Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

170 documenten

Internationale Vrouwendag: speciale editie podcast

SP SP Nederland 07-03-2020 22:32

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, een mooie dag om stil te staan bij de strijd voor emancipatie, vrijheid en gelijke rechten voor vrouwen. Daarom is er vandaag een speciale aflevering van de podcastserie 'Daarom is het Goed' van Lilian Marijnissen. Deze keer is Fidan Ekiz te gast, een mooi gesprek over waarom deze strijd zo hard nodig is en wat deze strijd van haar vraagt.

Maar ook praat Fidan, voor het eerst sinds ze gestopt is, over de intimidatie waar ze als presentatrice van de talkshow De Nieuwe Maan mee te maken kreeg.

Het werd een inspirerend en waardevol gesprek. De strijd tegen onderdrukking van en voor gelijke rechten voor vrouwen is een strijd die we samen moeten voeren, altijd en overal.

Luister de podcast hier:

Afscheid van Geert Timmers / Bob Fosko

SP SP Nederland 29-02-2020 18:32

Vandaag ben je groot nieuws, lieve Geert - omdat je er sinds gisteren - 28 februari - niet meer bent. In je 65ste levensjaar is jouw leven tot een einde gekomen. Zo gaat dat tegenwoordig en ach, laten we blij zijn dat er nu van alle kanten waardering wordt uitgesproken voor jou en alles wat je hebt gedaan en gemaakt, in het leven, en van het leven.

Dat leven had zeker nog heel veel langer van je mogen duren, weet ik. Je hield ontzettend van het leven en van vele mensen die je erin tegen bent gekomen.

Je vrouw, je kinderen en kleinkinderen voorop, van wie je eindeloos veel hebt gehouden en voor wie jij volstrekt onvervangbaar bent.

Je vele vrienden, je collega’s in de muziek- en theaterwereld, met wie je gangbare maar vooral ook minder gangbare paden hebt verkend. Alle genres heb je onderzocht en er je eigen versies van gemaakt. Je laat een erfenis van hier tot ginder achter. Je afscheidstournee in 2019 waarvan je enorm genoot en waarbij je hulp kreeg van zoveel muzikale vrienden, is een unicum in de moderne muziek.

En wij, je vrienden van de SP. Voor ons stond jij altijd klaar, om een actie van een passend lied te voorzien. Maar evenzeer om intens en creatief mee te denken hoe een linkse partij als de onze niet alleen het hoofd maar vooral ook het hart kan bereiken. Jouw verbondenheid aan onze partij was meer dan bijzonder. Je was geen gelegenheidsvriend maar een ware vriend, in goede en slechte tijden. Samen met Karel Glastra van Loon - die ons al 15 jaar terug ontviel en met wie je een speciale band had - heb je ons fantastische lijflied gemaakt, ‘Een mens is meer’. We zingen het swingend nog steeds keer op keer: ‘Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed, laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet.’  En je maakte nog tal van andere bijdetijdse strijdliederen voor ons. Over alledaagse dingen die niet deugen en anders zouden moeten en over ver-weg-schandalen waarover de wereld zich volgens jou best wat drukker zou mogen maken, zoals je zelf ook deed. Wat je schreef en wat je zong werd ook zo door jou gevoeld. Je bent altijd trouw aan je principes gebleven zonder ook maar in de verste verte rigide te worden. En je was nooit bang om je nek uit te steken. Hoed af!

Op ons laatste congres in december kreeg je als blijk van onze grote waardering voor alles wat je voor onze partij hebt betekend, van Lilian Marijnissen ons ereteken, de Gouden Tomaat, opgespeld.

Ik denk vandaag terug aan de allereerste keer dat Lilians vader Jan en ik jou troffen, in Oudewater. Begin jaren 90 waren we op zoek naar vrije geesten die het aandurfden onze SP van advies én tegenspraak te voorzien. Het was al snel duidelijk dat we in jou zo’n vrije geest hadden gevonden. Sindsdien heb je jarenlang met ons meegedacht en ideeën aangedragen hoe we onszelf konden laten zien als een partij-van-vlees-en-bloed, passend bij jouw positieve tegendraadsheid en je blijmoedige kijk op het leven. We hebben heel veel van jou geleerd.

Wat is het ontzettend fijn dat er mensen zoals jij zijn, die vol in het leven staan en daarbij steeds oprecht met het leven van anderen zijn begaan. Lieve Geert, ‘leven’ is een werkwoord – en jij hebt tot het laatst werk van je leven gemaakt en anderen daarmee voorgeleefd hoezeer elke dag de moeite waard is – als je er vol voor durft te gaan.

Door Tiny Kox, voorzitter SP-fractie Eerste Kamer

Rekenmethoden RIVM volstrekt onbetrouwbaar! FVD eist directe opschorting stikstofbeleid!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-02-2020 16:40

De rekenmethode van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – waar ál het stikstofbeleid in Nederland op is gebaseerd – vormt al lange tijd onderwerp van debat. FVD trok deze al vanaf het begin ernstig in twijfel. Bewijs waaruit blijkt dat die stikstofcijfers volstrekt onbetrouwbaar zijn stapelt zich op.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 16 oktober vorig jaar – die door FVD was aangevraagd en georganiseerd – wezen deskundigen er al op dat de rekenmethoden ondeugdelijk zijn en dat er geen beleid op gebaseerd mag worden. Toch bleef het kabinet de cijfers van het RIVM gebruiken en alle discussie erover afkappen.

