Nieuws van politieke partijen over Zoetermeer Vooruit inzichtelijk

106 documenten

Waar blijft het ...

Zoetermeer Vooruit Zoetermeer Vooruit CDA PvdA Zoetermeer 24-08-2019 08:23

Waar blijft het daklozenloket? Zoetermeer Vooruit vraagt zich af hoe het staat met het daklozenloket dat in Zoetermeer zou komen. In november 2017 heeft de raad een motie aangenomen (ingediend samen met CDA en PvdA) waarin gevraagd werd onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor dakloze Zoetermeerders om zich in Zoetermeer te melden in plaats van daarvoor naar Den Haag te moeten gaan. In september 2018 kwam het college met de reactie dat het mogelijk is om een dependance van het daklozenloket in onze gemeente te openen en dat daar mogelijk ook een briefadres afgegeven zou kunnen worden. Dit zou, vanwege de kosten die hiermee gemoeid gaan, in het Voorjaarsdebat aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het Voorjaarsdebat is afgelopen juni/juli gevoerd en Zoetermeer Vooruit heeft nu aan het college gevraagd hoe het ervoor staat. “Het zou wel erg prettig zijn als er nu eindelijk ook daadwerkelijk een daklozenloket geopend wordt in onze stad”, aldus fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “Het is geen overbodige luxe. Mensen die dakloos zijn moeten nu naar Den Haag om zich te laten registreren. Soms is daar eenvoudigweg het geld niet voor. Ook die mensen moeten geholpen en gehoord worden. Om voor een woning in te schrijven, om een zorgverzekering af te sluiten, om een DigiD aan te vragen of een uitkering aan te vragen, heb je een adres nodig. Daarbij is het fijn als de mensen in hun eigen stad, in hun eigen netwerk kunnen blijven.” In 2017 waren er circa 205 aanmeldingen van Zoetermeerders bij het Centraal Coördinatie Punt in Den Haag, waar het daklozenloket een onderdeel van is. Daarvan kwamen er 135 in aanmerking voor Maatschappelijke Opvang en zijn er 70 terugverwezen naar Zoetermeer. Vermoedelijk ligt het aantal (dreigende) daklozen uit Zoetermeer iets hoger en gezien het alarmerende bericht in het Algemeen Dagblad van 23 augustus 2019 inmiddels flink hoger.

Een verontrustend bericht in het AD ...

Zoetermeer Vooruit Zoetermeer Vooruit Zoetermeer 15-08-2019 08:48

Een verontrustend bericht in het AD Zoetermeer eerder deze week (13 augustus) was voor ons, Zoetermeer Vooruit, aanleiding om op onderzoek uit te gaan. Bewoners hadden blijkbaar de publiciteit gezocht vanwege gezondheidsproblemen die zij ervaren in hun gerenoveerde nul-op-de-meter woningen maar wij vroegen ons af of er iemand navraag had gedaan bij De Goede Woning Zoetermeer? Wij dus wel. Dit is (samengevat en zonder te veel in technische gegevens te verzanden) wat wij van hen hebben begrepen. De Goede Woning erkent dat er al langer problemen bestaan bij woningen in de wijk Palenstein die de Nul-op-de-Meter renovatie hebben ondergaan. De CO2-waarden zijn hoog, echter nooit zo hoog geweest, dat het volgens TNO gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Na het onlangs opnieuw inregelen van de installatie zijn de waarden nog lager en liggen op of onder de 20% van de toegestane (nog gezonde) waarde. Komende 3 weken worden alle woningen opnieuw ingeregeld. De GGD doet de keuringen en die is tevreden. De inwoners mogen gebruik maken van een energiecoach die, op verzoek, meerdere keren per jaar langs wil komen om de bewoners bij te staan en antwoord te geven op hun vragen. Daarnaast wordt er extra voorlichting verstrekt aan de inwoners over het omgaan met en het gebruik van de installatie. Uiteraard doet dit niets af aan het feit dat bewoners aangeven gezondheidsklachten te ervaren en dat daar serieus mee omgegaan moet worden, maar we zijn wel blij dat er blijkbaar gewerkt wordt aan een oplossing en dat De Goede Woning lering trekt uit de ervaringen van deze eerste pilot om het bij een volgend verduurzamingsproject (voor zover wij weten is dat in Meerzicht) beter te doen, beter te letten op de inregeling van de apparatuur, de mensen beter te informeren en beter uit te leggen hoe de installatie in een nul-op-de-meter woning werkt. #Omdathetanderskan

Start bouw Stadskwartier Palenstein. ...

