Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

73 documenten

Hofuitspraak Apple moet Europese wetgevers wakker schudden belastingontwijking aan te pakken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-07-2020 00:00

Het Europees Hof van Justitie zette woensdag een streep door het besluit van de Europese Commissie om  Apple 13 miljard euro aan ontweken belasting te laten betalen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert verontrust: “Deze uitspraak moet ons wakker schudden: de Europese Unie moet regels aanscherpen om belastingontwijking effectief aan te pakken.” 

Woensdag presenteerde de Europese Commissie ook nieuwe plannen om belastingontwijking aan te pakken. Een van de voorstellen is om het Europees verdrag te gebruiken om maatregelen tegen belastingontwijking met besluiten per meerderheid, in plaats van unanimiteit, te nemen. GroenLinks pleit hier al jaren voor. Eickhout: “De aanpak van belastingontwijking mag niet langer gegijzeld kan worden door enkele kleine landen, zoals Nederland, die proberen vast te houden aan onrechtvaardige belastinglokkertjes voor grote bedrijven.”

Het actieplan van vandaag biedt echter nog geen concrete oplossingen voor de klap die het Europees Hof uitdeelt in de Europese aanpak van belastingontwijking van bedrijven. Dringend noodzakelijke besluiten over een Europees systeem voor de winstbelasting van bedrijven en een techbelasting worden naar later dit jaar verschoven. Eickhout: “De Europese Commissie moet snel gebruik maken van de mogelijkheden om met meerderheidsbesluiten een doorbraak te forceren. Anders blijven belastingontwijkende multinationals aan het langste eind trekken.”

GroenLinks lanceert wet tegen belastingontwijking | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-07-2020 00:00

GroenLinks dient vandaag een wetsvoorstel in waardoor bedrijven die hun hoofdkantoor verhuizen naar een land zonder dividendbelasting een eindafrekening gepresenteerd krijgen. Multinationals met zogenaamde ‘uitgestelde winsten’ moeten daar bij vertrek alsnog in Nederland dividendbelasting over betalen. Als deze initiatiefwet wordt aangenomen geldt de wet met terugwerkende kracht vanaf 10 juli 2020. Jesse Klaver: “Het is eigenlijk doodeenvoudig: wie in Nederland winst maakt, betaalt daar in Nederland belasting over. Bij verhuizing naar het buitenland krijg je gewoon de eindafrekening.

De afgelopen jaren is de dividendbelasting een groot onderwerp geweest in het publieke debat. Het kabinet wilde de dividendbelasting afschaffen om een handjevol bedrijven hier te houden. Dat zou 2 miljard euro kosten. GroenLinks was hier fel op tegen omdat het niet uit te leggen is dat er voor grote multinationals speciale regels werden gemaakt en uiteindelijk is het voorstel gestrand.  

Al jarenlang maakt de partij zich hard voor een eerlijk belastingsysteem waarin zowel burgers, kleine bedrijven als grote bedrijven belasting betalen. In 2018 leidde een GroenLinks wetsvoorstel ertoe dat de dividendbelasting niet werd afgeschaft. In 2019 werd een wetsvoorstel van GroenLinks overgenomen waardoor grote bedrijven meer winstbelasting gaan betalen. En nu zet GroenLinks een nieuwe stap om belastingontwijking tegen te gaan.

Vrijwel alle Europese landen hebben een dividendbelasting. Het Verenigd Koninkrijk is hierop een van de weinige uitzonderingen. De eindafrekening in de dividendbelasting geldt alleen voor grote bedrijven (met een omzet van meer dan €750 miljoen) die zich verplaatsen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven. In een dergelijke situatie is er namelijk sprake van een fiscale mismatch waarbij de dividendbelasting in geen enkel land wordt geheven en de belastingclaim tussen wal en schip valt. GroenLinks wil dat er een einde komt aan deze vorm van belastingontwijking en gaat het heffingslek met dit wetsvoorstel dichten. GroenLinks Kamerlid en initiatiefnemer Bart Snels: “Het is niet uit te leggen dat grote bedrijven hier jarenlang vermogen kunnen opbouwen dankzij alle goede voorzieningen in Nederland en dan plotseling de belasting ontlopen door naar het buitenland te vertrekken”.  

