Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

140 documenten

⚽️ Ooit Tunahan Kuzu en Farid ...

DENK DENK Nederland 07-08-2019 09:00

⚽️ Ooit Tunahan Kuzu en Farid Azarkan in actie gezien? In het kader van 'Den Haag in verbinding' werd een voetbalwedstrijd georganiseerd in verband met 50 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie. Aanwezig waren o.a. oud ADO Den Haag voetballer Ali Boussaboun en oud NAC Breda voetballer Anouar Diba...

Toelichting voorgenomen bestuursbesluit Otten

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 25-07-2019 18:55

Gelet op het uitlekken heden van het interne onderzoeksrapport heeft het FVD-bestuur besloten alle relevante stukken nu naar buiten te brengen.

Omdat Forum voor Democratie een correcte en integere manier van omgaan met personen en gemeenschapsgelden voorstaat zijn wij op 1 april - toen het bestuur ontdekte dat de voormalig penningmeester een onaanvaardbare bonusbetaling aan zichzelf van ruim 30.000 euro had gedaan – een onderzoek begonnen. Hem was bekend dat bestuursleden voor hun bestuurswerk geen beloning ontvangen. Daarbij en daarnaast verliep het door de externe accountant gepleegde onderzoek met betrekking tot de jaarrekening over 2018.

De bijgaande accountantverklaring geeft aan dat er een goedkeuring met een beperking is verstrekt. Dit is heel uitzonderlijk, slechts 3% van de accountantscontroles leidt tot een dergelijke verklaring. De grondslag van het ontbreken van een ´normale´ goedkeurende verklaring is gelegen in twee omstandigheden:

1.In de periode 2018-2019 hebben voor duizenden euro’s aan contante verkopen (boeken, merchandise) aan leden plaatsgevonden op diverse evenementen van FVD. De opbrengsten daarvan zijn niet zijn terug te vinden in de administratie van FVD. Diverse malen navraag bij dhr. Otten heeft niet geleid tot een kasadministratie. Die ontbreekt volledig voor de onderhavige periode.

2. Al vroeg in het jaarrekeningproces 2018, namelijk op 15 april 2019, is de heer Otten door de accountant verzocht om aan de hand van een lijst met kosten, nadere onderbouwing te verstrekken van een 75-tal betalingen. Daarop heeft de heer Otten nooit geantwoord. Op 3 mei is de heer Otten hier aan herinnerd. Wederom is daarop nooit geantwoord. In uiterste poging om tenminste de omvangrijkste / belangrijkste bedragen in de deelwaarneming van de accountant te onderbouwen, is op 26 juni nogmaals aan de heer Otten gevraagd om een aantal posten in de periode januari tot en met juni 2018 te onderbouwen met brondocumenten. Dat is niet gebeurd. Opzienbarend is ook de betaling van bijna 10.000 euro aan zijn minnares, volgens de minnares en Otten een ´vergissing´.

De vermoedelijke poging om te frauderen met subsidiegelden van de overheid is uitvoerig omschreven in het rapport, het betreft hier een poging, die door ingrijpen van het bestuur niet tot fraude heeft geleid, zodat de rijksoverheid hierdoor (terecht) niet is benadeeld. 

Dhr Otten heeft intussen publiekelijk verklaard dat hij na de mogelijke opzegging door de partij van zijn lidmaatschap toch zijn zetel in de Eerste Kamer zal blijven innemen en die aldus aan FVD te onthouden. Dit dreigement is voor de partij niet acceptabel.

Afgelopen weekend is onze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-07-2019 13:56

Afgelopen weekend is onze Europarlementariër Anja Hazekamp afgereisd naar Roemenië om het horrortransport van 70.000 schapen naar de Perzische Golf te stoppen. Roemenië heeft het schip toch laten uitvaren en daarom hebben wij de Eurocommissaris voor dierenwelzijn gevraagd om een strafprocedure tegen Roemenië te beginnen! 💪

Weer een stap dichterbij ...

SP SP Nederland 10-07-2019 10:39

Weer een stap dichterbij rechtvaardigheid voor de slachtoffers van Q-koorts! Na jaren van strijd, met SP-Kamerlid Henk van Gerven voorop, krijgen nu meer slachtoffers recht op compensatie. Samen gaan we door!

De permanente oorlog in het ...

SP SP Nederland 10-07-2019 08:11

De permanente oorlog in het Midden-Oosten moet stoppen. Het is naïef om te denken dat Nederland door het sturen van een fregat naar Iran niet betrokken kan raken bij een oorlog, volgens Sadet Karabulut bij Dit Is De Dag.👇

Arda Gerkens gekozen tot ondervoorzitter van de Eerste Kamer

SP SP PvdA Nederland 09-07-2019 10:38

Vorige week koos de Eerste Kamer de VVD'er Jan-Anthonie Bruijn als voorzitter. Deze week werden de twee ondervoorzitters gekozen: Jopie Nooren (PvdA) als eerste ondervoorzitter en Arda Gerkens (SP) als tweede. Gerkens versloeg de CDA'er Joop Atsma na een spannende stemming met 38 tegen 36 stemmen. De ondervoorzitters van de Eerste Kamer vormen samen met de voorzitter de 'huishoudelijke commissie', die de Kamer leidt en toezicht houdt op de integriteit van de Kamer en Kamerleden.

Welkom bij DENK Sluit je ook aan ...

DENK DENK Nederland 05-07-2019 06:00

Welkom bij DENK Sluit je ook aan bij jouw stem in de politiek! Een grote groep leden en vrijwilligers dragen al dagelijks hun steentje bij en verspreiden onze boodschap. Doe mee, beslis mee, DENK mee!

Nu 🔴LIVE: Jesse en Tom bespreken het ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-06-2019 15:51

Nu 🔴LIVE: Jesse en Tom bespreken het Klimaatakkoord met je!

Kunnen Farid Azarkan en Tunahan Kuzu ...

DENK DENK Nederland 27-06-2019 18:30

Kunnen Farid Azarkan en Tunahan Kuzu een beetje voetballen? In het kader van Den Haag in verbinding werd een voetbalwedstrijd georganiseerd in verband met 50 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie. Aanwezig waren o.a. oud ADO Den Haag voetballer Ali Boussaboun en oud NAC Breda voetballer Anouar Diba...

Baden door een zee van vertrapte ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-06-2019 14:55

Baden door een zee van vertrapte bekertjes aan het einde van een festivaldag. 🌊🥤 Dat kan echt niet meer, toch? Goed nieuws: ons plan om geen wegwerpplastic te gebruiken op festivals krijgt steun van de staatssecretaris!