Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

11 documenten

Wat geef je de premier op zijn ...

CDA CDA Nederland 15-02-2019 07:17

Wat geef je de premier op zijn verjaardag? Minister van Defensie Ank Bijleveld koos voor #EenHeleGoedeMorgen-mok. Ze kreeg een vaasje terug😉

Personeel Defensie verdient betere bescherming

D66 D66 Nederland 13-02-2019 08:32

Personeel Defensie verdient betere bescherming

De maatregelen om de werkomgeving bij Defensie te verbeteren, gaan niet ver genoeg. D66-Kamerlid Salima Belhaj wil de garantie dat de meldpunten onafhankelijk zijn.

Bovendien moeten die meldpunten draagvlak hebben onder het Defensiepersoneel. Dat is volgens haar noodzakelijk om de medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, waar geen angst is om misstanden aan te kaarten. De Tweede Kamer heeft daartoe twee moties van Belhaj aangenomen.

Salima Belhaj: “Ik wil de keiharde verzekering van de staatssecretaris dat de ingestelde meldpunten onafhankelijk zijn en dat ze draagvlak hebben onder het personeel van Defensie. In het verleden is er te vaak weggekeken, de meldingsbereidheid is extreem laag. Zonder die onafhankelijkheid heeft het personeel bij Defensie hier weinig aan.”

Op verschillende plekken binnen Defensie zijn misstanden aan het licht gekomen. Van pesten en vernederen tot zelfs seksuele intimidatie. Ook hebben klokkenluiders veelvuldig aan de bel getrokken en zaken aangekaart, waar vervolgens niet adequaat op is gereageerd. De commissie Giebels constateerde eerder dat de meldingsbereidheid laag is. Een deel van het defensiepersoneel dat melding deed van ongewenst gedrag, kreeg te maken met nadelige consequenties voor henzelf.

De voorstellen die de staatssecretaris doet om de sociale veiligheid te verbeteren, gaan D66 niet ver genoeg. De bescherming van het personeel moet beter, en er moet geen drempel zijn om incidenten te melden. Zo zouden personen die betrokken zijn bij een melding, geen actieve rol mogen spelen in het onderzoek. Belhaj: “Dat klinkt logisch, maar helaas kan dit nu nog wel gebeuren. Daarom heb ik de staatssecretaris gevraagd om ervoor te zorgen dat die onderzoeken objectief en onafhankelijk zijn. Dat is de enige manier waarop de meldpunten en de Inspectie Veiligheid en Defensie goed kunnen functioneren.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Een Hele Goede Morgen voor Ank ...

CDA CDA Nederland 11-02-2019 12:29

Een Hele Goede Morgen voor Ank Bijleveld. De minister kreeg van Heel Holland Bakt winnares Anna een lekkere verrassing. Ook kreeg de minister van Defensie van de korporaal een eigen Heel Holland Bakt-schort! #EenHeleGoedeMorgen

Wij willen geen nieuwe kernwapens in ...

SP SP Nederland 02-02-2019 15:51

Wij willen geen nieuwe kernwapens in Nederland! Een belangrijk kernwapenverdrag opzeggen? Heel slecht idee vindt onze Sadet Karabulut. Minister Blok moet zich hier krachtig tegen uitspreken. Samen staan we sterker. Sluit je daarom aan bij onze beweging! Word nu gratis vriend voor rechtvaardigheid - www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

Wilders tegen Kuzu :"Dit is ons land ...

PVV PVV Nederland 02-02-2019 15:17

Wilders tegen Kuzu :"Dit is ons land meneer Kuzu, niet uw land. Turkije is úw land. Vertrek er maar snel heen en kom nooit meer terug."

Mensen die door hun verplichte werk ...

SP SP Nederland 01-02-2019 19:36

Mensen die door hun verplichte werk zijn blootgesteld aan giftige stoffen zoals Chroom-6 moeten eerlijk en rechtvaardig behandeld worden. Het is een grof schandaal dat deze mensen ziek zijn geworden van hun werk. Wij strijden al jaren voor een schadevergoeding en voor rechten van de slachtoffers. Het is tijd voor rechtvaardigheid! Sluit je aan - www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

Minister Ank Bijleveld van Defensie ...

CDA CDA Nederland 30-01-2019 13:20

Minister Ank Bijleveld van Defensie wenst Marine korporaal Anna alvast heel veel succes aankomende zondag in de finale van Heel Holland Bakt!

Geen Europees leger

SGP SGP CDA Nederland 24-01-2019 00:00

De SGP wil geen Europees leger. Al eerder is daarover in de Tweede Kamer gedebatteerd waarbij een meerderheid liet weten zo’n leger niet te willen. Toch lijkt het erop dat zo’n leger er sluipenderwijs tóch komt.

Aanleiding voor de SGP is de Verklaring van Aken die afgelopen maandag is getekend door Duitsland en Frankrijk. Daarin wordt de weg naar een Europees leger geplaveid. SGP-kamerlid Chris Stoffer: “Als Duitsland en Frankrijk samenspannen, kun je op je vingers natellen wat er gaat gebeuren. Zo’n Europees leger komt er alsnog, hoewel de meeste lidstaten daar niets van moeten hebben. Het is daarom goed als de Tweede Kamer acht geeft en daar duidelijk stelling tegen neemt.” Eerder werd er een motie van SGP en CDA aangenomen tegen een Europees leger. De Defensiespecialist van de SGP zal de minister vragen deze motie onder haar arm mee te nemen naar de Raad van de Europese ministers van Defensie die voor volgende week zaterdag gepland staat. “Laat onze minister daar maar naar toe gaan met een duidelijke en stevige uitspraak van ons parlement. Dan staat ze sterker,” aldus Chris Stoffer.