Zoetermeer Vooruit Zoetermeer Vooruit Zoetermeer 12-07-2019 15:53

Start bouw Stadskwartier Palenstein. Winkelcentrum met erboven sociale huurwoningen van De Goede Woning. Het was een spetterende opening.

We zijn uitermate teleurgesteld dat ...

Zoetermeer Vooruit Zoetermeer Vooruit Zoetermeer 02-07-2019 11:31

We zijn uitermate teleurgesteld dat geen van de collega-raadsleden de bouw van het miljoenen kostende zwembad wil heroverwegen om te kijken of dit niet anders, goedkoper kan. Zoetermeer Vooruit kiest voor de sociale kant: vindt de mensen belangrijker dan prestige en stenen en we willen niet over een paar jaar tot de conclusie komen dat het toch niet zo'n goede keuze is geweest. Helaas zijn wij de enigen die daar blijkbaar zo over denken. Het miljoenen-zwembad gaat er dus komen. Dat is democratie.

Even een reactie op het ...

Zoetermeer Vooruit Zoetermeer Vooruit Zoetermeer 01-07-2019 23:15

Even een reactie op het Voorjaarsdebat dat we de afgelopen twee maandagen in de gemeenteraad hebben gehouden. Dinsdag lopen Juliette Meurs-Troch en Yvonne Bink-Winterkamp op de Markt in Oosterheem met Vooruit on Tour om uw reacties en meningen te peilen.

Gisteravond hadden we deel 1 van het ...

Zoetermeer Vooruit Zoetermeer Vooruit D66 CDA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Zoetermeer 25-06-2019 07:04

Gisteravond hadden we deel 1 van het Voorjaarsdebat. Het Voorjaarsdebat richt zich op hoe de stad zich de komende jaren ontwikkeld. Helaas moeten we flink bezuinigen en iedere fractie/politieke partij mocht daar zijn/haar visie op geven. Zoetermeer Vooruit heeft zich uitgesproken over een paar moeilijke onderwerpen. Samenvattend komt het hier op neer: We vinden het nieuw te bouwen zwembad, de Balijhoeve en de 6e wethouder echt van ondergeschikt belang en we willen niet tornen aan de Zoetermeerpas, Klijnsmagelden en de bibliotheek en wijkposten. Bezuinigingen zijn nooit leuk en iedereen zal daar iets van merken. Maar bij ons hoort iedereen erbij. Jong, oud, met of zonder kleurtje, ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid, hoog-geschoold of laag-geletterd. Met begrip voor onze jongeren, respect voor onze ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding. Uitgaande van de mens en niet van de regeltjes. Met dat in gedachten hebben we met gezond verstand en creativiteit naar oplossingen gezocht voor de bezuinigingsuitdaging waar we momenteel voor staan. #Omdathetanderskan Als je benieuwd bent naar wat er precies is gezegd, dan kun je via de website van de gemeente Zoetermeer (lhttps://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/c0b717af-5fbd-44d4-b4c1-b7361e00ece2) terugkijken en luisteren. Het Voorjaarsdebat begint op 1:07 en op ongeveer 2:19 spreekt Juliette zich uit namens ons.

De SamenLoop voor Hoop Zoetermeer ...

Zoetermeer Vooruit Zoetermeer Vooruit Zoetermeer 24-06-2019 11:59

De SamenLoop voor Hoop Zoetermeer zit er op. Inmiddels alle bende weer opgeruimd en druk in de weer voor het Voorjaarsdebat vanavond. Supertrots dat we deel hebben morgen uitmaken van een geweldig evenement waar een serieus bedrag voor is opgehaald. Tot nu toe ruim € 135.000. Onze bijdrage is dan misschien marginaal geweest maar we zijn er super trots op om € 577 te hebben mogen bijdragen. Allemaal dankzij spontane donateurs en mensen die ons tijdens onze inpakactie bij de Jumbo Meerzicht vrijwillig een bijdrage gaven. Dank ook aan Dirk van den Broek Croesinckplein voor een bijdrage in het natje en droogje voor onze donateurs. Een ter plekke gehouden tombola met altijd prijs was ook zeer succesvol. Zo succesvol zelfs dat we op de zaterdagavond al helemaal waren uitverkocht. Allemaal voor het goede doel. Met een team van 11 lopers (Juliette Meurs-Troch, Yvonne Bink-Winterkamp, Sepehr Mohammadian, Hans van Rhijn, Marijke Tiemensma, Sonja Bleumer, Hans Bleumer, Jo Jo, Almedin Cero, Andries Bink en Ronnie Meurs) hebben we de 24 uur op de baan volgemaakt. Over 2 jaar doen we graag weer mee. Dan zullen we nog beter voorbereid zijn en eerder aan de slag gaan om nog meer geld en sponsoren binnen te halen.