Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

Schaf de verplichte bedenktijd bij abortus af

D66 D66 Nederland 10-06-2022 13:43

Het beëindigen van een zwangerschap is voor vrouwen een ontzettend zware beslissing. Een beslissing die geen enkele vrouw lichtzinnig maakt. Het overgrote gedeelte van de vrouwen die kiest voor abortus heeft voorafgaand aan het gesprek met de arts al goed nagedacht over haar beslissing. Wanneer zij nu, met die goed doordachte beslissing, bij de arts komt is zij verplicht nog vijf dagen te wachten voordat zij de zwangerschap kan afbreken. Onnodig belastend en betuttelend. En in bepaalde gevallen, wanneer er een ernstig ziektebeeld is bij de foetus, traumatiserend.

Schriftelijke vragen over abortus en corona

SGP SGP Nederland 14-04-2020 00:00

Lees hieronder de schriftelijke vragen van Kees van der Staaij aan minister De Jonge van Volksgezondheid.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een opiniestuk van Kees van Helden, directeur van Schreeuw om Leven, dat op 11 april gepubliceerd werd door het Reformatorisch Dagblad.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van VWS over het bericht ‘Onbegrijpelijke concurrentie rond abortus'.1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Onbegrijpelijke concurrentie rond abortus’? 2. Klopt het dat buitenlandse vrouwen op dit moment nog steeds toegang hebben tot Nederlandse abortusklinieken? Waarom wordt dit met het oog op besmettingsrisico’s niet onmogelijk gemaakt?3. Welke maatregelen hebben abortusklinieken genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?4. Overweegt u, of heeft u op enig moment overwogen om de capaciteit (personeel, beschermingsmiddelen, etc.) van de abortusklinieken in te zetten in de strijd het coronavirus?5. Klopt het dat diverse abortusklinieken op dit moment geen spreekuur meer houden? Hoe wordt gewaarborgd dat nog steeds het gesprek wordt gevoerd over de keuze (voor alternatieven) voor abortus?6. Erkent u dat de coronacrisis geen reden vormt om bestaande abortuswet- en regelgeving niet in acht te nemen, waaronder de bedenktijd?7. Kunt u bevestigen dat de huidige omstandigheden voor u geen aanleiding vormen om de abortuspil vrij verkrijgbaar te stellen? 8. Welke maatregelen heeft u genomen opdat ook onder de huidige omstandigheden hulp kan worden geboden aan onbedoeld zwangere vrouwen, zoals huisvesting, materiële of financiële ondersteuning?9. Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen voor het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen, zoals activiteiten van de GGD-en, gastlessen op scholen en keuzehulpgesprekken?

Wat betekent het Corona-plan van het kabinet nu eigenlijk?

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 17-03-2020 18:00

Gisteravond sprak premier Rutte de natie toe. Hij heeft gelijk: ons land wordt geraakt door wellicht de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Nú is het moment om als land bijeen te komen en solidair te zijn met elkaar. Oog te hebben voor de mensen die het hardst getroffen worden door het Coronavirus en geen partijpolitieke punten te willen scoren. We moeten dit écht samen doen.

Tegelijkertijd is het ook in het landsbelang om een transparante discussie te voeren over de strategie die we nu het beste kunnen kiezen. De consequenties zijn immers enorm. Heel Nederland zal door de crisismaatregelen worden geraakt. Voor ons is dit geen kwestie van coalitie of oppositie, maar van het landsbelang en het redden van zoveel mogelijk mensenlevens. Onze inzet in de Coronacrisis en onze onderstaande overwegingen moeten in dat licht worden bezien.

Groepsimmuniteit

In zijn toespraak kondigde Rutte de nieuwe strategie van het kabinet aan om het Coronavirus te bestrijden: het langzaam en geleidelijk opbouwen van groepsimmuniteit. Wat betekent dit in de praktijk? Het idee van groepsimmuniteit is dat een groot deel van de bevolking gevaccineerd is of natuurlijke antilichamen heeft opgebouwd door besmetting met, en genezing van, een ziekte. Als gevolg hiervan is dat (ingeënte of genezen) deel van de bevolking immuun tegen een nieuwe besmetting. Daardoor ontstaat er tussen een niet-immuun persoon en een besmet persoon een soort ‘buffer’ van mensen die niet ziek kunnen worden en het daardoor niet (meer) kunnen overdragen. Het virus wordt zo als het ware ‘geïsoleerd’ (omdat het niet kan overspringen op mensen die reeds immuun zijn). Uiteindelijk sterft het daardoor min of meer uit.

