Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

Geen kind zou de basisschool moeten ...

SP SP Nederland 27-08-2019 13:18

Geen kind zou de basisschool moeten verlaten zonder zwemdiploma. Daarom willen wij het schoolzwemmen weer terug.🏊‍ Met ons actieplan zwemvaardigheid pakken we de steeds vaker voorkomende verdrinkingen aan. Lees meer👇 https://www.sp.nl/nieuws/2019/08/sp-wil-verdrinkingen-tegengaan-en-presenteert-actieplan

SP wil verdrinkingen tegengaan en presenteert actieplan

SP SP Nederland 19-08-2019 08:00

Nederland is een waterrijk land. Maar we zien steeds minder mensen zwemmen en het aantal verdrinkingen in Nederland stijgt. Zeker de zomerperiode is risicovol, dat is helaas ook in deze zomer gebleken. 'Het is daarom noodzakelijk dat mensen goed leren zwemmen. En dat kan ook, maar dan moeten we wel aan de slag. We hebben de afgelopen periode uitvoerig contact gehad met Reddingsbrigade Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zij weten precies wat er nodig is. Daarom presenteert de SP nu een plan met voorstellen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren', zegt Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP.

Van Nispen: 'Allereerst is van belang dat álle kinderen zwemvaardig worden. Geen kind zou de basisschool moeten verlaten zonder zwemdiploma, bij voorkeur het zwem-ABC. Schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd. Dat was altijd heel effectief, en het is dus nodig. En hoeveel geld je ouders hebben mag nooit een belemmering zijn om te kunnen leren zwemmen. In alle gemeenten zouden vangnetten moeten komen om financiële drempels hiervoor weg te halen.'

Daarnaast moet er aandacht komen voor de kwaliteit. 'Als je een diploma haalt dan moet je wel zeker weten dat je ook goed kunt zwemmen. De diploma's lopen nu nogal uiteen, dat is onduidelijk. We willen dat er een nationaal zwemdiploma komt waar alle zwemlesaanbieders bij aangesloten zijn. Aan zwemlesaanbieders worden dus eisen gesteld. Goede initiatieven om kinderen te leren zwemmen en te waarschuwen voor de gevaren van open water moeten worden ondersteund.'

Tenslotte wil de SP dat er meer toezicht komt op zwemveiligheid. 'Er moet meer aandacht komen voor toezicht bij open water, provincies moeten de risico’s beter in kaart brengen en zwemveiligheidsbeleid maken. We weten hoe het moet en wat er nodig is, maar kennis over waterveiligheid moet beter worden verspreid. Het aantal verdrinkingen en de omstandigheden van ongelukken moeten beter worden geregistreerd, om van te leren, om de zwemveiligheid te verbeteren,' zegt van Nispen.

Sluit je nu aan en steun ons. Word gratis vriend voor rechtvaardigheid!

Water hoort bij Nederland. Maar ...

SP SP Nederland 19-08-2019 07:05

Water hoort bij Nederland. Maar steeds minder kinderen leren goed zwemmen. Dat is gevaarlijk. SP Tweede Kamerlid Michiel van Nispen wil dat dit verandert. En daarom presenteert hij een actieplan om verdrinkingen tegen te gaan. https://www.sp.nl/nieuws/2019/08/sp-wil-verdrinkingen-tegengaan-en-presenteert-actieplan

Van Nispen kondigt actieplan zwemveiligheid aan

SP SP Nederland 04-07-2019 10:58

Elke zomer komen er helaas weer veel berichten voorbij van verdrinkingen. NL Zwemveilig concludeert vandaag in hun nieuwe rapport 'Risicofactoren van verdrinking in Nederland' dat er actie nodig is om meer mensen bewust te maken van de risico's die tot verdrinking kunnen leiden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom deze zomer en actieplan: 'De zwemveiligheid in Nederland moet omhoog door ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goed leert zwemmen. Dat is nog steeds de beste manier om het risico op verdrinking te voorkomen.'

In de eerste mooie zomerweek dit jaar kwam de reddingsbrigade 700 keer in actie om zwemmers te helpen. 30 zwemmers moesten gered worden, waarvan 3 zwemmers in een levensbedreigende situatie terecht kwamen. Recent zijn 2 zwemmers levenloos uit het water gehaald. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is erg bezorgd over deze berichten: 'Elk jaar schrikken we op van tientallen mensen, waaronder kinderen die verdrinken. Dat is niet altijd te voorkomen, maar het kabinet kan veel meer doen om de zwemvaardigheid van kinderen en volwassenen te verbeteren. Dat is tot nu toe niet gebeurd, daarom zullen we een plan voor ze opstellen.'

