Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

23 documenten

Landbouwverkeer om Heeten heen, meer veiligheid in de kern

CDA CDA Raalte 31-01-2020 15:34

Naar aanleiding van een wetswijziging stelt het CDA Raalte voor om het mogelijk te maken voor landbouwverkeer om over de rondwegen te gaan. De wetswijziging houdt in dat er een APK- en kentekenplicht komt voor landbouwvoertuigen die harder gaan dan 40 km/u. Na het van kracht worden van dit wetsvoorstel kunnen provincies, gemeenten en waterschappen rondwegen voor landbouwvoertuigen openstellen. Boeren en tuinders kunnen dan meer over provinciale wegen en rondwegen rijden in plaats van over parallelwegen met fietsers en door dorpskernen te rijden. Veilig voor boer en burger In het verleden zijn er vele oproepen gedaan door Plaatselijk belang Heeten maar ook de school in Heeten om hier naar te kijken. Er waren nooit mogelijkheden voor. CDA vindt veiligheid belangrijk niet alleen voor de inwoners maar ook voor de boeren en ziet hierin de kans om tot een goede oplossing te komen. Ook in Heino is meerdere keren besproken hoe het grote landbouwverkeer midden door het centrum verminderd kan worden. Oproep aan het college van B&W Raadslid Jeroen Neimeijer van het CDA in Raalte roept het college op om in actie te komen. “Het lijkt me goed om deze mogelijkheid serieus te overwegen” aldus Neimeijer. Daarnaast is hij benieuwd welke overheid deze beslissing kan nemen. “In Heeten hebben we te maken met een provinciale weg, maar in Heino is het de N35, deze valt onder het Rijk.” Het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en implementatie van de richtlijn 2014/45/EU is in de Tweede Kamer met meerderheid van stemmen aangenomen. De Eerste kamer moet nog wel instemmen. De reden voor dit wetsvoorstel is de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40km/u. eigenlijk had dit al in mei 2018 van kracht moeten zijn. Op deze manier voldoen ook Nederland aan de Europese plicht. Het is de bedoeling dat er een overgangsperiode komt tot 2025. Met de snelheidsverhoging kan landbouwverkeer over veiligere en betere routes rijden. “Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.” Vragen aan het college: 1Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen?Uitgaande van dat de 1e kamer ook instemt, is het college dan bereid om mee te werken dat de rondweg bij Heeten en Heino opengesteld wordt voor boven genoemde landbouwvoertuigen?Wie heeft hier het uiteindelijke zeggenschap over? De gemeente, provincie of het rijk?Zijn er andere wegen in de gemeente die hiervoor dan in aanmerking komen?

PERSBERICHT: Gemeente Raalte, Koop Straathof! | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 23-09-2019 00:00

Stikstofrechten opkopen is de redding voor grote bouwprojecten, vindt GroenLinks in Raalte. De varkenshouderij van Straathof in Marienheem staat te koop en is een grote kans om ammoniak uit de markt te halen. Nu ook in Raalte grote projecten als de N35, uitbreidingen van bedrijventerreinen en woningbouw stil komen te liggen doordat de Rechter ingrijpt daar waar de gemeente zelf teveel stikstofrechten heeft uitgegeven kun je Straathof in Mariënheem beter terugkopen. Belangrijke projecten waar de gehele Raalter samenleving bij gebaat is kunnen dan wel doorgaan en Mariënheem wordt ontlast.

