Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Hoog tijd dat de lonen weer eens gaan stijgen

SP SP Nederland 18-04-2019 07:09

Werkenden hebben amper iets gemerkt van de economische groei tussen 2007 en 2017, concludeert het CBS. Dat is helaas niet nieuw: Al veertig jaar hebben de meeste mensen amper meer te besteden. SP-leider Lilian Marijnissen wil het tij keren door het minimumloon te verhogen.

In Den Haag jubelen politici nog altijd dat ons land sterk uit de crisis is gekomen. Wie zich blindstaart op de economische groeicijfers heeft inderdaad alle reden tot juichen. Maar wie kijkt waar dat verdiende geld terechtkomt, kan niet anders dan concluderen dat dit gejubel misplaatst is.

De samenleving profiteert namelijk nauwelijks van de groeiende koek. Zo verdubbelde de winst van de 75 grootste beursfondsen de afgelopen vijf jaar tot maar liefst 66 miljard euro. Maar het waren vooral de aandeelhouders die profiteerden: zeventig procent van de winst belandde in hun zakken. Krijgen de aandeelhouders meer, dan verdienen werkenden minder. Ging in de jaren zeventig nog 92 cent van elke verdiende euro naar werkenden, inmiddels is dat nog maar 74 cent.

Dit is het rauwe kapitalisme ten voeten uit. Ondertussen gaat het kabinet verder op deze weg. De winstbelasting voor bedrijven wordt met vier miljard verlaagd. De boodschappen, de zorgpremie en de energierekening voor mensen worden duurder. Feest voor de allerrijksten, stilstand voor de rest.

Na veertig jaar is het voor werkenden hoog tijd om hun eerlijke deel op te eisen. De bedrijven kunnen hun torenhoge winsten nooit maken zonder het werk van de werknemers. Het is dus volkomen terecht dat ze daar een fatsoenlijk loon voor terugkrijgen. Het moet vanzelfsprekend worden dat als de economie groeit, iedereen daar voordeel van heeft in plaats van alleen de mensen die het toch al goed hebben.

In de Verenigde Staten strijden thuiszorg- en horecamedewerkers, schoonmakers en beveiligers voor een verdubbeling van het minimumloon: de fight for fifteen. In het meest kapitalistische land ter wereld werden ze aanvankelijk voor gek verklaard. Een verhoging van het minimumloon was vloeken in de kerk. Maar inmiddels is in meerdere staten het minimumloon verhoogd naar 15 dollar per uur. Uit onderzoek is ook nog eens gebleken dat deze verhoging geen banen heeft gekost.

In Nederland kondigde de FNV een campagne aan om het minimumloon te verhogen. Wij steunen dat van harte. Voor politiek Den Haag breekt nu het moment aan om kleur te bekennen. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over onze initiatiefnota om het minimumloon met tien procent te verhogen. Een eerste stap om de balans tussen arbeid en kapitaal te herstellen en bovenal een loongolf tot stand te brengen. Want als de laagste lonen omhoog gaan, zal dit een stuwend effect hebben op alle lonen en uitkeringen.

De keuze voor het kabinet is dus simpel: blijft het jubelen over de economische groei die in de zakken van de economische elite belandt of heeft het oog voor de samenleving? De SP is duidelijk: kies voor rechtvaardigheid en verhoog de lonen. Na veertig jaar wordt dat de hoogste tijd.

Fractiemedewerker Europese Zaken (m/v) - fulltime

SP SP Nederland 03-04-2019 07:53

De SP is op zoek naar een medewerker die het team van de SP in de Tweede Kamer wil komen versterken op het beleidsterrein Europese Zaken.

De SP is een politieke partij die zich binnen en buiten het parlement inzet voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.  Een fractiemedewerker is, samen met de woordvoerder(s) op onderhavige en andere beleidsterreinen, verantwoordelijk voor de inhoudelijke standpuntbepaling en profilering van de fractie.

