Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

34 documenten

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 D66 Nederland 12-12-2019 16:39

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 dient vandaag een wet in voor staatshackers. Staatshackers gebruiken cyberwapens bij hun opsporings- en inlichtingenwerk, maar daar is nog geen wetgeving voor. Nederland zou hiermee het eerste land ter wereld zijn met hackwetgeving, waarin staat welke afweging de overheid moet maken als één van hun hackers een softwarelek gebruikt als ingrediënt voor cyberwapens.

Iedere dag zijn de hackers van de overheid bezig met het verzamelen van zogenaamde ‘zerodays’. Dit zijn softwarelekken die nog niet bekend zijn en dus niet gedicht kunnen worden. Over het gebruik van deze lekken en de afhandeling ervan wordt nu geen verantwoording afgelegd.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: “Staatshackers gebruiken cyberwapens om in te breken op digitale netwerken. Zij hebben veel ongecontroleerde macht in handen, zonder ook maar enige verantwoordelijkheid af te leggen. De hele samenleving is aangesloten op het internet. Het gebruik van cyberwapens kan desastreuze gevolgen hebben. Zoals het platleggen van de Rotterdamse haven of het blokkeren van energieleveranciers. Maar denk ook aan het binnendringen van iPhone’s, laptopcamera’s of pacemakers. Het wordt hoog tijd dat er hackwetgeving komt, waar onze staatshackers zich in de toekomst aan moeten houden.”

Softwarelekken gebruiken of dichten?

D66 komt met een initiatiefwet die voorschrijft welke softwarelekken gebruikt mogen worden en wanneer ze juist gemeld en gedicht moeten worden. Verschillende ministeries en diensten moeten hier toezicht op houden, zodat wordt samengewerkt en alle belangen worden afgewogen. Denk daarbij aan de nationale veiligheid, maar ook aan de veiligheid van consumenten en hun privacy.

Verhoeven: “Op dit moment beslissen alleen de hackers van onze inlichtingendiensten en de politie wat er met de verzamelde softwarelekken gebeurt. Dat is schimmig, verder weet niemand welke lekken zij behouden en niet openbaar maken. Deze softwarelekken kunnen bedrijven dan dus niet repareren en dat maakt onze samenleving kwetsbaar. Criminelen en andere landen kunnen diezelfde lekken gebruiken om ons te hacken. De huidige wet loopt achter op de praktijk, daar moeten we nu echt wat aan doen.”

Lees hier de initiatiefwet van Kees Verhoeven.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Lidmaatschap EU in Grondwet stap dichterbij

D66 D66 Nederland 10-12-2019 10:18

Lidmaatschap EU in Grondwet stap dichterbij

De Raad van State is positief over het voorstel van D66 om het lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Het lidmaatschap hoort zonder twijfel tot ‘een van de hoofdelementen van ons staatsbestel’, aldus het adviesorgaan. Een Grondwetswijziging komt met dit positieve advies een stap dichterbij en kan nu voor behandeling naar de Tweede Kamer.

Het EU-lidmaatschap staat al in de Grondwet van ruim 20 andere lidstaten, waaronder Duitsland en  Frankrijk. D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ‘De samenwerking binnen de EU zorgt al 70 jaar voor vrede, veiligheid en voorspoed in Europa. Europese besluiten beïnvloeden de levens van miljoenen Nederlanders. Nederland is verweven met de Europese Unie en daarom verdient het lidmaatschap een plek in de Grondwet. Mooi dat de Raad van State nu ook het belang van de Europese samenwerking onderstreept.’

In mei dienden Rob Jetten en Kees Verhoeven het voorstel tot een Grondwetswijziging in. Door het lidmaatschap in de Grondwet op te nemen, is het moeilijker om eventueel uit de EU te stappen. De Tweede Kamer  moet dan twee keer – met een verkiezing tussendoor – over  het voorstel stemmen. Uiteindelijk is daarbij dan een tweederde meerderheid nodig.

Volgens Verhoeven is het gevaarlijk om de gevolgen van eventuele uittreding te onderschatten: ‘In Groot-Brittannië zorgt de Brexit voor gigantische chaos. Begrijp me goed: ik wil helemaal nooit uit de EU. Maar mocht zoiets ooit toch ter sprake komen, dan zorgen we er met deze Grondwetswijziging voor dat je daar heel erg goed over moet nadenken.’

