactie op 15 maart 2019 18:06

Eerste Hulp bij Stemwijzeruitslag

Nietsvermoedend vulde je de Stemwijzer in. En toen kwam daar opeens ChristenUnie uit… Wat nu?!

Laat je ogen rustig uit tollen. Kalmeer je ademhaling. Als christenen zeggen we dan: er is hoop!

Punt is: blijkbaar zijn wij het behoorlijk eens en hebben we ongeveer hetzelfde plaatje voor ogen als we denken aan de toekomst van onze provincies, waterschappen en ons land. Dat is hoopvol. Jij had niet verwacht op de ChristenUnie uit te komen, toch delen we een visie voor dit land.

We werken als ChristenUnie vaak samen met mensen uit heel andere achtergronden. Het gaat ons om de inhoud. Als je vergelijkbare idealen hebt, stap over eventuele vooroordelen heen en help je dit land verder!

Straks na de verkiezingen moeten er in de provincies en waterschappen coalities gevormd worden. De ChristenUnie wordt vaak genoemd aan mogelijke coalitiepartner. Ook landelijk maken we deel uit van de coalitie. Met onze vijf Tweede Kamerzetels en drie bewindspersonen maken we het verschil en bouwen we aan de toekomst van ons land. En in de afgelopen 1,5 jaar konden we heel veel concrete resultaten

Een stem op de ChristenUnie telt dus driedubbel en dwars mee. Je stemt namelijk niet alleen voor het waterschap, de provincie, maar ook indirect voor de Eerste Kamer. Klinkt goed?

Het is niet in alle gezelschappen even stoer om te zeggen dat je ChristenUnie stemt, maar hé, het is ook wel weer prettig eigenwijs.

Eerste Hulp bij Stemwijzeruitslag

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-03-2019 15:32

Door Webredactie op 14 maart 2019 16:06

Eerste Hulp bij Stemwijzeruitslag

Nietsvermoedend vulde je de Stemwijzer in. En toen kwam daar opeens ChristenUnie uit… Wat nu?!

Laat je ogen rustig uit tollen. Kalmeer je ademhaling. Als christenen zeggen we dan: er is hoop!

Punt is: blijkbaar zijn wij het behoorlijk eens en hebben we ongeveer hetzelfde plaatje voor ogen als we denken aan de toekomst van onze provincies, waterschappen en ons land. Dat is hoopvol. Jij had niet verwacht op de ChristenUnie uit te komen, toch delen we een visie voor dit land.

We werken als ChristenUnie vaak samen met mensen uit heel andere achtergronden. Het gaat ons om de inhoud. Als je vergelijkbare idealen hebt, stap over eventuele vooroordelen heen en help je dit land verder!

Straks na de verkiezingen moeten er in de provincies en waterschappen coalities gevormd worden. De ChristenUnie wordt vaak genoemd aan mogelijke coalitiepartner. Ook landelijk maken we deel uit van de coalitie. Met onze vijf Tweede Kamerzetels en drie bewindspersonen maken we het verschil en bouwen we aan de toekomst van ons land. En in de afgelopen 1,5 jaar konden we heel veel concrete resultaten

Een stem op de ChristenUnie telt dus driedubbel en dwars mee. Je stemt namelijk niet alleen voor het waterschap, de provincie, maar ook indirect voor de Eerste Kamer. Klinkt goed?

Het is niet in alle gezelschappen even stoer om te zeggen dat je ChristenUnie stemt, maar hé, het is ook wel weer prettig eigenwijs.

Wat doet de dijkgraaf van een waterschap?

PvdA PvdA Nederland 05-03-2019 13:02

Je zou de dijkgraaf de burgemeester van het waterschap kunnen noemen. Tijdens de waterschapsverkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur verkozen - vergelijkbaar met de gemeenteraad. Uit de leden van het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur verkozen - vergelijkbaar met het college. Mensen die in het dagelijks bestuur zitten noemt men heemraden - of soms hoogheemraden of gezworenen. De dijkgraaf is de voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur.

Nee. De dijkgraaf wordt door de kroon benoemd op advies van het kabinet in Den Haag. Deze benoeming is voor een periode van zes jaar.

Dijkgraven kunnen lid van een politieke partij zijn, dat zijn de meesten ook, maar het hoeft niet. Er zijn ook dijkgraven die geen actief lid zijn van een politieke partij.

Niet iedere dijkgraaf verdient hetzelfde, maar het salaris van een dijkgraaf is ongeveer 9000 euro bruto per maand.

