Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

69 documenten

SGP faliekant tegen EU-belasting

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

De Europese Commissie wil belasting gaan heffen. Daarmee zetten ze een wissel om. Lees hier de reactie van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

De SGP is faliekant tegen de voorstellen van de Europese Commissie waarin voor het eerst in de geschiedenis EU-belastingen worden ingevoerd, een fonds van 750 miljard euro met geld dat overgeheveld wordt naar landen die hun financiën en economie niet op orde hebben en een forse verhoging van de EU-meerjarenbegroting.

“Met dit voorstel om de eerste EU-belasting in te voeren, gaat een wissel om”, zegt Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP. “Als dit doorgezet wordt, is het een historische stap. Het begint met een heffing voor grote bedrijven, maar je kunt op je klompen aanvoelen dat het eindigt met nog veel meer belastingen, voor iedereen.”

"Dit voorstel getuigt van machtshonger,” zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. "We zijn voor hulp aan elkaar in moeilijke tijden, solidariteit, maar dat hoeft niet via een geldstroom van Noord- naar Zuid-Europa. Ook niet door de nationale bevoegdheid voor belastingheffing over te dragen aan Brussel. In dat geval maak je zo’n geldstroom zelfs permanent. Dat wil ik absoluut niet.”

"Dit voorstel komt voort uit een gevaarlijke combinatie: partijen die een grotere EU willen en landen die meer geld willen. We moeten ons niet laten meeslepen door deze wervelwind”, zegt Ruissen. “We weten nog niet eens de omvang van de economische crisis. En zelfs Italië kan met ruim 2400 miljard euro schuld nog steeds direct geld lenen op de financiële markt, zonder de EU. Dit is een verdere stap naar een Europese staat. Daar ga ik niet in mee.”

De SGP vindt dat de huidige EU-begroting voldoende mogelijkheden heeft om probleemgebieden te helpen, bijvoorbeeld via de fondsen voor regionale ontwikkeling. Bovendien ligt er al een pakket van maar liefst 540 miljard aan leningen waar EU-lidstaten uit kunnen putten. “De SGP zal de Nederlandse regering dan ook steunen als ze voet bij stuk houdt en niet zwicht voor de druk van met name de grote en zuidelijke landen. Buigen we wel, dan is het einde zoek,” aldus de SGP’ers.

Al eerder pleitten de SGP-parlementariërs voor een onderzoek naar en draaiboeken voor een exitmogelijkheid uit de eurozone. Daarmee zouden alle lidstaten wel eens beter af kunnen zijn. Bert Jan Ruissen: "Voor sommige schuldenlanden kan een euro-exit en devaluatie een verstandiger uitkomst zijn. In elk geval gezonder dan miljarden euro's schuld te blijven opstapelen.”

Jesse Klaver en Thomas Piketty: gewone burger mag niet opdraaien voor deze economische crisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-05-2020 00:00

In een gezamenlijk opiniestuk in De Volkskrant roepen GroenLinks-partijleider Jesse Klaver en de wereldberoemde Franse econoom Thomas Piketty Europese regeringsleiders op niet opnieuw de fouten van de vorige economische crisis te maken. Dit keer zouden niet gewone mensen de crisis betalen, maar de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Ze pleiten ervoor om op Europees niveau de winsten van multinationals, enorm grote vermogens en CO2-uitstoot zwaarder te belasten. De discussie moet niet gaan over transfer van geld tussen Europese landen, schrijven ze, maar over het herverdelen van geld tussen de rijkste 1% van Europa naar de overige 99%.

Vorige week in de Tweede Kamer vond een fel debat plaats tussen Klaver en premier Rutte over de ideeën van Piketty. Rutte vond de opstelling van Klaver populistisch en beweerde dat het aanhangen van Piketty en het creëren van banen niet samen kan gaan. Klaver gaf aan dat de het vasthouden van Rutte aan verouderde economische ideeën in een notendop weergeeft wat er mis gaat met beleid van de regering.

Het volledige opinieartikel is hier te vinden.

