Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

32 documenten

SP wil parlementaire enquête naar rommelige Belastingdienst

SP SP Nederland 19-06-2019 14:15

Al jaren is steevast het bericht dat de organisatie van de Belastingdienst een rommel is. Het belastingstelsel is erg complex en de ICT-systemen zijn hopeloos verouderd. De Algemene Rekenkamer en medewerkers van de belastingdienst wijzen hier al jaren op. SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Onderzoeken naar problemen worden intern tegengewerkt. Hierdoor wordt niet alleen de Tweede Kamer onvoldoende geïnformeerd. Er zijn ook signalen dat de staatssecretaris zelf die informatie niet krijgt. Hoe moeten mensen dan de Belastingdienst en de overheid in zijn algemeen vertrouwen? Omdat allerlei interne onderzoeken maar niet leiden tot verbetering, moet de Kamer nu zelf via een parlementair onderzoek onderzoeken wat er in de organisatie misgaat.’

De Algemene Rekenkamer constateerde in mei meerdere ernstige problemen bij de Belastingdienst. De organisatie verbetert niet, maar kachelt steeds verder achteruit. Leijten: ‘De Algemen Rekenkamer stelt zelfs dat zij niet kunnen vaststellen of de belastingopbrengsten kloppen. Al meer dan tien jaar eisen we dat de Belastingdienst moet verbeteren. Elk half jaar krijgt de Tweede Kamer een rapportage hierover. We zijn inmiddels aan de 23ste halfjaarsrapportage toe en toch is het nog steeds zo dat de Kamer onvoldoende geïnformeerd wordt en verandert er veel te weinig aan de organisatie. De situatie binnen de Belastingdienst is inmiddels zo ernstig dat de dienst geen veranderingen kan uitvoeren. Bij recente problemen zoals de achterstanden van de erf- en schenkbelasting en bij de kwestie van foute fraudeopsporing bij de kinderopvangtoeslag zei de staatssecretaris het één, terwijl in de dienst bekend is dat dit niet klopt. Dat is echt onbestaanbaar.’

Onder kabinet Rutte-II werd duidelijk dat er een goudgerande vertrekregeling voor medewerkers van de belastingdienst was afgesproken, zonder dat daar politiek akkoord voor was. Leijten: ‘Dit was niet alleen een financiële aderlating, het is ook een organisatorische ramp omdat er in tijden van tekort aan medewerkers nog steeds mensen met een vertrekbonus de dienst verlaten.’  Het voorstel van Leijten komt na aanhoudende berichten over gebrekkige informatieverstrekking over een grote fout in fraude naar kinderopvangtoeslag. 'Honderden mensen zijn schandalig behandeld en gezinnen zijn in grote problemen geraakt. Ondanks excuses wachten zij nog altijd op compensatie en de Tweede Kamer wacht nog altijd op relevante informatie.'

SGP: oudere automobilist niet in de kou laten staan

SGP SGP Nederland 19-06-2019 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt het onacceptabel dat ouderen zonder rijbewijs komen te zitten, omdat het CBR de aanvragen voor verlenging niet op tijd afhandelt. Hij wil dat de minister heel snel ingrijpt. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

