Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Geef de Waddenzee een stem

D66 D66 Nederland 03-03-2023 07:30

De Groot: “De natuur delft te vaak het onderspit tegen de advocaten van de bedrijven, die directe belangen hebben. De overheid behartigt de belangen van de Waddenzee, maar doet dat niet goed genoeg waardoor nog steeds naar gas wordt geboord op de Waddenzee. Door de Waddenzee zelf rechten te geven, krijgt ze ook een direct belang en ontstaat een gelijke strijd met de bedrijven.”

De Waddenzee biedt een thuis aan miljoenen trekvogels, is de kraamkamer voor vis in de Noordzee en is het grootste getijdengebied in de wereld. Maar het gebied staat onder druk en de biodiversiteit neemt al jaren af. Want ondanks wet- en regelgeving wordt de Waddenzee vaak onvoldoende beschermd en zijn economische belangen leidend. In de praktijk overheersen economische belangen van de visserij, defensie, zout- en gaswinning, baggerwerk, recreatie of havens. De ramp met de MSC Zoe staat nog op het netvlies gebrand van menig natuurliefhebber. Ruim 90.000 kilo afval werd in de jaren na het ongeluk uit de zee gevist, en het overgebleven plastic is nog steeds een bedreiging voor de natuur.

Weg met de wegwerpmaatschappij

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-06-2020 15:30

Door Carla Dik-Faber op 16 juni 2020 om 14:25

In 2050 hebben we een economie zonder afval. Dit is het ambitieuze doel dat we hebben gesteld toen de ChristenUnie in de coalitie kwam. Helaas worden jaarlijks namelijk miljoenen tonnen aan grondstoffen verspild. Daarom is het heel belangrijk om zoveel mogelijk te recyclen. Fabrikanten kunnen echter ook veel meer doen om te voorkomen dat spullen bij het afval worden gezet. Nu worden er veel spullen onnodig weggegooid. Dat is ontzettend zonde. Ik wil daarom dat het kabinet meer inzet op repareren en hergebruik en stel daarom schriftelijke vragen.

In ons land hebben we prachtige initiatieven zoals het ‘Repair Café’, waar vrijwilligers ervoor zorgen dat producten nog een tijdje mee kunnen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel producten helemaal niet stuk zijn, maar enkel wat onderhoud nodig hebben. Fabrikanten sluiten betrouwbare reparateurs, zoals deze vrijwilligers, helaas vaak uit van reparatie-activiteiten. De ChristenUnie wil dat veranderen. Het reparatiewerk is heel waardevol en zorgt voor tevreden klanten én minder onnodig weggegooide spullen.

Daarnaast moet het voor consumenten gemakkelijker worden om producten zelf te repareren. Ik vraag daarom het kabinet fabrikanten te verplichten om reparatiehandleidingen te verstrekken en om het gemakkelijker te maken om bepaalde productonderdelen zelf te vervangen. Ook moet het kabinet in gesprek met producenten om te kijken hoe we ervoor zorgen dat producten langer gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld door een robuuster ontwerp en langere garantietermijnen.

Een duurzame toekomst zonder afval is een ambitieus doel. Met relatief kleine stappen kunnen we echter vaak grote sprongen maken. Het makkelijker maken van reparaties is zo’n stap. Zo zorgen we er immers voor dat het koffiezetapparaat en de stofzuiger langer mee kunnen en verspillen we veel minder grondstoffen. Dat is goed voor de portemonnee én goed voor de aarde.

Lees hier de schriftelijke vragen die ik aan de staatssecretaris stel.

Europarlement is wachten op producenten beu en eist universele oplader voor telefoons en tablets | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 30-01-2020 00:00

Als het aan het Europees Parlement ligt, dan is de tijd van verschillende oplaadkabeltjes voor telefoons, tablets en andere kleine elektronica voorbij. De tech-industrie kreeg tien jaar te tijd om met een universele lader te komen, maar kon het niet eens worden. Resultaat is dat de consument met steeds meer elektronisch afval blijft zitten.

“Wie heeft er geen la vol met snoeren en telefoonopladers?”, vraagt Europarlementariër Kim van Sparrentak. Een inwoner van de Europese Unie produceert per jaar zestien kilo elektronisch afval. “Als we nu vanuit Europa kiezen voor één universele lader voor elektronische apparatuur, dan scheelt dat enorm in het afval dat we jaarlijks met z’n allen produceren.”

“Het is tijd voor een omslag naar een kringloopeconomie en een duurzame digitale markt.” Van Sparrentak wil dat de Europese Unie de regels voor ecodesign aanscherpt zodat producten die op de Europese markt komen duurzamer, herbruikbaar te recyclen zijn. “We weten dat vrijwillige toezeggingen niet werken. Het is tijd voor wetgeving met het recht om te kunnen repareren en die geplande veroudering, zoals het gebrek aan software-updates, aanpakt.”

Meer effect

Europese standaarden hebben trouwens vaak veel meer effect dan alleen in de Europese Unie, merkt Van Sparrentak op. “Als fabrikanten voor één markt van 500 miljoen consumenten zich moeten houden aan standaarden, dan is het voor hen het voordeligst om die standaarden in hun producten wereldwijd aan te houden.”

Steun de oproep van het Europees Parlement en teken de petitie op Tilt!  