Begin deze maand werd een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd, waaruit wederom bleek dat de stikstofcijfers van het RIVM zijn gebaseerd op gegevens die niet juist, niet volledig en niet transparant zijn. Een reactie van het kabinet bleef uit.

Ook het Mesdagfonds heeft onderzoek verricht naar de rekenmodellen en presenteerde de bevindingen vanmiddag in Nieuwspoort. De uitkomsten waren schokkend: het kabinet begreep zijn eigen rekenmethodes niet, de bouwsector is ten onrechte stilgelegd. De impact van de boeren op de totale stikstofdepositie is veel kleiner dan gesteld. Bovendien laten de Europese regels veel meer ruimte voor interpretatie dan het kabinet tot nu toe wilde onderkennen.Thierry Baudet: “Het getuigt van onbehoorlijk bestuur om beleid te baseren op onbetrouwbare gegevens. Zeker wanneer het gaat om beleid waar de boeren, bouwers en automobilisten keihard door worden geraakt. De uitstoot van stikstof is überhaupt niet slecht is voor ‘de natuur’. Het zorgt hooguit voor andersoortige natuur. Maar wat je hier ook van vindt, over één ding zouden we het eens moeten zijn: kabinetsbeleid mag niet gebaseerd zijn op onbetrouwbare gegevens.”

FVD eist dat ál het (voorgenomen) stikstofbeleid waar burgers door worden benadeeld, direct wordt opgeschort. Eerst moet met zekerheid gezegd kunnen worden dat de cijfers waar dit beleid op is gebaseerd voldoende betrouwbaar zijn. Wij zullen bij de eerstvolgende gelegenheid in de Tweede Kamer een motie indienen om dit van het kabinet te eisen.

Meld je aan voor de trainingsdag van 21 maart

PvdA PvdA Nederland 18-02-2020 10:48

Om 10:00 geven Kamerlid Henk Nijboer en Cody Hochstenbach een interactieve masterclass ‘Volkshuisvesting en de woningmarkt’. Na de lunch zijn er vier interessante workshops om jouw afdeling te verbeteren. Aanmelden kan met het onderstaande formulier.

Zaterdag 21 maart, 9:30-14:45 Utrechts Stedelijk Gymnasium Ina Boudier-Bakkerlaan 7 – Utrecht

https://www.pvda.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-de-trainingsdag-van-21-maart/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-de-trainingsdag-van-21-maart/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Kinderen verdienen onze bescherming

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-02-2020 08:32

Door Stieneke van der Graaf op 13 februari 2020 om 09:26

Kinderen verdienen onze bescherming

Per jaar worden er meer dan 1.300 meisjes slachtoffer van seksuele uitbuiting. Per week komen er 25 slachtoffers bij. Dat is een hele schoolklas. Van die schoolklas komt nog niet één kind per week in beeld. De rest blijft onzichtbaar, wordt niet geholpen en niet beschermd, en de daders blijven op vrije voeten. Daar maak ik me zorgen over. Dat moet anders.

Op dit moment zetten we in Nederland in op het trainen van leraren en wijkteams om signalen van kindermisbruik en seksuele uitbuiting te herkennen. Zij zijn onze ogen en oren om slachtoffers te vinden, en dat is ongelooflijk belangrijk.

Maar vaak begint seksuele uitbuiting en misbruik online. Daders zoeken tijdens en buiten kantooruren het internet af op kwetsbare meisjes en jongens, van pro-anafora tot aan Grindr. Ze pikken er de meest kwetsbare tussenuit en proberen hun vertrouwen te winnen met als doel om hen seksueel te misbruiken. Het is dus dringend nodig om ook onze inzet van hulpverlening op het internet te vergroten en online te zoeken naar slachtoffers van seksuele uitbuiting. Tot nu toe moeten slachtoffers zelf op zoek gaan naar hulp, als ze deze drempel al over gaan. Dan heeft het misbruik al plaatsgevonden, dagen misschien wel jarenlang.

In de Verenigde Staten is er een online outreach programma. Professionele hulpverleners gaan daar online op zoek naar slachtoffers van misbruik en bieden een boodschap van hoop, een luisterend oor en een uitweg. Met succes. Ik vraag de minister om ook in Nederland zo’n programma te ontwikkelen, samen met het OM, de politie, maatschappelijke organisaties en zorgverleners. Zodat we niet alleen fysiek, maar ook op internet oren en ogen hebben om slachtoffers te bereiken en daders te stoppen.

