Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

209 documenten

Wijchen-West.

VVD VVD Wijchen 01-04-2021 05:30

https://wijchen.vvd.nl/nieuws/43669/wijchen-west

© Gemeente Wijchen

Wijchen krijgt er een nieuwe wijk bij: Wijchen-West. Gelegen tegen de landerijen van de Vormerse hoeve verrijst hier vanaf 2023 een veelzijdige wijk met mooie waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame verwarming, een snelfietsverbinding, pumptrackbaan, deelauto’s en misschien een station. Dat staat in de visie voor het gebied die het college afgelopen week vaststelde.

Vooralsnog groeit Wijchen-West naar 650 woningen, bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Tenminste de helft komt in het betaalbare segment. De gebiedsvisie vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe wijk. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Mogelijkheden voor versneld bouwenEr is een flink tekort aan woningen in Wijchen en alle omliggende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom gaf de gemeenteraad afgelopen zomer opdracht om te onderzoeken of er versneld meer woningen kunnen worden gebouwd in zowel Huurlingsedam als Wijchen-West. Het gebied aan de westgrens van het dorp is in 2009 al aangewezen als potentiële uitbreidingslocatie.

Snel en goedGeert Gerrits, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening is enthousiast over de plannen voor de nieuwe wijk: ”Wijchen-West is uitermate geschikt om snel te kunnen bouwen. Daar zetten we vol op in. Maar wel met behoud van kwaliteit. Dat staat bovenaan. We willen dat je in deze woonwijk ook over dertig jaar nog steeds fijn kunt wonen. Daarom moeten we nu de juiste keuzes maken en deze visie helpt hierbij. We gaan een mooi stukje Wijchen toevoegen.”

EigendomsverhoudingenDe gronden die nodig zijn om de nieuwe wijk te kunnen bouwen, zijn deels in het bezit van de gemeente, deels in het bezit van particulieren of marktpartijen. Die laatsten hebben al laten weten graag mee te werken aan het nieuwbouwproject en ondertekenen binnenkort een eerste overeenkomst samen met de gemeente.

Van visie naar uitvoeringHet college van B&W legt de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie nu voor aan de gemeenteraad. Gevraagd wordt om 7 ton beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van de plannen en het voorbereiding van de uitvoering.

Thema van de week is woningbouw Lange Weeren

VVD VVD Edam-Volendam 17-03-2021 07:23

Het kon ook niet anders. Een afgetreden wethouder, een extra ingelaste raadsvergadering en een drietal moties op een dag. Het gáát dan ook ergens over. Tegenstanders schrijven de lokale krant al weken vol. Wat overigens niet wil dat zeggen dat die info altijd klopt. Voor wie het niet volgt of checkt, is het haast niet te volgen. Misschien tegen beter weten in, maar ik ga toch proberen er wat helderheid in te scheppen.

https://edamvolendam.vvd.nl/nieuws/43372/thema-van-de-week-is-woningbouw-lange-weeren

Woningbouw in de Lange Weeren, de laatste uitleglocatie van Volendam is niet omstreden. Zés van de zeven politieke partijen in de gemeenteraad zijn vóór een mooie, groene, betaalbare en leefbare woonwijk. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het dan kan, als iedereen hetzelfde wil, dat er dan toch zoveel spanning, discussie en meningsverschil ontstaat. Dat gaat dan ook niet over wel of geen woningbouw, maar over de beste wég om woningbouw te bereiken.

Kort samengevat, het gebied Lange Weeren is in eigendom bij 2 projectontwikkelaars. Eén ontwikkelaar (Scholtens) bezit de grond die aansluit op de Blokgouw. De gemeente werkt al jaren samen met deze ontwikkelaar om tot woningbouw te komen, zodat na afronding van de Broeckgouw doorgebouwd kan worden. Na heel veel hobbels, zit nu ook de provincie (als belangrijkste speler) aan tafel en is er een goede kans op woningbouw in dat deel van de Lange Weeren. Maar het is nog steeds een vogel in de lucht. Een meerderheid wil die kans pakken en op zo kórt mogelijke termijn die mooiste woonwijk van Nederland mogelijk maken.

