Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

44 documenten

Wet Open Overheid aangenomen door Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 05-10-2021 12:28

Overheidsinformatie wordt beter beschikbaar door vast te leggen dat alle bestuursorganen één landelijke zoekmachine gebruiken voor hun verplicht openbaar te maken informatie. Later kunnen de bestuursorganen ook andere documenten via deze weg openbaar maken. Dit is voor burgers, journalisten en andere gebruikers een belangrijke stap. Zij kunnen met een eenvoudige klik op de muis naar informatie zoeken. Voor de bestuursorganen drukt het bovendien kosten omdat zij niet zelf een platform hoeven te ontwikkelen. Daarnaast komt er per instantie ook een contactpersoon. Zodat inwoners gewoon de telefoon kunnen oppakken als ze meer willen weten over besluitvorming, bijvoorbeeld over de eigen wijk.

Sneller: “Schandalen zoals die met de toeslagenaffaire laten zien dat als ambtenaren opgevraagde stukken beter en sneller hadden kunnen vinden en verstrekken, we veel leed hadden kunnen voorkomen. Zo’n zoekmachine is dus een praktische, maar belangrijke stap.”

‘Men die quicker, but women get sicker’

PvdA PvdA Nederland 10-09-2020 13:00

Door Lilianne Ploumen op 10 september 2020 Delen  

En dat terwijl medisch wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uitwijzen dat optimale zorg voor vrouwen niet hetzelfde is als optimale zorg voor mannen. Het leidt ertoe dat vrouwen weliswaar langer leven dan mannen, maar vaker in slechte gezondheid zijn.

Het is al lang bekend dat ziekten en gezondheidsklachten zich anders uiten bij mannen en vrouwen.

Het betekent dat sommige diagnoses bij vrouwen (te) laat worden gesteld. Zo wordt nog altijd 54 procent van de hartinfarcten bij vrouwen gemist. Daarnaast zijn behandelingen vaak op mannen afgestemd, waardoor vrouwen regelmatig de verkeerde of een te zware behandeling krijgen, met onnodige bijwerkingen tot gevolg. Vrouwen hebben 60 procent meer last van bijwerkingen.

Vrouwen hebben 60 procent meer last van bijwerkingen.

Bijvoorbeeld Bea die een hartinfarct had, maar in het ziekenhuis te horen kreeg dat er niets aan de hand was en weer naar huis werd gestuurd. De klachten werden afgedaan als ‘overgangsklachten in combinatie met vermoeidheid.’ Pas twee weken later werd de juiste diagnose gesteld. Ze heeft geluk dat ze nog leeft.

Het betekent dat sommige diagnoses bij vrouwen (te) laat worden gesteld.

Of Naomi die jarenlang  lang pijn had in haar rug en bekken. Volgens de huisarts het gevolg van haar zwangerschap. Na 6 jaar werd de diagnose ‘Ziekte van Bechterew’ geconstateerd en kon ze worden behandeld. 

Dit moet nu echt anders. Want gelijke zorg is een grondrecht. Voor iedereen. Het is tijd voor dwingender maatregelen. Daarom doe ik vandaag ruim dertig voorstellen om dit te verbeteren. Geen gemiste diagnoses en verkeerde behandelingen meer. Wel meer doelmatige zorg voor zowel mannen en vrouwen, die hierdoor een lagere ziektelast hebben en minder beroep hoeven doen op dure zorg. Dat is goed voor ons allemaal!

Lees de hele initiatiefnota ‘ongelijke behandeling = betere zorg’ hier.

Dit moet nu echt anders. Want gelijke zorg is een grondrecht. Voor iedereen.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/men-die-quicker-but-women-get-sicker/

https://www.pvda.nl/nieuws/men-die-quicker-but-women-get-sicker/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/men-die-quicker-but-women-get-sicker/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Meer dan Applaus - Kijk live mee

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-09-2020 09:00

De zorgmedewerkers kregen aan het begin van de coronacrisis nog een daverend applaus, maar zagen vervolgens wegrennende Kamerleden en voorstellen voor salarisverhoging keer op keer weggestemd worden.