Om niet alleen kindermisbruik te stoppen, maar ook om nieuwe slachtoffers te voorkomen, is er de hulplijn van Stop It Now! De organisatie biedt hulp aan mensen die dreigen een grens over te gaan, voorkomt zo daderschap en daarmee ook nieuwe slachtoffers. De lijn is echter zeer gebrekkig bereikbaar. Afgelopen jaar waren er bijvoorbeeld meer dan 500 gemiste oproepen. Dat zijn er schrikbarend veel. Daarom vraag ik de minister om in overleg met de organisatie de bereikbaarheid van de hulplijn te verbeteren, door bijvoorbeeld de tijden dat de lijn bereikbaar is uit te breiden.

We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Met een online team proactieve hulpverleners bereiken we meer slachtoffers en kunnen we hen helpen. Door de bereikbaarheid van de hulplijn van Stop It Now! te verbeteren, dragen we bij aan het stoppen van de daders en voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe slachtoffers. Het zijn stappen om te zorgen dat kinderen de veilige jeugd krijgen die ze verdienen.

Excuses en de plicht tot het goede (ND-column)

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 04-02-2020 08:32

Door Gert-Jan Segers op 4 februari 2020 om 09:29

Excuses en de plicht tot het goede (ND-column)

Op zondagmorgen zit ik altijd in de kerk. Behalve vorige week. Ik was bij de indrukwekkende Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam, precies 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz. Het was de herdenking met het indrukwekkende en ontroerende moment waarop premier Rutte namens de regering de Joodse gemeenschap excuses aanbood. Eindelijk.

Premier Rutte erkende in zijn toespraak vorige week dat er goede en dappere Nederlanders zijn geweest en sprak over ‘de hoop van onderduik, de moed van verzet, het collectieve opstaan tijdens de Februaristaking’. Hij wilde zich niet moreel verheffen boven anderen die destijds in hun overlevingsdrang niets hadden gedaan of als verkeerd loyale ambtenaren zelfs hadden meegewerkt aan deportaties. Maar hij zei vervolgens wel wat moest worden gezegd en wat al lang had moeten worden gezegd. Dat het goede te weinig was geweest, dat we zijn tekortgeschoten. ‘Te weinig bescherming, te weinig hulp, te weinig erkenning.’ Toen premier Rutte zijn excuses uitsprak, ging er een golf van emotie door de rijen aanwezigen. Na afloop en in de afgelopen week hoorde ik van veel kanten wat deze excuses hebben losgemaakt. Het ontroerde ook mij, ook omdat de aanloop naar deze excuses ook voor mijzelf bijzonder is geweest. Maar dat vertel ik later nog wel een keer.

Wat me nu nog bezighoudt, is de indringende vraag die premier Rutte opwierp: wat zou ìk hebben gedaan? Als we nadenken over ons antwoord moeten we vooral niet te snel denken dat wij als vanzelfsprekend een heldenrol zouden hebben vervuld. Dat wij wel moedig zouden zijn geweest. Ik hoor nu ook van verschillende kanten ook hoe de tragedie voor Joden na de oorlog nog lang niet over was. Ik kreeg afgelopen week een mail van iemand die me het verhaal vertelde van een Joodse jongen, uit een Fries dorpje, die met zijn moeder de concentratiekampen had overleefd en als enigen van de 14 Joden uit het dorp terugkwamen. Ze arriveerden in hun kampvodden en kregen nieuwe kleren. Tot zover de beschaving. Daarna werden ze vriendelijk doch dringend verzocht om alle achterstallige betalingen van de SS’er die in hun huis had gewoond te voldoen. Ze belanden in een vorm van schuldsanering en hebben uiteindelijk alle rekeningen betaald.. In 1955 kwam vervolgens nog een rekening voor de kleding die ze tien jaar eerder bij terugkeer hadden gekregen. En toen er in 1965 vergoedingen aan slachtoffers werden uitbetaald, kreeg deze Friese Jood niets omdat zijn moeder twee jaar eerder was overleden. De man is van ellende uit Nederland weggegaan en naar de VS vertrokken..

Het morele appèl dat deze beschamende episode op ons doet, is niet om nu te zeggen dat wij betere mensen zijn dan onze ouders en grootouders. Na de meer dan terechte, maar ook late excuses van premier Rutte hoop ik op verdere verzoening tussen ons land en de Joodse gemeenschap, op vergeving en op een nieuw samenleven waarin we bij het minste of geringste spoortje van antisemitisme al alarm slaan. Maar ik hoop ook dat we hierdoor onszelf iedere dag de indringende vraag stellen: wat is mìjn blinde, morele vlek? Welk onrecht in mijn eigen en ons gezamenlijk doen en laten zie ik niet? Waar schiet ik tekort in naastenliefde en het opkomen voor recht en gerechtigheid?

De Joodse jongen, zijn moeder en duizenden andere Joodse Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een denken waarin de letter van de wet belangrijker was dan de nood van die ene mens die voor je staat. Ze werden vermalen door letterknechten die hen niet meer zagen staan en niet meer hoorden wat voor tragedie ze hadden meegemaakt. Het enige wat voor letterknechten geldt, is de regel en de genadeloze toepassing ervan. Tot de dag van vandaag zijn er steeds weer nieuwe slachtoffers van dat denken in onze samenleving, onze bureaucratie, onze kerken, onze gezinnen en in mijzelf. Moge God het ons vergeven. En moge God ons bekeren tot een denken waarin niemand belangrijker is dan die ene mens die voor ons staat, waarin we geen andere plicht voelen dan onze naaste van harte lief te hebben en waarin we het goede doen wat die ene mens nodig heeft.