Wéér verslechtering situatie militairen, FVD stelt vragen

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-10-2018 14:00

Vandaag bereikten ons opnieuw berichten over de zorgelijke toestand bij defensie. Militairen blijken nu ook hun eigen voedingskosten te moeten registreren voordat ze daarvoor een vergoeding ontvangen. Die registratie is tijdrovend - onder meer vanwege gebrekkige digitale faciliteiten op kazernes -, komt voort uit een cultuur van wantrouwen en ontneemt militairen schaarse vrije tijd.

FVD stelt Kamervragen om opnieuw de behandeling van onze militairen aan de kaak te stellen.

Vraag 1Is de Minister bekend met de berichten, die FVD de afgelopen dagen bereikten vanuit alle hoeken van de landmacht, dat militairen nu ook hun eigen voedingskosten moeten registreren?

Vraag 2Klopt het dat ze hun eigen voedingskosten niet langer gestort krijgen op hun persoonlijke rekening courant? Zo ja, waarom?

Vraag 3Klopt het dat militairen elke dag moeten inklokken op vaak trage en schaars voorhanden computers die op de kazerne aanwezig zijn om die voedingskosten vergoed te krijgen?

Vraag 4Klopt het dat ze elke dag zelf moeten bijhouden of ze aanwezig zijn bij oefeningen of niet?

Vraag 5Kunt u zich voorstellen dat onze militairen moe worden van de opstapeling van onzinnige regels en dat de arbeidsvreugde bij Defensie inmiddels tot een dieptepunt is gedaald?

Vraag 6Is de Minister bekend met de berichten dat sommige militairen zo moe zeggen te zijn van alle bureaucratie en stompzinnige regeldruk dat ze zeggen te willen stoppen bij Defensie na het afmaken van hun nog lopende contract?

Vraag 7Deelt de Minister de opvatting dat militairen - die letterlijk hun leven op het spel zetten voor ons land - het werk niet onnodig moeilijk moet worden gemaakt? Zo ja, welke maatregelen gaat de Minister treffen om de situatie van onze militairen te verbeteren?

Gebrekkig materieel bij Defensie structureel, Minister moet NU orde op zaken stellen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 25-09-2018 07:00

Vraag 1Heeft de Minister kennis genomen van het bericht ‘Militair moet zelf jas kopen’ in de Telegraaf van vandaag (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2596570/militair-moet-zelf-jas-kopen)?

Vraag 2Hoe is het mogelijk dat het onderdeel KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf) van het Ministerie Defensie in een jaar tijd niet eens in staat is voldoende winterjassen aan te schaffen?

Vraag 3Hoe houdt de Minister toezicht op de materieelinkopen bij Defensie?

Vraag 4Wie is de hoofdverantwoordelijke functionaris binnen Defensie voor de inkoop van materieel? Wordt hij of zij verantwoordelijk gehouden voor het niet halen van targets, deadlines of het falen in het naleven van zijn of haar verplichtingen?

Vraag 5Hoe vaak komt het voor dat het KPU van Defensie de inkoop van materieel niet op tijd rond krijgt voorafgaande aan een missie of oefening? Kan de minister een overzicht geven van de geleverde materialen bij alle missies van de afgelopen vijf jaar?

Vraag 6Hoe vaak komt het voor dat militairen zelf materieel moeten kopen? 

Vraag 7Kan de minister een overzicht geven van alle materieel dat militairen in eerste instantie zelf moeten voorschieten?

Vraag 8Komt het voor dat militairen zelf materieel moeten aanschaffen zonder dat zij dit kunnen declareren? Zo ja, kan de Minister hier een overzicht van sturen?

Vraag 9Wat is het huidige jaarbudget van het Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU)?

Vraag 10Hoeveel geld heeft het KPU nodig om militairen van fatsoenlijk materieel te voorzien?

Vraag 11Kan de Minister een overzicht geven van de tekorten bij Defensie met betrekking tot materieel over de afgelopen 30 jaar?

Vraag 12Kan de Minister een overzicht verschaffen van nu lopende aankooptrajecten van materieel en hun deadlines en deze de Kamer doen toekomen (eventueel vertrouwelijk)?

Vraag 13Hoe is nu de situatie bij Defensie met betrekking tot ander materieel waar FVD op 3 oktober 2017 aandacht voor vroeg? In hoeverre krijgen militairen nu adequate schoenen en vesten? En in hoeverre kopen ze die nog zelf?

Vraag 14Kan de Minister een overzicht sturen van alle materieel dat doorgaans zelf wordt aangeschaft door militairen, omdat het geleverde materieel niet voldoet aan hun eisen?

Vraag 15Kan de Minister een overzicht sturen van al het materieel dat een militair meekrijgt (eventueel vertrouwelijk)? Kan de Minister dit uitsplitsen op lopende missies en aanstaande oefeningen?

Vraag 16Wat is de Minister van plan te gaan ondernemen om de huidige situatie met de winterjassen voor de oefening in Noorwegen op te lossen?

Vraag 17Gaat de Minister maatregelen ondernemen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat en op welke termijn?

Vraag 18Als de Minister de inkoop van winterjassen niet voor 1 november 2018 weet af te ronden, deelt de Minister dan de opvatting dat het beter is dat zij haar functie overdraagt aan een professional die wel in staat is orde op zaken te stellen op het departement?