Van Nispen wil dat elk kind de basisschool verlaat met een ABC-diploma, dat er één nationaal zwemdiploma komt, zodat alle lessen voldoen aan goede kwaliteitscriteria, maar ook dat de kwaliteit van toezicht bij open water verbetert. Helaas zijn deze drie voorbeelden nog niet vanzelfsprekend, maar dat moet het wel worden vindt Van Nispen: 'Al jarenlang vragen we aandacht over de verdrinkingen die we elk jaar moeten aanzien. Er is veel te winnen in het toezicht op open water, in de kwaliteit en aanbod van zwemlessen, maar ook over de zwemdiploma's. Het is onacceptabel dat er nog steeds kinderen de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Dat kan en moet echt anders'.

Van Nispen publiceert deze zomer zijn actieplan met voorstellen om de zwemveiligheid in Nederland te verbeteren.

Kabinet moet nú investeren in onze toekomst

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 15-06-2019 08:51

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 15 juni 2019 Delen  

Iedere dag gaan vele bevlogen en betrokken leraren naar hun werk. Om les te geven aan onze kinderen. Maar ze zijn met steeds minder.

Over een paar jaar heeft het onderwijs maar liefst 4200 onvervulde vacatures. Een groeiend probleem dat een hele generatie dreigt te raken.

Er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

Het kabinet trok extra geld uit, maar er is meer nodig om het tij te keren. Leraren en ouders kwamen de afgelopen tijd meermaals in actie. Er waren stakingen en een massale demonstratie van 40.000 mensen op het Malieveld. Tegen de te hoge werkdruk, en voor extra investeringen. De werkdruk blijft te hoog. Er ontstaan noodgedwongen vierdaagse schoolweken en er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

En dat lerarentekort raakt vooral de kinderen die al minder kansen hebben. Juist hun scholen hebben steeds meer moeite een goede leraar te vinden. De groeiende kansenongelijkheid in onze samenleving wordt door het lerarentekort alleen maar versterkt.

Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben.

Het kabinet is sinds vorige week haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, maar lijkt dit nog niet te beseffen. Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben. Daarbij hoort in elk geval het dichten van het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs en een eerlijker beloning voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. We hopen daarmee coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU te overtuigen dat we nu in actie moeten komen. Zodat ieder kind zeker is van een eerlijke start, en dat begint bij een goede leraar voor de klas.

Herken jij dit en vind je ook dat er meer moet gebeuren? Deel dan dit bericht!

Getekend,

Lodewijk Asscher Kirsten van den Hul

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Hardere aanpak taalachterstanden bij kinderen bittere noodzaak

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 13-06-2019 11:51

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor te kijken of de leerplicht kan worden aangepast voor kinderen met een taalachterstand. Zij zouden dan al voor hun vierde naar een voorschool gaan. Kwint: 'Een rigoureuze maatregel ja. Maar we zien nu dat kinderen die met een taalachterstand aan school beginnen vaak hun leven lang tegen achterstanden moeten knokken. Dan moet je niet wachten tot een kind vier is, maar kiezen voor het belang van dat kind en kijken of de voorschool op de kinderopvang al eerder problemen kan voorkomen.'

Steeds meer kinderen hebben problemen met de Nederlandse taal. Maar liefst 18% van de 14-jarigen in Nederland is de facto laaggeletterd en dit percentage neemt alleen maar toe. Ook heeft maar liefst 1 op de 3 basisscholen in Nederland het taalonderwijs niet op orde. Kwint: 'Laaggeletterdheid draag je je hele leven met je mee. Je hebt problemen met solliciteren, met het invullen van formulieren en het lezen van belangrijke brieven. Daarnaast hoor je vaak van laaggeletterde mensen dat ze gebukt gaan onder schaamte en alles doen om te verbergen dat ze niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Je moet zoveel als mogelijk doen om kinderen deze ellende te besparen.'

Nu al kunnen kinderen na een indicatie van een Ouder- en Kindcentrum gebruik maken van voorschoolse lessen in de kinderopvang. Maar daar moeten ouders een eigen bijdrage voor betalen en de deelname is niet verplicht. Kwint: 'Eerder hebben we samen met PvdA en GroenLinks voorgesteld om deze voorschool gratis te maken. Daar profiteert het kind van en daar profiteert op termijn de hele samenleving van. Maar dan nog heb je geen zekerheid dat een kind ook echt naar die voorschool toegaat. Daarom moet het kabinet onderzoeken wat je zou moeten veranderen aan de leerplicht om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen de best mogelijke voorbereiding krijgen voor ze naar school gaan. Om te voorkomen dat ze een leven lang tegen achterstand moeten knokken.'