Het is gelukt! Forum voor Democratie is de grootste ledenpartij van Nederland!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 27-01-2020 17:00

Dat blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wij zijn onze leden ontzettend dankbaar voor hun vertrouwen in ons. FVD zal doorgaan met wat we nu al vier jaar doen: keihard werken voor een beter Nederland. Wij gaan het doen samen met u!

Gevestigde partijen hebben er zeventig jaar over gedaan om hun ledenbestand op te bouwen en binnen vier jaar zijn wij hen voorbijgestreefd. Nooit eerder is het ledental van politieke partij in Nederland zo hard gegroeid.

Nogmaals dank en we hopen u snel te zien op een van onze vele events in het land!

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-01-2020 15:46

Door Webredactie, Stieneke van der Graaf op 27 januari 2020 om 05:40

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf kondigt vandaag een stappenplan aan voor ‘een drugsvrije samenleving’. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor “een trendbreuk met een cultuur waarin we erin berusten dat mensen ten onder gaan aan drugs”. Na alcholvrij (de IkPas-campagne) en rookvrij (een doel van de Rijksoverheid in het preventieakkoord) moet Nederland ook drugsvrij worden.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: “Na decennialang vergoelijken van het drugsprobleem is het tijd om het over een andere boeg te gooien. Jarenlang faciliteerden we onder het credo ‘het moet gewoon kunnen’ de pretgebruiker, maar lieten we de probleemgebruiker aan zijn lot over. Deze kwetsbare mensen verdienen onze steun en al onze inzet moet er op gericht zijn om te voorkomen dat meer mensen in zo’n situatie terecht komen.”

De ChristenUnie zet zich al geruime tijd in voor het tegengaan van de gevolgen van het halfslachtige Nederlandse drugsbeleid. Nu werkt de partij dus aan een stappenplan dat het rond de zomer wil presenteren. In de tussentijd praat de ChristenUnie onder meer met verslavingsexperts, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties die te maken hebben met drugsgebruik en -verslaving, burgemeesters en politie.

Van der Graaf: “Iedereen beseft dat we de gevolgen van het slepende en slopende drugsbeleid van die tientallen jaren niet zomaar ineens ongedaan kunnen we maken. Daarom werken we aan een stappenplan om stapje voor stapje toe te werken naar een drugsvrije samenleving.”

Stap voor stap

Volgens Van der Graaf is een drugsvrije samenleving het einddoel. Eerste stappen zijn goede hulpverlening, steviger inzet op preventie en ontmoediging. Uiteindelijk moet de beschikbaarheid van drugs worden beperkt.

Feiten

Nederland kent 130.000 drugsverslaafden, meer dan het aantal inwoners van Maastricht. 30.000 mensen zijn in behandeling, ongeveer net zo veel als voor een alcoholverslaving. Iedere werkdag gaat er in Nederland iemand dood aan drugsgebruik. In ons land wordt voor bijna 20 miljard aan speed en xtc geproduceerd is, dat is meer dan de omzet van Philips of Albert Heijn. 80% van de productie is bestemd voor het buitenland. Met ‘een pilletje’ hier, houden we een industrie en crimineel netwerk in stand tot aan Zuid-Amerika.

Jesse Klaver: toespraak 75 jaar vrijheid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 22-01-2020 00:00

Dit is de integrale toespraak van Jesse Klaver op In Vrijheid Verbonden-lezing op 20 januari 2020.

Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren.

Wie van u herkent deze regels? Het zijn de eerste regels van een sonnet van Martinus Nijhoff, geschreven ver voordat hij het verzet in ging, ver voordat de oorlog uitbrak. Maar de verschrikkingen van de holocaust hebben deze regels misschien nog wel extra zeggingskracht gegeven als we werkelijk menen: dit nooit meer.

Als het grootst denkbare kwaad is: het bewust willen uitroeien van een bevolkingsgroep vanwege geloof of etniciteit, zit dan niet onze grootste opdracht in het bouwen van een brug, over grenzen van geloof en etniciteit heen, zodat de zijden die tegen over elkaar staan, vreedzaam als buren verder leven?

Vrijheid is nooit af

We vieren dit jaar dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd van het gewetenloze naziregime. De verschrikkingen en de onderdrukking van die tijd kennen geen enkele parallel. Mijn boodschap vandaag is dat onze vrijheid nooit is voltooid. Vrijheid was niet compleet op de dag van de bevrijding. De zoektocht naar vrijheid is een continu proces. Die is nooit af. Het is een strijd die iedere generatie opnieuw invulling moet geven.

