Nieuws van politieke partijen over Pro3 inzichtelijk

121 documenten

Ilse van Boxel-van de Ven: Pro3 kandidaat nr. 6

Pro3 Pro3 Loon op Zand 11-12-2023 17:24

Even voorstellen: Ilse van Boxel-van de Ven, nummer 6 op de lijst van Pro3

Kleine veranderingen maken vaak een groot verschil

Graag wil ik me even voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad van Loon op Zand namens Pro3. Ik ben Ilse van Boxel -van de Ven, 52 jaar en woonachtig in het mooie dorp De Moer sinds 2015. Samen met Walter van Boxel run ik sinds 2016 een Bed and Breakfast waar in 2019 ook een kleinschalige Theetuin bijgekomen is.

Onbekend was De Moer zeker niet voor mij, mijn ouders hebben ruim 25 jaar in De Moer gewoond, en mijn opa is in 1899 op ’t Galgeneind geboren.

Ik ben nog niet zo lang lid van Pro3 maar wel altijd zijdelings politiek betrokken geweest. Mijn vader was Cees van de Ven, raadslid voor GroenLinks en later voor Pro3, dus in zekere zin neem ik het stokje van hem over en zet de eerste stappen in mijn politieke loopbaan.

Graag wil ik me inzetten voor de leefbaarheid in de drie kernen, maar zeker voor De Moer is dit van groot belang.

Het behoud van Basisschool de Start is daarbij erg belangrijk, maar ook het bouwen van woningen voor starters en senioren zorgt ervoor dat we een vitaal dorp blijven. Verder is het uit het oogpunt van verkeersveiligheid van groot belang dat er een vrij liggend fietspad komt langs de Heibloemstraat en de Moersedreef. Ik wil me daar de komende jaren voor blijven inzetten namens Pro3.

Het toerisme is groeiende en dat is goed maar het moet wel in balans blijven met ruimte voor inwoners, natuur, milieu en ondernemers. We moeten daarvoor niet continu kiezen voor de belangen van grote bedrijven in de gemeente, maar ook juist de kleine bedrijven en ondernemers ondersteunen. Al die kleine bedrijven en ondernemers zorgen voor een bruisende gemeente, waar het fijn wonen is!

De komende jaren wil ik, namens Pro3, gaan voor een gemeente waar inwoners en ondernemers in goede harmonie kunnen samenleven met elkaar en met de natuur in de omgeving. Voor mij is het extra belangrijk dat alle 3 de kernen binnen Pro3 vertegenwoordigd zijn, dus ik hoop  extra op UW Moerse stem! Meer informatie over waar Pro3 voor staat vindt u op onze website www.pro3.nu. Voor vragen of opmerkingen kunt u mij mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tonny van Wezel: Pro3 kandidaat nr. 7

Pro3 Pro3 Loon op Zand 11-12-2023 17:24

Even voorstellen: Tonny van Wezel, nummer 7 op de lijst van Pro3

Zorgen dat mensen een goede woon- en leefomgeving hebben is belangrijk in onze gemeente

Bij deze wil ik mezelf graag voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad namens Pro3. Ik ben Tonny van Wezel, 72 jaar oud en een echte Ketsheuvelse. Ik woon met groot plezier in onze mooie gemeente Loon op Zand. Juist dat is de reden dat ik me wil blijven inzetten om onze gemeente een mooie, fijne plek te houden.

In het verleden ben ik werkzaam geweest in de schoen- en meubelindustrie in het dorp Kaatsheuvel, maar ondertussen natuurlijk gepensioneerd. Vanuit de tijd dat ik heb gewerkt in de schoen- en meubelindustrie ken ik nog vele Ketsheuvelse mensen. Ik merk dat veel mensen trots zijn op hun dorp en er fijn kunnen wonen, dat moeten we zo houden. Ik heb me altijd beziggehouden met mensen in en buiten het arbeidsproces, om hen te begeleiden en voor hen een luisterend oor te zijn. Dit gebeurde met name via de vakbond FNV, waarvan ik jarenlang actief lid was. Voor mijn werk in de vakbond heb ik een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen, iets wat ik nog altijd een grote eer vind.

Verder ben ik vroeger erg actief geweest in het jongerenwerk. Velen kennen me wellicht nog uit de tijd van ’t Schooltje en de KWJ. Ook ben ik de laatste jaren actief geweest in het buurtwerk van de wijk De Hil.

