Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2908 documenten

Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-08-2020 11:48

Door Carla Dik-Faber op 12 augustus 2020 om 13:41

Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen

Afgelopen weekend konden we via sociale media kennis maken met Linda, nét 50, die uitgezaaide kanker heeft. En met David, 20 jaar, die werd geboren met een hersenbeschadiging, dyspraktisch en licht verstandelijk beperkt is. Of met Jan en Hermien, 91 en 92 jaar, die in een verpleeghuis wonen maar nog genieten van de kinderen en kleinkinderen, en van elkaar.

Ik weet zeker dat we allemaal mensen kennen in onze eigen omgeving die tot een risicogroep behoren. Zij zijn geen dor hout, maar onze dierbaren. Mensen waarvan we houden en die we niet willen missen. Bovendien weten we inmiddels dat gezonde mensen ook heel nare gevolgen kunnen ondervinden van een besmetting.

Laten we alsjeblieft

de maatregelen in acht nemen. Niet alleen voor onszelf, maar ook of juist voor een ander. Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen.

Vandaag wil ik extra aandacht vragen voor mensen met een beperking of aandoening. Zij kunnen niet meedoen aan de samenleving, omdat ze simpelweg niet aan de voorschriften kunnen voldoen of bang zijn voor een besmetting. Voor hen was het geen zomer waarin ze konden genieten van wat meer vrijheden. Velen van deze mensen zitten al sinds maart thuis. Ik vraag het kabinet dan ook hoe zij ervoor gaat zorgen dat deze mensen wel kunnen meedoen aan de samenleving? Kunnen specifieke groepen de beschikking krijgen over medische mondmaskers om zichzelf te beschermen?

Het virus is veel eerder opgelaaid dan verwacht. Op een aantal plekken kunnen de GGD-en het bron- en contactonderzoek niet meer adequaat uitvoeren en van steeds meer besmettingen is de bron onbekend. Mensen wachten ook te veel lang met testen bij klachten en de quarantaine wordt lang niet altijd nageleefd. Hoe gaat het kabinet dit aanpakken?

De minister kwam gisteravond laat met een brief over verplichtingen rondom quarantaine. Maar hoe kunnen we goedwillende mensen hierbij helpen? Moet dat niet de eerste vraag zijn? Wil het kabinet via bijvoorbeeld gemeenten of lokale organisaties mensen in quarantaine ondersteunen als dit financieel of praktisch lastig is? En hoe komt de organisatie op orde? Wanneer zijn er voldoende mensen om het bron- en contactonderzoek uit te voeren? Hanteren we hierbij dezelfde norm als Duitsland, 1FTE op 4000 bewoners? Allemaal vragen, maar mijns inziens cruciaal. Omdat dit uiteindelijk bepalend is om het virus onder controle te krijgen en te houden.

Nog een aantal korte vragen.

De studententijd is een belangrijke sociale fase in het leven van veel jongeren. De ChristenUnie wil dat de maatregelen voor studentenverenigingen worden gelijk getrokken met sport- en studieverenigingen. Dat kan volgens ons ook, omdat GGD-en, Veiligheidsregio’s, gemeenten en universiteiten zich goed hierop hebben voorbereid. Ziet het kabinet dat ook zo?

Op Schiphol worden mensen indringend opgeroepen zich te laten testen en in quarantaine te gaan als ze uit een risicogebied komen. Het is goed dat hier minder vrijblijvendheid komt. Alle reizigers uit risicogebieden zouden moeten worden aangesproken, met een indringende oproep tot testen en quarantaine. Maar wanneer is het zover? Wat mij verbaast: er komen kennelijk duizenden mensen per dag uit risicogebieden naar ons land. Hoe kan dat en hebben we daarbij zowel de auto-, vlieg- als treinreizigers in het vizier?

Wat gaat het kabinet doen aan ventilatiesystemen op scholen, in verpleeghuizen, horeca, sportscholen etc.? Er is onrust ontstaan of kinderen wel naar school kunnen. Zeker als in het najaar het te koud wordt om ramen en deuren open te zetten, moeten ventilatiesystemen gewoon op orde zijn. Welke ondersteuning krijgen scholen daarbij? En zijn de ventilatiesystemen in vliegtuigen nu echt wel op orde?

Aerogene verspreiding zou volgens het RIVM een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het virus. Wordt hier aanvullend onderzoek naar gedaan? Dit blijft maar een discussiepunt in de media, in de samenleving, en ik begrijp die vragen.