Wat is vrijheid? Dat is een vraag die vele antwoorden kent en nog veel meer vragen oproept. Zeker als je, zoals ik, het geluk hebt dat je voor je werk regelmatig naar andere delen van de wereld mag reizen. Vrijheid is het hebben van een eigen staat zonder bezetting. China kent geen bezetter, maar is het een vrij land? De strijd voor de Nederlandse vrijheid 75 jaar geleden was niet alleen een strijd voor de Nederlandse onafhankelijkheid.

Onze bevrijders en verzetsstrijders streden niet alleen voor Nederlandse soevereiniteit. Ze streden tegen het nazisme. Of anders gezegd: ze streden voor een groter ideaal: voor de vrije samenleving zoals wij die na de Tweede Wereld Oorlog zijn gaan kennen. Voor de mogelijkheid van mensen om zelf hun leven vorm te geven. Prinses Juliana verwoordde dat mooi in haar oorlogsrede voor de Canadese radio op 17 juni 1940:

“Dit is niet een reusachtig gevecht voor één natie alleen, maar voor alle naties. Niet slechts het leven van u en van ons wordt bedreigd, maar onze gewetensvrijheid. Waar de macht van de nazi’s heerst, gaan alle oude democratische beginselen en onze religie verloren.”

De Amerikaanse president Roosevelt sprak gelijksoortige woorden in zijn State of the Union een jaar later. Hij haalde het Amerikaanse congres over zich in de strijd tegen de nazi’s te mengen met een beroep op de four freedoms, de vier vrijheden. Niet alleen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, maar ook de vrijheid van gebrek en de vrijheid van vrees.

In de diepste duisternis is een vlam op zijn felst. Tegenover de misdaden van het naziregime stonden de heldendaden van het verzet. Gezinnen die met gevaar voor eigen leven onderduikers in huis namen. Arbeiders in Amsterdam en andere plaatsen die in Februari 1941 het werk neerlegden uit protest tegen de Jodenvervolging. Mannen en vrouwen die het gewapende verzet gingen organiseren in onze strijd voor vrijheid. De daden van deze helden maken ons bescheiden. Hun verhalen leven voort in onze gedachten. Ze inspireren om gerechtigheid na te blijven jagen.

Zo’n tien jaar geleden las ik het pamflet van de toen 93-jarige Franse verzetsstrijder Stéphane Hessel, gearresteerd door de Gestapo, gemarteld in Buchenwald, ontsnapt tijdens transport naar Bergen-Belsen. Het boekje was klein van omvang, maar imposant qua inhoud met een oproep aan onze generatie: ‘Neem het niet!’ De boodschap die ik eruit haalde was: vrijheid is niet zomaar een ideaal, vrijheid is een opdracht. Hessel vertelt in dit boekje over de erfenis en die idealen van het verzet. En eigenlijk kennen we allemaal dat verhaal.

Hoe we zeiden: de misdaden van de nazi’s waren zo gruwelijk, zo groot, dat ze ieder van ons raken. Dat het misdaden zijn tegen de gehele mensheid. Hoe we vastberaden waren: dit nooit weer. Hoe we, na het einde van de Tweede Wereldoorlog bruggen bouwden en vorm gaven aan een nieuwe, multilaterale wereldorde.

Hoe we, 75 jaar geleden, de VN oprichtten, en alle landen van de wereld hun handtekening zetten onder een handvest dat uitspreekt dat wij, de volken van de Verenigde Naties, vastbesloten zijn om komende geslachten te beveiligen tegen de oorlog.

Hoe we in dat handvest opnieuw het geloof uitspreken in fundamentele mensenrechten en de waarde en waardigheid van iedere persoon. En daarin afspraken verdraagzaamheid te betrachten en onze krachten te bundelen om internationale vrede en veiligheid te handhaven.

Onder leiding van Eleanor Roosevelt werden de vier vrijheden van haar overleden man uitgewerkt tot een Verklaring die, besef dat goed, zonder enkele juridische status, de wereld veranderden. Als inspiratiebron voor de dekolonisatiebeweging, als getuigschrift van onze gedeelde menselijkheid, als beginselprogramma van een nieuw tijdperk… het is de Universele Verklaring voor de Rechten van de mens. Deze had, als de latere Nobelprijswinnaar René Cassin niet had ingegrepen, de internationale verklaring van de rechten van de mens geheten. Een cruciale wijziging, omdat mensenrechten precies dat zijn: universeel. Onvervreemdbaar en toekomend aan iedereen, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt.

En dit was niet de enige cruciale keuze die de wereld maakte. De haat van begin jaren veertig heeft kunnen groeien op de economische wanhoop van de jaren dertig. En de conclusie is glashelder. Mensen hebben niet alleen het recht om vrij te zijn van onderdrukking, zo stelt de Universele Verklaring. Mensen hebben ook het recht om in staat gesteld te worden zelf hun leven vorm te geven. Want wat heb je aan het recht op privacy zonder dak boven je hoofd? Wat heb je eraan om de volgende regering te kiezen als je morgen omkomt van de honger? En dus worden klassieke mensenrechten aangevuld met sociale mensenrechten, als integraal en onlosmakelijk onderdeel.

