Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

150 documenten

Onvoldoende bescherming slachtoffers stalking

SP SP Nederland 09-10-2019 18:05

Vandaag verscheen het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de moord op de zestienjarige Hümeyra. Het meisje werd vermoord nadat ze door haar ex al eerder was bedreigd en mishandeld. De overheid heeft geen bescherming geleverd ondanks haar schreeuw om hulp en meerdere aangiftes. Het rapport is dan ook vernietigend over de rol van deze betrokken instanties. In 2015 vond er een zelfde moord plaats en toen beloofde de toenmalig minister bijna dezelfde aanpak. SP-kamerlid Michiel van Nispen: 'Het systeem heeft gefaald, met catastrofale gevolgen. Nu worden weer dezelfde beloftes gedaan die eerder ook zijn gedaan. Waarom zou het nu wel gaan werken?'

De SP wil op korte termijn met de minister in debat om herhaling te voorkomen. Van Nispen: 'De minister moet wel heel erg goed zijn best doen om te bewijzen hoe hij nu wel voor verandering gaat zorgen.' De aanbevelingen van de Inspectie lijken namelijk verdacht veel op die van drie jaar geleden. Weer blijkt dat er onvoldoende zorg was voor het slachtoffer van stalking  en weer blijkt dat geen van de betrokken instanties de leiding neemt. Daarnaast vraagt de SP zich af hoe de minister er voor gaat zorgen dat de politie sneller reageert. Van Nispen zegt daarover: 'De politie komt aan alle kanten personeel te kort. Ze moeten bijvoorbeeld meer drugscriminelen oppakken. Hoe gaat hij dit regelen?' De SP zal geen genoegen nemen met loze beloftes. Van Nispen: 'Slachtoffers van stalking moeten kunnen rekenen op bescherming van de overheid. Dit mag niet weer gebeuren.'

Belastingontduiking aanpakken met Centraal Aandeelhoudersregister

SP SP PvdA Nederland 03-10-2019 05:49

De SP en PvdA willen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering aanpakken met het instellen van een Centraal Aandeelhoudersregister. De partijen hebben daartoe een wetsvoorstel ingediend en vandaag start de behandeling van de wet. Instellingen, zoals het notariaat en de banken, zijn verplicht om te onderzoeken of hun klanten zich niet schuldig maken aan malafide praktijken, maar hebben op dit moment te weinig mogelijkheden om dit onderzoek goed en zorgvuldig te doen. Met een register waarin duidelijk staat wie of wat er achter een onderneming schuilgaat worden ze beter in staat gesteld deze verplichting na te komen. Notarissen worden verplicht inzichtelijk te maken wie de achterliggers zijn. Ook wordt elke aandelentransactie geregistreerd. Zo wordt het moeilijker om met schimmige bedrijfsstructuren de werkelijkheid te verdoezelen.

De noodzaak voor een aandeelhoudersregister is groot. De Panama Papers toonden aan hoe kerstbomen van schimmige vennootschappen worden opgericht om criminele activiteiten uit te voeren. Uit de verhoren van de Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies bleek dat dit soort praktijken ook grootschalig in Nederland plaatsvinden. Zo gaven de Belastingdienst en het OM aan dat zij op dit moment onvoldoende middelen hebben om dit soort financiële constructies op te rollen. Ook banken hebben moeite om transacties te onderzoeken op malafide praktijken. Het leverde de ING-bank een miljoenenboete op en ABN Amro ligt nu ook onder een vergrootglas.

PvdA-Kamerlid Nijboer: 'De schok na de onthullingen van de Panama Papers was groot. Alle partijen in de Tweede Kamer willen dat witwassen, belastingontduiking en fraude wordt bestreden. Toch zijn er op dit moment te weinig mogelijkheden om dit aan te pakken. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat we weten wie er achter ingewikkelde bedrijfskerstbomen schuil gaan, kan deze aftuigen en zo criminelen het leven zuur maken.'

SP-Kamerlid Alkaya: 'Nederland loopt jaarlijks miljarden mis door belastingontduiking. Wij draaien met z'n allen op voor die rekening in de vorm van hogere belastingen of bezuinigingen. Op dit moment worden aandelen in ondoorzichtige vennootschappen regelmatig gebruikt bij belastingfraude, en niemand weet wie er achter zit. Door dit transparant te maken zal het centraal aandeelhoudersregister bijdragen aan de bestrijding van fraude.'

Volg het geld, raak criminelen waar het hen pijn doet

SP SP Nederland 24-09-2019 16:21

Nederland gaat meer en meer gebukt onder vormen van georganiseerde criminaliteit. Een belangrijke reden voor het bestaan van deze criminaliteit is dat er heel veel geld mee te verdienen is. De SP vindt dat misdaad nooit mag lonen. Toch lukt het de regering vooralsnog onvoldoende om misdaadgeld af te pakken.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft daarom de regering opgedragen om actiever in te zetten op het volgen van criminele geldstromen en te onderzoeken wat de rol is van banken, accountants en notarissen bij het witwassen en doorsluizen van crimineel geld. Van Nispen: 'Ik ben heel blij dat een meerderheid van de Kamer mijn oproep aan de regering heeft gesteund. Als we willen dat misdaad stopt, dan moeten we de geldstromen beter gaan volgen en misdaadgeld echt veel beter gaan afpakken dan we nu doen. Volg het geld en raak de criminelen waar het hen pijn doet.'

