Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

59 documenten

Wereld zonder kernwapens moet in Nederland beginnen

SP SP Nederland 06-08-2020 08:04

Daarnaast wordt er, vanuit het perspectief van de VS, juist gewezen op andere motieven om kernbommen tot ontploffing te brengen, zoals bureaucratische druk om het product van een gigantische industriële inspanning – de atoombom – uit te proberen op een echt doel. Ook wordt afschrikking van de Sovjet-Unie, waarmee spoedig een jarenlange Koude Oorlog gevoerd zou worden, genoemd.

Hoe het ook zij, wie de laatste dagen de vele berichten over deze gruweldaden tot zich neemt, kan maar tot een conclusie komen: nooit meer mag het zover komen dat deze wapens tot ontploffing worden gebracht. Nooit!

Om dat doel te bereiken is helaas nog altijd veel werk nodig. Want toen in 1945 enkel de VS nog beschikte over een bescheiden hoeveelheid van deze wapens beschikken vandaag de dag negen landen hierover. De VS en Rusland hebben allebei meer dan 6.000 kernwapens. Andere kernmachten zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea. Bovendien is de vernietigende kracht van de wapens vergaand toegenomen, waardoor een oorlog tussen kernmachten zomaar het einde van zo’n beetje alles kan betekenen.

Daarnaast hebben meerdere NAVO-landen Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied liggen. Nederland is er daar een van. Een wereld zonder kernwapens, een Global Zero, moet daarom in eigen land beginnen. Deze Amerikaanse wapens moeten terug naar de VS worden gestuurd. Om hieraan bij te dragen kan Nederland in Europa een initiatief nemen om samen met andere NAVO-landen met Amerikaanse kernwapens te komen tot een concreet ontwapeningsvoorstel.

Dat moet samengaan met het ondertekenen door Nederland van het in VN-verband onderhandelde verdrag dat landen verbiedt om kernwapens te ontwikkelen, testen, fabriceren, bezitten, op te slaan, te verplaatsen, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen of de plaatsing van kernwapens op het grondgebied toe te staan.

Pas als deze hoognodige stappen worden gezet, kan Nederland zich wereldwijd geloofwaardig inzetten voor een wereld zonder kernwapens.

25 jaar na genocide Srebrenica: Duizenden overlevers nog steeds vast in kampen

SP SP Nederland 15-07-2020 17:02

Zaterdag was het 25 jaar geleden dat duizenden mannen en jongens vermoord werden in Srebrenica. Nog steeds zijn er 7000 overlevenden van de genocide, veelal weduwen, zussen en dochters, die onder erbarmelijke omstandigheden in de tijdelijk opgezette kampen zitten. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat het kabinet meer gaat doen om een goed heenkomen te vinden voor de overlevers: ‘Niets kan dit vreselijke drama ongedaan maken, maar Nederland heeft wel een ereschuld naar de overlevers. De omstandigheden in de kampen zijn ronduit vreselijk te noemen. Hoe kan het dat dit 25 jaar na dato nog steeds niet is opgelost?’

Door dadendrang van het toenmalige kabinet werden de Dutchbatters, die de enclave in Bosnië moesten beschermen, onvoldoende voorbereid op hun missie gestuurd. Tegenover een overweldigende Servische troepenmacht konden zij niet anders dan terugtrekken, maar de Nederlanders konden daardoor niet voorkomen dat duizenden vermoord werden door de Serviërs. Karabulut: ‘De vrouwen van Srebrenica worden iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van het bloedbad van Srebrenica. Net zoals de uitgezonden Nederlandse militairen. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om goede opvang van en, indien mogelijk, terugkeer voor de overlevers te regelen.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Veteranendag 2020

PvdA PvdA Nederland 27-06-2020 09:24

Door John Kerstens op 27 juni 2020 Delen  

Lang geleden, in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, maar ook recenter. Op missie of uitzending. Soms dichtbij, vaker aan de andere kant van de wereld.

Vandaag is de landelijke Veteranendag. Door corona ziet die er helaas heel anders uit: geen defilé, geen fly-over, geen applaus en geen grote bijeenkomst op het Malieveld.

Vele duizenden mannen en vrouwen van onze krijgsmacht hebben hun leven in de waagschaal gesteld voor vrede en veiligheid. Voor ons. Voor onze kinderen.

