Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

45 documenten

Mooie column van Gert-Jan Segers ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-06-2019 11:27

Mooie column van Gert-Jan Segers naar aanleiding van Vaderdag ūüĎá

Reactie op de plannen voor de Publieke Omroep

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-06-2019 14:39

Door Gert-Jan Segers op 14 juni 2019 om 16:09

Reactie op de plannen voor de Publieke Omroep

De publieke omroep is er niet alleen voor ons allemaal maar ook van ons allemaal. Daarom is het goed dat Minister Slob een plan heeft gepresenteerd waardoor de omroep nog meer echt een publieke omroep wordt.

Minder afhankelijk van commercie, sterkere positie voor geprofileerde ledenomroepen en extra aandacht voor de regio. Met een extra impuls laat het kabinet zien dat een sterke publieke omroep de moeite waard is. Tegelijkertijd vragen we de omroepen ook zelf te investeren in een gevarieerd aanbod, waarin onder meer nieuwsvoorziening en levensbeschouwing een belangrijke plek hebben.

Gert-Jan Segers: “De publieke omroep ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-06-2019 13:55

Gert-Jan Segers: ‚ÄúDe publieke omroep is er niet alleen voor ons allemaal maar ook van ons allemaal. Daarom is het goed dat Minister Arie Slob een plan heeft gepresenteerd waardoor de omroep nog meer echt een publieke omroep wordt. Minder afhankelijk van commercie, sterkere positie voor geprofileerde ledenomroepen en extra aandacht voor de regio. Met een extra impuls laat het kabinet zien dat een sterke publieke omroep de moeite waard is. Tegelijkertijd vragen we de omroepen ook zelf te investeren in een gevarieerd aanbod, waarin onder meer nieuwsvoorziening en levensbeschouwing een belangrijke plek hebben.‚ÄĚ . Beeld: Jan Willem van Hofwegen

Hoe de ChristenUnie (al dan niet) samenwerkt met andere partijen

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 VVD CDA Nederland 07-06-2019 13:09

Door Piet Adema op 7 juni 2019 om 12:25

Hoe de ChristenUnie (al dan niet) samenwerkt met andere partijen

Onder het logo van de ChristenUnie staat sinds een aantal jaar de slogan ‚ÄėGeef geloof een stem‚Äô. Een mooie, heldere boodschap die slaat op wat we als partij zijn en wat we willen doen. We zijn een christelijke partij, sociaal bewogen en willen dat in de politiek handen en voeten geven. We willen een geloofwaardige en waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Christelijk en relevant zijn.

Daar werken we iedere dag hard aan. Met vijf zetels in de Tweede Kamer. Sinds kort vier zetels in de Eerste. Twee ministers, √©√©n staatssecretaris, √©√©n eigen Europarlementari√ęr. In meer provincies dan ooit zijn we in beeld om bestuursverantwoordelijkheid te dragen en lokaal hebben we meer wethouders dan ooit.

Iedere dag gaan al onze vertegenwoordigers op landelijk, provinciaal en lokaal niveau naar hun werk om in de politiek, in onze democratie, onze idealen stapje voor stapje dichterbij te brengen. Dienstbaar aan dorp of stad, provincie of land, dienstbaar aan onze samenleving.

Verantwoordelijkheid

Om dat te kunnen doen, is het nodig om bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Is het ook nodig om open te staan voor samenwerking. Omdat we zelf immers nergens een meerderheid hebben en ‚Äď nog veel belangrijker ‚Äď we in een democratie leven. Juist in een tijd waarin tegenstellingen toenemen, zoeken wij de maatschappelijke vrede. Ook in samenwerking met anderen.

En dus sluiten we als ChristenUnie nooit op voorhand andere partijen uit van samenwerking. We zijn tegen een cordon sanitaire voor welke partij dan ook. Dat zei onze partijleider Gert-Jan Segers nog expliciet op de avond van de Provinciale Statenverkiezingen: ‚ÄėVoor samenwerking kijken we naar links en kijken we naar rechts. Zetels winnen, betekent ook: verantwoordelijkheid nemen‚Äô.