Welke afstemming vindt er over en weer plaats in de grensstreken. Mensen die vanuit België op bezoek gaan bij familie in Zeeland of daar werken, moeten twee weken in quarantaine. Is hier geen maatwerk mogelijk?

Dhr. Van Dissel zei gisteren: een infectieziekte is gedrag. En misschien mag ik het onder woorden brengen met de woorden van Jan Hoek, de 94-jarige Rotterdammer: ‘Ik zou tegen iedereen willen zeggen: doe nou toch ‘s effe kalm an’.

Vanuit de subsidiariteitsgedachte wil de ChristenUnie verantwoordelijkheid in de samenleving neerleggen. Dat vraagt ook iets van de samenleving. De risico’s onder ogen te zien, meer denken aan elkaar en aan de toekomst. De urgentie van deze boodschap mag wat de ChristenUnie betreft centraal staan in de persconferenties van dit kabinet.

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (12-08-2020)

PVV PVV Nederland 12-08-2020 10:34

Geert Wilders: ‘‘Inbreng bij Coronadebat: geen paniek, geen dictatuur, wel beter voorbereid zijn en meer inzetten op behandelmethode in plaats van vaccin.’’

Van Nispen: Verdrinkingen tonen noodzaak actie aan

SP SP Nederland 10-08-2020 12:58

Ook deze zomer worden we weer opgeschrikt door berichten over verdrinkingen. Jongeren kwamen in de problemen in de verraderlijke omstandigheden op zee, maar ook het bericht over de Pool die zelf het leven liet nadat hij de levens van anderen redde maakte veel los. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is geraakt door deze berichten: ‘Verdrinkingen zijn grote tragedies. Voor nabestaanden, maar ook traumatisch voor omstanders en reddingswerkers. Afgelopen weekend hebben we bijvoorbeeld gezien dat de omstandigheden aan zee buitengewoon riskant waren. De Reddingsbrigade waarschuwt, redt levens, en doet wat ze kan. Maar ook deze zomer wordt weer duidelijk dat we in Nederland meer kunnen en moeten doen om verdrinkingen te voorkomen. Er is actie nodig, dat is door al deze trieste berichten helaas weer bevestigd.’

SP-Kamerlid Van Nispen presenteerde vorig jaar een actieplan. Daarin wordt onder andere het belang onderstreept dat alle jongeren goed leren zwemmen, vervolgens ook blijven zwemmen, maar ook onderwezen worden in de gevaren en risico’s van open water, bijvoorbeeld muien bij zee. ‘Dat is belangrijk omdat dit natuurverschijnselen zijn die niet iedereen kent, mensen onderschatten de omstandigheden nog steeds te vaak’, aldus Van Nispen. ‘De Reddingsbrigade heeft een belangrijke taak. Er wordt veel voorlichting gegeven en ze verrichten reddingswerk. Maar juist de Reddingsbrigade is nu in de financiële problemen en de regering is hen tot nu toe niet te hulp geschoten. Dat vind ik onbegrijpelijk, de Reddingsbrigade moet nu zo snel mogelijk in staat worden gesteld te werken aan haar missie, veiligheid in en bij het water. Ik ga de minister opnieuw vragen actie te ondernemen, in het belang van de zwemveiligheid van ons allemaal, om zoveel mogelijk verdrinkingen te voorkomen.’

'Denken op de dijken', het nieuwe boek van Ronald van Raak

SP SP Nederland 10-08-2020 06:46

Vandaag verschijnt ‘Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen’. Een boek over de filosofie in ons land van de Middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Met een breed pallet aan denkbeelden: van het humanisme van Erasmus tot het socialisme van Domela Nieuwenhuis; van het liberalisme van Thorbecke tot het sociale denken van Multatuli; van de extreemrechtse Bolland tot de communist Mannoury.

Waarom werd in ons land Spinoza zo gehaat en waarom was de leer van Newton hier zo populair? Waarom had de conservatieve historicus Johan Huizinga zoveel kritiek op de Nederlandse samenleving en was de Duitse vluchteling Helmuth Plessner juist zo enthousiast over het denken in ons land? Dat zich volgens hem kenmerkte door een afkeer van al te grote dogma’s: ‘Waar ter wereld laat een volk zich moeilijker door grote woorden en ideologieën het hoofd op hol brengen dan in Nederland?’

Ronald van Raak gaat op zoek naar de filosofieën van grote denkers op de dijken en wat die ons laten zien over het denken in ons land. Je hoeft geen filosoof te zijn om dit boek te lezen, een interesse in de geschiedenis helpt wel. En bovenal een interesse in wat voor land wij zijn.