Maar natuurlijk staan we wel bij hen stil.

Omdat Veteranendag dit jaar zoveel kleiner van opzet is en er dus ‘geld over blíjft’, heb ik de minister opgeroepen daarvan iets moois voor veteranen te doen. Een geldbedrag overmaken aan de Veteraneninloophuizen bijvoorbeeld. Die doen ontzettend goed werk voor veel veteranen, maar zijn hard geraakt door de coronacrisis.

Veteranen bedankt!!

Omdat Veteranendag dit jaar zoveel kleiner van opzet is en er dus ‘geld over blíjft’, heb ik de minister opgeroepen daarvan iets moois voor veteranen te doen.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/veteranendag-2020/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/veteranendag-2020/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Vastgoed en Visser

SGP SGP Nederland 11-06-2020 00:00

Kamerlid Chris Stoffer wil dat Zeeland compensatie krijgt nu de marinierskazerne niet verhuist naar Vlissingen.

Eerder dit jaar was er veel ophef over de aankondiging van het kabinet om tóch geen marinierskazerne naar Vlissingen, te verplaatsen. In Zeeland werd dat ervaren als woordbreuk, en dat was het. De SGP diende daarom een motie van afkeuring tegen de verantwoordelijke staatssecretaris in, maar die haalde het uiteindelijk niet.

"Zeeland is geschoffeerd en voor de gek gehouden," dat waren de samenvattende woorden van Kees van der Staaij in februari. Klik hier voor zijn bijdrage.

De affaire met de marinierskazerne kwam donderdag opnieuw ter sprake in een debat over het vastgoed van Defensie. Om kort te zijn: de staat van de kazernes waar onze militairen in bivakkeren is vaak beroerd. Herstel ervan is peperduur en kost veel tijd. Chris Stoffer die namens de SGP het woord voerde, liet weten blij te zijn met de 2 miljard extra. Wel drong hij erop aan om bij de ‘revitalisering’ van het vastgoed uit te gaan van de operationele behoefte.

Stoffer keek ook nog even terug op de gang van zaken met de kazerne die naar Zeeland zou verhuizen maar uiteindelijk naar Gelderland ging: "Er zijn excuses aangeboden, de Tweede Kamer heeft gestemd, en dan heeft het geen zin alles nog eens dunnetjes over te doen. Wat nu wél van de grond moet komen, is de toegezegde compensatie voor het verlies als gevolg van de rare manoeuvre van het kabinet. Voor de SGP is cruciaal dat er een pakket ligt waar de Zeeuwen zelf van zeggen: Ja, dit doet recht aan onze wensen en belangen; dit biedt perspectief voor onze economie en werkgelegenheid – ook voor jonge mensen!”

Speciale aandacht ging nog uit naar de schietoefeningen van het Korps Commando Troepen. Er wordt al geruime tijd gesteggeld over de plek waar ze dat moeten doen, het “schiethuis.” De SGP drong erop aan op wat meer haast te maken met dit project, want zonder goede mogelijkheid om te trainen kunnen de commando’s ook niet doen wat ze moeten doen.

Rotstreek van staatssecretaris Visser nog groter dan gedacht

SP SP SGP Nederland 06-06-2020 11:43

Staatssecretaris Visser heeft de beslissing om de plannen voor een marinierskazerne in Vlissingen te veranderen al veel eerder in het geheim voorbereid dan tot nu toe bekend was. Naar aanleiding van een journalistiek onderzoek van de Volkskrant blijkt dat staatsecretaris Visser al in het voorjaar van 2018 twee verkenners aan het werk heeft gezet om een alternatieve locatie te vinden voor de al lang beloofde verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Officieel gaf Visser in haar ‘dilemmabrief’ pas eind januari van dit jaar toe, toe dat zij de kazerne niet naar Zeeland wilde verhuizen.

Nu blijkt dat zij in het voorjaar van 2018 aan admiraal Kramer en aan Gelderse oud-Kamerlid Co Verdaas heeft gevraagd alternatieve locaties te zoeken. Daarbij blijkt ook de burgemeester van Rotterdam betrokken te zijn geweest. Staatssecretaris Visser besloot de marinierskazerne naar Nieuw Milligen te verplaatsen.