Dit moet je weten over de waterschapsverkiezingen

PvdA PvdA Nederland 05-03-2019 12:52

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterhuishouding van ons land. Dat betekent het onderhouden van waterkeringen (dijken, sluizen etc.), het controleren van de hoeveelheid water, het handhaven van de waterkwaliteit en het onderhouden van waterwegen. Voorbeelden hiervan zijn het drooghouden van polders, de afvoer van regenwater in dorpen en steden, het zuiveren van water en uitbaggeren van rivieren.

Er zijn in Nederland 21 waterschappen, die worden bestuurd door een dijkgraaf en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wordt verkozen tijdens de waterschapsverkiezingen voor een periode van vier jaar.

In de waterhuishouding staan belangen geregeld tegenover elkaar. Bijvoorbeeld: wordt een polder teruggegeven aan de natuur of blijft hij droog voor boerenbedrijven. Daarom hebben wij allemaal inspraak in wat de beste manier is om met het water in ons land om te gaan.

Door klimaatverandering zal waterbeleid de aankomende jaren nog veel belangrijker worden. Door de stijging van de zeespiegel, drogere en nattere periodes zullen waterkeringen onder grotere druk komen te staan. Er zullen beslissingen moeten worden genomen over wiens belang voorrang krijgt: de mens, de natuur of het bedrijf.

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart, wat samenvalt met de Provinciale Statenverkiezingen. Je kunt op een moment voor beide verkiezingen een stem uitbrengen, maar je krijgt voor beide verkiezingen een aparte stemkaart. Zorg dat je deze niet kwijtraakt.

Als je niet zeker weet in welk waterschap je woont, kun je dat op deze website vinden door je postcode in te vullen.

Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 11-02-2019 16:27

Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, hield op het partijcongres een ijzersterke speech, omringd door onze kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen.

Zeker zijn van schoon water

PvdA PvdA Nederland 07-02-2019 09:23

Door De Redactie op 7 februari 2019 Delen  

Waterschappen, de oudste democratische bestuurslaag van Nederland. Mede dankzij de waterschappen mag iedereen zich veilig voelen tegen het water. Je wilt als inwoner zeker zijn van droge voeten. Het weer wordt echter extremer. Hoosbuien, overstromingen en stormen komen vaker voor. De PvdA wil samen met de inwoners werken aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatveranderingen tegen te gaan. Zorgen voor bijvoorbeeld meer opvangplekken voor regenwater en het tegengaan van hittestress in de stad: Tegels eruit, groen erin. Buiten de steden hebben we niet alleen maar oog voor boeren, maar ook voor natuur en recreatie. Als een dijk wordt verzwaard bepalen we natuurlijk de juiste hoogte. Maar we vragen van de aannemer ook dat hij maatschappelijk verantwoord onderneemt. En we plannen er bijvoorbeeld een mooi fietspad op met bloemrijke bermen.

De PvdA wil samen met de inwoners werken aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatveranderingen tegen te gaan.

Van oudsher zijn met name ondernemers en boeren goed vertegenwoordigd in de waterschappen. We ondersteunen de ondernemers en boeren die zorgen voor werkgelegenheid en die werken aan eerlijk en duurzaam voedsel, en die rekening houden met natuur en landschap. De PvdA wil binnen de waterschappen echter juist ook inwoners meer invloed geven. Inwoners van een gebied moeten vooraf en actief worden betrokken bij besluiten. De vaste, geborgde zetels voor boeren, natuurbeheer en bedrijven schaffen we af.

Strengere normen voor waterveiligheid en de reiniging van afvalwater zorgen voor stijgende tarieven van de waterschapsbelasting. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en daarom wil de PvdA dat de kwijtschelding voor de laagste inkomens vastgehouden wordt, ook voor de kleine zelfstandigen. Duurzaam gebruik van water gaan we fiscaal stimuleren, vervuilers belasten we meer. De waterschappen lopen ook voorop bij het hergebruik van grondstoffen uit het rioolwater en het opwekken van elektriciteit. We zijn vrijwel de enige partij binnen de waterschappen die staat voor een eerlijke lastenverdeling.

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

De PvdA streeft naar eerlijke banen, ook binnen het waterschap. De waterschappen moeten als werkgever zelf het goede voorbeeld geven. Ze bieden kansen voor mensen die om wat voor reden ook moeilijk aan een baan of stage kunnen komen en op het gebied van arbeidsvoorwaarden worden eerlijke en sociale keuzes gemaakt.

Wil je meer weten? Kijk dan naar de site van PvdA in jouw waterschap.