Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

Modderen in het midden (column ND)

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-02-2019 07:47

Door Gert-Jan Segers op 19 februari 2019 08:36

‘Is het niet veel moeilijker om regeringsverantwoordelijkheid te dragen en is het niet veiliger om gewoon in de oppositie te kunnen zeggen wat je vindt?’ Een voorganger stelde me vorige week de vraag die me vaker wordt gesteld.

En als een predikant dat doet, geeft me dat de mooie gelegenheid om te verwijzen naar zijn verre collega Dietrich Bonhoeffer. Die had in het Duitsland van de jaren dertig en veertig ook voor veiligheid kunnen kiezen. De veiligheid van de pastorie en van tijdloze, pijnloze preken. Hij had zijn mond kunnen houden over de Jodenvervolging. Hij had ervoor kunnen kiezen om zijn handen niet te bezoedelen. Toch koos Bonhoeffer ervoor deel te nemen aan een samenzwering tegen Hitler en was hij zelfs bereid om in het ultieme geval de trekker over te halen. ‘We moeten niet alleen maar pleisters plakken op de wonden van slachtoffers, maar we moeten een stok steken in het wiel van het kwaad zelf’, vond hij. En: ‘Niets doen is soms slechter dan iets doen.’ Toen ik Bonhoeffers keuzes een keer toelichtte tegenover Egyptische christelijke studenten – bij wie Hitler en Duitsland ver van hun bed af staan – waren ze geschokt. ‘Was hij echt een christen?’, vroegen ze zich hardop af. Het deed me beseffen hoezeer ik naar Bonhoeffer kijk met de kennis van nu en hoe schokkend Bonhoeffers keuzes toen moeten zijn geweest.

Een politicus is altijd verantwoordelijk. Zowel voor de machtspositie die hij heeft, als voor de gevolgen van het afzien van kabinetsdeelname en voor de ruimte die hij daarmee geeft aan anderen die wel toehappen. Hij is verantwoordelijk voor een regeerakkoord met plussen en minnen zoals bij medische ethiek. Maar hij is dat ook als hij terugdeinst voor het compromis en daarmee de vloer geeft aan een meerderheid die wél een wettelijke regeling voor Voltooid Leven wil en die alles zal doen om Siriz het werken onmogelijk te maken. Een politicus is verantwoordelijk voor wat hij doet, maar ook voor wat hij nalaat en laat gebeuren. Er is nooit een veilige optie. Bij geen enkele keus houdt hij schone handen. Bonhoeffer zei – in veel dramatischer omstandigheden, maar toch – dat als hij nu zou vluchten voor de strijd tegen het kwaad van zijn tijd en niet voor Joden opkwam, hij na de oorlog niet het recht zou hebben het evangelie te verkondigen. Je kunt alleen met goed fatsoen getuigen van waar je ten diepste in gelooft, als je in de barre werkelijkheid van het hier en nu ook echt doet wat je kunt.

dedain voor het compromis

In de vraag ‘is het niet veiliger in de oppositie?’ proef ik soms ook iets van dedain voor het compromis. Voor het gemodder in het politieke midden. Het laat iets zien van de aantrekkingskracht van de flanken, van het veelbelovende alternatief. Daarvandaan komt de aanklacht dat politici van het midden niet deugen, dat ze het allemaal voor zichzelf doen en dat hun compromissen zwak afsteken bij het meeslepende alternatief. Daarvandaan komt de belofte dat alles anders wordt als die ene flankpartij het voor het zeggen krijgt. Het is een messiaans visioen dat snaren raakt in de harten van mensen die verlangen naar de terugkeer naar het verloren paradijs. En zo kan de mannetjesmakerij op de flanken gemakkelijk ontaarden in afgoderij. We zien het gebeuren. Het zijn de verlossers van Turkije, Brazilië, Amerika, van de brexit, die alles beloven, steun krijgen, maar vroeg of laat hun land verdeeld en verzwakt achterlaten. Deze schepen zullen stranden en ons waarschuwen voor de valse messiassen.

Ik heb mijn dromen, mijn idealen. Sommige zijn zelfs Messiaans en gaan over een vrederijk dat nog moet komen. Juist daardoor weet ik dat ík de wereld niet kan verlossen, niet hoef te verlossen. Daarom geloof ik dat we alleen beetje bij beetje iets kunnen laten zien van een wereld die nog moet komen. Een vrederijk waarin alles wat nu stuk is, weer heel wordt gemaakt. Alleen zo horen we de echo van een melodie we nog niet kennen (C.S. Lewis). En uit wantrouwen in aardse verlossers geloof ik in overleg, gematigdheid, tegenspraak en samenwerking met alle mensen van goede wil. En daarom doe ik wat ik kan in het hier en nu, is niets doen geen optie en kies ik voor gemodder in het midden.