Op 5 september organiseerden SP, GroenLinks, PvdA en vakbonden CNV, FNV en NU'91 een grote online demonstratie. Want dag in dag uit staan ze in de frontlinie: onze zorgmedewerkers. Zij verdienen meer dan applaus. Het is een politieke keuze om de lonen van zorgmedewerkers niet te verhogen. Daarom roepen we het kabinet op de mensen in de zorg te geven wat ze verdienen: structurele loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk.

We komen hier als politieke partijen en vakbonden gezamenlijk voor in actie.

Kijk hier de demonstratie terug van 5 september 2020.

SP komt met wet verhoging minimumloon

SP SP Nederland 04-09-2020 08:26

Een wet waarmee het minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro. ‘Dat is eerlijk en nodig’, aldus SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. De wet zorgt voor een loonsverhoging voor meer dan twee miljoen werknemers die nu op of rond het minimumloon verdienen. Denk aan winkelpersoneel, zorgmedewerkers, pakketbezorgers en schoonmakers. Lilian Marijnissen: ‘Hun lonen blijven al veertig jaar achter op de winsten van bedrijven. Met deze wet brengen we daar verandering in.’

Eerder onderzocht onafhankelijk onderzoeksbureau SEOR, gelieerd aan de Erasmus Universiteit, de effecten van het verhogen van het minimumloon. Daaruit bleek dat een verhoging van het minimumloon veel oplevert. Het zorgt er niet alleen voor dat werkende mensen gemakkelijker hun rekeningen kunnen betalen, het heeft ook een stuwend effect op de overige lonen. Daarnaast leidt het tot meer koopkracht van mensen die dit vaak ook direct uitgeven, wat goed is voor onze economie die nu in deze coronacrisis flinke klappen krijgt.

Een hoger minimumloon is niet alleen eerlijker, het pakt ook positief uit voor de economie.

Marijnissen: ‘Een hoger minimumloon is niet alleen eerlijker, het pakt dus ook positief uit voor de economie. De verhoging geldt ook voor mensen met een uitkering en AOW, vanwege de koppeling aan het minimumloon. We betalen dat door hogere belastingen op kapitaal. Wat ons betreft is het tijd voor een eerlijke economie, waarin iedereen zijn deel krijgt. Een hoger minimumloon is haalbaar en betaalbaar.’

De wet van de SP werkt eenvoudig: hij verhoogt het minimumloon jaarlijks met 2,5 procent. Na vier jaar leidt dit – bovenop de reguliere indexatie - tot een verhoging van ruim tien procent. Concreet betekent dit dat het minimumloon - nu ongeveer 10 euro per uur - in 2028 op 14 euro per uur komt te liggen. Einddoel is dat het minimumloon 60% van het gemiddelde loon gaat bedragen. Dit is een internationale doelstelling die wordt aanbevolen door de Europese vakbonden waaronder de FNV. Met de 60%-norm voorkom je dat het minimumloon te ver wegzakt ten opzichte van het gemiddelde loon.

Politieke partijen en vakbonden samen in actie voor de zorg

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 24-08-2020 10:35

De zorgmedewerkers kregen aan het begin van de coronacrisis nog een daverend applaus, maar zagen vervolgens wegrennende Kamerleden en voorstellen voor salarisverhoging keer op keer weggestemd worden. SP, GroenLinks, PvdA en vakbonden CNV, FNV en NU'91 roepen iedereen op om 5 september mee te doen met de grootste online demonstratie voor de zorg ooit.

Dag in dag uit staan ze in de frontlinie: onze zorgmedewerkers. Zij verdienen meer dan applaus. Het is een politieke keuze om de lonen van zorgmedewerkers niet te verhogen. Daarom roepen we het kabinet op de mensen in de zorg te geven wat ze verdienen: structurele loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk.

We komen hier als politieke partijen en vakbonden gezamenlijk voor in actie. Doe mee en ga op 5 september om 14.00 naar meerdanapplaus.nl om je solidariteit richting de zorgmedewerkers te laten zien en je te laten horen richting dit kabinet.

De lonen moeten omhoog!

SP SP Nederland 10-07-2020 08:09

De afgelopen 35 jaar zijn de dividenduitkeringen 10 keer harder gestegen dan de lonen. Het is een patroon dat in de gehele economie te zien is: de drang van aandeelhouders om zich winsten toe te eigenen zorgt voor een neerwaartse druk op de lonen van de mensen die het werk doen. Zo zijn de mensen met de laagste inkomens er de afgelopen 30 jaar meer dan 10 procent op achteruit gegaan.