Verschillen en overeenkomsten

Dat zeggen we natuurlijk wel in de wetenschap dat geen enkele partij dezelfde is als de ChristenUnie. Dat er met die partijen dus altijd verschillen zijn in idealen, in plannen, in wat we willen bereiken. Het is daarin geen geheim dat de afstand tot die verschillende partijen niet in alle gevallen hetzelfde is. De SGP staat inhoudelijk op veel onderdelen dichterbij dan bijvoorbeeld Forum voor Democratie. En onze samenlevingsvisie komt meer overeen met het CDA dan met D66.

Maar belangrijker dan te weten waar andere partijen staan, is te weten waar je zelf staat. Wij, als ChristenUnie, willen werk maken van een hoopvolle toekomst voor onze kinderen - onder meer door een ambitieus klimaatbeleid, we willen bouwen aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. En we willen opkomen voor vrijheid en veiligheid, hier en elders in de wereld. In welke rol dan ook, in welke mogelijke samenwerking dan ook, zijn die idealen leidend.

Vormen van samenwerking

Dat uitgangspunt maakt dat de manier waarop we met elkaar samenwerken van plaatst tot plaats, van partij tot partij en van keer tot keer verschilt. Met de ene partij zit je een keer in een coalitie, met afspraken voor de komende paar jaar. Met een andere partij doe je eens of vaker samen voorstellen, vanuit oppositie of coalitie. Beide vormen van samenwerking zijn in principe mogelijk met alle partijen.

Soms gaat samenwerking verder. Dan vorm je met een andere partij een gezamenlijke fractie - wat met name in Europa speelt - of kom je in verkiezingstijd met een gezamenlijke kandidatenlijst. Deze laatste twee zijn de meest intensieve vormen van samenwerking die we kennen en waarbij er dus ook echt veel gezamenlijke grond moet zijn om dit met een andere partij te kunnen doen. Dat doen we weleens met de SGP, die, net als wij, politiek wil bedrijven bij een open Bijbel.

Terwijl het geen verrassing is dat deze vorm van samenwerking bijvoorbeeld in Europa níet voor de hand ligt met Forum voor Democratie, die Nederland uit de EU wil. Net zomin als we in één fractie zouden kunnen zitten met D66, die juist veel te veel van Europa verwacht en ook op andere punten ver van ons af staat.

Er is geen vast draaiboek hoe we op welk niveau, op welk moment en op welke manier we omgaan met welke partij. Iedere keer opnieuw maken onze volksvertegenwoordigers de afweging hoe we geloofwaardig onze idealen dichterbij kunnen brengen.

Open en eerlijk

Als je het gesprek met andere partijen over samenwerking aangaat, kan het ‚Äėlukken‚Äô en dan kan het dus daadwerkelijk tot samenwerking in enigerlei vorm komen, als die samenwerking bijdraagt aan het geloofwaardig verder bouwen aan onze idealen.

Maar óf het lukt, weet je van tevoren niet. Twee jaar geleden hebben Gert-Jan Segers en Carola Schouten bij de coalitieonderhandelingen heel moeilijke gesprekken gehad. Bijvoorbeeld met D66 over medische ethiek, waarmee de verschillen op dat onderwerp levensgroot zijn. Gert-Jan en Carola zijn aan tafel gaan zitten in de wetenschap dat het kon lukken en dat het kon mislukken. Dat het alleen kon lukken als we over medische ethiek en over al die andere onderwerpen heel heldere afspraken konden maken. Dat het alleen kon lukken als we er vervolgens van op aan kunnen dat de andere partij die afspraken tijdens de coalitieperiode ook zal respecteren.

Toen, twee jaar geleden, is dat gelukt. Het kabinet maakt werk van Waardig Ouder Worden. We zetten alles op alles om te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren. Dat zijn belangrijke resultaten voor de ChristenUnie.

Maar zo niet, dan moet je ook daar open en eerlijk over zijn: dan kan het ook mislukken en kun je concluderen dat er te veel in de weg staat om op dat moment, op die plek met die partij of partijen samen te werken. Zo ging dat ook in Zuid-Holland, waar we om tafel zijn gegaan samen met de SGP, maar ook met Forum voor Democratie, VVD en CDA.