Grote bedrijven die na 10 juli 2020 uit Nederland willen vertrekken, zullen belasting moeten betalen over hun winst die in Nederland is opgebouwd. Hierdoor hebben ze minder fiscale redenen om te verhuizen naar een land zonder dividendbelasting. Dit kan ertoe leiden dat hoofdkantoren gaan heroverwegen of het wel verstandig is om te vertrekken uit Nederland. Snels: “Dit wetsvoorstel is een ultieme poging om grote bedrijven die overwegen te vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk op andere gedachten te brengen”.

Stop de heksenjacht van de Belastingdienst

SP SP Nederland 07-07-2020 16:50

Tienduizenden Nederlanders zijn door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude. De toeslagenaffaire, waarbij ouders onterecht werden weggezet als fraudeur met kinderopvangtoeslag, blijkt nog véél groter. Ook tienduizenden andere mensen die hun belastingaangifte deden kwamen automatisch en onterecht als fraudeur in het systeem te staan.

De beerput bij de Belastingdienst is nog altijd niet helemaal open. De verantwoordelijken kunnen nog steeds ergens anders een mooi baantje vinden, terwijl de levens van duizenden mensen vernield werden in een heksenjacht. Het is tijd voor een menselijke Belastingdienst en eerlijke politiek. Steun onze actie om de belastingdienstaffaire op te lossen!

De minister dient niet naar de andere Kamer te wijzen

SP SP VVD Nederland 25-06-2020 17:40

De Handelingen van 21 december 2010 lezen weliswaar niet als een spannend jongensboek maar het zou voor senatoren, staatsrechtgeleerden en politieke journalisten wel verplichte lectuur moeten zijn. De casus was dat de Eerste Kamer na de algemene beschouwingen een motie (32.500 I) had aangenomen tegen verhoging van de btw op podiumkunsten. Die verhoging stond wel in het wetsvoorstel Belastingplan, dat door een meerderheid van de Tweede Kamer was geaccordeerd. De Eerste Kamer oordeelde desalniettemin – als Kamer van heroverweging – dat de aangezegde btw-verhoging voor de cultuursector in de gegeven omstandigheden niet passend was.

Bij de behandeling van het Belastingplan in de Eerste Kamer deelde staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) mee dat hij ‘klem zat’ tussen twee Kamers en derhalve niet bij machte was de aangenomen motie uit te voeren. Daarop verzocht ik – namens alle fractievoorzitters – om een derde termijn, in aanwezigheid van de premier Mark Rutte (toen nog van Rutte I). Zover hoefde het niet te komen omdat de staatssecretaris zijn ‘nieuwe doctrine’ – na intensief overleg met premier Rutte – na enkele uren terugtrok en meedeelde hoe hij alsnog uitvoering zou gaan geven aan de aangenomen motie.

Kabinet respecteerde eigenstandige positie Eerste Kamer

D66-woordvoerder Hans Engels, zelf staatsrechtgeleerde, concludeerde daarop ‘dat ik met vreugde vaststel dat het kabinet uiteindelijk de eigenstandige positie en verantwoordelijkheid van de Eerste Kamer respecteert. Dat getuigt van constitutioneel bewustzijn en van respect voor de politieke behoorlijkheid. Het is wel jammer dat de Eerste Kamer daarvoor tot het uiterste heeft moeten gaan’. (Engels lichtte toe dat, als de regering bij haar eerdere standpunt in het debat gebleven was, de fractie van D66 – net als veel andere fracties – tegen het Belastingplan 2011 zou hebben gestemd).