Je takenpakket is intensief en gevarieerd. Je volgt als fractiemedewerker Europese Zaken  de politieke ontwikkelingen op de voet. Je weet wat er in de media en de samenleving speelt op jouw beleidsterrein en kunt indien nodig, in overleg met het Kamerlid, snel politieke actie ondernemen. Je bereidt de politieke debatten voor.

Je vindt het leuk en nuttig om buitenparlementaire activiteiten te coördineren, zoals het opzetten van acties, afnemen van enquêtes en onderzoek doen. Je onderhoudt een netwerk van contacten en bent in staat om doelgericht werkbezoeken te organiseren. Je hebt een goede taalvaardigheid en kunt goed begrijpelijk schrijven (debatvoorbereidingen, opiniestukken, e-mails en notities). Daarnaast voel je je betrokken bij de partij en bezoek je belangrijke partijbijeenkomsten zoals het Congres, de partijraad, de regioconferenties en de Nieuwe Ledendag. Uiteraard ben je een echte SP'er en enthousiast lid van onze partij.

Je hebt het werk en denkniveau behorend bij een wetenschappelijke opleiding en affiniteit met Europese Zaken. Relevante werkervaring op het beleidsterrein strekt tot aanbeveling. Hetzelfde geldt voor politieke ervaring in de SP of in een maatschappelijke organisatie. Je bent in staat om zelfstandig en pro-actief te werken, met een dienstbare opstelling. Omdat de politiek nooit stil staat, gaat het hier dan ook niet om een '9 tot 5-baan'. Je bent dus steeds alert op de actualiteit, ook buiten werktijden en vindt het geen bezwaar om ook bij een laat debat aanwezig te zijn.

Wij bieden je een fulltime baan in misschien wel de meest enerverende werkomgeving van het land. We bieden een salaris op basis van de beloningsvoorwaarden van de SP met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het maken van een opdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Vragen? Neem dan contact op met Meta Meijer: personeelszaken@sp.nl of 06 186 32 850

Wil jij je talent inzetten om met de SP te werken aan gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit? Stuur je sollicitatie uiterlijk 28 april naar:

SP Tweede Kamerfractie

t.a.v. Meta Meijer

of per e-mail: personeelszaken@sp.nl

Loonkloof moet kleiner; geef werknemers vetorecht over salaris directeur | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-03-2019 00:00

GroenLinks komt met zes wetswijzigingen om loonkloof te verkleinen.

De salariskloof tussen de top en de werkvloer is de afgelopen decennia enorm gestegen.

Waar de directeur in 1985 nog maar 16x modaal verdiende was dat in 2007 al 44x modaal bij de 100 grootste bedrijven. Inmiddels is de kloof zo groot geworden dat de bestuursvoorzitters van de 25 grootste Nederlandse bedrijven 171x zoveel verdienen als een gemiddelde Nederlandse werknemer. GroenLinks komt daarom morgen in de Tweede Kamer met zes wetswijzigingen om de salariskloof te verkleinen en inkomen eerlijker te verdelen.

De werknemers krijgen een vetorecht als bestuurders er meer op vooruitgaan dan de werknemers. Bij grote bedrijven moet er minstens één commissaris in de beloningscommissie namens de werknemers. Bedrijven worden wettelijk verplicht om rekening te houden met het maatschappelijk draagvlak voor salarissen. Een salarisverhoging van bestuurders moet altijd worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Een salarisverhoging van bestuurders kan alleen doorgaan als driekwart van de aandeelhouders ermee instemt, momenteel is dat nog de helft. Administratiekantoren, gemachtigd namens andere aandeelhouders te stemmen en daarom vaak groot, mogen niet meestemmen over salarisverhogingen.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: ‘De een mag best wat meer verdienen dan de ander, maar een directeur die 171 keer zoveel krijgt als een gewone werknemer dat klopt gewoon niet. Deze voorstellen geven werknemers van grote bedrijven meer inspraak in de beloning van hun directeur.’   