Ook onze mensen in Zuid-Holland zijn dat gesprek aangegaan in de wetenschap dat het kon lukken en dat het kon mislukken. Deze week werden de gesprekken afgebroken. De ChristenUnie Zuid-Holland besloot, ook in nauw contact met betrokken ChristenUnie-leden en ChristenUnie-stemmers, dat zij niet genoeg vertrouwen hebben in een gemeenschappelijke basis en de stabiliteit van deze mogelijke coalitie. Terwijl dat vertrouwen wel nodig is om samen te kunnen werken aan het verkleinen van kloven in onze samenleving.

Dat zijn soms ingewikkelde besluiten. Maar ik ben trots op onze vertegenwoordigers, op ieder niveau, die hier hun tijd, energie en denkkracht in stoppen. Zij maken deze afwegingen op hun niveau, vanuit onze christelijk-sociale idealen. Omdat zij hoe dan ook, waar dan ook, geloof een stem geven. Omdat ze vinden dat ze, dat wij als ChristenUnie, een hoopvolle boodschap hebben voor ons land, voor onze samenleving. En die boodschap, die mag gehoord worden.

Piet Adema is partijvoorzitter van de ChristenUnie

Akkoord maakt pensioenstelsel rechtvaardiger

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-06-2019 09:18

Door Gert-Jan Segers op 5 juni 2019 11:10

Akkoord maakt pensioenstelsel rechtvaardiger

Dat er nu een principe-akkoord over het pensioenstelsel op tafel ligt, is goed nieuws. Het biedt gepensioneerden en werknemers duidelijkheid, meer bescherming aan zzp’ers en geeft jongeren meer perspectief op een eerlijker pensioen. Als alle partners akkoord gaan, is dit voor Nederland een hele belangrijke stap in de goede richting.

Het is voor de ChristenUnie cruciaal dat de solidariteit tussen de generaties blijft bestaan. Jongeren betalen nu onevenredig veel en ouderen vrezen in het huidige stelsel dat ze gekort worden op hun pensioen. Dat dit hervormd kan worden, is een grote vooruitgang en maakt het pensioenstelsel rechtvaardiger.

Met de afspraken over het nieuwe pensioenstelsel is er ook een principe-akkoord over betere bescherming van zzp-ers bij arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt de kloof tussen werknemers en zzp-ers kleiner. Bovendien is het positief dat de te snelle stijging van de AOW leeftijd nu wordt beperkt.

Het vertrouwen in ons pensioenstelsel is tanende. Een nieuw pensioenstelsel is daarom hoognodig. Er moet nu nog veel uitgewerkt worden, maar ik heb er vertrouwen in dat ons pensioenstelsel zo ook voor komende generaties het beste ter wereld kan zijn.

Het proces om tot deze pensioendeal te komen, was de afgelopen jaren vaak intensief en moeizaam. Met dit principe-akkoord kunnen werkgevers en werknemers laten zien dat ze ondanks hun verschillen nog steeds in staat zijn om samen met het kabinet en een deel van de oppositie afspraken te maken in het belang van Nederland. In een tijd van groeiende kloven tussen rijk en arm, oud en jong, werkgever en werknemer, is aanvaarding van dit akkoord een laatste kans voor het ‚Äėredelijke en moedige midden‚Äô. Hiermee kan de Polder haar bestaansrecht bewijzen en als dat lukt biedt het ook perspectief voor de grote vragen waar Nederland voor staat zoals de klimaatdoelen en de omslag naar schone energie.

Meer geld voor uitstapprogramma’s prostituees

ChristenUnie ChristenUnie VVD D66 CDA Nederland 28-05-2019 11:41

Door Webredactie op 27 mei 2019 17:48

Meer geld voor uitstapprogramma’s prostituees

Er komt de komende jaren jaarlijks 1 miljoen euro extra voor uitstapprogramma‚Äôs voor prostituees. Het geld wordt gereserveerd via de Voorjaarsnota, een bijstelling van de begroting en komt bovenop de drie miljoen euro die de coalitie op voorspraak van de ChristenUnie in het regeerakkoord hiervoor uittrok. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers is het extra geld ‚Äėeen signaal waarmee we zeggen: we kijken niet weg van vrouwen die gevangen zitten in de prostitutie‚Äô.