Het andere deel van de Lange Weeren (aan de kant van de provinciale weg), is nu in eigendom bij de andere ontwikkelaar (BPD) en enkele lokale investeerders. En niet voor niets wordt er nu druk uitgeoefend om naar het hele gebied te kijken. Het voordeel daarvan is dat er dan ruimte is voor meer woningen en een grotere, mooie woonwijk. Een open deur, zou je denken. 

Maar eigenlijk is er hier geen behoefte aan zóveel woningen. En als er minder woningen komen in een groter gebied, dan wordt de betaalbaarheid van die woningen een probleem. Ook moet een deel van het proces dan opnieuw en moeten met een andere ontwikkelaar ook afspraken worden gemaakt (en zij met elkaar), wat in de praktijk neerkomt op jaren uitstel. Tenslotte zet de provincie in op binnenstedelijk bouwen. Dus hoe groter het gebied wordt, hoe kleiner de kans op woningbouw.

Het dilemma is van alle tijden. Kies je voor een grote kans op een kleine beloning? Of kies je voor een kleine kans op een grote beloning? Daar gaat de politieke discussie over. (Erg) gechargeerd gezegd: ga je voor safe of ga je gokken? Zoveel mensen, zoveel meningen. Zeker ook in de politiek. Want niet iedereen schat de kansen en beloningen hetzelfde in.

Het college kijkt naar het belang van de gemeente als geheel. Daarom maken we een algemene visie op het hele gebied en de hele gemeente voor de lánge termijn. Maar we zetten nu eerst in op de gróótste kans op snélle woningbouw (in een deel van de Lange Weeren). Want de Broeckgouw is bijna afgerond en er is dus haast. En er zijn vele honderden, zo niet duizenden woningzoekenden. De woningvoorraad slinkt en de huizenprijzen stijgen. Wij kiezen er daarom voor om door te pakken en woningbouw in de Lange Weeren niet op de lange baan te schuiven (inclusief het risico dat er helemáál niet gebouwd zal worden). Voor de zomer willen we meer zekerheid hebben. En opnieuw beginnen kan altijd nog, dan maakt die paar maanden tot de zomer ook niet het verschil.

Komt tijd, komt raad! En om positief af te sluiten, gisteren hoorde ik dat de subsidie voor de 3e ontsluitingsweg (€ 4,9 mjn) definitief is verleend. De ontsluiting voor de Lange Weeren is daarmee alvast verzekerd.

Wim Runderkamp

Wethouder

Bouwen, bouwen, bouwen.

VVD VVD Doetinchem 15-03-2021 09:24

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44153/Bouwen VVD Doetinchem
Bouwen, bouwen, bouwen.
Bouwen.

Bouwen, bouwen, bouwen: dat is de oplossing voor het woningtekort in Nederland. Daarom willen wij een nationaal bouwfonds oprichten. Met de bijdrage uit dit fonds kan bijvoorbeeld de noodzakelijke infrastructuur bij grote nieuwbouwprojecten worden aangelegd.

 We nemen ook andere maatregelen om te zorgen dat er echt gebouwd wordt. Zo zorgen we dat het voor woningcorporaties loont om dure woningen te verkopen en goedkope woningen te bouwen. We verkorten de besluitvormingsprocedures bij nieuwbouw. En we gaan verder met het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden naar woningen.

 Met provincies en gemeenten maken we strikte afspraken over meer bouwlocaties. Gemeenten die meer bouwen krijgen meer geld van de landelijke overheid. Met die bonus kunnen zij voorzieningen en infrastructuur aanleggen.

 Er komt een speciaal OZB-tarief voor onbebouwde woningbouwgrond. Zo zorgen we dat er echt gebouwd wordt en houden we braakliggende terreinen en speculatie met grond tegen.

