Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

38 documenten

Miljardenbedrijf Uber verhuist van ...

SP SP Nederland 09-08-2019 10:56

Miljardenbedrijf Uber verhuist van Bermuda naar Nederland. Dan kunnen ze voor 5,5 miljard euro belasting ontwijken. Dit kabinet sluit graag dit soort schimmige belastingdeals met multinationals. Maar voor gewone mensen worden de boodschappen, de zorg en de energierekening duurder. De belastingdienst zou moeten staan voor rechtvaardigheid en ons algemeen belang. Wij strijden voor mensen boven multinationals, voor een rechtvaardige samenleving. Sluit je vandaag nog aan! www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

De middeninkomens zijn al jarenlang ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 08-08-2019 08:23

De middeninkomens zijn al jarenlang de melkkoe van #Rutte3 door een brij aan hoge belastingen, toeslagen en kortingen. #FVD pleit daarom al langer voor een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel met een belastingvrije voet van €20.000 en een tweetaks systeem van 20% / 35%. Werken moet weer lonen en niet gestraft worden! Voor onze standpunten: bitly.com/forumbelastingplan Steun ons, word nu lid: https://fvd.nl/word-lid

De belastingen voor burgers en ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 01-08-2019 08:11

De belastingen voor burgers en bedrijven stijgen jaar in, jaar uit. De belastingdienst blijkt zelfs niet eens in staat het ingewikkelde systeem van toeslagen adequaat te handhaven. De belastingen moeten omlaag en het belastingstelsel moet veel simpeler. #FVD wil een radicale vereenvoudiging belastingstelsel met een belastingvrije voet van €20.000 euro voor iedereen. Stoppen met rondpompen van geld (toeslagen) via de belastingdienst. Invoering van twee tarieven van 20% en 35%. Afschaffing schenk- en erfbelasting (hierover is al belasting betaald). Handhaving Hypotheek Rente Aftrek (HRA) totdat lagere belastingtarieven zijn ingevoerd. Steun ons: https://fvd.nl/word-lid

Belastingdienst blundert aan de lopende band, SP pleit voor onderzoek

SP SP Nederland 09-07-2019 15:44

Dankzij forse kritiek van onder andere de SP in de Eerste Kamer, stijgt het kindgebonden budget in 2020 gewoon mee met de inflatie. Eerder zou het budget in 2020 worden bevroren, om een nabetaling te financieren aan gezinnen die ten onrechte geen kindgebonden budget ontvangen hadden. Nu komt er een andere oplossing. De SP is hierover verheugd, maar wil meer – er moet een onderzoek komen naar het functioneren van de Belastingdienst, die fout op fout lijkt te stapelen.

Kox: 'De Belastingdienst was voor de zoveelste keer in de fout gegaan en honderdduizenden mensen geld had onthouden waarop ze recht hadden. Het siert de staatssecretaris natuurlijk dat ze zegt dat deze fout hersteld moet worden, want je moet mensen geven waar ze recht op hebben. Dan lost de minister van Financiën dat op, waarna het allemaal goed is. Maar hier werd gekozen voor een vreemde variant: we hebben mensen, meestal met een iets hoger dan laag inkomen te weinig gegeven, we geven ze dat geld weer wat we afnemen van mensen met een lager inkomen. Iedere burger snapt dat daar helemaal niks van klopt. Dat kun je zo helemaal niet doen, want dat is de oneerlijkste oplossing. Ik ben natuurlijk erg blij dat de staatssecretaris te elfder ure tot de conclusie komt dat het niet kan en dat we er iets aan moeten doen.'

Gezinnen die ten onrechte geen budget hebben ontvangen, moeten deze alsnog krijgen. Wat de SP betreft dient de staatssecretaris zo snel mogelijk voorstel in bij de Tweede Kamer. Daarnaast moet de Belastingdienst onder de loep worden genomen. Kox: 'De Belastingdienst blundert aan de lopende band. We moeten onderzoeken hoe dit hele belangrijke onderdeel van ons werk, geld ophalen en geld uitdelen, keer op keer fout kan gaan. Want als je vandaag weer leest wat Trouw schrijft en wat Pieter Klein op de RTL-site schrijft, dan word je daar toch wel een beetje stil van, hoor. Als onze media gaan zeggen dat het zo ontzettend uit de klauwen loopt, dan moet er iets gebeuren.'

Uitleg van nieuwe wetten vanaf nu in eenvoudige taal | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-07-2019 00:00

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Het is belangrijk dat zij ook toegang hebben tot basale informatie, die voor hen belangrijk is. Zoals wetten en regels uit Den Haag. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een voorstel van Kamerlid Lisa Westerveld dat gaat zorgen dat informatie van de overheid voortaan ook in duidelijke taal wordt aangeboden.

“Toegankelijke communicatie over besluiten, regels en wetten uit Den Haag is van groot belang. Het is niet goed als een groot deel van de Nederlandse bevolking niet begrijpt wat hier wordt besloten. Daarom vind ik het heel goed dat we ook deze grote groep mensen meenemen als belangrijke doelgroep”, zegt Tweede kamerlid Lisa Westerveld.