De coronacrisis heeft glashelder aangetoond hoe essentieel de cruciale beroepen van mensen in de zorg, distributiecentra, post en supermarkten zijn. Maar het heeft ook aangetoond dat bedrijven terug willen naar 'business as usual'. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het kan en moet anders. De lonen moeten omhoog!

Zo moeten de lonen van de vakkenvullers omhoog. De afgelopen maanden heeft iedereen kunnen zien hoe essentieel dit werk is; zonder vakkenvullers waren er lege schappen. Maar terwijl Ahold, Albert Heijn en bol.com, tijdens de piek van de coronacrisis 48% meer winst wist te maken, werken vakkenvullers en caissières nog steeds voor het minimumloon en moet hun inkomen met huur- en zorgtoeslag worden aangevuld. De winsten van deze bedrijven moeten van de zakkenvullers naar de vakkenvullers.

Kabinet: zet onze zorghelden niet op de nullijn | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-06-2020 00:00

Elk jaar stelt het kabinet in de miljoenennota haar bijdrage aan de loonontwikkelingen in de zorg (ova) vast.

Dit percentage is de financiële ruimte waarbinnen vakbonden en werkgevers kunnen onderhandelen over loonstijgingen. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van loonontwikkelingen in andere sectoren. Het vaststellen van deze loonruimte heeft daarmee grote invloed op de salarissen in de zorg.

Waar dit percentage voor de coronacrisis nog werd vastgesteld op bijna drie procent voor het jaar 2021, heeft het CPB dit percentage recent gehalveerd. Wanneer het kabinet deze bijstelling overneemt, betekent dit dat de lonen volgend jaar slechts met 1,4% kunnen stijgen. Hier komt nog bij dat de verwachting is dat de pensioenpremies in de zorg volgend jaar stijgen. Deze moeten uit dezelfde bijdrage betaald worden, wat betekent dat de lonen netto niet of nauwelijks kunnen toenemen.

Dit kan GroenLinks niet accepteren. We moeten voorkomen dat de helden in de zorg de klappen van de komende economische crisis moeten opvangen. Een begroting waarin niet geregeld is dat de lonen kunnen stijgen zal op verzet van ons rekenen – ook in de Eerste Kamer waar het kabinet een meerderheid nodig zal hebben. Dat signaal willen we nu al afgeven, omdat het kabinet deze zomer bezig zal gaan met het opstellen van de begroting.

Betaald geboorteverlof verlengd van twee naar zes weken

D66 D66 Nederland 22-06-2020 14:40

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg: “Toen ik zelf vader werd, kreeg ik nog twee dagen vrij. Dat is veel te weinig. Nederland staat daarmee onderaan het rijtje in Europa. Dit is een grote sprong vooruit. Bij de geboorte van een kind zit je meteen in de spitsuur van je leven. En dan is het goed om extra tijd te krijgen, om te kunnen wennen aan het leven met een baby. Deze uitbreiding zorgt daarnaast voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen en het versterkt de band tussen de vader, partner of meemoeder en het kind.

Daarnaast worden de zorgtaken tussen partner en moeder eerlijker verdeeld. ”

Minister Koolmees is blij met de uitbreiding van het verlof: “Dit is een enorme stap vooruit. Hierdoor kunnen moeders, hun partner en het kind makkelijker en beter met elkaar een goede start maken.”

Vrij verkeer in EU leidt tot oneerlijke uitkeringen

SGP SGP Nederland 25-05-2020 00:00

Als gevolg van het vrije verkeer van werknemers kunnen EU-burgers aanspraak maken op de socialezekerheisstelsels in de landen waar ze aan het werk gaan. Burgers van andere EU-lidstaten kunnen dus ook Nederlandse uitkeringen krijgen. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil dat daar strenger beleid voor komt. Hij wil onder meer dat een uitkering omlaag gaat als het leven in dat andere land goedkoper is dan in Nederland. Lees hieronder zijn inbreng aan het debat.