Echter: de hoeveelheid mensen die immuun moet zijn - en dus ingeënt moet zijn, of besmet moet zijn geweest en vervolgens moet zijn genezen - verschilt per ziekte, afhankelijkheid van de besmettelijkheid van die ziekte. Voor ziekten zoals mazelen, bof en waterpokken ligt de drempel voor groepsimmuniteit op circa 80% (en die drempel wordt tegenwoordig bereikt via vaccinatie). De besmettelijkheid van het Coronavirus is nog niet exact bekend. Zeker is wel, dat die afhankelijk is van het zogeheten reproductiecijfer van het virus - dat wil dus zeggen: de hoeveelheid nieuwe infecties die één besmet persoon gemiddeld veroorzaakt. Op dit moment lijkt dat reproductiecijfer voor Corona op 3,28 te liggen. Hierbij hoort een immuniteitsdrempel van circa 60%, oftewel: 60% van de bevolking moet besmet zijn geweest met Corona om effectieve groepsimmuniteit op te bouwen.1

Dit was tevens het percentage dat de Engelsen hanteerden - vóórdat zij zich bedachten en tóch niet meer voor een strategie van groepsimmuniteit kozen.2

Miljoenen besmettingen, tienduizenden doden

De Wereldgezondheidsorganisatie gaat bij besmetting met het Coronavirus uit van een sterftecijfer van 0,9 tot 3,4 procent.3 Dat wil zeggen dat van alle 1.000 mensen die het virus krijgen, tussen de 9 en de 34 zullen overlijden. Als het de bedoeling van het kabinet is om groepsimmuniteit op te bouwen, moet volgens de huidige schattingen zoals gezegd minimaal 60% van de Nederlanders besmet zijn geweest met het virus - in totaal dus zo’n 10 miljoen mensen (60% van 17 miljoen). Zolang er geen vaccin tegen het Coronavirus bestaat zou dit volgens dit mortaliteitscijfer neerkomen op de sterfte van 91.800 tot 346.800 Nederlanders.

Overbelasting gezondheidszorg

Op dit moment zijn nog ‘slechts’ enkele duizenden mensen besmet. Maar nu al is de druk op de gezondheidszorg en de intensive care ongekend hoog. In het scenario van Rutte - waarbij uiteindelijk 10 miljoen mensen ziek zouden moeten worden om de gewenste groepsimmuniteit te bereiken - zou deze druk astronomisch toenemen; de gezondheidszorg kan zulke aantallen simpelweg niet aan. Weliswaar zegt Rutte de ziekte te willen beperken en de besmettingen geleidelijk te willen uitspreiden over de tijd - maar het bereiken van 10 miljoen zieken zónder onze ziekenzorg te overbelasten zou zeker tien jaar kosten!

Dat zit als volgt.

Op dit moment zijn er 1.130 intensive care-bedden in Nederland. Omdat ook andere patiënten Intensive Care nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege een openhartoperatie, een auto-ongeluk, kanker, etc.) ligt de maximale capaciteit voor Corona-patiënten lager dan het totaal aantal IC-bedden. Laten we uitgaan van het meest optimistische scenario van nooduitbreiding van de IC-capaciteit en een maximale benutting van de voorzieningen ter bestrijding van Corona, tot 1.500 toegewezen bedden (inclusief het medisch personeel dat nodig is om de patiënten intensief te verzorgen). Het aantal kritieke gevallen van Corona-besmette patiënten wordt nu geschat op 5%.4 Dat betekent dat van elke 100 Corona-gevallen er 5 op de intensive care belanden. Die statistieken zouden betekenen dat niet meer dan 30.000 mensen tegelijk besmet mogen zijn; immers, als 5% daarvan op de intensive care belandt, zijn de bedden vol (vijf procent van 30.000 = 1.500).

Een gemiddelde opname als gevolg van het Coronavirus duurt twee weken - en in Italië is gebleken dat dit kan oplopen tot wel vier weken. Indien je - zoals premier Rutte aangaf - de besmettingen wilt uitsmeren over de tijd, dan kunnen er maximaal 800.000 mensen per jaar besmet raken (30.000 per twee weken).

Ervan uitgaande dat een vaccin gevonden wordt in de komende anderhalf jaar, zou dat betekenen dat in die tijd maximaal 1.200.000 mensen besmet mogen raken, zonder de maximale IC-capaciteit te bereiken; dat alleen al zou 10.800 tot 40.800 doden betekenen in die anderhalf jaar (0,9% of 3,4% respectievelijk).