KLIK HIER om meer te lezen

Ondernemer en VVD-raadslid Paul Ronke “Vooral geen gedoe meer in Wassenaar”

VVD VVD Wassenaar 07-01-2021 08:53

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/42247/ondernemer-en-vvd-raadslid-paul-ronke-vooral-geen-gedoe-meer-in-wassenaar

Paul, waarom ben je in de lokale politiek gegaan? 

De reden voor mij om in de gemeenteraad te gaan was dat ik een bijdrage wilde leveren aan het bestuur van Wassenaar. Vooral (mede) ervoor zorgen dat we een rustig, degelijk en zelfstandig bestuur hebben was voor mij erg belangrijk. Vooral geen gedoe meer in Wassenaar. 

Je zit in de commissie Fysieke leefomgeving: wat is dat?

Dat gaat over alles wat je ziet. Woningbouw is een groot en belangrijk onderdeel hiervan. Ik ben woordvoerder woningbouw. Woningbouw gaat ons allemaal aan; je kinderen die een woning willen of je woont naast een bouwproject waarop je zelf wensen en bedenkingen hebt. De commissie gaat verder ook over verkeer, strand en bestemmingsplannen. 

Wat heb jij zoal bereikt? 

We zijn goed op weg om alle ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Zo gaan we op bestaande locaties die al lang leegstaan bouwen, te beginnen met de Den Deylschool die al vier jaar leeg staat. Daar kunnen starters, gezinnen en ouderen straks een plek vinden.  Daarnaast hebben we de kaders voor Renbaan Duindigt bepaald; daardoor is er eindelijk duidelijkheid over wat wel en niet mag.

Wat wil je zoal nog bereiken in de komende periode?

Wat mooi zou zijn om in de komende periode nog te realiseren is het vaststellen van de kaders voor woningbouw op het ANWB-terrein. Daarnaast zijn er veel plannen in uitvoering; zo ligt er een door de gemeenteraad goedgekeurd plan om het centrum op te knappen. Dat moet volgend jaar gebeuren!

Je bent voor velen bekend als de winkelier van The Perfect Taste in de Langstraat, maar die is niet meer. Wat doe je tegenwoordig? 

Na zo’n 30 jaar in een winkel werkzaam te zijn geweest, waarvan 20 jaar in Wassenaar, heb ik 2 jaar geleden besloten om iets anders te gaan doen. Nu ben ik bewindvoerder. Dat houdt in dat ik mensen help met hun financiën. Dat kunnen mensen zijn die in de schulden zitten en daar zelf niet meer uitkomen. Het helpen van deze mensen is iets wat je veel voldoening geeft. Je komt voor het eerst bij ze thuis en je treft daar vaak mensen die het hebben opgegeven. Ze weten niet meer hoe (financieel) verder. Mijn werk is het verzamelen en ordenen van alle schulden en zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar kloppen. Als de situatie stabiel is begeleid ik de mensen naar de schuldsanering. De gemeente die de schuldsanering uitvoert probeert met alle schuldeisers een regeling te treffen. Als dat lukt wordt er 3 jaar maximaal afgelost en wordt na 3 jaar de restschuld kwijtgescholden. Dan hebben deze mensen weer uitzicht op een normaler leven. Dit zorgt voor minder kosten voor de gemeenschap. Als je beter in je vel zit is de kans op werkloosheid kleiner en maak je minder gebruik van de zorg. 

VVD Lingewaard: Maak een einde aan de spookpanden in Lingewaard (bron Gelderlander)

VVD VVD Lingewaard 06-11-2020 09:09

Net als veel andere inwoners is Nick Hubers (28) de spookpanden in het Lingewaardse helemaal zat. Het VVD-raadslid roept de gemeente op om de leegstand en verloedering aan te pakken.

https://lingewaard.vvd.nl/nieuws/41389/vvd-lingewaard-maak-een-einde-aan-de-spookpanden-in-lingewaard-bron-gelderlander

Een winterstorm in januari blies het laatste restje stabiliteit uit de voormalige boerenwoning. Bakstenen en dakpannen van de schuur liggen als legoblokjes over elkaar heen. En een paar maanden geleden was het huis zelfs het decor van een scene uit een oorlogsfilm. Al meer dan tien jaar staat het Huissense pand op de hoek van de Zandse Dwarsstraat en de Karstraat leeg. Een hek moet er voor zorgen dat hangjongeren op avontuur de woning niet enteren.,,Zoals je ziet klim je er echter zo overheen. Levensgevaarlijk. Maar het is vooral een puist langs een hoofdstraat in een van onze kernen”, zegt Hubers.