SP wil parlementaire enquête toeslagenaffaire na aangiftes

SP SP Nederland 19-05-2020 11:49

Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren die een grote rol speelden in de toeslagenaffaire. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is het meer dan terecht dat er aangifte wordt gedaan, maar moet de beerput helemaal open: ‘Iedereen moet kunnen vertrouwen op de overheid. De beerput moet helemaal open, want er zijn ook nog politiek verantwoordelijken. Volgens de SP moet er daarom óók een parlementaire enquête komen naar de toeslagenaffaire.’

De toeslagenaffaire is dus nog niet opgelost, want nog steeds zijn er veel vragen te beantwoorden. En nog steeds zijn er mensen die meer wisten, maar de waarheid toedekten. Met een parlementaire enquête kan de Tweede Kamer zelf onderzoek doen, door alle stukken te eisen en door mensen onder ede te horen. Leijten: ‘Deze aangiftes zijn een eerste stap, maar er is echt meer nodig. Alleen dan kan er gewerkt geworden aan een Belastingdienst die er is om de samenleving te dienen. Een Belastingdienst die morele integriteit hoog in het vaandel heeft en waar ook de eigen medewerkers trots op kunnen zijn.’

Het is tijd voor eerlijke politiek! Sluit je nu aan bij onze beweging en word nu Vriend voor Rechtvaardigheid!

Weer leugens bij de Belastingdienst: discriminatie was wél beleid

SP SP Nederland 11-05-2020 11:48

De Belastingdienst gebruikte zeker tot 2015 de tweede nationaliteit van mensen om te selecteren wie wel en wie niet gecontroleerd zou worden, zo blijkt uit een rapport dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Leijten: 'Het is pure discriminatie om op basis van iemands nationaliteit aan selectie te doen. Dat moet op basis van bewijs of een redelijk vermoeden. Al tijden vragen wij om helderheid hierover en telkens werd verwezen naar onderzoek naar etnisch profileren van de Autoriteit Persoonsgegevens terwijl de Belastingdienst dit allang wist. Het is onbeschrijfelijk dat volksvertegenwoordigers al bijna een jaar lang geen goede antwoorden krijgen en dat de mededeling nu is weggemoffeld ergens in een rapport.'

Eerder stelde Leijten voor dat Tweede Kamerleden zelf een groot onderzoek gaan doen middels een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire: 'Het feit dat we nog steeds niet alle informatie krijgen en er telkens weer achter aan moeten gaan en extra moeten vragen, sterkt mij echt in de overtuiging dat we dit zélf moeten gaan onderzoeken. Dan kunnen we, desnoods met hulp van de politie, alle stukken zelf halen en mensen onder ede verhoren.'

Vorig jaar vroeg Leijten of er sprake is van etnisch profileren. Minister Hoekstra gaf toen aan dat zoiets absoluut ongewenst is en dat er onderzoek zou worden gedaan. Leijten: 'We zijn zeker drie onderzoeken verder, twee van de commissie Donner en één van de Auditdienst Rijk. Al die onderzoeken wijzen een beetje in de richting, maar er kwam nooit duidelijk naar boven dat de tweede nationaliteit gebruikt werd bij risicoselectie van het Belastingonderdeel Toeslagen. Nu staat er doodleuk dat er in de hele Belastingdienst onderzoek is gedaan naar het gebruik ervan en dat het uit alle risicomodellen en risicoselectie is gehaald. Waar het voorkwam, hoe lang en met welke reden dit ooit te rechtvaardigen was, zijn allemaal zaken die onbeantwoord blijven. Sterker nog, wij vroegen de risicomodellen op, maar die weigert het ministerie tot nu toe te geven aan de Tweede Kamer.'

Het steekt Leijten dat er wederom sprake is van wegmoffelen van cruciale informatie waar de Tweede Kamer al langer naar vraagt. 'De nieuwe staatssecretarissen beloofden beterschap. Er komt een groot onderzoek naar het gebruik van nog meer zwarte lijsten. Er is dus heel wat aan de hand. Het is een bittere misser dat de Kamer niet actief geïnformeerd is over het onderzoek naar het gebruik van de tweede nationaliteit binnen de gehele Belastingdienst. Ik wil dat wij alle informatie nu heel snel krijgen.'