Deze column verscheen vandaag ook in het Nederlands Dagblad

Volgens het Opiniepanel van ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-02-2019 13:31

Volgens het Opiniepanel van EenVandaag is Gert-Jan Segers het meest authentiek van de Nederlandse partijleiders. Tja, daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens 😉 Lees meer over de uitzending van vanavond op https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/segers-en-marijnissen-meest-authentiek/ #kijktip #wijvanwceend

'Waarom doe ik dit in vredesnaam' - ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-02-2019 12:25

'Waarom doe ik dit in vredesnaam' - het nieuwe boek van Gert-Jan Segers - krijgt nu al een tweede druk! Wilt u deze bundel van persoonlijke verhalen ook lezen? Word dan lid van de ChristenUnie en we sturen hem gratis thuis 🙂 Welkom! 👉 https://www.christenunie.nl/lidworden

Foto's Verkiezingscongres

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-02-2019 18:42

Door Webredactie op 12 februari 2019 19:35

Bekijk hier enkele foto's van het congres in Zwolle op zaterdag 9 februari.

Kijk voor alle foto's op de Facebookpagina van Gert-Jan Segers (geen inlog nodig).

Hoop

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-01-2019 13:04

Door Gert-Jan Segers op 30 januari 2019 14:01

Honderden kinderen en hun gezinnen die nu al jarenlang tussen hoop en vrees leefden krijgen binnenkort de mededeling dat ze definitief in Nederland mogen blijven. Dat is heel goed nieuws. Wat mij betreft zelfs een wonder.

Anderhalf jaar geleden rondden we de onderhandelingen over het regeerakkoord af en daar zat een enorm bittere pil in. Het kinderpardon werd niet verruimd. Dat was allereerst en vooral pijnlijk voor de kinderen die het betrof. Maar ook pijnlijk voor al die mensen die om hen heen staan. En ook voor onszelf en voor collega Joël Voordewind, die zich al jarenlang voor deze kinderen inzet. Het kinderpardon werd toen, bij de formatie, niet afgeschaft, maar ook niet verruimd. We zijn toen met pijn in het hart akkoord gegaan met die schikking.

Anderhalf jaar geleden zijn Joël en ik samen naar Leiden gegaan om ongeveer vijftien van deze kinderen te ontmoeten. We hebben geluisterd naar hun verhalen en moesten hen – tot ons verdriet – teleurstellen en vertellen dat we hen geen hoop konden geven.

Bethelkapel

Een paar maanden geleden opende de Haagse Bethelkapel haar deuren voor onze partijgenoot Hayarpi, haar zus en broer en hun ouders. En honderden en honderden mensen openden hun hart voor hen en voor kinderen en gezinnen in vergelijkbare omstandigheden. Het kerkasiel begon. Het leek een gebed zonder end. Een eindeloze dienst waarin gelovigen en twijfelaars zijn gaan zingen, bidden en hopen. Het is een voorbeeld van wat de bijbel ‘de dwaasheid van het evangelie’ noemt. Wat kunnen een paar biddende, zingende, prekende, luisterende mensen aanrichten?

In diezelfde periode was er een bevlogen tv-maker die zich het lot van Nemr en van kinderen in vergelijkbare omstandigheden aantrok. Hij is gaan actievoeren en werd de advocaat van honderden kinderen en hij heeft ons, politici, lastige vragen gesteld. Maar wat voor zin heeft dat, kun je je afvragen. ‘Ze in Den Haag’ luisteren toch niet..

En er was een congres van de ChristenUnie dat ons als fractie opdroeg ons opnieuw sterk te maken voor een rechtvaardige behandeling van kinderen die hoopten op een kinderpardon. Congressen kopen geen straaljagers, luidt de Haagse uitdrukking voor de gebruikelijke scepsis over moties van partijleden. De motie werd met overgrote meerderheid aangenomen en we zijn er mee aan de slag. Met de moed van de hoop. Maar soms ook met de moed van de wanhoop.

Hoop

Wat Joël, de rest van de fractie en ik drie weken geleden nog niet durfden te hopen of te geloven, is gisteren gelukt. Nieuwe hoop voor honderden kinderen en hun gezinnen. Echt goed nieuws!