Aanpakken

Hubers meent zo tien andere panden te kunnen noemen die al jaren leeg staan, waar niks mee gebeurt en die bewoners een doorn in het oog zijn. De gemeente heeft de mogelijkheid om in te grijpen indien bouwwerken in ernstige mate ‘buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet deskundigen evident zijn’. In oktober 2018 nam het college de zogeheten excessenregeling aan. Burgemeester en wethouders kunnen bij ernstige verwaarlozing, verloedering en achterstallig onderhoud (excessen) ingrijpen. ,,Het kan soms door een goed gesprek met de eigenaar, soms is handhaving het enige resterende middel. De excessenregeling maakt deze handhaving mogelijk”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Lingewaard is bezig een lijst met excespanden op te zetten.

Hubers rijdt voor naar de dorpsstraat 68 en 70 in Bemmel. In een voormaligePeugeotgarage loopt een enorme scheur door de binnenmuur. Het onkruid overwoekert langzaam de zijdeur van het pand. In de woning ernaast zitten nu enkele huurders ‘antikraak’, maar desondanks laten ook in dit pand enkele dakpannen los. Ook deze twee panden liggen niet ergens achteraf, maar in een belangrijke straat in het dweildorp. ,,De garage staat al zolang ik mij kan herinneren leeg en ik kan mij niet voorstellen dat het antikraakpand helemaal waterdicht is", deelt Hubers zijn gedachten. 

Duister en smoezelig

Aan de Dorpsstraat 58 in Gendt staan alleen de plastic bloemen voor het raam in bloei. De rest van het pand oogt smoezelig, aftands en zelfs een beetje duister. Hier zat ooit café-restaurant en dancing Im Weissen Rössl. Hubers: ,,Bewoners ergeren zich dood aan dit pand. Het zakt echt in elkaar. Ik kan het mij niet meer herinneren dat dit restaurant open is geweest.”

Als lichtend voorbeeld ziet Hubers de voormalige supermarkt van Haalderen, waar de gemeente in samenwerking met Waardwonen appartementen van laat maken. ,,Bouwen, bouwen, bouwen is het credo van dit college. Deze vier panden staan op hele waardevolle en ook populaire bouwgrond. Ik hoop dat de gemeente daarom samen met ondernemers aan de slag gaat als een pand jaren leeg staat, net zoals in Haalderen gebeurde.”

VVD laat grondbedrijf activeren – investeren voor de toekomst!

VVD VVD Halderberge 13-08-2020 04:02

Bouwen, bouwen, bouwen! De VVD-fractie laat geen kans voorbij gaan om deze uitspraak te uiten in de raadszaal. De vraag naar woningen en bouwgrond is enorm. Gelukkig komen er een aantal projecten van de grond. Echter heeft de gemeente daardoor steeds minder grond om te ontwikkelen om deze behoefte te kunnen invullen. Daarom heeft onze fractievoorzitter Gerard gepleit voor een activering van het grondbedrijf.