Vanaf de start van Pro3 in 2010 ben ik actief als fractieondersteuner en dat wil ik graag nog een paar jaar doen. De komende jaren wil ik me vooral bezighouden met de woon- en leefomgeving. Iedere inwoner moet een fijne en veilige leefomgeving hebben en daar kan onze gemeente nog wel wat stappen in maken. Zaken zoals het ophalen van afval en huisvuil, onderhoud van het groen en de wegen zijn onderwerpen waarvoor ik me zal inzetten om het beter te maken dan wat het nu is.

Heb je vragen over of aan mij? Je mag me altijd een mail sturen!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kadernota 2024: Investeren in Jeugd- en Jongerenwerk

Pro3 Pro3 Loon op Zand 15-07-2023 12:00

Pro3 en de VVD willen uitbreiding van het jeugd- en jongerenwerk

De gemeente Loon op Zand heeft een belangrijke taak: de zorg voor de toekomst van haar jeugd en jongeren. De Kadernota biedt de mogelijkheid om de wensen kenbaar te maken om het belang van jeugd- en jongerenwerk te onderstrepen.

Jeugdzorg heeft nu te maken met een grote bezuiniging vanuit Den Haag: 1,8 miljard euro op de jeugdwet. Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van jeugdzorg en ondersteuning daarvan. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, is in de Kadernota extra financiële ruimte voor jeugd- en jongerenwerk opgenomen. Pro3 vindt dat in Loon op Zand extra impulsen nodig zijn om jeugd en het jongerenwerk te ondersteunen.

Inbreng vanuit de jeugd en jongeren zelf

In  het coalitieakkoord is vastgelegd dat jeugdproblematiek en weerbaarheid een belangrijke plaats innemen in het veiligheidsbeleid. Hierbij wordt gestreefd naar een goede samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder vooral de jeugd en jongeren zelf. Deze visie geeft het belang aan van het nemen van voorzorgsmaatregelen en het betrekken van de doelgroep zelf bij het ontwikkelen van oplossingen.

De coronaperiode heeft negatieve invloed gehad op jongeren waaronder gevoelens van eenzaamheid. Het is belangrijk dat hiervoor passende ondersteuning beschikbaar is.

Het rijk wil betere en tijdige zorg en ondersteuning bieden op de juiste plek en wanneer dit nodig is. Om dit te bereiken, is het belangrijk om te weten wat er speelt onder jongeren. Volgens Pro3 speelt het jeugd- en jongerenwerk hierbij een belangrijke rol Ook de bereikbaarheid van jongeren is belangrijk. Maak van jongerencentra een echte ontmoetingsplek waar jongeren vanuit verschillende groepen zich thuis voelen.

Uitbreiding Jeugd- en jongerenwerk

Pro3 diende samen met de VVD een motie in om het jeugd- en jongerenwerk uit te breiden uitgebreid met één extra jeugd- en jongerenwerker. Daarnaast zal er elk jaar een extra bedrag van 100.000 euro vrijgemaakt voor de komende drie jaar.

Met deze unaniem aangenomen motie laat de Raad de noodzaak zien om de jeugd te ondersteunen en te investeren in hun toekomst.

Pro3 gaat voor een nieuwe Wetering

Pro3 Pro3 Loon op Zand 15-07-2023 12:00

In de laatste raadsvergadering voor het zomerverlof is het besluit gevallen: het College krijgt groen licht om voortvarend te beginnen met de nieuwe plannen voor een nieuwe Wetering: Dorpshuis Loon op Zand.

Na een wijziging (‘amendement’) in het voorstel van de wethouder door de coalitie (VVD, Pro3, CDA en VoorLoon) is het voorstel met 10 tegen 7 stemmen aangenomen. GemeenteBelangen en Toekomstig KLM stemden tegen.

We zetten vaart achter de totstandkoming van een nieuwe Wetering

De coalitie vindt belangrijk dat er vaart gezet wordt met de realisatie van een nieuwe Wetering. Per 1 januari 2024 wordt begonnen met de ombouw van het Kloostergebouw. Vanaf die datum kan met de sloop van het sociaal-culturele middendeel en de sporthal worden gestart.

Vervangende ruimte voor huidige verenigingen

Het College heeft er de handen vol aan om samen met gebruikers en verenigingen passende vervangende ruimte te vinden. Een hele uitdaging. Voor de bibliotheek is die al gevonden in de Venloene.

De nieuwe eigenaren van het Kloostergebouw zijn blij dat er een besluit is genomen. Dat geeft de broodnodige duidelijkheid aan de toekomstige gebruikers van dit centrum: een Huisartsenpraktijk, Apotheek, Fysiotherapie, Wijkteam en Consultatiebureau (GGD). Deze mix van deelnemers zal onderlinge samenwerking op gebied van zorg en gezondheid bevorderen wat weer ten goede komt aan de zorgvragers. Pro3 is erg blij dat dit gezondheidscentrum tot stand zal komen.