De uitbreiding van varkensbaron Straathof is en blijft ongewenst en toch heeft het college deze megastal naast de woonkern Mariënheem toegestaan. Naast overlast is dit gebied een grote bron van stikstof en ammoniak die de aanpassingen aan de N35 en andere bouwprojecten nu blokkeert. Niet alleen GroenLinks, ook veel inwoners van Mariënheem en de rechter vinden dat de grens is bereikt. De aanslag op ons leefmilieu en de natuur door te grote uitstoot van Stikstof is onacceptabel. Stoppen dus met dit bedrijf en alvast verder kijken naar de toekomst met mogelijkheden voor Raalte De oplossing om ammoniakrechten en de stallen van Straathof op te kopen is nog niet zo slecht denkt GroenLinks. Door de stikstof te compenseren kan de gemeente verder met de N35, bijvoorbeeld met fase 1 van Kruispunt Bos, de onderdoorgang van het spoor. Met een rood voor rood regeling kunnen doelgroep woningen voor jonge gezinnen in Mariënheem worden gerealiseerd. Het uitkopen van Straathof verdient zich dus terug. Het is op zijn minst interessant dat Raalte deze oplossing onderzoekt. De eerste gemeente in Nederland die de stikstof problematiek serieus aanpakt. GroenLinks Raalte ziet dat wel zitten. GroenLinks vraagt het college deze mogelijkheden voor Mariënheem te onderzoeken en indien mogelijk een bod te doen. Bezoek de website van GroenLinks Raalte om dit dossier te volgen. Pers: Voor meer informatie: Fractie GroenLinks Raalte Ralph Mulders r.mulders@groenlinksraalte.nl

Gemeente RaalteReis jij tussen 15 ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 17-07-2019 04:36

Werkzaamheden in Laag Zuthem gaan ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 25-05-2019 08:46

Werkzaamheden in Laag Zuthem gaan volgende week van start Laag Zuthem krijgt een flinke metamorfose. De verkeersveiligheid in het dorp laat te wensen over. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. https://www.gbraalte.net/laag-zuthem-krijgt-een-flinke-metamorfose/

Kadernota 2020-2023 maakt Raalter ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 11-04-2019 18:04

Kadernota 2020-2023 maakt Raalter ambities concreet De gemeente Raalte is een gemeente met ambitie. Daarbij horen maatschappelijke opgaven die bijdragen aan een verdere versterking van Raalte. Opgaven die bijdragen aan een fijne woon- en werkomgeving. Nu en in de toekomst. Opgaven op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming, leefbaarheid, veiligheid, verkeer, cultuur, landschap en economie. https://www.gbraalte.net/kadernota-2020-2023/

Stichting Manege De Luttenberg heeft ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 05-04-2019 13:44

Stichting Manege De Luttenberg heeft plannen voor een nieuw dak. Het huidige dak van 4.667 m2 bevat asbest. Dit dak willen ze saneren en vervangen. https://www.gbraalte.net/nieuw-duurzaam-dak-voor-manege-de-luttenberg/

Gemeente Raalte genomineerd voor ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 02-04-2019 18:24

Gemeente Raalte genomineerd voor Wandelgemeente van het Jaar 2019 De gemeente Raalte is in de race voor de titel Wandelgemeente van het Jaar 2019. Met 250 kilometer aan uniek wandelpad, verdeeld over de negen kernen, springt de gemeente Raalte er volgens de jury op een bijzondere manier uit........ https://www.gbraalte.net/gemeente-raalte-genomineerd-voor-wandelgemeente-van-het-jaar-2019/

Remtest Ceintuurbaan: 30 km/u = 12,5 m tot stilstand

SP SP Raalte 30-03-2019 21:23

Vanochtend heeft Veilig Verkeer NL een demonstratie gegeven over remwegen bij verschillende snelheden. Voor een noodstop bij 30 km/u heb je inclusief een snelle reactie al 12,5 meter ruimte nodig. Bij 50 km/u loopt dat op tot bijna 30 meter! Als je zo'n klap krijgt komt dat op het zelfde neer als vanaf 10 meter hoog in een leeg zwembad springen. Kijk op RTV Oost voor een beeldreportage. 

Kruispunt Paalweg-Canadastraat Heino ...

BurgerBelangen BurgerBelangen Raalte 24-03-2019 18:51

Raalte werkt aan verkeersveilige ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 23-03-2019 16:01

Raalte werkt aan verkeersveilige gemeente De verkeersveiligheid in onze gemeente is belangrijk. Dat lieten inwoners zien met de 550 markers die zij op een kaart plaatsen. Iedere marker staat voor een locatie waar een inwoner van vindt dat de verkeersveiligheid beter kan. Na een analyse van de gewenste maatregelen bespreken we de prioritering van de maatregelen met de gemeenteraad. Zo ontwikkelen we samen een verkeersagenda voor de komende jaren https://www.gbraalte.net/proces-om-te-komen-tot-een-verkeersagenda/