Sociaal contract

Vrijheid is nooit voltooid en was niet compleet op de dag dat de universele verklaring van de rechten van de mens werd gepresenteerd. De zoektocht naar vrijheid is een strijd die iedere generatie opnieuw invulling moet geven. En voor de vertaling van mensenrechten van woord naar daad is veel politieke strijd geleverd. Martin Luther King deed dat, met zijn strijd voor burgerrechten. Met zijn strijd tegen racisme.

Zijn droom ‘that one day de sons of slaves and the son of former slave holders will sit down at the table of brotherhood’ is nog geen werkelijkheid geworden. Ja, er is stemrecht voor iedere Amerikaan. Er is en verbod op discriminatie en een einde aan segregatie.

Maar vrijheid is nooit voltooid. Niet compleet op de dag dat het Amerikaanse parlement de Civil Rights Act aannam. En King wist dat als geen ander. Hij startte de Poor People Campaign, om zwart en wit te verbinden op de strijd tegen armoede. “Ik heb gestreden voor gelijke rechten van zwart en wit,” zei King. “Maar nog altijd werken zwarte vrouwen in het huishouden van witte vrouwen. Ik wil ook strijden voor hun mogelijkheid om hun eigen huishouden te runnen.”

In deze tijd zou King dit ongetwijfeld anders verwoorden. Maar het idee dat erachter ligt, dat vrijheid niet alleen bestaat uit de afwezigheid van onderdrukking, maar uit de mogelijkheid van mensen om hun leven zelf vorm te geven, dat idee vormt de fundering van onze naoorlogse maatschappij. Het is de onderbouwing van de verzorgingsstaat. Dat is het sociaal contract dat onze samenleving al die tijd bij elkaar heeft gehouden, maar nu scheuren en barsten laat zien.

Koude Oorlog

Vijf jaar na de beroemde mensenrechtenrede van Eleanor Roosevelt sprak John F. Kennedy de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Vrede ligt niet verankerd in verdragen alleen, zei hij. Vrede zit in de hearts and minds van alle mensen. En als het daar verdwijnt kan geen wet, geen pact, geen verdrag, geen organisatie hopen het te behouden. Wat voor vrijheid geldt, geldt voor vrede ook. Het is niet zomaar een ideaal. Het is een opdracht.

De Verenigde Naties heeft haar belofte van wereldvrede nooit volledig kunnen inlossen. De Koude Oorlog legde de Veiligheidsraad lam en verdeelde de wereld in twee kampen. Tegenover de tirannie van het Sovjet-régime, dat verheven woorden sprak over bevrijding van het proletariaat, maar dat in praktijk neerkwam op opoffering van het individu aan het staatsbelang, stond het ideaal van de democratie gebaseerd op mensenrechten, als troefkaart van het vrije westen in de strijd om de hearts en minds van de wereldbevolking.

Economisme

“We zijn vergeten onszelf te zien als liberale democratie, en steeds meer gaan definiëren als vrije markteconomie. Niet mensenrechten, maar vrijhandel, deregulering en competitie zijn de drijvende waarden.”

En toen eind jaren tachtig het communistisch imperium ineenstortte en in Berlijn familieleden voor het eerst in meer dan vijfentwintig jaar elkaar weer in de armen vielen, zagen sommigen dat als de definitieve overwinning van de vrijheid en de mensenrechten. Als het einde van de geschiedenis. Als – in de woorden van Francis Fukuyama – ‘het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur.’

Maar vrijheid is nooit voltooid en was niet compleet op de dag dat de muur viel. De zoektocht naar vrijheid is een strijd die iedere generatie opnieuw invulling moet geven. En als je dat vergeet verlies je langzaam de hearts and minds van mensen in je eigen land, in Europa en in de wereld.

Met het idee van eind jaren tachtig dat de liberale democratie gewonnen heeft, lijken we vergeten te zijn welke waarden ons definiëren. De muur viel, maar we hebben nagelaten nieuwe bruggen te bouwen. We zijn vergeten onszelf te zien als liberale democratie en steeds meer gaan definiëren als vrije markteconomie. Niet mensenrechten, maar vrijhandel, deregulering en competitie zijn de drijvende waarden geworden in onze samenleving. Het afgelopen decennium kwamen daar bezuinigingen, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bij.

De verzorgingsstaat maakte plaats voor de participatiesamenleving. Ik noem dat het economisme. Het idee dat de economie het allerbelangrijkste is. Het altijd terug grijpen op de drie zelfde oplossingen, wat het probleem ook is: meer groei, meer markt en minder overheid.

Het is een inbreuk op ons sociaal contract. Een breuk met de afspraak dat het recht op vrijheid dat ieder mens toekomt niet alleen de afwezigheid van onderdrukking omvat, maar ook de mogelijkheid om zelf je eigen leven vorm te geven. En met de terugkeer van de economische wanhoop, komen ook de spoken uit het verleden weer tot leven, zondebokken en complotten.

In heel Europa, en ook op andere plaatsen in de wereld, groeien partijen die een schuldige aanwijzen voor het gebrek aan grip op het eigen leven. Het zijn de mensen met de verkeerde religie. Of de verkeerde etniciteit.

