Nieuws van politieke partijen in Katwijk inzichtelijk

646 documenten

🌺 Flower Parade vandaag binnen! 🌺 Al ...

GemeenteBelangen (GB) GemeenteBelangen (GB) Katwijk 10-08-2019 12:20

🌺 Flower Parade vandaag binnen! 🌺 Al 74 jaar rijdt de flower parade door de straten van Rijnsburg, Katwijk & Noordwijk. Maar vanwege de harde wind vandaag is de Flower Parade voor de eerste keer in haar bestaan binnen te bewonderen! 🌼 Iedereen is van 13.00 tot 19.00 uur van harte welkom bij FloraHolland, Laan van Verhof 3 in Rijnsburg. Alle praalwagens zijn te bewonderen, figuranten staan te stralen & de muziekkorpsen zorgen voor de muzikale omlijsting!

Enige tijd geleden had een inwoner ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 01-08-2019 20:23

Enige tijd geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en “volg de regeltjes” was deze ambtsdrager van Gemeentebelangen niet dapper of inventief genoeg om buiten de regeltjes te kleuren. Met andere woorden, hij maakte niet het verschil. Deze kwestie die natuurlijk over peanuts gaat is helaas illustratief voor het complete bestuur van de gemeente Katwijk. Kortzichtigheid speelt een te grote rol. Dat wordt hier verder uitgelegd en er zijn ook pikante videobeelden bij: http://www.kieskatwijk.nl/2019/08/b-maakt-helaas-niet-het-verschil.html

DURF: onze Noordzee is het ...

DURF DURF Katwijk 01-08-2019 15:03

DURF: onze Noordzee is het beschermen waard! Vorige week stond er in de Katwijksche Post een belangrijk ingezonden stuk over onze Noordzee. De actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) is een petitie gestart. Hun zorgen spreken boekdelen: wat eens een bijzonder natuurgebied was, lijkt steeds meer te veranderen in een economisch wingewest. Op dit moment zijn er plannen om diverse grote windmolenparken aan te leggen voor de kust van verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder Katwijk. Maar welke impact heeft dat op de natuur? Wat zijn de gevolgen voor het zeeleven? Eigenlijk weten we dat niet. Er is veel meer onderzoek nodig; iets wat het kabinet ook heeft toegegeven. Want recente bevindingen lijken uit te wijzen dat de Noordzee ernstig te lijden krijgt onder de windmolenparken. Deze inbreuk op de natuur is niet het enige waar DURF zich zorgen over maakt. De visserij heeft het als sector de afgelopen tijd steeds zwaarder te verduren. Neem de veeleisende regelgeving en strenge quota's. Maar ook het verdwijnen van visgebieden - mede door de komst van massale windmolenparken. De visserij staat onder druk; mannen die ook gewoon hun gezin moeten onderhouden. Hun belangen zijn door het Rijk niet genoeg meegenomen. In onze ogen worden er de verkeerde keuzes gemaakt. Een prachtige onderwaterwereld moet het onderspit delven voor de energietransitie. Natuur opofferen om het klimaat te redden: het moge duidelijk zijn dat dit bij onze fractie gefronste wenkbrauwen oplevert. De energietransitie is het onderwerp waarop DURF al eerder een kritisch geluid heeft laten horen. En dat blijven wij doen. Iedereen vind het van belang dat we zuinig met onze aarde omgaan. Maar de weg om daar te komen bevat vele dwaalsporen. En zolang de verkeerde keuzes worden gemaakt zal DURF van zich laten horen. We moeten niet onbezonnen windmolens bouwen, als we niet weten welke schade daardoor kan ontstaan. De Noordzee is van ons allemaal en behoort niet te industrialiseren. Uiteindelijk is onze zee een rijkelijk ecosysteem met grote waarde. Dat besef moet neerdalen. DURF zal daarom de initiatieven van EMK van harte steunen! Lees voor meer informatie: https://www.vissersvoorvrijezee.nl/windmolenparken/ https://www.ad.nl/binnenland/leuk-al-die-windmolens-op-zee-maar-zijn-alle-bruinvissen-straks-doof~ab80945a/ https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/bouw-windparken-verstoort-natuur-in-de-noordzee-ernstig~a0b1c201/?referrer=https://www.google.com/

• GB: Gemeente leert bomen sparen ...

