Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

De boer op met uw verslaggever ...

SGP SGP Nederland 22-05-2019 15:52

De boer op met uw verslaggever Bert-Jan Ruissen Hij is dé SGP-kandidaat voor de Europese verkiezingen. Stem morgen vóór de boer. Stem Bert-Jan Ruissen. (Nr. 2 - lijst 7) #EP2019

Actieplan containerschepen noodzakelijk | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-04-2019 00:00

GroenLinks wil middels een vierpuntenplan containerschepen veiliger maken en maatregelen treffen voor als het toch mis gaat. Zodat een nieuwe Waddenramp voorkomen kan worden.

Er moet strenger toezicht komen, vaarroutes moeten worden aangepast en in elke container moet een tracking device komen.  Experts hebben zich vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uitgesproken voor onder meer deze maatregelen.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Er vallen per jaar 10.000 containers in de zee. Dat aantal moet en kan naar beneden. Rampen zoals bij onze kwetsbare Wadden kunnen  we vaak voorkomen.’

Het actieplan van GroenLinks bevat vier aandachtspunten:

Er moet  strenger toezicht komen in havens op de belading van schepen. De capaciteit van de inspectie moet omhoog zodat goed gecontroleerd kan worden op het vastsjorren van de containers. De vaarroutes van zwaarbeladen schepen en schepen met gevaarlijke stoffen aan boord moeten verder weg van onze kwetsbare natuurgebieden lopen. Alle containers krijgen een tracking device . Als ze onverhoopt toch overboord slaan dan kunnen de containers snel getraceerd worden en gaat het opruimen van gevaarlijke stoffen of producten veel sneller. Vrachtbrieven waarin staat welke vracht containerschepen vervoeren moeten altijd beschikbaar zijn voor overheden. Bij de Waddenramp is de vrachtbrief niet openbaar waardoor het opruimen bemoeilijkt wordt.

Kröger: ‘Wij hebben deze hoorzitting georganiseerd om beter inzicht te krijgen in wat er verkeerd gaat. Nu moeten we ook luisteren naar de experts en stappen ondernemen.’

 

 

Europese deal om het dumpen van scheepsafval tegen te gaan | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-03-2019 00:00

De nieuwe wetgeving over scheepsafval is een feit. Tijdens een laatste stemming bekrachtigde het Europees Parlement vandaag de voorstellen. Europarlementariër Bas Eickhout was betrokken bij de totstandkoming: “Deze wetgeving zorgt ervoor dat schepen geen financiële prikkeling meer hebben om afval in zee te dumpen. Een fantastische stap in de strijd tegen de plastic soep in onze zeeën.”

Een derde van al het afval dat in zee dobbert, is direct afkomstig van schepen. Het overgrote deel van dit afval bestaat uit plastic. “Dat grote aandeel is eenvoudig te verklaren”, aldus Eickhout. “Als schepen in een haven hun afval willen afgeven, dan moeten ze daarvoor betalen. Helaas kiezen schippers er daarom nogal eens voor om hun afval gewoon onderweg op zee over boord te gooien. Waarom betalen als je er gratis en ongezien vanaf kan komen?”

De nieuwe wetgeving waar nu overeenstemming over is gevonden maakt aan die perverse prikkel een einde. Alle schepen gaan een vast bedrag betalen (afhankelijk van het type schip) zodra ze in een Europese haven komen. De haven mag zelf bepalen hoe hoog dat bedrag is. In ruil voor dat vaste bedrag mag een schip echter al het afval afgeven. Op die manier is er geen economisch voordeel meer te behalen door afval overboord te kieperen.

Havenlobby

Eickhout: "Het was een flink gevecht. De havens, inclusief Rotterdam, lobbyden hard om deze regel te voorkomen, ze willen bemoeienis van bovenaf vermijden. Gelukkig heeft het gezonde verstand gewonnen. Door deze kwestie Europees aan te pakken en alle havens te dwingen dezelfde maatregelen te nemen, voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen havens, en doen we tegelijkertijd iets heel goeds voor het milieu.”

Om er voor te zorgen dat schepen een prikkel krijgen om zo min mogelijk afval te creëren, worden er nieuwe Europese criteria voor 'groene schepen' opgesteld. Schepen die aan deze eisen voldoen krijgen korting op het vaste bedrag dat ze moeten betalen. Eickhout: “Zo zorgen we ervoor dat de schepen steeds schoner worden. Al met al durf ik zonder twijfel te stellen dat deze wetgeving een game-changer wordt.”