Sadet Karabulut: ‘In mijn bijdrage aan het debat in februari sprak ik over een geheime militaire operatie die uitgevoerd is om Zeeland in de maling te nemen. Een rotstreek zei ik er ook nog over. De rotstreek blijkt nog erger dan ik toen dacht. De geheime militaire operatie ging dieper dan ik dacht. Dat blijkt nu.’

Staatssecretaris Visser heeft een hoop uit te leggen. ‘Opnieuw komt Defensie met het verweer van een verspreking en een vooronderzoek dat nog weinig betekenis had,’ aldus Karabulut. ‘Dat klinkt niet geloofwaardig. Daarom heb ik mondelinge vragen aangevraagd om staatssecretaris tekst en uitleg te vragen’, aldus Karabulut. Sadet Karabulut herinnert er aan dat het de SGP was die in februari een motie van afkeuring indiende die het bijna haalde.

Geen vertrouwen in minister om leugens over burgerdoden

SP SP Nederland 14-05-2020 14:02

De SP heeft geen vertrouwen meer in minister Ank Bijleveld van Defensie. Aanleiding daarvoor zijn leugens en bedrog over burgerslachtoffers die zijn gevallen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Zo hebben de Amerikanen al voor het Nederlands bombardement in Hawija gewaarschuwd dat er burgerslachtoffers konden vallen. Toch werd de aanval doorgezet. De minister hield deze informatie achter bij eerdere debatten in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Vandaag was het vierde debat over burgerslachtoffers die door Nederlands toedoen zijn gevallen in Irak. De minister heeft daar jarenlang over gezwegen en gelogen en is nog altijd niet open en eerlijk.’

In de strijd tegen IS in Irak en Syrië heeft Nederland 2100 luchtaanvallen uitgevoerd. Van twee gevallen, in juni 2015 in Hawija en september van datzelfde jaar in Mosul, beide in Irak, is bekend dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen.

Karabulut: ‘De minister heeft de Kamer verzekerd dat de VS niet wist hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in Hawija, maar nu moet zij erkennen dat er al jaren 70 burgerdoden worden geteld – de grootste miskleun in de geschiedenis van de luchtmacht! Daarnaast blijft de minister weigeren details over de 2098 andere aanvallen te delen. Ook zijn allerlei vragen over details van deze bombardementen niet of nauwelijks beantwoord. Ondertussen is er voor de slachtoffers en nabestaanden in Irak helemaal niets geregeld. Met deze desinformatie mag een parlement nooit genoegen nemen.’

Een groot deel van de oppositie heeft met de SP het vertrouwen in de minister van Defensie opgezegd.