Criminelen maken voor het witwassen en doorsluizen van hun geld vermoedelijk ook gebruik van de 'bovenwereld'. Van Nispen: 'Het vermoeden is dat criminelen gebruik maken van de diensten van bankiers, notarissen, accountants en andere financiële dienstverleners om hun geld wit te wassen of door te sluizen naar tropische landen hier ver vandaan, maar nog nooit is de rol van die dienstverleners echt goed onderzocht. Doordat mijn motie is aangenomen door een meerderheid van de Kamer moet de regering dit nu echt gaan onderzoeken.'

Het volgen van criminele geldstromen is te lang bijzaak geweest voor de politie. De SP heeft goede hoop dat hier nu een wezenlijke, structurele verandering in komt en dat we daardoor nu echt de strijd aan kunnen gaan met de georganiseerde criminaliteit.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Einde aan normalisering van drugsgebruik

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-09-2019 13:37

Door Webredactie op 24 september 2019 om 15:29

Einde aan normalisering van drugsgebruik

De regering moet actief met voorstellen komen om de normalisering van drugsgebruik een halt toe te roepen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind die daarom vraagt. Voordewind is blij dat de regering de daad bij het woord moet voegen en vraagt het kabinet om de Tweede Kamer snel te laten weten welke voorstellen ze doet.

"Drugsgebruik en daarmee gepaard gaande criminaliteit maakt onze samenleving kapot. Drugsgebruikers houden met hun gedrag criminaliteit in stand. Het is tijd om hen met de neus op de feiten te drukken. Daarom moeten we het taboe op het aanspreken van de gebruikers doorbreken. En dat begint bij een duidelijk geluid vanuit de overheid: het is niet normaal dat je drugs neemt. Het is tijd dat we de jarenzeventigmentaliteit van vrijheid blijheid achter ons laten. Ik verwacht dat het kabinet snel concrete actie onderneemt om het tij te keren."

Voordewind ziet dat de overheid momenteel passief én actief bijdraagt aan de normalisering van drugs.

"De overheid heeft een schizofrene houding op dit gebied. Er worden wel xtc laboratoria opgerold, maar tegelijkertijd test de overheid of xtc pillen wel veilig en van goede kwaliteit zijn. Dit soort dubbele signalen moeten we nu doorbreken en de overheid moet goed kijken waar ze zelf bijdraagt aan de normalisering van drugs. Er wordt slap gehandhaafd op festivals en bij evenementen. Bij het Amsterdam Dance Event alleen al wordt jaarlijks voor 5 miljoen aan drugs gebruikt. En wat doen wij: wij subsidiëren websites en hulplijnen die je tips geven hoe om te gaan met je drugskater. Drink groene thee en rust vooral uit is daar het devies. Dat is toch onbestaanbaar?"

ChristenUnie & PvdA: ‘extra geld voor strijd tegen mensenhandel’

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 17-09-2019 04:09

Door Webredactie op 17 september 2019 om 06:08

ChristenUnie & PvdA: ‘extra geld voor strijd tegen mensenhandel’

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Lodewijk Asscher (PvdA) willen dat het kabinet extra geld vrijmaakt voor de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Volgens de partijleiders is er meer capaciteit bij de politie nodig om deze ‘moderne slavernij’ aan te kunnen pakken. Volgens de ChristenUnie en de PvdA is minimaal 10 miljoen euro per jaar extra nodig.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel concludeerde onlangs dat het aantal personen dat betrokken is bij opsporingsonderzoeken – verdachten, getuigen en ook slachtoffers – terugloopt. Dat terwijl de omvang van mensenhandel in ons land niet afneemt. Oftewel: mensenhandel komt nog net zoveel voor, maar we hebben het steeds minder in het oog. Opsporing van ingewikkelde en grootschalige mensenhandel komt in het nauw.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Mensenhandel en gedwongen prostitutie maken mensen kapot. Vaak zijn het vrouwen in een kwetsbare positie die worden uitgebuit en misbruikt. We mogen niet berusten in dat onrecht, maar moeten alles op alles zetten om daders op te sporen en deze vrouwen nieuw perspectief te bieden.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher: “We moeten opkomen voor de vaak jonge slachtoffers van mensenhandel. Zij verdienen het dat we de gewetenloze criminelen die hier rijk van worden vervolgen. De agenten en officieren van justitie die dit zware werk doen verdienen meer steun. Ze werken keihard maar zijn met te weinig collega’s. Het kabinet moet daar extra geld voort uittrekken.”