In de onderhandelingen over het regeerakkoord heeft de coalitie van ChristenUnie, CDA, VVD en D66 afgesproken om de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel op te voeren. Met het extra geld dat het kabinet nu vrijmaakt, wordt er nog eens extra ge√Įnvesteerd in nieuw perspectief voor vrouwen die willen uitstappen. Bestaande programma‚Äôs kunnen doorgaan, terwijl er ook op nieuwe plaatsen uitstapprogramma‚Äôs worden opgezet.

Segers: ‚ÄúDit is goed nieuws voor prostituees die het gevoel hebben dat ze niet anders kunnen dan blijven werken in een wereld van uitbuiting, afpersing en misbruik. We investeren in nieuw perspectief voor kwetsbare vrouwen. Dat is hoopvol nieuws.‚ÄĚ

Kabinet steekt honderden miljoenen extra in zorg, onderwijs, zorg voor de schepping, veiligheid en vrijheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-05-2019 16:18

Door Gert-Jan Segers op 27 mei 2019 18:17

Kabinet steekt honderden miljoenen extra in zorg, onderwijs, zorg voor de schepping, veiligheid en vrijheid

Met de besluiten in de Voorjaarsnota - de jaarlijkse bijstelling van de begroting - maakt de coalitie duidelijk wat de prioriteiten momenteel zijn. We investeren in de zorg en het onderwijs aan onze jongeren, in de schepping, in de bereikbaarheid van de regio, in veiligheid en vrijheid voor alle groepen in onze samenleving.

Extra bijzonder is voor de ChristenUnie het geld dat nu wordt ingezet voor een verruimd kinderpardon voor kinderen en gezinnen die eerder te horen hadden gekregen dat ze hier niet mochten blijven, de miljoenen die worden uitgetrokken voor de campagne tegen antisemitisme en het extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

Dat we deze investeringen kunnen doen, heeft er alles mee te maken dat het goed gaat met ons land. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat we ons niet rijk mogen rekenen voor de toekomst. De groeiverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld en schattingen zijn onzeker. De financi√ęle ruimte zal de komende jaren beslist minder worden.

Het is dus goed dat we nu belangrijke investeringen doen voor ons land, maar er ook voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst als er economische tegenwind opsteekt.

Lees meer over de plannen in de Voorjaarsnota 2019:

Kabinet start actieprogramma tegen antisemitisme

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD Nederland 27-05-2019 15:52

Door Webredactie op 27 mei 2019 17:45

Kabinet start actieprogramma tegen antisemitisme

Het kabinet start een actieprogramma tegen antisemitisme en stelt daarvoor de komende drie jaar 3 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt gereserveerd via de Voorjaarsnota, een bijstelling van de begroting. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers pleitte onlangs in een gezamenlijke initiatiefnota met de VVD voor extra inzet op de bestrijding van antisemitisme. Het actieprogramma is een onderdeel van dat plan, waar ook de aanstelling van een nationaal coördinator antisemitisme onderdeel van is.

Gert-Jan Segers: ‚ÄúVeel Joden voelen zich niet veilig in Nederland en overwegen zelfs te vertrekken vanwege de aanhoudende antisemitische incidenten. De vrijheid en veiligheid van een minderheid als de Joden is de lakmoesproef voor een beschaafde samenleving. De 3 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voor de strijd tegen antisemitisme is een investering van 3 miljoen euro in onze beschaving.‚ÄĚ

Petitie

De ChristenUnie heeft startte onlangs samen met de SGP en het CIDI een petitie tegen antisemitisme in Europa. Segers: ‚ÄúWe mogen niet stil zijn als een groep in onze samenleving zo onder druk staat. Dan moeten we ons uitspreken en op ieder niveau overheden oproepen te doen wat ze kunnen om antisemitisme tegen te gaan.‚ÄĚ

Dank voor uw stem!

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-05-2019 20:42

Door Gert-Jan Segers op 23 mei 2019 22:39

Ik ben blij met een mooie verkiezingsuitslag, die het vertrouwen in de ChristenUnie bevestigt met zoals het nu lijkt groei in aantal stemmen.