Lessen van Hawija

SGP SGP Nederland 14-05-2020 00:00

Als Nederland meedoet met militaire missies in andere landen, dan gaat dat altijd gepaard met het risico dat er slachtoffers vallen. Dat kan ‘de vijand’ zijn, maar ook Nederlandse militairen of onschuldige burgers die in het strijdgebied wonen. Denk aan Mali, waar twee Nederlandse soldaten omkwamen, of Srebrenica, waar onder onze machteloze ogen duizenden bewoners werden afgeslacht.Dezer dagen was er veel te doen over de Syrische plaats Hawija. Daar vielen bij een bombardement in de strijd tegen IS ongeveer 70 slachtoffers, mede door de inzet van Nederlandse straaljagers. Dat gebeurde toen een fabriek werd geraakt waarin explosieven lagen opgeslagen, veel meer dan bekend was. De Tweede Kamer heeft daar al ettelijke keren over gedebatteerd. Voor de SGP stond na de vorige debatten de vraag nog open: hoe kunnen we dit soort drama’s in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Feit is dat we nu weten dat er in de communicatie rondom het bombardement nogal wat mis was, wat zich weer vertaalde in een gebrekkige informatievoorziening van de regering naar de Tweede Kamer. De les die de SGP trekt uit de schrijnende gebeurtenissen in Syrië: onze informatie- en inlichtingenpositie moet voortaan op orde zijn. Dat geldt voor de inzet van onze mensen en ons materieel, maar ook binnen de regering en tussen ministers en Tweede Kamer. Stoffer diende daarover een motie in. Hieronder de bijdrage van kamerlid Chris Stoffer én daaronder de motie die hij tijdens het debat indiende. “Wij staan achter onze militairen. (..) Het is tragisch als burgerslachtoffers vallen, maar die fabriek is niet voor niks ontploft zoals die ontploft is. Dat betekent dat er heel veel gevaarlijk spul opgeslagen lag waarmee duizenden en duizenden mensen hadden kunnen worden omgebracht.”De SGP-fractie beaamt deze slotwoorden van onze premier tijdens het debat van 27 november jl. Ook het debat van vandaag voeren wij in de schaduw van de terreur van IS. Zoals een van de slachtoffers het zei: niet Nederland, maar IS draagt schuld.Toch ziet de SGP-fractie ook vandaag aanleiding tot een aantal urgente vragen aan de minister van Defensie. Deze vragen richten zich op twee hoofdpunten:- het voorkomen van burgerslachtoffers- de informatiepositie van de regering en het parlement.I. Voorkomen burgerslachtoffersMijn eerste vraag: kan het parlement erop vertrouwen dat echt alles gedaan is en wordt om burgerslachtoffers in de toekomst te voorkomen?Is het huidige targeting proces daar optimaal voor ingericht?Wij begrepen dat de Nederlandse rode kaart-houder inzake Hawija wel beschikte over informatie vanuit de CDE-methodologie en het aanvullende onderzoek naar secundaire explosies.Maar hij beschikte niet over een extra onderzoek en waarschuwing van de CIA over het risico op burgerslachtoffers.Zou de procedure niet anders moeten worden ingericht, bijvoorbeeld door het reële risico op secundaire explosies onderdeel te maken van de CDE-methode?II. Informatiepositie regering en parlementTen tweede zit de SGP-fractie dwars dat het in deze belangrijke kwestie zo lang heeft moeten duren om duidelijkheid te krijgen over wat er nu aan de hand was.Dat geldt klaarblijkelijk voor het departement en voor de regering zelf;maar dat betreft daarmee óók de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.Het parlement móet gewoon snel en accuraat helderheid kunnen krijgen over dit soort ernstige aangelegenheden!Dit alles vraagt in de kern om een goede eigen informatiepositie.Hetzij via bondgenoten; hetzij via eigenstandige informatievoorziening.- Beaamt de minister dat de samenwerking met de VS, zowel voor als na wapeninzetten, beter zou kunnen en moeten?- Hieraan gerelateerd: is Nederland voldoende in staat om waar nodig zelf inlichtingen te vergaren?Het is uiteraard onmogelijk om in coalitieverband alles zelf te doen. Maar hebben we voldoende basisvermogen, ook op inlichtingenvlak, om zelf (nader) onderzoek te doen wanneer daar aanleiding toe is? Of vergt dit (extra) investeringen?LeervermogenVoor de SGP-fractie is van groot belang dat ons land hierin ‘leervermogen’ toont. Qua targeting proces. Qua inlichtingenvergaring en –deling samen met bondgenoten. En qua informatiestromen, zowel intern als voor een goede verantwoording richting het parlement. Ik herhaal: bij Nederlandse deelname aan missies waar burgerdoden kunnen vallen móet onze informatiepositie op orde zijn. Dat begint bij degene die het besluit moet nemen over aanval inzetten of niet. Hij moet niet alleen uitgaan van een ‘steriele’ technische berekening, maar juist ook informatie meenemen met oog op het reële gevaar op burgerslachtoffers. Maar dat is ook nodig binnen de regering en voor het informeren van de Kamer.Tot slotVoorzitter, ik sluit af zoals ik ook begonnen ben. De terreurdaden van IS smeekten om recht en veiligheid. Nederlandse diplomaten en militairen, ook binnen onze inlichtingendiensten en onze Luchtmacht, zetten zich met hart en ziel in voor die vrede en veiligheid. Zij verdienen ons grootste respect.Motie-Stoffer:De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij Nederlandse deelname aan militaire missies er alles aan gedaan moet worden om onschuldige burgerdoden te voorkomen;overwegende, dat daartoe de Nederlandse informatie- en inlichtingenpositie op orde moet zijn ten behoeve van de militaire beslisser(s) maar ook binnen de regering en met het oog op het informeren van het parlement;verzoekt de regering, actief te investeren enerzijds in verbeterde samenwerking met bondgenoten zoals de Verenigde Staten, en anderzijds in een gedegen eigenstandige inlichtingenvergaring waar nodig;verzoekt de regering tevens, waar nodig en waar mogelijk het ‘doelontwikkelingsproces’ aan te passen ten aanzien van het optimaal benutten van informatie over het reële gevaar van secundaire explosies en burgerslachtoffers,en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Kabinet misleidt de Kamer over burgerdoden Hawija!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-04-2020 11:00