Juist nu, in deze Corona-tijd, is het belangrijk om ons uit de crisis te investeren. Investeren voor de toekomst; voor de vraag naar woningen, maar ook financieel sterk te blijven als gemeente. Een bekend gezegde is “Stilstaan is achteruitgang”.Middels een motie is het college verzocht om actief op zoek te gaan naar gronden in- en rondom onze vijf kernen, maar ook passend bij de desbetreffende kern. “De mogelijkheden voor woningbouw worden steeds beperkter. We zullen dus op zoek moeten gaan nieuwe mogelijkheden. Dan is een actieve houding van groot belang”, aldus een tevreden Gerard. Want het college nam de motie over. Gerard: “Goed dat het college de handschoen oppakt en de actieve rol hierin op gaat pakken. We hopen eind dit jaar, en anders toch zeker begin volgend jaar, de uitwerking van de motie te ontvangen. We kijken er naar uit!”Hieronder (als bijlage) de motie die Gerard tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft ingebracht, en die is overgenomen door het college.

VVD blij met extra woningen voor woningbouw

VVD VVD Zuid-Holland 26-07-2020 08:40

In het verkiezingsprogramma heeft de VVD Hoeksche Waard het belang van woningbouw voor een vitale Hoeksche Waard benadrukt. We zijn dan ook blij dat onze VVD collega's in de Provinciale Staten hebben bijgedragen aan extra woningen voor de Hoeksche Waard. Snel bouwen is nu het devies.

https://hoekschewaard.vvd.nl/nieuws/40380/vvd-blij-met-extra-woningen-voor-woningbouw

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard merkt  dat de vergrijzing toeneemt en dat de vitaliteit van de 14 kernen onder druk komt te staan. Inwoners, voorzieningen, ondernemers en verenigingen ervaren al de achteruitgang. 

Daarom is in elke kern behoefte aan extra woningen zodat ook voor jongeren, starters en jonge gezinnen (ook van buitenaf) kansen worden gecreëerd. De Hoeksche Waard heeft de ruimte en is een aantrekkelijke woonomgeving. Niet alleen in Oud-Beijerland maar juist ook in andere kernen, waaronder Strijen waar al een aantal jaren niet is gebouwd, zitten we dringend verlegen om woningbouw. 

In deze video geeft fractievoorzitter Arnold de Man zijn visie op de noodzaak voor woningbouw in de Hoeksche Waard in alle kernen. Hij staat hierbij samen met VVD Statenlid Karima Bouchtaoui in het Land van Essche 3 waarvoor al meer dan 10 jaar plannen worden gemaakt.

Dit gebied is bij uitstek geschikt om snel voor alle doelgroepen een mooie en passende woning te realiseren. Goedkoop (ook onder de 2 ton) en uitermate geschikt om doorstroming te stimuleren. Met de steun vanuit de provincie ziet de VVD Hoeksche Waard de mogelijkheid om hier een goede impuls aan te geven.

Er kunnen ongeveer 140 woningen binnen korte termijn worden gebouwd. De grotere locaties komen pas daarna, omdat met name eerst de infrastructuur en OV moeten worden aangepast. De eerste woningen in Stougjesdijk Oost zullen bijvoorbeeld pas over 5 jaar gebouwd worden.

Daarom nu bouwen, bouwen, bouwen in de gehele Hoeksche Waard.

Raadsvergadering 9 juli 2020

PvdA PvdA VVD ChristenUnie Ijsselstein 10-07-2020 12:07

Raadsvergadering 9 juli – voortzetting van de raadsvergadering van 2 juli 2020

De raadsvergadering van 2 juli liep zo uit, dat we besloten de reservedatum 9 juli te gebruiken om da agenda af te werken. De vergadering werd op 2 juli geschorst en op 9 juli weer geopend.

In de vergadering van 2 juli werd besloten de hondenbelasting niet af te schaffen omdat de hiermee de kosten van het hondenbeleid zoals de uitlaatveldjes en het opruimen van de hondenpoep en het toezicht worden betaald. Schaf je de hondenbelasting af, dan blijven de kosten. Sinds 2017 is de hondenbelasting een doelbelasting, dat wil zeggen dat er zoveel belasting geheven wordt als nodig is om de kosten te dekken.

Ook hebben we op 2 juli bij het behandelen van de kadernota 2021 binnengehaald dat IJsselstein toeristenbelasting gaat heffen met ingang van 2021. Dit is een heffing die de inwoners van IJsselstein zelf niet raakt omdat toeristenbelasting alleen voor niet-ingezetenen geldt.

