Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Bij de grootste 25 beursgenoteerde ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-02-2019 20:28

Bij de grootste 25 beursgenoteerde bedrijven verdienen CEO's 171 keer meer dan een gemiddelde werknemer. Wij vinden dat de kloof tussen inkomens aan de top en die op de werkvloer kleiner moet. Daarom komt Jesse Klaver met een wetswijziging: geef werknemers een veto als het loon van de bestuurder harder stijgt dan het CAO-loon.

Jesse Klaver kondigt wetswijziging aan voor werknemers-veto op CEO-salaris | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Nederland 15-02-2019 00:00

GroenLinks komt met een wetswijziging die regelt dat werknemers een veto kunnen uitspreken als het salaris van bestuurders van grote ondernemingen harder stijgt dan het CAO-loon. Dat kondigt Jesse Klaver vrijdagavond  -de dag voor het GroenLinks-partijcongres- aan.

Een CEO van een grote onderneming verdient op dit moment maar liefst 171 keer zoveel als de gemiddelde werknemer van zijn bedrijf. Volgens Klaver past dat niet meer bij 2019.

Klaver: “De tijdgeest keert, onze idealen hebben de wind in de rug. De tijd dat multinationals ongestoord belasting konden ontwijken en absurde megasalarissen uitdelen is voorbij. Het moet afgelopen zijn met de praktijk dat de beloningen aan de top de pan uit rijzen, terwijl de salarissen van gewone werknemers achterblijven.”

Klaver ziet op allerlei vlakken een nieuwe meerderheid in Nederland ontstaan die wil breken met de status quo. Hij verwijst naar de klimaatmars op 10 maart en naar de acties van scholieren.  Maar ook naar de ophef vorig jaar over de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers, de commotie over de dividendbelasting en het pleidooi van minister Hoekstra (CDA) afgelopen zaterdag voor het verkleinen van de kloof tussen inkomens van CEO’s en dat van gewone werknemers.

Klaver: “Niemand vindt het normaal dat een CEO van een groot bedrijf binnen twee dagen een heel jaarsalaris kan verdienen. Politici kunnen het niet meer laten bij morele verontwaardiging, dit is het moment om tot wetgeving over te gaan. Een bedrijf is een gemeenschap. De winst van een bedrijf is net zo goed te danken aan de mensen op de werkvloer als aan de mensen in de boardroom.”

Klaver stelt de positie van het grote bedrijfsleven al langer ter discussie. Voorzitter van lobbyclub VNO-NCW Hans de Boer noemde het voorstel van Klaver voor een CO2-belasting voor de grote industrie recent levensgevaarlijk. Unilever-baas Paul Polman bekritiseerde Klaver in het AD vanwege de herstelwet dividendbelasting die GroenLinks had aangekondigd. Een paar jaar terug botste Klaver in de Tweede Kamer hard met ABN-commissaris Rik van Slingelandt over de salarissen bij de bank.

De wetswijziging die GroenLinks nu voorstelt, regelt dat de Ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht krijgt op het salaris van bestuurders als dat salaris sneller stijgt dan het CAO-loon. Het is wat GroenLinks betreft een eerste stap om werknemers meer zeggenschap te geven over de beloningen aan de top en om de inkomenskloof te verkleinen.

Klaver en Van Ojik: geen 5G van Huawei | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 07-02-2019 00:00

Nederland moet ‘nee’ zeggen tegen het 5G-netwerk van Huawei. Dit stellen Jesse Klaver en Bram van Ojik vandaag in hun artikel ‘Niet langer naïef - een nieuwe relatie met China’. In zee gaan met Huawei is een onaanvaardbaar groot risico zolang de greep van de communistische partij op het Chinese bedrijfsleven zo groot is, aldus Klaver en Van Ojik.

Tijdens hun reis door China zagen de politici dat de communistische partij zijn greep op de samenleving versterkt. Op straat registreren miljoenen camera’s elke stap van burgers, in bedrijven wordt vanuit een verplicht ingestelde partijcel toezicht gehouden op de directie en werknemers. Klaver en Van Ojik stellen dat Nederland er goed aan doet risico’s op bedrijfsspionage en hacking te verkleinen. Daarom moeten we naar Europese oplossingen zoeken voor het nieuwe mobiele internet, bijvoorbeeld door te kiezen voor Europese providers als Ericsson of Nokia. 

5G is de opvolger van de huidige generatie mobiel internet, 4G. Het 5G-netwerk moet razendsnel internet mogelijk maken en veel apparaten tegelijk ondersteunen. Landen staan op dit moment voor de keuze welk telecombedrijf te kiezen voor de aanleg van 5G. Westerse landen als het Verenigd Koninkrijk, Japan en Australië zijn kritisch ten aanzien van Huawei. Nederland moet de keuze nog maken. Wat Klaver en Van Ojik betreft valt deze niet op Huawei.

De politici bepleiten in hun artikel een reset van de relatie van Nederland met China. Wat GroenLinks betreft moet zakelijke gewin plaatsmaken voor een langdurig en realistisch engagement en een focus op mensenrechten.

Klaver: “Ik verbaas me over de naïeve vreugde in Den Haag als er weer voor miljarden aan handelsdeals met China worden gesloten. Over het gemak waarmee we Chinese bedrijven toelaten op onze strategische telecommunicatiemarkt. Dit getuigt van weinig gevoel voor de international realiteit. Ik vind dat Nederland de balans moet zoeken tussen samenwerking en concurrentie, tussen korte en lange termijn, tussen koopman en dominee.”