Uitgesloten worden van de ...

SP SP Nederland 03-04-2019 08:38

Uitgesloten worden van de diploma-uitreiking omdat je de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen?🤯 Belachelijk! Veel te veel scholen sluiten kinderen uit van schoolreisjes en kerstvieringen. Peter Kwint is er klaar mee en is druk bezig om deze onzin te verbieden

Kinderen die nooit op de voorschool ...

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 15:19

Kinderen die nooit op de voorschool zijn geweest hebben vaak een achterstand op taalgebied. Juíst deze kinderen hebben de voorschool nodig. Juf Erni maakt zich zorgen over de staat van het onderwijs. Kom net als Erni naar de onderwijsstaking op het Malieveld. ➡️ bit.ly/2UAXots

Een school die kinderen opsluit in ...

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 11:00

Een school die kinderen opsluit in een parallelle samenleving heeft hen uiteindelijk niks te bieden. Daar mag de onderwijsvrijheid nooit toe leiden. Je wil zeker zijn dat een school altijd een plek is waar kinderen kunnen dromen en ze onze ononderhandelbare basiswaarden meekrijgen. Lees hier over onze voorstel om artikel 23 te wijzigen 👉 https://www.pvda.nl/nieuws/pas-na-100-jaar-artikel-23-van-de-grondwet-aan/

Pas na 100 jaar artikel 23 van de grondwet aan

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 07:23

Door Lodewijk Asscher op 13 maart 2019 Delen  

Dat op die school salafistische aanjagers actief waren en kinderen denkbeelden probeerden mee te geven die ingaan tegen de rechtsstaat en tegen de democratie. Dat bestuurders van de school banden hadden met een terreurorganisatie.

De gemeente eiste het vertrek van het schoolbestuur. Verschillende islamitische organisaties sloten zich daar bij aan. Het kabinet kondigde onderzoek en wetswijziging aan.

Maar de school is nog open en het bestuur zit er nog.

We moeten de gemeente Amsterdam steunen en afdwingen dat het bestuur opstapt.

Wat mij betreft kunnen we deze situatie niet accepteren. We moeten de gemeente Amsterdam steunen en afdwingen dat het bestuur opstapt. De financiering moet kunnen worden gestopt. Daarnaast moet de gemeente in het geval van een concrete noodsituatie direct kunnen ingrijpen. Door hen de bevoegdheid te geven scholen direct te sluiten als er aanwijzingen zijn voor banden met terroristische organisaties.

Maar we moeten ons ook afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Al jaren probeert de gemeente Amsterdam – al sinds ik er wethouder was – deze school tegen te houden. Maar de schoolleiding won uiteindelijk de rechtszaak. De overheid stelt immers eisen rondom de kwaliteit van het onderwijs, maar niet aan de democratische vorming op die school.

Het is de hoogste tijd om artikel 23 te moderniseren.

De rechter verwijst naar artikel 23 van onze grondwet – de vrijheid van onderwijs. Dat is een groot goed. Ontstaan uit een beroemd compromis: de pacificatie van 1917. De confessionelen kregen financiering van scholen op een religieuze grondslag, de sociaaldemocraten en liberalen kregen het algemeen mannenkiesrecht. Twee jaar later gevolgd door het algemeen vrouwenkiesrecht. En zo ontstond een uniek systeem van particuliere scholen met een specifieke religieuze of levensbeschouwelijk oorsprong, maar betaald door de Staat.

Dat is bijna honderd jaar geleden. En we zien dat dit grondwetsartikel ook misbruikt kan worden. Ik heb er niks op tegen als een school gesticht is vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Maar je wil zeker zijn dat een school altijd een plek is waar kinderen kunnen dromen. Waar hun horizon wordt verbreed. Waar ze onze basiswaarden meekrijgen. Waarden die niet onderhandelbaar zijn. Zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen. En van homo’s en hetero’s. Een plek waar ze worden voorbereid op een leven in onze diverse, open en vrije samenleving.

Gelijke kansen en het recht op onderwijs moeten de nieuwe basis vormen.

Het is de hoogste tijd om artikel 23 te moderniseren. Een school die kinderen opsluit in een parallelle samenleving heeft hen uiteindelijk niks te bieden. Daar mag de onderwijsvrijheid nooit toe leiden. Gelijke kansen en het recht op onderwijs moeten de nieuwe basis vormen.

 

Tweede Kamerlid