GemeenteBelangen (GB) GemeenteBelangen (GB) CDA D66 ChristenUnie PvdA Katwijk 30-07-2019 18:47

• GB: Gemeente leert bomen sparen • 🌳🍀 Zou Katwijk dan toch nog een groene gemeente worden? Het begint erop te lijken dat de gemeente zo hier en daar uit zichzélf bomen gaat sparen! Zo heeft zij besloten om voor de aanleg van de snelle busverbinding met Leiden tóch minder bomen kappen dan in de kapvergunning was aangegeven. Daarvoor verlegt ze het fietspad aan de zuidkant van de Zeeweg een eindje & past ze het ontwerp voor de bushalte bij het gemeentehuis aan. Ook laat de gemeente aan de Zeeweg maar liefst 64 laanbomen terugplanten. Dat zijn volwassen bomen met een doorsnee van dertig centimeter. 🌲🚫 In het verleden was dit wel anders.. Zo kapte de gemeente langs de Industrieweg 20 laanbomen die ze makkelijk had kunnen sparen. En vorig jaar wilde ze voor het buitengebied van Aquamar nog de vijf gezonde zwarte dennen kappen en vervangen door sprieten. GemeenteBelangen vroeg toen samen met ChristenUnie, D66, PvdA en CDA om kleine aanpassingen van de parkeerplaats. De raad ging mee. Door deze verandering van het besluit staan de vijf zwarte dennen daar nog steeds fier overeind. De gemeente was bovendien minder geld kwijt. ✅ En nu, in 2019, spaart de gemeente volwassen bomen uit zichzelf. Ga zo door, wethouder van bloeiende bermen.

• GB ook voor 'kleine' dingen • ...

GemeenteBelangen (GB) GemeenteBelangen (GB) Katwijk 29-07-2019 09:29

• GB ook voor 'kleine' dingen • 🤷🏼‍♂️ Regelmatig spreken inwoners GemeenteBelangen aan over problemen in hun directe omgeving. En soms kunnen wij inderdaad een verschil in maken! Een voorbeeld. Bewoners van het plantsoen aan de Julianalaan/Christinalaan in Rijnsburg kregen onlangs een brief over de plaatsing van een KPN telecomstation in het plantsoen. Dat is in die wijk een van de weinige stukjes mooi groen. Zonde dus. Bovendien waren de bewoners ongerust over het aanzicht en de geluidsoverlast van het station. 📌👀 GB raadslid René Slootweg bezocht deze plek en gooide wat “korte lijntjes" uit in het gemeentehuis. Een ambtenaar heeft vervolgens contact opgenomen met de bewoners. En daarna besloten het telecomstation elders te plaatsen. Dat kon dus ook. Mooie uitkomst. 🏡GB houdt zich dus niet alleen bezig met beleid, procedures en grote onderwerpen zoals groen, zorg of infrastructuur. Maar zeker ook met de directe leefomgeving van onze inwoners!

DURF: Moeilijke keuze ...

DURF DURF Katwijk 24-07-2019 15:00

DURF: Moeilijke keuze Julianabrug Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over renovatie van de Julianabrug. En er zat haast achter het besluit. De wethouder zette druk op de ketel en duldde geen uitstel. Dit vanwege vertraging die dan dreigde voor de aansluiting op het R-net. Als DURF vonden we dat lastig. Wat moeten we immers nu besluiten voor een brug die over vijftig jaar nog steeds zal worden gebruikt? Wat is dan wijsheid om te doen? De week die ons gegund was om erover na te denken is dan vrij summier. Daarnaast waren er slechts enkele varianten uitgewerkt. Ook de mate waarin bewoners en organisaties zijn meegenomen roept de nodige vragen op. Al met al wekte dat de indruk van een gehaast besluit. En juist bij een onderwerp als dit is dat geen gunstige voorbode. Toch hebben we een helder standpunt geformuleerd. Voor DURF waren twee zaken van belang. Allereerst het waarborgen van de toegankelijkheid en ten tweede de bestendigheid van de brug. Dit zullen we kort toelichten. Het college stelde voor het fiets- en voetpad aan één zijde van de brug weg te halen. DURF heeft zich daar tegen verzet door te wijzen op mensen die slecht ter been zijn. Zij moeten niet gedwongen worden een omweg te maken en drukke knelpunten over te steken. Een brug moet uiteindelijk functioneel zijn en niet als doel hebben een sierobject te worden. Ten tweede de bestendigheid van de brug. Hierbij moeten we ver vooruit blijven kijken. Mede daarom pleitte DURF voor een verbreding van de brug. Om deze altijd nog anders in te kunnen richten als de eisen van de tijd dat vragen. Daarnaast speelt uitstraling een rol. In de variant van het college was al een groenstrook meegenomen. Er kwam echter een voorstel om daarvan een ‘ecologische verbindingsbrug’ te maken voor woelmuizen, spitsmuizen en egels. Een interessant initiatief, maar ook weer een met een prijskaartje. Men rekent zich alvast rijk met subsidies die nog niet zijn toegekend. Het budget is daarmee onzeker. Daarnaast hebben twee ecologen van de gemeente de conclusie getrokken dat er nu nog geen meerwaarde is van deze zogenoemde groene corridor. Dit waren voor DURF de centrale uitgangspunten. Met een krappe meerderheid besloot de gemeenteraad echter om de variant met het fiets- en voetpad aan één zijde, en de ecologische corridor toch te gaan uitwerken. Met de financiële risico’s van dien. Een gemiste kans wat DURF betreft.