Het gaat niet goed bij het CBR. Naast de grote problemen bij de medische beoordelingen, rijzen ook de ICT-kosten de pan uit. Het zijn tekenen aan de wand. De Galan-onderzoekers schrijven veelzeggend: ‘Gebrek aan executiekracht zit in de genen van de organisatie en is mede de oorzaak van de situatie waarin het CBR zich bevindt’ Het mag niet zo zijn dat hierdoor maar de hand opgehouden wordt dan wel dat tarieven omhoog gaan. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de genen van het CBR weer op orde komen?RijbewijzenDe minister lijkt eindelijk oog te hebben voor de grote problemen van mensen met een, buiten hun schuld, verlopen rijbewijs. Het is onacceptabel dat deze mensen nog steeds in de kou staan. Goed dat de minister 75-plussers een jaar respijt wil geven. Frustrerend dat ze hier zo lang op moesten wachten.Ik heb wel een paar brandende vragen: Waarom moet aanpassing van het Reglement rijbewijzen 6 tot 9 maanden duren? Onlangs werd nog een wetsvoorstel in een paar weken tijd door beide Kamers gejast. Gaat de minister het wijzigingsvoorstel in ieder geval direct in procedure brengen, zodat het van kracht kan worden zodra de seinen op groen staan? Wanneer kan de minister duidelijkheid verschaffen over wanneer de verlenging in werking treedt? Kan de 75-plusser bij wie het rijbewijs in augustus verloopt ervan uitgaan dat het dan geregeld is? Kan het CBR zo voldoende capaciteit vrijspelen om ook de jongere die wacht op een medische beoordeling op tijd te helpen?Het CBR handelt alles volgtijdiglijk af. Kunnen aanvragers vaker zelf ingeschakeld worden? Mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden ?ICTDe kosten van het ICT-project Rijkgeschiktheid aan het Stuur zijn in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Van 7 naar 34 miljoen euro, of mogelijks zelfs 50 miljoen euro. Hoe is het mogelijk? De minister schreef een uitgebreide procesbrief. De Kamer zou vanaf 2017 jaarlijks geïnformeerd zijn over het kostenverloop. Inderdaad, maar wel met vermelding van een initiële raming van 23 miljoen euro. Die was in werkelijkheid drie keer zo laag. Het duurde ook even voordat ik de cijfers gevonden had. Is de minister bereid de kostenontwikkeling van alle ICT-projecten van I&W ook te rapporteren in de begroting en het jaarverslag?De brief geeft de indruk van ‘ik stond erbij en ik keek ernaar’. Kijkt en denkt het ministerie ook mee onder de motorkap? Ik krijg de indruk dat ICT-experts van het CBR liever voor een ander, minder complex plaform hadden gekozen, maar dat dit van hogerhand is afgewezen. Binnen de Rijksoverheid wordt het platform verder alleen gebruikt door de Belastingdienst, waarbij de Galan-onderzoekers fijntjes opmerken dat die organisatie vele malen groter is dan het CBR. Had de directie van het CBR oogkleppen op? Hoe groot is het risico dat zich in het vervolgtraject nog allerlei uitvoeringsproblemen voor gaan doen? Houdt de minister voldoende voeling?

🔥 Dit pensioenakkoord is nu écht een ...

D66 D66 Nederland 15-06-2019 12:50

🔥 Dit pensioenakkoord is nu écht een doorbraak! Samenwerking tussen werkgevers & werknemers en tussen oppositie & coalitie loont. Wij zijn onwijs trots op onze minister Koolmees! Want dit betekent: meer kans op een beter pensioen, ook voor jou. 💪

SGP: Geen heffing over rendement dat er niet is

SGP SGP Nederland 14-06-2019 00:00

“Het is de hoogste tijd om de hoogte van de vermogensrendementsheffing nu eindelijk in overeenstemming te brengen met het reële rendement,” dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad die de Bond van Belastingbetalers in het gelijk heeft gesteld.

Stoffer: “Het is goed dat de staat op de vingers is getikt door onze hoogste rechter, omdat de heffing op vermogen door heel veel burgers als oneerlijk wordt gezien, en terecht!”

De SGP heeft altijd grote moeite gehad met de vermogensrendementsheffing, ook in de huidige vorm. Die heffing is een belasting op een fictief rendement, gebaseerd op een situatie die al lang niet meer realistisch is. De hoogte van die heffing is vastgesteld toen de marktrente veel hoger was dan nu. Op dit moment is die rente historisch laag.

“Mensen betalen nu een heffing over vermogensaanwas die er in werkelijkheid in de meeste gevallen niet is,” zegt Stoffer. De SGP vindt dat onrechtvaardig. “Dit is nooit de bedoeling geweest en mag dat ook nooit zijn. Mensen betalen belasting over iets wat er niet is. Ik ben blij dat de Hoge Raad heeft onderstreept dat dit niet kan.” Stoffer wil dat de regering gevolgen verbindt aan de uitspraak van de Hoge Raad. Daarom roept hij staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer om hem daarop aan te spreken tijdens het mondelinge vragenuur.

DENK-Kamerlid Farid Azarkan: ...

DENK DENK Nederland 31-05-2019 10:04

DENK-Kamerlid Farid Azarkan: "VNO-NCW benadrukt heel erg wat multinationals betekenen voor Nederland. Vindt u daarom dat u recht heeft op een speciale behandeling?"

De Belastingdienst. Leuker kunnen we ...

DENK DENK Nederland 21-05-2019 13:14

De Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel racistischer. Waarom wordt Ali gecontroleerd door de Belastingdienst en Jan niet? Farid Azarkan wil een uitgebreid onderzoek naar discriminatie door de Belastingdienst. De minister probeert er omheen te praten...

Farid Azarkan: ''De Belastingdienst ...

DENK DENK Nederland 20-05-2019 15:56

Farid Azarkan: ''De Belastingdienst moet breder worden onderzocht dan alleen de kinderopvangtoeslagen. Ook veel ondernemers van migratieachtergrond hebben last van het gedrag van de Belastingdienst.''

“De Belastingdienst bezit gegevens ...

