Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 11-02-2019 16:27

Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, hield op het partijcongres een ijzersterke speech, omringd door onze kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen.

Zeker zijn van schoon water

PvdA PvdA Nederland 07-02-2019 09:23

Door De Redactie op 7 februari 2019 Delen  

Waterschappen, de oudste democratische bestuurslaag van Nederland. Mede dankzij de waterschappen mag iedereen zich veilig voelen tegen het water. Je wilt als inwoner zeker zijn van droge voeten. Het weer wordt echter extremer. Hoosbuien, overstromingen en stormen komen vaker voor. De PvdA wil samen met de inwoners werken aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatveranderingen tegen te gaan. Zorgen voor bijvoorbeeld meer opvangplekken voor regenwater en het tegengaan van hittestress in de stad: Tegels eruit, groen erin. Buiten de steden hebben we niet alleen maar oog voor boeren, maar ook voor natuur en recreatie. Als een dijk wordt verzwaard bepalen we natuurlijk de juiste hoogte. Maar we vragen van de aannemer ook dat hij maatschappelijk verantwoord onderneemt. En we plannen er bijvoorbeeld een mooi fietspad op met bloemrijke bermen.

De PvdA wil samen met de inwoners werken aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatveranderingen tegen te gaan.

Van oudsher zijn met name ondernemers en boeren goed vertegenwoordigd in de waterschappen. We ondersteunen de ondernemers en boeren die zorgen voor werkgelegenheid en die werken aan eerlijk en duurzaam voedsel, en die rekening houden met natuur en landschap. De PvdA wil binnen de waterschappen echter juist ook inwoners meer invloed geven. Inwoners van een gebied moeten vooraf en actief worden betrokken bij besluiten. De vaste, geborgde zetels voor boeren, natuurbeheer en bedrijven schaffen we af.

Strengere normen voor waterveiligheid en de reiniging van afvalwater zorgen voor stijgende tarieven van de waterschapsbelasting. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en daarom wil de PvdA dat de kwijtschelding voor de laagste inkomens vastgehouden wordt, ook voor de kleine zelfstandigen. Duurzaam gebruik van water gaan we fiscaal stimuleren, vervuilers belasten we meer. De waterschappen lopen ook voorop bij het hergebruik van grondstoffen uit het rioolwater en het opwekken van elektriciteit. We zijn vrijwel de enige partij binnen de waterschappen die staat voor een eerlijke lastenverdeling.

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

De PvdA streeft naar eerlijke banen, ook binnen het waterschap. De waterschappen moeten als werkgever zelf het goede voorbeeld geven. Ze bieden kansen voor mensen die om wat voor reden ook moeilijk aan een baan of stage kunnen komen en op het gebied van arbeidsvoorwaarden worden eerlijke en sociale keuzes gemaakt.

Wil je meer weten? Kijk dan naar de site van PvdA in jouw waterschap.