Tijd voor statiegeld op blik

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 11-10-2019 04:02

Door Carla Dik-Faber op 11 oktober 2019 om 06:01

Blikjes en resten van blikjes vervuilen onze natuur en zijn een gevaar voor dieren. We kennen de voorbeelden van koeien die overlijden doordat ze stukjes blik in hun maag krijgen. Het kabinet moet daarom voorbereidingen treffen om vanaf januari 2022 statiegeld op blik in te voeren. De huidige toename van het aantal blikjes in de natuur onacceptabel

De ChristenUnie zal volgende week in de Tweede Kamer voorstellen om voor blik eenzelfde traject te starten als er voor kleine plastic flesjes loopt. Het bedrijfsleven krijgt in dat geval een reductiedoel opgelegd en nog één kans om dat doel te halen. Tegelijkertijd wordt de invoering van statiegeld voorbereid en direct ingevoerd als het doel niet is behaald.

Voor kleine plastic flesjes geldt dat statiegeld vanaf januari 2021 wordt ingevoerd, blik volgt dan een jaar later.

Dat de hoeveelheid blik in natuur en in het zwerfafval toeneemt, maakt dat we deze stap nu echt moeten zetten. We geven het bedrijfsleven nog één kans om het zelf voor elkaar te boksen, maar bereiden de invoering van statiegeld op blik al voor. Er is namelijk maar één systeem dat echt werkt en dat is statiegeld.

'Frans Timmermans heeft een dappere ...

PvdA PvdA Nederland 14-05-2019 13:37

'Frans Timmermans heeft een dappere stap gezet in de strijd tegen plastic.' Kijk hier wat Plastic soep surfer Merijn over Frans zegt 👇

Europa heeft deze week gestemd voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-03-2019 12:28

Europa heeft deze week gestemd voor een verbod op wegwerpplastic 💚 Maar wereldwijd wordt afval van multinationals als Coca-Cola en Unilever het meest aangetroffen bij opruimacties. Wanneer worden zíj aangepakt? #SingleUsePlastics

OM ziet af van vervolging Klaas Dijkhoff (VVD) voor oplaten proef­bal­lonnen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD Nederland 22-02-2019 00:00

Het Openbaar Ministerie is niet bereid vervolging in te stellen tegen Klaas Dijkhoff van de VVD die op 24 november 500 wensballonnen met zijn beeltenis opliet tijdens het VVD congres. Christine Teunissen start nu de bijzondere klachtenprocedure. Het gerechtshof zal daarin bezien of de aangifte gegrond verklaard dient te worden. Als dat het geval is, komt de zaak alsnog voor de rechter. Teunissen: “Het provocatief plegen van een economisch delict door de leider van de grootste partij in het Nederlandse parlement, in de vorm van het oplaten van proefballonnen, vraagt om een proefproces, ik vind dit een zeer principiële kwestie. Het kan niet zo zijn dat een burger die een papiertje op straat gooit een boete kan krijgen van honderden euro’s , terwijl een politicus die honderden papiertjes met lint en ballon achterlaat in de openbare ruimte vrijuit gaat." Het OM acht het moeilijk te bewijzen of de verdachte zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden om het milieu te beschermen. In de Wet Milieubeheer staat onder andere dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat er door zijn handelen schade optreedt voor het milieu die handelingen achterwege moet laten. Teunissen vindt het overduidelijk dat Dijkhoff dit welbewust niet deed. “Dat ballonoplatingen schadelijk zijn voor dieren en het milieu, is al heel lang bekend, ook bij de VVD. Dijkhoff heeft zijn proefballonnen via alle mogelijke media aangekondigd. Hij heeft een forse hoeveelheid afval (500 ballonnen) met zijn profiel erop en met een wenskaart en lint eraan in het ecosysteem gebracht met de bedoeling die te laten landen verspreid over Nederland. Dat is een economisch delict. En omdat er heel Nederland er getuige van was of kon zijn, is het opsporen en vervolgen van de dader niet moeilijk. Die handelde bovendien met kennelijke opzet, wat in zijn voorbeeldfunctie extra kwalijk is.” Afbreekbaar? De VVD liet in november via de pers weten voor "de minst schadelijke biologisch afbreekbare variant" gekozen te hebben. ,,Door de ballonnen met helium te vullen, verpulveren ze volgens de fabrikant op grote hoogte door bevriezing en landen er kleine stukjes afbreekbare ‘milieu-latex’ op de grond, in plaats van een hele ballon als het plastic was geweest", aldus VVD-partijwoordvoerder Raymond Mens destijds. Maar marien-bioloog dr. Jan Andries van Franeker van Wageningen University & Research prikte die VVD-ballon door in het Algemeen Dagblad. ,,Onbegrijpelijk dat de grootste politieke partij van Nederland geen feeling heeft voor ontwikkelingen in de samenleving’’, zei hij. ,,Het verhaal van de ballonnenindustrie dat latexballonnen afbreekbaar zijn, is allang doorgeprikt. Dat duurt heel lang. Het maakt mij boos omdat het domweg slecht is voor vogels en zeeschildpadden.’’ Verbod Na de aangifte van Teunissen verbood de gemeente Den Bosch het oplaten van ballonnen, waarna ook veel andere gemeenten zoals Amstelveen, Gouda, Almere, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht een verbod aankondigden. In Hoorn, Arnhem, Zwolle, Groesbeek (de huidige gemeente Berg en Dal), Zutphen, Gouda, Wageningen, Amstelveen en Soest is het oplaten van ballonnen al verboden