Van de 9 voorstellen voor de kadernota 2021 kwamen er 5 van de PvdA en drie daarvan worden opgenomen in de begroting voor 2021. Best een goed resultaat. In programma 1 Bestuur en Organisatie ging het om voorstel 7  invoeren van de toeristenbelasting voor het verhogen van de inkomsten van de gemeente. Binnen programma 3 Wonen en Ruimte voorstel 15  een impuls aan  het woningbouwprogramma betaalbare woningen. Binnen programma 4 Onderwijs, Sport en Cultuur voorstel 18 versneld actualiseren van het IHP, de huisvestingsplannen voor scholen in IJsselstein, om effectief leegstand tegen te gaan en mogelijk binnenstedelijk kansen voor woningbouw te realiseren.

In de voortgezette vergadering stond er een PvdA- amendement op het raadsvoorstel Propositie IJsselstein Vitaal op de agenda voor het versneld realiseren van 150 tijdelijke woningen op drie verschillende locaties in IJsselstein. We hebben dit jaar hemel en aarde bewogen om de oppositiepartijen in de raad op één lijn te krijgen, maar het is net niet gelukt. Het amendement werd met 12-11 verworpen doordat naast de coalitiepartijen LDIJ en VVD van de oppositie de Christenunie tegen het amendement stemde om voor de PvdA onbegrijpelijke redenen.  Ongelooflijk jammer dat het weer niet lukte om beweging te krijgen in dit dossier. Als de Christenunie al goede argumenten had, dan hebben we die niet gehoord.  De woningzoekenden in IJsselstein, jong en oud, zijn hiervan de dupe.

De wethouder wil zich richten op permanente woningbouw en dat is prima, maar daar gaat al gauw 7-10 jaar mee heen en zo lang kunnen de woningzoekenden niet wachten. Tijdelijke woningen kunnen voorzien in verlichting van de druk op de woningmarkt en voor de PvdA is het onbegrijpelijk dat het college en coalitiepartijen de urgentie hiervan niet, althans onvoldoende inzien om er iets aan de willen doen.

 

Het bericht Raadsvergadering 9 juli 2020 verscheen eerst op PvdA IJsselstein. Voor iedereen!.

Bouwen zonder uitzicht op een parkeervergunning

VVD VVD Hilversum 29-06-2020 21:03

De VVD stelde wethouder Wolthers de volgende vraag:

Wij lazen dit artikel over het onderzoek dat loopt naar het verlagen van de parkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen. De VVD vindt deze insteek te eenzijdig.

Als je voor een totale ontwikkeling de norm verlaagt, gaan ontwikkelaars minder parkeerplaatsen aanleggen op eigen terrein. Dat zorgt ervoor dat eventuele parkeerdruk terecht komt in de omliggende omgeving.

Wat de VVD een veel logischere methode vindt, is ontwikkelaars toestaan huizen te bouwen en te verkopen/verhuren waarbij kadastraal is vastgelegd dat de bewoner van dat huis geen recht heeft op een parkeervergunning. Dat betreffende huis/appartement heeft dan ook geen parkeerplaats op eigen terrein nodig. Dit verlaagt de parkeernorm an sich niet, maar zorgt er toch voor dat de ontwikkelaar minder parkeerplaatsen hoeft aan te leggen. De parkeernorm blijft gelijk, maar voor huizen/appartementen van dit type is die parkeernorm niet van toepassing.

Deze methode wordt in andere steden al veel toegepast.

Het belangrijkste verschil is dat zo’n huis of appartement simpelweg te koop of te huur zal worden aangeboden met de expliciete vermelding dat de bewoner geen parkeerplaats op eigen terrein heeft én geen recht heeft op een vergunning voor een parkeerplaats op het maaiveld.

Is de wethouder bereid het ingehuurde adviesbureau expliciet te vragen deze methode ook te onderzoeken?

Het antwoord van de wethouder was een volmondig “ja!”. Ook de Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode pikten dit op.

We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Door huizen te bouwen waarbij je van te voren aangeeft dat de bewoner nimmer recht heeft op een parkeervergunning op het maaiveld èn geen eigen parkeerplaats heeft, ben je eerlijk en duidelijk en trek je dus ook mensen aan die geen auto hebben. Dit is vooral erg goed toe te passen in gebieden rond OV-knooppunten.

Haitske van de Linde (ruimtelijke ordening) en Hidde Fennema (mobiliteit)

Ruimtelijke Koers Houten

VVD VVD Houten 21-06-2020 03:00

De gemeente Houten heeft een Ontwerp Ruimtelijke Koers opgesteld. Daarin wordt richting gegeven aan hoe het college van de gemeente Houten denkt de ambitie waar te kunnen maken om ongeveer 4750 woningen toe te voegen tot 2040.

https://houten.vvd.nl/nieuws/39960/ruimtelijke-koers-houten

Het genoemde aantal komt neer op gemiddeld tussen de 200 en 250 woningen per jaar wat voor Houten niet abnormaal veel is en wat in lijn ligt met de aantallen van afgelopen jaren.

Deze ruimtelijke koers geeft met de getoonde ambitie een doorkijk hoe het college de ruimtelijke vertaling heeft gemaakt om het woningtekort aan te pakken. Ik wil benadrukken dat nog niet alles vaststaat en er dus ook nog heel veel inspraak mogelijk is maar dat dit document wel de richting aangeeft. 

Als VVD fractie vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het opleveren van het eerder genoemde aantal woningen en om te kijken hoe, waar en welke type woningen we kunnen realiseren. Wij zullen extra aandacht vestigen op die zaken binnen de Ruimtelijke Koers waar we onze vraagtekens bij hebben.

Onze gebruikelijke standpunten met betrekking tot woningbouw zullen wij als fractie toepassen op deze Ruimtelijke Koers:

de uitwerkingen van de geschetste koers moet passend zijn binnen de bestaande omgeving;de Houtense kwaliteit die zo erg door onze inwoners gewaardeerd wordt, willen we terugzien;de inspraak met de buurt bij de verdere uitwerking van de Ruimtelijke Koers moet georganiseerd zijn;de bereikbaarheid van de gemeente Houten mag niet verslechteren.

De Ruimtelijke Koers biedt de gemeente Houten veel kansen. Bijvoorbeeld om onze infrastructuur te verbeteren en om kwaliteitsimpulsen en nieuwe inrichting te realiseren aan verouderde gebieden zoals de Doornkade. Ook helpt het onze huidige voorzieningen in stand te kunnen houden of verder te verbeteren.

Wij begrijpen heel goed dat deze Ruimtelijke Koers vragen bij iedereen oproept. Ook wij hebben als VVD fractie inhoudelijke vragen die we zeker gaan voorleggen aan het college tijdens de politieke behandeling van deze Ruimtelijke koers. Waarom wordt er bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid van sloop of van bepaalde bouwhoogten bij inbreidingslocaties? Hoe gaan we om met de verschuivende parkeernorm? Hoe laten we nieuwe bebouwing goed aansluiten binnen bestaande woonwijken? 

Om ons standpunt over deze Ruimtelijke Koers binnen de fractie goed te kunnen bepalen, is het belangrijk om de signalen en vragen vanuit de samenleving op te blijven vangen. U kunt deze sturen aan fractie@vvd-houten.nl.

Tot en met 18 juni hadden inwoners van Houten formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeente op de Ontwerp Ruimtelijke Koers. Aangezien de Ruimtelijke Koers een belangrijk stuk is waarin grote keuzes worden voorgesteld voor de komende decennia, zullen wij als VVD fractie er bij het college extra op aandringen dat op de ingediende zienswijzen een passende en weloverwogen reactie wordt gegeven die recht doet aan de waardevolle inzichten van de inwoners van Houten.