Bij de Nederlandse aanval op een IS-bommenfabriek in 2015 vielen naar schatting 70 burgerdoden. Dat er in een oorlog burgerdoden vallen valt onze militairen niet te verwijten, want dit is simpelweg niet altijd te voorkomen. Rondom het bombardement in Hawija hangt echter een zweem van misleiding. Het kabinet heeft de Kamer hierover op het verkeerde been gezet. Een politieke doodzonde.

Er is over deze kwestie al meermaals gedebatteerd met zowel minister-president Rutte, als met minister Bijleveld van Defensie. Bij al deze debatten werd een rookgordijn opgetrokken en bleef de Kamer met vele vragen achter. Bijleveld overleefde in november ternauwernood een motie van wantrouwen.

Uitgerekend tijdens de Coronacrisis komt er cruciale informatie naar buiten, waaruit blijkt dat de Kamer is misleid. En dat terwijl er juist nu nergens anders over gedebatteerd wordt dan over Corona. Op 24 maart liet Bijleveld de Kamer weten dat ze eerder onjuiste informatie verstrekt had over wanneer bekend werd dat de burgerdoden zijn gevallen. Alsof dat nog niet genoeg is, is nu ook bekend geworden dat de Amerikanen al een week vóór het bombardement waarschuwden voor het risico op burgerdoden.

Forum voor Democratie wil nu precies weten hoe de vork in de steel zit en stelde de volgende vragen aan de minister van Defensie:

Vraag 1Bent u bekend met het bericht “Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija”? *(1)

Vraag 2Kunt u bevestigen dat er al een week voor het bombardement op Hawija door de Amerikanen voor is gewaarschuwd dat daarbij burgerdoden zouden vallen? Zo ja, wat is er met deze waarschuwing gebeurd?

Vraag 3Hoe is de procedure die is gevolgd rondom het bombardement precies verlopen?

Vraag 4Welke procedurevoorschriften die golden rondom het bombardement zijn naderhand gewijzigd? Kunt u per wijziging aangeven waarom die wijziging precies heeft plaatsgevonden? Waarom heeft u deze relevante informatie voor de Kamer verzwegen?

Vraag 5Wanneer bent u geïnformeerd over het Amerikaanse onderzoek (het closure report) naar de Nederlandse luchtaanval?

Vraag 6Welke actie heeft u ondernomen nadat u kennis nam van het Amerikaanse onderzoek?

Vraag 7Op grond waarvan heeft u eerder geoordeeld dat het Amerikaanse onderzoek niet met de Kamer gedeeld kon worden, omdat het vertrouwelijk zou zijn? Is hierbij een belangenafweging gemaakt? 

Vraag 8Hoe is het mogelijk dat het Amerikaanse onderzoek, dat naar uw oordeel te vertrouwelijk is om met de Kamer te delen, wel door het Amerikaanse Ministerie van Defensie met de NOS en NRC gedeeld kan worden? Wat vindt u ervan dat de Kamer deze informatie via de media heeft moeten vernemen?

Vraag 9Sinds wanneer zijn de burgerdoden opgenomen in officiële statistieken van de Amerikanen? Sinds wanneer heeft u toegang tot die informatie? Wanneer nam u kennis van die informatie? Kunt u een feitenrelaas geven omtrent alle (des)informatie die u hierover met de Kamer heeft gedeeld?

Vraag 10Erkent u dat u de Kamer gebrekkig heeft geïnformeerd over deze kwestie? Worden er consequenties verbonden aan de gemaakte fouten?

*(1): NOS 21 april 2020, ‘Amerikanen waarschuwden voor burgerdoden bij Nederlands bombardement Hawija’, online raadpleegbaar via https://www.nos.nl/l/t/2331199.

