Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

5 documenten

50 huurders bereiden met de SP acties tegen huurverhoging voor

SP SP Partij voor de Dieren Groningen 05-06-2020 13:20

Tijdens een eerste digitale bijeenkomst heeft de SP met 50 Groningse huurders actieplannen tegen de huurverhoging gemaakt. De huurders komen in actie tegen de jaarlijkse huurverhoging omdat vele huurders aangeven deze niet meer te kunnen betalen.

Een belangrijk onderdeel van de actieplannen bevat het voorbereiden van de volgende digitale bijeenkomst op dinsdag 9 juni om 19.30 uur. Hier zullen huurders bij wethouder Van der Schaaf ervoor pleiten om van de huurverhoging af te zien. De dag erna wordt het initiatiefvoorstel “0% is genoeg” van de SP en de PvdD in de raadscommissie besproken. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/50-huurders-bereiden-met-de-sp-acties-tegen-huurverhoging-voor
“Voor een eerste digitale bijeenkomst was de opkomst goed. Dinsdag zullen we met meer zijn. De jaarlijkse huurverhoging treft huurders hard en brengt hun bestaanszekerheid in gevaar.”

Tot nu toe spreken de meeste Groningse politieke partijen zich niet uit tegen de huurverhogingen. De georganiseerde huurders zullen de komende weken door middel van acties een beroep doen op deze partijen.  Huurder Jolanda Raspe: ”Per 1 juli verhoogd corporatie De Huismeesters mijn huur met 5,1%. Dit betekent dat ik per maand 28,00 euro meer huur moet betalen. Ik wil dat de wethouder en gemeenteraad tekst en uitleg geven over hoe ik straks nog rond moet komen.” 

In de Eerste Kamer is een motie van de SP aangenomen om de huren te bevriezen. Minister Ollongren van Wonen weigert deze motie tot nu toe uit te voeren. Dijk: “Nu moet de Groningse politiek met de Groninger corporaties het goede voorbeeld geven. Door de huren te bevriezen en door tegelijk met huurders druk op de minister uit te oefenen.” 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP en PvdD willen de huren in crisistijd bevriezen

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Groningen 31-05-2020 10:47

De fracties van de SP en PvdD dienen in de Groninger gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Nul is genoeg!’ in. De partijen willen dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen het verhogen van de huren per 1 juli 2020.

Het college van burgemeester en wethouders moet met corporaties nieuwe afspraken maken zodat de huren niet verhoogd worden. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft aan dat 50 procent van de huurders moeilijk de huur kan betalen en 30 procent betalingsproblemen heeft.

De SP en PvdD vinden dat Groningen door de huren niet te verhogen het goede voorbeeld moet geven en de druk op Den Haag daarmee moet verhogen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-en-pvdd-willen-de-huren-in-crisistijd-bevriezen
“Groningen is één van de gemeenten met de meeste armoedeproblematiek van het land. De jaarlijkse huurverhoging zorgt voor problemen bij vele huurders en bedreigt hen in hun bestaanszekerheid. De huurverhoging moet nu van tafel. Nul procent is genoeg!”

De SP heeft momenteel ruim 1000 huurders gemobiliseerd die in actie tegen de huurverhoging willen komen.

PvdD-raadslid Terence van Zoelen: "Veel mensen komen door hoge woonlasten in de knel als een deel van het inkomen weg valt, dit is nu zeker niet het moment huren jaarlijks te verhogen. De Kamer verzuimt om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren, daarom moet de gemeente samen met huurders, corporaties en gemeenteraad de druk in Den Haag verder gaan opvoeren."

De SP en PvdD rekenen op de steun van lokale en linkse partijen om zo een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen.

Dijk: “GroenLinks en de PvdA steunen de strijd tegen de huurverhogingen op landelijk niveau wel. Ik hoop dat ze dit lokaal ook zullen doen en niet meer naar corporaties dan naar de huurders zullen luisteren.” 

Op woensdag 10 juni wordt het initiatiefvoorstel van de SP en PvdD in de raadscommissie besproken. Op woensdag 24 juni wordt er over het initiatiefvoorstel gestemd.

0% is genoeg! Steun je deze oproep? Ga naar ✎ sp.nl/stopdehuurverhoging en sluit je aan!

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP, PvdD en Stadspartij willen spoeddebat over Shell-onderzoek voor toekomst van Groningen

SP SP Partij voor de Dieren Groningen 23-09-2019 17:40

De gemeenteraadsfracties van de SP, PvdD en Stadspartij willen in debat met het college van burgemeester en wethouders over de medewerking van de gemeente Groningen aan het onderzoek van Shell. Afgelopen week werd bekend dat de Shell een onderzoek naar de toekomst van Noord-Nederland financiert waar de provincie Groningen, de RUG en de gemeente Groningen aan deel willen nemen.

SP, PvdD en Stadspartij vinden dit onwenselijk en willen weten waarom de gemeenteraad niet over de medewerking aan het onderzoek van Shell  is geïnformeerd. Aanstaande woensdag moet het spoeddebat plaatsvinden.