Het moet daarbij echt gezegd worden dat het overleg binnen de coalitie in goede sfeer plaatsvond. We zijn vier hele verschillende partijen, maar hadden alle vier de oprechte wens om nu goede beslissingen te nemen. Daarin zitten ook elementen die wij niet hebben ingebracht. Dat is helder. Maar de verruiming van het kinderpardon, de beëindiging ervan (omdat het inmiddels een dode letter is geworden) en de investering in kortere procedures waarin mensen veel eerder duidelijkheid krijgen, om te voorkomen dat een kinderpardon in de toekomst nog nódig is, is al met al een mooie stap.

Met dank aan al die mensen in de Bethelkapel, aan die bevlogen tv-maker, aan onze leden op ons congres, aan iedereen die steeds heeft meegeleefd en meegebeden.

En met een hartelijke felicitatie voor al die kinderen en gezinnen die nieuwe hoop hebben gekregen! Voor hen hebben we het gedaan. Op hoop van zegen!

Lees hier een terugblik van Gert-Jan ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-01-2019 12:52

Lees hier een terugblik van Gert-Jan Segers op alle zaken rondom het kinderpardon 👇

Duidelijkheid voor kinderen en hun gezinnen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 29-01-2019 23:20

Door Gert-Jan Segers op 30 januari 2019 00:15

Duidelijkheid voor kinderen en hun gezinnen

Dit is goed nieuws voor heel veel gezinnen en kinderen die jarenlang in onzekerheid hebben geleefd. Tot voor kort leek het niet haalbaar om iets te doen aan de situatie van hier gewortelde kinderen die niet onder het kinderpardon vielen, daarom ben ik vandaag dankbaar dat we daarover alsnog tot nieuwe afspraken zijn gekomen.

Door die afspraken komt er eindelijk duidelijkheid voor een grote groep kinderen en hun gezinnen, die momenteel niet vallen onder het kinderpardon. Na herbeoordeling mag naar verwachting het overgrote deel van deze kinderen samen met hun gezinnen alsnog hier blijven. We hebben ook afgesproken dat er meer wordt gedaan om te voorkomen dat gezinnen jarenlang in onzekerheid zitten over of ze in Nederland mogen blijven.

Het kabinet trekt meer geld uit voor kortere procedures. De discretionaire bevoegdheid aan het einde van de procedure wordt omgevormd tot een zogeheten schrijnendheidstoets die tot en met het hoger beroep in de eerste procedure geldt. Kinderrechten, geworteldheid en schrijnende omstandigheden worden daardoor voortaan eerder meegewogen in de asielprocedure. En in plaats van een minister of staatssecretaris, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor voortaan bij een onafhankelijke commissie, die hierover een advies uitbrengt aan de IND.

Gert-Jan Segers: “Dit is goed nieuws ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 29-01-2019 23:14

Gert-Jan Segers: “Dit is goed nieuws voor heel veel gezinnen en kinderen die jarenlang in onzekerheid hebben geleefd. Tot voor kort leek het niet haalbaar om iets te doen aan de situatie van hier gewortelde kinderen die niet onder het kinderpardon vielen, daarom ben ik vandaag dankbaar dat we daarover alsnog tot nieuwe afspraken zijn gekomen.” “Door die afspraken komt er eindelijk duidelijkheid voor een grote groep kinderen en hun gezinnen, die momenteel niet vallen onder het kinderpardon. Na herbeoordeling mag naar verwachting het overgrote deel van deze kinderen samen met hun gezinnen alsnog hier blijven.” “We hebben ook afgesproken dat er meer wordt gedaan om te voorkomen dat gezinnen jarenlang in onzekerheid zitten over of ze in Nederland mogen blijven. Het kabinet trekt meer geld uit voor kortere procedures. De discretionaire bevoegdheid aan het einde van de procedure wordt omgevormd tot een zogeheten schrijnendheidstoets die tot en met het hoger beroep in de eerste procedure geldt. Kinderrechten, geworteldheid en schrijnende omstandigheden worden daardoor voortaan eerder meegewogen in de asielprocedure. En in plaats van een minister of staatssecretaris, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor voortaan bij een onafhankelijke commissie, die hierover een advies uitbrengt aan de IND.”

Waarom is de ChristenUnie zo druk ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-01-2019 15:31

Waarom is de ChristenUnie zo druk bezig met het klimaat? 🌿 En wat verwachten we van het klimaatakkoord? In reactie op deze, en veel andere vragen schreef Gert-Jan Segers een uitgebreide verantwoording. Het is hier te lezen: https://www.christenunie.nl/klimaatbeleid