D66 wil ook dat de Tweede Kamer een duidelijkere rol krijgt bij Europese besluitvorming. De betrokkenheid van het nationale parlement is nu nog geregeld via losse afspraken die moeilijk te vinden zijn. Daarom vindt de coalitiepartij het belangrijk om in de wet vast te leggen hoe de regering het parlement betrekt bij Europese besluitvorming.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 pleit voor digitale revolutie

D66 D66 Nederland 19-11-2019 06:00

D66 wil de indringende datamacht van bedrijven en overheden beperken. Dat is cruciaal om onze democratie, onze rechtstaat en onze vrijheid te beschermen.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Er worden steeds meer algoritmes gebruikt die data van onschuldige mensen analyseren op verkeerd gedrag zonder dat zij ergens van verdacht zijn. Nu is het SyRI, straks zijn het gezichtsherkenningscamera’s die controleren of je door rood loopt. Techreuzen en overheden kunnen steeds dieper in onze levens treden. Dat gebeurt zonder dat we daar grip op hebben. Zonder dat we een vrije keuze of inspraak hebben. Zonder dat we ons recht kunnen halen. Daarom moeten we nu ingrijpen, we kunnen niet langer afwachten.”

De partij lanceert vandaag een pamflet met de titel ‘Digitale Revolutie’, daarin staan 12 voorstellen om de steeds verdergaande datamacht van techreuzen en overheden in te perken. Ingrijpende algoritmes zoals gebruikt bij gezichtsherkenning of SyRI moeten volgens de partij verboden worden tot er wetgeving en toezicht is.

Verhoeven: “Iedereen moet vrij online kunnen surfen zonder dat anderen meekijken. Het wordt met de dag duidelijker dat overheden en techreuzen te hongerig zijn naar onze persoonsgegevens. Algoritmes verdelen ons in hokjes: autochtoon, extreemrechts, arm, homoseksueel of hoogopgeleid. Op basis daarvan worden beslissingen genomen. Van fraudeonderzoek tot het onder je neus schuiven van nepnieuws. Dat heeft gevolgen voor onze vrijheid en grondrechten. Discriminatie ligt op de loer en privacy verdwijnt. De politiek moet hier paal en perk aan stellen. Er gebeurt veel te weinig”.

Algoritmes van Spotify en Netflix adviseren de volgende track of serie, Amazon en Alibaba bepalen het koopgedrag van miljarden mensen door hen online te volgen. Techreuzen misbruiken hun marktmacht om hun dominante positie te behouden. D66 wil de ontwrichtende media- en markmacht van techreuzen inperken door ze op te knippen en overnames van concurrenten moeilijker te maken. Dit betekent dat bijvoorbeeld Facebook een dienst zoals Whatsapp zou moeten afstoten en niet zomaar een concurrent als Instagram mag overnemen. Op die manier kan een monopolie worden opengebroken.

Lees hier het pamflet ‘Digitale Revolutie’.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 wil transparantie over gebruik algoritmes

D66 D66 CDA 's-Gravenhage 08-11-2019 11:51

D66 wil weten welke algoritmes de gemeente Den Haag gebruikt bij dataverwerking over inwoners. Bedrijven en overheden gebruiken steeds vaker algoritmes om beslissingen te nemen. Raadslid Daniël Scheper: “We zien de voordelen van algoritmes. Zo kunnen problemen op tijd worden gesignaleerd en kan er wat aan worden gedaan. Maar omdat de data niet meer door mensenhanden gaat kunnen Hagenaars er ook het slachtoffer van worden.”

In september werd door de Tweede Kamer een motie van Kees Verhoeven (D66) en Harry van der Molen (CDA) aangenomen die oproept tot een algoritmemeldplicht. Overheden zouden hierdoor voortaan duidelijk moeten maken welke algoritmes er worden gebruikt. Het kabinet werkt een plan daarvoor nu uit, maar D66 Den Haag wil nu al weten welke algoritmes door de gemeente worden ingezet en of daar voor inwoners nadelen aan kunnen zitten.

D66 ziet de kansen die het gebruik van algoritmes biedt, maar is kritisch. Door het gebruik van algoritmes kunnen mensen worden uitgesloten of anderszins benadeeld. Zorgvuldigheid bij gebruik is dan ook van groot belang. Daniël Scheper: “We vragen aan het gemeentebestuur om transparantie over het gebruik van algoritmes.” Ook wil D66 weten waar mensen terecht kunnen als zij het vermoeden hebben te worden benadeeld.