De drie oppositiepartijen zijn onaangenaam verrast over de keuze van het college van B&W om mee te werken aan het door Shell gefinancierde onderzoek. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/09/sp-pvdd-en-stadspartij-willen-spoeddebat-over-shell-onderzoek-voor-toekomst-van“Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd is en waarom vinden de besprekingen over het Shell-onderzoek achter gesloten deuren plaats?  Het is voor ons onbestaanbaar dat de gemeente wel meewerkt aan het onderzoek van Shell, terwijl organisaties zoals de Groningen Bodembeweging en het Gasberaad dat niet willen.”

De partijen zijn ook verbaasd over de keuze van het college van B&W omdat er de afgelopen maanden gewerkt is en de komende maanden nog gewerkt wordt aan plannen, doelstellingen en het toekomstbeeld voor het Nationaal Programma Groningen.  

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP wil echte veranderingen in Groningen: “Het gaat ons niet om een onsje meer of minder”

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Groningen 29-11-2018 01:08

Video of 1Dv2vFEOjSw

Tijdens het debat in de gemeenteraad over de uitslag van verkiezingen heeft de SP aangegeven dat het fundamenteel anders moet in Groningen.

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2018/11/sp-wil-echt-veranderingen-in-groningen-het-gaat-ons-niet-om-een-onsje-meer-of-minder
“Die kans is er wel met GroenLinks, PvdA, SP en PvdD, maar ook met GroenLinks, PvdA, SP en de ChristenUnie. Dit levert in beide gevallen een stabiele meerderheid op. De vraag is dus voor welke veranderingen GroenLinks kiest. Bij de SP staat de deur wagenwijd open.”

De SP uitte haar zorgen over de steeds verder dalende opkomst bij verkiezingen. Op 21 november ging slecht 44 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. 

Volgens de partij hangt de dalende opkomst samen met de toenemende tweedeling en de uitholling van onze democratie door privatiseringen en vermarkting van onze publieke sector. Daarom moet de publieke sector weer van de markt teruggepakt en vervolgens gedemocratiseerd worden.  

De komende dagen zal de SP in gesprek gaan over een nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. GroenLinks wees als grootste partij Ineke Van Gent aan als informateur. Zij zal met alle partijen verkennende gesprekken gaan voeren. 

Lees hieronder de bijdrage van de SP-fractie aan het debat over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen: 

“Voorzitter, laat ik beginnen met de winnaars van de verkiezingen te feliciteren. Maar ook alle 45 aanwezige en gekozen raadsleden. 

Een opkomst van slechts 44 procent doet een democraat en deze socialist pijn in het hart. Deze opkomst moet iedereen zich aantrekken, en wij trekken dit onszelf dan ook erg aan. Niet alleen omdat het ons als partij in het bijzonder treft - een lage opkomst is altijd ongunstig voor de SP – maar vooral omdat er nu op 21 november een volksvertegenwoordiging gebaseerd op minder dan de helft van de Groningers is gekozen. Een dalende opkomst is al jaren een probleem wat steeds ernstigere vormen dreigt aan te nemen. 

De SP ziet in die opkomstpercentages helaas bestaande sociaaleconomische tweedeling weerspiegeld. De opkomst in de noordelijke wijken is beduidend lager dan in de zuidelijke wijken en het centrum. Laat deze verschillen nu juist overeenkomen met de tweedeling tussen arm en rijk, tussen gevoelens van een veilige en onveilige leefomgeving,  tussen leven in gezondheid of leven in ongezonde omstandigheden en tussen Groningers die hoger opgeleid zijn en Groningers die een beroepsopleiding hebben gevolgd. De verschillen tussen de dorpen zijn diffuser. Hier zien we eerder een algemene tendens van lagere opkomsten die ook zorgelijk is.  

U bent allen de afgelopen verkiezingscampagne deur aan deur geweest. Sommige partijen doen dit tegenwoordig net als de SP ook buiten verkiezingstijd. Dan zult u ook steeds vaker horen dat “De politiek één pot nat is”, dat “het niet uitmaakt of je nou door de hond of de kat gebeten wordt” en “dat er toch niets zal veranderen”. Het betreft hier Groningers in buurten en dorpen waar de opkomstpercentages vaak rond de 20 procent liggen. Niet stemmen is voor deze Groningers ‘een laatste verweer’, een protest, eentje die volgens de SP juist een averechts effect heeft en die zorgelijk is omdat vele Groningers hierdoor niet vertegenwoordigd worden. 

De SP kan zich het cynisme van deze Groningers wel enigszins voorstellen. De afgelopen 40 jaar is het besteedbare inkomen van de armste 10 procent met 30 procent gedaald. Maar ook het besteedbare inkomen van de werkende klasse als geheel is de afgelopen 40 jaar gedaald terwijl de winsten van multinationals en de inkomens van grootvermogenden zijn blijven stijgen. Dat is het gevolg van politieke keuzes van de afgelopen 40 jaar. Veel mensen hebben daardoor het gevoel dat de politiek er niet voor hén is. Begrijp me niet verkeerd: niet stemmen, is instemmen en dus heeft men wat de SP betreft altijd de plicht om te stemmen. 

