Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

43 documenten

Mensen zijn slachtoffer van een schuldenindustrie

PvdA PvdA ChristenUnie Nederland 10-10-2019 08:56

Door Gijs van Dijk op 10 oktober 2019 Delen  

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn begonnen. Een tijd van verwachtingsvol vooruitkijken. Maar er zijn ook altijd kinderen die naar school gaan in een te korte broek. Die niet mee gaan op schoolreisje. Waarbij het maar de vraag is of er voldoende eten is thuis. Kinderen waarvan de ouders problematische schulden hebben.

Mensen zijn slachtoffer geworden van een schuldenindustrie

Je ziet het niet altijd, maar het is een groot en groeiend probleem in Nederland. Anderhalf miljoen huishoudens - een op de vijf - heeft risicovolle of problematische schulden. Minstens een gezin in elke straat. Ze hebben gemiddeld 14 schuldeisers, en een schuld van 43.000 euro.

Vaak begint het als een klein probleem. Een rekening van een web-winkel die niet betaald is. Een schuld aan de belastingdienst die je even uitstelt. Maar voor je het weet woekeren die schulden boven je hoofd. Boete op boete volgt. Deze mensen zijn slachtoffer geworden van een schuldenindustrie. Door de incassokosten kan een schuld van 500 euro al snel oplopen tot een bedrag van 1250 euro. Een gigantisch bedrag als je toch al geen geld hebt voor leuke dingen. Deze mensen worden permanent achtervolgd door gemiddeld wel veertien deurwaarders, die elk moment beslag kunnen komen leggen op je koelkast.

Hun kinderen verdienen een leven als gewoon kind

De rijkdom van Nederland werkt verplichtend. We moeten ervoor zorgen dat ook deze mensen weer volop mee kunnen doen. Dat ze er zeker van kunnen zijn dat ze een toekomst kunnen bouwen. Daarom ben ik, samen met vele vrijwilligers, een Armoede-offensief begonnen. Vandaag lanceer ik samen met de ChristenUnie een eerste voorstel om uitzichtloze schulden over te kopen, zodat ze nog maar een schuldeiser hebben. Vandaag gaan we daar in het debat op aandringen bij de staatssecretaris.

Dat biedt mensen de rust om te werken aan een oplossing, en weer vooruit te kunnen kijken. Want deze mensen verdienen een leven vrij van schulden. En hun kinderen weer een leven als gewoon kind.

Wil je op de hoogte blijven over onze acties zoals het Armoede-offensief, en uitnodigingen ontvangen om mee te denken of helpen? Meld je aan voor de PvdA Nieuwsbrief 👇

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Tweede Kamerlid

Mensen hebben recht op zorgtoeslag

SP SP Nederland 12-09-2019 08:24

Honderdduizenden mensen vragen nu geen toeslag aan, vaak omdat ze bang zijn dat ze het jaar erop veel terug moeten betalen. De SP wil dat de zorgtoeslag automatisch wordt uitgekeerd aan iedereen die daar op basis van zijn inkomen recht op heeft. ‘De Belastingdienst rekent mensen op de euro af als er teveel zorgtoeslag is ontvangen. Dan moet het omgekeerde ook kunnen. Wie geen toeslag heeft aangevraagd maar er wel recht op had, moet dit bedrag alsnog overgemaakt krijgen,’ stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Honderdduizenden Nederlanders vragen hun zorgtoeslag niet aan, zo bleek uit recent onderzoek van website Independer. Circa 14 procent van de toeslaggerechtigden laat de zorgtoeslag liggen, een cijfer dat overeenkomst met eerdere cijfers. Hijink: ‘Dat gaat in totaal om honderd miljoen euro die niet terecht komt bij de mensen die dit geld goed kunnen gebruiken. De Belastingdienst weet precies wie dit zijn, dus waarom krijgen zij dit geld niet gewoon alsnog overgemaakt? Ze hebben er toch recht op?’

