Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

10 documenten

Van Nispen kondigt actieplan zwemveiligheid aan

SP SP Nederland 04-07-2019 10:58

Elke zomer komen er helaas weer veel berichten voorbij van verdrinkingen. NL Zwemveilig concludeert vandaag in hun nieuwe rapport 'Risicofactoren van verdrinking in Nederland' dat er actie nodig is om meer mensen bewust te maken van de risico's die tot verdrinking kunnen leiden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom deze zomer en actieplan: 'De zwemveiligheid in Nederland moet omhoog door ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goed leert zwemmen. Dat is nog steeds de beste manier om het risico op verdrinking te voorkomen.'

In de eerste mooie zomerweek dit jaar kwam de reddingsbrigade 700 keer in actie om zwemmers te helpen. 30 zwemmers moesten gered worden, waarvan 3 zwemmers in een levensbedreigende situatie terecht kwamen. Recent zijn 2 zwemmers levenloos uit het water gehaald. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is erg bezorgd over deze berichten: 'Elk jaar schrikken we op van tientallen mensen, waaronder kinderen die verdrinken. Dat is niet altijd te voorkomen, maar het kabinet kan veel meer doen om de zwemvaardigheid van kinderen en volwassenen te verbeteren. Dat is tot nu toe niet gebeurd, daarom zullen we een plan voor ze opstellen.'

Van Nispen wil dat elk kind de basisschool verlaat met een ABC-diploma, dat er één nationaal zwemdiploma komt, zodat alle lessen voldoen aan goede kwaliteitscriteria, maar ook dat de kwaliteit van toezicht bij open water verbetert. Helaas zijn deze drie voorbeelden nog niet vanzelfsprekend, maar dat moet het wel worden vindt Van Nispen: 'Al jarenlang vragen we aandacht over de verdrinkingen die we elk jaar moeten aanzien. Er is veel te winnen in het toezicht op open water, in de kwaliteit en aanbod van zwemlessen, maar ook over de zwemdiploma's. Het is onacceptabel dat er nog steeds kinderen de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Dat kan en moet echt anders'.

Van Nispen publiceert deze zomer zijn actieplan met voorstellen om de zwemveiligheid in Nederland te verbeteren.

Kabinet moet nú investeren in onze toekomst

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 15-06-2019 08:51

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 15 juni 2019 Delen  

Iedere dag gaan vele bevlogen en betrokken leraren naar hun werk. Om les te geven aan onze kinderen. Maar ze zijn met steeds minder.

Over een paar jaar heeft het onderwijs maar liefst 4200 onvervulde vacatures. Een groeiend probleem dat een hele generatie dreigt te raken.

Er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

Het kabinet trok extra geld uit, maar er is meer nodig om het tij te keren. Leraren en ouders kwamen de afgelopen tijd meermaals in actie. Er waren stakingen en een massale demonstratie van 40.000 mensen op het Malieveld. Tegen de te hoge werkdruk, en voor extra investeringen. De werkdruk blijft te hoog. Er ontstaan noodgedwongen vierdaagse schoolweken en er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

En dat lerarentekort raakt vooral de kinderen die al minder kansen hebben. Juist hun scholen hebben steeds meer moeite een goede leraar te vinden. De groeiende kansenongelijkheid in onze samenleving wordt door het lerarentekort alleen maar versterkt.

Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben.

Het kabinet is sinds vorige week haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, maar lijkt dit nog niet te beseffen. Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben. Daarbij hoort in elk geval het dichten van het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs en een eerlijker beloning voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. We hopen daarmee coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU te overtuigen dat we nu in actie moeten komen. Zodat ieder kind zeker is van een eerlijke start, en dat begint bij een goede leraar voor de klas.

Herken jij dit en vind je ook dat er meer moet gebeuren? Deel dan dit bericht!

Getekend,

Lodewijk Asscher Kirsten van den Hul

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Hardere aanpak taalachterstanden bij kinderen bittere noodzaak

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 13-06-2019 11:51

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor te kijken of de leerplicht kan worden aangepast voor kinderen met een taalachterstand. Zij zouden dan al voor hun vierde naar een voorschool gaan. Kwint: 'Een rigoureuze maatregel ja. Maar we zien nu dat kinderen die met een taalachterstand aan school beginnen vaak hun leven lang tegen achterstanden moeten knokken. Dan moet je niet wachten tot een kind vier is, maar kiezen voor het belang van dat kind en kijken of de voorschool op de kinderopvang al eerder problemen kan voorkomen.'