Het algemeen kiesrecht dat volgend jaar 100 jaar bestaat, is verre van volkomen en volmaakt. Maar wel afgedwongen door strijdende partijen en activisten die opkwamen voor hun rechten. Dit afgedwongen stemrecht was wat de SP een eerste stap van een verregaande democratisering van de samenleving. Maar deze democratisering heeft de afgelopen 40 jaar, naast de klappen die de werkende klasse heeft moeten opvangen, flinke deuken opgelopen. Het vermarkten, privatiseren, dereguleren en verzelfstandigen van onze publieke sector, dat wat van ons allemaal is, heeft onze democratie uitgehold. Als de politiek niet meer over de publieke sector gaat, als hier niet meer de regel van “één mens, één stem” geldt, maar als hier de regel van de markt van “één euro, één stem” geldt, dan doet de politiek niet meer toe. 

Politiek is dan enkel en alleen het managen van de markt. Dit klinkt pragmatisch en praktisch, maar dit is in zijn kern sterk ideologisch. Het depolitiseren van de volksvertegenwoordiging en het lokale bestuur betekent je neerleggen bij de status quo van het neoliberale tijdperk waarin de ongelijkheid toeneemt, de publieke sector vermarkt en de democratie verder wordt uitgehold.

Het terugpakken van democratische controle en zeggenschap over dat wat van ons allemaal is. Daar is het de SP om te doen. Het gaat ons om meer democratie in onze zorg, werk, huisvesting, onderwijs, energie, klimaat, voorzieningen in buurten en wijken en over onze gezamenlijk opgebrachte welvaart. Dat zijn wat de SP betreft de belangrijkste taken van een nieuw te vormen college. Dat betekent meer dan `gewoon dingen goed regelen´, geen depolitisering of pragmatisme, maar duidelijke politieke keuzes die een tegenwicht bieden aan en fundamentele kritiek leveren op het huidige neoliberalisme. 

Zoals u van ons weet gaat het ons niet om een onsje meer of minder. Natuurlijk moeten er meer woningen worden gebouwd, natuurlijk moet de inkomensondersteuning omhoog en moeten de eigen bijdrages in de zorg worden afgeschaft. Maar het moet niet blijven bij het plakken van pleisters zonder de oorzaken van het probleem aan te pakken.

Wat de SP betreft moet het daarom fundamenteel anders. GroenLinks heeft aangegeven dat zij inzet op een links-progressief college en voor echte verandering te willen gaan. Die kans is er nu. Deze fundamentele veranderingen komen er alleen niet met de VVD. Maar die kans is er wel met GL, PvdA, SP en PvdD, maar ook met GL, PvdA, SP en de ChristenUnie. Dit levert in beide gevallen een stabiele meerderheid op. De vraag is dus voor welke veranderingen GroenLinks kiest. Bij de SP staat de deur wagenwijd open.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

"Organiseer thuiszorg menselijker en socialer"

SP SP D66 PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Groningen 31-10-2018 17:59

Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het voorstel van de SP om alternatieven te onderzoeken voor marktwerking in de thuiszorg.

Steun voor onderzoek naar SP-alternatieven voor thuiszorg zonder marktwerking.

Het voorstel van de SP kon op steun rekenen van alle linkse, lokale en christelijke partijen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 

https://groningen.sp.nl/nieuws/2018/10/organiseer-thuiszorg-menselijker-en-socialer
"Dit is een kentering in het denken over de organisatie van de thuiszorg in Groningen. De alternatieven moeten de democratische zeggenschap vergroten, de onzekerheid door aanbestedingen voor werknemers en cliënten stoppen en eigen bijdragen onnodige maken."

Het haalbaarheidsonderzoek naar vier alternatieven moet voor 1 maart 2019 afgerond zijn.Het initiatiefvoorstel van de SP werd mede ingediend door de PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 100% Groningen en Stad & Ommeland.

De partijen willen dat vier alternatieven onderzocht worden. Volgens de indieners moet er gekeken worden naar langdurig subsidiëren van een thuiszorgorganisatie, het oprichten van een personeelsstichting waaruit personeel moet worden betrokken door de uitvoerende organisatie, zelfstandige thuiszorgteams per buurt in de vorm van een coöperatie of het oprichten van een gemeentelijke thuiszorgorganisatie. 

Dijk: "Begin 2016 ging TSN Thuiszorg failliet, waardoor 150 Stadjers wekenlang geen thuiszorg kregen. We zien nu ziekenhuizen als gevolg van marktwerking failliet gaan. Het hoort in de zorg niet om winst maar om mensen te gaan. Zorginstellingen horen niet failliet te gaan, maar moeten democratisch gecontroleerd worden. Daarom zijn wij erg blij met deze grote stap in de goede richting."

Het voorstel kon op steun van een meerderheid van de gemeenteraad rekenen. Alleen D66 en de VVD stemden tegen omdat zij voorstanders van marktwerking en concurrentie in de zorg zijn.

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.