DENK DENK Nederland 20-05-2019 08:01

“De Belastingdienst bezit gegevens over de tweede nationaliteit van mensen en gebruikt die om te bepalen wie er gecontroleerd wordt.” Schande! Wij hebben hier eerder aandacht voor gevraagd en wij zullen dit blijven doen. Goed dat er nu onderzoek naar gedaan wordt.

Met de EU geven we onze toekomst vorm

PvdA PvdA Nederland 11-05-2019 19:15

Door Frans Timmermans op 11 mei 2019 Delen  

We zien er wel eens beelden van op tv, lezen erover in de krant. Doodnormaal en doodsaai. Maar ook een klein wonder voor wie de Europese geschiedenis een beetje kent. Want tot zeventig jaar geleden werden de meeste meningsverschillen tussen Europese landen beslecht op het slagveld. Wie de oorlog wist te winnen, werd de baas. Tot de volgende oorlog. En gewone mensen betaalden de prijs met hun bezit, hun welvaart, hun gezondheid, hun leven.

Het is een kans om te laten zien dat wij samen willen werken om onze toekomst vorm te geven en niet eenzaam willen wachten tot het noodlot roept.

De Europese Unie is niks anders dan een instrument in de handen van burgers en van landen om door samenwerking onderlinge tegenstellingen te overbruggen en uitdagingen die de macht van individuele landen overstijgen, gezamenlijk van een antwoord te voorzien. Een beter instrument heeft de Europese geschiedenis nog niet voortgebracht. Waarmee niet gezegd is dat het perfect is. Verre van. Er moet nodig aan gewerkt worden om het beter te maken, dichter bij de mensen te brengen voor wie het bedoeld is, beter toe te rusten voor de grote uitdagingen waar we voor staan.

De kansen liggen voor het oprapen, je moet ze durven zien en willen grijpen.

Dat is in deze tijd geen eenvoudige opgave. De wereld verandert met een snelheid zoals nooit tevoren. De vierde industriële revolutie zal geen mens op aarde onberoerd laten en de wijze waarop wij werken, produceren, consumeren en met elkaar omgaan grondig veranderen. Sommige grootmachten zijn er op uit hun wil aan ons op te leggen of ons zodanig te verzwakken dat we niks meer te vertellen hebben. De aarde bereikt snel de grenzen van wat zij van de mensheid kan verdragen. Klimaatverandering is geen sprookje, het is harde werkelijkheid. Onze oceanen dreigen in plastic te stikken, de luchtvervuiling vormt een steeds grotere bedreiging voor onze gezondheid. Er is echt plaats voor een eerlijk en fatsoenlijk leven, maar dan moeten we wel anders gaan leven, meer met elkaar rekening houden en ophouden eindige grondstoffen te verbrassen. Ook andere uitdagingen zijn zo groot dat het moed vraagt ze aan te pakken. Migratie is een wereldwijd fenomeen dat om een wereldwijde aanpak vraagt. Terrorisme en georganiseerde misdaad zorgen dat we ons steeds onveiliger voelen. Gaat Europa de veranderende wereld mede vormgeven, samen met andere wereldmachten? Of verschansen we ons achter de dijken en laten de wereld van morgen over aan grootmachten buiten Europa? Zoeken we de oplossing in samenwerking of in confrontatie?

Dat begint met een gang naar de stembus.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat grote bedrijven weer eerlijk belasting betalen, dat we destructieve loonconcurrentie tegen gaan met een menswaardig minimumloon in ieder land van de EU. Het is tijd dat we een CO2-neutrale economie creëren met kansen voor iedereen. Het is tijd dat we jongeren weer een zekere toekomst geven. Met een eerlijk loon en een betaalbare woning. Het is tijd voor een Europa waar mannen en vrouwen gelijk betaald en behandeld worden. Waar mensenrechten voor iedereen gelden.

Zelfs de langste reis begint met een eerste stap.

Dat is waar deze Europese verkiezingen over gaan. Het is een kans om te laten zien dat wij samen willen werken om onze toekomst vorm te geven en niet eenzaam willen wachten tot het noodlot roept. De kansen liggen voor het oprapen. Je moet ze durven zien en willen grijpen. Dat begint met een gang naar de stembus. Zelfs de langste reis begint met een eerste stap.

Lijsttrekker voor de Europese verkiezingen

Overal in het land werken💪 er midden ...

PvdA PvdA Nederland 01-05-2019 12:47

Overal in het land werken💪 er midden in de nacht mensen. Deze helden verdienen de spotlight en onze grote dank! 🙌🏻 In de Nacht van de Arbeid gingen we bij ze langs. 🌹 #1mei