Verschillende groepen mensen lopen op dit moment de zorgtoeslag mis. Jongeren, waaronder studenten, weten niet altijd dat ze recht hebben op de zorgtoeslag. Ook zijn er ouderen die vrezen dat zij teveel toeslag krijgen en flink moeten terugbetalen. Hijink: ‘Je kunt deze groepen tegemoet komen als je een automatische controle op het recht op zorgtoeslag invoert. De zorgkosten drukken zwaar op het budget van miljoenen Nederlanders. Het is onacceptabel dat geld dat bedoeld is om deze mensen te ondersteunen op de plank blijft liggen.’

Kabinet steunt initiatiefwet belastingontwijking GroenLinks | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-09-2019 00:00

Het kabinet gaat een initiatiefwet van GroenLinks Kamerlid Bart Snels over belastingontwijking overnemen.

De wet regelt dat grote multinationals niet langer gebruik kunnen maken van slimme belastingtrucjes om geen winstbelasting te hoeven betalen. Snels: ‘Het is volstrekt oneerlijk dat de bakker op de hoek wel belasting betaalt over zijn winst en onze grootste multinationals niet. Aan deze vorm van belastingontwijking komt gelukkig een einde, ik ben blij dat het kabinet mijn wetsvoorstel overneemt.’

Grote Nederlandse multinationals kunnen verliezen uit het buitenland aftrekken van de winst die in Nederland gemaakt wordt. Dit wordt de liquidatieverliesregeling genoemd. Op deze manier betalen de grote bedrijven geen winstbelasting en dragen ze niet bij aan de collectieve lasten waar goed onderwijs, infrastructuur en zorg van betaald worden. Dit terwijl diezelfde bedrijven wel gebruik daarvan maken.

Deze boekhoudkundige truc is al decennialang bekend, maar nooit eerder lukte het om daar een einde aan te maken.

Eind 2018 publiceerde Trouw dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Shell verdiende in 2017 1,3 miljard op Nederlandse bodem door onder andere benzinestations en de raffinaderij, maar kon de winstbelasting op nul laten uitkomen door deze constructie te gebruiken. Eind jaren tachtig werd in de Tweede Kamer al gesproken van een ‘nationaal vergiet’ en een ‘permanente overheidssubsidie’. Het stoppen van deze vorm van belastingontwijking levert de Nederlandse schatkist enkele honderden miljoenen op.

EenVandaag bevestigt het: je betaalt ...

SP SP Nederland 02-09-2019 17:44

EenVandaag bevestigt het: je betaalt meer belasting met een rondje op het terras dan Shell over hun miljardenwinst! Samen we kunnen we dat veranderen. Sluit je aan en knok mee voor een land waarin de politiek er niet is voor de grote bedrijven, maar voor de mensen: www.rechtvaardigheid.nl

SP presenteert zwartboek onterecht stopgezette kinderopvangtoeslag

SP SP Nederland 28-08-2019 05:45

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt een brief van de belastingdienst dat de kinderopvangtoeslag die je hebt ontvangen moet worden terugbetaald. Tot vijf jaar terug en dat is 80.000 euro. Je bent een jonge moeder met werk en de belastingdienst oordeelt dat – ondanks dat je zelfstandig woont – een fiscaal partner hebt en daarmee geen recht had op toeslag. Dit gebeurde Jolanda Syed. Maar Jolanda staat helaas niet alleen. Met Jolanda zijn er 280 mensen geweest die zich hebben gemeld bij het meldpunt onterechte kinderopvangtoeslag van de SP. 280 mensen die om deze of om andere redenen meemaakten dat de belastingdienst onterecht hun kinderopvangtoeslag heeft stopgezet.

SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Op 4 juli erkende de verantwoordelijke staatssecretaris dat de Belastingdienst buiten de wet om mensen hun kinderopvangtoeslag had stopgezet en heeft teruggevorderd. Dat een overheidsdienst onrechtmatig handelt, is echt schokkend. Met het meldpunt wilden wij een duidelijker beeld krijgen van de problemen en die zijn fors. Het is nodig om orde op zaken te stellen, onwettige stopzettingen en terugbetalingen terug te draaien en te gaan bouwen aan een belastingstelsel zonder noodzaak van toeslagen.'