'Denken op de dijken' is nu te bestellen in de webshop

Reactie op oproep voorgangers over vluchtelingenkinderen

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD CDA Nederland 08-08-2020 09:57

Door Joël Voordewind op 8 augustus 2020 om 11:42

Reactie op oproep voorgangers over vluchtelingenkinderen

Vandaag verscheen er een brief van vele predikanten, priesters en voorgangers, gericht aan de volksvertegenwoordigers van het CDA en de ChristenUnie. Ze schrijven dat ze zich zorgen te maken over de kinderen die leven in de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden. Ze hebben daarom een aantal vragen voor de Kamerleden. Middels deze blog wil ik vanuit de ChristenUnie een antwoord geven op de brief.

Het is mooi om te zien dat er onder christenen zoveel bewogenheid is voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. In de afgelopen weken ontving ik veel kritische mails van betrokken mensen. Deze brief laat nogmaals zien: het hart van christelijk Nederland klopt voor deze kinderen, zonder ouders en in een schrijnende situatie. De ChristenUnie deelt deze bewogenheid.

Juist om die reden is te begrijpen dat we veel kritiek kregen toen we, samen met CDA, VVD en D66, begin juli niet vóór de in de brief genoemde motie stemden. De ChristenUnie was en is het immers eens met de lijn van deze motie: het komen met een plan voor een opvang van de kinderen in Nederland. Er is echter geen Kamermeerderheid voor een barmhartiger asielbeleid, zo schreef Gert-Jan Segers al in een eerder blog. Daarom zijn we genoodzaakt binnen de coalitie over asielbeleid afspraken te maken. En daarom stemden we tot onze spijt tegen de motie.

Binnen de coalitie is afgesproken dat er met Nederlandse hulp gezorgd wordt voor de opvang van uiteindelijk vijfhonderd kinderen, op het Griekse vasteland. Zij krijgen een veilig onderkomen, onderwijs en voogdij. Daar heeft de Nederlandse overheid zich aan gecommitteerd. En daar houdt de ChristenUnie het kabinet dan ook aan. Het is een compromis, maar het moet een compromis zijn dat wérkt en ervoor zorgt dat de vluchtelingenkinderen veilig zijn.

We hebben het kabinet voor een deadline gesteld. Uiterlijk in september moeten de eerste kinderen naar de opvang op het Griekse vasteland zijn gebracht. Daarvoor moet alles op alles worden gezet. Komt de opvang niet van de grond, dan heroverwegen we onze steun aan het plan. Dat betekent dat de optie om een deel van de kinderen wél naar Nederland te brengen ook weer op tafel komt. Voor de ChristenUnie staat namelijk één ding voorop: deze kinderen verdienen een veilige plek om op te groeien.

Bevrijd jezelf van de politieke modes

SP SP Nederland 07-08-2020 14:51

Het valt niet altijd mee om politieke modes te herkennen, ook omdat mensen in de (sociale) media vaker naar bevestiging zoeken voor hun opvattingen dan kritiek accepteren. Zeker als politicus is het belangrijk om jezelf zo nu en dan te bevrijden van de politieke modes. Dat kan op allerlei manieren en voor elke politicus zal dat weer anders zijn. Wat ik leuk vind is het lezen van filosofen, het liefste denkers van wat langer gelegen. Kijkend door de bril van anderen komen ook jouw ideeën in een ander daglicht te staan. Geconfronteerd met denkbeelden uit het verleden kun je beter de eigenaardigheden zien van onze eigen tijd. Ook schrijf ik graag over oude filosofen, zeker over Nederlandse denkers. Zoals Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die een heel eigen vorm van socialisme organiseerde, waarbij hij zich liet inspireren door sociaal bewogen denkers als de schrijver Multatuli en de filosoof Moleschott.

Maandag verschijnt ‘Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen’. Een boek over de filosofie in ons land van de Middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Met een breed pallet aan denkbeelden: van het humanisme van Erasmus tot het socialisme van Domela Nieuwenhuis; van het liberalisme van Thorbecke tot het sociale denken van Multatuli; van de extreemrechtse Bolland tot de communist Mannoury. Waarom werd in ons land Spinoza zo gehaat en waarom was de leer van Newton hier zo populair? Waarom had de conservatieve historicus Johan Huizinga zoveel kritiek op de Nederlandse samenleving en was de Duitse vluchteling Helmuth Plessner juist zo enthousiast over het denken in ons land? Dat zich volgens hem kenmerkte door een afkeer van al te grote dogma’s: ‘Waar ter wereld laat een volk zich moeilijker door grote woorden en ideologieën het hoofd op hol brengen dan in Nederland?’