Leijten stelt voor om de risicomodellen en de selectieregels openbaar te maken: 'Dan kan iedereen meekijken en zien of er geen onwettige zaken gebeuren. De selectie zou zelfs verbeterd kunnen worden omdat we zicht krijgen op wat mogelijk gemist wordt. Voor onderdelen – aftrekposten of toeslagen – die erg gevoelig zijn voor misbruik of fraude moet gelden dat het bij de bron wordt aangepakt.'

#SolidaireSamenleving: 5 ideeën voor een Nederland na corona | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-04-2020 00:00

Nederland zit nog midden in een gezondheidscrisis, maar die vraagt wel om ook al na te denken over de volgende crisis: de economische. Daar mag niet te lang mee worden gewacht en daarom deelt GroenLinks vandaag haar eerste ideeën voor een Nederland na corona.  

De afgelopen weken heeft GroenLinks zich hard gemaakt om te zorgen dat de kosten van deze crisis niet – net zoals na de economische crisis van 2008 – weer bij de burger worden neergelegd. De petitie die oproept om van overheidssteun aan grote bedrijven een lening te maken, is in drie dagen tijd al meer dan 50.000 keer ondertekend. Het laat zien dat meer mensen een solidaire en eerlijke weg uit de crisis willen.

Maar we moeten nog meer doen als we willen dat het ook echt anders gaat.

Jesse Klaver: “Voor we het weten zijn er alweer afspraken gemaakt met grote multinationals, wordt er bezuinigd op zorg, onderwijs en cultuur, gaan er weer miljarden naar aandeelhouders, terwijl de lonen achterblijven en is het business as usual.”

Rechtse politiek heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de publieke sector is verzwakt en de sociale zekerheid is uitgehold. Dat is nu pijnlijk zichtbaar. Maar deze coronacrisis laat ook zien waar mensen samen toe in staat zijn en waar ze naar verlangen. Alles draait nu om samenwerking. Voor de gezondheid van individuen, maar ook voor de gezondheid van de samenleving.

Jesse Klaver: “Die solidariteit vanuit de mensen zelf is prachtig om te zien, maar laat ook zien waar het huidige systeem tekortschiet. De keuzes die we nu maken, kunnen ervoor zorgen dat dit een keerpunt wordt. Het begin van een rechtvaardiger economisch systeem, waarin niet geld of de laagste prijs, maar welzijn voorop staat.”

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de #SolidaireSamenleving er komt.

Meer weten? Lees hier ons manifest over onze vijf ideeën voor Nederland na corona.

 

Wouter Koolmees leidt D66-programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2021

D66 D66 Nederland 18-04-2020 11:00

Wouter Koolmees leidt D66-programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2021

Wouter Koolmees wordt voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van D66 schrijft voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Koolmees is Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en momenteel tijdelijk vicepremier in het kabinet Rutte-III. Koolmees klom via de mavo en de havo op naar de universiteit. Hij werkte zeven jaar op het ministerie van Financiën, onder andere als hoofd begrotingsbeleid. Koolmees was van 2010-2017 Tweede Kamerlid voor D66.

Marietje Schaake en Franc Weerwind

Naast Koolmees is een belangrijke rol weggelegd voor Marietje Schaake, Directeur van het Cyber Policy Center aan Stanford University. Schaake was van 2009-2019 Europarlementariër voor D66. Zij brengt ruime kennis mee op het gebied van digitalisering, privacy en technologie in internationale context.

Franc Weerwind, burgemeester van Almere, gaat eveneens meedenken en –schrijven aan het verkiezingsprogramma. Ook Annet Aris neemt plaats in de commissie. Aris is adjunct professor digitale strategie bij INSEAD sinds 2003 en commissaris bij o.a. ASML, ASR, Randstad en Rabobank. De commissie bestaat verder uit Ellen Bijsterbosch, Aletta Hekker, Roy Kramer, Eline Leijten, Alexander Rinnooy Kan en Joost Sneller.