De verantwoordelijkheid werkt in de richting van beide Kamers

PvdA-woordvoerder Frans Leijnse concludeerde: ‘Deze regering heeft een eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid werkt in de richting van beide Kamers gelijk. In beide Kamers moet de regering volledig verantwoordelijk voor haar eigen gedrag optreden. Verwijzingen naar hetgeen in de andere Kamer plaatsvindt, zijn daarbij in beginsel niet aan de orde.’

En VVD-woordvoerder Ger Biermans concludeerde: ‘Wij zijn verheugd dat het kabinet de eigenstandige rol van deze Kamer heeft bevestigd, misschien moet ik vandaag zeggen: herbevestigd’.

Wij hebben een eigen relatie met de regering

Nadat de staatssecretaris, in overleg met de premier, ‘de oude doctrine’ in ere had hersteld, trok ik, opnieuw namens alle fractievoorzitters, het verzoek om een derde termijn in. Ik vatte het resultaat van het debat als volgt samen: ‘Nu staat vast dat als deze Kamer iets vraagt, de regering niet naar de overkant hoeft te lopen om te vragen of het mag. Wij hebben een eigen relatie met de regering. De regering besluit dan zelf. Als het erop aan komt, respecteert de regering de wens van deze Kamer’.

In dit debat in 2010 hebben Eerste Kamer en regering invulling gegeven aan de ongeschreven regels die in het verkeer tussen regering en parlement betamen. Dat was echt historisch: een Kamer die pal stond voor haar positie en de regering die uiteindelijk die positie niet terzijde schoof maar herbevestigde. En een constitutionele ordening die bewees oud maar effectief te zijn.

De minister dient niet naar de andere Kamer te wijzen

De geschiedenis van 2010 leert hoe van confrontatie tot compromis gekomen kan worden. Nu minister Ollongren beweert, als staatssecretaris Weekers  in 2010, ‘klem’ te zitten tussen twee Kamers, zegt de heersende doctrine dat dit argument niet valide is, niet constitutioneel. De minister heeft, ook nu, een eigenstandige relatie met de Eerste Kamer en dient niet naar de andere Kamer te wijzen.

Ook met die andere Kamer heeft de minister een eigenstandige relatie – en het is aan haar om beide relaties ‘constitutioneel bewustzijn’ te tonen. In 2010 werd aangetoond dat dat kan. Wellicht is het wijs dat de minister samen met de premier de Handelingen van 21 december 2010 nog eens even naleest?

Tiny Kox, SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer

Jesse Klaver en Thomas Piketty: gewone burger mag niet opdraaien voor deze economische crisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-05-2020 00:00

In een gezamenlijk opiniestuk in De Volkskrant roepen GroenLinks-partijleider Jesse Klaver en de wereldberoemde Franse econoom Thomas Piketty Europese regeringsleiders op niet opnieuw de fouten van de vorige economische crisis te maken. Dit keer zouden niet gewone mensen de crisis betalen, maar de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Ze pleiten ervoor om op Europees niveau de winsten van multinationals, enorm grote vermogens en CO2-uitstoot zwaarder te belasten. De discussie moet niet gaan over transfer van geld tussen Europese landen, schrijven ze, maar over het herverdelen van geld tussen de rijkste 1% van Europa naar de overige 99%.

Vorige week in de Tweede Kamer vond een fel debat plaats tussen Klaver en premier Rutte over de ideeën van Piketty. Rutte vond de opstelling van Klaver populistisch en beweerde dat het aanhangen van Piketty en het creëren van banen niet samen kan gaan. Klaver gaf aan dat de het vasthouden van Rutte aan verouderde economische ideeën in een notendop weergeeft wat er mis gaat met beleid van de regering.

Het volledige opinieartikel is hier te vinden.