Stichting Dorpshuis i.o. (in oprichting)

De komende periode zal de wethouder met de stichting Dorpshuis tot een overeenkomst komen om gezamenlijk beheer en exploitatie van het toekomstig Dorpshuis mogelijk te maken. In de St. Dorpshuis is de voormalige WPG (Wetering Plan Groep) opgenomen. Kennis en ervaring blijven daardoor behouden.

Nieuws over de ontwikkeling van het Nieuwe Dorpshuis zal steeds op de website van de gemeente worden gepubliceerd. De komende periode zal nog veel moeten worden uitgewerkt samen met st. Dorpshuis.

De wethouder heeft toegezegd de Raad en inwoners periodiek te informeren over de laatste stand van zaken.

Samenwerking gemeente en St. Dorpshuis uitwerken

Dat er nu geen definitief uitgewerkt plan ligt is begrijpelijk. Nu kunnen inwoners, verenigingen en organisaties via St. Dorpshuis samen met de Gemeente verdere invulling geven aan de totstandkoming van het gezamenlijke Dorpshuis.

De Loonse Dorpskwis onverbrekelijk verbonden met de Wetering

Bord Artikel 1 van de Grondwet onthuld

Pro3 Pro3 Loon op Zand 20-06-2023 12:00

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.

Wereldvluchtelingendag: 20 juni

Pro3 Pro3 Loon op Zand 20-06-2023 12:00

Hulp en ondersteuning voor vluchtelingen.

Juist in deze tijd, met miljoenen vluchtelingen op drift, worden wij op deze dag herinnerd aan het lot van deze vluchtelingen. Door oorlogen, veranderend klimaat, dictaturen zoeken veel mensen hun heil ver van de plaats en het land waar zij woonden. Zij zoeken een plek waar ze veilig verder kunnen leven. Het wordt ze niet makkelijk gemaakt om die plek te vinden.

Laten we dicht bij huis blijven en terugkijken in de tijd. Eind 2015 heeft onze gemeente een tijdelijke opvangplek in toenmalig recreatiepark “Droomgaard” gevonden voor ca. 1200 Syrische vluchtelingen. Dat ging in eerste instantie niet makkelijk om inwoners te overtuigen van de noodzaak om voor drie maanden plaats te bieden aan 1200 vluchtelingen in het recreatiepark. Een inloopavond in het Klavier over de noodopvang voor vluchtelingen moest duidelijkheid geven aan de inwoners. Voor toenmalig burgemeester Luijendijk was het een krachtproef om de vele vragen en discussiepunten te beantwoorden. Een krachtproef waar hij ruim voor geslaagd is.

Vanwege de oorlog in Oekraïne werd in het voorjaar van 2022 gezocht naar tijdelijke huisvesting voor een 30-tal Oekraïners. Onderdak werd gevonden in de Theresiaschool aan de Gasthuisstraat. Veel inwoners boden hulp en ondersteuning aan waarvan dankbaar gebruikt gemaakt werd.

In de zomer van 2022 werd voor twee weken crisisnoodopvang geregeld in de sporthal van de Wetering voor asielzoekers uit verschillende landen. Met de inzet van vele vrijwilligers is ook aan dit verzoek naar volle tevredenheid voldaan.

Met de inzet van veel vrijwilligers wordt via de gemeente hulp en ondersteuning gegeven aan statushouders die in de gemeente gehuisvest worden. Voor nieuwe statushouders en hun gezinnen is taalondersteuning erg belangrijk. Met ondersteuning bij inburgering wordt de toegang tot de gemeenschap makkelijker gemaakt.

Het aantal vluchtelingen dat op zoek is naar een veilige plek zal ongetwijfeld toenemen. Ook Nederland ontkomt niet aan deze vraag.

Laten we op deze Wereld Vluchtelingen dag stil staan bij dit belangrijke onderwerp. Ook onze gemeente zal op enige moment hierover opnieuw worden aangesproken.

Positieve houding inwoners en gemeentebestuur

Inwoners van de gemeente Loon op Zand en het gemeentebestuur hebben steeds positief gereageerd op de hulpvragen voor opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Pro3 is begaan met het lot van de vluchtelingen en is blij met de positieve instelling van gemeente en inwoners. Voor de toekomst biedt dat hoop en vertrouwen.

Wat wil Pro3 voor 2024?