Let wel: dit is dus het ‘ideale’ scenario dat Rutte voorstelt. In werkelijkheid is dit onrealistisch omdat de totale gelijktijdige besmetting met het virus met de huidige maatregelen nooit onder de 30.000 gevallen gehouden kan worden. En dan gaan we er dus ook nog vanuit dat in die tijd een werkend vaccin gevonden gaat worden. Indien dit niet zo is, zou het 13 jaar duren voordat eventueel een natuurlijke immuniteitsdrempel van 60% wordt bereikt. Met tussen de 91.800 en 346.800 doden tot gevolg.

Daarnaast is tot op heden onduidelijk of het Coronavirus blijvende longschade oplevert. In dat geval zou een aanzienlijk deel van de patiënten die genezen alsnog levenslang negatieve consequenties van hun infectie ondervinden.

Kortom: het plan van Rutte leidt niet alleen tot een ongekend aantal doden; het heeft ook een uiterst twijfelachtig resultaat. Bovendien zal het ertoe kunnen leiden dat Nederland internationaal geïsoleerd raakt, omdat we als een van de weinige landen op groepsimmuniteit voorsorteren en daarmee op de lange termijn een brandhaard blijven.

Het alternatief

Het kabinet verkiest dit scenario boven een tijdelijke totale lockdown, waarschijnlijk omdat het gekozen scenario de economie en het maatschappelijk leven minder zou verstoren. Ook dat is echter zeer de vraag. Om het aantal besmettingen binnen de perken te houden en onder de IC-capaciteit te blijven, zou het huidige, ingrijpende maatregelenpakket - in het beste scenario - lange tijd in stand moeten blijven. Dat heeft een enorme invloed op de economie en de samenleving en is uiteindelijk veel ingrijpender dan een korte, maar totale, lockdown.

Het alternatief: een tijdelijke totale lockdown. China heeft zojuist haar laatste noodziekenhuis gesloten omdat ze het aantal besmettingen radicaal heeft teruggedrongen. In tegenstelling tot ons kabinet, lijken bijna alle andere Europese landen - Denemarken, Spanje, Italië en Polen, om er maar een paar te noemen - nu voor deze aanpak te kiezen.

In dat - alternatieve - scenario blijven de scholen, bedrijven, restaurants, cafés, discotheken, enzovoorts voorlopig gesloten. Daarnaast worden mensen uit niet-essentiële sectoren verplicht thuis te blijven. Mensen moeten uiteraard boodschappen kunnen doen en krijgen hier ontheffing voor, zoals in Italië. Voor de rest blijft het sociaal verkeer in zijn geheel beperkt, waardoor de kans kleiner wordt dat het virus zich verspreidt. Tevens worden de grenzen gesloten voor personen en wordt de import van producten streng gecontroleerd. Natuurlijk is dit geen pretje en wordt deze periode idealiter tot een minimum beperkt. Maar doordat er veel minder nieuwe besmettingen bij komen, wordt de zorgcapaciteit niet langdurig overschreden en kunnen de bestaande patiënten behandeld worden.

We moeten voorkomen dat ons zorgstelsel dermate overbelast raakt dat mensen niet meer geholpen kunnen worden en het aantal doden desastreuze proporties aanneemt. Hoe langer we wachten met een lockdown, hoe erger de situatie wordt. Na een periode van totale lockdown en stabilisatie is het waarschijnlijk mogelijk om een groter deel van het maatschappelijk leven weer z’n reguliere doorgang te laten vinden, omdat het aantal besmettingen en de snelheid waarmee het virus zich verspreidt dan onder kritiek niveau zijn gebracht.

We weten nog heel weinig over het Coronavirus: we weten niet of en hoe het mogelijk is om een effectief vaccin te ontwikkelen, we weten niet of mensen het meerdere malen kunnen krijgen, we weten niet precies waarom de één een extreme reactie heeft op het virus en de ander een milde reactie, enzovoorts. In een lockdown kan de aandacht verschuiven van totale paniek op de intensive care, naar onderzoek bij bestaande patiënten. Zo kunnen we hopelijk tot een rationeel beleid komen, waardoor mensenlevens gespaard kunnen worden en het virus hopelijk zo spoedig mogelijk onder controle gebracht kan worden.