De meldingen zijn van zaken die nu nog spelen, maar ook van zaken die al 10 jaar oud zijn. Steeds komt hetzelfde terug: stopzettingen en terugbetalingen zijn vaak onduidelijk, de bejegening van ouders die meer willen weten en bezwaar maken is juridisch en kil, de Belastingdienst raakt erg veel stukken kwijt en ze gebruikt rechtszaken om de opsporing, stopzetting en terugbetalingen te rechtvaardigen.

De SP heeft naar aanleiding van dit onderzoek deze eisen:

Alle stopzettingen en terugbetalingen waar opzet/grove schuld is gebruikt moeten opnieuw beoordeeld worden.

Bekijk alle loonbeslagzaken op hun rechtmatigheid en op de vraag of mensen het loonbeslag wel kunnen dragen.

Stop met verrekenen van 'schuld' met andere toeslagen. Die toeslagen hebben gezinnen nodig om te voorzien in de kosten voor andere dure posten.

Herzie de wet en laat mensen die slachtoffer zijn van fraude bij gastouderbureaus niet betalen voor de misdaad van een ander. Verhaal de geleden schade niet op slachtoffers, maar op de dader.

Erken dagbesteding en (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid als een duidelijke reden om niet de kinderen te kunnen opvangen en kort ouders niet.

Breng in kaart welke grenzen er door juridische procedures zijn ontstaan en presenteer dit aan de Tweede Kamer.

Onderzoek de handelswijze van de Belastingdienst breder. Niet alleen de zogenaamde CAF-zaken.

Maak zo snel mogelijk de toeslagen overbodig. Het toeslagenstelsel van is uitermate kwetsbaar; als maar liefst 62% van alle huishoudens met toeslagen te maken krijgen met terugbetalingen, dan zit er iets fout. Stop de toeslagengekte, maak zorg goedkoper, zorg voor betaalbare kinderopvang en huren. Dit is beter voor de positie van huishoudens én de Belastingdienst is verlost van een grote taak en kan zich gaan richten op haar kerntaak: belasting innen.

Miljardenbedrijf Uber verhuist van ...

SP SP Nederland 09-08-2019 10:56

Miljardenbedrijf Uber verhuist van Bermuda naar Nederland. Dan kunnen ze voor 5,5 miljard euro belasting ontwijken. Dit kabinet sluit graag dit soort schimmige belastingdeals met multinationals. Maar voor gewone mensen worden de boodschappen, de zorg en de energierekening duurder. De belastingdienst zou moeten staan voor rechtvaardigheid en ons algemeen belang. Wij strijden voor mensen boven multinationals, voor een rechtvaardige samenleving. Sluit je vandaag nog aan! www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

De middeninkomens zijn al jarenlang ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 08-08-2019 08:23

De middeninkomens zijn al jarenlang de melkkoe van #Rutte3 door een brij aan hoge belastingen, toeslagen en kortingen. #FVD pleit daarom al langer voor een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel met een belastingvrije voet van €20.000 en een tweetaks systeem van 20% / 35%. Werken moet weer lonen en niet gestraft worden! Voor onze standpunten: bitly.com/forumbelastingplan Steun ons, word nu lid: https://fvd.nl/word-lid

De belastingen voor burgers en ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 01-08-2019 08:11

De belastingen voor burgers en bedrijven stijgen jaar in, jaar uit. De belastingdienst blijkt zelfs niet eens in staat het ingewikkelde systeem van toeslagen adequaat te handhaven. De belastingen moeten omlaag en het belastingstelsel moet veel simpeler. #FVD wil een radicale vereenvoudiging belastingstelsel met een belastingvrije voet van €20.000 euro voor iedereen. Stoppen met rondpompen van geld (toeslagen) via de belastingdienst. Invoering van twee tarieven van 20% en 35%. Afschaffing schenk- en erfbelasting (hierover is al belasting betaald). Handhaving Hypotheek Rente Aftrek (HRA) totdat lagere belastingtarieven zijn ingevoerd. Steun ons: https://fvd.nl/word-lid

Belastingdienst blundert aan de lopende band, SP pleit voor onderzoek

SP SP Nederland 09-07-2019 15:44

Dankzij forse kritiek van onder andere de SP in de Eerste Kamer, stijgt het kindgebonden budget in 2020 gewoon mee met de inflatie. Eerder zou het budget in 2020 worden bevroren, om een nabetaling te financieren aan gezinnen die ten onrechte geen kindgebonden budget ontvangen hadden. Nu komt er een andere oplossing. De SP is hierover verheugd, maar wil meer – er moet een onderzoek komen naar het functioneren van de Belastingdienst, die fout op fout lijkt te stapelen.