Pro3 Pro3 Loon op Zand 20-06-2023 12:00

De “Kadernota” als wensenlijst voor de begroting van 2024.

In de gemeenteraad van 29 juni is uitgebreid gesproken over de wensen van de politiek voor 2024. Dit op basis van de actuele financiële informatie en de voornemens van Burgemeester en Wethouders, samengevat in de “Kadernota”. Pro3 kan zich vinden in de uitgangspunten van de kadernota.

Pro3 vindt een groene en gezonde woonomgeving belangrijk. Wandelen, fietsen en recreëren in een groene omgeving vergroot ons woongenot en onze gezondheid. De creativiteit van kinderen wordt veel meer gestimuleerd in een groene omgeving. Daarom wil Pro3 een verbeterslag maken bij de schoolpleinen in onze gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door de schoolpleinen groener te maken en schooltuinen aan te leggen.

Ook het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel mag van Pro3 een stuk groener. Dit kan zonder dat het in de weg hoeft te staan van evenementen en de wekelijkse markt. Het College heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan.

Met het projectplan Energiearmoede dat op 30 maart is vastgesteld biedt de gemeente een vangnet voor inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen. Nu de kosten per 1 juli weer verder oplopen (energieprijzen, levensmiddelen, daling van de kinderbijslag, etc.) kunnen inwoners in de financiële problemen raken. Pro3 roept het College op om dit vangnet opnieuw onder de aandacht te brengen. Bereiken we de beoogde doelgroepen wel? Zijn de inwoners voldoende op de hoogte van de huidige mogelijkheden om hun geldzaken op orde te brengen? Overigens biedt dit vangnet eveneens mogelijkheden voor verenigingen en maatschappelijke organisaties en het Midden- en Kleinbedrijf.

Extra inzet bij jeugd- en jongerenwerk.

Pro3 juicht extra inzet bij Jeugd- en Jongerenwerk van harte toe. De coronacrisis heeft er vooral bij de jeugd zwaar ingehakt. Er is meer eenzaamheid onder jongeren, met alle risico’s van dien. Een vroegtijdige signalering van problemen en inzetten op preventie is hoognodig. Ook moeten we afglijden naar jeugdcriminaliteit zien te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen.

Belangrijk is dat er een goede samenwerking is van het jeugd- en jongerenwerk met het basis- en vervolgonderwijs, met de buurt en wijken en met sportverenigingen.

Samen met de VVD heeft Pro3 een motie in gediend met als voorstellen: Het jeugd- en jongerenwerk uit te breiden met 1 extra jongerenwerker voor drie jaar. De motie is door alle partijen aangenomen.

Naast investeren in verbetering van de dienstverlening is het zaak te investeren in verbeteren van burgerparticipatie. Het jaarrapport van de nationale ombudsman, “Tijd voor de Burger”, is hier duidelijk over: De overheid moet burgers de kans geven om op alle niveaus invloed uit te oefenen op beslissingen die hen rechtstreeks aangaan. Nog te vaak kunnen burgers hun stem niet of onvoldoende laten horen. Vaak worden burgers niet voldoende geïnformeerd of is onduidelijk hoe ze kunnen meedoen of wat er met hun inbreng wordt gedaan. Het traject bij de omgevingsvisie is een mooi voorbeeld van hoe het beter kan. Laten we daarop blijven inzetten.

De toename van de vluchtelingenstroom vraagt om meer opvangplekken. Loon op Zand moet daar zeker op structurele basis een steentje aan bijdragen. Pro3 is benieuwd hoe dat uiteindelijk vorm gaat krijgen.

Pro3 ziet uit naar de uiteindelijke begrotingsvoorstellen in november voor 2024.

Schoolplein "De Berk", juni 2024 (foto: Lex Mesdag)

Verslag uit de Kinderraad

Pro3 Pro3 Loon op Zand 19-02-2023 12:00

Kinderraad weer een groot succes!

In de gemeente Loon op Zand hebben kinderen een stem gekregen via de kinderraad. Deze raad bestaat uit achttien kinderen tussen de 10 en 12 jaar oud die zijn gekozen uit verschillende scholen in de gemeente. De kinderraad komt regelmatig bijeen om mee te denken en te discussiëren over verschillende onderwerpen die hen bezighouden en invloed hebben op hun eigen toekomst. Met de kinderraad komt de lokale politiek dichter bij de Loonse jeugd te staan.