Maar niet alleen in ons eigen land hebben we de strijd voor vrijheid veronachtzaamd. Het zakendoen, het belang van onze economie is ook in het buitenlands beleid belangrijker geworden dan het hooghouden van een idee. Dan het nastreven van een ideaal. Het schrappen van verschillende ambassades in de wereld omdat ze niet belangrijk genoeg zijn voor de versterking van onze economie vind ik daarvan een tragisch voorbeeld. Mensenrechten zijn bij handelsmissies te vaak een puntje voor de rondvraag.

Ontwikkelingssamenwerking doen we vooral als ons eigen bedrijfsleven eraan verdient. En hoe hol zijn onze woorden over mensenrechten geworden, als we ingrijpen zodra er oliebelangen in het spel zijn of vluchtelingenstromen onze kant op komen, maar onze ogen sluiten voor geweld en onderdrukking als het maar ver van ons bed is. Als het maar niet ons eigen belang raakt.

Hoe geloofwaardig zijn onze pleidooien voor mensenrechten als we ze laten vallen op het moment dat het niet uitkomt, als we stil blijven over de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjang, onverschillig zijn over de behandeling van de Rohingya, of cynisch wegkijken bij de bombardementen van Saoedi-Arabië op Jemen.

En terwijl Europa en de Verenigde Stagen het idee van wereldburgerschap langzaam lijken los te laten en de belofte van universele mensenrechten laten verwateren, zijn er andere staten die bewijzen dat er andere politieke en economische modellen zijn waarlangs een land zich kan ontwikkelen.

Nieuwe wapendeals

China, Rusland, Turkije, De Verenigde Arabische Emiraten. Ze strijden een heftig gevecht uit om invloed op delen van de wereld die wij al lang lijken te vergeten. Het is Rusland dat nieuwe wapendeals sluit, pijpleidingen aanlegt, en zo haar macht vergroot. Het is de Verenigde Arabische Emiraten dat op grote schaal in het buitenland moskeeën bouwt, imamscholen sticht en via het geloof hun invloed verwerft. Het is Turkije dat het belang ziet van strategische investeringen en ontwikkelingshulp voor Afrika. Het is China dat havens opkoopt, spoorwegen aanlegt, nu zelfs tot in de Europese Unie kerncentrales in handen heeft en haar economische macht kan doen laten voelen.

De geschiedenis is niet ten einde, de liberale democratie niet de onbetwiste staatsinrichting. Daar waar wij vergeten zijn dat vrijheid een opdracht is, een ideaal waaraan iedere generatie opnieuw invulling moet geven, zijn andere landen, iedere dag, bezig om hun idee van het goede leven, en hun idee van politiek en economie te verspreiden over andere delen van de wereld.

Zij beloven geen politieke vrijheid. Zij beloven niet de mogelijkheid voor ieder individu om zelf zijn of haar leven zelf vorm te geven. Maar ze beloven wel economische groei. Ze beloven wel stabiliteit. Ze beloven wel vooruitgang. Op het moment dat mensenrechten niet meer lijken dan een sausje om eigen economisch belang te verhullen – welk perspectief heb je dan?

Het nieuwe decennium is begonnen. En ik wil nog één keer Stéphan Hessel citeren, de oude Franse verzetsstrijder. “Wij,” schrijft hij. “Wij veteranen van de verzetsbeweging en van de strijdkrachten van het vrije Frankrijk, roepen de jonge generaties op om de erfenis en de idealen van het verzet tot leven te brengen. Ze door te geven. Wij zeggen tegen hen: neem onze plaats in. Kom in verzet!”. We staan op de rand van een decennium en onze vrijheid wordt bedreigd. We bevinden ons aan het begin van een klimaatcrisis die de gehele mensheid kan raken.

Hoopvol

Toch ben ik hoopvol. Hoopvol. Omdat het bevrijdingsideaal voortleeft in ieder van ons. Hoopvol. Omdat ik geloof dat ieder mens beschikt over medemenselijkheid en empathie. Hoopvol omdat ik geloof dat broederschap sterker is dan haat en verdeeldheid. Hoopvol. Omdat de geschiedenis laat zien dat de strijd voor vrijheid uiteindelijk altijd wint.

Kijk maar eens rond. We zijn hier vandaag in vrijheid verbonden. Op een bijeenkomst, georganiseerd door alle verschillende levensbeschouwingen in Nederland. Mensen, die niet aan verschillende overzijden blijven staan en elkaar vermijden. Maar mensen die een burg hebben geslagen, en als buren samenleven.

De opgave waar we voor staan, om onze vrijheid en die van onze kinderen te verdedigen in het tijdperk van klimaatverandering, is een grote opgave. Maar vrijheid was nooit zomaar een ideaal. Vrijheid is een opdracht, een strijd waar iedere generatie opnieuw invulling aan moet geven.