SGP faliekant tegen EU-belasting

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

De Europese Commissie wil belasting gaan heffen. Daarmee zetten ze een wissel om. Lees hier de reactie van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

De SGP is faliekant tegen de voorstellen van de Europese Commissie waarin voor het eerst in de geschiedenis EU-belastingen worden ingevoerd, een fonds van 750 miljard euro met geld dat overgeheveld wordt naar landen die hun financiën en economie niet op orde hebben en een forse verhoging van de EU-meerjarenbegroting.

“Met dit voorstel om de eerste EU-belasting in te voeren, gaat een wissel om”, zegt Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP. “Als dit doorgezet wordt, is het een historische stap. Het begint met een heffing voor grote bedrijven, maar je kunt op je klompen aanvoelen dat het eindigt met nog veel meer belastingen, voor iedereen.”

"Dit voorstel getuigt van machtshonger,” zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. "We zijn voor hulp aan elkaar in moeilijke tijden, solidariteit, maar dat hoeft niet via een geldstroom van Noord- naar Zuid-Europa. Ook niet door de nationale bevoegdheid voor belastingheffing over te dragen aan Brussel. In dat geval maak je zo’n geldstroom zelfs permanent. Dat wil ik absoluut niet.”

"Dit voorstel komt voort uit een gevaarlijke combinatie: partijen die een grotere EU willen en landen die meer geld willen. We moeten ons niet laten meeslepen door deze wervelwind”, zegt Ruissen. “We weten nog niet eens de omvang van de economische crisis. En zelfs Italië kan met ruim 2400 miljard euro schuld nog steeds direct geld lenen op de financiële markt, zonder de EU. Dit is een verdere stap naar een Europese staat. Daar ga ik niet in mee.”

De SGP vindt dat de huidige EU-begroting voldoende mogelijkheden heeft om probleemgebieden te helpen, bijvoorbeeld via de fondsen voor regionale ontwikkeling. Bovendien ligt er al een pakket van maar liefst 540 miljard aan leningen waar EU-lidstaten uit kunnen putten. “De SGP zal de Nederlandse regering dan ook steunen als ze voet bij stuk houdt en niet zwicht voor de druk van met name de grote en zuidelijke landen. Buigen we wel, dan is het einde zoek,” aldus de SGP’ers.

Al eerder pleitten de SGP-parlementariërs voor een onderzoek naar en draaiboeken voor een exitmogelijkheid uit de eurozone. Daarmee zouden alle lidstaten wel eens beter af kunnen zijn. Bert Jan Ruissen: "Voor sommige schuldenlanden kan een euro-exit en devaluatie een verstandiger uitkomst zijn. In elk geval gezonder dan miljarden euro's schuld te blijven opstapelen.”

SP wil parlementaire enquête toeslagenaffaire na aangiftes

SP SP Nederland 19-05-2020 11:49

Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren die een grote rol speelden in de toeslagenaffaire. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is het meer dan terecht dat er aangifte wordt gedaan, maar moet de beerput helemaal open: ‘Iedereen moet kunnen vertrouwen op de overheid. De beerput moet helemaal open, want er zijn ook nog politiek verantwoordelijken. Volgens de SP moet er daarom óók een parlementaire enquête komen naar de toeslagenaffaire.’

De toeslagenaffaire is dus nog niet opgelost, want nog steeds zijn er veel vragen te beantwoorden. En nog steeds zijn er mensen die meer wisten, maar de waarheid toedekten. Met een parlementaire enquête kan de Tweede Kamer zelf onderzoek doen, door alle stukken te eisen en door mensen onder ede te horen. Leijten: ‘Deze aangiftes zijn een eerste stap, maar er is echt meer nodig. Alleen dan kan er gewerkt geworden aan een Belastingdienst die er is om de samenleving te dienen. Een Belastingdienst die morele integriteit hoog in het vaandel heeft en waar ook de eigen medewerkers trots op kunnen zijn.’

Het is tijd voor eerlijke politiek! Sluit je nu aan bij onze beweging en word nu Vriend voor Rechtvaardigheid!