Kanttekeningen

Uiteraard zullen nog veel meer factoren een rol spelen, aangezien deze berekeningen vanuit een gesloten systeem zijn gemaakt. Deze berekeningen zijn daarnaast gebaseerd op voorlopige cijfers, die nog anders kunnen uitpakken. De orde van grootte zal echter waarschijnlijk niet veel veranderen. 

Bronnen

Zie hierover: Liu, Y. et al: ‘The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus’, Journal of Travel Medicine, Volume 27, 2020

https://academic.oup.com/jtm/article/27/2/taaa021/5735319; en Fine, P. Et al: ’’Herd Immunity’’: A Rough Guide Paul Fine, Ken Eames, and David L. Heymann, Clinical Infectious Diseases, Volume 52 (7), 2011.

https://academic.oup.com/cid/article/52/7/911/299077

Zie hierover: “Johnson puts UK in lockdown in Coronavirus U-turn”, Euractiv, 16 maart 2020 https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/johnson-puts-uk-in-lockdown-in-coronavirus-u-turn; en “The UK Only Realised “In The Last Few Days” That Its Coronavirus Strategy Would “Likely Result In Hundreds of Thousands of Deaths”, Buzzfeed Politics, 16 maart 2020 https://www.buzzfeed.com/alexwickham/coronavirus-uk-strategy-deaths.

“What Is Coronavirus, Is There A Cure, And What Is The Mortality Rate?” The Guardian, 17 maart 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/what-is-coronavirus-cure-mortality-rate-covid-19-guide

Wu, Z. et al: ‘Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China’, JAMA. 24 februari 2020.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130

‘Meer dan helft Nederland moet virus krijgen’

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 16-03-2020 22:03

Van Dissel licht bij Nieuwsuur toe dat 50 tot 60 procent virus moet krijgen, dat virus moet rondgaan.

Bekijk de video

Drugsmanifest: tijd voor een nieuwe drugsaanpak

D66 D66 Nederland 20-01-2020 07:39

Drugsmanifest: tijd voor een nieuwe drugsaanpak

D66 roept samen met mensen uit de wetenschap, advocatuur, verslavingszorg, mediawereld en dancescene op tot een andere drugsaanpak. Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. De ondertekenaars van het drugsmanifest verschillen van mening over drugs maar zijn het over één ding eens: reguleren is beter dan verbieden.

Er waait een gure wind door het drugsdebat. Door de onmacht om drugscriminaliteit effectief aan te pakken, lijken we juist door te schieten naar het tegenovergestelde. Maar méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaat het verschil niet maken. Vandaag de dag lijken overheden helaas nog altijd blind voor dat inzicht.

De ondertekenaars van dit manifest verschillen van mening over drugs. Sommigen van ons keuren het gebruik van drugs af. Anderen geloven dat mensen vrij moeten zijn om genotmiddelen te gebruiken. Maar samen vinden we het belangrijk om zowel de schadelijke effecten van drugsgebrúik als van drugsbestríjding te beperken op basis van beleid dat wérkt.

Daarom zeggen wij: Kies voor een gereguleerde drugsmarkt. Zie mensen die drugs gebruiken niet als criminelen. En werk internationaal samen, want drugscriminaliteit houdt zich niet aan landsgrenzen. Dat is goed voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze samenleving.

Wij roepen de overheid op de waarheid onder ogen te zien. Een drugsvrije wereld is een utopie. Benoem een staatscommissie die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen.

Steun de D66-koers ook en ga naar ikmaakmedrug.nl.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kamermeerderheid voor wetsvoorstel: 7 miljoen euro naar aanpak wachtlijsten in de GGZ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-12-2019 00:00

Er komt 7 miljoen extra om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Met het geld worden 100 extra opleidingsplekken gecreëerd voor gz-psychologen, waar nu een groot tekort aan is. Staatssecretaris Blokhuis was afwijzend tegenover dit voorstel van GroenLinks, maar de Tweede Kamer stemde toch vóór het wetsvoorstel.

“Mooi dat een zeer ruime meerderheid in de Kamer met ons vindt dat de wachtlijsten naar beneden moeten. Het is schrijnend dat mensen die psychische hulp nodig hebben, hier soms bijna een half jaar op moeten wachten”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema.

Er is een groot tekort aan bevoegde gz-psychologen, terwijl er wel volop interesse is in het vak. Op dit moment is het aantal niet ingevulde vacatures opgelopen tot bijna duizend. Er zijn jaarlijks 1.400 psychologen die de tweejarige aanvullende opleiding tot gz-psycholoog willen volgen. Maar er zijn slechts 700 opleidingsplekken beschikbaar.