De verkiezingsprogrammacommissie maakt gebruik van de ideeën die de afgelopen maanden al bij heel veel mensen binnen en buiten D66 zijn opgehaald. Het conceptverkiezingsprogramma wordt ter besluitvorming aan de ledenvergadering voorgelegd op het najaarscongres van 2020.

De volledige programmacommissie

Wouter Koolmees (Voorzitter)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Annet Aris

Senior Affiliate Professor of Strategy (INSEAD); voorzitter permanente programmacommissie D66

Ellen Bijsterbosch

Aletta Hekker

Secretaris Politiek in het Landelijk Bestuur van D66

Roy Kramer

Eline Leijten

Alexander Rinnooy Kan

Emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde

Marietje Schaake

Directeur Cyber Policy Center, Stanford University

Joost Sneller

Franc Weerwind

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

GroenLinks: Juist crisis toont noodzaak eerlijke winstbelasting | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-04-2020 00:00

Vandaag verschijnt het rapport van de Commissie Ter Haar met het advies om de belastingheffing voor multinationals eerlijker te maken. GroenLinks wil dat het kabinet de adviezen overneemt en omzet in wetgeving. Daarnaast moet er meer samenwerking komen tussen landen om concurrentie op de laagste winstbelasting te voorkomen en er moet transparantie komen over de belastingafdracht van multinationals. Vanwege vertrouwelijkheid is het moeilijk te achterhalen hoeveel belasting betaald wordt. Door onderzoek van Trouw werd eerder bekend dat Shell in Nederland nul euro winstbelasting betaalt.

 

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: In deze crisis staan veel bedrijven bij de overheid op de stoep om steun te vragen. Logisch, maar dan moeten zij in normale tijden ook eerlijk belasting betalen en niet alle mazen in de wet zoeken om maar geen winstbelasting te hoeven betalen. Nu is de tijd om stappen te zetten en de gaten in de wet te dichten.

Na de vorige crisis ontbrak deze solidariteit. Multinationals hebben na de crisis enorme winsten gemaakt, veel dividend uitgekeerd aan aandeelhouders en er tegelijkertijd alles aan gedaan om zo min mogelijk belasting te betalen. Daardoor is de rekening bij mensen terecht gekomen in plaats van grote bedrijven. Burgers hebben wél netjes hun belasting afgedragen.

GroenLinks roept het kabinet op om de adviezen van dit rapport zo snel mogelijk om te zetten in wetgeving. Anders wordt de prijs van deze crisis weer bij huishoudens gelegd, bij hen die geen dure adviseurs inhuren om gaten in de belastingwetten te vinden. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat solidariteit in goede en in slechte tijden georganiseerd is.

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de gaten in ons belastingstelsel en de trucs die multinationals toepassen om belasting te ontwijken. GroenLinks voert al jaren de druk op om grote bedrijven een eerlijke belasting te laten betalen. De partij heeft onder meer de afschaffing van de dividendbelasting tegengehouden, de zogenoemde Shellwet (beperking van de liquidatieverliesregeling) gemaakt die over is genomen door het kabinet en er is een wet in maak die de gaten in de dividendbelasting dicht.

'Bonnenquotum' Belastingdienst stortte ouders in verdoemenis

SP SP Nederland 27-03-2020 08:20

Onterecht werden duizenden ouders door de Belastingdienst beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. De afdeling bij de Belastingdienst die de heksenjacht op de ouders opende werkte met 'targets', blijkt uit onderzoek van journalisten van Trouw en RTL. Er moesten koste wat het kost mensen gepakt worden op fraude. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Dit is niet veel meer dan een ordinair 'bonnenquotum', zoals we die ooit bij de politie hebben gezien. Doelen behalen zonder dat de waarheid en rechtvaardigheid voorop stonden. Dit quotum kwam van de top. Zowel van de Belastingdienst zelf als van het kabinet. Rutte en de staatssecretaris voor de Belastingdienst hebben wat uit te leggen.'

