Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

42 documenten

Woede en schaamte om het verraad aan de Koerden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-10-2019 07:58

Nog maar pas geleden was Islamitische Staat opgerukt tot aan de grens met Turkije en Erdogan liet ze begaan. Er zijn zelfs aanwijzingen dat Turkije IS geholpen heeft. Het sinistere vreemdelingenlegioen van slavenhandelaren, folteraars en moordenaars in naam van Allah was blijkbaar een minder grote bedreiging dan de Koerden en hun Arabische en christelijke bondgenoten.

11.000 Koerden verloren hun leven in de strijd tegen IS in ­Syrië. Meter voor meter, dorp voor dorp, straat voor straat, stad voor stad, hebben ze Noordoost-Syrië bevrijd van de terreurorganisatie. Het Westen, en vooral de VS, hielp ze met wapens en luchtsteun, maar het echte gevecht werd geleverd door de Koerden. Het volk dat zo heeft geleden onder de despoten van het Midden-Oosten en nog nooit een eigen staat heeft gehad. Zij hebben in Syrië gedaan waarvan wij in Europa hoopten dat er zou worden gedaan: IS verslaan. Zij stonden tegenover geradicaliseerde Europeanen, de potentiële daders van zelfmoordaanslagen in onze grote steden. De Koerden hebben ons een enorme dienst bewezen.

Het verraad aan hen maakt me kwaad. Het is onrecht. Het is moeilijk rustig te blijven wanneer de VS hun troepenmacht in Saoedi-Arabië verder opbouwen omdat, zoals Trump aangaf, zij ervoor betalen, terwijl de Koerden in de steek worden gelaten omdat – hij zei het echt – ze ook niets hebben gedaan toen er ooit in Normandië gevochten moest worden.

Ik geloof niet dat de VS er sinds de tijd van de slavernij moreel en politiek zo slecht hebben voorgestaan. Er is ook schaamte bij mij. Europa en Nederland hebben niets kunnen en willen doen om de Koerden te helpen. Het is makkelijk om kwaad te zijn op Trump, maar dat verhult onze eigen onmacht en onwil. Tien maanden geleden meldde Trump voor de eerste keer dat hij zich wilde terugtrekken uit Noordoost-Syrië. Europa protesteerde en als ChristenUnie stelden we voor om de VS te gaan helpen bij de bescherming van de Koerden. (https://nos.nl/…/2265300-coalitiepartij-christenunie-wil-ni…) We kregen er geen steun voor.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, heeft daarna nog een officieel verzoek ingediend om hen te helpen. We hebben het nog steeds in beraad, maar de eerste reacties waren negatief omdat er geen volkenrechtelijk mandaat is om er met militairen aanwezig te zijn. Beschamend, want hoe kun je van de VS verlangen, wat je van jezelf niet mag en wilt doen?

Toen ik las over de Armeense genocide van ruim honderd jaar geleden vielen mij ook de machteloze berichten van westerse diplomaten op. Ze meldden het thuisfront over de gruwelijkheden, de slachtpartijen van duizenden en duizenden christenen door de Ottomanen. Ik vroeg me af waarom de westerse landen niets hadden gedaan. Nu weet ik dat als ons nageslacht leest over het lot van de Koerden, ze dezelfde vraag zullen stellen. En ik schaam me er nu al voor.

Wat rest, zijn de paar stappen die we nog wel kunnen zetten. We kunnen sancties uitvaardigen tegen Turkije, de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap definitief beëindigen en stoppen met de militaire samenwerking die er is met het land van Erdogan. En het minste wat we kunnen doen, is leren van deze dramatische episode. We hebben een Nederlandse én een Europese strategie nodig waarin veiligheid en vrijheid hand in hand gaan.

Dit is het – in ieder geval voor mij als geboren atlanticus en getogen vriend van Amerika – droeve moment om afscheid te nemen van de VS als onze levensverzekering voor veiligheid. We zullen het in Europa zelf moeten gaan doen. We moeten weer investeren in Defensie. En we moeten een nieuwe bereidheid ontwikkelen om in naam van vrijheid en mensenrechten en voor de bescherming van minderheden en onze eigen veiligheid over grenzen te gaan waarvoor we nu nog angstvallig halt houden.

SP veroordeelt illegale Turkse inval in Syrië

SP SP Nederland 09-10-2019 16:42

Vandaag is Turkije – opnieuw – het noorden van Syrië binnengevallen. Dat zal leiden tot veel doden en vluchtelingen, is in strijd met het internationaal recht en leidt af van de strijd tegen Islamitische Staat. De SP vindt dat Nederland dit moet veroordelen en maatregelen moet nemen tegen Turkije.

De SP pleit voor een wapenembargo tegen Turkije en wil dat in Navo verband wordt gepleit voor het opschorten van het lidmaatschap van Turkije. Ook is het de hoogste tijd voor sancties tegen Turkije. Turkije dient zich onmiddellijk terug te trekken uit Syrië. Alle inzet moet gericht zijn op vrede in Syrië.

Vooruitschuiven besluit marinierskazerne niet acceptabel | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-09-2019 00:00

GroenLinks is perplex over het voornemen van staatssecretaris Visser van defensie om het besluit over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen nóg verder voor zich uit te schuiven. Vorig jaar was het idee dat het besluit over de toekomst van de marinierskazerne in 2019 genomen zou worden. Maar in de defensiebegroting staat nu dat hierover pas in 2021 een besluit zal worden genomen.

GroenLiks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks: "Dit kun je geen behoorlijk bestuur meer noemen. Zowel de gemeenten Vlissingen en Utrechtse Heuvelrug, als de betrokken provincies én de mariniers hebben recht op zekerheid over hun toekomst.”