The post D66 wil transparantie over gebruik algoritmes appeared first on Onze stad.

Digitalisering van Utrecht vraagt om een stevige aanpak

D66 D66 Utrecht 30-10-2019 10:40

Technologie is niet meer weg te denken uit de stad. Op je mobieltje kijken hoe je moet reizen, het gebruik van robots in het UMC bij complexe operaties, tot slim laden van auto’s en energieopslag. Technologie kan bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en het vergroten van kansengelijkheid. Maar dan moeten er wel keuzes worden gemaakt. In de TechVisie Utrecht: Voor digitale vrijheid presenteert D66 een aantal voorstellen. Fractievoorzitter Jony Ferket: “Om digitale technologie voor ons te laten werken moeten we niet op onze handen zitten en het ons laten overkomen. Wij moeten de technologie zelf vormgeven en aan het stuur zitten. Dat vraagt om weloverwogen keuzes.”

Digitale agenda voor de toekomst

D66 wil dat de gemeente samen met de stad een stedelijke technologie agenda maakt. Samen met inwoners en organisaties stellen we daarin vast wat toekomstige uitdagingen en kansen zijn. Denk bijvoorbeeld aan spelregels voor het bewaren van data, of de vraag hoe we kunnen zorgen voor snel internet voor iedereen. D66 wil ook dat de gemeente het initiatief neemt voor een toekomstig Utrechts Datalab. Daarin kunnen overheden, inwoners, organisaties en bedrijven samenwerken aan digitale oplossingen voor maatschappelijke Fractievoorzitter Jony Ferket: “We hebben als gemeente veel informatie, bijvoorbeeld over verkeer. Laten we andere partijen stimuleren om ook data te delen in een open data platform met gezamenlijke spelregels. Zo kunnen we samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad.”

Privacy is cruciaal

D66 kiest nadrukkelijk voor het beschermen van privacy, want zonder privacy geen vrijheid. Fractievoorzitter Jony Ferket: “Wij kennen ook de voorbeelden waarbij overheidsbestanden en persoonsgegevens gekoppeld worden met als doel het opsporen van uitkeringsfraude. Daar krijgen wij de rillingen van.” D66 doet in de Techvisie een aantal privacy voorstellen. Zo moet de gemeente terughoudend zijn met gezichtsherkenning via camera’s. Er moet een einde komen aan het opslaan van gegevens van inwoners door wifi-tracking. D66 stelt ook voor om camera’s in de publieke ruimte te voorzien van een korte toelichting over wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt.

Versterk digitale vaardigheden

Op veel Utrechtse scholen wordt gebruik gemaakt van ict in de lessen. D66 wil dit verder stimuleren, bijvoorbeeld door programmeerlessen. Net zoals rekenen zijn digitale vaardigheden nodig om te snappen hoe de wereld om ons heen werkt. Fractievoorzitter Jony Ferket: “In onze gedigitaliseerde wereld is het belangrijk om kinderen te laten proeven aan de wereld van ict en techniek. Programmeerlessen kunnen daarbij helpen. Naast programmeerlessen zijn ook andere lessen over digitale innovatie en mediawijsheid belangrijk.”

D66 Utrecht biedt haar TechVisie vandaag aan wethouder Linda Voortman aan. Enkele voorstellen worden tijdens de behandeling van de Programmabegroting gedaan. Andere voorstellen worden de komende maanden ingediend. Begin dit jaar kwam de Techvisie 2.0 naar buiten van Tweede Kamerlid voor D66 Kees Verhoeven.

Lees hier de hele TechVisie Utrecht, voor digitale vrijheid

Scherp China beleid aan

D66 D66 Nederland 30-09-2019 05:30

D66 wil een mensenrechten-impacttoets voor de export van bepaalde IT-producten. Techniek die misbruikt kan worden voor mensenrechtenschendingen – zoals gezichts- of emotieherkenning – mag dan niet worden geëxporteerd naar landen als China. Ook willen we dat Nederlandse bedrijven mee kunnen dingen bij Chinese aanbestedingen.