Dat vertrouwen moedigt ons extra aan om ook in Brussel ons onversneden christelijk-sociaal geluid te laten horen en op te komen voor de schepping, te strijden tegen mensenhandel en godsdienstvrijheid te beschermen. De relevantie van dat geluid is op alle niveaus zichtbaar. Dat maakt me dankbaar.

Waarom ik hoop dat u uw stem morgen aan ons toevertrouwt

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 22-05-2019 13:07

Door Gert-Jan Segers op 22 mei 2019 14:46

Waarom ik hoop dat u uw stem morgen aan ons toevertrouwt

Europa raakt ons allemaal. In Brussel staan vergadertafels waar veel macht en geld samenkomen. Aan die tafels vallen beslissingen die de levens van mensen raken in Nederland, in andere Europese landen en ver daarbuiten. Aan deze tafels schuiven ook politici als Carola Schouten en Peter van Dalen aan om - vanuit hun christelijk-sociale overtuiging en met hart en ziel - ervoor te zorgen dat er ook rechtvaardige besluiten worden genomen.

Ik vraag u om met uw stem dat christelijke geluid te versterken. Ik vraag u om morgen uw vertrouwen te geven aan onze man in Brussel, Peter van Dalen.

Europa roept verschillende gevoelens op.

Als ik denk aan de Europese geschiedenis met de decennia van bloedige oorlogen of het nieuws volg over geweld op andere plekken op deze aarde, grijpt me dat aan. Dan beschouw ik Europese samenwerking in de eerste plaats als een wonder en een zegen.

Deze samenwerking is niet gewoon en mogen we nooit voetstoots aannemen. Daarvoor ben ik dankbaar en als ChristenUnie staan we voor deze samenwerking. De suggestie van een nexit en het einde van de Europese samenwerking is spelen met vuur. De Europese toekomst is een toekomst waarin we samen optrekken!

Maar bij mij roept de Europese Unie soms ook gevoelens van afstand en vervreemding op. Voor mij is glashelder dat er nieuwe breuklijnen ontstaan als politici door blijven duwen richting federale samenwerking en altijd alleen maar meer EU willen. We willen geen Europees leger, geen Europese belastingen, geen begroting voor de eurozone en geen uitbreiding van de EU met Turkije. Dat zijn stappen in de verkeerde richting. Dat willen we bijsturen.

Eurorealistisch

Juist tussen de Europese dromers en zwartkijkers is het eurorealistische geluid van onze fractie onder leiding van Peter van Dalen hard nodig. Hij maakt zich sterk voor een Europa waar recht wordt gedaan, een Europa met oog voor mensen.

Peter blijft het belang van geloofsvrijheid op de agenda zetten en pleit bijvoorbeeld voor een Europese zwarte lijst met landen waar de vrijheid van gelovigen geschonden wordt.

Hij pleit voor een Europees pooierverbod en voert in Brussel de strijd tegen mensenhandel - bij uitstek een grensoverschrijdend probleem.

Peter daagt de Europese Commissie uit om de strijd tegen antisemitisme op te voeren.

Hij staat voor een Europees klimaatbeleid waarmee de landen samen zorgdragen dat de schepping op een schone manier wordt doorgegeven aan de volgende generaties.

Peter staat voor rechtvaardig transportbeleid, humane opvang van vluchtelingen, controle over de grenzen en het tegengaan van belastingontduiking.

Bij al die onderwerpen die mensen raken laat Peter het christelijk-sociale geluid klinken. Hij is met zijn fractie geroepen om daar in Brussel het goede te zoeken. Hij en zijn team brengen daar de christelijke politiek in de praktijk. Ze geven geloof een stem.

Die rol kan hij met zijn fractie ook de komende jaren vervullen. En wie weet ‚Äď als we deze verkiezingen voldoende stemmen krijgen dan mogen we een extra zetel innemen in het Europees Parlement. Op plek drie van de gecombineerde lijst staat¬†Anja Haga, een ervaren Friese ChristenUnie-politica met een groot groen hart voor de schepping. Een aanwinst voor het Europees parlement!

Daarom mijn verzoek:

Vertrouw morgen uw stem toe aan de ChristenUnie-SGP. Vertrouw uw stem toe aan Peter van Dalen en zijn team.

Voor een christelijk geluid in Europa!