23 weken wachten op hulp Mensen met psychische problemen moeten in sommige gevallen 23 weken wachten, voordat zij hun behandeling kunnen starten.

“Wachtlijsten hebben een grote impact op mensen die hulp nodig hebben, hun werk of studie en hun naasten. Door zo lang geen behandeling te krijgen, kunnen klachten bovendien toenemen of erger. Een zeer onwenselijke situatie”, zegt Wim-jan Renkema, Tweede Kamerlid van GroenLinks.

GroenLinks deed het wetsvoorstel om 7 miljoen vrij te maken voor extra opleidingsplekken bij het begrotingsdebat van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in de Tweede Kamer afgelopen maand. De staatssecretaris liet toen weten dat hij er geen heil in zag. Vandaag kwam het wetsvoorstel in stemming bij de Tweede Kamer en kreeg het toch een meerderheid.

Met de 7 miljoen euro kunnen 100 extra opleidingsplekken worden gecreëerd. Renkema: “Daarmee zijn er structureel honderd extra vakkundige mensen die kunnen bijdragen aan hulp aan mensen in nood.”

GroenLinks wil 7 miljoen euro om wachtlijsten in de GGZ aan te pakken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 31-10-2019 00:00

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn lang, omdat er niet genoeg bevoegde psychologen zijn om behandelingen te bieden. Daarom wil GroenLinks dat staatssecretaris Paul Blokhuis 7 miljoen euro vrijmaakt voor extra opleidingsplekken voor gz-psychologen. Dit voorstel doet GroenLinks vandaag bij het begrotingsdebat van VWS in de Tweede Kamer.  

Er is een groot tekort aan psychologen die zijn opgeleid en bevoegd om mensen te behandelen. Op dit moment is het aantal niet ingevulde vacatures opgelopen tot bijna duizend. Mensen met psychische problemen moeten in sommige gevallen 23 weken wachten voordat zij hun behandeling kunnen starten.

Schrijnend en onwenselijk “Het is schrijnend dat mensen die psychische hulp nodig hebben, hier soms bijna een half jaar op moeten wachten. De wachtlijsten hebben een grote impact op henzelf, hun werk of studie en hun naasten. Door zo lang geen behandeling te krijgen, kunnen klachten bovendien toenemen of erger. Een zeer onwenselijke situatie”, zegt Wim-jan Renkema, Tweede Kamerlid van GroenLinks.

Tekort aan opleidingsplekken Interesse voor het werken als behandelaar is er genoeg. Er zijn jaarlijks 1.400 psychologen die de tweejarige aanvullende opleiding tot gz-psycholoog willen volgen zodat zij mensen kunnen behandelen. Maar er zijn slechts 700 opleidingsplekken beschikbaar. Met de 7 miljoen euro kunnen honderd extra opleidingsplekken worden gecreëerd.Renkema: “Daarmee zijn er structureel honderd extra vakkundige mensen die kunnen bijdragen aan hulp aan mensen in nood.”

In december stemt de Tweede Kamer over het voorstel.

Van onze vrouwen blijf je af. ...

VVD VVD Nederland 25-06-2019 14:10

Van onze vrouwen blijf je af. Verminking is niet voor niets strafbaar. Aanpakken! Help mee 👉 bit.ly/tegenonderdrukking

Renaissancelezing 2019 door oud-president van Tsjechië Václav Klaus

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 19-05-2019 12:00

Op maandag 6 mei 2019 werd de tweede Renaissancelezing gehouden door de wereldberoemde schrijver en politicus Václav Klaus.

Václav Klaus is voormalig president van Tsjechië (2003 - 2013). Samen met Havel verzette hij zich tegen het communisme, luidde de “Fluwelen Revolutie” in die Tsjechoslowakije zou bevrijden van het Sovjet-juk, en was verantwoordelijk voor de vreedzame ontvlechting van Tsjechië en Slowakije. 

Hij staat bekend als groot criticus van de Europese Unie en de afgelopen jaren heeft hij zich daarnaast nog gericht tegen de mondiale klimaathysterie. In de lezing ging Klaus in op de grote vragen die het Europa van nu bezighouden: immigratie, identiteit en democratie.

"Duurzame ontwikkeling begint en ...

PvdA PvdA Nederland 28-04-2019 16:00

"Duurzame ontwikkeling begint en eindigt met mensen. Onze taak is de planeet veilig te stellen voor alle mensen." Frans Timmermans It's Time - voor een duurzaam Europa