Als de Chinese markt niet opener wordt, dan moet de EU Chinese bedrijven uitsluiten van openbare aanbestedingen. Deze en andere aanbevelingen staan in de reactie van D66 op de China-strategie van minister Blok, die we bestempelen als ‘een lege huls’.

Sjoerd Sjoerdsma: “De China-strategie van Blok is te veel een lege huls. Het is een mooie analyse van hoe China is gegroeid naar een steeds dominantere macht, maar helpt niet om onze bedrijven, banen en verdienvermogen te beschermen. En de mensenrechten komen er al helemaal bekaaid vanaf. Dat daarom roepen we minister Blok op het Nederlandse China beleid aan te scherpen.”

We vinden het nodig om scherpe en duidelijke keuzes te maken in de complexe relatie met China. Handel en economische belangen zijn daarbij belangrijk, maar dat betekent niet dat Nederland en de EU zich als een gekke henkie moet opstellen en alle oneerlijke handelspraktijken moet toestaan. Er zijn duidelijke maatregelen nodig om onze bedrijven en vitale infrastructuur te beschermen tegen ongewenste Chinese inmenging. Ook moet er veel meer aandacht komen voor de slechte mensenrechtensituatie.

De beste benadering van China is via de Europese Unie. Dat betekent veel meer gezamenlijk optreden en lidstaten niet tegen elkaar laten uitspelen door Chinese investeringen. Bovendien moet de EU veel meer investeren in de opbouw en uitbouw van de eigen tech-industrie.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Europa doet nu niet mee in de top van de tech-wereld. Daardoor zijn we gedwongen afhankelijk van Chinese bedrijven, en dat is te kwetsbaar. Want soms kun je het verschil niet zien tussen een Chinees bedrijf, de Chinese overheid of de Chinese Communistische Partij. We moeten de controle houden over onze eigen technische infrastructuur en waken over onze data en privacy-standaarden. Daar ligt een belangrijke rol voor de EU.”

Lees hier de reactie van D66 op de China-strategie van het Nederlandse kabinet.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Nederland en de EU gaan hand in ...

D66 D66 Soest 12-05-2019 07:18

Nederland en de EU gaan hand in hand. Daarom hoort het lidmaatschap thuis in onze grondwet. Als Nederlanders én Europeanen leven we al ruim zeventig jaar in vrede, veiligheid en voorspoed. Mede dankzij de EU zijn we hier welvarender dan ooit. Het is daarom gek dat er niets over ons lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet staat. Terwijl we al bijna 70 jaar samenwerken in Europa. D66 vindt dat dat het EU lidmaatschap ook in de Grondwet thuishoort. Net als zeventien andere Europese lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, dat hebben. Daarom hebben fractievoorzitter Rob Jetten en Europawoordvoerder Kees Verhoeven een voorstel ingediend tot grondwetswijziging. We kunnen dan nooit op een druilerige achternamiddag uit de Unie stappen, omdat twee keer een ruime meerderheid nodig is in de Tweede Kamer. We zien bij de Brexit wat voor chaos en ellende een Nexit zal opleveren. Dat laten we hier niet gebeuren. Ten tweede leggen we dan eindelijk goed vast welke rol het Nederlandse parlement heeft bij belangrijke besluiten over de Europese Unie. Daar zijn nu vooral losse afspraken over. D66 wil een duidelijke en stevige rol voor het parlement. Nederland en de EU gaan hand in hand. Daarom hoort het lidmaatschap thuis in onze grondwet.

Neem lidmaatschap EU op in de Grondwet

D66 D66 Nederland 09-05-2019 13:40

Neem lidmaatschap EU op in de Grondwet

D66 wil dat het lidmaatschap van de Europese Unie wordt verankerd in de Nederlandse Grondwet. Daartoe dienen fractievoorzitter Rob Jetten en Europa-woordvoerder Kees Verhoeven een Grondwetsvoorstel in.

Opname van het lidmaatschap in de Grondwet doet recht aan het grote belang dat de EU heeft voor Nederland. Zeventien andere EU-lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, gingen Nederland al voor.

Jetten: “Nederland en de Europese Unie gaan hand in hand. Dankzij de Europese samenwerking leven we al ruim zeventig jaar in vrede, veiligheid en voorspoed op ons continent. Heel veel Europese besluiten beïnvloeden de levens van miljoenen Nederlanders. En die nemen we samen met de andere EU-lidstaten. Nederland is verweven met de Europese Unie. Het is wat D66 betreft dan ook logisch om het EU-lidmaatschap in de Grondwet op te nemen.”