Weer leugens bij de Belastingdienst: discriminatie was wél beleid

SP SP Nederland 11-05-2020 11:48

De Belastingdienst gebruikte zeker tot 2015 de tweede nationaliteit van mensen om te selecteren wie wel en wie niet gecontroleerd zou worden, zo blijkt uit een rapport dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Leijten: 'Het is pure discriminatie om op basis van iemands nationaliteit aan selectie te doen. Dat moet op basis van bewijs of een redelijk vermoeden. Al tijden vragen wij om helderheid hierover en telkens werd verwezen naar onderzoek naar etnisch profileren van de Autoriteit Persoonsgegevens terwijl de Belastingdienst dit allang wist. Het is onbeschrijfelijk dat volksvertegenwoordigers al bijna een jaar lang geen goede antwoorden krijgen en dat de mededeling nu is weggemoffeld ergens in een rapport.'

Eerder stelde Leijten voor dat Tweede Kamerleden zelf een groot onderzoek gaan doen middels een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire: 'Het feit dat we nog steeds niet alle informatie krijgen en er telkens weer achter aan moeten gaan en extra moeten vragen, sterkt mij echt in de overtuiging dat we dit zélf moeten gaan onderzoeken. Dan kunnen we, desnoods met hulp van de politie, alle stukken zelf halen en mensen onder ede verhoren.'

Vorig jaar vroeg Leijten of er sprake is van etnisch profileren. Minister Hoekstra gaf toen aan dat zoiets absoluut ongewenst is en dat er onderzoek zou worden gedaan. Leijten: 'We zijn zeker drie onderzoeken verder, twee van de commissie Donner en één van de Auditdienst Rijk. Al die onderzoeken wijzen een beetje in de richting, maar er kwam nooit duidelijk naar boven dat de tweede nationaliteit gebruikt werd bij risicoselectie van het Belastingonderdeel Toeslagen. Nu staat er doodleuk dat er in de hele Belastingdienst onderzoek is gedaan naar het gebruik ervan en dat het uit alle risicomodellen en risicoselectie is gehaald. Waar het voorkwam, hoe lang en met welke reden dit ooit te rechtvaardigen was, zijn allemaal zaken die onbeantwoord blijven. Sterker nog, wij vroegen de risicomodellen op, maar die weigert het ministerie tot nu toe te geven aan de Tweede Kamer.'

Het steekt Leijten dat er wederom sprake is van wegmoffelen van cruciale informatie waar de Tweede Kamer al langer naar vraagt. 'De nieuwe staatssecretarissen beloofden beterschap. Er komt een groot onderzoek naar het gebruik van nog meer zwarte lijsten. Er is dus heel wat aan de hand. Het is een bittere misser dat de Kamer niet actief geïnformeerd is over het onderzoek naar het gebruik van de tweede nationaliteit binnen de gehele Belastingdienst. Ik wil dat wij alle informatie nu heel snel krijgen.'

Leijten stelt voor om de risicomodellen en de selectieregels openbaar te maken: 'Dan kan iedereen meekijken en zien of er geen onwettige zaken gebeuren. De selectie zou zelfs verbeterd kunnen worden omdat we zicht krijgen op wat mogelijk gemist wordt. Voor onderdelen – aftrekposten of toeslagen – die erg gevoelig zijn voor misbruik of fraude moet gelden dat het bij de bron wordt aangepakt.'

#SolidaireSamenleving: 5 ideeën voor een Nederland na corona | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-04-2020 00:00

Nederland zit nog midden in een gezondheidscrisis, maar die vraagt wel om ook al na te denken over de volgende crisis: de economische. Daar mag niet te lang mee worden gewacht en daarom deelt GroenLinks vandaag haar eerste ideeën voor een Nederland na corona.  