Dwing gelijke beloning voor vrouwen en mannen af

SP SP Nederland 07-03-2019 10:16

De SP dient vandaag samen met andere partijen een initiatiefwet in om gelijke beloning voor hetzelfde werk tussen vrouwen en mannen af te dwingen. Jasper van Dijk: 'Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht wordt het hoog tijd om de lonen van vrouwen gelijk te stellen aan die van mannen. Ongelijke beloning voor hetzelfde werk, laten we daar snel een eind aan maken.'

De wet regelt dat de bewijslast wordt omgekeerd. Niet langer moet de werknemer  achterhalen of er sprake is van ongelijkheid in salaris, maar de werkgever wordt er verantwoordelijk voor gelijke beloning binnen de organisatie. Dit is hard nodig, want ondanks dat ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een forse onverklaarbare loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Dwing gelijke beloning voor vrouwen en mannen af | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 07-03-2019 00:00

SP, GroenLinks, 50PLUS en PvdA dienen vandaag een initiatiefwet in om gelijke beloning voor hetzelfde werk tussen vrouwen en mannen af te dwingen.

De vier partijen willen dat daarvoor de bewijslast wordt omgekeerd. Niet langer de werknemer moet achterhalen of er sprake is van ongelijkheid in salaris, maar de werkgever wordt er verantwoordelijk voor gelijke beloning binnen de organisatie. Dit is hard nodig, want ondanks dat ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een forse onverklaarbare loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Lilianne Ploumen (PvdA): “Dit komt niet vanzelf goed en het duurt al veel te lang. Hoog tijd voor dwingende maatregelen dus.”

Jasper van Dijk (SP): “Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht wordt het hoog tijd om de lonen van vrouwen gelijk te stellen aan die van mannen. Ongelijke beloning voor hetzelfde werk is zo ouderwets, laten we daar snel een eind aan maken.”

Nevin Özutok (GroenLinks): “Het is te gek voor woorden dat in 2019 vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk. GroenLinks wil dit veranderen. Deze wet gaat bedrijven dwingen om eindelijk stappen te zetten. Want wij willen gelijk loon voor gelijk werk.”

Corrie van Brenk (50PLUS): “Gelijke beloning nú is noodzakelijk voor een gelijk pensioen later”.

De initiatiefwet wordt nu ter advisering aangeboden aan de Raad van State. 50PLUS, SP, GroenLinks en PvdA rekenen op brede steun van andere partijen.

Wat hebben alleenstaande moeders ...

PvdA PvdA Nederland 06-03-2019 15:20

Wat hebben alleenstaande moeders nodig? Zekerheid over hun inkomen! Weg met de nulurencontracten.

Handen in de lucht voor FNV Vakbond ...

PvdA PvdA Nederland 21-02-2019 12:40

Handen in de lucht voor FNV Vakbond & Young & United 🙌🏻! Oók PicNic moet zich aan de supermarkt-cao houden💪🏼.

Bij de grootste 25 beursgenoteerde ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-02-2019 20:28

Bij de grootste 25 beursgenoteerde bedrijven verdienen CEO's 171 keer meer dan een gemiddelde werknemer. Wij vinden dat de kloof tussen inkomens aan de top en die op de werkvloer kleiner moet. Daarom komt Jesse Klaver met een wetswijziging: geef werknemers een veto als het loon van de bestuurder harder stijgt dan het CAO-loon.

Werken maar toch nog steeds arm ...

SP SP Nederland 14-02-2019 10:35

Werken maar toch nog steeds arm zijn. Dat gebeurt vaker dan je denkt. Lees het verhaal van Dominique, Jan en vele anderen: https://www.sp.nl/nieuws/2019/02/jasper-van-dijk-overhandigt-portrettenboek-werkende-armen Vandaag dienen we een voorstel in om het minimumloon met 10 procent te verhogen. Want enorme winsten maken, maar de lonen laag houden, dat is onrechtvaardig.

Slecht nieuws voor werknemers! D66 ...

DENK DENK D66 Nederland 01-02-2019 13:27

Slecht nieuws voor werknemers! D66 en vriendjes willen jouw #rechten als #werknemer kapot maken... #DaaromDENK #20maart2019 #IkStemDENK