Beetje bij beetje gaat de beerput rond de toeslagenaffaire open. Volgens Leijten is een parlementaire enquête nodig om alles boven tafel te krijgen. 'Steeds weer krijgen we een beetje informatie. Steeds weer moet de nieuwe staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst excuses aanbieden of uitleg geven. De pleister moet van deze stinkende wond gerukt worden en dat kan alleen als alle informatie opgevraagd kan worden en mensen onder ede gehoord kunnen worden.'

De commissie Donner, aangesteld om advies te geven aan het kabinet over compensatie voor de toeslagenaffaire noemde deze praktijk van de Belastingdienst 'morele corruptie'. Het geld dat werd binnengehaald door ouders onterecht te beschuldigen werd namelijk gebruikt om deze afdeling van fraudebestrijding te financieren. Zo konden er steeds meer ouders onterecht beschuldigd worden. Leijten heeft inmiddels vragen gesteld aan het kabinet.

Meldpunt Coronacrisis

SP SP Nederland 26-03-2020 16:52

De uitbraak van het coronavirus in Nederland grijpt diep in in onze levens: natuurlijk als u ziek wordt of iemand in uw omgeving ziek wordt, als u werkt in de gezondheidszorg, maar ook als u uw bedrijf stil ziet vallen of u thuis moet werken met ook de kinderen thuis. Of als u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Het is ingrijpend om te moeten blijven werken in situaties die gevaarlijk kunnen zijn. De zorgen zijn begrijpelijk en de roep om oplossingen ook.

De regering neemt maatregelen, maar kan niet alles weten of overzien. Wij ook niet. Daarom willen we weten hoe het met u gaat en of er dingen zijn waar u tegenaan loopt, met werk, met school, met uw financiële situatie. Of komt u in de knel met het betalen van uw woonlasten? Laat het ons weten.

Uw ervaringen en die van anderen zorgen ervoor dat wij een goed beeld hebben van de gevolgen van de coronacrisis en waar mensen nu tegenaan lopen. Dan zijn onze volksvertegenwoordigers goed geïnformeerd en kunnen we beter ons werk doen om onze samenleving door de crisis heen te brengen. Laat u ons weten hoe het met u gaat?

Uiteraard kunt u erop rekenen dat we uw informatie veilig bewaren. Informatie gebruiken we alleen anoniem en niet herleidbaar naar personen.

Ouders toeslagenaffaire worden in juridisch moeras gejaagd

SP SP Nederland 12-03-2020 15:34

Duizenden ouders werden onterecht door de Belastingdienst beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Er werd een commissie ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar compensatie voor ouders die slachtoffer zijn geworden van de heksenjacht. Donderdag kwam de commissie Donner met een advies voor het kabinet. SP-Kamerlid noemt het advies ontluisterend en teleurstellend: 'Deze commissie zou de menselijkheid terugbrengen bij de Belastingdienst. In plaats daarvan worden ouders dieper in een juridisch moeras gejaagd. Er wordt geen moreel oordeel geveld. Er is niet met ouders gesproken. De commissie Donner komt ook niet met een groots gebaar, in plaats daarvan wordt er een veel te kleine groep mensen een beetje geholpen. Duizenden hebben nog steeds geen antwoorden en zitten nog altijd in onzekerheid.'

Leijten is blij dat 1800 ouders nu geholpen worden, maar dat is nog niet genoeg. De bal ligt nu bij het kabinet en de minister-president: 'Het is nu aan minister-president Mark Rutte om wel medemenselijkheid te tonen en om niet als jurist te werk te gaan. Iedereen die onterecht door de Belastingdienst is beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag moet ruimhartig gecompenseerd worden voor de diepe ellende waar ze jarenlang in zijn gestort.'

Het zijn ook roerige tijden voor mensen die werken bij de Belastingdienst. De toeslagenaffaire is heftig en heeft geleid tot veel debat, nieuwe bestuurders, nieuwe staatssecretarissen en een voorstel voor reorganisatie. Dit debat wordt gevoerd over de hoofden van de medewerkers van de Belastingdienst heen. De SP lanceerde daarom een enquête om van de medewerkers van de Belastingdienst zelf te horen wat zij vinden over hoe het gaat bij de Belastingdienst.

Ben je medewerker bij de Belastingdienst? Vul dan hier de enquête in!