Als het EU-lidmaatschap zoals voorgesteld in Nederlandse de Grondwet wordt opgenomen, betekent het ook dat een Grondwetswijziging nodig is om eventueel uit de Unie te stappen. Dan moet het parlement er twee keer over stemmen, waarbij uiteindelijk een tweederde meerderheid nodig is.

Kees Verhoeven: “We zien bij Brexit wat voor chaos  en ellende het oplevert als je überhaupt aan uittreding begint – en al zeker ondoordacht en gebaseerd op leugens. Er is veel te makkelijk gedacht over wat het zou betekenen en wat de gevolgen zijn. Hiermee laten we zien dat we aan de Europese Unie net zo hechten als aan andere bepalingen in de Grondwet. Die verander je ook niet op een druilerige achternamiddag.”

Ook wil D66 dat er een wet komt die de betrokkenheid van het Nederlands parlement regelt bij het sluiten van nieuwe verdragen en Europese wetten. Op dit moment zijn er vooral losse afspraken over de manier waarop het Nederlandse parlement betrokken is bij EU-besluitvorming. Zo’n Europa-wet legt duidelijk vast welke informatie wanneer naar de Tweede Kamer gaat. Bovendien kan de wet ervoor zorgen dat de Kamer eerder betrokken wordt bij bijvoorbeeld overdracht van bevoegdheden aan de EU

Jetten: “Door het lidmaatschap in de Grondwet op deze manier op te nemen, krijgt het Nederlandse parlement een duidelijkere rol bij Europese besluiten en bij mogelijke uittreding. Bovendien doet het recht aan onze historische verbondenheid: Nederland is een van de zes grondleggers van de Europese samenwerking en drijvende kracht achter veel belangrijke Europese besluiten.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

"De EU moet in de komende ...

D66 D66 Soest 03-05-2019 14:24

"De EU moet in de komende begrotingsperiode 50 miljard investeren in digitale technologie." Dat schrijft D66-Kamerlid Kees Verhoeven in de vandaag gepubliceerde Europese Techvisie van de partij. Lees er hier meer over!

D66: 50 miljard van EU in tech!

D66 D66 Soest 03-05-2019 12:35

D66 publiceerde 2 mei 2019 een plan dat EU moet klaarmaken voor de ‘digitale wapenwedloop’.

De EU moet in de komende begrotingsperiode 50 miljard investeren in digitale technologie. Dat schrijft D66-Kamerlid Kees Verhoeven in de gepubliceerde Europese Techvisie van de partij.

Volgens het plan van Verhoeven moet de EU investeren om niet achter te blijven bij de rest van de wereld. Europa moet zich naar zijn mening klaarmaken voor de “digitale wapenwedloop” die volgens hem nu plaatsvindt. “We worden weggedrukt door landen zoals China en de Verenigde Staten. Daarmee kan welvaart, invloed en veiligheid uit onze handen glippen. Dat zou rampzalig zijn voor Nederland, voor alle Europese landen en voor de stabiliteit in de wereld. Het is zaak dat de Europese Unie de dreiging serieus neemt en alle naïviteit en afwachtendheid van zich afschudt.”

De belangrijkste voorstellen uit het plan: 1) In de Europese meerjarenbegroting (2021-2027) 50 miljard extra investeren in KI, quantumcomputing, cybersecurity, ruimtevaart en de digitale infrastructuur. 2) Een Europese techcommissaris die verantwoordelijk is voor een integrale Europese techstrategie waarmee de EU en gezamenlijke vuist maakt tegen China en de VS. 3) Een KI-onderzoeksinstituut in Eindhoven. 4) Europees industriebeleid en marktregels die erop gericht zijn Europese kampioenen te bouwen en te behouden: vervolmaken van de digital single market, aanpassing van mededingingsregels, extra bescherming tegen ongewenste overnames en voldoende tegenwicht bieden aan Chinese en Amerikaanse toetredingsbarrières door zelf ook eisen te stellen. 5) Een gezamenlijke Europese aanpak voor buitenlandse leveranciers aan de vitale infrastructuur: een gezamenlijke Europese risico-afweging, gezamenlijke veiligheidseisen en een controlesysteem op basis van testcentra om software en hardware te screenen. 6) Een Europees startup-visum.