Steeds meer kinderen hebben problemen met de Nederlandse taal. Maar liefst 18% van de 14-jarigen in Nederland is de facto laaggeletterd en dit percentage neemt alleen maar toe. Ook heeft maar liefst 1 op de 3 basisscholen in Nederland het taalonderwijs niet op orde. Kwint: 'Laaggeletterdheid draag je je hele leven met je mee. Je hebt problemen met solliciteren, met het invullen van formulieren en het lezen van belangrijke brieven. Daarnaast hoor je vaak van laaggeletterde mensen dat ze gebukt gaan onder schaamte en alles doen om te verbergen dat ze niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Je moet zoveel als mogelijk doen om kinderen deze ellende te besparen.'

Nu al kunnen kinderen na een indicatie van een Ouder- en Kindcentrum gebruik maken van voorschoolse lessen in de kinderopvang. Maar daar moeten ouders een eigen bijdrage voor betalen en de deelname is niet verplicht. Kwint: 'Eerder hebben we samen met PvdA en GroenLinks voorgesteld om deze voorschool gratis te maken. Daar profiteert het kind van en daar profiteert op termijn de hele samenleving van. Maar dan nog heb je geen zekerheid dat een kind ook echt naar die voorschool toegaat. Daarom moet het kabinet onderzoeken wat je zou moeten veranderen aan de leerplicht om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen de best mogelijke voorbereiding krijgen voor ze naar school gaan. Om te voorkomen dat ze een leven lang tegen achterstand moeten knokken.'

Uitgesloten worden van de ...

SP SP Nederland 03-04-2019 08:38

Uitgesloten worden van de diploma-uitreiking omdat je de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen?🤯 Belachelijk! Veel te veel scholen sluiten kinderen uit van schoolreisjes en kerstvieringen. Peter Kwint is er klaar mee en is druk bezig om deze onzin te verbieden

Kinderen die nooit op de voorschool ...

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 15:19

Kinderen die nooit op de voorschool zijn geweest hebben vaak een achterstand op taalgebied. Juíst deze kinderen hebben de voorschool nodig. Juf Erni maakt zich zorgen over de staat van het onderwijs. Kom net als Erni naar de onderwijsstaking op het Malieveld. ➡️ bit.ly/2UAXots

Een school die kinderen opsluit in ...

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 11:00

Een school die kinderen opsluit in een parallelle samenleving heeft hen uiteindelijk niks te bieden. Daar mag de onderwijsvrijheid nooit toe leiden. Je wil zeker zijn dat een school altijd een plek is waar kinderen kunnen dromen en ze onze ononderhandelbare basiswaarden meekrijgen. Lees hier over onze voorstel om artikel 23 te wijzigen 👉 https://www.pvda.nl/nieuws/pas-na-100-jaar-artikel-23-van-de-grondwet-aan/

Pas na 100 jaar artikel 23 van de grondwet aan

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 07:23

Door Lodewijk Asscher op 13 maart 2019 Delen  

Dat op die school salafistische aanjagers actief waren en kinderen denkbeelden probeerden mee te geven die ingaan tegen de rechtsstaat en tegen de democratie. Dat bestuurders van de school banden hadden met een terreurorganisatie.

De gemeente eiste het vertrek van het schoolbestuur. Verschillende islamitische organisaties sloten zich daar bij aan. Het kabinet kondigde onderzoek en wetswijziging aan.

Maar de school is nog open en het bestuur zit er nog.

We moeten de gemeente Amsterdam steunen en afdwingen dat het bestuur opstapt.

Wat mij betreft kunnen we deze situatie niet accepteren. We moeten de gemeente Amsterdam steunen en afdwingen dat het bestuur opstapt. De financiering moet kunnen worden gestopt. Daarnaast moet de gemeente in het geval van een concrete noodsituatie direct kunnen ingrijpen. Door hen de bevoegdheid te geven scholen direct te sluiten als er aanwijzingen zijn voor banden met terroristische organisaties.

Maar we moeten ons ook afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Al jaren probeert de gemeente Amsterdam – al sinds ik er wethouder was – deze school tegen te houden. Maar de schoolleiding won uiteindelijk de rechtszaak. De overheid stelt immers eisen rondom de kwaliteit van het onderwijs, maar niet aan de democratische vorming op die school.

Het is de hoogste tijd om artikel 23 te moderniseren.

De rechter verwijst naar artikel 23 van onze grondwet – de vrijheid van onderwijs. Dat is een groot goed. Ontstaan uit een beroemd compromis: de pacificatie van 1917. De confessionelen kregen financiering van scholen op een religieuze grondslag, de sociaaldemocraten en liberalen kregen het algemeen mannenkiesrecht. Twee jaar later gevolgd door het algemeen vrouwenkiesrecht. En zo ontstond een uniek systeem van particuliere scholen met een specifieke religieuze of levensbeschouwelijk oorsprong, maar betaald door de Staat.

Dat is bijna honderd jaar geleden. En we zien dat dit grondwetsartikel ook misbruikt kan worden. Ik heb er niks op tegen als een school gesticht is vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Maar je wil zeker zijn dat een school altijd een plek is waar kinderen kunnen dromen. Waar hun horizon wordt verbreed. Waar ze onze basiswaarden meekrijgen. Waarden die niet onderhandelbaar zijn. Zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen. En van homo’s en hetero’s. Een plek waar ze worden voorbereid op een leven in onze diverse, open en vrije samenleving.

Gelijke kansen en het recht op onderwijs moeten de nieuwe basis vormen.

Het is de hoogste tijd om artikel 23 te moderniseren. Een school die kinderen opsluit in een parallelle samenleving heeft hen uiteindelijk niks te bieden. Daar mag de onderwijsvrijheid nooit toe leiden. Gelijke kansen en het recht op onderwijs moeten de nieuwe basis vormen.

 

Tweede Kamerlid

Kwint: 'Rijdende rechter' voor thuiszitters die naar school willen

SP SP Nederland 31-01-2019 09:59

Het is de SP een doorn in het oog dat duizenden kinderen thuiszitten, omdat er in hun regio geen plek is op een school, omdat ze meer begeleiding nodig hebben. Daarom pleit de SP ervoor om alle dossiers van deze kinderen opnieuw te bekijken en een plek voor deze kinderen te zoeken. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Passend onderwijs zou het aantal thuiszitters moeten terugdringen. Niks is minder waar. Daarom wil ik een paar knappe koppen die knopen mogen doorhakken aan de slag zetten. Zodat zoveel mogelijk kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen.’

De SP doet dat voorstel tijdens het debat over passend onderwijs dat vandaag in de Kamer wordt gevoerd. Kwint: ‘Ouders en leraren doen vaak het uiterste om de beste uitkomst voor een kind te realiseren. Maar als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan betreed je een oerwoud van regels, formulieren en bureaucratie. Georganiseerd wantrouwen. En als je dan vast loopt in het oerwoud dan komt je kind soms thuis te zitten. Dat moet echt anders. Deze leraren en ouders, en natuurlijk de kinderen om wie het gaat, hebben een steun in de rug nodig, iemand die ze helpt met de regels. Iemand die met de vuist op tafel kan slaan bij instanties. Een rijdende rechter voor ouder en kind.’

Laat hoop weer zegevieren!

PvdA PvdA Nederland 21-01-2019 17:05

Door Lodewijk Asscher op 21 januari 2019 Delen  

Een van de dingen die ons optimistisch maken, is hoe de volgende generatie naar de wereld kijkt. Is plastic een probleem, dan gaat groep zes voor een opruimactie! Wat willen we later worden: profvoetballer, dokter, danser! Bij kinderen staan tussen droom en daad nog geen wetten in de weg of praktische bezwaren. Kinderen delen een aanstekelijk enthousiasme over de toekomst, alsof ze ergens een magische hoop-put kunnen aanboren die voor volwassenen gesloten is. Wat alle ouders dan weer delen, is de hoop dat de volgende generatie een eerlijke kans krijgt op een mooie toekomst. Dat willen we immers allemaal voor onze kinderen.

Een eerlijke kans, een mooie toekomst. Het blijft voor veel kinderen in Rotterdam helaas bij dromen. Een op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Dat zijn er gemiddeld meer dan zeven in elke klas. Het betekent vaak dat je niet mee kunt doen, dat je achterblijft zonder dat het jouw schuld is. Voor die kinderen is er nu geen eerlijke kans op een mooie toekomst.

Voor die kinderen is er nu geen eerlijke kans op een mooie toekomst.

Daarbij komt dat er in Rotterdam scholen zijn waar problemen zich opstapelen, en scholen waar het tegenovergestelde gebeurt. In Kralingen staan twee basisscholen nog geen zeshonderd meter van elkaar. De een biedt openbaar onderwijs en geen wachtlijst, de ander bijzonder onderwijs met wachtlijst. Op de openbare school gaat een op de tien kinderen naar het vwo, op de bijzondere school is dat zes keer (!) zoveel.

Dit voorbeeld staat helaas niet op zichzelf. Naast wachtlijsten wordt ook de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ misbruikt om mee te selecteren. De bijdrage blijkt vaak helemaal niet zo vrijwillig en in Rotterdam verschilt deze bijdrage enorm tussen verschillende scholen. Op vrijwel alle basisscholen schommelt de bijdrage rond 50 euro, maar dit getal loopt op naar ruim 800 euro. Op een school met een vrijwillige ouderbijdrage van 828,50 euro per jaar gaan alle kinderen naar havo of vwo, waar dat bij een andere basisschool – in dezelfde straat – nog niet de helft van de kinderen is, net als in de rest van Rotterdam. De scores op de Cito- of eindtoets van basisscholen met een ouderbijdrage van minimaal zeven keer het gemiddelde, zitten bizar ver boven het landelijk gemiddelde, waar Rotterdam net als andere grote steden als geheel onder het landelijk gemiddelde zit.

We zien ook dat veel scholen voor bijzonder onderwijs met een specifiek profiel, algemeen of religieus, nauwelijks kinderen aannemen die speciale aandacht nodig hebben. Of het nou gaat om leerlingen die ‘passend onderwijs’ volgen in het reguliere onderwijs of doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs: praktisch al die kinderen worden in Rotterdam opgevangen door het openbaar onderwijs of de grotere schoolbesturen voor bijzonder onderwijs. Simpel gezegd: scholen die al flink selecteren met hun wachtlijsten en hun vrijwillige ouderbijdrage, die laten de hele maatschappelijke problematiek van zorgleerlingen lekker aan de anderen. Dat leidt maar af van hun klinkende Cito-scores.

In een rijk land als Nederland moet het niet mogen uitmaken naar welke basisschool je gaat voor de kansen die je krijgt.

Dat moet anders. In een rijk land als Nederland moet het niet mogen uitmaken naar welke basisschool je gaat voor de kansen die je krijgt. Dat is geen dagdromerij, want ondanks de genoemde problemen, is Rotterdam ook de stad van de oplossingen. Zoals we dat kennen in Rotterdam: samen de schouders eronder.

Er is in 2015 gekozen voor een aanpak met wijknetwerken. Een paar jaar geleden nam het openbaar onderwijs zo ongeveer de hele verantwoordelijkheid op zich voor kinderen die extra aandacht nodig hadden. Daarom gingen alle grote scholenbesturen, van openbaar tot bijzonder, om de tafel. Met als doel: de zorgleerlingen gelijk over de reguliere scholen in een wijk te verdelen. Die wijkaanpak heeft succes gehad. Omdat deze grotere schoolbesturen bereid waren mee te bewegen en samen te werken. Om met die aanpak door te gaan is een grondwetswijziging nodig, want scholen die selecteren, kunnen zich nu nog verschuilen achter artikel 23 van de grondwet.

Daarom willen wij de grondwet aanpassen met een leerrecht voor ieder kind, en met de plicht voor iedere school om ieder kind op gelijke voet te accepteren.

Daarom willen wij de grondwet aanpassen met een leerrecht voor ieder kind, en met de plicht voor iedere school om ieder kind op gelijke voet te accepteren. De grondwet kan dan niet meer misbruikt worden als excuus om selectiebeleid te voeren. Daarbij moet het onderwijs kosteloos worden aangeboden, zodat we bizarre excessen met ouderbijdragen kunnen voorkomen. De overheid en gemeenten krijgen met ons nieuwe artikel 23 de grondwettelijke opdracht voor gelijke kansen te zorgen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat scholen en leraren extra middelen krijgen als er veel kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Net zoals we in Rotterdam voor de zorg-leerlingen kozen voor een wijk-aanpak, zo moeten we een basisschool in de volle breedte zien als een Wijkvoorziening. Naast aanpassing van de grondwet moeten we daarom ophouden met dat fetisjisme rond schaalgrootte. Ouders zoeken vaak een basisschool in de eigen buurt. Juist een kleinere school is vaak de laagdrempelige wijkvoorziening. We moeten die koesteren. Als een school onder de opheffingsnorm komt, dan moeten we juist investeren in die school en aantrekkelijk houden. Niet bijvoorbeeld uitsluiten van renovatie en onderhoud, zoals nu helaas in Rotterdam de praktijk is. Het beeld bestaat dat de afgelopen jaren veel te veel kleinere basisscholen uit de wijk zijn verdwenen. We willen daarom dat het stadsbestuur een onderzoek doet naar de ontwikkeling van het aanbod van algemeen toegankelijk onderwijs en hoe de verspreiding over de stad zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.

De alarmklokken zijn vaak genoeg geluid. Niemand kan het ontgaan zijn dat de tweedeling in het onderwijs in Nederland toeneemt. We moeten alles op alles zetten om scholen weer van en voor iedereen te maken. Dat betekent aanpassingen, tegen vastgeroeste overtuigingen en gevestigde belangen in. Maar wie zich laat aansteken door de hoop en de dromen van kinderen, die stapt daar overheen.

Tweede Kamerlid