▪︎GemeenteBelangen stelt vragen▪︎ 🐶 ...

GemeenteBelangen (GB) GemeenteBelangen (GB) Katwijk 24-07-2019 06:32

▪︎GemeenteBelangen stelt vragen▪︎ 🐶 Het "honden op strand"-beleid blijkt niet helemaal waterdicht in Katwijk. Handhaving is er nauwelijks & wij horen regelmatig klachten van overlast of incidenten op zomerdagen. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat zowel mens als dier in alle rust en ontspannenheid van het strand kunnen genieten. En dus stelde we vragen aan het college! 🌞 In Katwijk mogen honden tussen 1 april en 1 oktober tussen 09.00 en 19.00 niet op het strand, behalve wanneer de temperatuur overdag onder de 18 graden is. Bij temperaturen lager dan 18 graden mogen honden ook na 1 april gewoon los op het strand. Dit blijkt regelmatig voor verwarring te zorgen. Want is het buiten nu 18 of 20 graden? Mocht het nu wel of niet, en tot hoelaat? 📝 Het huidige beleid is wellicht wat onduidelijk met alle variabele.. tijd, temperatuur, gebied. In andere gemeenten mogen honden bijvoorbeeld in de zomermaanden altijd het strand op mits aangelijnd (zoals in duin tijdens broedseizoen), is er consequente handhaving of zijn er minder variabele waardoor het beleid voor hondenbezitters duidelijker is. ⁉️ GemeenteBelangen heeft het college gevraagd of ze bereid zijn het huidige beleid aan te passen om overlast te beperken en de veiligheid & het recreatief plezier op het strand van mens en dier te kunnen waarborgen. GB wil overigens niet aansturen op een verbod voor honden. We wachten de antwoorden af.

🏗📋 Afgelopen donderdag besprak de ...

GemeenteBelangen (GB) GemeenteBelangen (GB) VVD SGP D66 PvdA Katwijk 20-07-2019 14:37

🏗📋 Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de renovatie van de Juliananbrug. Er lagen drie varianten voor de nieuwe brug voor. Van compleet versteend tot een mooie groene variant. In februari opperde GB al het idee voor een groen ecoduct over de brug. In variant 3 was uiteindelijk deze brede groene zone opgenomen, mede. dankzij inspanningen van de wethouder, Katwijk Smart Village en de deelnemers aan de sessie over het nieuwe groenbeleidsplan op 7 maart Het college stelde echter toch de minder groene variant voor. 🌳🌾GemeenteBelangen zag meer in de variant met een mooie groenstrook van 3 meter op de brug. En vroeg middels het amendement de raad te kiezen voor een groene brug! Groen in Katwijk is al beperkt, & als er een extra mogelijkheid is om ergens meer groen te creëren grijpen we die graag aan! Ook PvdA en D66 droegen tijdens de vergadering zeer actief bij aan het overtuigen van de terughoudende partijen. Samen hebben we uiteindelijk een meerderheid voor de groene brug weten te bereiken! 💰De extra kosten? De wethouder gaf aan middels subsidies goede kansen te zien voor de dekking. GB kan zich vinden in die inschattingen. Bij toekenning van de aanvragen voor provinciale subsidies voor bloeiende bermen, nieuwe fietspaden en een ecologische verbindingszone kan de gemeente zelfs een financiële meevaller krijgen! ✔ Het amendement werd gesteund door alle fracties behalve de VVD, de SGP en Durf.

Vanavond tijdens de raadsvergadering ...

SGP SGP Katwijk 18-07-2019 18:18

Vanavond tijdens de raadsvergadering zijn we uitgebreid geïnformeerd over de privacy en informatiebeveiliging in onze Gemeente Katwijk. Naast wat kritische aanbevelingen toch een positief geheel. Mooi om te zien hoe hard er in het gemeentehuis gewerkt wordt om uw en onze gegevens te beschermen!

Vanavond spreekt de gemeenteraad ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 18-07-2019 14:25

Vanavond spreekt de gemeenteraad over een Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Als ik even versneld doorspoel naar het standpunt van KiesKatwijk dan komt dat overeen met datgene wat we ook als gemeente bij de overkluizingen (=viaducten) over de Rijnlandroute nastreven. Die situaties zijn volkomen vergelijkbaar. Hier moeten dorpsdelen die geïsoleerd van elkaar zijn een verbinding krijgen. Geen “plank over de weg of over het water” maar een brede strook met een hoge verblijfskwaliteit o.a. door ruime toepassing van groen is dan het recept. B&W wil de Hoornes afschepen met een domme lelijke plank. Dat hebben onze inwoners niet verdiend. Lees hier het hele verhaal: http://www.kieskatwijk.nl/2019/07/normal-0-21-false-false-false-nl-x-none.html