De afgelopen weken heeft GroenLinks zich hard gemaakt om te zorgen dat de kosten van deze crisis niet – net zoals na de economische crisis van 2008 – weer bij de burger worden neergelegd. De petitie die oproept om van overheidssteun aan grote bedrijven een lening te maken, is in drie dagen tijd al meer dan 50.000 keer ondertekend. Het laat zien dat meer mensen een solidaire en eerlijke weg uit de crisis willen.

Maar we moeten nog meer doen als we willen dat het ook echt anders gaat.

Jesse Klaver: “Voor we het weten zijn er alweer afspraken gemaakt met grote multinationals, wordt er bezuinigd op zorg, onderwijs en cultuur, gaan er weer miljarden naar aandeelhouders, terwijl de lonen achterblijven en is het business as usual.”

Rechtse politiek heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de publieke sector is verzwakt en de sociale zekerheid is uitgehold. Dat is nu pijnlijk zichtbaar. Maar deze coronacrisis laat ook zien waar mensen samen toe in staat zijn en waar ze naar verlangen. Alles draait nu om samenwerking. Voor de gezondheid van individuen, maar ook voor de gezondheid van de samenleving.

Jesse Klaver: “Die solidariteit vanuit de mensen zelf is prachtig om te zien, maar laat ook zien waar het huidige systeem tekortschiet. De keuzes die we nu maken, kunnen ervoor zorgen dat dit een keerpunt wordt. Het begin van een rechtvaardiger economisch systeem, waarin niet geld of de laagste prijs, maar welzijn voorop staat.”

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de #SolidaireSamenleving er komt.

Meer weten? Lees hier ons manifest over onze vijf ideeën voor Nederland na corona.

 

Wouter Koolmees leidt D66-programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2021

D66 D66 Nederland 18-04-2020 11:00

Wouter Koolmees leidt D66-programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2021

Wouter Koolmees wordt voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van D66 schrijft voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Koolmees is Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en momenteel tijdelijk vicepremier in het kabinet Rutte-III. Koolmees klom via de mavo en de havo op naar de universiteit. Hij werkte zeven jaar op het ministerie van Financiën, onder andere als hoofd begrotingsbeleid. Koolmees was van 2010-2017 Tweede Kamerlid voor D66.

Marietje Schaake en Franc Weerwind

Naast Koolmees is een belangrijke rol weggelegd voor Marietje Schaake, Directeur van het Cyber Policy Center aan Stanford University. Schaake was van 2009-2019 Europarlementariër voor D66. Zij brengt ruime kennis mee op het gebied van digitalisering, privacy en technologie in internationale context.

Franc Weerwind, burgemeester van Almere, gaat eveneens meedenken en –schrijven aan het verkiezingsprogramma. Ook Annet Aris neemt plaats in de commissie. Aris is adjunct professor digitale strategie bij INSEAD sinds 2003 en commissaris bij o.a. ASML, ASR, Randstad en Rabobank. De commissie bestaat verder uit Ellen Bijsterbosch, Aletta Hekker, Roy Kramer, Eline Leijten, Alexander Rinnooy Kan en Joost Sneller.

De verkiezingsprogrammacommissie maakt gebruik van de ideeën die de afgelopen maanden al bij heel veel mensen binnen en buiten D66 zijn opgehaald. Het conceptverkiezingsprogramma wordt ter besluitvorming aan de ledenvergadering voorgelegd op het najaarscongres van 2020.

De volledige programmacommissie

Wouter Koolmees (Voorzitter)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Annet Aris

Senior Affiliate Professor of Strategy (INSEAD); voorzitter permanente programmacommissie D66

Ellen Bijsterbosch

Aletta Hekker

Secretaris Politiek in het Landelijk Bestuur van D66

Roy Kramer

Eline Leijten

Alexander Rinnooy Kan

Emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde

Marietje Schaake

Directeur Cyber Policy Center, Stanford University

Joost Sneller

Franc Weerwind

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook