Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

62 documenten

SP: “Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag moet ingrijpen bij Woldringlocatie”

SP SP Groningen 07-07-2020 16:20

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP wil dat de gemeente ingrijpt bij de Woldringlocatie. De partij heeft de afgelopen week ruim honderd huurders van de Woldring-locatie gesproken en signaleert meerdere problemen.

Huurders betalen hoge huren, moeten onterecht 181 euro verhuurkosten betalen en worden opgescheept met allerlei extra kosten voor een sportschool, sauna en scooterparkeerplaatsen. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders roept de SP de gemeente op om zich via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag actief met de situatie rondom de Woldringlocatie te bemoeien.

Video of SP roept gemeentebestuur op om in te grijpen bij Woldringlocatie

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/07/sp-meldpunt-ongewenst-verhuurgedrag-moet-ingrijpen-bij-woldringlocatie
“Met huren tussen de 700 en 1000 euro betalen jongeren zich scheel aan huur terwijl de studio’s vaak ook nog eens mankementen vertonen. Na jaren van strijd tegen huisjesmelkerij willen we dat de gemeente optreedt tegen Woldring Verhuur B.V. die het wooncomplex als goudmijn uitput en de vaak jonge huurders uitbuit.” 

Op de website van de gemeente Groningen staat het volgende over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag : "Als de klacht terecht is, neemt de gemeente maatregelen. Een ‘slechte verhuurder’ of ‘slechte bemiddelaar’ kan daarbij zijn of haar vergunning kwijtraken. Eerst kan er een waarschuwing gegeven worden, vervolgens kan een dwangsom worden opgelegd en ten slotte kan in het ergste geval de verhuurvergunning worden ingetrokken.” De SP wil dat het college deze stappen gaat zetten.

De SP wil dat de gemeente zich actief gaat bemoeien met de situatie op de Woldringlocatie. Dijk: “Huurders verdienen een overheid die aan hun zijde staat in de strijd tegen huisjesmelkers. Hoe eerder Woldring Verhuur B.V. op de vingers wordt getikt, hoe beter.”

Video of Huurders bij Woldring betalen torenhoge huren en verhuurkosten. SP met ruim 100 huurders in protest.

De komende weken gaat de SP samen met de jongerenorganisatie ROOD, jong in de SP, bij nog meer huurders van de Woldringlocatie langs.

Komende weken zullen de SP en ROOD ook meerdere bijeenkomsten met huurders organiseren. “We zullen deze strijd samen met huurders op meerdere manieren gaan voeren. Via de gemeenteraad, via de rechtbank en door middel van gezamenlijke acties van huurders tegen Woldring Verhuur B.V.” aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

ROOD en huurders eisen dat huurverhoging bij Woldring niet door gaat

SP SP Groningen 30-06-2020 12:17

Afgelopen donderdag zijn ROOD, jong in de SP en huurders langs de deuren gegaan in het Woldringcomplex aan de Friesestraatweg om handtekeningen te verzamelen onder een brief die naar Woldring verstuurd gaat worden over de huurverhoging.

De brief roept Woldring Verhuur op om de geplande huurverhoging, die bij sommigen in het complex wel 5,1 procent is, niet door te laten gaan.

Huurder Rojhin Bazyan: “Ik vind het erg oneerlijk dat die huurverhoging doorgaat. De huren zijn al erg hoog, veel dingen zijn niet af in het gebouw en er komen onzekere tijden aan met corona.”

De reacties van de huurders op de brief met eisen waren erg positief. Ruim honderd huurders hebben de brief met eisen nu al ondertekend. ROOD zal de komende dagen nog met zoveel mogelijk huurders in gesprek gaan.

ROOD-woordvoerder Jerom Maat:

“We wisten al wel dat er onvrede is bij de huurders van Woldring, maar zoveel positieve reacties op onze brief had ik niet verwacht. Als ik Woldring was zou ik eieren voor mijn geld kiezen als onze brief straks daar op de deurmat ligt, zo’n grote groep huurders met zoveel energie zou ik niet tegen me willen hebben.”

Woldring Verhuur is al eerder in het nieuws geweest omdat er dingen mis zijn gegaan bij het nieuwe pand aan de Friesestraatweg. Ook nu zijn er nog veel dingen waar de huurders het niet mee eens zijn. Zoals de verplichte verhuurkosten van 181 euro die betaald moeten worden wanneer je gaat huren bij Woldring. Huurders zijn al een rechtszaak begonnen tegen deze illegale kosten.

Verder zijn er nog ergernissen zoals liften die een paar dagen stopgezet worden en een slecht functionerend klimaatsysteem. Jerom Maat: “Er is nog een hoop mis in dit complex, en dat terwijl de huurders flink moeten betalen voor een studio of appartement bij Woldring. Wat ROOD betreft houden we nog niet op als de huurverhoging van de baan is maar gaan we door tot alle problemen zijn opgelost en huurders een betere prijs betalen.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Veel moties over wonen aangenomen | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie Groningen 28-06-2020 00:00

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag zijn er veel GroenLinks-moties aangenomen met betrekking tot wonen en huren. Daar zijn we erg trots op, dus lichten we graag vier belangrijke moties voor je toe.

“Wooncoöperatie? Ik weet hoe dat moet!”

Er is een groeiende behoefte aan het wonen in wooncoöperaties - en samenwerkingsverband van mensen dat zich richt op het realiseren van een betere en betaalbare woonsituatie voor elkaar. Maar hoe organiseer je zoiets? En kan dat wel in gemeente Groningen? De afgelopen tijd is GroenLinks-raadslid Lieke, samen met D66 en ChristenUnie, op onderzoek uitgegaan. In de woonvisie worden wooncoöperaties en cpo’s (wat is een cpo?) toegejuicht, maar er lijkt vooral behoefte te zijn aan ondersteuning en informatie om initiatieven tot uitvoering te kunnen brengen. Daarom heeft Lieke samen met andere partijen een motie ingediend met het verzoek een centraal aanspreekpunt aan te wijzen bij de gemeente, duidelijke informatie te verstrekken ter ondersteuning, en een lobby voor financiële ondersteuning bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangenomen!

“Huurbescherming gegarandeerd”

Wonen op een hotelbestemming zonder huurbescherming. Dat is de huidige situatie voor, veelal internationale, huurders van shortstay-locaties. En daar moet verandering in komen, concludeerde Lieke. Naar aanleiding van haar eerder aangenomen motie over het uitwerken van alternatieven voor en het minimaliseren van shortstay, stelde het college een concretere tijdsbegrenzing voor, met een maximale duur van vier maanden. Wonen op een hotelbestemming wordt onmogelijk gemaakt en het gebruik van shortstay-woonconstructies zal hiermee worden ingeperkt. Dat klinkt beter!

Maar waar Lieke minder enthousiast over was, is de hardheidsclausule (?), waarmee uitzonderingen op het nieuwe shortstay-beleid kunnen worden gemaakt, onder andere voor de SSH. Huurbescherming zou daardoor niet gegarandeerd worden voor een grote groep internationale studenten, aangezien ze in shortstay-voorzieningen niet naar de huurcommissie kunnen.

Om huurbescherming toch te garanderen, heeft Lieke een motie ingediend, met het verzoek om te sturen op het verdwijnen van shortstay-contracten van langer dan vier maanden zodra de wet alternatieven mogelijk maakt. Bovendien verzocht Lieke om de uitzonderingssituaties aan drie voorwaarden te laten voldoen: bepaal de huurprijs aan de hand van het woningwaardestelsel. Klachten kunnen worden gemeld bij Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag; de opbouw van de kosten van de shortstay-eenheden moeten transparant zijn; er moet duidelijkheid worden verschaft onder welke voorwaarden een shortstay-contract kan worden beëindigd. Aangenomen!

“Een grote stad hoeft geen grote eenzaamheid te betekenen”

Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend probleem. Ook op de woningmarkt valt daar wat aan te doen! Voor nieuwbouw zijn tegenwoordig lange gangen met individuele studio’s de norm, waar niemand elkaar kent. Daarnaast wonen internationale en Nederlandse studenten bijna volledig los van elkaar, terwijl internationale studenten aangeven graag gemengd te willen wonen om zich thuis te laten voelen. Gezamenlijke ruimtes, zoals een gedeelde woonkamer, kan ontmoeting stimuleren en eenzaamheid verminderen. En eenzaamheid onder internationale studenten kan worden tegengegaan door gemengde bewoning. Daarom diende Lieke samen met enkele andere partijen een motie in om afspraken te maken met ontwikkelaars en woningcorporaties over gemengde bewoning van internationale en Nederlandse studenten, en om wooneenheden voor jongeren met gezamenlijke ruimtes te stimuleren. Aangenomen!

“Groningen tegen de verhuurdersheffing”

Tot slot heeft de raad een motie van de SP aangenomen waarmee de raad uitspreekt dat de verhuurdersheffing zo snel mogelijk afgeschaft moet worden, en moet worden omgezet in een investeringsplicht voor woningbouwcorporaties. In 2012 is de verhuurdersheffing van totaal 1,7 miljard euro als een soort extra belasting ingevoerd als gevolg van de kredietcrisis. Hierdoor kunnen corporaties minder investeren in het bijbouwen van sociale huurwoningen, het betaalbaar houden van de huren, en onderhoud en verduurzaming. Door als raad onze afkeur voor de verhuurdersheffing uit te spreken, zetten we druk op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangenomen!

Huurders in actie tegen opgeblazen huurverhoging

SP SP Groningen 24-06-2020 15:36

0% huurverhoging is genoeg. Dat vinden vele Groningse huurders met de SP. Daarom vroegen zij woensdag 24 juni van wethouder Van der Schaaf en alle raadsleden om achter de huurders te gaan staan en de huurverhoging te stoppen.

Nicolette Niessen, één van de huurders: "Op 1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Wéér een huurverhoging doorvoeren is oneerlijk’. Huurders, bijeengebracht door de SP, komen deze week tijdens de ‘nationale actieweek tegen de huurverhoging’ overal in het land in beweging".

Op de Vismarkt in Groningen blies de SP een groot springkussen in de vorm van een huis op. Het is de mascotte van hun landelijke campagne tegen de ‘opgeblazen’ huurverhoging. De hele week tourt de SP door het land met deze mascotte, om de huurders die op tientallen plekken in beweging komen bij te staan. Huurders draaien nog altijd op voor de vorige crisis. Zij moeten vanaf 1 juli weer een huurverhoging betalen, terwijl van velen het inkomen door de coronacrisis terugloopt. Daar hebben zij genoeg van. 

Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in Groningen:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/huurders-in-actie-tegen-opgeblazen-huurverhoging
"Sinds 2013 is de huur met gemiddeld 18,5% gestegen. Deze huurexplosie komt niet uit de lucht vallen. Politici maakten van wonen een markt. We zitten nu in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Particuliere verhuurders willen hun winst maximaliseren en huurders van woningcorporaties betalen nog altijd voor de vorige crisis vanwege de verhuurderheffing, die is ingevoerd om de schatkist te vullen na de redding van de banken in 2008.  Zonder die huurdersbelasting zouden de huren maandelijks € 70,- lager zijn. Het is hoog tijd om de zoveelste huurverhoging te stoppen en de markt uit onze volkshuisvesting te halen. Woningen zijn niet om winst mee te maken, maar om in te wonen."

De afgelopen weken meldden zich meer dan 20.000 huurders bij de SP. In tientallen steden laten huurders nu van zich horen. Vrijdag 26 juni, aan het slot van de actieweek, organiseert de SP mét hun mascotte een ‘digitale demonstratie’ in Den Haag om woonminster Ollongren onder druk te zetten de huurverhoging te stoppen. Huurders kunnen hieraan meedoen door om 15:00 uur naar sp.nl/digitaledemonstratie te gaan.

Druk op woonminister Ollongren groeitIn de Eerste Kamer stemde tot twee keer toe een meerderheid voor het stopzetten van de huurverhoging, maar minister Kasja Ollongren van Wonen weigert naar de meerderheid van de Eerste Kamer te luisteren. Daarom diende de Eerste Kamer deze maandag een motie van afkeuring tegen minister Ollongren in. De acties van de SP en de huurders zijn bedoeld om de druk op de minister, die het toch al moeilijk heeft, te verhogen.

Jimmy Dijk: ‘Ollongren regeert het land zonder te luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders, die direct in de problemen komen door haar keuze. Het is hoog tijd dat ze stopt met de baron te spelen en gaat luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders. Ze moet de huurverhoging stoppen. Doet ze dat niet, dan brengt ze zichzelf in politieke problemen.’

Huurders die zich willen aansluiten bij de acties, kunnen zich melden via sp.nl/stopdehuurverhoging.

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Honderd huurders bij digitaal protest ‘0% is genoeg!’

SP SP Groningen 10-06-2020 14:58

Tijdens een door de SP georganiseerd digitaal protest gingen honderd huurders in gesprek met wethouder Van der Schaaf. De huurders en de SP vinden dat de huurverhoging die vanaf 1 juli ingevoerd wordt, geschrapt moet worden. Huurders geven aan de huur nu al nauwelijks op te kunnen brengen en vragen de wethouders hen te steunen in de strijd tegen de huurverhogingen.

Wethouder Van der Schaaf gaf aan de huurverhoging niet tegen te willen houden. Wel nam de wethouder de uitnodiging aan om met de huurders en de SP de druk op de minister op te voeren om de verhuurdersheffing af te schaffen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/honderd-huurders-bij-digitaal-protest-0-is-genoeg
“Donderdag kwamen 50 huurders bijeen. Gisteren waren dat er al honderd. Komende weken blijven we lokaal en landelijk de druk opvoeren om de huurverhogingen te stoppen.”

In de Eerste Kamer is voor de tweede keer een SP-voorstel voor het bevriezen van de huren aangenomen omdat minister Ollongren deze de eerste keer weigerde uit te voeren. De gemeenteraad besprak vandaag het initiatiefvoorstel ‘0% is genoeg!’ van de SP en de PvdD. Dit debat was live te volgen via de Facebookpagina van de SP Groningen.

Video of 0% is genoeg! De tijd om klakkeloos argumenten van woningcorporaties over te nemen is voorbij.

Dijk: “Groningen moet het goede voorbeeld geven door lokaal de huren te bevriezen en landelijk de druk op de minister op te voeren.”

Huurder Nicolette Niessen: “Dat de wethouder samen met ons en de SP richting Den Haag wil optrekken is een goede eerste stap. Maar huurders willen dat er in Groningen ook iets tegen de huurverhoging gedaan wordt. We gaan nu concrete maatregelen bij de gemeenteraad afdwingen.”

Voor de komende weken hebben huurders en de SP samen actieplannen gemaakt. “Raadsleden en politieke partijen gaan ons de komende weken nog vaak zien en horen en kunnen nog van alles van ons verwachten”, aldus Niessen. 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Doe mee aan onze ZOOM-vergadering met wethouder Wonen en help de huurverhoging te stoppen

SP SP Groningen 08-06-2020 21:15

Wat vind jij van de huurverhoging? Wij willen dat die van tafel gaat, omdat het onrechtvaardig is dat huurders steeds meer moeten betalen, zeker nu. Help je mee?

We gaan op dinsdag 9 juni om 19:30 digitaal de wethouder proberen te overtuigen. Alleen als we met heel veel zijn, lukt dat.

Kan je erbij zijn? Je kan bij de bijeenkomst zijn via deze link: https://spnl.zoom.us/j/89553994364?pwd=SENxcU5VMXdlWVBIYlBFS1dFc0hvdz09

Deel dit berichtje met zoveel mogelijk mensen!

Zie ook: Huurdersacties

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

50 huurders bereiden met de SP acties tegen huurverhoging voor

SP SP Partij voor de Dieren Groningen 05-06-2020 13:20

Tijdens een eerste digitale bijeenkomst heeft de SP met 50 Groningse huurders actieplannen tegen de huurverhoging gemaakt. De huurders komen in actie tegen de jaarlijkse huurverhoging omdat vele huurders aangeven deze niet meer te kunnen betalen.

Een belangrijk onderdeel van de actieplannen bevat het voorbereiden van de volgende digitale bijeenkomst op dinsdag 9 juni om 19.30 uur. Hier zullen huurders bij wethouder Van der Schaaf ervoor pleiten om van de huurverhoging af te zien. De dag erna wordt het initiatiefvoorstel “0% is genoeg” van de SP en de PvdD in de raadscommissie besproken. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/50-huurders-bereiden-met-de-sp-acties-tegen-huurverhoging-voor
“Voor een eerste digitale bijeenkomst was de opkomst goed. Dinsdag zullen we met meer zijn. De jaarlijkse huurverhoging treft huurders hard en brengt hun bestaanszekerheid in gevaar.”

Tot nu toe spreken de meeste Groningse politieke partijen zich niet uit tegen de huurverhogingen. De georganiseerde huurders zullen de komende weken door middel van acties een beroep doen op deze partijen.  Huurder Jolanda Raspe: ”Per 1 juli verhoogd corporatie De Huismeesters mijn huur met 5,1%. Dit betekent dat ik per maand 28,00 euro meer huur moet betalen. Ik wil dat de wethouder en gemeenteraad tekst en uitleg geven over hoe ik straks nog rond moet komen.” 

In de Eerste Kamer is een motie van de SP aangenomen om de huren te bevriezen. Minister Ollongren van Wonen weigert deze motie tot nu toe uit te voeren. Dijk: “Nu moet de Groningse politiek met de Groninger corporaties het goede voorbeeld geven. Door de huren te bevriezen en door tegelijk met huurders druk op de minister uit te oefenen.” 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP en PvdD willen de huren in crisistijd bevriezen

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Groningen 31-05-2020 10:47

De fracties van de SP en PvdD dienen in de Groninger gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Nul is genoeg!’ in. De partijen willen dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen het verhogen van de huren per 1 juli 2020.

Het college van burgemeester en wethouders moet met corporaties nieuwe afspraken maken zodat de huren niet verhoogd worden. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft aan dat 50 procent van de huurders moeilijk de huur kan betalen en 30 procent betalingsproblemen heeft.

De SP en PvdD vinden dat Groningen door de huren niet te verhogen het goede voorbeeld moet geven en de druk op Den Haag daarmee moet verhogen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-en-pvdd-willen-de-huren-in-crisistijd-bevriezen
“Groningen is één van de gemeenten met de meeste armoedeproblematiek van het land. De jaarlijkse huurverhoging zorgt voor problemen bij vele huurders en bedreigt hen in hun bestaanszekerheid. De huurverhoging moet nu van tafel. Nul procent is genoeg!”

De SP heeft momenteel ruim 1000 huurders gemobiliseerd die in actie tegen de huurverhoging willen komen.

PvdD-raadslid Terence van Zoelen: "Veel mensen komen door hoge woonlasten in de knel als een deel van het inkomen weg valt, dit is nu zeker niet het moment huren jaarlijks te verhogen. De Kamer verzuimt om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren, daarom moet de gemeente samen met huurders, corporaties en gemeenteraad de druk in Den Haag verder gaan opvoeren."

De SP en PvdD rekenen op de steun van lokale en linkse partijen om zo een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen.

Dijk: “GroenLinks en de PvdA steunen de strijd tegen de huurverhogingen op landelijk niveau wel. Ik hoop dat ze dit lokaal ook zullen doen en niet meer naar corporaties dan naar de huurders zullen luisteren.” 

Op woensdag 10 juni wordt het initiatiefvoorstel van de SP en PvdD in de raadscommissie besproken. Op woensdag 24 juni wordt er over het initiatiefvoorstel gestemd.

0% is genoeg! Steun je deze oproep? Ga naar ✎ sp.nl/stopdehuurverhoging en sluit je aan!

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

VVD Eemsdelta maakt zich sterk voor woningbouw

VVD VVD Groningen 29-05-2020 09:25

De VVD Eemsdelta maakt zich al jaren sterk voor woningbouw. In dit artikel vertelt gemeenteraadslid Bert Jan Huizing over wat er moet gebeuren op dit gebied.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39657/vvd-eemsdelta-maakt-zich-sterk-voor-woningbouw

Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn de gemeenten die volgens de statistieken het meest te maken hebben met de daling van het aantal inwoners. Het opvallende hieraan is dat er relatief weinig huizen te koop zijn in de dorpen. Vooral in kleine en populaire dorpen als Leermens, Termunterzijl, Westeremden, Woldendorp en Oosterwijtwerd is nauwelijks een huis te koop. Als er één op de markt komt, is het binnen de kortste keren verkocht. De VVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren die graag in eigen dorp willen blijven wonen krijgen hiertoe geen kans en verdwijnen naar grotere plaatsen, zoals de stad Groningen.

 

VVD gemeenteraadslid van Loppersum Bert-Jan Huizing: ,,Juist deze jongeren moeten we vasthouden, want die zijn essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen. Die zorgen uiteindelijk weer voor het in standhouden van de school, de sportclub en het verenigingsleven. Wij hameren er al een paar jaar op dat er meer mogelijkheden moeten komen om ook in de kleine kernen te kunnen bouwen. En dan willen we geen nieuwbouwwijkjes aan de rand van het dorp, maar in de dorpen is vaak voldoende ruimte voor inbreiding”.

 

Er zijn de afgelopen tijd veel woningen gesloopt en herbouwd. Maar vooral als het gaat om woningen van de woningcorporaties wordt er minder teruggebouwd dan gesloopt. Er wordt nog steeds vastgehouden aan het al jaren geleden vastgestelde woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta, waarin een forse sloopopgave staat. De situatie op de woningmarkt is nu echter totaal anders als toen en de VVD Eemsdelta pleit al langer voor het openbreken van dit plan. Mede ook door de overspannen woningmarkt in de stad Groningen en zo langzamerhand ook in plaatsen direct om de stad heen, komt er meer vraag naar woningen in de provincie, op reisafstand van de stad. Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben goede verbindingen met de stad. Ieder half uur vertrekt er een trein naar Groningen en binnen een half uur sta je al op het station Groningen.

 

De laatste raadsvergadering heeft de VVD de wethouder van loppersum gemaand haast te maken met het zoeken naar nieuwe uitleggebieden in Loppersum en Middelstum. Het antwoord van de wethouder was dat nog niet alle kavels verkocht zijn, dus dat de noodzaak er niet is. Bert-Jan Huizing: ,,Dit vonden we een raar antwoord. Als de kavels wel verkocht zijn ben je te laat. Mensen die belangstelling hebben gaan dan andere keuzes maken. Voordat je kavels in een nieuw gebied kan verkopen ben je jaren verder. Eerst moet de grond verworven worden, vervolgens plannen worden gemaakt en moet de wijk ook nog bouwrijp gemaakt worden. Regeren is vooruitzien. We vinden dat de gemeenten meer pro-actief moeten zijn. Ook op het gebeid van reclame maken voor nog te koop zijnde kavels mag er wel meer en actiever reclame gemaakt worden”.

 

Per 1 januari gaan Appingedam, Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Delfzijl geeft wel het goede voorbeeld als het gaat om woningbouw. Onlangs is het terrein van voormalig ziekenhuis Delfzicht aangekocht om woningen op te bouwen. Een voorbeeld hoe het wel moet.

Wij blijven als VVD Eemsdelta altijd knokken voor de woningbouw. Wij staan altijd open voor suggesties. Suggesties of ideeën over dit onderwerp of andere zaken zijn altijd welkom. Mailen kan naar: info@eemsdelta.vvd.nl

 

SP komt met 500 huurders in actie tegen huurverhogingen

SP SP GroenLinks Groningen 15-05-2020 11:27

Ruim 500 huurders in Groningen komen in actie tegen de huurverhogingen die verhuurders in de sociale en vrije huursector. Via de actiewebsite sp.nl/stopdehuurverhoging kunnen huurders zich opgeven. Huurders geven aan dat zij de jaarlijkse huurverhoging niet kunnen betalen.

De SP pleit zowel in de gemeenteraad van Groningen als in de Tweede Kamer voor een huurbevriezing. Komende week dient de SP-gemeenteraadsfractie een initiatiefvoorstel zodat de huurverhoging per 1 juli niet doorgaat. In juni wordt dit initiatiefvoorstel besproken.

Tot die tijd zal de SP met huurders acties voeren om steun van andere politieke partijen te krijgen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-komt-met-500-huurders-in-actie-tegen-huurverhogingen
“De helft van de huurders had vorig jaar al moeite om de huur te betalen. Tijdens deze coronacrisis raken vele mensen hun werk en inkomen kwijt. Daarom roepen we alle verhuurders en bestuurders van Nederland op om de huur niét te verhogen. 0% is genoeg.”

De komende tijd zal de SP in Groningen digitale bijeenkomsten met huurders gaan organiseren om actieplannen voor te bereiden.

“GroenLinks en de Pvda strijden in de Tweede Kamer met de SP tegen de huurverhogingen. Laten we in Groningen het goede voorbeeld geven en de huren hier bevriezen. Actie kan nu zeker helpen om zowel gemeenteraad, de verhuurders als de minister te bewegen tot het bevriezen van de huren.”, aldus Dijk. 

Ook in de Tweede en Eerste Kamer groeit de steun voor het bevriezen van de huren. In de Tweede Kamer is hier nog net geen meerderheid voor maar in de Eerste Kamer is een voorstel van de SP wel aangenomen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en verhuurders deze noodzakelijke eerste stap zetten.”

Van de ruim 500 huurders die met de SP in actie willen komen, hebben vooral huurders van de corporaties Nijestee (28%), Lefier (27%) en De Huismeesters (27%) zich gemeld. Daarnaast worden Patrimonium, Wierden & Borgen en meerdere commerciële verhuurders genoemd. De huurverhogingen van corporaties variëren tussen de 2,6 en de 5,1 procent. Commerciële verhuurders verhogen de huren soms nog meer. 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.