Defensie bevecht ook corona

SGP SGP Nederland 20-04-2020 00:00

Op maandag 20 april overlegt de Tweede Kamer over defensie. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wijst daarbij op de noodzaak van een sterke krijgsmacht.

“Ik hecht eraan mijn bijdrage te beginnen met een groot compliment. Tijdens deze coronacrisis bewijst Defensie opnieuw haar onschatbare waarde.” Zo begon Stoffer zijn bijdrage aan het overleg met de regering over het fonds waaruit Defensie de aanschaf van materieel bekostigt. De krijgsmacht staat op dit moment de reguliere zorg bij met medici, laboratoria, beademingsapparatuur en planners. “Daar mogen we oprecht dankbaar voor zijn,” aldus Stoffer.

Het SGP-Kamerlid verwees naar wat minister Bijleveld van Defensie onlangs zei: “We zijn last man standing, en we moeten de capaciteit hebben om die rol te vervullen.” Hij plakte daar wel direct de conclusie aan vast dat dit nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat de Defensie-uitgaven op peil blijven. De SGP vindt daarom dat de NAVO-norm dat 2% van het Bruto Nationaal Product bestemd moet zijn voor de krijgsmacht, in een wet moet worden vastgelegd. Zo niet, dan weet je het wel…

RIVM erkent meer ziekten als gevolg werken met giftige stoffen Defensie

SP SP Nederland 06-04-2020 11:00

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft eindelijk het nieuwe onderzoeksresultaat gepresenteerd van het RIVM naar de gevolgen voor de gezondheid van het werken met giftige stoffen in de POMS-sites. Dat zijn opslagplaatsen waar opgeslagen en gebruikt Amerikaans legermaterieel werd onderhouden door Nederlandse schilders, lassers, monteurs. Daarbij werden tientallen jaren giftige stoffen gebruikt zoals chroom-6 en CARC. Defensiewoordvoerder Sadet Karabulut: ‘Positief is dat CARC als ziekmaker wordt erkend en ook dat strottenhoofdkanker erkend is als oorzaak van het werken met chroom-6. Maar er blijven nog veel vragen over’.

Dit is het tweede grote onderzoek in een jarenlange zoektocht naar de feiten en naar erkenning voor de inzet van zieke (ex-)werknemers van Defensie. De positieve aspecten van de resultaten van het onderzoek en van de beslissingen van de staatssecretaris zijn dat strottenhoofdkanker nu erkend is als ziekte. Dat was twee jaar geleden niet het geval. Een andere positief aspect is dat in het onderzoek naar de giftige stoffen die bekend staan als CARC één stof is erkend veroorzaker van een viertal ziekten. Deze stof, HDI genaamd, zit in alle middelen die CARC heten.

Naar aanleiding van vorige debatten verzocht de Kamer om een groot epidemiologisch onderzoek onder het personeel van Defensie. Het RIVM concludeert dat zo’n onderzoek te complex is om uit te voeren. Het wordt niet gedaan. Karabulut: ‘Ik wil best geloven dat zo’n onderzoek buitengewoon complex en omvangrijk is, maar dat betekent dat het aantoonbaarheidsprincipe dat nu wordt aangehouden, meer willekeur inhoudt. Strottenhoofdkanker nu wel, afbrokkelende tanden niet.’

Een negatief aspect van de brief van staatssecretaris Visser is de ijzeren vuist van het aantoonbaarheidsbeginsel. Dat gebeurt nog steeds niet. Dat heeft er toe geleid dat anders dan in de gemeente Tilburg waar al het personeel van de Nederlandse Spoorwegen een schadevergoeding kreeg, dat bij Defensie alleen het geval is als een ziekte aantoonbaar door chroom-6 of CARC is veroorzaakt. Dat beginsel gebruikt staatssecretaris Visser nog steeds. Dat betekent dat POMS-arbeiders die last hebben van afbrokkelende tanden niet erkend worden als patiënt als gevolg van werken met chroom-6. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan. Alleen als iets absoluut zeker is dat niet andere stoffen oorzaak van de ziekte kunnen zijn, geldt het bewijs. SP-woordvoerder Karabulut: ‘Ik heb al jaren geleden gesteld dat het aannemelijkheidsbeginsel moet gelden. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan.’