Op 8 maart jl. vond er weer een vergadering plaats van de kinderraad, Pro3 wethouder Louis Laros was de plaatsvervangend voorzitter. Een belangrijk agendapunt tijdens deze vergadering was de locatie van de tekst van artikel 1 van de grondwet. Na een goed debat werd er uiteindelijk gekozen voor de muur naast de trap in de entrée van het gemeentehuis. Op deze manier werd invulling gegeven aan een unaniem besluit van de gemeenteraad om artikel 1 van de Grondwet een mooie plaats te geven in het gemeentehuis en voor het bepalen van die plaats samen te werken met de Kinderraad. Alle bezoekers aan het Klavier kunnen straks deze belangrijke tekst zien en eraan herinnerd worden dat iedereen gelijk is en discriminatie niet is toegestaan.

Maar er was meer goed nieuws tijdens de vergadering van de kinderraad. Er werd namelijk ook gesproken over een nieuwe speelplek aan het Kennedyplein in Kaatsheuvel. Dit was een langgekoesterde wens van veel kinderen en het was dan ook goed nieuws dat deze wens eindelijk in vervulling gaat.

Tot slot waren er ook nog twee ambtenaren aanwezig die een presentatie gaven over gezond eten. Na de presentatie volgde er een quiz waarbij de kinderraadsleden hun kennis konden testen over gezonde voeding. Het was mooi om te zien dat zij al heel goed op de hoogte zijn van verschillende thema's en er werden dan ook veel goede antwoorden gegeven tijdens de quiz.

Al met al was het een vruchtbare middag voor de kinderraad van onze gemeente. De kinderen hebben weer een aantal belangrijke beslissingen genomen en zijn goed op de hoogte van de verschillende onderwerpen en thema’s die spelen in hun gemeente. Het is belangrijk dat de stem van onze kinderen serieus wordt genomen en dat zij op deze leuke manier kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving voor alle inwoners van de gemeente.

Marianne Verschure, Pro3 raadslid en coach bij de Kinderraad

Zaterdag 18 maart, landelijke opschoondag. Pro3 doet mee!

Pro3 Pro3 Loon op Zand 19-02-2023 12:00

Landelijke Opschoondag op 18 maart. Pro3 doet mee.

Al vele duizenden vrijwilligers hebben zich via de website van Nederland Schoon aangemeld om zwerfafval te ruimen tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart a.s. Met een zwerfafval-ruimactie aan de randen van onze kernen is Pro3 óók dit jaar weer van de partij. Jij ook?

Plasticsoep

Plastic vergaat niet en weggegooid plastic afval blijft liggen op straat en in bermen. Van daaruit komt het terecht in sloten en rivieren en uiteindelijk in de zee; hier verbrokkelt het onder invloed van warmte en zout naar kleine deeltjes (microplastics), maar het verdwijnt niet. Het hoopt zich op tot de zogenaamde plasticsoep! Vogels en vissen zien het plastic voor eten aan en geven het door aan hun jongen of het komt via de visvangst terecht op ons bord! Reden genoeg dus om mee te doen en samen met ons zoveel mogelijk afval op te ruimen.

Meedoen?

Heb je zaterdagochtend 18 maart een paar uur vrij, meld je dan aan en help mee onze leefomgeving schoner maken. Hoe meer mensen er mee doen, hoe meer afval we kunnen ruimen. We starten om 10.00 uur en stoppen rond 12.00 uur. Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat wij kunnen zorgen voor voldoende hesjes, grijpers en zakken. Wij zijn erbij! Jij toch ook?

Als je weet waar veel afval ligt, geef ons een tip en wij pakken het aan!

Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

Pro3 Pro3 Loon op Zand 19-02-2023 12:00

De Dag van de Sociale Rechtvaardigheid wordt elk jaar op 20 februari herdacht en is bedoeld om aandacht te vragen voor sociale ongelijkheid en te werken aan een rechtvaardiger samenleving.

Pro3 is een sociale lokale partij die stilstaat bij deze dag en inzet op het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Pro3 gelooft in gelijke kansen en rechten voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.

Pro3 zet zich in om bewustwording te creëren en maatschappelijke discussies aan te wakkeren over sociale ongelijkheid en hoe deze aangepakt kan worden. Bovendien richt Pro3 zich op praktische oplossingen en actie om sociale ongelijkheid te bestrijden. Dit kan in de raad door te werken aan beleid en wetgeving die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare groepen.

Kort samengevat; de Dag van de Sociale Rechtvaardigheid is een belangrijke dag om stil te staan bij sociale ongelijkheid en te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Pro3 staat als sociale lokale partij sterk in haar overtuiging om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en zal zich daar te allen tijde sterk voor maken.