Waar je ook ter wereld vandaan komt, wat je geloof of je achtergrond ook is, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt… er is iets universeels dat ons verbindt. We lijken meer op elkaar dan dat we verschillen. De zanger Sting zong het zo op het hoogtepunt van de Koude Oorlog:

We share the same biology, regardless of ideology But what might save us, me and you Is if the Russians love their children too

De brug bij Zaltbommel is een paar jaar geleden vernieuwd. Er is nu een nieuwe, ‘nieuwe brug’ en die heet de Martinus Nijhoff brug. Maar nog steeds kan je er naartoe, nog steeds kan je er in het gras liggen en ernaar kijken. En ook in deze nieuwe eeuw zal je zien hoe deze vernieuwde brug ervoor zorgt dat twee zijden die elkaar vroeger schenen te mijden, nu buren zijn. Dank u wel.

Doorbreek de normalisering van drugsgebruik

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-01-2020 08:12

Door Stieneke van der Graaf op 20 januari 2020 om 08:01

Doorbreek de normalisering van drugsgebruik

Kwetsbare Nederlanders zijn de dupe van het doorgeslagen vrijheid blijheid denken rond drugsgebruik. Het is tijd dat Nederland stopt met de liberaliseringsideologie en kiest voor gezondheid en veiligheid.

Een straat in een middelgrote stad in Nederland. In een portiek staat een man met een grote fles van het verslavende lachgas. Hij dealt en gebruikt zelf. Aan een buurtbewoonster die bezorgd is vanwege de impact op spelende kinderen, vertelt hij dat hij hier echt niet mee kan stoppen. Hij is verslaafd.

Het is slechts één voorbeeld van velen. Medici waarschuwen voor de gevolgen van drugs, de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch luidt de noodklok over de impact van lachgas op zijn stad en vele gemeenteraden nemen maatregelen tegen deze nieuwe drug. Het is een goede stap om het gebruik van lachgas te verbieden, maar laat dit een eerste stap zijn in het afschaffen van de liberaliseringsideologie rond drugs.

Nederland speelt binnen Europa en de wereld een beschamende sleutelrol in de productie en doorvoer van drugs. Drugslabs in Nederland en aan de Belgische grens, produceren voor de wereldmarkt. De drugshandel vanuit Nederland heeft een waarde van 18 miljard. De helft van de Europese online handel in heroïne, cocaïne en MDMA komt vanuit Nederland. We zijn de drugsschuur van de wereld. De aantrekkingskracht van het snelle geld zuigt kwetsbare jongeren de drugswereld in en heeft verwoestend effect op hun leven en hun omgeving, helaas ook soms met dodelijke afloop.

Een recent rapport over de drugswereld in Amsterdam met de naam ‘De achterkant van Amsterdam’ door onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp laat indringend zien hoe onze hoofdstad grip heeft verloren op drugs. De impact van ondermijning en drugscriminaliteit is schrijnend en tegelijkertijd constateert het rapport dat er te lang een tolerante houding is geweest. Drugsgebruik is ‘in verregaande mate gedecriminaliseerd en genormaliseerd’. De houding van vrijheid blijheid is funest voor de stad en voor ons land. Maar ook in andere delen van het land is de impact dagelijks voelbaar zoals bij de drugsdumpingen in de natuur van oa Gelderland en Brabant.

Kwetsbare wijken en gezinnen gaan niet alleen aan de drugscriminaliteit ten onder. Drugsgebruik is óók ontzettend funest voor het welzijn en de gezondheid van Nederlanders. Er zijn 130.000 mensen in Nederland met een drugsverslaving. Elk jaar sterven er 200 mensen ten gevolge van drugsgebruik.. Het Trimbos instituut waarschuwt dat er steeds meer Nederlanders na drugsgebruik in het ziekenhuis belanden en dat er te weinig aandacht is voor het gevaar van drugsgebruik voor de volksgezondheid..

En het meest schrijnende is dat juist de kwetsbare Nederlanders de dupe zijn van de zichzelf onwettig toegeëigende vrijheid van de ‘grachtengordel’. De jonge vrouw die haar toekomst verspeelt omdat ze drugs gaat gebruiken omdat het ‘toch moet kunnen’. De jongen die snel geld kan verdienen in de drugswereld en daarmee zijn leven in de waagschaal stelt. Gezinnen die zien dat het gebruik van drugs op straat, hun portiek en de buurt onleefbaar maakt.

De overheid moet niet uitgaan van de wensen van een geslaagde yup die keuzes maakt zonder om te zien naar de kwetsbare naaste. Korpschef Akerboom zegt terecht dat drugsgebruikers niet in de gaten hebben dat ze een systeem van extreem geweld in stand houden. Regels worden ingevoerd om de meest kwetsbaren te beschermen. Als ik progressieve politici hoor pleiten voor verregaandere regulering of legalisering dan denk ik aan de gezinnen die kapot gaan door de impact van drugs. Hen mogen we niet in de steek laten.

Het verbod op lachgas is daarom broodnodig, maar wat ons betreft slechts een eerste stap. Want we moeten nog veel meer doen om de gezondheid van Nederlanders te beschermen en om criminaliteit en overlast tegen te gaan. We moeten de komende jaren een einde maken aan het doorgeslagen liberale drugsbeleid vanuit het besef dat drugs mensenlevens verwoesten en de samenleving ondermijnt.