Kox: 'De Belastingdienst was voor de zoveelste keer in de fout gegaan en honderdduizenden mensen geld had onthouden waarop ze recht hadden. Het siert de staatssecretaris natuurlijk dat ze zegt dat deze fout hersteld moet worden, want je moet mensen geven waar ze recht op hebben. Dan lost de minister van Financiën dat op, waarna het allemaal goed is. Maar hier werd gekozen voor een vreemde variant: we hebben mensen, meestal met een iets hoger dan laag inkomen te weinig gegeven, we geven ze dat geld weer wat we afnemen van mensen met een lager inkomen. Iedere burger snapt dat daar helemaal niks van klopt. Dat kun je zo helemaal niet doen, want dat is de oneerlijkste oplossing. Ik ben natuurlijk erg blij dat de staatssecretaris te elfder ure tot de conclusie komt dat het niet kan en dat we er iets aan moeten doen.'

Gezinnen die ten onrechte geen budget hebben ontvangen, moeten deze alsnog krijgen. Wat de SP betreft dient de staatssecretaris zo snel mogelijk voorstel in bij de Tweede Kamer. Daarnaast moet de Belastingdienst onder de loep worden genomen. Kox: 'De Belastingdienst blundert aan de lopende band. We moeten onderzoeken hoe dit hele belangrijke onderdeel van ons werk, geld ophalen en geld uitdelen, keer op keer fout kan gaan. Want als je vandaag weer leest wat Trouw schrijft en wat Pieter Klein op de RTL-site schrijft, dan word je daar toch wel een beetje stil van, hoor. Als onze media gaan zeggen dat het zo ontzettend uit de klauwen loopt, dan moet er iets gebeuren.'

Uitleg van nieuwe wetten vanaf nu in eenvoudige taal | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-07-2019 00:00

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Het is belangrijk dat zij ook toegang hebben tot basale informatie, die voor hen belangrijk is. Zoals wetten en regels uit Den Haag. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een voorstel van Kamerlid Lisa Westerveld dat gaat zorgen dat informatie van de overheid voortaan ook in duidelijke taal wordt aangeboden.

“Toegankelijke communicatie over besluiten, regels en wetten uit Den Haag is van groot belang. Het is niet goed als een groot deel van de Nederlandse bevolking niet begrijpt wat hier wordt besloten. Daarom vind ik het heel goed dat we ook deze grote groep mensen meenemen als belangrijke doelgroep”, zegt Tweede kamerlid Lisa Westerveld.

De motie-tekst zelf is formeel en voor veel mensen lastig te begrijpen. Daarom liet GroenLinks de tekst hertalen:

In de Tweede Kamer zitten 150 mensen. Ze zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen gekozen door Nederlanders van achttien jaar of ouder. Deze 150 mensen vertegenwoordigen dus ons volk. Ze controleren de regering. En ze spelen een belangrijke rol bij het maken van wetten. Ook kunnen ze iets vragen aan de regering.

Nu hebben de mensen in de Tweede Kamer de volgende vraag aan de regering. Kan de regering bij plannen voor een nieuwe wet voortaan ook een eenvoudige uitleg geven?

Waarom ze dat vragen? Omdat meer dan 2.5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven en soms ook rekenen. Hierdoor kunnen ze plannen voor nieuwe wetten vaak niet begrijpen. Terwijl die wetten voor iedere Nederlander erg belangrijk zijn.

Een groot deel van de Tweede Kamer is het ermee eens: voortaan graag plannen voor nieuwe wetten in makkelijke taal!