De motie-tekst zelf is formeel en voor veel mensen lastig te begrijpen. Daarom liet GroenLinks de tekst hertalen:

In de Tweede Kamer zitten 150 mensen. Ze zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen gekozen door Nederlanders van achttien jaar of ouder. Deze 150 mensen vertegenwoordigen dus ons volk. Ze controleren de regering. En ze spelen een belangrijke rol bij het maken van wetten. Ook kunnen ze iets vragen aan de regering.

Nu hebben de mensen in de Tweede Kamer de volgende vraag aan de regering. Kan de regering bij plannen voor een nieuwe wet voortaan ook een eenvoudige uitleg geven?

Waarom ze dat vragen? Omdat meer dan 2.5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven en soms ook rekenen. Hierdoor kunnen ze plannen voor nieuwe wetten vaak niet begrijpen. Terwijl die wetten voor iedere Nederlander erg belangrijk zijn.

Een groot deel van de Tweede Kamer is het ermee eens: voortaan graag plannen voor nieuwe wetten in makkelijke taal!

Doneer nu

SP SP Nederland 25-06-2019 13:36

Campagne voeren kost geld: voor folders, kranten, posters, TV- en radiospots, acties, en nog veel meer. De SP komt bovendien ook buiten verkiezingstijd vaak in actie voor een beter Nederland. Daarom vragen we u om een financiële bijdrage voor onze acties en campagnes.

rekeningnummer

t.n.v. de Socialistische Partij te Amersfoort

Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

De SP (statutaire naam ‘Socialistische Partij’) is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 8030.03.316.

Medewerkers van de SP zijn in dienst van Stichting Personeel SP en worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van deze stichting. Voor partijbestuurders geldt geen beloningsbeleid; zij kunnen hun daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

SP wil parlementaire enquête naar rommelige Belastingdienst

SP SP Nederland 19-06-2019 14:15

Al jaren is steevast het bericht dat de organisatie van de Belastingdienst een rommel is. Het belastingstelsel is erg complex en de ICT-systemen zijn hopeloos verouderd. De Algemene Rekenkamer en medewerkers van de belastingdienst wijzen hier al jaren op. SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Onderzoeken naar problemen worden intern tegengewerkt. Hierdoor wordt niet alleen de Tweede Kamer onvoldoende geïnformeerd. Er zijn ook signalen dat de staatssecretaris zelf die informatie niet krijgt. Hoe moeten mensen dan de Belastingdienst en de overheid in zijn algemeen vertrouwen? Omdat allerlei interne onderzoeken maar niet leiden tot verbetering, moet de Kamer nu zelf via een parlementair onderzoek onderzoeken wat er in de organisatie misgaat.’

De Algemene Rekenkamer constateerde in mei meerdere ernstige problemen bij de Belastingdienst. De organisatie verbetert niet, maar kachelt steeds verder achteruit. Leijten: ‘De Algemen Rekenkamer stelt zelfs dat zij niet kunnen vaststellen of de belastingopbrengsten kloppen. Al meer dan tien jaar eisen we dat de Belastingdienst moet verbeteren. Elk half jaar krijgt de Tweede Kamer een rapportage hierover. We zijn inmiddels aan de 23ste halfjaarsrapportage toe en toch is het nog steeds zo dat de Kamer onvoldoende geïnformeerd wordt en verandert er veel te weinig aan de organisatie. De situatie binnen de Belastingdienst is inmiddels zo ernstig dat de dienst geen veranderingen kan uitvoeren. Bij recente problemen zoals de achterstanden van de erf- en schenkbelasting en bij de kwestie van foute fraudeopsporing bij de kinderopvangtoeslag zei de staatssecretaris het één, terwijl in de dienst bekend is dat dit niet klopt. Dat is echt onbestaanbaar.’

Onder kabinet Rutte-II werd duidelijk dat er een goudgerande vertrekregeling voor medewerkers van de belastingdienst was afgesproken, zonder dat daar politiek akkoord voor was. Leijten: ‘Dit was niet alleen een financiële aderlating, het is ook een organisatorische ramp omdat er in tijden van tekort aan medewerkers nog steeds mensen met een vertrekbonus de dienst verlaten.’  Het voorstel van Leijten komt na aanhoudende berichten over gebrekkige informatieverstrekking over een grote fout in fraude naar kinderopvangtoeslag. 'Honderden mensen zijn schandalig behandeld en gezinnen zijn in grote problemen geraakt. Ondanks excuses wachten zij nog altijd op compensatie en de Tweede Kamer wacht nog altijd op relevante informatie.'