Je hoeft geen filosoof te zijn om dit boek te lezen, een interesse in de geschiedenis helpt wel. En bovenal een belangstelling voor ons land. Wat werd op onze dijken door de eeuwen heen zoal gedacht en wat zegt dat over de politieke cultuur in ons land? Iemand vroeg mij laatst hoe ik als Kamerlid de tijd had om zoveel te lezen en te schrijven. Voor mij is het precies andersom, ik heb dat juist nodig om dit werk goed te kunnen doen. Ruimte maken om na te denken en mezelf te bevrijden van de politieke modes van de dag. En om mezelf en mijn beginselen scherp te houden.

Het boek is nu alvast te bestellen in de webshop

Eigen verantwoordelijkheid is niet genoeg

SP SP Nederland 07-08-2020 11:29

De helft van de verpleegkundigen is nu niet klaar voor een tweede coronagolf, blijkt vandaag uit onderzoek van Nursing, een vakblad voor verpleegkundigen. Ook zijn veel verpleegkundigen als gevolg van de eerste coronagolf moe, prikkelbaar en gespannen. Dat is super te begrijpen als je weet waar zij midden in de coronacrisis mee te maken hebben gehad.

Hier maak ik me grote zorgen over. Als je deze verhalen hoort, dan moeten we nu toch alles op alles zetten om onze zorgverleners te beschermen? Alles doen om een tweede coronagolf te voorkomen en zorgverleners weer vertrouwen te geven in de toekomst? Maar toch gebeurt dit niet.

Met stijgende verbazing luisterde ik gisteren naar de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. Natuurlijk heeft iedereen altijd een eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven, en daar mogen we iedereen op wijzen en aanspreken, maar dit liberale kabinet schuift wel heel veel onder ‘eigen verantwoordelijkheid’. Ook is de oproep aan jongeren veel te eenzijdig. Zo vreest de GGD nu al op plekken het bron- en contactonderzoek los te moeten laten omdat men het met de huidige capaciteit niet meer redt. Dan raken we het zicht op het virus (weer) kwijt en zijn we terug bij af. Dan zijn mogelijk weer nieuwe maatregelen nodig. Dat zou slecht zijn voor de gezondheid van mensen en voor de economie.

Volgende week is er in de Tweede Kamer weer een debat. Het kabinet moet nu handelen om erger te voorkomen. Dat betekent: meer en sneller testen. Maar ook: extra capaciteit voor de GGD voor doortastender bron- en contactonderzoek. En de richtlijn aanpassen zodat zorgverleners ook preventief beschermingsmiddelen hebben om veilig te kunnen werken. We weten immers dat je het virus helaas ook zonder zelf klachten te hebben kunt verspreiden. Tot slot zouden mensen veel meer geholpen moeten worden met thuisisolatie. Dit doe je voor de samenleving, dus daar moeten we ons ook samen verantwoordelijk voor voelen.

Kabinet slecht voorbereid op een tweede golf

PVV PVV Nederland 06-08-2020 17:33

Geert Wilders: ‘‘Er is nu geen reden tot paniek, maar het kabinet is slecht voorbereid op een tweede golf. Als die komt dan is dat ook omdat kabinet besmetting via aerosols en goede ventilatie nog steeds onvoldoende erkent. Ego’s zijn blijkbaar belangrijker dan volksgezondheid.’’

Wereld zonder kernwapens moet in Nederland beginnen

SP SP Nederland 06-08-2020 08:04

Daarnaast wordt er, vanuit het perspectief van de VS, juist gewezen op andere motieven om kernbommen tot ontploffing te brengen, zoals bureaucratische druk om het product van een gigantische industriële inspanning – de atoombom – uit te proberen op een echt doel. Ook wordt afschrikking van de Sovjet-Unie, waarmee spoedig een jarenlange Koude Oorlog gevoerd zou worden, genoemd.

Hoe het ook zij, wie de laatste dagen de vele berichten over deze gruweldaden tot zich neemt, kan maar tot een conclusie komen: nooit meer mag het zover komen dat deze wapens tot ontploffing worden gebracht. Nooit!