Segers en Asscher doen het voorstel voor extra geld voor de strijd tegen mensenhandel tijdens de algemene politieke beschouwingen, het debat na Prinsjesdag. Met het geld kunnen extra gespecialiseerde rechercheurs worden opgeleid en aangenomen.

Ministerie van Justitie regisseerde strafzaak tegen Wilders

PVV PVV Nederland 08-09-2019 17:38

(Update 20:30 uur. Video interview Wilders met RTL nieuws. Stop mijn proces, parlementaire enquete nodig).

Uit nieuw – door het Hof opgevraagd – materiaal blijkt dat ambtenaren een sturende rol hebben vervuld in het opbouwen van de strafzaak tegen Geert Wilders.

De bemoeienis van het departement stopte niet bij het aanhangig maken van de strafzaak.

De topambtenaren wilden zelfs het requisitoir van het OM ‘meelezen’, zodat ze waar nuttig opmerkingen konden doorgeven:

“Krijgen we het requisitoir vooraf zoals in de zaak Martijn? Dat zou ik verstandig vinden, dan kunnen jij en XXX ‘meelezen’ en waar nuttig opmerkingen doorgeven.”

In de, voorheen weggelakte passages uit e-mails, komt een beeld naar voren van ijverige functionarissen die het Openbaar Ministerie hebben geholpen met het bedenken en weerleggen van mogelijke verweren van verdediging:

“Bij de tweede uiting heeft W. zelf toch geen minder gezegd?”

(Email d.d. 16 september 2014 1:33)

“W. zal zeggen dat hij alleen zegt wat Nederlanders in overgrote meerderheid vinden over Marokkanen en wat statistieken bewijzen: o.a. dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit en dat 73 procent van de islamitische bevolking in de Nederland de jihad steunt (was zijn hoofd motto in recente kamerdebat).”

(Email d.d. 16 september 2014 1:33)

Om een veroordeling waarschijnlijker te maken leverden de topjuristen, werkzaam voor de Minister van Veiligheid en Justitie, juridische munitie aan het OM:

“Valt niet scherper te kijken naar de vraag of W. wel een beroep erkenning van zijn deelname aan het debat (stap 2) mag doen? Zoals in het AB wordt benadrukt: anders dan de eerste uiting was de tweede uiting volledig vooropgezet en eigenlijk gewoon behoorlijk kwaadaardig, omdat die volgde op commotie die al eerder was ontstaan door de eerste uiting.” (Email d.d. 16 september 1:33)

“Ik mis een appreciatie aan het einde van de tweede uiting: ‘dan gaan we dat regelen’. Deze ‘actiebereidheid/aanzet om de daad bij het woord te voegen’ speelde dacht ik in eerdere zaken een rol bij invulling van art. 137d Sr.”

De ontvanger van de input garandeert de auteur ook nog even dat hij de suggesties aan het OM zal doorspelen:

“Ik zal de appreciatie van ‘dat gaan wel regelen’ bij het OM onder de aandacht brengen.” (Email d.d. 16 september 23:14)

Bijlagen (met namen weggelakt):

Het aantal straatovervallen is ...

PvdA PvdA Nederland 29-08-2019 11:34

Het aantal straatovervallen is schrikbarend gestegen. Vooral maaltijdbezorgers zijn steeds vaker de klos. Je wil gewoon zeker zijn dat je veilig over straat kan. Tijd dat het kabinet serieus meer investeert in onze agenten 👮‍♀👮‍♂

Welkom bij DENK Sluit je ook aan ...

DENK DENK Nederland 25-08-2019 09:00

Welkom bij DENK Sluit je ook aan bij jouw stem in de politiek! Een grote groep leden en vrijwilligers dragen al dagelijks hun steentje bij en verspreiden onze boodschap. Doe mee, beslis mee, DENK mee!

"Het dagelijks leven is zeker ...

PvdA PvdA Nederland 22-08-2019 13:19

"Het dagelijks leven is zeker duurder geworden. Energie, huur, de boodschappen door de btw-verhoging." Kom 7 september naar onze Armoede Manifestatie met Gijs van Dijk. Meld je gratis aan 👉 bit.ly/Armoede-Manifestatie

Stel jouw politieke partij krijgt ...

SP SP Nederland 21-08-2019 16:53

Stel jouw politieke partij krijgt een te grote donatie die niet volgens de wet mag, wat doe je?🤷‍♂ A: Ik zeg dat het makkelijk te omzeilen is💰 B: Ik geef aan dat ik het best contant wil aannemen 💸 C: Ik zeg meteen nee, omdat de wet het zo bepaalt en we geen giften aannemen🍅 Iedereen moet zich aan de regels houden, dus politieke partijen ook. Partijen die toch illegaal geld aannemen mogen daar niet mee wegkomen, maar moeten worden gestraft. https://www.telegraaf.nl/nieuws/874872389/politieke-partijen-op-vingers-getikt-maar-geen-strengere-controle