SGP: oudere automobilist niet in de kou laten staan

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt het onacceptabel dat ouderen zonder rijbewijs komen te zitten, omdat het CBR de aanvragen voor verlenging niet op tijd afhandelt. Hij wil dat de minister heel snel ingrijpt. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

Het gaat niet goed bij het CBR. Naast de grote problemen bij de medische beoordelingen, rijzen ook de ICT-kosten de pan uit. Het zijn tekenen aan de wand. De Galan-onderzoekers schrijven veelzeggend: ‘Gebrek aan executiekracht zit in de genen van de organisatie en is mede de oorzaak van de situatie waarin het CBR zich bevindt’ Het mag niet zo zijn dat hierdoor maar de hand opgehouden wordt dan wel dat tarieven omhoog gaan. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de genen van het CBR weer op orde komen?RijbewijzenDe minister lijkt eindelijk oog te hebben voor de grote problemen van mensen met een, buiten hun schuld, verlopen rijbewijs. Het is onacceptabel dat deze mensen nog steeds in de kou staan. Goed dat de minister 75-plussers een jaar respijt wil geven. Frustrerend dat ze hier zo lang op moesten wachten.Ik heb wel een paar brandende vragen: Waarom moet aanpassing van het Reglement rijbewijzen 6 tot 9 maanden duren? Onlangs werd nog een wetsvoorstel in een paar weken tijd door beide Kamers gejast. Gaat de minister het wijzigingsvoorstel in ieder geval direct in procedure brengen, zodat het van kracht kan worden zodra de seinen op groen staan? Wanneer kan de minister duidelijkheid verschaffen over wanneer de verlenging in werking treedt? Kan de 75-plusser bij wie het rijbewijs in augustus verloopt ervan uitgaan dat het dan geregeld is? Kan het CBR zo voldoende capaciteit vrijspelen om ook de jongere die wacht op een medische beoordeling op tijd te helpen?Het CBR handelt alles volgtijdiglijk af. Kunnen aanvragers vaker zelf ingeschakeld worden? Mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden ?ICTDe kosten van het ICT-project Rijkgeschiktheid aan het Stuur zijn in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Van 7 naar 34 miljoen euro, of mogelijks zelfs 50 miljoen euro. Hoe is het mogelijk? De minister schreef een uitgebreide procesbrief. De Kamer zou vanaf 2017 jaarlijks geïnformeerd zijn over het kostenverloop. Inderdaad, maar wel met vermelding van een initiële raming van 23 miljoen euro. Die was in werkelijkheid drie keer zo laag. Het duurde ook even voordat ik de cijfers gevonden had. Is de minister bereid de kostenontwikkeling van alle ICT-projecten van I&W ook te rapporteren in de begroting en het jaarverslag?De brief geeft de indruk van ‘ik stond erbij en ik keek ernaar’. Kijkt en denkt het ministerie ook mee onder de motorkap? Ik krijg de indruk dat ICT-experts van het CBR liever voor een ander, minder complex plaform hadden gekozen, maar dat dit van hogerhand is afgewezen. Binnen de Rijksoverheid wordt het platform verder alleen gebruikt door de Belastingdienst, waarbij de Galan-onderzoekers fijntjes opmerken dat die organisatie vele malen groter is dan het CBR. Had de directie van het CBR oogkleppen op? Hoe groot is het risico dat zich in het vervolgtraject nog allerlei uitvoeringsproblemen voor gaan doen? Houdt de minister voldoende voeling?

🔥 Dit pensioenakkoord is nu écht een ...

D66 D66 Nederland 15-06-2019 12:50

🔥 Dit pensioenakkoord is nu écht een doorbraak! Samenwerking tussen werkgevers & werknemers en tussen oppositie & coalitie loont. Wij zijn onwijs trots op onze minister Koolmees! Want dit betekent: meer kans op een beter pensioen, ook voor jou. 💪

SGP: Geen heffing over rendement dat er niet is

SGP SGP Nederland 14-06-2019 00:00

“Het is de hoogste tijd om de hoogte van de vermogensrendementsheffing nu eindelijk in overeenstemming te brengen met het reële rendement,” dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad die de Bond van Belastingbetalers in het gelijk heeft gesteld.

Stoffer: “Het is goed dat de staat op de vingers is getikt door onze hoogste rechter, omdat de heffing op vermogen door heel veel burgers als oneerlijk wordt gezien, en terecht!”

De SGP heeft altijd grote moeite gehad met de vermogensrendementsheffing, ook in de huidige vorm. Die heffing is een belasting op een fictief rendement, gebaseerd op een situatie die al lang niet meer realistisch is. De hoogte van die heffing is vastgesteld toen de marktrente veel hoger was dan nu. Op dit moment is die rente historisch laag.

“Mensen betalen nu een heffing over vermogensaanwas die er in werkelijkheid in de meeste gevallen niet is,” zegt Stoffer. De SGP vindt dat onrechtvaardig. “Dit is nooit de bedoeling geweest en mag dat ook nooit zijn. Mensen betalen belasting over iets wat er niet is. Ik ben blij dat de Hoge Raad heeft onderstreept dat dit niet kan.” Stoffer wil dat de regering gevolgen verbindt aan de uitspraak van de Hoge Raad. Daarom roept hij staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer om hem daarop aan te spreken tijdens het mondelinge vragenuur.