"Ik zit hier vandaag met twee gezichten.
De ene helft kijkt blij, omdat de gewijzigde richtlijn voor detachering een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. 
Het kabinet heeft daar een actieve rol in gespeeld, waarvoor dank.
De andere helft is somber, want het is moeilijk te verteren dat we een groot deel van de oneerlijke concurrentie actief in stand houden.
Ik vind dat de regering zich wel erg simpel beroept op het vrij verkeer in de EU.
Dat vrij verkeer is nooit absoluut geweest.
Voor de SGP staat niet zozeer het vrij verkeer als zodanig ter discussie, maar de manier waarop we het uitwerken.
Vrij verkeer is niet bedoeld om oneerlijke concurrentie en oneerlijke beloning welbewust te rechtvaardigen.
Ik hoor graag de reactie van de minister.


Mijn belangrijkste punt is dit: neem en creëer als wetgever ruimte om die dingen te doen die inhoudelijk echt nodig zijn om misstanden aan te pakken. 
De reactie van de regering komt op mij erg voorzichtig en braaf over.
Zij schrijft bijvoorbeeld dat ze onvoldoende ruimte ziet om een extra toeslag voor pensioen van buitenlandse werknemers als onderdeel van de beloning te zien. 
In eerdere situaties durfde de regering wel over de randen van de Europese regels te rijden.
We hebben dat bijvoorbeeld gedaan als het gaat om het woonlandbeginsel bij de export van uitkeringen. Recent hebben we ook gezien dat er toch meer mogelijk blijkt als het gaat om de inburgering van Turkse nieuwkomers.
En de herziening van de detacheringsrichtlijn is zelf het resultaat van strengere uitspraken van het Europees Hof.
Waarom kiest de regering hier niet voor een wat activistischer koers?


We kunnen met deze wet juist ook een steuntje in de rug bieden en juridische aanscherpingen uitlokken wanneer dat in de Europese politiek nog niet lukt.
Het amendement van de SP over de pensioenopslag sluit aan bij onze schriftelijke vragen en heeft daarom onze sympathie.
Dat geldt ook voor het amendement over de cao.
Ik verneem graag reactie op de kritiek van mevrouw Jongerius dat de verdediging van de regering onvoldoende recht doet aan de praktijk in onder meer de bouw.

Ik ben nog niet tevreden over het verlengen van het lichte regime voor gedetacheerde werknemers na 12 maanden. De richtlijn geeft aan dat een gemotiveerde kennisgeving vereist is, maar de regering kiest eigenlijk voor een automatisme. Ik vraag de minister om toch te bezien wat we kunnen leren van andere landen, die wel een lichte inhoudelijke toets lijken te hebben. 
En hoe geeft de regering risicogericht toezicht vorm bij deze verlengingen?
Het moet toch mogelijk zijn met slimme systemen, vragen en data op eenvoudige wijze bepaalde risico’s in beeld te krijgen en oneigenlijk gebruik op het spoor te komen?

 

Van Dijk: Gelijk loon voor gelijk werk

SP SP Nederland 12-05-2020 07:50

Gelijk loon voor gelijk werk. Het klinkt heel logisch, maar in de dagelijkse praktijk in Nederland zijn gedetacheerde werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa veel goedkoper dan werknemers uit Nederland. Een nieuwe wet, de zogenaamde detacheringsrichtlijn, zou moeten helpen tegen oneerlijke concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is daar met het voorstel zoals het er nu ligt geen sprake van. 'De Europese richtlijn is al veel te slap als het gaat om de duur van de detacheringsperiode. Die wordt 12 en mogelijk zelfs 18 maanden, terwijl een gemiddelde detachering nu 3 tot 4 maanden is. Maar door de wijze waarop de regering de richtlijn doorvoert dreigt het helemaal een lege huls te worden. Gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa blijven veel goedkoper dan die uit Nederland zodat de oneerlijke concurrentie zal blijven bestaan.'

De SP komt daarom dinsdag tijdens het debat over de richtlijn met een aantal verbetervoorstellen. Om te voorkomen dat buitenlandse gedetacheerde werknemers goedkoper blijven dan Nederlandse werknemers, zouden zij onder de cao op de werkplek moeten vallen. Ook zou het niet betalen van pensioenpremie gecompenseerd moeten worden in opslagen bovenop het loon. Van Dijk: 'Alleen zo voorkomen we dat grote bedrijven die altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om werknemers uit te knijpen, massaal goedkope arbeidskrachten uit het buitenland blijven halen. Dat is niet goed voor werknemers, uit welk land dan ook.'