Om dat doel te bereiken is helaas nog altijd veel werk nodig. Want toen in 1945 enkel de VS nog beschikte over een bescheiden hoeveelheid van deze wapens beschikken vandaag de dag negen landen hierover. De VS en Rusland hebben allebei meer dan 6.000 kernwapens. Andere kernmachten zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea. Bovendien is de vernietigende kracht van de wapens vergaand toegenomen, waardoor een oorlog tussen kernmachten zomaar het einde van zo’n beetje alles kan betekenen.

Daarnaast hebben meerdere NAVO-landen Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied liggen. Nederland is er daar een van. Een wereld zonder kernwapens, een Global Zero, moet daarom in eigen land beginnen. Deze Amerikaanse wapens moeten terug naar de VS worden gestuurd. Om hieraan bij te dragen kan Nederland in Europa een initiatief nemen om samen met andere NAVO-landen met Amerikaanse kernwapens te komen tot een concreet ontwapeningsvoorstel.

Dat moet samengaan met het ondertekenen door Nederland van het in VN-verband onderhandelde verdrag dat landen verbiedt om kernwapens te ontwikkelen, testen, fabriceren, bezitten, op te slaan, te verplaatsen, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen of de plaatsing van kernwapens op het grondgebied toe te staan.

Pas als deze hoognodige stappen worden gezet, kan Nederland zich wereldwijd geloofwaardig inzetten voor een wereld zonder kernwapens.

Meer maatregelen nodig tegen overgewicht

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 04-08-2020 09:06

Door Carla Dik-Faber op 4 augustus 2020 om 10:58

Meer maatregelen nodig tegen overgewicht

Het Verenigd Koninkrijk neemt meer maatregelen in de strijd tegen overgewicht. Mensen met overgewicht die zijn besmet met corona hebben een grotere kans op ziekenhuisopname. Zij hebben sneller beademing nodig of komen op de ic terecht. De Nederlandse overheid moet daarom het Britse voorbeeld volgen: we moeten snel meer maatregelen nemen in de strijd tegen overgewicht.

Ook in ons land ligt er een grote uitdaging. De Nederlandse cijfers zijn niet rooskleurig. De helft van de Nederlanders heeft te maken met overgewicht, ongeveer vijftien procent met obesitas. In deze tijd van corona zien we eens te meer hoe schadelijk overgewicht voor de gezondheid is. Een groot deel van onze bevolking is nu extra kwetsbaar, omdat ze te zwaar is.

Een gezond gewicht is niet alleen vanwege corona van belang. Als je gezond eet en voldoende beweegt, ben je fitter en beter bestand tegen ziektes, waarvan corona slechts één voorbeeld is. Je hebt minder kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Een gezond gewicht zorgt, kortom, in het algemeen voor een gezonder leven.

De overheid maakt al een beweging de goede kant op. In het Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis zijn afspraken gemaakt tussen overheden, zorg, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op deze manier zijn al grote stappen gezet om overgewicht tegen te gaan. Tegelijkertijd is er veel meer nodig. De samenleving moet zó worden ingericht dat het gemakkelijker wordt om te kiezen voor gezondere voeding. Wat de ChristenUnie betreft komen er dus meer maatregelen.

Op dit moment gaat tachtig procent van de supermarktreclame over ongezonde producten en slechts 20 procent over producten uit de schijf van vijf. Het merendeel van de reclames verleidt dus nu tot een ongezond eten en dat moet veranderen. Wij zien het graag andersom, dus 80 procent van de reclames moet gaan over gezonde producten. Daarnaast moet de productsamenstelling verbeteren. Dat betekent minder vet, sluipsuikers en zout in de producten. Daarover moet duidelijke informatie op het etiket komen. Tenslotte willen we dat impulsaankopen voor ongezonde producten aan banden worden gelegd. Geen chocoladerepen bij de kassa meer om nog even snel mee te pakken.

De aanpak van overgewicht is uiteraard een verantwoordelijkheid van ons allemaal, niet alleen van de overheid. In de eerste plaats van mensen zelf. Het is echter ook een verantwoordelijkheid van de levensmiddelenbranche. Vooral deze is immers kampioen tegenstribbelen. De branche doet wel iets, maar het blijven muizenstapjes. Terwijl het nu de tijd is om grote stappen te gaan zetten. Na de zomer spreken we in de Tweede Kamer weer over het preventieakkoord. De ChristenUnie zal het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zeker inbrengen en vragen om meer maatregelen.

Dit is het moment om er een schep bovenop te doen. Meer maatregelen om overgewicht terug te dringen is niet alleen belangrijk in de strijd tegen corona, maar is in het belang van een gezonder en vitaler Nederland.

Dit opiniestuk verscheen eerder vandaag in het Nederlands Dagblad.