Eerder vroeg Diks al aan de staatssecretaris om de verhuizing te heroverwegen, nadat bleek dat de verhuizing voor veel mariniers een reden was om de krijgsmacht te verlaten. Ook bleek de te bouwen kazerne in Vlissingen niet aan de eisen te voldoen, zowel qua functionaliteit als kosten. De staatssecretaris heeft de aanbesteding opgeschort om in overleg te treden met de medezeggenschapscommissie van de mariniers. Zodoende gaf ze afgelopen voorjaar nog aan dat de gunning uiterlijk 1 juli 2020 plaats zou vinden.

Wat GroenLinks betreft, wordt de aanbesteding nu definitief stopgezet. “De staatssecretaris laat dit proces maar dooretteren, met onzekerheid voor alle betrokken partijen als gevolg. Zelfs als ze nog tot overeenstemming met de medezeggenschap komt, blijft staan dat het een gebrekkige kazerne voor veel te veel geld op de verkeerde plek wordt. Hou er gewoon mee op, trek die pleister er maar snel af en bouw een innovatieve multipurpose kazerne in Vlissingen. Ik wil een staatssecretaris die daadkrachtig bestuurt en niet een die de hete aardappel doorschuift naar haar opvolger.”

Maak van aanpak seksisme vast onderwerp in functioneringsgesprekken defensie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-09-2019 00:00

GroenLinks wil dat de aanpak van seksisme vast onderwerp wordt in functioneringsgesprekken bij defensie. Leidinggevenden moeten voortaan altijd opvolging geven aan incidenten waarbij sprake is van uitsluiting, belediging en vernedering van vrouwen. Bij herhaling moet een straf worden opgelegd. In het opleidingstraject voor nieuwe rekruten moet daarom meer aandacht worden besteed aan seksisme en discriminatie. Dat stelt Diks woensdag voor in een Kamerdebat over defensiepersoneel.

 

Diks doet haar voorstellen naar aanleiding van het eerste jaarrapport van de Visitatiecommissie onder leiding van Gerdi Verbeet, die is ingesteld om het verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid bij defensie te monitoren. In dat jaarrapport concludeert de commissie dat vrouwen vaak worden aangeduid als ‘het zwakke geslacht’, dat sommige eenheden openlijk aangeven liever geen vrouwen in de groep te hebben omdat het de groepsmentaliteit zou ondergraven, en dat men liever niet met vrouwen op patrouille wil. Ook kwam de commissie meerdere keren posters of zelfs emblemen van eenheden tegen waarop vrouwen als lustobject zijn afgebeeld.

Diks: “Wat GroenLinks betreft, is het tijd dat we een hele heldere boodschap afgeven aan iedereen bij defensie: in Nederland accepteren we geen seksisme, ook niet in de krijgsmacht. Soldaten in een eenheid moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen: seksisme en andere vormen van uitsluiting ondermijnen de veiligheid en gebondenheid in een groep. Het is een strategische zwakte.”

Diks vraagt de bewindspersonen om leidinggevenden in de defensieorganisatie actief te laten handhaven op seksistische incidenten. Het onderwerp moet vervolgens in de jaarlijkse personeelsrapportage aan de Tweede Kamer worden meegenomen. Dan kan de Kamer bijhouden of het actief wordt opgepakt en er verbetering optreedt. Diks: “Het aanspreken op seksistische opmerkingen of handelingen gebeurt nog veel te weinig. Anders was de Visitatiecommissie niet zoveel openlijk seksisme tegengekomen. De politiek moet een duidelijke norm neerleggen en daar ook naar handelen.”

Daarnaast wil GroenLinks dat in het opleidingstraject het overbruggen van onderlinge verschillen centraal komt te staan. Het opleidingstraject is volgens de Visitatiecommissie te weinig met zijn tijd meegegaan. “Als we anno 2019 niet in staat zijn om goed functionerende teams te creëren die uit meer bestaan dan alleen maar witte mannen, dan kan defensie het komende eeuw wel schudden. We kampen nu al met een problematisch personeelstekort, en dat wordt op deze manier alleen maar erger,” aldus Diks. “Diversiteit moet de norm zijn, niet de uitzondering.”

Teken de petitie tegen een ...

SP SP Nederland 16-07-2019 15:36

Teken de petitie tegen een Amerikaanse aanval op Iran: https://stopdebommen.nl De oorlogen in het Midden-Oosten zorgen alleen maar voor meer terrorisme, meer onveiligheid en meer vluchtelingen. Ze hebben veel menselijk leed veroorzaakt en miljarden gekost. Spreek je ook uit tegen de oorlog!

Sorry Donald, maar vandaag is het ...

VVD VVD Nederland 07-07-2019 07:01

Sorry Donald, maar vandaag is het toch echt Netherlands First!

Vandaag is het Veteranendag. We ...

CDA CDA Nederland 29-06-2019 07:48

Vandaag is het Veteranendag. We bedanken alle veteranen voor hun inzet aan vrede en vrijheid, nu en in het verleden. #Veteranendag

Vrede en veiligheid zijn niet ...

CDA CDA Nederland 28-06-2019 18:09

Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat we morgen stilstaan bij wat we te danken hebben aan onze veteranen. #Veteranendag

Morgen is de #veteranendag! Namens ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-06-2019 14:03

Morgen is de #veteranendag! Namens #FVD zal senator en brigade-generaal bd. Toine Beukering aanwezig zijn bij het défilé. Wij steunen onze krijgsmacht en onze veteranen, en we willen per direct naar 2% BBP voor defensie. Lees hier meer over onze standpunten: https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/defensie