Klaver en Van Ojik voerden eind oktober een week gesprekken met onder meer ondernemers, mensenrechtenactivisten en journalisten in Beijing en Shanghai. De politieke lessen die ze trokken uit hun reis formuleren ze vandaag in hun artikel.

De tijd van het beschermen van de ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-01-2019 20:44

De tijd van het beschermen van de grote vervuilers is voorbij.

Partij voor de Dieren kritisch op tandeloos klimaat­beleid

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Nederland 21-12-2018 00:00

De Partij voor de Dieren heeft geen steun kunnen verlenen aan een Klimaatwet die te lage doelen stelt en te weinig garanties biedt op het halen daarvan. “De wet is niet voldoende om op koers te blijven voor maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde”, licht Kamerlid Lammert van Raan toe. “We hebben 17 voorstellen gedaan om de tandeloze wet te repareren, maar die zijn allemaal verworpen. Niet alleen door de regeringspartijen, maar ook door PvdA, SP en zelfs GroenLinks. Pijnlijk. Het zichzelf feliciterende politieke midden bewaart klaarblijkelijk liever de onderlinge goede vrede dan dat men kiest voor de echte maatregelen die keihard nodig zijn.” De Partij voor de Dieren heeft grote verschillen zien ontstaan tussen het oorspronkelijke wetsvoorstel en het uiteindelijke resultaat. Van Raan: “De zoektocht naar politiek draagvlak heeft op diverse plaatsen voor verzwakkingen van de wet gezorgd. Met onze 17 aanvullingen en verbeteringen , in lijn met het alarmerende rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC en met het Urgenda-vonnis, hadden we een échte historisch Klimaatwet kunnen hebben, die het 1,5-gradenscenario wel mogelijk maakt.” Eén van de verbeteringen die de PvdD voorstelde betrof de invoering van een emissiebudget, oftewel de maximale hoeveelheid CO2 die Nederland mag uitstoten om aan de 1,5-graaddoelstelling te voldoen. Het emissiebudget is een belangrijk en door wetenschappers geadviseerd instrument om grip te houden op de doelen en uitstelgedrag uit te sluiten. Ook pleitte de PvdD onder meer voor 100 procent vermindering van broeikasgassen in 2040, 45 procent hernieuwbare energie in 2030 (100 procent in 2050), 40 procent minder energieverbruik in 2030, het toevoegen van het begrip Brede Welvaart, het schrappen van het vrijblijvende karakter van de tussendoelen en het schrappen van biomassa als duurzame energiebron. De fossiele industrie en de vee-industrie moeten uitgesloten worden als relevante gesprekspartner. En er moet een onafhankelijke klimaatcommissie komen, zoals ook in eerdere versies van de Klimaatwet stond vermeld. Het idee voor een Klimaatwet ontstond in 2015 vlak voordat het historische Parijsakkoord werd getekend en kort nadat Urgenda voor het eerst de Klimaatzaak won en er door de rechter stevige woorden werden gesproken over het klimaatbeleid van de Staat. Marianne Thieme en Jesse Klaver (GroenLinks) riepen met een gezamenlijke motie de regering op om te komen met een effectieve Klimaatwet. De motie haalde het niet en drie maanden later kondigden GroenLinks en PvdA alsnog een gezamenlijke initiatiefwet aan. Inmiddels doen vijf andere partijen mee: SP, D66, VVD, CU en CDA. Van Raan: “Met name CDA en VVD de hebben de oorspronkelijke Klimaatwet weten uit te kleden tot een zwakke intentieverklaring.” Klimaatakkoord Een dag na de stemming in de Tweede Kamer over de Klimaatwet, werd het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels gepresenteerd. Ook hier was voor de Partij voor de Dieren de uitkomst uiterst teleurstellend. Van Raan: “De gelijkenissen tussen Klimaatakkoord en Klimaatwet dringen zich op. In beide gevallen werden door de fossiele onderhandelaars alle tanden uit het eindresultaat getrokken die nodig zijn om het klimaatprobleem aan te pakken. Sterk vervuilende sectoren zoals de luchtvaart, landbouw en industrie worden nog steeds de hand boven het hoofd gehouden.” Ook milieuorganisaties, die maandenlang aan de klimaattafels hebben mee-onderhandeld, hebben hier grote bezwaren tegen en hebben aangekondigd hun handtekening niet te zetten onder het akkoord. Bij de presentatie afgelopen vrijdag hielden zij een uitfluit-protest voor het gebouw van de Tweede Kamer waar Lammert van Raan zich namens de Partij voor de Dieren bij aansloot. “De Partij voor de Dieren zal blijven vechten voor daadkrachtige maatregelen die hard nodig zijn, samen met iedereen die de temperatuurstijging van de aarde ook tot maximaal 1,5 graad wil beperken.” Lees hier de bijdragen van Van Raan aan het debat over de Klimaatwet: - eerste termijn (inclusief links naar 17 amendementen) - tweede termijn

We mogen een klimaatakkoord niet ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 08-12-2018 17:46

We mogen een klimaatakkoord niet laten sneuvelen vanwege de economische belangen van de vervuilende industrie. ⤵️ Wat vind jij? 💬